Alle berichten (24)

Sorteer op

Ophef over play reading ‘De Vergissing’, 

10897329657?profile=original

Het Nederlandse militaire optreden vond echter plaats tegen de achtergrond van de Bersiap,

 

DEN HAAG (29 oktober 2019) – Er is commotie ontstaan over de play reading ‘De Vergissing’, die op 1 november 2019 in Muzee Scheveningen wordt opgevoerd. Vooral het feit dat het Nederlandse optreden na de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië wordt wegzet als een ‘vergissing’ én het najagen van een ‘hersenschim’ wordt ervaren als een regelrechte provocatie. Federatie Indische Nederlanders (FIN) eist nu opheldering van de betrokken organisaties over de “suggestieve” uitvoering.

De voorstelling, gebaseerd op het gelijknamige theaterstuk van Han Ponneker, heeft na een opvoering in het Indisch Herinneringscentrum (IHC) in Den Haag afgelopen 27 oktober 2019 tot de nodige beroering geleid. Met name de eenzijdige benadering van de Nederlandse operatie, als zou het optreden slechts zijn bedoeld om de kolonie te behouden, leidt tot wrevel onder met name Indische Nederlanders. Het feit dat het optreden primair was bedoeld om de orde en vrede te handhaven in een door chaos en extreem geweld geteisterd gebied wordt weliswaar kort aangestipt, maar het gebruik van aanhalingstekens en de algehele sfeer van het stuk suggereren onterecht dat dit geen serieus scenario zou zijn geweest.

Het Nederlandse militaire optreden vond echter plaats tegen de achtergrond van de Bersiap, dat Maleis is voor “Wees paraat” of “Geef acht!”. De Bersiap was de uiterst gewelddadige periode, die volgde op de Japanse bezetting van Nederlands-Indië tijdens de Tweede Wereldoorlog. Gedurende de Bersiap zijn tienduizenden (Indische) Nederlanders op gruwelijke wijze gemarteld, verkracht en vermoord door Indonesiërs, vanwege hun Nederlandse c.q. Europese etniciteit. Ook Chinezen, Molukkers en andere etnische minderheden waren de klos, omdat zij werden verdacht Nederlandsgezind te zijn. Het exacte aantal Nederlandse slachtoffers dat tijdens de Bersiap is gevallen is tot op de dag van vandaag onduidelijk. De schattingen variëren tussen de 15.000 en 30.000 doden en 15.000 vermisten.

Zonder het ingrijpen van de Nederlandse Krijgsmacht zouden veel (Indische) Nederlanders de Bersiap en de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog zeer waarschijnlijk niet hebben overleefd. Een niet onbelangrijk feit, waaraan de voorstelling onterecht slechts minimale aandacht besteed. Voorzitter Hans Moll is dan ook zeer kritisch over de voorstelling. “Het in deze vorm opvoeren van de play reading, zonder disclaimer over hetgeen zich daadwerkelijk heeft afgespeeld in de Indische archipel, is zeer kwetsend voor nabestaanden en veteranen en riekt naar politiek activisme” aldus Hans Moll.

https://twitter.com/FederatieIn…/status/1189218464080248833…

Lees verder…
image-334146-Flyer-Leek-vk-850-e4da3.w640.jpg
image-334149-Flyer-Leek-ak-850_copy-d3d94.w640.jpg

Entertainment-Grote Markt-Top restaurants

Twee dagen een heerlijke tropische verrassing in het

Sportcentrum Leek, de Schelp 35.

De prijzen wordt extra laag gehouden voor slechts € 7,- heeft u een hele dag toegang. Kinderen tot 12 jaar zijn gratis en 65+ slechts € 6,-
Parkeren is gratis en de accommodatie is rolstoel- en scootmobiel vriendelijk!

Lees verder…

10897414478?profile=originalExorbitant hoge toegangsprijzen en merkwaardige kledingvoorschriften bij het IHC

 

DEN HAAG (24 oktober 2019) – Het Indisch Herinneringscentrum (IHC) in Den Haag is opnieuw in opspraak. Ditmaal richt de kritiek zich op de exorbitant hoge toegangsprijzen en merkwaardige kledingvoorschriften die het centrum hanteert. De praktijken leiden tot ergernis onder Indische Nederlanders.

 

Meest recente steen des aanstoots is het dagprogramma ‘Het onbekende verhaal van de ‘Hellships’’, een verwijzing naar de Japanse zeetransporten van krijgsgevangenen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Bezoekers moeten voor dit programma maar liefst € 49,50 betalen. Bovendien dienen zij ook “zoals gebruikelijk in sarong, kebaya en in batik shirts” te verschijnen. Vooral de kledingvoorschriften zijn opmerkelijk, want Indische Nederlanders tooien zich doorgaans niet in Indonesische kledij. Waarom bezoekers aan een Indisch herinneringscentrum zich toch moeten uitdossen als Indonesiërs is dan ook een raadsel.

 

Het IHC slaat overigens wel vaker de plank mis. Eind juni van dit jaar was er bijvoorbeeld ook al ophef over de expositie ‘Vechten voor Vrijheid’. Vooral het feit dat het geweld van Indonesiërs gedurende de Bersiap was aangeduid als verzet en werd vergeleken met het verzet tegen Nazi-Duitsland en Japan stuitte toen op veel weerstand. Koning Willem-Alexander moest die omstreden expositie uiteindelijk openen, iets dat in de wandelgangen werd beschouwd als een schoffering. Er zijn ook soortgelijke geluiden over de invloed van het IHC in Museum Bronbeek. Het is een publiek geheim dat diverse gidsen, bezoekers en andere betrokkenen zich daar om vergelijkbare redenen niet langer willen vertonen.

 

De ophef toont aan dat het IHC maar weinig moeite doet om de Indische gemeenschap voor zich te winnen. Vanaf het moment dat het IHC zich in het Museum Sophiahof in Den Haag heeft gevestigd toont een deel van de gemeenschap zich zeer kritisch. Bij hen kan het IHC niets goed doen, omdat zij nadrukkelijk onderdeel is van de ‘Collectieve erkenning van Indisch Nederland’. Deze regeling ligt om uiteenlopende redenen gevoelig, maar vooral het feit dat het een finale afkoopsom betreft, terwijl openstaande rekeningen aan de zijde van de Staat der Nederland niet zijn voldaan, leidt tot chagrijn. Met de meest recente incidenten lijkt het IHC ook het overige deel van de gemeenschap tegen zich in het harnas te jagen.

 

Bron: http://www.federatie-indo.nl/19-10-24/ 

ICM Reactie.

Al eerder heeft Ferry Schwab van ICM  op verzoek van het Ministerie van VWS in het kader van schriftelijk interview 15 vragen gesteld. VWS met Volk Welzijn wat heeft deze voor Nederlandse Indische Gemeenschap in deze 70 betekent. Zijn het niet de mensen (bersiaper) die ruim 55 jaar de Pasar Malams in land draaien houdend, waar het hele palet Indisch Cultuur wordt uitgedragen voor ruim 1 mijlioen bezoekers in het Land. Waarom die ander half miljoen hier in steken voor een betere doelmatige IHC, en niet waar slechts 400 mensen in de maand komen, en dat voor die anderhalf miljoen. IHC is een grote blunder van de ambtenaren van Min. VWS dat reeds in 2000 begon. Wanneer wordt er een keer naar ons geluisterd.

Lees verder…

BELANGRIJKE MEDEDELING VOOR FASE II TRAKTAAT VAN WASSENAAR. == ER IS EEN INVESTEERDER GEVONDEN

10897316056?profile=original10897400266?profile=original

ACTW - 66 (Actie comite traktaat van Wassenaar)

Fase I, hierin is ruim 80.000 aan de noodzakelijke kosten uitgegeven, los van de vele werkzaamheden zoals het voeren van campagne voor bekendmaking rond het bestaan van dit Verdrag. Campagne voor de petitie, die door 15.000 is ondertekend. Onderzoeken door juristen/advocaten o.a. WOB verzoeken. Het opstellen van het rapport. Voorts het informeren van de president van Indonesie. Alle betrokkenen hebben onbezoldigd deze werkzaamheden verricht sinds april 2015 tot het heden die thuishoort bij NL Overheid , dat dus boven de gemaakte kosten van 80.000 komt. Komt op het bedrag op ruim 344.000. Van alle 15.000 toezeggingen die de petitie hebben getekend, hebben slechts 321 hun toezegging waar gemaakt met hun donaties. Dit heeft ACTW-66 delegatie leden gebracht om te zoeken naar partijen die bereid zijn te investeren. De conclusie die je hieraan verbindt dat bij resultaat de investeerder ook wordt beloond met om 3 tot 4 keer het te investerend bedrag uit te keren.

Het lijkt er op dat 1 van ACTW66 delegatie lid een investeerder heeft gevonden.

Voor fase II heeft dit project 400.000 euro nodig om verdere juridische stappen te zetten. De eerste contacten zijn gelegd met een voornaam advocaat. Voor mij is dit een forse verlichting die van mijn schouders afvallen.

Welke benadering wordt gekozen met deze investeerders, is nu onduidelijk.

Voor mij is dit een grote stap, want helaas van de 15.000 Indische handtekeningen komt nimmer dit geld bij een, dus was het zoeken naar investeerders onze scope.

Ook is andere ACTW-66 delegatie lid bezig voor dit fonds,

Het advies is wel aan de investeerder gegeven om eerst te onderzoeken of betreffende advocatuur ook niet is benaderd door het IP, wegens belangenverstrengelingen dan zou betreffende advocaat door Staat worden betaald voor dienstverlening mediation

Als ondernemer zeg ik, zijn de spelregels wie geld heeft, heeft de macht, en die bepaalt.

Ik hoop van harte dat deze strategie en tactiek zoals beschreven in rapport wordt gevolgd; dus eerst handtekeningen aanbieden met het rapport, .dan stellen binnen het gestelde termijn het rapport wordt gevolgd, Gebeurt dit niet dan wordt Stef Blok gedagvaardigd NAMENS de 15.000 mensen die met de petitie hun mandaat hebben gegeven.

Lees verder…
Nikkel maakt batterij stekkerauto’s prijziger
10897410099?profile=original

Indonesische exportstop op cruciaal erts jaagt schrik aan

door 

AMSTERDAM Batterijauto’s worden duurder. Indonesië legt als de grootste leverancier van nikkel voor deze batterijen zijn export lam. Producenten zijn bezorgd: het schaarse metaal als kern van de volgende generaties elektrische auto’s wordt stilaan schreeuwend duur.

In kil Londen is de onzekerheid dinsdag na de exportstop op de drukke London Metal Exchange (LME) voelbaar bij honderden, wereldwijd ingevlogen handelaren en analisten. „Dit verrast. Dat Indonesië haar export verder kon beperken wisten handelaren, maar berichten van een eerdere stop op de uitvoer komen toch onverwacht”, zegt analist Casper Burgering van ABN Amro bij de LME-beurs.

Dezer dagen krijgen de specialisten hier in Londen inzicht in de beschikbaarheid en vraag naar verwerkte metalen en grondstoffen voor de batterijrevolutie.

De zogeheten elektrificatie van auto’s maar ook huishoudens en bedrijven neemt een vlucht. Nikkel, gebruikt in batterijauto’s en als beschermlaag voor staal, is daarbij een favoriet onder beleggers terwijl basismetalen dit jaar vooral verliezen.

Burgering: „Voor nikkel zijn maar enkele producenten. Dat de prijs niet heel snel nog verder stijgt, komt nu alleen door de handelsoorlog: de Chinese verkoop van elektrische auto’s is gestokt. Als die verkopen straks weer aantrekken, zal nikkel in prijs fors moeten stijgen.” Bij de LME zijn wel voorraden aangeboden.

Sinds januari noteert een futurecontract voor nikkel daarom al 60% winst op de London Metal Exchange. Ruim 11.700 kilometer verderop, in Jakarta, meldde de Indonesische overheid in september een eerste exportbeperking. Dat effect ijlde pijlsnel door tot op de koersenborden van de LME-beurs, het hart van de Europese metaalhandel. Nikkel steeg naar het hoogste punt in vijf jaar tijd.

Als dergelijke prijsstijgingen doorzetten, gaan Europese consumenten onvermijdelijk extra betalen voor hun stekkerauto, aldus analisten.

De krapte in Indonesië zou Filipijnse concurrenten ertoe kunnen bewegen snel extra te laten produceren. Hun overheid heeft de vervuilende mijnbouwers echter aan de ketting gelegd, drie mijnen gingen tijdelijk dicht. De Filipijnen kunnen het exportgat van Indonesië echter nooit dichten, aldus ABN Amro.

„Van alle metalen voor de batterijauto zijn lithium en kobalt relatief goed te verkrijgen. Voor beleggers is nikkel veel interessanter vanwege de naderende schaarste”, zegt Nick Stansbury, hoofd Commodity Research van vermogensbeheerder Legal & General Investment Management, met €1100 miljard aan beheerd vermogen.

„De groeiende elektrificatie van auto’s maar ook van huishoudens, zal tot een enorme vervanging van metalen leiden”, berekende hij. Daarbij wordt koper het belangrijkste metaal. „Maar nikkel heeft als voordeel dat die kostencurve langzaam stijgt, zonder trapsgewijze schokken zoals bij lithium. Dat is voor beleggers ideaal: je kunt daar als pensioenfonds je toekomstige inkomsten goed op afstemmen.”

Typerend voor het toegenomen belang van batterijauto’s, noemen analisten dat de jonge producent Tesla in Londen is toegelaten tot het adviescomité dat over lithiumprijs voor de LME’s gaat.

Lees verder…

Jubileum Editie PM Eindhoven 25, 26 en 27 Oktober

Pasar Malam Eindhoven
25-10-2019 t/m 27-10-2019
10897412065?profile=original

De gezellige Pasar Malam Stellar vindt weer drie dagen plaats in het prachtige Beursgebouw in Eindhoven welke weer wordt omgetoverd tot een echte tropische avondmarkt.
Een zeer grote markt met meer dan 80 kramen met bijzondere artikelen uit heel Azië.
Heerlijke verrassende sambals, bijzondere vruchten, sponscake, spekkoek, saté, pisang goreng en natuurlijk volledige maaltijden zoals Ikan Bali en een complete Nasi Goreng op authentieke wijze bereidt zijn er om u trek in iets lekkers te stillen.
En zin in een heerlijke Tjendol, een echt Bintang biertje of een tropische cocktail? Ook daarvoor komt u naar de Pasar Malam van Stellar.
10897412852?profile=original
Vele non-food kramen met (zilveren en gouden) sieraden, edelstenen, bijzondere leren tassen, kleding, houtsnijwerk, bijzondere lampen, T-shirts met uw opdruk, kookboeken met originele Indische recepten, speelgoed, decoratie voor uw huis, medicinale lotions, tijgerbalsem, wierook, kunst en nog veel, veel meer! U kijkt uw ogen uit.
Gezellig dwalen over de markt is een belevenis op zich.
Een uitgebreid entertainment programma op een sfeervol podium met daarvoor genoeg zitplaatsen. Met een drankje in uw hand wordt het heerlijk relaxen, meezingen en de dansvloer ligt er uitnodigend bij!
10897412884?profile=original
Programma:

Vrijdag 25 oktober
13.00 - 13.30 uur CD Ind.muziek
13.30 - 14.15 uur Swinging Sound Machine        
14.45 - 15.30 uur Diana Monoarfa / Edu Schalk
16.00 - 16.30 uur Wahana Budaya Indonesia
17.00 - 17.45 uur Swinging Sound Machine
18.15 - 18.45 uur Wahana Budaya Nusantara
19.15 - 20.00 uur Diana Monoarfa / Edu Schalk
20.30 - 21.30 uur Swinging Sound machine
22.00  uur Eind
Zaterdag  26 oktober
13.00 - 13.30 uur CD. Ind.muziek
13.30 - 14.15 uur Streetrollers
14.45 – 15.15 uur Madaloka Dance Studio        
15.45 - 16.15 uur Bobby Matulessy    
16.45 - 17.30 uur Streetrollers        
18.00 - 18.30 uur Madaloka Dance Studio
19.00 - 19.30 uur Bobby Matulessy
20.00 - 20.45 uur Doña en de Gado’s
21.00 - 21.45 uur Streetrollers
22.00 uur             Einde
Zondag  27 oktober
12.00 - 12.30 uur    CD muziek
12.30 - 13.15 uur    Xanur
13.45 - 14.15 uur    Ester Latama
14.45 - 15.30 uur    Xanur
16.00 - 17.00 uur    Tante Lien & Ais
17.00 - 17.30 uur    Ester Latama
18.00 - 18.45 uur    Xanur
19.00 uur Einde 3e dag
Overige informatie:
Graag tot ziens in Eindhoven.
Openingstijden:
Vrijdag 25 oktober 13.00 – 22.00 uur
Zaterdag 26 oktober 13.00 – 22.00 uur
Zondag 27 oktober 12.00 - 19.00 uur
Tarieven online met korting!
Volwassenen € 7,50
65 + vrijdag tot 17.00 uur € 5,00
Kinderen tot 12 jaar onder begeleiding gratis
Tarieven kassa:
Volwassenen € 8,50
65 + vrijdag tot 17.00 uur € 5,00
Kinderen tot 12 jaar onder begeleiding gratis
Pinnen is mogelijk
10897413081?profile=original
Lees verder…

Heeft U zich als lid./abonnee /lezer ooit afgevraagd : Waarom ICM stands op de Pasar Malams het hele jaar door zijn?

10897415697?profile=original

Uiteraard in eerste instantie om een dergelijk uniek evenement waar het hele palet van de Indische Cultuurerfgoed onder aandacht te brengen van het Nederlands – en Indisch publiek. Voor ICM als enige de Indische Internetkrant er te zijn op deze pasar Malams voor de bezoekers die nog nooit in aanraking zijn geweest en niet onbelangrijk voor U die lid/abonnee zijn van de Indische Internetkrant.

ICM als Indisch organisatie, is 1 van de weinige Indisch organisaties die akte de presente geeft middels de Pasar Malams over het hele land op deze wijze  bij de Indische Gemeenschap  nadrukkelijk te zijn . Ruim 1 miljoen bezoekers komen op de pasars het hele jaar door.

ICM heeft de functie voor de Indische Gemeenschap van een soort info/vraagdesk voor vragen waar de mensen vaak niet worden gehoord  o.a. PUR, WUV, WUBO, Backpay,  en Indische pensioenen die door daartoe opgestelde betaalde organisaties het hele jaar onzichtbaar en onbereikbaar  zijn. 

Voor de redactie welkome aangelegenheid als er weer nieuwe zaken  opduiken. Op misstanden springt ICM in net als haar Nederlandse collega’s. Alleen gaat net iets verder net als de KNIL betalingen en Traktaat van Wassenaar. Beiden initiatieven kwamen uit de stal van ICM, en met resultaat recent KNIL betalingen. 

Nu speelt de zaak rond ACTW-66 (traktaat van Wassenaar). 

Goed nieuws er is een investeerder gevonden, die bereid is om de proceskosten" traktaat van Wassenaar " financieel te ondersteunen.   Desondanks de 15. 000 toezeggingen voor de financiële ondersteuning voor het proces, zijn slechts 321 hun toezegging nagekomen.  Hierdoor was niet mogelijk om de verdere stappen te ondernemen en heeft ACTW-66 claim een forse vertraging opgelopen.  Door deze ontstane situatie is het ACTW-66 (actie comité traktaat van Wassenaar) delegatie naarstig op zoek gegaan naar partijen die bereid zijn om te investeren, en .......... die is nu gevonden. 

Niet duidelijk is nu voor welke aanpak wordt gekozen door de investeerder.  Het boek “ rapport uitbetaalt traktaat van Wassenaar” schrijft voor:

  1. Eerst 15.000 handtekeningen aanbieden met het rapport aan Stef Blok van Min. Buitenlandse Zaken
  2. Dan het stellen van de termijn.

Wordt het rapport niet gevolgd dan wordt aan Stef Blok dagvaardin gestuurd NAMENS de mensen die zich hebben ingeschreven als deelnemer ACTW-66 claimorganisatie. Met hun inschrijving het mandaat hebben gegeven, zodat namens U ook het proces wordt gevoerd.

Voor diegenen die petitie hebben ondertekend, maar zich niet hebben ingeschreven als deelnemer ACTW-66 nu de mogelijkheid om zich in te schrijven op www.icm-online.nl of direct op http://icmonline.ning.com/main/authorization/signUp
Of u kunt verzoeken voor toezending het inschrijfformulier aan ICM / F.Schwab - Wouterskampen 68 - 3849 BC Hierden

Het boek "Rapport traktaat van Wassenaar "  Druk I is nu te verkrijgen, prijs 50 euro. Te bestellen info@icm-online.nl

Terug ICM stands met haar lopende projecten.

Wat vindt U en welke zaken zijn actueel die nu spelen?

** Om te beginnen er is een grote stap gemaakt met ACTW-66 (traktaat van Wassenaar). Bij ICM stand kunnen wij u meer vertellen dan hier op de krant zelf.

** Primeur is het boek de Blauwe Zomer van Leo Blokhuis een Indo boek door een Blanda geschreven.

** U kunt Tickets kopen voor Life registratie van IndoRock Party op 14 december aanstaande. 

**  Productie / ontwikkeling  Dvd Life registratie

** Niet onbelangrijk het boek “Rapport uitbetalen Traktaat van Wassenaar” Druk I is te verkrijgen, prijs 50 euro

**  DVD  s die op Facebook werden vertoond   en Facebook Videoparty,   die massaal werden bekeken  van 29,95 voor 14,95 

**  Boek "Uitbetalen Traktaat van Wassenaar"  DRUK I

Tot slot U heeft zich aangemeld en bent al een geruime tijd op ICM en Facebook, breng een keer een bezoekje aan onze stand. Facebook is oppervlakkig en veelal anoniem voor ons, zorg daarom dat U uit uw anonimiteit komt,

10897413077?profile=original

10897414858?profile=original

10897415252?profile=original

Lees verder…

Terugblik de week op www.icm-online.nl Week 42 , De Indische Internetkrant + ICM Videokanaal (Videoparty)

Terugblik de week op www.icm-online.nl Week 42 , De Indische Internetkrant + ICM Videokanaal (Videoparty)

Jubileum Editie PM Eindhoven 25, 26 en 27 Oktober

Pasar Malam Eindhoven

25-10-2019 t/m 27-10-2019
10897412065?profile=original


De gezellige Pasar Malam Stellar vindt weer drie dagen plaats in het prachtige Beursgebouw in Eindhoven welke weer wordt omgetoverd tot een echte tropische avondmarkt.
Een zeer grote markt met meer dan 80 kramen met bijzondere artikelen uit heel Azië.
Heerlijke verrassende sambals, bijzondere vruchten, sponscake, spekkoek, saté, pisang goreng en natuurlijk volledige maaltijden zoals Ikan Bali en een complete Nasi Goreng op authentieke wijze bereidt zijn er om u trek in iets lekkers te stillen.
En zin in een heerlijke Tjendol, een echt Bintang biertje of een tropische cocktail? Ook daarvoor komt u naar de Pasar Malam van Stellar.…
Doorgaan

Door mij geplaatst op 17 Oktober 2019 om 14.42

Peggy Stein (Indische Kwestie) vroeg mij een verhaal over mijzelf te schrijven.

Peggy  Stein (Indische Kwestie) vroeg mij een verhaal over mijzelf te schrijven.

10897348887?profile=original

In principe houd ik er niet van om jezelf en je familie in het openbaar ludiek een podium te geven. Daarnaast mijn zonen eigenaren/directeur zijn van ondernemingen die ook nog personeel hebben, naast dat ik ze schade kan aanbrengen, dit even terzijde. Dus dan maar het verhaal van mijn ouders.

Bij hoge uitzondering bij deze!

Mijn verhaal sluit aan bij het Verdrag Traktaat van Wassenaar. Velen die zaten te twijfelen in het voormalig Indie na de overdracht van het Nederlands Indisch bestuur aan Soekarno en Hatta.  Mijn vader was geen twijfelaar, die had gekozen voor de opbouw van de republiek Indonesië.

Dit geheel tegen de zin van mijn moeder die zo Europees was als je maar kon bedenken,…

Doorgaan

Door mij geplaatst op 17 Oktober 2019 om 14.20 — 1 commentaar

BELANGRIJKE MEDEDELING VOOR FASE II TRAKTAAT VAN WASSENAAR. == ER IS EEN INVESTEERDER GEVONDEN

BELANGRIJKE MEDEDELING VOOR FASE II TRAKTAAT VAN WASSENAAR. == ER IS EEN INVESTEERDER GEVONDEN

10897316056?profile=original10897400266?profile=original

ACTW - 66 (Actie comite traktaat van Wassenaar)

Fase I, hierin is ruim 80.000 aan de noodzakelijke kosten uitgegeven, los van de vele werkzaamheden zoals het voeren van campagne voor bekendmaking rond het bestaan van dit Verdrag. Campagne voor de petitie, die door 15.000 is ondertekend. Onderzoeken door juristen/advocaten o.a. WOB verzoeken. Het opstellen van het rapport. Voorts het informeren van de president van Indonesie. Alle betrokkenen hebben onbezoldigd deze werkzaamheden verricht sinds april 2015 tot het heden die thuishoort bij NL…

Doorgaan

Door mij geplaatst op 16 Oktober 2019 om 10.06

Mijn schoonoudersDe koele - en kille ontvangst van mijn schoonouders die moesten vluchten uit de republiek Indonesie

De koele - en kille ontvangst van mijn schoonouders die moesten vluchten uit de republiek Indonesie

 

10897291080?profile=original

Foto – Ouders van Astrid (Pitty, Hardy – Geeve)

In september 1961 kwamen ze berooid aan in Nederland. Helemaal murw geslagen door de Tweede oorlog. Het verblijf in gevangenschap in de kampen, en ook nog eens waar die twee atoombommen vielen. Vervolgens de bersiapperiode die eigenlijk nooit is geëindigd. Tot slot die kille koele ontvangst in Nederland waar de Indische Nederlanders niet welkom waren. Desondanks mijn schoonvader een onderneming Technico had verkoos hij voor een betere toekomst voor zijn kinderen in Nederland. Dit impliceerde dat van het luxe rijke leventje in Indonesie afscheid moest nemen. Alleen maar respect voor die beslissing om…

Doorgaan

Door mij geplaatst op 15 Oktober 2019 om 17.30 — 1 commentaar

Velen lezen nu al mijn pas uitgebrachte boek "Voorbode van het turbulente Millennium"

Velen lezen nu al mijn pas uitgebrachte boek "Voorbode van het turbulente Millennium" .................

10897342078?profile=originalVelen lezen nu al mijn pas uitgebrachte boek "Voorbode van het turbulente Millennium" .................

Silfraire, Cornelia, Han, Peter, Ibu token, Barbara, Elly, Wanda, Rene, Helen, Liz, Gloor, Paul, Geert, Enna, Jim, Veronique, David, Kevin, Bob, Jenne, Thony, Pitty, ELs, Guus, Justine, Rob, Rene, Rolo, Wout, Ben, Jane, Monique, Barbara, Cornelia, Silvia, Helen, Monique, Han, Peter, Elisabeth, Elly ......... te veel om op te noemen ......... allemaal lezen het, en zowel in …

Doorgaan

Door mij geplaatst op 14 Oktober 2019 om 11.27

Mijn vader verkoos de republiek Indonesia boven een terugkeer naar Nederland als 1 van de weinigen..

Mijn vader verkoos de republiek Indonesia boven een terugkeer naar Nederland als 1 van de weinigen.

(c) bronvermelding: Boek "ode aan Mischa" uitgegeven door Calbona.

10897293484?profile=originalFoto – Mijn ouders (Tony Schwab, en Avis Warlicht).

Ter informatie: Mijn vader was niet de enige met dit streven; Ik refereer graag naar de vader van onze Minister President Mark Rutte die zelf weer terugging voor een tweede keer, en zijn eerste vrouw is daar overleden en ligt in Bandoeng begraven. Dus ook Mark Rutte heeft banden daar liggen met Indische wortels.

Mijn vader overleed in Jakarta na een ziektebed toen ik een jongen van elf was, en ik meen op zijn 39 ste jaar. In tegenstelling tot mijn schoonvader wilde hij…

Doorgaan

Door mij geplaatst op 14 Oktober 2019 om 10.30 — 1 commentaar

LIVE REGISTRATIE INDOROCK PARTY

LIVE REGISTRATIE INDOROCK PARTY

10897412482?profile=original

Yes de 14 december gaat het gebeuren live registratie van The IndoRock Party. Fragmenten Live registratie komen op ICM, ICM Video -kanaal, ICM YouTube, en de hele Live registratie op Dvd, misschien staat U ook op deze live registratie.

De tickets zijn te verkrijgen bij ICM stands.…

10897412065?profile=original

10897414858?profile=original

10897415252?profile=original

Doorgaan

Door mij geplaatst op 13 Oktober 2019 om 12.00

VVD SCHRAPT EIS ONDERZOEK NAAR GEWELD INDISCHE ZIJDE

10897344696?profile=original

VVD SCHRAPT EIS ONDERZOEK NAAR GEWELD INDISCHE ZIJDE Jakarta belooft  niets

PvdA-minister Koenders (Buitenlandse Zaken) heeft z’n zin. Er komt een grootschalig, door de staat betaald onderzoek naar de Nederlandse wandaden in toenmalig Indië in de periode 1945-1949. De VVD heeft het verzet ertegen laten varen.

De liberalen hadden vooraf harde voorwaarden gesteld. Een ervan was…

Doorgaan

Door mij geplaatst op 13 Oktober 2019 om 11.34 — 1 commentaar

Indonesische propaganda in 1945 Proefschrift historicus Anda Zara Door: Meindert van der Kaaij

10897338285?profile=originalIndonesische propaganda in 1945 Proefschrift historicus Anda Zara       Door:  Meindert van der Kaaij

 

Indonesische revolutionaire groepen riepen op tot geweld tegen Nederlanders en andere buitenlanders. Politiek leiders als Sukarno en Hatta hadden er nauwelijks greep op, blijkt uit onderzoek.

Direct na het uitroepen van de Indonesische republiek op 17 augustus 1945 verscheen op muren en bomen in straten en op marktpleinen een groot aantal pamfletten en plakkaten waarin burgers werden aangemoedigd  om geweld te plegen tegen Nederlanders, Indo's, Chinezen en Ambonezen. De historicus Anda   Zara promoveerde deze week op onderzoek naar de Indonesische propaganda in de oorlog tussen dat land en Nederland.

De golf van geweld tegen buitenlanders in de 1945 en 1946…

Doorgaan

Door mij geplaatst op 13 Oktober 2019 om 11.31 — 2 commentaren

OVERWOGEN SCHADEVERGOEDING JOODSE SLACHTOFFERS VOOR WOII-BELASTING: TEGELIJKERTIJD DE NEDERLANDSE INDISCHE OORLOGSLACHTOFFERS AL 71 JAAR WORDEN GEDISCRIMINEERD.OVERWOGEN SCHADEVERGOEDING JOODSE SLACHTOFFERS VOOR WOII-BELASTING: TEGELIJKERTIJD DE NEDERLANDSE INDISCHE OORLOGSLACHTOFFERS AL 71 JAAR WORDEN GEDISCRIMINEERD.

 10897340879?profile=original

(AD 10-12-2016 De Jonge)

 

“De gemeente Den Haag gaat waarschijnlijk alsnog schadevergoedingen uitkeren aan nabestaanden van Joodse slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog. Uit nieuw onderzoek blijkt dat Den Haag direct na de oorlog honderden teruggekeerde joden of hun erfgenamen achterstallige belasting hebben laten betalen uit de jaren ‘40 tot ’45.”

Uit onderzoek door Robin Te Slaa blijkt behalve Den Haag ook de gemeente Amsterdam nabetalingen aan de Joodse groep te hebben opgelegd. Voorzitter Frank Majoor van de  

Stichting Joods Erfgoed Den Haag noemde het toenmalige beleid van de gemeente Den Haag ‘onacceptabel en gespeend van inlevingsvermogen’.…

Doorgaan

Door mij geplaatst op 13 Oktober 2019 om 11.25 — 3 commentaren

Lees verder…

Velen lezen nu al mijn pas uitgebrachte boek "Voorbode van het turbulente Millennium" .................

10897342078?profile=originalVelen lezen nu al mijn pas uitgebrachte boek "Voorbode van het turbulente Millennium" .................

Silfraire, Cornelia, Han, Peter, Ibu token, Barbara, Elly, Wanda, Rene, Helen, Liz, Gloor, Paul, Geert, Enna, Jim, Veronique, David, Kevin, Bob, Jenne, Thony, Pitty, ELs, Guus, Justine, Rob, Rene, Rolo, Wout, Ben, Jane, Monique, Barbara, Cornelia, Silvia, Helen, Monique, Han, Peter, Elisabeth, Elly ......... te veel om op te noemen ......... allemaal lezen het, en zowel in de familie als buiten de familie.

Het leest zo lekker weg merken ze op en je blijft gekluisterd aan het boek met verhalen, en leuk die foto;s die ook hun verhaal vertellen, desondanks breed aan onderwerpen en de vele flashbacks leest het makkelijk...... en ook nog een stuk geschiedenis over opa & oma Hardy, en ook nog een stuk geschiedenis over opa & oma Hardy, en opa en oma Schwab o.a waar zijn die te goeden van hun ondernemingen gebleven die President Soekarno aan Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft betaald dat nooit aan opa Hardy is uitgekeerd?

Mijn moeder heeft het min of meer gehad, de afgezanten Generaal Saboer, en Soeharto kwamen het geld van de verloren gegane ondernemingen persoonlijk in Voorburg brengen in 1966, na dat wij in 1961 in Nederland waren aangekomen. Hoeveel mijn vader ter genoeg doening kreeg, en wat mijn moeder deed met het vele geld; Niet verklappen lezers van het boek, is in het boek te lezen.,

Leuk nu al die goede kritieken te mogen ontvangen. 
Te bestellen op http://www.boekenroute.nl/gasten/gtn1Boek.aspx?BoekID=39335

Speciale actie geldt alleen :
bestellen bij bestel@ICM-online.nl en ontvangt U gratis een DVD of een gratis jaarabonnement ICM.

Prijs 29,95 exclusief, verzendkosten € 3,95

Aantal Exemplaren : ______

Naam : ________________________________

Adres : ________________________________

WPL : _________________________________

POSTCODE : _________________________________

Telefoon : _________________________________

Weergaven: 438

Lees verder…

LIVE REGISTRATIE INDOROCK PARTY

LIVE REGISTRATIE INDOROCK PARTY

10897412482?profile=original

Yes de 14 december gaat het gebeuren live registratie van The IndoRock Party. Fragmenten Live registratie komen op ICM, ICM Video -kanaal, ICM YouTube, en de hele Live registratie op Dvd, misschien staat U ook op deze live registratie.
De tickets zijn te verkrijgen bij ICM stands.

10897412065?profile=original

10897414858?profile=original

10897415252?profile=original

Lees verder…

Pasar Malam Eindhoven 25-10 t/m 27-10-2019

10897413077?profile=original

Door mij geplaatst op 11 Oktober 2019 om 12.39

Opnieuw beving op Ambon

Opnieuw beving op Ambon

door 

AMBON Opnieuw is het Indonesische eiland Ambon getroffen door een aardbeving met een kracht van 5.2 op de schaal van Richter. De Nederlandse toeristen Tjeerd en Siline de Jong maakten de schokken…

Doorgaan

Door mij geplaatst op 11 Oktober 2019 om 12.38

Jubileum Editie PM Eindhoven 25, 26 en 27 Oktober

Pasar Malam Eindhoven

25-10-2019 t/m 27-10-2019
10897412065?profile=original


De gezellige Pasar Malam Stellar vindt weer drie dagen plaats in het prachtige Beursgebouw in Eindhoven welke weer wordt omgetoverd tot een echte tropische avondmarkt.
Een zeer grote markt met meer dan 80 kramen met bijzondere artikelen uit heel Azië.
Heerlijke verrassende sambals, bijzondere vruchten, sponscake, spekkoek, saté, pisang goreng en natuurlijk volledige maaltijden zoals Ikan Bali en een complete Nasi Goreng op authentieke wijze bereidt zijn er om u trek in iets lekkers te stillen.
En zin in een heerlijke Tjendol, een echt Bintang biertje of een tropische cocktail? Ook daarvoor komt u naar de Pasar Malam van Stellar.…
Doorgaan

Door mij geplaatst op 10 Oktober 2019 om 17.01

OVER INDISCHE NEDERLANDERS EN ASIELZOEKERS.

OVER INDISCHE NEDERLANDERS EN ASIELZOEKERS.

Vanwege de agressieve politiek van de regering-Drees inzake de kwestie Nieuw-Guinea (West-Irian) tegen het pas onafhankelijk geworden Indonesië moest iedereen met de Nederlandse nationaliteit – waaronder ondergetekende – in de jaren ’50 dat land noodgedwongen verlaten.

01

Voor het overgrote deel van de Indische Nederlanders was Nederland een vreemd land dat ze alleen kenden van verhalen en plaatjes in de schoolboeken. 

Vaak worden deze repatrianten nog steeds gezien als de eerste asielzoekers in Nederland, zoals ook in een TV-uitzending op 30 december 1993.

02 https://gerard1945.files.wordpress.com/2016/02/021.jpg?w=150 150w,…

Doorgaan

Door mij geplaatst op 10 Oktober 2019 om 14.30 — 1 commentaar

Premier rutte toont Indonesië respect met batik overhemd

Premier rutte toont Indonesië respect met batik overhemd, komt op het juiste moment nu Batavia (Jakarta) gaat verhuizen.

JAKARTA In een batik bloesje bezocht premier Rutte gisteren de Indonesische president Joko Widodo in het presidentieel paleis in Bogor. Het was Ruttes derde bezoek in zes jaar tijd, en de regeringsleiders hebben…

Doorgaan

Door mij geplaatst op 8 Oktober 2019 om 11.30

Een mammoettaak, maar de regering van Indonesië wil het gaan wagen

Een mammoettaak, maar de regering van Indonesië wil het gaan wagen
10897411676?profile=original

Vanuit het niets een gloednieuwe hoofdstad bouwen in de jungle en binnen vijf jaar een miljoen ambtenaren ernaartoe verhuizen. Een mammoettaak, maar de regering van Indonesië wil het gaan wagen. President Joko Widodo kondigde onlangs aan de nationale hoofdstad te gaan verplaatsen van Jakarta naar een nog te bouwen stad in het oosten van het eiland Borneo, meer dan duizend kilometer ervandaan. Jakarta barst namelijk uit zijn voegen. De stad van meer dan tien miljoen zinkt razendsnel, en…

Doorgaan

Door mij geplaatst op 8 Oktober 2019 om 11.29

FIN: "Indonesië erken misdaden"

10897412679?profile=original
Michael Meyer heeft een …
Doorgaan

Door mij geplaatst op 7 Oktober 2019 om 12.27

Pasar Malam De Ridderhof Alphen aan de Rijn

10897414675?profile=original

10897414696?profile=original

Door mij geplaatst op 7 Oktober 2019 om 11.50

Presentatie Boek Blauwe Zomer van Leo Blokhuis

Leo Blokhuis schrijft eerbetoon aan Indo's: 'Zij leerden ons hoe je met de elektrische gitaar omgaat'.

10897414289?profile=originalDe Totokkers (de Hollanders) moeten dit weten zei Leo tegen Ferry Schwab sr. die als ICM editor het boek ontarmde. Is de tweede Tokokker die een Indisch boek schreef in navolging van Elise Lengkeek met de titel "Ik beken" . Acht jaar heeft Leo over dit boek gedaan. Ga lekker dit weekend het boek lezen.

Ferry : "Leo weet je dat in deze statenkwartier heb gewoond , Prins Mauritslaan, toen wij net uit Jakarta moesten vluchten? , en ik heb genoten hier van de Indo bands The Tielman, Crazy Rockers (Pam Pam, Palais de Dance). dn Ook mijn eerste liefde heb ik…

Doorgaan

Door mij geplaatst op 5 Oktober 2019 om 11.36

PLUNDEREN, MOORDEN EN VERKRACHTEN IN BERSIAP-TIJD’Zo erg als Aleppo’

10897344286?profile=originalPLUNDEREN, MOORDEN EN VERKRACHTEN IN BERSIAP-TIJD’Zo erg als Aleppo’

door Olof van Joolen

Dolblij was Joty ter Kulve dat ze in 1945 de inktzwarte bladzijde van de Japanse bezetting kon omslaan en gaan nadenken over een toekomst in vrijheid. Het mocht niet zo zijn. Na de Jappenkampen kwam de waanzin van de Bersiap.

Zoals zovelen torste Ter Kulve in 1945 de persoonlijke last van jaren in een Jappenkamp met zich mee. Haar…

Doorgaan

Door mij geplaatst op 4 Oktober 2019 om 10.06 — 2 commentaren

Lees verder…

Opnieuw beving op Ambon

Opnieuw beving op Ambon

door 

AMBON Opnieuw is het Indonesische eiland Ambon getroffen door een aardbeving met een kracht van 5.2 op de schaal van Richter. De Nederlandse toeristen Tjeerd en Siline de Jong maakten de schokken gisterochtend aan den lijve mee. Het epicentrum lag volgens hen vlakbij.

„We waren net uit Sulawesi aangekomen in Ambon-Stad, toen we op onze kamer ineens werden opgeschrikt door de beving. Het hele City Hotel begon te schudden op zijn grondvesten. We konden nauwelijks op onze benen blijven staan. Er viel van alles kapot. We zijn als een speer van zeshoog naar beneden gerend. Er heerste enorme paniek”, vertelt Tjeerd de Jong.

Iedereen stond volgens hem op straat, velen in hun onderbroek. „Het was een gekkenhuis. We waren doodsbang dat er een tsunami aan zou komen. We zitten honderd meter van de zee. Waarschuwingen worden in Indonesië nauwelijks of te laat gegeven. Dat vertrouwt niemand hier. Daarom zijn we voor alle zekerheid maar een berg op gegaan.”

De schade aan gebouwen valt volgens De Jong nog mee. „Maar bewoners zijn zichtbaar nerveus. Een paar weken geleden was hier een aardbeving van 6.5 die wel degelijk levens heeft geëist. Ook woensdag beefde de aarde al, horen we. Ja, we zijn best een beetje bang.”

Het stel trekt anderhalve maand door Indonesië. „We zijn op onszelf aangewezen en houden de berichten goed in de gaten, maar we voelen ons nu toch minder op ons gemak.”

Lees verder…
Premier rutte toont Indonesië respect met batik overhemd, komt op het juiste moment nu Batavia (Jakarta) gaat verhuizen.

JAKARTA In een batik bloesje bezocht premier Rutte gisteren de Indonesische president Joko Widodo in het presidentieel paleis in Bogor. Het was Ruttes derde bezoek in zes jaar tijd, en de regeringsleiders hebben afgesproken elkaar voortaan jaarlijks te ontmoeten. Het was echter voor het eerst dat de Nederlandse premier een hemd met de traditioneel Javaanse versierselen droeg, voor gastheer ’Jokowi’ een teken van vriendschap. Rutte betoonde er zijn respect mee. Het moest uitdragen dat de relatie tussen Indonesië en de oude kolonisator de afgelopen jaren danig is verbeterd. Reageerde Jakarta voorheen nogal eens geïrriteerd als Den Haag weer eens met geheven vinger het eilandenrijk de les las over een mensenrechtenkwestie, nu volstonden beide partijen met de mededeling dat ’mensenrechten’ als vast gespreksonderwerp was langsgekomen. Of de situatie in Papoea en West-Papoea was besproken, de provincies waar het streven naar afscheiding met harde hand wordt onderdrukt? De Rijksvoorlichtingsdienst laat slechts weten dat het openbaren van details daarover de ’vertrouwelijkheid’ van het gesprek zou schaden.

Tijdens het eendaagse bezoek schonk Rutte ook aandacht aan samenwerking op het gebied van onderwijs en de maritieme sector. Ook werd gesproken over terreurbestrijding, eveneens een onderwerp waarop Nederland en Indonesië van elkaar proberen te leren. De meegereisde Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) Pieter-Jaap Aalbersberg had in Indonesië een eigen programma.

Lees verder…
Een mammoettaak, maar de regering van Indonesië wil het gaan wagen
10897411676?profile=original

Vanuit het niets een gloednieuwe hoofdstad bouwen in de jungle en binnen vijf jaar een miljoen ambtenaren ernaartoe verhuizen. Een mammoettaak, maar de regering van Indonesië wil het gaan wagen. President Joko Widodo kondigde onlangs aan de nationale hoofdstad te gaan verplaatsen van Jakarta naar een nog te bouwen stad in het oosten van het eiland Borneo, meer dan duizend kilometer ervandaan. Jakarta barst namelijk uit zijn voegen. De stad van meer dan tien miljoen zinkt razendsnel, en zucht onder eindeloze files en smog.

Ex-president Soekarno opperde al het idee voor een nieuwe hoofdstad in de jaren ’50, maar dat had een nationalistische reden. Jakarta, het vroegere Batavia, was immers de hoofdstad van de oude kolonie Nederlands-Indië. Hij vond dat de nieuwe onafhankelijke republiek Indonesië een nieuwe hoofdstad nodig had.

En nu droomt Joko Widodo van een nieuwe en probleemvrije metropool. Hij spoort parlementariërs aan zijn circa 32 miljard dollar kostende plan te steunen. Dat is nog in het beginstadium, maar het is de bedoeling dat de eerste fase in 2024 klaar zal zijn. Ondanks de enorme uitdagingen en kostbare onderneming, is het meer dan dertig andere landen eerder gelukt hun hoofdstad te verhuizen. Maar velen in Indonesië vragen zich af of de regering niet dezelfde fouten zal maken, waardoor Jakarta nu onleefbaar is geworden.

Ook beweert de regering dat de toekomstige stad duurzaam zal zijn. Het moet „een slimme en groene stad” worden. Ambtenaren roepen steeds dat de bouw geen schade aan de omgeving zal aanrichten, ondanks dat de toekomstige stad beschermd bosgebied zal overlappen. Experts waarschuwen dat er nog vele vragen zijn die moeten worden beantwoord voordat de nieuwe hoofdstad echt duurzaam kan worden genoemd. En terwijl de regering belooft het bos met rust te laten, laten de plannen zien dat de locatie is omgeven door mijnbouw-, palmolie- en houtkapconcessies.

Lees verder…

FIN: "Indonesië erken misdaden"

FIN: "Indonesië erken misdaden"

DEN HAAG (6 oktober 2019) – Federatie Indische Nederlanders (FIN) roept Indonesië op om de oorlogsmisdaden, die Indonesiërs tijdens de Bersiap tegen (Indische) Nederlanders hebben begaan, te erkennen. In een open brief moedigt voorzitter Hans Moll de Indonesische president daartoe aan. FIN doet de oproep aan de vooravond van het bezoek van premier Mark Rutte aan Indonesië morgen.

Nadat op 17 augustus 1945 de Republiek Indonesië werd uitgeroepen waren Nederlanders, Chinezen en andere etnische minderheden vogelvrij op het voorheen Nederlands overzeese grondgebied. Het weerzinwekkende geweld, gepleegd door Indonesische nationalisten tijdens de Bersiap, maakte tienduizenden Nederlandse slachtoffers en leidde tot gedwongen repatriëring en wereldwijde diaspora van Indisch Nederland.

In tegenstelling tot Nederland heeft Indonesië nooit kritisch gereflecteerd op de door haar onderdanen gepleegde oorlogsmisdaden jegens weerloze Nederlandse burgers. In aanloop naar '75 jaar vrijheid' is het hoog tijd dat dit alsnog gebeurt. FIN heeft daarom de Indonesische president opgeroepen om namens Indonesië alsnog erkenning en excuses aan te bieden aan Nederland.

U kunt de open brief hier inzien: http://www.federatie-indo.nl/19-10-06

bron: https://twitter.com/FederatieIn…/status/1181130096851247104…

VERTALING voor Indonesische media:

FIN: “Indonesia, mengakukanlah perbuatan-perbuatan jahat Bersiap”

Den Haag (6 oktober 2019) 一 Federatie Indische Nederlanders (FIN) memanggil Indonesia untuk mengakukan perbuatan-perbuatan jahat yang telah dilakukan kepada orang Indo oleh orang Indonesia pada waktu Bersiap. Di surat terbuka ketua FIN, Hans Moll, memanggil itu kepada Presiden Indonesia. FIN lakukan pemanggilan ini dimalam sebelum perdana menteri Belanda, Mark Rutte, mengunjungi Indonesia hari besok.

Setelah Republik Indonesia didirikan pada 17 agustus 1945 orang Belanda, orang Cina dan orang-orang lain dari etnisitas minoritas diusir (outlawed) di tanah yang sebelum hari itu masih termasuk tanah Belanda. Kekerasan yang mengherankan dilakukan oleh nasionalis-nasionalis Indonesia pada waktu Bersiap, menjadikan berapa puluh ribuan korban orang Belanda dan menyebabkan pemulangan terpaksa dan diaspora global untuk orang Indo.

Berlawanan dengan Belanda, Indonesia tidak pernah merefleksikan dengan kritik kejahatan yang dibuat oleh ia punya warga negara kepada orang Belanda yang tidak berbahaya. Di depan perayaan ‘75 tahun kemerdekaan’ ini masih sangat penting bahwa itu dilakukan. Karena itu FIN telah memanggil Presiden Indonesia untuk mengakukan dan minta maaf atas nama Republik Indonesia kepada Belanda.

Lees verder…

Presentatie Boek Blauwe Zomer van Leo Blokhuis

Leo Blokhuis schrijft eerbetoon aan Indo's: 'Zij leerden ons hoe je met de elektrische gitaar omgaat'.

10897414289?profile=original


De Totokkers (de Hollanders) moeten dit weten zei Leo tegen Ferry Schwab sr. die als ICM editor het boek ontarmde. Is de tweede Tokokker die een Indisch boek schreef in navolging van Elise Lengkeek met de titel "Ik beken" . Acht jaar heeft Leo over dit boek gedaan. Ga lekker dit weekend het boek lezen.

Ferry : "Leo weet je dat in deze statenkwartier heb gewoond , Prins Mauritslaan, toen wij net uit Jakarta moesten vluchten? , en ik heb genoten hier van de Indo bands The Tielman, Crazy Rockers (Pam Pam, Palais de Dance). dn Ook mijn eerste liefde heb ik hier ontmoet, waar ik nog steeds bent verenigd.


Ben ook zeer geemotioneerd dat juist op deze plek je boek presenteert..
Meer weten ga naar http://icmonline.ning.com/…/leo-blokhuis-schrijft-eerbetoon…

Lees verder…

Uitgebleven Indisch rechtsherstel bedraagt 36,5 MILJARD EURO

Foto: Tweede Kamer - Still Video

Na 74 jaar is de cijfermatige berekening van de slepende Indische Kwestie (het uitgebleven rechtsherstel voor de Indische gemeenschap) bekend. Op verzoek van Indisch Platform 2.0 heeft onderzoeksjournalist Griselda Molemans ten overstaan van de Vaste Kamercommissie van VWS haar bevindingen gepresenteerd op basis van archiefonderzoek in Nederlandse en buitenlandse archieven. De openstaande claims vertegenwoordigen een waarde van ten minste 36,5 miljard euro.

Videospeler
00:00
02:57:43

Een onafhankelijk bureau berekende op grond van indexatie en rente-op-rente de huidige waarde van de claims: de backpay (de nooit uitbetaalde salarissen over 3,5 jaar Japanse bezetting aan 82.000 KNIL-militairen en ambtenaren); de nooit uitbetaalde KNIL-pensioenen; drie buitenlandse compensatieregelingen voor oorlogsslachtoffers c.q. ontheemde gezinnen; en het naar de Federal Reserve in New York weggesluisde goud en geld van De Javasche Bank, de centrale bank van Nederlands-Indië.

Het afrondende onderzoeksdossier betreft de ontmanteling van de filialen van de Yokohama Specie Bank en de Bank of Taiwan, de Japanse banken die de oorlogsvoering financierden en waar het in beslag genomen geld, goud en diamanten van inwoners van de bezette kolonie gestald was. Teneinde inzage te krijgen in de afhandeling van deze individuele claims dient er toegang te worden gegeven tot afgegrendelde Nederlandse archieven.

Door de jaren heen heeft er slechts een minimale afkoop van het rechtsherstel plaatsgevonden onder de noemer van Het Gebaar: een moreel gebaar van 178 miljoen euro aan de generatie oorlogsslachtoffers uit voormalig Nederlands-Indië. De uitbetaling in 2003 tegen finale kwijting was op basis van ‘vermoedelijke gebreken in het rechtsherstel’. Twintig jaar na de onderhandelingen over Het Gebaar zijn deze gebreken op basis van bewijsmateriaal in kaart gebracht.

Aangezien rechthebbenden na de Japanse bezetting van de kolonie vrijwel niets van hun saldi uitbetaald hadden gekregen, betekende dit dat ze onder zeer armoedige omstandigheden een compleet nieuw leven in Nederland moesten opbouwen. Dit onrecht heeft meerdere generaties getekend. Volgens Peggy Stein, voorzitter van het Indisch Platform 2.0, kan er pas stilgestaan worden bij 75 jaar vrijheid in het jaar 2020 wanneer deze openstaande rekening vereffend wordt. ‘De Nederlandse Staat heeft 74 jaar lang symboolpolitiek bedreven. Het is tijd voor gerechtigheid.’
De Indische gemeenschap is een verzamelterm voor alle voormalige inwoners van de kolonie en varieert van Hollandse ambtenaren en militairen tot Indo-Europese, Molukse, Chinese, Toegoenese, joodse, Armeense, Papoea, Indo-Afrikaanse, Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders, aangevuld met zogeheten veiliggestelde Indonesische gezinnen van wie de vader voor de Nederlandse inlichtingendiensten werkzaam is geweest.

Indisch Platform 2.0 werkt samen met de Task Force Indisch Rechtsherstel. Sylvia Pessireron, voorzitter van de TFIR: ‘Mijn Molukse vader was sergeant bij het KNIL. Als het thuis over de Japanse bezetting ging, kon hij nauwelijks praten over de martelingen die hij heeft doorstaan. Waar hij ronduit furieus over werd, was dat hij over die periode geen soldij heeft ontvangen. Hij voelde zich enorm geschoffeerd.

Lees verder…

Blog Topics by Tags

Monthly Archives