Alle berichten (18)

Sorteer op

 Indonesië overweegt einde aan doodstraf na 'golf van executies'

NOS GISTEREN, 10:05

10897356894?profile=original

Indonesië overweegt te stoppen met de doodstraf. Dat heeft president Joko Widodo openlijk gezegd. "Eerst wist hij niet hoe gauw hij moest beginnen met het executeren van ter dood veroordeelden", zegt correspondent Michel Maas. "Het is een heel andere toon die hij nu aanslaat."

Maas vindt het lastig te zeggen hoe realistisch de uitspraak van de president is, of wat de gevolgen zijn. Widodo heeft namelijk eenmaal eerder voorzichtig gesuggereerd een einde te willen maken aan de doodstraf, legt de correspondent in het NOS Radio 1 Journaal uit. 

Eerst zien dan geloven, is de houding van mensenrechtenorganisaties volgens Maas. "Die man die zegt maar wat, zegt bijvoorbeeld Human Rights Watch. Hij heeft het toen eens gezegd en er is vervolgens niets veranderd."


President Joko Widodo in JakartaAFP

Widodo werd in 2014 president. Sindsdien zijn tientallen ter dood veroordeelden gefusilleerd. "Het was echt een golf van executies", zegt Maas. De Nederlander Ang Kiem Soei was een van geëxecuteerden. Hij was veroordeeld voor betrokkenheid bij de productie van xtc. De Nederlander hield vol onschuldig te zijn.

Toch heeft Maas het vermoeden dat er achter de schermen wel degelijk iets is veranderd. Zo is de doodstraf sinds juli vorig jaar niet meer uitgevoerd. "Er waren toen vier mensen geëxecuteerd, maar daarna gebeurde er iets vreemds: ze stopten ermee."

De overige tien ter dood veroordeelden moesten terug naar hun cel. Over hun executie werd niet meer gesproken. "Het zou dus kunnen dat er stiekem al een moratorium (opschorting van de doodstraf) is", zegt Maas.

Jokowi wilde zich niet de les laten lezen en liet de executies expres wel doorgaan.

Correspondent Michel Maas

Internationale druk over de executies (van voornamelijk drugscriminelen) heeft daar volgens hem weinig aan bijgedragen. Sterker nog: het werkte juist averechts. "Jokowi wilde zich niet de les laten lezen en liet de executies expreswel doorgaan. Hoe heviger de kritiek uit het buitenland, hoe harder zijn toon."

Nu lijkt de Indonesische president die toon te matigen. Volgens Maas is dat al een forse ommezwaai. "Het geeft aan dat er in ieder geval wordt nagedacht of de doodstraf de juiste manier van doen is. Mogelijk kan hij er nu zonder gezichtsverlies toch mee ophouden."

ICM  31.3.17

Lees verder…

Ook politieke partijen bij ICM stand op de pasar malam.

Ook politieke partijen melden zich bij ICM stand op de pasar malam Rijswijk.

10897353101?profile=original


Tussen de hectiek van  de donaties voor proceskosten Traktaat van Wassenaar, melden  zich ook leden van politieke partijen bij ICM stands bij de pasar malam Rijswijk, die niet te klagen had over die aandacht van de bezoekers. Velen bekenden ....

Ook Noelle  melde zich bij ICM stands en vroeg om een stuk promotie op het ICM (Indische Internetkrant ) zodat die 2 miljoen indo's (volgens de ambtenaren van Martin van Rijn) op haar gaan stemmen om de Indische kwestie en traktaat van Wassenaar een blijvend aandacht te geven in de Tweede kamer, ja ..... waarom niet ? Zijn toch weer 2 miljoen stemmen die alle politieke partijen hebben verwaarloosd  in de kabinetten Rutte.

Lees verder…

10897354465?profile=original10897245264?profile=originalPolitieke partijen laten de twee miljoen Indische Nederlanders links liggen!

 

In het circus van het politieke landschap vliegen de beloften om je oren. Alles is nu mogelijk: U vraagt en wij draaien, in deze soap die na de verkiezingen weer verder poldert en draait in het politiek landschap. Weer wordt  het vooruitzicht kiezersbedrog.

Maar gekscherend genoeg is er totaal geen aandacht voor die twee miljoen Indische Nederlanders –volgens opgave van de ambtenaren van Martin van Rijn - die hier ooit als vluchtelingen aankwamen en nu zijn uitgegroeid  tot een populatie van ruim twee miljoen, nog niet te spreken over de periode van de kabinetten Rutte.

Even voor alle duidelijkheid: “de Indische-Nederlanders zijn geen Indonesiërs“ Pechtold, maar Indische-Nederlanders die met een Nederlands paspoort uit het voormalig Indië hebben moeten vluchten. Het waren er 500.000. Nederland wilde deze onderdanen niet toelaten. Het was Soekarno en Hatta die naarstig naar oplossingen zochten en die ook vonden met behulp van Amerika.  Nederland had alleen maar oog voor het VOC – model, vooral het economisch belang om haar bezittingen te beschermen.

Van die 500.000 vluchtelingen werden er 149.000 niet toegelaten en door de Nederlandse Staat aan hun lot overgelaten. De groep Indische-Nederlanders Pechtold, dus géén Indonesiers, hebben uit Marshal-Hulp, het Verdrag met Japan, en het Verdrag van Wassenaar nog steeds 14 miljard tegoed van de Nederlandse Staat.

In de Kabinetten Rutte en De Kamer is de Indische Kwestie aan de orde gekomen en het Ministerie van Bert Koenders werd aangeschreven dat de zaak Traktaat van Wassenaar staat aan te komen.

 

Geen één politieke partij heeft zich dusdanig bekommerd over die twee miljoen zwevende Indische Nederlanders, 2 miljoen zijn het er.

 

Wat willen ze?

 

Erkenning / excuses voor het geleden leed in de Tweede Wereldoorlog in het voormalige Indië met Japan, het ontstane machtsvacuum, de periode van de overdracht en aansluitend de bersiap, die deze Nederlandse regering opeenvolgend  al 70 jaar negeert of het zich nooit heeft afgespeeld. De compensatie voor de geleden materiële - en immateriële schade, terwijl Nederland dit vergoed kreeg uit Marshal-hulp, uit het Verdrag met Japan en het Verdrag met Indonesie ( Traktaat van Wassenaar).  Deze gelden, zoals o.a. het Traktaat van Wassenaar meldt, dienten te worden uitbetaald aan de Indische Gemeenschap die in de Republiek Indonesia verbleven van 1947 tot 1962.
ICM 7.3.17

 

Lees verder…

10897238680?profile=original10897354289?profile=originalABDULKADIR WIDJOJOATMODJO (1903-1992); De brug tussen Soekarno en Drees

De op 24 december 1992 op 89-jarige leeftijd plotseling overleden Raden Abdulkadir Widjojoatmodjo (Dul voor zijn vrienden) was in de jaren 1945-1948 één van de meest vooraanstaande federalisten in Indonesië. Als Secretaris van Staat voor Algemene Zaken maakte hij deel uit van de Voorlopige Federale Regering. Tevens was hij plaatsvervanger van Lt. Gouverneur-Generaal Van Mook.


Abdulkadir was geen nationalist van het naoorlogse republikeinse type. Wel was hij een patriot, die de belangen van zijn vaderland Indonesië het best gewaarborgd achtte door een samengaan met Nederland op basis van volledige gelijkwaardigheid.

Zijn staatkundige ideeën hadden affiniteit met die van de Leidse school van Van Vollenhoven en Snouck Hurgronje, waarvan Van Mook een leerling was. Door zijn priaji (Javaanse aristocratie) afkomst daartoe bestemd werd hij Indonesisch bestuursambtenaar. Voor de oorlog was hij ook enkele jaren vice-consul te Djeddah belast met de opvang en begeleiding van Indonesische bedevaartgangers. Een functie die hem als vroom islamiet en kenner van de Arabische taal op het lijf was geschreven.

Teruggekeerd in Indonesië was hij tot 1942 onder meer voorzitter van de Indonesische Vereniging van Bestuursambtenaren. Kort voor de Japanse bezetting van het voormalige Nederlands-Indië vergezelde Abdulkadir, op hun dringend verzoek, lt. G.-G. Van Mook en gouverneur Van der Plas naar Australië. Vandaar ging hij naar New York, alwaar hij werkzaam was op het Nederlands Informatiebureau. Vervolgens werd hij door Van Mook aangewezen als verbindingsofficier bij het geallieerde opperbevel in Zuidoost-Azië, in welke functie hij zeer belangrijk werk verrichtte. Onmiddellijk na de Japanse capitulatie keerde hij naar Indonesië terug.

Het werd hem spoedig duidelijk, dat de politieke situatie in Indonesië volkomen anders was, dan de zich tijdens de oorlog buiten Indonesië bevindende Nederlandse autoriteiten zich hadden voorgesteld. Na een lang gesprek met Soekarno op 9 oktober 1945 bepleitte hij contacten tussen Van Mook en Soekarno. Hij werd op dit punt echter door de Nederlandse regering gedesavoueerd. Van Mook werd herhaaldelijk geïnstrueerd geen contacten met Soekarno te leggen.

In de periode 1945-1948 bleef Abdulkadir zich inspannen voor de totstandkoming van een met Nederland samenwerkende Indonesische federatie, waarin federalisten en republikeinen hun plaats zouden vinden.

Als typische brugfiguur tussen Indonesië en Nederland, tussen oud en nieuw Indonesië deed hij dit met volle innerlijke overtuiging. De politieke ontwikkelingen hebben echter verwerkelijking van dit streven niet mogelijk gemaakt. Zijn werk en optreden als voorzitter van de in december 1947 ingestelde onderhandelingsmissie met de Republik Indonesia werd naar mijn indruk qua aanpak nogal eens doorkruist door de vice-voorzitter van de commissie jhr. Van Vredenburch. Een kundig diplomaat, wien de Indonesische psyche echter vreemd was. Onmiddellijk na de door het in augustus 1948 aangetreden kabinet Drees geforceerde ontslagaanvrage van Van Mook, diende ook Abdulkadir zijn ontslag in.

Na de souvereiniteitsoverdracht verbleef hij - uit vrije wil - nog ongeveer 17 jaar in moeilijke omstandigheden in Indonesië. Daarna kwam hij ziek en uitgeput naar Nederland.

Met Abdulkadir is een zeer bijzondere man heengegaan. Een charismatische persoonlijkheid, hoffelijk en innemend, bijzonder plichtsgetrouw en punctueel. ”Haloes' (fijnzinnig) en tegelijkertijd een geestelijk en lichamelijk moedig man. Een trouwe vriend.

Dr. P.J. Koets, die hem van zeer nabij heeft meegemaakt, schreef in Het Parool terecht dat zowel Indonesië als Nederland in hem een man hebben verloren om trots op te zijn.

Bron NRC.

ICM 13.3.16

Lees verder…

10897352464?profile=original

‘Ministerie van Defensie moet geen aandeel krijgen in nieuw Nederlands-Indië onderzoek’

Grootschalig onderzoek moet écht onafhankelijk zijn

16-03-2017, 21:35 

Er komt dan eindelijk een grootschalig, vier jaar durende wetenschappelijk onderzoek naar de dekolonisatieperiode in Nederlands-Indië tussen augustus 1945 en december 1949. Het kabinet heeft er ruim vier miljoen euro voor vrijgemaakt en het onderzoek gaat uitgevoerd worden door de instituten NIOD, KITLV en het NIMH. De laatste vind ik eerlijk gezegd opmerkelijk: het Nederlands Instituut voor Militaire Historie is onderdeel van en wordt gefinancierd door het Ministerie van Defensie.

Structureel geweld benoemen

Het NIMH heeft de afgelopen decennia een stevige vinger gehad in het wetenschappelijk onderzoek dát is uitgevoerd en dat nu met grootschalig vervolgonderzoek moet worden aangevuld. In alle wetenschappelijke uitgaven onder de vlag van het NIMH is het Nederlandse militaire gewelddadige optreden steevast gekwalificeerd als ‘politionele actie’, ‘zuiveringen’ en ‘pacificatie’. De uitzondering is het eind vorig jaar met steun van het NIMH in een handelseditie uitgegeven promotieonderzoek van de half-Zwitserse Rémy Limpach die het geweld wel bij de naam noemt en er bovendien een structureel karakter aan verbindt.

Maar ook Limpach is niet ontkomen aan de invloed van het NIMH. In het voorwoord spreekt hij zijn dank uit onder anderen aan professor Groen, emeritus-hoogleraar militaire geschiedenis in Leiden en nog steeds verbonden aan het NIMH. Groen heeft in de jaren negentig voor haar eigen promotieonderzoek met steun van het NIMH de Nederlandse militaire strategie onder de loep genomen. Naast het gebruik van de eerdergenoemde eufemistische bewoordingen, valt in dat onderzoek ook op hoe zij geworsteld heeft met het verloop van de zogeheten tweede politionele actie, half december 1948 ingezet en bedoeld om heel Java en Sumatra weer onder controle te krijgen.

Tweede politionele actie

Volgens Groen bestond die actie uit twee delen: een snel offensief en een vele maanden durende periode van ‘zuiveringen’ en ‘pacificatie’. Desondanks concludeert Groen dat Nederland na twee weken met de tweede politionele actie is gestopt na ingrijpen van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (VN). Het is van tweeën een! Limpach heeft deze inconsistentie met bijbehorende voor Nederland gunstige beeldvorming uit Groens onderzoek – Nederland heeft gehoor gegeven aan de eis van de VN om met de ingezette actie te stoppen, quod non – voor zijn onderzoek klakkeloos overgenomen, net als vele andere onderzoekers en auteurs voor hem. Ik heb hierover afgelopen najaar met Limpach gecorrespondeerd, maar hij weigert rechtstreeks op de kwestie in te gaan.

Voor mijn vader en zijn collega’s begon de strijd pas echt na het zogenaamde en door Nederland zelfverklaarde einde van de actie. Niet alleen omdat de Indonesiërs een totale guerrilla waren begonnen maar vooral omdat Nederland alleen al op Java nog een gebied van anderhalf keer de grootte van ons land met geweld moest innemen. Immers: bij het snelle offensief had Nederland alleen de hoofdwegen en de grote steden Djokjakarta en Solo en wat knooppunten in handen gekregen. Net zo belangrijk: het Indonesische leger was die strijd goeddeels uit de weg gegaan en had ook niet gecapituleerd. Met andere woorden, na het snelle offensief had Nederland nog een oorlog te winnen.

Grootschalig onderzoek moet écht onafhankelijk zijn

De strijd is doorgegaan tot aan de wapenstilstand in augustus 1949 op basis van het bereikte politieke akkoord voor de soevereiniteitsoverdracht. De vertekende beeldvorming door Groen en het NIMH staat niet op zichzelf. De Nederlandse regering en overheid hebben vanaf dat de gewelddadige dekolonisatie nationaal en zeker internationaal de aandacht trok er alles aan gedaan om de beeldvorming te beïnvloeden. Luttele dagen na het begin van de tweede politionele actie stond Nederland in het beklaagdenbankje van de Veiligheidsraad. Kolonel Hodgson verklaarde namens Australië op 23 december dat je geen politieoptreden uitvoert met de inzet van tanks, zware artillerie en paracommando’s in gecombineerde lucht-, zee- en landoperaties.

In het honderden pagina’s tellende deel 19 (november 1948 – januari 1949) van de gedetailleerde uitgavereeks ‘Indonesië in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties’ van het ministerie van Buitenlandse Zaken is het vergeefs zoeken naar Hodgsons deframing. Dus als er nu een grootschalig onderzoek komt, moet het vooral echt onafhankelijk zijn.

ICM 17.3.16

Lees verder…

10897347873?profile=original10897245264?profile=originalPvdA, de partij voor de Nederlandse Indische Gemeenschap?

Uit ICM Archief van  17.3.2016

In het algemeen; 

Gezien  de VVD en Pv'dA gezamenijk verantwoordelijkheid in de crisistijden, de economie begint nu op te bloeien een trouw partnerschap geldt zowel in slechte als goede tijden. Zonder Spekman en Asscher maar wel met Bert Koenders, Aboutaleb, Arib, Dijsselbloem (die zorgde voor het eerst weer voor een begrotingsoverschot), en Martin van Rijn die al het moeilijke werk voor Edit Schippers heeft  moeten verrichten, zelfs na 70 jaar voor een doorbraak zorgde voor eerste stap van de Indische Kwestie. De hoop  uitsprekn dat Edit dit in haar verkenning dit meeneemt, en beloont. Uit alle hoeken van het land hoor je dit signaal.  Ministers met ongekende opgebouwde ervaringen in een nieuwe wereld, is groot verlies om dit uit je handen te laten glippen, laten ze huh karwei afmaken!
 
Voor de Nederlandse Indische Gemeenschap geldt; 
Deze  zijn de aanspreekpersonen Bert Koenders voor Traktaat van Wassenaar en Martin van Rijn voor De Indische Kwestie  van importantie om deze zaken verder  gestalte te geven en  af te wikkelen in het aankomend Kabinet  Rutte - III.  Zodat het Indisch boek n 71 jaar voor altijd kan worden gesloten, en gezamelijk deel uit maken van de geschiedenis. Met "ons" wordt nadrukkelijkbedoeld  het clubje van ruim 200 man  die al een poos  ( vanaf 1999)  voor de Indische dossiers strijden voor de oudere Indische Nederlanders  (60.000 -70.000) man/vrouw.  Te moeten ondervinden weinig steun te krijgen van de 2 miljoen Indo's . Onbelangrijk vinden dat hun groot ouders en ouders als tweede rang burgers door NL - regeringen op een rij zijn behandeld, te scharen onder discriminatie t.o.v. Joodse gemeenschap en Roma /Sinti's als gelijkgesstemden bevolkingsgroepen.

 

  Volgens de ambtenaren van Martijn van Rijn is van de oorspronkelijke groep gerepatrieerde 341.000  (Indische vluchtelingen volgens Martin van Rijn) uit voormalige Indie de populatie gegroeid tot ruim  twee miljoen. Dus de grootste onder de kleinste bevolkingsgroepen. Uiteraard met 1 paspoort, het Nederlandse paspoort.

Constatering is dat deze te goed zijn geassimileerd in de Nederlandse samenleving. Vaak gehoord: "wij zijn hier geboren, getogen en opgegroeid in Nederlandse samenleving, wij zijn meer Hollander dan Indo". Indo een zeer beladen woord, liever hanteert men de term “Indische Nederlander”.  Tussen de oorspronkelijke groep van 341.000, nu tussen de 60.000 – 70.000 geschat, met de volgende groep generatie Indo’s is een grote kloof geslagen, deze neigt al te snel naar de Nederlandse cultuur. Desondanks de vele  Indische cullturele evenementen zoals pasar malams en koempoelan - beiden zonder subsidie -  is nauwelijks sprake van die “Verbinding” met tempo Doeloe. Desondanks die 80 / 90 Pasar Malams die veel al door de Nederlanders wordt bezocht, ruim anderhalf miljoen.

 

Tempo Doeloe van het voormalige Indie dat niet meer bestaat, maar nog steeds sporen van wonden achterlaat bij  de oudere groep Indische Nederlanders (Bert Koenders heropende het onderzoek naar die Oorlog in het voormalige Indie), namelijk het grote onrecht dat hun is aangedaan door Nederlandse regeringen op een rij. Deze groep heeft de WAR II meegemaakt, in kampen gezeten, de overdracht van Indisch bestuur naar bestuur van Soekarno en Hatta, de bersiap,  uiteindelijk het land werden uitgezet, en waar niet gewenst in Nederland (Koele / Killle ontvangst) Geen Overheid keek naar hun om, desondanks deze gelden ontvingen uit Marhsal hulp, het Verdrag met Japan en het verdrag met Indonesie (Traktaat van Wassenaar) . Terecht dat Halbe Zijlstra van de VVD zich afvroeg waar al die gelden zijn gebleven. Deze Indische vluchtelingen hebben tot de laatste cent alles moeten terugbetalen voor: de overtocht, verblijf in het pension, en herrinrichtingskosten. Hoe is dit mogelijk terwijl Nederland geld hiervoor ontving.

 

Slechts een handje vol mensen – 200 man- strijden iedere dahg weer  voor dit grote onrecht sinds 1999, en de 2 miljoen Indo’s kijken allen  de andere kant op, en niet naar de pijn die hun ouders - en voor ouders nog steeds lijden.

 

Het was de PvdA die in het kabinet van Mark Rutte zich opwierp en nog steeds zal blijven opwerpen voor de “Indische kwestie”! Gelukkig maar! Graag wordt gememoreerd dat Martin van Rijn na 70 jaar de eerste staatssecretaris is die KNIL – betalingen realiseerde tegen de wil in van Mark Rutte. Het was Ijssink en Marion van Dijke die eiste voor een Indische verankering in de Nederlandse samenleving. Blijvend de aandacht om de pallet aan de Indische cultuur uit te dragen aan die 2 miljoen Indo’s en Nederlandse burgers. Het was Martin van Rijn die buiten de beleidsnota om een brief naar de Tweede Kamer stuurde over de “Indische kwestie” en de “Indische verankering”. De PvdA was er niet alleen onder het kabinet van Mark Rutte, maar ook onder die van Jan Peter Balkenende. Vele Indische Nederlanders weten dit niet, en stemden op Geert Wilders omdat deze Indo is, tegelijkertijd de PVV net als Mark Rutte ook de partij is die blokkades opwerpt tegen deze Indische dossiers, onbegrijpelijk ! Juist deze twee die met paplepel thuis zijn opgevoed over de Japanse kampen, bersiap etc.... Tegelijkertijd schaamt openlijk heel Nederland over het gevoerde Indisch beleid door de regeringen op een rij.

 

Daarom moet het PvdA weer terug in het nieuwe Kabinet, ook Halbe pleit hiervoor, naast vele ander prominente mensen!

De VVD heeft toch heel wat zetels verloren, waarom de PvdA dan niet. PvdA kan de volgende stappen zetten met betrekking tot “Indische kwestie” en die Indische verankering, zodat de twee miljoen Indo’s hun eigen wortels weer beginnen te leren kennen, en niet de andere kant opkijken voor het leed van hun ouders en groot ouders.

 

Dit keer niet met de  Indische partij, die niet de status / bevoegdheid heeft om namens de Nederlandse Indische Gemeenschap " , maar samen met het nieuwe forum de  "Indische Kwestie' met PvdA,  kunnen wij werken aan de volgende stappen van het Indisch perspectief!

 

ICM 17.3.16

 

PvdA, de partij voor de Nederlandse Indische Gemeenschap?

Lees verder…

De Geschiedenis van Traktaat van Wassenaar deel 1

10897234678?profile=original10897363281?profile=originalDe Geschiedenis van Traktaat van Wassenaar deel 1

 

 1. 1.       Transformatie van Nederlands-Indië naar Indonesië

 

Na 300 jaar koloniaal bewind kwam door interventie van de oorlog met Japan, het ‘Indisch Bestuur’ in handen van President Soekarno en Vicepresident Hatta. Dit proces liep allesbehalve soepel. Nederland wilde zijn oude kolonie niet opgeven en negeerde alle signalen van o.a. de VN, om het ‘Indisch-Nederlands Bestuur’ over te dragen aan de eerdergenoemde kersverse nieuwe bewindvoerders. Het verlies van de oud-kolonie werd een zeer moeizaam, complex en onverteerbaar proces, met gevolg dat de Nederlandse regering nog eens 200.000 militairen stuurde. In 1962 kwam de Nieuw-Guinea-kwestie aan de orde en werden de Indische-Nederlanders alsnog het land uitgewezen.

Het zegt al genoeg dat dit dekoloniaal proces duurde van 1947 tot 1962. Anno 2015 heeft de financiële afwikkeling nog steeds niet plaatsgevonden met dien verstande, dat geen compensatie werd uitbetaald aan diegenen die al hun bezittingen hebben verloren. Bovenal zijn de banden/betrekkingen tussen beide landen enkel verder verslechterd.

Het dekoloniaal proces is slechts een onderdeel van de oorlog met Japan, de overdracht en de Bersiap. Het Nederlands beleid riep bij de bevolking van Indonesië onherroepelijk agressie op, dat zich uitte in nietsontziende haat gericht aan vooral de Nederlandse - Indische Gemeenschap, waarbij hun leven in gevaar werd gebracht en er sprake was van veel moordpartijen (zie het boek ‘Bersiap’ van wijlen Herman Bussemaker).

10897363295?profile=original

 10897363860?profile=original

 

 

Het volgende citaat is uit het boek ‘Bersiap’:

“Echter de ernstige geweldsuitbarstingen die in oktober en november 1945 plaatsvonden tegen de (Indo-)Europese bevolking, de Chinezen en de Nederlandsgezinde Indonesiërs doorkruisten deze plannen. Daarbij kwam dat Nederlanders (vooral Indische-Nederlanders) en andere door Indonesische extremisten bedreigde groepen door de Republiek Indonesië geïnterneerd werden in zogeheten ‘beschermingskampen’.

 10897364264?profile=original

10897364098?profile=original 

 

Mountbatten besloot daarop het aantal ‘key areas’ op Java en Sumatra uit te breiden. Daarnaast werden ruim 14.000 voormalig geïnterneerden in december van 1945 overgebracht naar Batavia, Australië, Singapore, Ceylon, Bangkok en Nederland. Door de noodsituatie die was ontstaan was het duidelijk, dat de geïnterneerden bij hun bevrijding niet in Nederlands-Indië opgevangen konden worden en dat er veel meer mensen naar Nederland gerepatrieerd moesten worden dan aanvankelijk werd gedacht.”

 

Vanwege de agressieve politiek van de regering-Drees betreffende de kwestie Nieuw-Guinea (West-Irian) tegen het pas onafhankelijk geworden Indonesië, moest iedereen met de Nederlandse nationaliteit

-waaronder (10.000) ondergetekenden- in de jaren ’60 dat land alsnog noodgedwongen verlaten.

 

 

 10897364878?profile=originalEen Nederlandse gevechtseenheid tijdens de oorlog (Politionele Acties) in Nederlands-Indie 17-8-1945 / 27-12-1949

WORDT VERVOLGD.

10897237288?profile=original10897237700?profile=original

Steun ons om ons werk af te maken door te tekenen en te doneren
                           

Indische zaak - Het Traktaat van10897237288?profile=originalWassenaar 1966 

Hier Onderteken petitie   < of >    Kijken wie er getekend hebben

< of >   Laatste Updates  In het Engels hier

icm 30.3.19

Lees verder…

10897297453?profile=original

Beste/Lieve
Nederlands-Indische Gemeenschap (NIG)

Ik roep U op om onze ruggen te Rechten en op te komen voor onze Gemeenschap.
Ondersteun alle Nederlands-Indische mensen die “Recht” hebben op:
1) Erkenning m.n. van onze Geschiedenis en
2) datgene wat Indonesië aan Nederland heeft Afbetaald voor o.a. Het totale Tractatenverdrag van 1966 te Wassenaar (TvW66). Kent U dit Verdrag???
>
Zet s.v.p. Uw handtekening onder de Petitie TvW'66: Ook al bent U vóór 1947 naar Nederland gekomen waardoor U wel het recht hebt gehad om de Japanse Ereschuld te verkrijgen, de strijd van JES die persoonlijk is gevoerd door mijn Oom Sjoerd Lapré, Volhardend in datgene wat ons is aangedaan en Recht hebben van herstel. Ook al hebben de KNIL-ers en de Ambtenaren hun achterstallige salarissen verkregen uit het 1e deel van het Tractaatverdrag 1966, het is nog niet voorbij... Nu moeten wij met z’n ALLEN strijden voor de uitvoering van het 2e en 3e gedeelte van het Tractaat van Wassenaar ‘66. Immers de Tweede Kamer heeft alleen maar het eerste deel behandeld!

a) Ik verwacht niet van Frits Bolkenstein dat hij over de daken roept dat hij een Indische Nederlander is, maar mag ik wel verwachten dat hij zijn eigen Gemeenschap Recht doet?

b) Mag ik van Halbe Zijlstra verwachten dat als hij roept : “Waar is dat geld gebleven?”,  hij NA de verkiezingen zich ook inzet om het Kabinet aan te spreken op het door Indonesië betaalde geld. Zodat het kan worden overgedragen aan diegenen die daar “RECHT” op hebben?

c) Mag ik van Gerrit Zalm verwachten, dat hij “ONS GELD” goed heeft belegd en NU eindelijk eens overgaat tot “het ons OOK doen toekomen?”

d) Mark Rutte, lieg nu eens niet en laat de geschiedenis zich niet herhalen (vluchtelingen). Het zou de NL.-Kabinetten en de Geloofwaardigheid van de politiek in Nederland op een goed spoor zetten in de wereld (bruggen-bouwen).
>
Mag ik van de totale Nederlands-Indische Gemeenschap: dit zijn -Slachtoffers van de Japanse bezetting te Indonesië, -de Buitenkampers, -de Uitgewezen Totoks etc. etc. verwachten, dat zij zich OOK inzetten voor hun gevluchte en getraumatiseerde NIG? Namelijk voor hen die na 1946 gevlucht zijn naar aanleiding van de Bersiap-periode uit Indonesië, -die huis en haard, hun werk, kortom ALLES daardoor verloren zijn, -die hun bedrijven en banktegoeden hebben moeten achterlaten, -DAARNA slecht zijn ontvangen in Nederland, -zij die hun reis etc. etc. hebben moeten terugbetalen aan de Nederlandse Staat.
>
INDONESIË heeft deze schuld op zich genomen en heeft HET GELD VOOR DE NL-INDISCHE GEMEENSCHAP in 2003 REEDS AFBETAALD aan de NEDERLANDSE MINISTER van BUITENLANDSE ZAKEN. Waarom ERKENT ook dit Kabinet, onze geschiedenis niet en betaalt het bedrag aan ons uit? Is dat “ook” niet de bedoeling van het “Bruggen-Bouwen” naar de toekomst?
>
NOGMAALS: Het is géén geld uit de Rijksbegroting van Nederland, maar het geld dat Indonesië voor de NIG heeft afbetaald (NU al meer dan € 2.4 miljard) !!
>
De Nederlands Indische Gemeenschap voelt zich ONRECHT AANGEDAAN en ZWAAR GEDISCRIMINEERD. Ik verzoek U (NIG): “Steun elkaar en kom op voor ONS RECHT en voor onze (diepzwarte) Nederlands-Indische Historie.”
>Het gaat tenslotte in het leven niet enkel en alleen maar om geld.

>Rolo E. Lapré

10897237288?profile=original10897237700?profile=original

Steun ons om ons werk af te maken door te tekenen en te doneren
                           

Indische zaak - Het Traktaat van10897237288?profile=originalWassenaar 1966 

Hier Onderteken petitie   < of >    Kijken wie er getekend hebben

ICM 21.3.2017

Lees verder…

19 maart 2013: Stille Tocht voor De Indische Kwestie

 

10897254091?profile=original

Na er lange tijd naar toe te hebben gewerkt, is het eindelijk zover. Velen van onze lezers hebben hun handtekening gezet onder de petitie “De Indische Kwestie”. Al die handtekeningen, zowel de digitale als die op papier, zullen we met de nodige tamtam en ceremonie gaan aanbieden aan de voorzitter van de Tweede Kamer

 

De laatste weken is er door de Werkgroep keihard gewerkt om een en ander tot een gebeurtenis te maken, die de burgers en bestuurders van Den Haag, als ook de Tweede Kamerleden nog lang zullen heugen. We hebben op dit moment nog geen idee op welk aantal handtekeningen we uiteindelijk zullen uitkomen. De 19e maart zal er als volgt uitzien. Al heel vroeg zullen er vanaf diverse punten in ons land Indische mensen vertrekken naar  Den  Haag.   Dit  gebeurt  onder

10897258887?profile=originalandere vanuit de provincie Flevoland, waar Stichting Busyben het voor elkaar heeft gekregen om sponsors te vinden die een touringcar met 58 mensen naar Den Haag laten rijden. Dit dankzij de bezielende inspanningen van hun voorzitter, Benno Gabriëls. Zij vertrekken met een groep mensen en maken halverwege een tussenstop om een andere groep mee te nemen. Geweldig Benno, wat een fantastisch initiatief.

 

  

10897258896?profile=originalEnkele weken geleden heeft de organisatie het voor elkaar gekregen dat er een spectaculaire partner meedoet, namelijk Stichting Keep Them Rolling, die met zeven antieke militaire voertuigen de Stille Tocht zal begeleiden. Enorm bedankt voor jullie welwillende medewerking. Dit zal mede de 19e maart tot een memorabele dag maken.

 

 

10897259670?profile=originalOok veel dank aan de Haagse Politie, waar we eigenlijk weinig aan onze plannen voor de Stille Tocht hoefden bij te stellen en de benodigde vergunningen snel een feit werden. De Stille tocht zal tevens begeleid worden door mensen van de Haagse Politie.

 

 

 

 

 10897259876?profile=originalDe routie begint bij het Vredespaleis

Alles zal beginnen bij het Vredespaleis, waar om 14.00 uur verzameld zal worden en de stoet zich om 14.30 in beweging zal zetten.

Via een tevoren geplande route gaat het dan richting het Haagse centrum. Gestart zal worden door de jongere generaties, die de 2e, 3een zelfs 4e generatie zijn. We hebben zelfs gehoord, dat een school in Zoetermeer een paar leerlingen die hier heel graag bij wilden zijn, uren vrij hebben gekregen van hun rector (die ze later natuurlijk wel moeten inhalen). Geweldig, zoals iedereen meewerkt om dit evenement te laten slagen.

 

10897260083?profile=originalPlein 1813

De route gaat naar het Plein 1813, waar eveneens mensen staan die zich bij de stoet zullen aansluiten.

Bovendien  staan hier de voertuigen van Keep Them Rolling, die zich bij de stoet zullen voegen. Dan gaat het verder richting de regeringsgebouwen in het Haagse centrum.

Weer wordt een groep mensen binnen de stoet gehaald, dit keer de ouderen, die zich verzameld hebben bij het standbeeld van Louis Couperus aan het Lange Voorhout.

 

 

 

 

 

10897260461?profile=originalHet Plein

Daar nemen zes militaire voertuigen afscheid van de stoet, omdat volgens de vergunning slechts één voertuig mee mag naar Het Plein, alwaar de petitie zal worden aangeboden.

Tijdens een korte ceremonie zal een toespraak gehouden worden, waarna de petities door de voorzitter van de Tweede Kamer in ontvangst zullen worden genomen.

De ceremonie voor het gebouw van de Tweede Kamer zal met opzet kort worden gehouden, omdat een delegatie van Het Indisch Platform daarna een bespreking heeft met de Commissie van VWS. Dus aansluitend aan de Stille Tocht en het aanbieden van de petitie direct de handen uit de mouwen en constructief werken aan een oplossing van “De Indische Kwestie”.

10897260491?profile=originalFacebook pagina

Tot bijna het laatste moment zal onze Facebook pagina u van de meest recente informatie voorzien. Het adres hiervan vindt u hieronder (Ctrl + Klikken) waar u wordt gevraagd om ons te LIKEN.

Wij hopen dat u dit ook doet, want het aanbieden van de petitie betekent niet het einde van deze Facebook pagina. Deze pagina gaat gewoon door en we hopen daarop zoveel mogelijk volgers te krijgen. U bent van harte welkom.

Bezoek onze Facebookpagina op: http://www.facebook.com/pages/Stichting-Het-Indisch-Platform/589050...    

 

Persbericht, 17 maart Amsterdam

Het Indisch Platform lanceert campagne “Countdown Indische Kwestie”.  
We tellen af. Telt u mee?
 
Al 67 jaar blijft de Nederlandse regering in gebreke als het gaat om de schadeloosstelling van Nederlandse oorlogsslachtoffers uit Nederlands-Indië. Nederland is daarmee het enige land in Europa dat oorlogsslachtoffers volledig genegeerd heeft, en nog steeds negeert.
Om aandacht voor deze zaak te krijgen, en om de Nederlandse regering te bewegen alsnog in aktie te komen is er nuwww.indischekwestie.nl font color="#0000FF">http://www.indischekwestie.nl
>  font color="#0000FF">http://www.indischekwestie.nl/
> .
Deze website wordt vandaag gelanceerd door het Indisch Platform, het overkoepelend overlegorgaan van de Indische gemeenschap.
 
Op 19 maart a.s. is er een Stille Tocht in Den Haag, voor het aanbieden van de petitie Indische Kwestie. Waarna overleg plaatsvindt tussen het Indisch Platform en VWS 
Het Indisch Platform wil, wat zij noemt, “het Indisch Zwartboek” sluiten voor het te laat is, voor de laatste overlevende van de Japanse bezetting en de verschrikkelijke jaren daarna is overleden.
 
De website roept op tot erkenning van en excuses voor de onbehoorlijke behandeling van de Nederlanders uit Nederlands-Indië door de opeenvolgende Nederlandse regeringen.
Ook wil zij uitbetaling van de nooit uitgekeerde salarissen gedurende de oorlogsjaren aan ambtenaren en militairen. Evenals vergoeding van het verlies van alle bezittingen.
Van de geschatte 341.000  slachtoffers die naar Nederland kwamen zijn nu nog zo’n 40.000 personen in leven.   
   
Een schrijnend feit, en het minste wat de regering Rutte II kan doen is deze kleine groep tegemoet komen.
Binnenkort is er niemand meer in leven, en hoeft het niet meer. Dan is het de Nederlandse regering gelukt om meer dan een halve eeuw haar verantwoordelijkheid te ontlopen.
Stop het negeren.
++++++++++++++++++ Einde persbericht ++++++++++++++++++++++++++
 
10897239901?profile=original Mark telt ook al af!
Al meer dan een halve eeuw negeert de Nederlandse regering de oorlogsslachtoffers uit Nederlands-Indië. Daarmee is Nederland het enige land in Europa dat zijn verplichting tegenover oorlogsslachtoffers ontloopt.... Geen uitkeringen van achterstallige salarissen, geen schadevergoedingen voor verloren bezittingen, niets...

Van de oorspronkelijke 341.000 repatrianten uit Nederlands-Indië zijn er nu nog maar zo'n 40.000 over. Wij roepen de regering Rutte II op deze groep tegemoet te komen voor het definitief niet meer hoeft. 

https://www.youtube.com/watch?v=uki1QlJJ2cU&feature=youtu.be
10897237288?profile=original10897237700?profile=original

Steun ons om ons werk af te maken door te tekenen en te doneren
                           

Een andere Indische zaak (dossier)  - Het Traktaat van10897237288?profile=originalWassenaar 1966 

Hier Onderteken petitie   < of >    Kijken wie er getekend hebben

< of >   Laatste Updates  In het Engels hier

 

Lees verder…

150 jaar Bronbeek

10897249689?profile=original150 jaar Bronbeek.

Dit jaar is het 150 jaar geleden dat Koning Willem III het Landgoed Bronbeek bij Arnhem de bestemming had gegeven als een tehuis voor invalide militairen. Dit wordt op dinsdag 19 februari 2013 uitgebreid gevierd met een programma voor zowel bewoners als ook genodigden. Zo wordt er ’s ochtends een krans gelegd bij het borstbeeld van Koning Willem III in de hal van het hoofdgebouw. Tijdens het middag-programma voor genodigden spreekt Generaal Tom Middendorp, de  Commandant der Strijdkrachten over 150 jaar veteranenzorg.

Bronbeek, lang voordat het een militair invalidentehuis werd.

Genodigden zijn onder andere veteranen van het Royal Hospital Chelsea uit London, die de hele dag als bijzondere gasten de festiviteiten meemaken, evenals veteranen van het Hôtel des Invalides uit Parijs. Verder wordt er een expositie gehouden met als thema: “150 jaar Bronbeek, wonen tussen trofeeën”. Hierin worden het tehuis en haar bewoners in anderhalve eeuw in beeld gebracht. Daarnaast kunnen bezoekers kennismaken met de bewoners, waarbij hun achtergrond en dagelijks leven nader belicht worden.

Geschiedenis

Het landgoed Bronbeek werd rond 1820 als buitenplaats aangelegd voor Herman Stijgerwald. Na diens dood     in 1830 verkocht zijn weduwe Magdalena Wilhelmina Eskes  het landgoed en kreeg het zijn uiteindelijke naam: Bronbeek. Volgende eigenaren verbouwden het huis tot een villa in neoclassicistische stijl. In 1854 werd de buitenplaats aangekocht door Koning Willem III voor de prijs van 75.000 gulden. In eerste instantie was het huis, naar verluidt, bedoeld voor zijn moeder, Koningin Anna Paulowna, maar dit wordt weer door anderen betwist. Willem III liet het huis in 1854 verbouwen naar ontwerp van zijn architect H.F.G.N. Camp, die hiervoor in oktober van dat jaar werd benoemd tot ridder in de Orde van de Eikenkroon.

Twee jaar na de aankoop van Bronbeek deden al geruchten de ronde dat de Koning het landgoed weer van de hand wilde doen. In december 1856 werden alle bezittingen van Willem III verhuisd naar diens paleis in Den Haag en naar Paleis Het Loo. Men dacht toen dat het buitenverblijf was verkocht aan een rijke particulier. Echter het Huis was in de jaren erna nog in gebruik Als gastenverblijf voor koninklijk bezoek.

Recreatiezaal in Bronbeek ca. 1880

Militair invalidentehuis

Willem III heeft in 1857 bij Koninklijk Besluit een commissie ingesteld tot het voordragen van een plan tot het inrichten van een militair invaliden-tehuis. In een Kabinetschrijven van 13 juni 1857, nummer 17, gericht aan de Minister van Koloniën, gaf Koning Willem III het landgoed met ingang van 15 oktober 1959 ten geschenke tot de inrichting van een koloniaal militair invalidentehuis. In het Besluit was een clausule opgenomen, dat het nooit een andere bestemming mocht krijgen en dat alle lasten voor rekening van de Staat der Nederlanden zouden komen tot in lengte van dagen.

Als eerste commandant werd luitenant-kolonel J.C.J. Smits benoemd en in de loop van 1863 verhuisden invalide militairen uit inrichtingen uit alle delen van het land nar Bronbeek. 

In 1964 waren er al het maximale aantal van 200 militairen opgenomen.  Het militair tehuis Bronbeek biedt anno 2013 nog slechts ruimte aan 50 oud-militairen en kent een korte wachtlijst. Nog steeds worden alle lasten gedragen door het Ministerie van Defensie, alhoewel de bewoners zelf ook een bijdrage betalen. In de jaren 1987 en 1997 werd het tehuis grondig gerenoveerd.

Museum Bronbeek

Naast een tehuis is Bronbeek ook een museum met een collectie van ruim 55.000 objecten en een uitgebreid kenniscentrum over de koloniale periode in Nederlands-Indië, met de nadruk op de geschiedenis van het Koninklijk Nederlands Indische Leger (K.N.I.L.). Het museum wil de kennis en het bewustzijn van het Nederlandse koloniale verleden vergroten en hiervoor belangstelling wekken. Het heeft een vaste tentoonstelling: “Het Verhaal van Indië”, waarin de geschiedenis van de Nederlandse aanwezigheid in Indië centraal staat. De tijdens diverse expedities van het KNIL buitgemaakte wapens en andere voorwerpen werden in de loop der

Bronbeek wapengalerij ca. 1880

tijden aan Bronbeek geschonken. De troepen bijvoorbeeld, boden als blijk van hulde de wapens aan de koning aan die zij tijdens de strijd op de inlanders geconfisceerd hadden. De koning bepaalde dat deze een plats moesten krijgen in de trofeeënzaal van Bronbeek, als blijvende herinnering.

Ook veel officieren  en oud-officieren van het KNIL deden schenkingen aan Bronbeek in de vorm van wapens, maar ook van militaire werken en andere boeken. Zo schonk Resident C.P.C. Steinmetz Bronbeek ik het jaar 1863 zijn collectie beelden, afbeeldingen van tempels, vaartuigen, enz. In datzelfde jaar werd een door de firma Enthoven vervaardigd borstbeeld van stichter en beschermheer Koning Willem III met inscriptie in de gevel van het gebouw

Bronbeek KNIL monument

geplaatst. In 2009 nog doneerde de weduwe van generaal S. Spoor nog al zijn decoraties aan het museum.

Bronbeek anno 2013

Nog steeds is Bronbeek een onderdeel van het Ministerie van Defensie en biedt inwoning en zorg aan 50 veteranen van de Nederlandse krijgsmachten in het voormalig Nederlands-Indië. Regelmatig houdt men tentoonstellingen waarbij uit de eigen collecties geput wordt, teneinde de nauwe band tussen Nederland en Indië levend te houden. Tevens biedt

Bronbeek, zoals het er nu bijstaat

Bronbeek een ruime gelegenheid tot herdenken bij de diverse monumenten op het landgoed en is het een plaats van samenkomst voor onder andere veel veteranen en reünisten. Naar aanleiding van het 150 jarig bestaan, brengt Koningin Beatrix, nu de beschermvrouwe van Bronbeek, op woensdag 27 februari tussen 14.45 en 16.30 uur een officieel bezoek aan het landgoed Bronbeek, waarbij de focus van het bezoek ligt op het tehuis en haar bewoners. Ook zal zij kennismaken met het personeel en de vrijwilligers, waarna ze de jubileumtentoonstelling in Bronbeek zal bezichtigen. Bronbeek is die dag gesloten voor bezoekers. Wel is het mogelijk om 14.45 uur de aankomst van de Koningin op het landgoed te zien.

Bronnen: Museum Bronbeek en Wikipedia.

10897237288?profile=original10897237700?profile=original

Steun ons om ons werk af te maken door te tekenen en te doneren
                           

Indische zaak - Het Traktaat van10897237288?profile=originalWassenaar 1966 

Hier Onderteken petitie   < of >    Kijken wie er getekend hebben

< of >   Laatste Updates  In het Engels hier

Lees verder…
Pasar Malam Istimewa in Rotterdam Ahoy
15 t/m 17 april (Paasweekend)
10897360494?profile=original Na het succes van vorig jaar gaan we er dit jaar weer een groot feest van maken in de havenstad.
Met op zaterdag 15 april de beste Rock & Roll band van Nederland! Die titel hebben ze al meerdere malen waar gemaakt. Overal waar ze komen gaan de voetjes gegarandeerd van de vloer: The Explosion Rockets! Verder op deze dag Harold Verwoert en Wipe Out Selection.
1e Paasdag staat in het teken van de Molukken met Massada (met 4-Suara) die een extra lange set “The Massada Music Special” spelen, Halmahera band en Ester Latama.
Op 2e Paasdag een traditioneel programma met Riem de Wolff, Hot News, Edu Schalk en Diana Monoarfa.
Natuurlijk geen Pasar Malam zonder culturele dansdemonstraties. Speciaal voor de Pasar Malam in Ahoy komen er danseressen uit Indonesië overvliegen!
 
VIA DEZE BUTTON KOOPT U UW TICKETS MET KORTING VOOR DE "PASAR MALAM ISTIMEWA IN ROTTERDAM AHOY"

 

10897361472?profile=original

10897361864?profile=original

10897362082?profile=original

Foto's & design:
Massada: John van Hese
The Explosion Rockets: Ruud Kuijpers
Riem de Wolff: Created by Samantha Bonouvrie
Edu & Diana: GeaFotografie

Wieteke van Dort:
Een Javaanse L’Histoire du Soldat
16 april – Rotterdam Ahoy, met gratis toegang tot de Pasar Malam.

Wilt u een keer echt iets bijzonders meemaken? Kom dan zeker kijken naar Wieteke van Dort die in Ahoy het oude volksverhaal vertelt over een soldaat die zijn viool verkoopt aan de duivel in ruil voor zijn ziel. Wieteke wordt met muziek van Stravinsky begeleid door het New European Ensemble. Dit alles wordt ondersteund door 3 dansers uit Java, die speciaal voor dit stuk in Nederland zijn. Een heel bijzonder stuk waar drama, humor en slapstick in zitten. Hier zal nog lang over nagepraat worden!
Met uw kaartje voor dit theater heeft u gratis toegang tot de Pasar Malam in Ahoy op die dag!
Meer informatie: http://www.istimewa-events.nl/javaanse-lhistoire-du-soldat
 
VIA DEZE BUTTON KOOPT U UW TICKETS VOOR "EEN JAVAANSE L'HISTOIRE DU SOLDAT" IN ROTTERDAM AHOY


  10897362661?profile=original

Wieteke van Dort in haar rol als de verteller van het verhaal van
"Een Javaanse L'Histoire du Soldat" 

(foto: Joris Jan Bos Photography) 

10897355057?profile=original

Lees verder…

Pasar Kalender 2017

10897239863?profile=original

Pasar Kalender  2017  (update: 1 januari 2017 opgesteld door Hans Vogelsang).

 mutaties gaarne door geven aan <hans-vogelsang@hotmail.com> 

                    

Aan alle organisatoren van Pasar evenementen  Nog lang niet alle PASAR evenementen staan vermeld in deze kalender   Wilt u zo spoedig mogelijk uw evenement aanmelden voor bovenstaande kalender?

10897345672?profile=original

10897346294?profile=original10897347667?profile=original

     

 

Januari                                                                                              

14, 15: Steenwijk  http://www.wnproductions.nl                 

 26, 27, 28:  Breda  http://www.winkelcentrumhogevucht.nl

Februari                                                                                                                                                     

18 t/m 26: Amsterdam RAI  http://www.wnproductions.nl

                                                                                                                                                    

Maart

4, 5: Rijswijk (ZH)  www.pasarmalamrijswijk.nl     

10, 11, 12 Zwolle  http://www.istimewa-events.nl/  

19: Kallenkote (Steenwijk)  www.tamanindonesia.nl.                    

24, 25, 26: Arnhem  www.stellarevents.nl.                                                        

31: Apeldoorn  www.pasarfestival.nl.                                                                                         

 

April                                                                                                                                                                   

1, 2: Apeldoorn  www.pasarfestival.nl.

15,16, 17 april RotterdAm Ahoy http://www.istimewa-events.nl/

21, 22, 23: Nieuwegein  www.stichtingstellar.nl  

30: Zutphen   www.pasaroostwest.nl                                                                           

Mei                                                                                                                                                                     

7, 8: Kallenkote (Steenwijk) www.taman-indonesia.nl           

5, 6, 7: Geleen  www.pasarfestival.nl.                                                                                                                            

20, 21: Landgoed Nienoord (Leek)   www.stichtingstellar.nl                                                

25 t/m 31: Malieveld Den Haag  www.tongtongfair.nl 

                          

Juni                                                                                                          

1 t/m 5: Malieveld, Den Haag  www.tongtongfair.nl              

3, 4, 5: Den Helder  www.stichtingstellar.nl 

9,10, 11 Purmerend   http://www.istimewa-events.nl/ ;                       

11, 12: Kallenkote (Steenwijk)   www.taman-indonesia.nl                                                  

23, 24, 25: Leeuwarden  www.stichtingstellar.nl 

30 Zeist   http://www.istimewa-events.nl/ ;                                                      

 

Juli 

1,  2 Zeist    http://www.istimewa-events.nl/                                                                                                   

7, 8, 9: Eindhoven  www.stichtingstellar.nl                             

????: Breda  www.raffyzorg.nl                                                        

9, 10: Kallenkote (Steenwijk)  www.taman-indonesia.nl 

14, 15, 16: Groningen  www.pasarfestival.nl.    

26, 27, 28, 29 , 30 Steenwijk http://www.istimewa-events.nl/

Augustus  

13,14, 16 Dordrecht     http://www.istimewa-events.nl/ ;                                                                                                       17: Kallenkote (Steenwijk)  www.taman-indonesia.nl 

18, 19, 20: Tilburg   www.stichtingstellar.nl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

September                                                                                                                                                         

8, 9, 10: Assen  www.pasarfestival.nl.                                     

15, 16, 17: Middelburg   www.stichtingstellar.nl 

17, 18: Kallenkote  www.taman-indonesia.nl

 21,22, 23, 24 Alphen a/d Rijn http://www.istimewa-events.nl/

29, 30: Enschede  www.pasarfestival.nl.

                                                                 

Oktober                                                                                              

1: Enschede  www.pasarfestival.nl.

20, 21, 22: Nijmegen  www.pasarfestival.nl.

28, 29: Leek  www.stichtingstellar.nl

November                                                                                                       

11 & 12 Rijswijk  www.pasarmalamrijswijk.nl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

December                                                    

26 dec. t/m 8 jan.:  (behalve Nieuwjaarsdag) Arnhem,  Burgers Zoo http://www.wnproductions.nl   

10897237288?profile=original10897237700?profile=original

Steun ons om ons werk af te maken door te tekenen en te doneren
                           

Indische zaak - Het Traktaat van10897237288?profile=originalWassenaar 1966 

Hier Onderteken petitie   < of >    Kijken wie er getekend hebben

< of >   Laatste Updates  In het Engels hier

                              

Lees verder…

Jaargang 17 | ICM BREAKING NEWS | zondag 19 maart - Deze week ruim 243.110 hebben ICM bezocht

  

10897337901?profile=original  

Wij zijn ook op onze pagina's te volgen op : Facebook,  Twitter, Ning, YouTube - en gewoon op www.icm-online.nl           en hebben meer dan 250.000 volgers.

 
ICM Team heet U van harte welkom op haar stand bij de pasar Malams
10897237288?profile=original                     

     Indische zaak - Het Traktaat van Wassenaar 1966 , nu ook in het Engels, voor de laatste updates & nieuwtjes klik hier      Hier Onderteken de petitie

 

10897234678?profile=originalBeleid & Procedure petitie & Donatie traktaat van Wassenaar 1966

 

ACTW66 (traktaat van Wassenaar 1966) loopt al enige tijd via Petitie-Online, via het ICM, Facebook, de Pasar Malams en niet te vergeten via de partners. In nog geen 2 jaar toch langzaam aan bekendheid begint te krijgen. Bekendheid dat ACTW66 door de verschillende partners in Nederland, Zwitserland, Nieuw Zeeland, Canada en Spanje steeds nadrukkelijker wordt ondersteund.  Zo zijn twee partners in Zwitserland en Zoetermeer zeer actief met het werven van fondsen om de NL Staat te dagvaardigen.

 

Deze partners zorgen uiteraard dat de nieuwe ideeën worden geboren, waar ACTW66 voor open staat. Deze op het standpunt staan…  Doorgaan

Ook politieke partijen melden zich bij ICM stand op de pasar malam Rijswijk.

10897353101?profile=originalTussen de hectiek van  de donaties voor proceskosten Traktaat van Wassenaar, melden  zich ook leden van politieke partijen bij ICM stands bij de pasar malam Rijswijk, die niet te klagen had over die aandacht van de bezoekers. Velen bekenden ....

Ook Noelle  melde zich bij ICM stands en vroeg om een stuk promotie op het ICM (Indische Internetkrant ) zodat die 2 miljoen indo's (volgens de ambtenaren van Martin van Rijn) op haar gaan stemmen om de Indische kwestie en traktaat van Wassenaar een blijvend aandacht te geven in de Tweede kamer, ja ..... waarom niet ?…

Doorgaan

10897312699?profile=original

 

IndischeGemeenschap jarenlang, meer dan 70 jaar,  bewust op het verkeerde been gezet door het Indisch Platform en de Regering

Archief Foto  ICM : Ton Te Meij  samen met   Jan Peter Balkenendeop de verkiezingslijst van Amstelveen.

 

Indisch Platform

Uit een mededeling van het Ministerie van Algemene Zaken  d.d. 24-06 -2016 blijkt dat het Indisch Platform niet is aangesteld…

Doorgaan

10897262476?profile=original10897353863?profile=originalDe feiten en constateringen op de brief van Martin van Rijn op 16 februari aan De Tweede Kamer. 

Als ICM editor stel ik mij de…

Doorgaan

10897347873?profile=original10897245264?profile=originalPvdA, de partij voor de Nederlandse Indische…

In het algemeen; 

Gezien  de VVD en Pv'dA gezamenijk verantwoordelijkheid in de crisistijden, de economie begint nu op te bloeien een trouw partnerschap geldt zowel in slechte als goede tijden. Zonder Spekman en Asscher maar wel met Bert Koenders, Aboutaleb, Arib, Dijsselbloem…  Doorgaan

10897238680?profile=original10897354452?profile=originalABDULKADIR WIDJOJOATMODJO…

De op 24 december 1992 op 89-jarige leeftijd plotseling overleden Raden Abdulkadir Widjojoatmodjo (Dul voor zijn vrienden) was in de jaren 1945-1948 één van de meest vooraanstaande federalisten in Indonesië. Als Secretaris van Staat voor Algemene Zaken maakte hij deel uit van de Voorlopige Federale Regering. Tevens was hij plaatsvervanger van Lt. Gouverneur-Generaal Van Mook.…


Doorgaan

10897354465?profile=original10897245264?profile=originalPolitieke partijen laten de twee miljoen Indische Nederlanders links…

In het circus van het politieke landschap vliegen de beloften om je oren. Alles is nu mogelijk: U vraagt en wij draaien, in deze soap die na de verkiezingen weer verder poldert en draait in het politiek landschap. Weer wordt  het vooruitzicht kiezersbedrog.

Maar gekscherend genoeg is er totaal geen aandacht voor die twee miljoen Indische Nederlanders –volgens opgave van de ambtenaren van Martin van Rijn - die hier ooit als vluchtelingen aankwamen en nu zijn…  Doorgaan

10897352464?profile=original

‘Ministerie van Defensie moet geen aandeel krijgen in nieuw Nederlands-Indië onderzoek’

Grootschalig onderzoek moet écht onafhankelijk zijn

16-03-2017, 21:35 … 

Er komt dan eindelijk een grootschalig, vier jaar durende wetenschappelijk onderzoek naar de dekolonisatieperiode in Nederlands-Indië tussen augustus 1945 en december 1949. Het kabinet heeft er ruim vier miljoen euro voor vrijgemaakt en het onderzoek gaat uitgevoerd worden door de…  Doorgaan

24   -25-  26 maart Pasar Malam Arnhem

Het afgelopen jaar was een goed jaar en we danken onze crew voor hun ondersteuning en bijdrage. Maar natuurlijk ook de talloze bezoekers, de standhouders en last but not least de artiesten.

Iedereen heeft op zijn of haar manier een bijdrage geleverd aan het afgelopen seizoen. Dat doet ons niet alleen tevreden terugkijken maar geeft ook inspiratie voor het komende jaar.

Nog meer gaan we aandacht besteden aan het uitdragen van de culturele aspecten waar we met z''n allen grote waarde aan hechten

 

10897351490?profile=original

 Klik op Doorgaan

Namens ACTW66 & ICM Team / Dank voor uw donatie

10897349083?profile=original

UPDATE PER 13 /2  -2017

   WN PRODUCTIONS

   R E GROENEWALD
   H Naaijkens-Retel Helmrich
   Hr Th G de Jongh jr en Mw I de Jong
   H F de Rozario en Mevr E S de Rozario-de Looff
   Hr H Revius 
   Hr A M Amade en/of Mw E Amade-Birsa

   Mw E Vacca-Revius e/o Hr G Vacca

   Hr A Bakker e/o Mw B…

   Om verder de lijst te raadplegen  klik op

Doorgaan

10897239863?profile=original

Pasar Kalender  2017  (update: 1 januari 2017 opgesteld door Hans Vogelsang).

 mutaties gaarne door geven aan <hans-vogelsang@hotmail.com> 

Doorgaan om te raadplegen

10897345672?profile=original

VOORBLADEN BOEK " Voorstel conceptrapport Uitbetalen Traktaat van Wassenaar. " die net is uitgebracht

door uitgever Calbona.

10897354497?profile=original

De planning is dat het boek plus de 15.000 handtekeningen worden aangeboden aan Bert Koenders, Mark Rutte en alle fractievoorzitters van de Tweede Kamer  of leden van de Tweede Kamercommissie VWS. Het boek (rapport)  is het uitgangspunt bij de besprekingen om tot oplossingen te komen die worden gevoerd door  NL-ACTW-66 Delegatie. 

Hierna pas wordt het boek vrijgegeven voor de verkoop. 

Inschrijven  nu is al mogelijk via bestel@icm-online.nl tegen betaling van € 25, en wordt direct als deelnemer aangemerkt van de claim stichting. Ook kunt u  al… 
Doorgaan

ACTW66 - 1700 handtekeningen uit Zwitserland werden geruild tegen net uitgebracht boek "Rapport uitbetalen Traktaat van Wassenaar. 

10897350478?profile=original

Op de pasar malam Burgerzoo, was een feestje te vieren.

 

Helemaal uit Zwitserland kwam onze ere ICM lid naar pasar Burgerzoo naar ICM stand, maar liefst 1700 handtekeningen wist  te verzamelen.

Het bijzonder niet zo maar handtekeningen via ICM, Facebook en Petitie.onlline, maar  van Nederlandse Indische mensen die niet over een computer beschikken, de groep die moeilijk te bereiken is. Alles liep via de post. Niet onbelangrijk niet alleen handtekeningen maar een ieder heeft zijn eigen verhaal hoe misdadig de Nederlandse Overheid tegen haar onderdanen heeft gehandeld. Je zou zeggen nu Bert Koenders met die gepleegde… Doorgaan 

 
 10897349482?profile=original
10897234678?profile=originalDe organisatie ACTW66 (Actie comite Traktaat van Wassenaar 1966) heeft bij aanvang het plan opgepakt om de petitie te voeren, en te operen als een claim- organisatie om al voorbereidende werkzaamheden uit te voeren om de NL Staat via gerechtelijke procedure te dwingen om over te gaan tot uitbetaling aan de gedupeerden conform het verdrag meldt, dit staat vermeld in boek "Rapport Traktaat van Wassenaar" uitgebracht door uitgever Calbona.
Waarom ook de petitie? Om te peilen of er genoeg draagvlak bestaat bij de Nederlandse Indische Gemeenschap. Ruim 12.000 hebben de petitie ondertekend via de website petitie.nl, via de lijsten op de pasar malams of via ACTW66 - partners. De petitie zal worden aangeboden aan het nieuwe Kabinet plus het boek "rapport traktaat van Wassenaar".
Echter,  als u meent hiervoor in aanmerking te komen dient  u zich tegen betaling van € 50  - meer is altijd welkom - in te schrijven  door het  bovenstaande formulier volledig in te vullen en op te sturen naar bovengenoemd adres,  zodat wij Uw contactgegevens op de lijst kunnen zetten in het proces om voor te leggen als rechthebbende aan de rechtbank. Nadrukklijk bij een succesvol verloop van het proces ontvangt U het compensatie- / schade bedrag.
Let op!
Is geen automatisme voor diegenen die de petitie hebben ondertekend en hebben gedoneerd bij het process als rechthebbende worden aangemerkt, u dient zich afzonderlijk nog aan te melden zoals eerder genoemd. U kunt het bovengenoemd formulier uit printen, of opvragen Schwab@icm-online.nl
Inschrijvingen boven de € 175 ontvang U een Dr. Flex massage apparaat  .
Het boek "rapport  uitbetalen traktaat van Wassenaar" is thans onder emabargo. Op het moment dat deze in de rechtzitting is overhandigd,  en beide presidenten, wordt deze pas vrijgegeven, dan pas ontvangen donateurs het boek thuis. Het boek is dan te koop voor € 25, en bij de aanschaf wordt U gelijk donateur.  

 

Lees verder…

10897234678?profile=originalBeleid & Procedure petitie & Donatie traktaat van Wassenaar 1966

 

ACTW66 (traktaat van Wassenaar 1966) loopt al enige tijd via Petitie-Online, via het ICM, Facebook, de Pasar Malams en niet te vergeten via de partners. In nog geen 2 jaar toch langzaam aan bekendheid begint te krijgen. Bekendheid dat ACTW66 door de verschillende partners in Nederland, Zwitserland, Nieuw Zeeland, Canada en Spanje steeds nadrukkelijker wordt ondersteund.  Zo zijn twee partners in Zwitserland en Zoetermeer zeer actief met het werven van fondsen om de NL Staat te dagvaardigen.

 

Deze partners zorgen uiteraard dat de nieuwe ideeën worden geboren, waar ACTW66 voor open staat. Deze op het standpunt staan dat het traject doneren maar snel moeten gaan vergeten, en het besef moet  toch nog komen bij de 15.000 ondertekenaars dat deze zaak niet een vanzelfsprekendheid is om je geld te krijgen van de NL Staat na 52 jaar. Echter puur uit irritatie en uit een privaat initiatief is ontstaan, wegens het falen van Het Indisch Platform met al zijn 26 Indische aangesloten organisaties in deze 70 jaren niets te hebben bereikt. Nota bene hiervoor maandelijkse contributie ontvangen ruim 70 jaren zoals o.a. JES!

 

De nieuwkomers (Partners) vinden onbegrijpelijk en onverteerbaar  waarom er zo lang geleurd moet worden om een bijdrage te verkrijgen voor het resterende van dit project. Terwijl  alle vele benodigde voorbereidingen en stappen in de uitvoeringen al gerealiseerd zijn om succesvol beslagen ten ijs te komen. Dit traject is geheel voorgefinancierd uit private middelen, en sponsors. Voor het resterende voor: kosten advocaten in Jakarta en Nederland, griffie en gerechtskosten, doet het ACTW66 een dringend beroep op U. Immers hoogstwaarschijnlijk behoort u tot gedupeerden. ACTW66 heeft dit na 51 jaar voor U mogelijk gemaakt om het juridisch aan te pakken.  

Daarom is besloten dat: 

 

Alle ondertekenaars die na ruim 2 jaar nog steeds niet hebben gedoneerd kunnen zich inschrijven of aanmelden bij de claimorganisatie ACTW66 als deelnemer.  Als deelnemer van ACTW66 kan dan aanspraak maken via de juridische weg op de Nederlandse Staat voor de compensatie zoals geponeerd in het verdrag Traktaat van Wassenaar. Voor verdere instructie zie onderstaand.

 

Op de pasar malam Bali, zijn veel mensen bij ICM stand geweest over vragen in zake traktaat van Wassenaar en de ontstane verwarring o.a.:

1)    voor wie is dit van toepassing?

Voor allen die daar geboren en gewoond hebben periode 1947 tot 1962, hiermee is ook voor nabestaanden geregeld.

2)    Als je hebt getekend word je dan automatisch in behandeling genomen?

Nee, want ACTW66 is een claim organisatie in wording die facilitaire alles heeft voorbereid m.b.t. de uitvoeringen die NL Staat 51 jaar heeft nagelaten o.a. het bekendmaken aan NIG (Nederlandse Indische Gemeenschap). Voorts om de NL Staat te dwingen via juridische procedure om tot uitbetaling te komen.

3)    Waarom de petitie?

Om deze uiteraard aan te bieden aan de beoogde bewindvoerders, naast om te peilen in hoeverre dit door de NIG wordt zich gedragen, immers gaat om ruim 60.000 – 70.000 man / vrouw.

4)     Donatie werd gestart voor de financiële ondersteuning om de uitvoeringswerkzaamheden en het proces (advocaten -, gerecht- , en griffierkosten) te bekostigen.

5)    Aanmelding / inschrijving bij claimorganisatie ACTW66 is noodzakelijk om deze in het aankomende proces uw naam + contactgegeven te kunnen voorleggen als gedupeerde c.q. rechthebbende. Tevens om u blijvend te informeren.

 

Diegenen,  die de petitie hebben ondertekend kunnen alleen aanspraak maken door zich in te schrijven via ACTW66 – formulier, u dient minimaal het bedrag € 50 over te maken op de genoemde rekening. 

 

Diegenen,  die hebben gedoneerd het bedrag € 50 en hoger, dienen ACTW66 – formulier in te vullen, en op te sturen.

 

Diegenen die minder dan € 50 hebben gedoneerd, dienen het verschil over te maken op de al genoemde rekening, en ACTW66 formulier op te sturen

 

Het ACTW66 –formulier kunt U opvragen via schwab@ICM-ONLINE.NL of per post gericht aan F.Schwab / ICM  - Wouterskampen 68 – 3849 BC Hierden.    

 

Volledigheidshalve ACTW66 heeft geen enkele bindingen met Het Indisch Platform, en haar aangesloten gelieerde Indische organisatie zoals JES, is een private initiatief!

10897264495?profile=original

FORMULIER UITPRINTEN EN OPSTUREN NAAR:

F.SCHWAB SR.  - WOUTERSKAMPEN 68  - 3849BC HIERDEN (GEM. HARDERWIIJK).

Lees verder…

24 -25- 26 maart Pasar Malam Arnhem

24   -25-  26 maart Pasar Malam Arnhem

Het afgelopen jaar was een goed jaar en we danken onze crew voor hun ondersteuning en bijdrage. Maar natuurlijk ook de talloze bezoekers, de standhouders en last but not least de artiesten.
Iedereen heeft op zijn of haar manier een bijdrage geleverd aan het afgelopen seizoen. Dat doet ons niet alleen tevreden terugkijken maar geeft ook inspiratie voor het komende jaar.
Nog meer gaan we aandacht besteden aan het uitdragen van de culturele aspecten waar we met z''n allen grote waarde aan hechten.

10897351490?profile=original

10897352062?profile=original

10897352264?profile=original

Het kenmerk van de avondmarkt, de exponent van de Indische en Molukse cultuur is de kleur- en geurrijke markt waar je Indonesische artikelen kunt verkrijgen en waar je heerlijk kunt genieten van tradionele gerechten bij de diverse specilaiteiten restaurants.
Op de markt tref je elkaar, maak je nieuwe kennissen en vrienden. Vier je een feestje zoals een verjaardag of een reunie

10897352683?profile=original

En bij zo''n sfeer hoort natuurlijk ook tradionele dansen, oorspronkelijke muziek.

10897352290?profile=original

Natuurlijk gepresenteerd door Milly Akerina en voorzien van geluid door Leen Kreeft en Frank van TLP Productions.

10897353654?profile=original

10897353483?profile=original

10897353862?profile=original

We sluiten echter de ogen niet voor de vooruitgang in de ontwikkeling van de dansen en de muziek en de langzaam veranderende smaak van het publiek.
Samen met de artiesten, de dansgroepen, de standhouders en de crew kijken we alweer uit naar 2017 om u weer hele mooie pasars aan te bieden!  

Lees verder…

Op 10 t/m 12 maart aanstaande ICM op de pasar malam Zwolle

met haar team. 

10897346679?profile=original

10897347086?profile=original

Aanstaande vrijdag (10 maart) start de 3-daagse Pasar Malam Bali in de IJsselhallen in Zwolle.
Een grote Pasar Malam met 3 zalen en 3 podia. In deze zalen vindt u een grote markt met allerlei Oosterse specialiteiten, massage en readings van mediums. Knoop eens een praatje aan met de standhouders, ze kunnen u alles vertellen over hun producten en aanbiedingen.
Op deze Pasar Malam bevinden zich 4 verschillende grote restaurants met allemaal hun eigen specialiteiten. En zeer betaalbaar ook, voor €10,00 heeft u al een complete maaltijd. Gaat u vaker zo goedkoop uit eten? Ook zijn er verschillende snackstandjes met lekkere pisang goreng, loempia’s of echt Indonesisch schepijs met spekkoek en doerian smaak. 

Foto 1: Rob Daniels - Foto 2: Created by Samantha Bonouvrie

Als u uw kaartje van te voren online bestelt krijgt u maar liefst €2,00 korting!

Aan de deur betaalt u €9,50 voor een volwassenenkaartje,
in de online voorverkoop slechts €7,50.
Op vrijdag is er een speciale actie; senioren van 65+ betalen op de dag slechts €5,00.
Er zijn ook kinderkaarten te koop voor €4,00. Deze prijs is voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.
Kinderen tot 4 jaar mogen gratis naar binnen.

Wilt u niets missen van de Pasar Malam, dan koopt u tegen een gereduceerd tarief een 3-dagen kaart.
Online: €19,50
Aan de deur: €25,00
65+ aan de deur: €22,00  

VIA DEZE BUTTON KOOPT U UW TICKETS MET KORTING VOOR DE "PASAR MALAM...

Voor deze prijs geniet u van optredens van:
 
Vrijdag 10 maart:
Justine Pelmelay met live band en achtergrondzangeressen “The Philly Ladies”
Challenge XL
Ester Latama
Diana Monoarfa
Dansgroep Sekar Ayu
 
Zaterdag 11 maart:
Ricky Risolles
Ray Smith
Wipe Out Selection
Free Line
Eddy King
Dansgroep Orchidee
 
Zondag 12 maart:
Riem de Wolff (Blue Diamonds)
Hot News
Shanelle de Lannoy (Voice Kids)
Two Lucky Minds
Humphrey Gray
Warna Semesta Dance Collaboration

10897347492?profile=original

10897348062?profile=original

10897348100?profile=original

10897349065?profile=original

Doneren bij ICM stands voor traktaat van 

10897340491?profile=original

In 2016 heeft ICM  team zich sterk gemaakt om meer bekendheid te geven over het bestaan van traktaat  van Wassenaar . Van de 70.000 mensen zijn er 15.000 bereikt, die zijn nu op de hoogte dat ze recht hebben op het geld. Echter het recht moet gehaald worden. Met de petitie zijn 12.000 handtekeningen verzameld voor het proces en de petitie. Op d achtergrond  werd  onderzoek ingesteld  in het verlengde van de research door Halbe Zijlstra van de VVD , uit de archieven  en documenten van Ministerie van Buitenlandse Zaken ( het evaluation brochure “To forget of a promise for The Future” staat dit  alles op detail beschreven) .

De resultaten hiervan zijn in rapport vervat dat door uitgever  Calbona in boekvorm onlangs werd uitgebracht. Inmiddels zijn er 12.000 handtekeningen opgehaald. Voor fase 0 de voorbereiding zijn wij klaar.

2017, fase I,  is puur gericht op het werven van de donaties om het resterende te bekostigen namelijk advocaat-, proces - en griffier kosten. Met Advocaten is overeenstemming bereikt wanneer de benodigde gelden bijeen zijn gebracht, wordt gelijk gestart. Wachten is nu op Uw  bijdrage (donatie).

Het team heet U van harte welkom!

10897341291?profile=original

10897344670?profile=original


 

Met welke vragen kunt U bij ICM team komen?

Uiteraard in beginsel vragen over het traktaat van Wassenaar zelf - 

Inhoudelijke vragen : 

 •  u denkt tot de groep te behoren die recht heeft op de uitbetaling
 • waar wij nu staan met dit project
 • welk traject moeten wij nog volgen
 • Wat is tot heden aan voorbereidende uitvoerende werkzaamheden gedaan
 • welke stappen zijn er reeds ondernomen
 • Wanneer kan het boek "rapport traktaat van Wassenaar" worden aangeschaft.
 • ik heb wel getekend maar nog niet gedoneerd, hoe verder nu.

Uiteraard ook over de andere Indische vragen: 

 • Hoe staat het met Indisch Platform?
 • Hoe staat met het vervolg KNIL uitbetalingen?
 • Wie doet het vervolg van de KNIL uitbetalingen?
 • Zijn er daadwerkelijke acties op korte termijn te verwachten? 

10897341854?profile=original

    

U kunt bij de stand cash doneren., team leden zullen u hierbij helpen voor de verdere afwikklingen.

U dient wel dit formulier volledig in te vullen voor de werking van ACTW66  administratie. Voorts wordt alleen uw naam vermeld op donatie-lijst op de websites ICM, Facebook en ICM breaking News. U heeft recht gratis op een jaar abonnement op de website www.icm-online.nl. Donatie boven de  € 25 ontvangt U tzt het boek kosteloos nadat deze eerst aan bewindvoerder en leden van de Tweede Kamer is aangeboden. Donatie beneden € 25 dienen alleen het verschil te betalen.

10897337860?profile=original

Het boek "Rapport Traktaat van Wassenaar" is ter inzage.

Het rapport is tot stand gekomen na ingestelde onderzoek. Wat de kosten betreft heeft dit geen ander half miljoen kost zoals de Indische NIOD rapporten (no cure no pay)  Het rapport wordt aangeboden bij de petitie en bij het proces ingebracht plus de 15.000 handtekeningen.

10897342672?profile=original

Uiteraard met alle ICM boeken, Cd's  en DVD's .

Sinds kort boekwijzers, en stickers die op uw deur of auto kunt plakken.

10897343252?profile=original

Boekwijzers, en stickers.

10897345490?profile=original

10897346859?profile=original

10897347063?profile=original

Lees verder…

DONATIE TRAKTAAT VAN WASSENAAR 1966

 10897234678?profile=originalDONATIE TRAKTAAT VAN WASSENAAR 1966

 

Geachte ondertekenaar van de petitie traktaat van Wassenaar. 

 

Met  uw wel neming  ontvangt u van ondergetekende een donatie mail. Nog geen anderhalf jaar geleden of later heeft u mogelijkerwijs de petitie ondertekend op de pasar malam, via petitie online, ICM of via derde partijen.

Wij zijn nu ander half jaar verder, en hebben een mijlpaal bereikt waar wij alle benodigde voorbereidende uitvoerende werkzaamheden in gereedheid hebben gebracht om beslagen ten ijs te komen voor het proces tegen de de NL Staat.

 


**** Donatie hier is om gelden waar U conform het verdrag van Traktaat recht op heeft als u verbleef in de periode 1947 - 1962 te verkrijgen. Uw bijdrage wenden wij aan voor de "uitvoeringskosten" die de Nederlandse staat 51 jaar heeft na gelaten en voor het voeren proces tegen de NL - Staat.  Zoals u weet kiezen wij voor deze aanpak, niet die aanpak van het Indisch Platforn die al 70 jaar bezig is zonder  enige resultaat. Met uw bijdrage investeert u  in uw zelf, u haalt het recht naar u toe!


 

Om te beginnen heeft ondergetekende persoonlijk de president Joko Widodo van de republiek Indonesië gesproken toen deze in Nederland was op 22 april 2016 over het gesloten verdrag tussen Nederland en Indonesie dat door beide regeringen werd geratificeerd in 1966 eerst in Yoyakarta en later in Wassenaar.

 

In het verlengde van de research van Halbe Zijlstra hebben wij tevens een onderzoek laten instellen met hulp van externen (op basis van no cure no pay). De bevindingen zijn in rapport Traktaat van Wassenaar vastgelegd. De uitgever Calbona heeft deze in boekvorm uitgebracht onder het ISB-nummer 978-94-92575-18-0. Via het ICM (Indische Internetkrant, Facebook en de pasar malams hebben wij bekendheid gegeven om de groep van 70.000 te informeren. Tegelijkertijd hebben wij het traject petitie gestart, het is met dit beperkt budget gelukt dat 15.000 hebben getekend, waar onder mogelijk U!

 

Evenals is de ACTW66 = delegatie bijna een feit om toetreding van Spong Advocaten, naast Spong door twee juristen (achterban ICM), ex - delegatie uit het IP. Voorts is nog een persoon benaderd die ooit zitting nam in het oude Indisch Platform. Wij zijn dus bijna rond met een ACTW66 delegatie die voor Uw belangen zich voor 100% zullen gaan inzetten.

 

Met JAT advocaten is een proefproces gestart deze hebben € 30.000 nodig, in Nederland hebben wij advocaat Spong in de armen genomen, en die vraagt om zijn derden rekening aan te vullen tot € 25.000 voor de initiele kosten. JAT advocaten heeft in Nederland een advocaat weer nodig om deze te laten vertegenwoordigen.

 

Het gehele voortraject werd voorgefinancierd door een Sponsor ( een achtergestelde lening die aan ondergetekende werd verstrekt), en alle gelden van ICM abonnementen  2015, en 2016 zijn naar dit fonds gegaan. 

Voor het aankomende fonds is inmiddels € 3.215 gedoneerd, waar wij nu uw donatie voor vragen. Wij komen dus nog €51.785 te kort.

 

Wij zijn nu door onze middelen heen, en doen nu een dringend beroep op Uw vrijgevigheid, het is tenslotte ook Uw zaak,  zodat U via het proces mogelijk na 51 jaar uw geld terugziet die President Soekarno en Hatta voor U betaalde aan de Nederlandse regering.

 

In de bijlage of in deze mail vindt U het formulier, naast donatie wordt dit formulier gebruikt voor deelname aan deze zaak die wij in ACTW66 gaan registreren ter voorlegging.

 

Dit formulier dient U op te sturen naar F.Schwab / ICM - Wouterskampen 68  - 3849 BC Hierden (Gemeente Harderwijk).

 

Product for Wellness steunt ons in de vorm van massage producten
10897346076?profile=original

Products for Wellness Sponsor / Partner van Traktaat van Wassenaar.

 

Vrijdag werd in Beverwijk een sponsor - samenwerking aangegaan tussen 'Products for Wellness' en ACTW66.

 

Actw66 (Actie Comité Traktaat van Wassenaar 1966)en het team van ICM zijn zeer content met de sponsoring / partner die ICM gaat ondersteunen om het traject doneren doelmatiger te laten verlopen. Deze samenwerking heeft als doel het traject doneren te versnellen, opdat de beoogde bedragen voor de kosten van de advocaat, griffier en het gerecht sneller bijeen worden gebracht. Op dit moment lopen donaties zeer matig naar aanleiding van 15.000 mensen die getekend hebben wetende dat het om dure processen gaat die wellicht in verschiet liggen en bij succes hun eigen geld tegemoet kunnen zien uit het gesloten Verdrag Traktaat van Wassenaar.  

 

De ondersteuning van 'Products For Wellness' gebeurt onder speciale condities, waarbij de aanbieding geschiedt in het kader van de donaties. De opbrengst gaat in zijn geheel naar het ACTW66-fonds. De keuze van de sponsor past het dichtstbij dat wat verankert ligt in de Indische cultuurnl. Pitjiet (massage), naast een hoogstaand bewezen kwaliteit waar 5 jaar garantie op van toepassing is.

 

Wanneer boven de € 120  wordt gedoneerd ontvangt;

 1. 1 jaar gratis abonnement van ICM, Indische Internetkrant van € 48
 2. Boek "Rapport traktaat van Wassenaar" ter zijner tijd ***
 3. Comfy massage kusssen te waarde van € 119   zie http://www.productsforwellness.nl/pagina/8055/comfy/artikel/24500/c...;
 Indien boven de € 150 wordt gedoneerd ontvangt U
 • jaar gratis abonnement van ICM, Indische Internetkrant van € 48
 • Boek "Rapport traktaat van Wassenaar" ter zijner tijd  ***
 1. Comfy massage kusssen te waarde van € 195  zie   http://www.productsforwellness.nl/dr.felx

           

Met één gebaar ondersteunt U het Traktaat van Wassenaar en U heeft een toekang pitjiet (masseur) in huis.

 

U kunt dit bestellen via schwab@icm-online.nl; na ontvangst van het formulier Petitie & Donatie zie onderstaand, plus de overboeking, wordt U het apparaat toegezonden en heeft U automatisch de petitie ondertekend en gedoneerd, waarna U in de ACTW66-administratie wordt geregistreerd ter voorlegging.

 

Ook bij de ICM-stands op de pasars kunt U doneren!

 

Met vriendelijk groeten;

Ferry Schwab sr.

 

*** Het boek rapport traktaat van Wassenaar komt beschikbaar nadat deze aan de fractie voorzitters van de politieke partijen, minister president, president Jokowi, en de president van de rechtbank is overhandigd.

10897264495?profile=original

 

Formulier opsturen : F.Schwab sr  / ICM  - Wouterskampen 68  - 3849 BC Hierden voor registratie  in ACTW66 Adninistratie
10897346269?profile=original
Lees verder…

Istimewa nieuwsbrief

Pasar Malam Bali in de IJsselhallen in Zwolle

10897357070?profile=original

10897357097?profile=original
 
Aanstaande vrijdag (10 maart) start de 3-daagse Pasar Malam Bali in de IJsselhallen in Zwolle.
Een grote Pasar Malam met 3 zalen en 3 podia. In deze zalen vindt u een grote markt met allerlei Oosterse specialiteiten, massage en readings van mediums. Knoop eens een praatje aan met de standhouders, ze kunnen u alles vertellen over hun producten en aanbiedingen.
Op deze Pasar Malam bevinden zich 4 verschillende grote restaurants met allemaal hun eigen specialiteiten. En zeer betaalbaar ook, voor €10,00 heeft u al een complete maaltijd. Gaat u vaker zo goedkoop uit eten? Ook zijn er verschillende snackstandjes met lekkere pisang goreng, loempia’s of echt Indonesisch schepijs met spekkoek en doerian smaak. 

10897358474?profile=original

10897359669?profile=original

Foto 1: Rob Daniels - Foto 2: Created by Samantha Bonouvrie

Als u uw kaartje van te voren online bestelt krijgt u maar liefst €2,00 korting!

Aan de deur betaalt u €9,50 voor een volwassenenkaartje,
in de online voorverkoop slechts €7,50.
Op vrijdag is er een speciale actie; senioren van 65+ betalen op de dag slechts €5,00.
Er zijn ook kinderkaarten te koop voor €4,00. Deze prijs is voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.
Kinderen tot 4 jaar mogen gratis naar binnen.

Wilt u niets missen van de Pasar Malam, dan koopt u tegen een gereduceerd tarief een 3-dagen kaart.
Online: €19,50
Aan de deur: €25,00
65+ aan de deur: €22,00  

VIA DEZE BUTTON KOOPT U UW TICKETS MET KORTING VOOR DE "PASAR MALAM BALI IN ZWOLLE"

Voor deze prijs geniet u van optredens van:
 
Vrijdag 10 maart:
Justine Pelmelay met live band en achtergrondzangeressen “The Philly Ladies”
Challenge XL
Ester Latama
Diana Monoarfa
Dansgroep Sekar Ayu
 
Zaterdag 11 maart:
Ricky Risolles
Ray Smith
Wipe Out Selection
Free Line
Eddy King
Dansgroep Orchidee
 
Zondag 12 maart:
Riem de Wolff (Blue Diamonds)
Hot News
Shanelle de Lannoy (Voice Kids)
Two Lucky Minds
Humphrey Gray
Warna Semesta Dance Collaboration
10897359877?profile=original

 

Ricky Risolles nodigt ook verschillende gasten uit!
Lode Simons, Laurens van Wessel en Ray Smith

Lees verder…

Blog Topics by Tags

Monthly Archives