Alle berichten (9)

Sorteer op

Masterplan - Visie Nederland CO 2 toekomst bestendig

10897413295?profile=original
Masterplan - Visie Nederland CO 2 toekomst bestendig
De periode 1990 – 2000, kende Nederland een gelijksoortige situatie als klimaat transitie, hier ging het om de euro, voorbereiding op de globalisering  en het Millennium. 
Kreten als millennium – en euro bestendig plus de globalisering voor Banken, Verzekeringen, Overheden, MKB en de bedrijven. Hierin werden de burgers gelukkig niet in betrokken, dus gespaard. Hier echter zat de regie van deze mega transitie niet bij de politiek maar nadrukkelijk bij Consultancy bedrijven. Een platform die nadrukkelijk bij alle ontwikkelingen er bij waren. Deze periode werden van de bureaucratisch model – dus organisaties met verschillende niveaus – getransformeerd naar platte organisatie naar klantgerichtheid. Alles gebeurde in fases, in weloverwogen stappen. Deze jaren werden alle organisaties geconfronteerd met sterk verouderde organisaties, automatisering en computersystemen.
 
De deadline was het Millennium en de euro, dat alle systemen en organisaties dienen dus bestendig te zijn. Deze transitie heeft ruim 10 jaar geduurd, en de organisatie, ondernemingen, en de Overheid bakken geld gekost. Gelukkig hebben de burgers niet hoeven mee te betalen aan deze mega – transitie.
 
Dankzij de koploper AB Beslustmoddeller uit Zweden, kwam deze met de oplossingen, te mooi om waar te zijn; een Millennium – en Euro bestendig systeem met de functionaliteiten geschikt voor alle landen, geschikt voor alle hardware platformen met het label ERP, en Global. Deze oplossing werd vanaf 2000 gekopieerd door SAP, AFAS …… kortom door de hele Nederlandse software Industrie. Mijn onderneming werd als partner aangewezen voor de Benelux.
 
Waarom dit verhaal ?
 
Wij hebben ruim ongeveer 270 mensen in de Tweede Kamer en het Kabinet. Ik mis een gedegen Infomatieplan die de Visie Nederland CO2 toekomst bestendig beschrijft. 270 man academisch gevormd, en geen 1 heeft zo’n plan gemaakt dan alleen het gekissebis. Dit was in mijn tijd wel anders! Eerst zo’n Toekomst visie plan schrijven, en weg met alle plannen en uitvoerde activiteiten, die horen pas thuis bij de uitvoering dus helemaal aan het einde van het traject, valt mij vies tegen van het Parlement en het Kabinet.Dan hoe betrouwbaar zijn die klimaattafels.
 
Onbegrijpelijk dat Overheid niet met zo'n Infomatieplan "Visie Nederland CO 2 toekomst bestendig" is gekomen in tegenstelling tot de invoering van de Euro en Het Millennium.
 
In de casus die ik schets waar om complexe software transitie gaat mocht een dergelijk Informatie plan niet ontbreken. In het Informatie plan zegt iets over de reis hoe je van 2019 naar 2030 komt conform de cockpit van Balanced Scorecard; dus naar de perspectieven ; Klant (burgers), organisaties, Middelen en innovaties per fase. Voorwaarde wel is dat iedereen het algemeen belang dient. Voor een succesvolle implementatie . Uiteraard wordt zo’n Informatieplan “Visie Nederland CO2 bestendig “ voorzien van de methodieken als SDM , en Balanced Scorecard van Kaplan en Norton. Het informatieplan gaat uit van fases, dus stap voor stap. Voor iedere stap heb je een organisatie, middelen, mensen, en innovaties nodig om naar de volgende stap te gaan. Net als film draai je deze af. Visionaire mensen zijn schaars te vinden, maar zijn er kijk naar een Bill Gates, waar de hele wereld geniet van de visionariteit van deze man.
 
De verkennende fase, heeft nu in principe plaatsgevonden in mijn optiek o.a. via de 100 plannen uit de verschillende klimaattafels. Deze plannen zijn meer gericht op de uitvoeringen, maar kunnen niet geselecteerd worden op de prioriteiten, wegens het ontbreken van de informatie uit het informatie plan ; wanneer, wat en welk op de gewenste situatie dient te worden uitgevoerd. Kortom aansluiting en de inpasbaarheid.
 
Fase selectie is dan aan de orde wederom conform het informatieplan. Deze geeft de vereiste / gewenste situatie aan voor dat moment.
 
Tot slot fase implementatie, de voorgaande faseringen moeten er voor zorgen er een goede test, proefimplementatie en gebruikersacceptatie plaatsvinden voor de grootschaligheid.
 
Q & A
 
Voorwaarde alle partijen dienen algemeen belang te dienen voor het succes, dus hun eigen partij belangen in de ijskast zetten;
 
Mark Rutte probeert constructief positief economische aspecten te vinden. Met vol enthousiasme kan hier positief op reageren met het antwoord, , en misschien helpen wat concreter te maken . Nederland als koploper verwijs ik graag naar mijn casus van het Bedrijf AS Modeller AB uit Zweden . World Wide de trendsetter werd; World Wide werd deze gevolgd. Kortom een succesvol Business Model.
 
Nederland kan als koploper dan zijn business slijten in China, Rusland, Afrika, Amerika……. Dit zijn de harde praktijkervaringen uit alle ontwikkelingen. Alleen aan Rutte hoe ga je de bedrijven aan banden leggen dat de winsten uit dit businessmodel ook naar de burgers terug gaan vloeien, het geldt ook uiteraard voor CO 2 energieheffing op de bedrijven dat deze nadrukkelijk niet naar de burgers worden door belast.
 
Jesse Klaver; wat was nu “wordt of word”, grapje, volg mijn seminars, niet met alleen woorden heb deze zelf als bevoorrecht mens mogen meemaken en succesvol mogen uitvoeren, en dat met mijn eigen adviesbureau met 32 consultants in dienst. Als mens blijf in jezelf geloven en je kunt alles aan , maar zoals mijn pa zei “blijf bescheiden en eerlijk, daar bereik je veel mee”
 
Therry Baudette, langs deze weg,
 
je ziet voor de troepen uitlopen of koploper zijn ; kent alleen winnaars met zijn voordelen zie het bewijs van mijn casus, of die van Bill Gates of Facebook, en ik geloof er in omdat wij Nederland een kennis land zijn met vele innovaties, laat Nederland nu koploper zijn, dan het Zweden of Amerika !.
 
Lees verder…

10897412872?profile=originalIndische Nederlanders uit Voormalige Indië hebben nog miljoenen tegoed van de Overheid, Bank en erVzekeringsmaatschappijen.

10897253880?profile=originalIndische Nederlanders uit Indië hebben nog miljoenen tegoed van de Overheid, Bank en Verzekeringsmaatschappijen.                    

 

Dit meldt de Volkskrant van 18 maart jl.                  

 

De 381 duizend Indische Nederlanders die tussen 1950 en 1970 Indonesië moesten ontvluchten, hebben nog miljoenen euro's tegoed van de Nederlandse overheid, dit meldt de Volkskrant van 18 maart jl.

In de veronderstelling dat het om nieuwe feiten gaat. In eerste instantie betreft 341.000 mensen die dit noodlot zijn getroffen en niet 381 duizend. Wat de Volkskrant meldt gaat om drie afzonderlijke dossiers die reeds onder aandacht zijn van het Ministerie VWS.  Sterker nog nu al lopen en zijn opgepakt. Vorig jaar 19 maart 2013 werd naar aanleiding van de gehouden Indische Petitie waar ruim 10.000 handtekeningen werden verzameld en met de Stille Tocht aan betreffende Ministerie van VWS werd overhandigd. Hier ontbrak de Volkskrant in alle velden, waar deze Stille Tocht op voet werd gevolgd door andere media o.a. Omroep Max.  

Dit dossier (rapport van Gaalen)  staat geheel los van de andere die al bekend zijn binnen VWS en verdienen daarom ook een andere benadering. Hier liggen de al opgestelde NIOD - Rapporten aan ten grondslag o.a . opgesteld door drs. Kleppy en Drs. Meier die de belastingbetaler ruim anderhalf miljoen heeft gekost. Dit dossier is  nu in behandeling en onder beheer bij de staatssecretaris Martin van Rijn, die binnenkort met het antwoord komt richting voorzitter van het Nieuwe Indisch Platform Silfraire Delhay. Deze weer eerst zal terugkoppelen naar Dagelijks Bestuur van Het Indisch Platform of de voorgestelde compensaties als redelijk en fair mag worden gewogen voor die 70 geleden jaren. Waarna de Staatssecretaris deze aan het Kabinet voorlegt. Niet onthouden mag worden,  dat diezelfde Ministerie "De Pensioenen van Indische - Nederlanders in Indonesie" een wetsvoorstel hebben ingediend om "deze pensioenen aan de levensstandaard van de Euro wordt geïndexeerd" met ingang van december 2012.  Dit ligt nu voor ter goedkeuring bij Het Kabinet.

Voorts is de staatssecretaris diverse malen verzocht door het Kabinet om met oplossingen te komen in deze zaak. Als referentie wat betreft de compensatie ligt er al een kader namelijk;  de Joodse Gemeenschap en Romano's . Deze hebben in 2001 wettelijk individueel tussen de 40 duizend tot 50 duizend gecompenseerd gekregen als gelijkgestemde. Veel geld voor de Overheid die aan De Indische Nederlanders verschuldigd is, en desondanks door de komende meevallers VWS zal de Staatssecretaris met creatieve oplossingen moeten komen. Want hoe je ook keert of draait de Overheid heeft een forse schuld openstaan dat al 70 jaren oud is.

Het andere dossier " onderzoekrapport naar tegoeden particuliere bank en - levensverzekering van Nederlanders in Indie 1940 -1958" beter bekend staat onder het rapport van Gaalen dat in 1998 in opdracht van het Ministerie van VWS werd opgesteld dat door een Team van 12 deskundigen  werd verricht o.l.v. de commissie van Gaalen. Dit onderzoek gaat uit naar het Bankwezen - en Verzekeringswezen in het voormalige Indie. De essentie dat alle financiële geld stromingen met de assets /zekerheden  (goudvoorraden, waarde papieren, en objecten)   in kaart zijn gebracht. Waar de assets zoals de goudvoorraden, polissen en overige zijn verhuisd de periode voor - , tijdens en na de oorlog. Nu vergelijkbaar met Multinationals in welk land de belastingen worden belast.

Welke organisaties zoals de Banken - , Verzekeringsmaatschappijen, handelshuizen en Multinationals hadden daar een vestiging of waren aantoonbaar geheel zelfstandige ondernemingen. Waar werden de consolidatie gehouden en belast (In Indonesie, Nederland of overige) . Zo zijn de Amrobank en Meer & Piersen bekenden die hier uitspringen. In hoevere De Javaanse Bank een link heeft met de Nederlandse Bank. Niet te vergeten de Handelshuizen die wereldwijd zijn vertegenwoordigd maar toen in het bijzonder in het voormalige Indie als groot potentieel van de volume omzetten o.a. bijvoorbeeld Bursemij Werie die later o.a. via Holland Systema als 1 van haar dochters de grote huisleverancier werd van de Banken in Nederland; die o.a. heeft geprobeerd om het selfbanking Concept Dassault binnen het Nederlandse Bankwezen te introduceren.  Hier sprake van duidelijke link naar het voormalige Indie, en in hoeverre deze kunnen worden aangesproken voor het Indisch kapitaal . Wie nu naar de AEX gaat ziet de vele maatschappijen op de lijst staan gedreven door het Indisch Geld.  Betekent dat deze organisaties nu als nog via de AFM kunnen worden benaderd voor de openstaande claims.

Het rapport geeft conclusies, maar vreemd genoeg geen aanbevelingen met alternatieve oplossingen met de gevolgde stappen voor Het Vervolg. Dit zijn vragen die NU aan de opdrachtgever van het rapport kunnen worden gesteld , en aan de opstellers van het rapport. Het rapport is nu in een staat van een  "huis dat casco opgeleverd sinds 2001".

Ja, als journalist heb je een boek kennelijk nodig! Zeker als je verre van materiedeskundige bent, of werkzaam bent geweest in deze sector; Ik weet niet of dit voor de onderzoekers geldt van dit rapport.

ICM Red. wordt vervolgd.  

HET RAPPORT IS  >>>>>>> HIER  /> TE RAADPLEGEN.

In het kader van die miljoenen, en om precies te zijn  0,7 miljard, na actualisatie CPB 4,2 miljard, heeft ICM op verzoek van haar abonnees in 2015 het project ACTW-66 in het leven geroepen. Begonnen is met onderzoek, aan de hand van de onderzoek is een intensieve campagne gestart via o.a. alle pasar malams en het Internet om deze zaak wereldkundig te maken voor de burgers in het voormalige Indie die hiervoor in aanmerking komen.. Ruim 15.000 hebben de petitie getekend en toegezegd te doneren.  Inmiddels aan de hand van onderzoek is het "rapport uitbetalen Trakaat van Wassenaar tot stand gekomen (WOB lopen nog) die in boekvorm is uitgebracht.  Tot heden hebben slechts 300 gedoneerd. Tegelijkertijd staan wij in fase II met dit project.

Inmiddels werd vanaf de start ruim over de 80.000 geinvesteerd in de facilitaire kosten. Alle werkzaamheden zijn door een team van mensen op basis van vrijwilligheid gedaan.  Is nu aan de Indische Gemeenschap om die 4,2 miljard van onze ouders naar ons toe te halen.  Voor  de alle duidelijkheid zoals Kleppy schets is geheel afzonderlijk dossier.  Dit dossier valt onder familierecht dus kent erfgenamen. Ook dit vorm een probleem om uit zoeken wie het zijn. Nu al werd de petitie getekend via verschillende kanalen. Van slechts 2000 man/vrouw zijn de contactgegevens bekend. Ruim 400 hebben zich ingeschreven als deelnemer actw66. Van deze groep is alle gegevens bekend. Schatting is dat zeker naast de 15.000 nog ruim 25.000 geen weet hebben van het bestaan van traktaat Actw66 (actie comite traktaat van Wassenaar) is een burger initiatief. 400.000 is benodigd voor fase II .   Voor Fase  I werd ruim 80.000 uitgegeven en aan werkzaamheden door 9 man/vrouw van 2015 tot 2018, werkzaamheden die bij de Overheid thuishoort. Het ACTW66 - project staan nu op HOLD.

 

10897234678?profile=original

Schrijf U vandaag nog in 

Ook kunt het inschrijfformulier aanvragen info@icm-online.nl of direct via deze site inschrijven
U bent € 50 verschuldigd als deelnemer ACTW66, en U heeft 1 jaar gratis een ICM Abonnement en toegang tot ons Video-kanaal, het  enige Indisch Kanaal !  

Steun ACTW66 ! 

Uw donatie  kan U storten op Rabo rekening NL41 RABO 03977255 07   ten name van F.Schwab / ICM Online onder vermelding van donatie Traktaat van Wassenaar.

Advertenties

Lees verder…

De Indische verankering (Martin van Rijn) in huidige samenleving.


10897318273?profile=original
10897262476?profile=original

De Indisch

verankering (Martin van Rijn) in huidige samenleving.

Dit naar aanleiding op vragen en ingediende motie van Ijssink, Pia Dijkstra en in het grijze verleden Marion Dijke. De redactie van ICM dook in de archieven. Duidelijk hoe het niet moet, want deze Indische verankering is opgaan in het gunnen van de subsidies aan vriendjes (het Indisch Netwerk), en er is dus niets hiervan terechtgekomen. Duidelijk dat anders moet, en de mensen in die commissie moeten zich schamen om de verkeerde projecten – zonder visie – te 

selecteren, nog erger om de eigenaren van het project slecht hebben - achtergronden niet nagegaan -  gescreend. Dit leidde dat de Indische projecten als schande in de media verschenen. Weet U deze nog “Indisch Huis failliete, mismanagement”. De Indische wereld buiten Den Haag  zoals de Indische evenementen, pasars, koempoelans, masuk Sadja's, muziekanten, schrijvers, producers ,  de Indische Media ICM en Maand NICC-magazine laten zien hoe ook de Indische verankering nu al al 20 jaren loopt zonder enige vorm van subsidie.  Wordt tijd om deze initiatiefnemers met terugwerkende kracht te  belonen., in de vorm van toekennen subsidies. Ruim 1 miljoen mensen genieten van dit Indische Welzijn zorg, dat is het toch ? 

De herhaling doet zich nu weer voor, het Indisch Huis in Den Haag is gesloten wegens verbouwing, in het land lopen de Indische activiteiten gewoon door, dit is toch een grote afgang. Weer een subsidie van ander half miljoen per jaar dat naar het nieuwe Indisch huis gaat, verdwijnt weer in verkeerde zakken. 

Terug naar projecten Gebaar, waar ruim 35 miljoen naar toe ging.

Als wij de lijst met 124 Indische culturele projecten Gebaar 2001 doorspitten, dan zijn er heel wat ongelukjes gebeurd door verkeerde selectie, en screenen. Hoe kan een cameraman van SBS 6 directeur worden, dan moet je als commissielid werkelijk blind zijn geweest: 

 

 1.  Het feestende Indische huis in den Haag voor de Haagsche Indo's, terwijl de hele Indische gemeenschap er na toe keek hoe het bestuur en management van uit Jakarta met hun pinpas de rekening leeg trok.
 2. De graan schuur om maar te noemen.
 3. Ten Toonstelling in TTF van 10 dagen NLG. 240.000 
 4. Keuken Bronbeek NLG 280.000
 5. De Indische Zomer die nog lange nasleep kreeg met eindstation deurwaarders.
 6.  NLG. 500.000 aan schrijfster
 7. Anderhalf miljoen naar een film 

 

De redactie van ICM heeft ook zijn evaluatie gemaakt, dat waren het 124 mislukte projecten. ICM & NICC hebben in die 15 jaren en respectievelijk 8 jaren laten zien wat duurzaam ondernemend is. naast de pasars, koempoelans, masuk Sadja's, muzikanten, kan zo het hele rijtje afgaan.  De drie moties zijn aangehouden. Je kunt hier de verschillende analyses aan verbinden. 1 ding zoals de Kamerleden het proces zien, Martin is in gesprek met IP - vertegenwoordigers; Welke zijn deze dan?  Wie is hun achterban, die 4000 man; dit is toch geen representatief aantal van 1 miljoen ? De meesten van die vertegenwoordigers zijn alleen met hun belangen bezig geweest, dat ze vergaten om de Indische Geschiedenis door te geven. Wij zien ze niet op grote Indische evenement zoals pasar malams waar het Palet aan Indisch cultuur wordt uitgedragen. Tot slot wie zijn vertegenwoordigers, die 10.000 handtekeningen die Martin van Rijn ooit mocht ontvangen zijn van ICM en NICC. Deze staan midden in huidige Indische samenleving. 

 

Laten AUB van het brevet van onvermogen van Stichting Het Gebaar 2001 hiervan leren hoe het juist niet moet als om de Indische verankering gaat.

Volgende keer zullen uit de archieven van ICM de  lijst met 124 projecten publiceren met de namen van de projecteigenaren !

 

UIT DE ARCHIEVEN ICM.

Stichting Het Gebaar

Naamsvariant
Het Gebaar
Oprichtingsdatum
20 november 2001
Opheffingsdatum
31 december 2008
Toelichting op de periode van bestaan

De werkgroep-Van Heemskerck heeft de oprichting van een stichting die zich zou toeleggen op aanmelding, verificatie en uitbetaling van Het Gebaar voorbereid.

De Stichting Afwikkeling Het Gebaar, onder leiding van Wiete Mesman, draagt zorg voor de afronding van een aantal nog lopende projecten.

Oprichters

Stichting Het Gebaar is opgericht in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het bestuur van de Stichting Het Gebaar is door minister dr. E. Borst van het ministerie van VWS geïnstalleerd.

Aanleiding voor oprichting

De Nederlandse regering heeft in december 2000 'Het Gebaar' gemaakt 'als erkenning van achteraf geconstateerd teveel formalisme, bureaucratie en vermoedelijke tekortkomingen in het Indisch rechtsherstel in combinatie met de andere problemen waarmee de vervolgingsslachtoffers zich na de Japanse bezetting in Nederlands-Indië geconfronteerd zagen, met name de vijandige bejegening door Indonesiërs die naar onafhankelijkheid streefden en de grenzen die de ontwikkelingen in de periode tot aan de soevereiniteitsoverdracht hebben gesteld aan het rechtsherstel vanwege vermoedelijke tekortkomingen in het naoorlogse rechtsherstel'. De regering heeft 350 miljoen gulden (€ 158.823.075) voor individuele uitkeringen en 35 miljoen gulden (€ 15.882.308) voor collectieve doelen beschikbaar gesteld. In november 2001 werd, in opdracht van het ministerie van VWS, Stichting Het Gebaar opgericht. De stichting beheerde de gelden en verzorgde de aanmelding, verificatie en uitbetaling van de projectgelden bestemd voor collectieve doelen, zoals zij dat ook heeft gedaan voor de individuele tegemoetkomingen.

Opvolger

Stichting Afwikkeling Het Gebaar

Rechtsvorm

Stichting

Inrichting van de organisatie

Bestuur:

 • Mr. J.G.C. Wiebenga, voorzitter (lid van de Raad van State)
 • Mr. P.J. Biesheuvel, vice-voorzitter (voorzitter Raad voor Werk en Inkomen en voormalig lid van de Tweede Kamer)
 • P. Neeb, secretaris (voormalig waarnemend burgemeester van Moordrecht en voormalig burgemeester van Zundert en Oudenbosch)
 • F.P.J. de Ruyter de Wildt, penningmeester (voormalig lid directie Credit Lyonnaisbank Nederland)
 • H.A. de Boer (voormalig voorzitter College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen, voormalig staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (CRM) in het kabinet Van Agt II en voormalig minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk in het kabinet Van Agt III)

Raad van Advies:

 • Mevrouw S. van Heemskerck Pillis-Duvekot, voorzitter (voormalig lid van de Tweede Kamer)
 • A.A. Lutter, secretaris (Centrale van Samenwerkende Indische Organisaties)
 • Dr. ir. H.Th. Bussemaker (Vereniging Kinderen Japanse Bezetting en Bersiap)
 • E.J.E. Herni (Bond van Ex-Geïnterneerden en Gerepatrieerden van Overzee) (tot 26-05-2008)
 • Mevrouw dr. A.M. de Pijper (Stichting Japanse Ereschulden)

Raadkamer Projecten:

 • H.A. de Boer, voorzitter (voormalig voorzitter College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen, voormalig staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (CRM) in het kabinet Van Agt II en voormalig minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk in het kabinet Van Agt III)
 • B.P. Agerbeek (directeur Rabobank Leerdam en Omstreken)
 • Mr. J.M. Alma (voormalig burgemeester van Borculo en Doniawerstal)
 • Ir. J.G.C. Kiemeneij (Kolonel van de Technische Staf b.d.)
 • Mw. H. Verburg-Wormer (docent NT2/voormalig groepsleerkracht)
Positie binnen de organisatie

Stichting Het Gebaar viel als semi-overheidsinstelling onder politieke verantwoordelijkheid van de staatssecretaris van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Doelstelling

Stichting Het Gebaar is verantwoordelijk voor het behandelen van de aanvragen, het verifiëren daarvan en het doen van de uitbetalingen van Het Gebaar.

Bevoegdheden

Het bestuur van de stichting nam besluiten over de ingediende projectaanvragen. De beslissingen nam het bestuur na advisering door de Raadkamer Projecten. Het bestuur kon de Raad van Advies benaderen als extra informatie over ingediende projectaanvragen nodig bleek.

Taken

Stichting Het Gebaar is in november 2001 opgericht voor het beheer en de verdeling van 350 miljoen gulden (€ 158.823.075) voor individuele uitkeringen en 35 miljoen gulden (€ 15.882.308) voor collectieve doelen.

Individuele uitkeringen:

In juni 2001 stelde de Nederlandse regering de doelgroepafbakening vast en garandeerde een individuele uitbetaling van Het Gebaar van in ieder geval 3.000 gulden (€ 1.361,34) belastingvrij. Eind december 2001 heeft de Stichting Het Gebaar de eerste uitbetalingen verricht aan belanghebbenden die in aanmerking kwamen voor Het Gebaar. In april 2003 is de hoogte van Het Gebaar definitief vastgesteld op € 1.822,00. Dat betekende dat belanghebbenden die een positieve beschikking en een voorschot hadden ontvangen, een slotuitkering kregen van € 460,66. In dezelfde maand zijn de laatste uitbetalingen aan belanghebbenden gedaan.

Collectieve doelen:

In juni 2002 startte de Klankbordgroep Collectieve Projecten in opdracht van het bestuur van Stichting Het Gebaar met het ontwikkelen van een voorstel waarin de kaders voor het op te stellen uitkeringsreglement werden beschreven. In de periode januari – april 2004 was de regeling collectieve doelen geopend. In oktober 2004 zijn de gehonoreerde projecten bekendgemaakt. Van de 137 door natuurlijke personen ingediende projectvoorstellen zijn 43 projecten gehonoreerd. Van de 272 door rechtspersonen ingediende projectvoorstellen zijn 105 projecten gehonoreerd. De projectaanvragen die Stichting Het Gebaar heeft ontvangen, zijn beoordeeld door de Raadkamer Projecten. De leden van de Raadkamer zijn, op voordracht van de Raad van Advies van Stichting Het Gebaar, benoemd door de staatssecretaris van het ministerie van VWS. Allen hadden binding of bekendheid met de Indische gemeenschap. De taak van de Raadkamer Projecten was het uitbrengen van een advies over de toepassing van de beoordelingscriteria aan het bestuur van Stichting Het Gebaar.

Thema's
Doelgroep
Oorlogsgetroffenen uit Nederlands-Indië Repatrianten
Plaatsen
Toelichting op geografische trefwoorden

Stichting Het Gebaar was gevestigd in Den Haag.

Verwijzing naar andere archiefvormers
Literatuur
 • Beets, G.C.N., C.C. Huisman en E. van Imhoff, Indische Nederlanders: een demografische reconstructie ten behoeve van Het Gebaar (Den Haag 2001).
 • Ridder, I.M. de, Eindelijk erkenning? Het Gebaar: de tegemoetkoming aan de Indische gemeenschap (Den Haag 2007).
Website

Archief van Stichting Het Gebaar

Beginjaar
2001
Vindplaats

Het archief van Stichting Het Gebaar is tot eind 2009 in het bezit van Stichting Afwikkeling Het Gebaar. Het archief is momenteel niet toegankelijk. Eind 2009 zal het archief zijn overgedragen aan het Nationaal Archief en is de openbaarheid van de bescheiden vastgesteld.

Opmerkingen

 

Bronnen
 • Website Het Gebaar, geraadpleegd 03-09-2009.
 • Schriftelijke informatie van de bestuurder Stichting Afwikkeling Het Gebaar, dhr. Wiete Mesman, d.d. 07-09-2009.
Lees verder…

Pasar Malam Beursgebouw Eindhoven 29, 30, 31 maart

Pasar Malam Stellar Eindhoven 29 t/m 31 maart 2019
De gezellige Pasar Malam Stellar vindt weer drie dagen plaats in Eindhoven!
Bestel uw kaarten via  Ticket - online

10897409700?profile=original

Een zeer grote markt met meer dan 80 kramen met bijzondere artikelen uit heel Azië.

Heerlijke verrassende sambals, bijzondere vruchten, sponscake, spekkoek, saté, pisang goreng en natuurlijk volledige maaltijden zoals Ikan Bali en een complete Nasi Goreng op authentieke wijze bereidt zijn er om u trek in iets lekkers te stillen.

En zin in een heerlijke Tjendol, een echt Bintang biertje of een tropische cocktail? Ook daarvoor komt u naar de Pasar Malam van Stellar.

Vele non-food kramen met (zilveren en gouden) sieraden, edelstenen, bijzondere leren tassen, kleding, houtsnijwerk, bijzondere lampen, T-shirts met uw opdruk, kookboeken met originele Indische recepten, speelgoed, decoratie voor uw huis, medicinale lotions, tijgerbalsem, wierook, kunst en nog veel, veel meer! U kijkt uw ogen uit.

Gezellig dwalen over de markt is een belevenis op zich.

Een uitgebreid entertainment programma op een sfeervol podium met daarvoor genoeg zitplaatsen. Met een drankje in uw hand wordt het heerlijk relaxen, meezingen en de dansvloer ligt er uitnodigend bij!

Kom genieten van de tropische feestzanger van Trafassie: Edgar (Bugru) Burgos! Die natuurlijk de het hele Beursgebouw zal omtoveren in een deinende feestzaal. Drie dagen bijna non-stop entertainment.

Maar ook van de andere artiesten zoals de bekende formatie XANUR, René le Blanc als de Nederlandse Engelbert Humperdinck die een speciale Jack Jersey Show zal verzorgen, Diana Monoarfa, de dansgroep Bunga Melati, the Swinging Sound Machine, Johnny Valentino en Of Course, Madaloka Dance Studio met modeshow, dansgroep Wahana Budaya Nusantara, de geweldige soulshow van the Philly Sound met Justine Pelmelay. Meer dan 80 artiesten treden op!

Kortom het Beursgebouw biedt u drie dagen tropisch vermaak, shoppen en culinair genieten.

Openingstijden:

Vrijdag 29 maart 13.00 – 22.00 uur

Zaterdag 30 maart 13.00 – 22.00 uur

Zondag 31 maart 12.00 - 19.00 uur

Tarieven:

• Volwassenen € 7,50

• 65 + vrijdag tot 17.00 uur € 5,00

• Kinderen tot 12 jaar onder begeleiding gratis

Kaarten via  Ticket - online

Programma:

Vrijdag 29 maart

13.00 - 13.45 uur CD Ind. Muziek

13.45 - 14.30 uur Of Course

15.00 - 15.30 uur Diana Monoarfa

16.00 - 16.30 uur Wahana Budaya Nusantara

17.00 - 17.45 uur Off Course & Johnny Valentino

18.15 - 18.45 uur Wahana Budaya Nusantara

19.15 - 19.45 uur Diana Monoarfa

20.15 - 21.30 uur Of Course & Johnny Valentino

22.00 uur Einde

Zaterdag  30 maart

13.00 - 13.30 uur CD. Ind.muziek

13.30 - 14.15 uur Swinging Sound Machine

14.45 – 15.15 uur Madaloka Dance Studio

15.45 - 16.15 uur René Le Blanc

16.45 - 17.30 uur Swinging Sound Machine

18.00 - 18.30 uur Madaloka Dance Studio

19.00 - 19.30 uur René Le Blanc, Celebration Show

20.00 - 20.45 uur Edgar 'Bugru' Burgos Trafassi Show

21.00 - 21.45 uur Swinging Sound Machine

22.00 uur          Einde

Zondag  31 maart

12.00 - 12.30 uur CD muziek

12.30 - 13.00 uur Xanur

13.20 - 13.50 uur Bunga Melati

14.10 - 14.40 uur Philly Motown Sound

15.00 – 15.30 uur Xanur

16.00 - 16.30 uur Bunga Melati

17.00 - 17.30 uur Philly Motown Sound

18.00 - 18.45 uur Xanur

19.00 uur Einde 3e dag

Overige informatie:

• Op de website van de Stichting Stellar (www.pasarstellar.nl) kunt u het volledige programma binnenkort bekijken.

• Geschikt voor het hele gezin

• Slechts 5 minuten lopen van het station

• Scootmobiel toegankelijk

• Huisdieren niet toegestaan uitgezonderd hulphonden.

Op zaterdag en zondag is er een speciaal kinderprogramma voor kinderen van 5 tot 12 jaar. En voor hen is de toegang gratis onder begeleiding.

10897410462?profile=original

Datum En Tijd

vr, 29 mrt. 2019, 13:00 –

zo, 31 mrt. 2019, 18:00 CET

Aan agenda toevoegen

Locatie

Beursgebouw Eindhoven

8 Lardinoisstraat

5611 ZZ Eindhoven

Kaart bekijken

Lees verder…

10897406457?profile=original
R.I.P. Ed Brodie  2 (22) nov  1945  -  14 maart 2019

OP Facebook Ando Siegers  14 maart om 11:15

Ed Brodie rust zacht mijn vriend.....wij gaan je missen.....ik zeker.....Ed ..... waarom nu al mijn vriend.....hoe moet ik het aan iedereen vertellen dat je er niet meer bent ......ik doe het voor jou....met heel veel verdriet en pijn in mijn hart.......Rust zacht Ed.......

Met ontsteltenis vernam ik via mijn Facebook pagina het verlies mijn sobat Ed Brodie. Ik heb gelijk contact opgenomen met Frank Ong  voorzitter St.Adinda. Ed is zijn nabijheid in vakantie huis in Zeeland aan een hartstilstand heen gegaan. Weer typisch Ed, hij vierde zijn verjaardag altijd op de 22 ste november en niet op de 2. Velen weten niet beter, dus ook Frank gaf de geboorte datum op voor de akte van overlijden, later op zijn paspoort constateerde Frank dat de verkeerde datum is. Frank vertelde dat juist deze dagen Ed veel over het verleden had wat de sobats betreft, en ook si Ferry daar had Ed veel over.

ED heeft veel betekent en bijgedragen voor de huidige Indische samenleving o.a. zat in bestuur van St. Adinda die frequent koempoelans organiseert in Zoetermeer voor de oudjes. Halin hielp, en maakte vele cd 's over Indie, die vele Indo’s   naar hun Indie brachten.

Niet onbelangrijk de productie Stamboel. De Indische geschiedenis in notendop het verblijf in het voormalige mooie Indie, het vertrek naar Holland, de aankomst in Nederland, het leven in de contractpensions, het ontstaan van de koempoelans, en tot slot de Indorock. De Stamboel productie nu op DVD werd ook door de presidenten van Indonesie bekeken. Zij wisten niets af van deze Indische geschiedenis, maar hebben wel lopen brullen van het lachen zo als Ed het bracht. . Ook is Ed de man geweest voor Het Welzijn van de Indische Gemeenschap o.a. die Tantowi Yahya  in Nederland introduceerde,  Tantowi  Country zanger met ruim 2 miljoen verkopen en eigen TV programma in Indonesie, nu zit Tanto in het parlement.   Niet onbelangrijk samen met Inge zijn echtgenote figureerde in de Sfeer Pasar Malam Online (productie van ICM) .

Dit slechts een greep uit het leven van Ed, op de website www.stichtingadinda.nl vindt nog meer over het leven van Ed.

Ed wordt donderdag aanstaande naar zijn laatste rustplaats gebracht, en begraven.

Voor verdere info bij Frank Ong info@stichtingadina.nl

Ed selamat  jalan sobat si Ferry sr,

 

Ed zo zullen de meesten jou blijven herinneren !

U ziet van Stamboel "Onze eigen geschiedenis" fragment 4.Stamboel geschiedenis I . Jan valt op indah ( Ester Latama) theeplukster. Op de achtergrond woedt na de overdracht de bersiap, een ieder moest het land uit en Nederland wilde die indo´s niet. U ziet een stuk Indie, vertrek, en het leven in de pension, het ontstaan van de koempoelans, en de IndoRock.
De hele serie is te zien op www.icm-online.nl of op de DVD van Stamboel. 

Lees verder…

10897318273?profile=original 

Min. VWS Indische verankering - ICM stelt zich op het standpunt om ook subsidies toe te kennen aan Indische organisaties in het land

 

Onlangs getoonde filmpje het debat van Martin van Rijn met PP Denk, D66, en PVV heeft veel stof doen opwaaien. Al eerder wilde Editor van ICM aan de bel trekken bij Min. VWS. Net als in 2001 viel de jackpot in Den Haag met resultaat 124 mislukte projecten, is het failliete Indisch Huis slechts topje van de ijsberg. Gemeenschappelijk constatering; overval werden de zakken gevuld voor de dure hobby’s en Min. VWS had er geen enkele invloed op leek het. Ook toen rookte de schoorsteen van ICM flink, er werd met een oor meer gehangen naar het Indisch Platform die elkaar de bal toe spelen. In Den Haag was het feest op zijn hoogst met Zomerfeest, en in het land hadden die twee miljoen Indo’s het nakijken Het kon niet op voor een boek dat nog geschreven moest worden werd ruim 500.000 gulden toegekend, een film ander half miljoen. Totaal ging er 35 miljoen over de Indische tafels.

 

Het filmpje dat op Facebook werd geplaatst op 14 maart ijl, riep vele reacties op dat het ander half miljoen weer naar de Haagsche hobbyclubs gaan, wegens grote verbouwing dicht, en in het land gaat de dagelijkse Indische verankering gewoon verder; de krant blijft publiceren, de pasars blijven draaien, de muzikanten blijven musiceren; De pasar Colors net achter de rug met 100.000 man; presentatie ICM Jaar Overzicht 2018, in eind maart de pasar malam Eindhoven, naast de andere Indische zaken. Kortom  in het land met ruim 1 miljoen van de 2 miljoen genieten van Indisch Welzijn die ruim 50 jaar worden geleverd door private initiatieven.

 

Als krant heeft ICM de plicht om gehoor te geven  aan dit lang slepende Indische Huis, niet in geslaagd is om voor de Indische verankering te zorgen, laat staan die verbinding te leggen met die 2 miljoen Indo’s. Deze rol wordt nadrukkelijk reeds vervuld door de Pasar Malams, artiesten, kunstenaars, muzikanten, producenten, song / tekstwriters, de masuk Sadja;s.  Dit allemaal met eigen gelden, en dat dag in dag uit.

 

ICM, de Indische Internetkrant opgericht in 1999, stelt zich op standpunt de Indische verankering van Martin van Rijn breder dient in te zetten in het hele land voor alle organisaties en initiatieven die ruim 50 jaren draaien voor Het Indisch welzijn, en het uitdragen hiervan, en de verankering van de toenmalige- en de huidige geschiedenis via de digitaliseringen op de Indische webportaals, bladen en boeken, is dagelijkse gebeuren.

ICM is van mening dat de Indische verankering al ruim 50 jaar wordt gerealiseerd door stichtingen, organisatie en onderneming buiten het gebeuren van Den Haag, het mislukte project Het Indisch Huis, dat nu weer leven wordt ingeblazen met anderhalf miljoen Euro, is trekken aan dood Indisch paard. Nu nog heeft ICM last van de sporen van het failliete Indisch huis; o.a. openstaande rekeningen, naast producten die ICM heeft opgenomen in zijn assortiment, is die continuïteit niet meer gewaarborgd en van de daders ontbreekt iedere spoor.

 

ICM staat op het standpunt dat Min. VWS de jaarlijkse subsidie hiervoor in ander afzonderlijk fonds te stoppen voor een bredere groep die dag in dag uit 50 jaar voor deze verankering zorgde in Nederlandse Indische gemeenschap met een populatie van 2 miljoen voor : De Indische muzikanten, artiesten, kunstenaars, schrijvers, docu makers, Indische Internetkrant, Indische maandbladen, evenementen zoals de pasar malams, koempoelans, en masuk sadja's vervullen reeds deze rol waar nu ruim 1 miljoen van genieten. De volgende stap is om die twee miljoen te benaderen,  maar daar zijn andere innovatie instrumenten voor nodig zoals Indische Omroep.

 

De constatering is dat in de 50 jaar bewezen operationeel te zijn voor het Indisch Welzijn voor meer dan 1 miljoen mensen. Moet niet zo zijn net als Het Gebaar weer zich alleen beperkt tot die organisatie die totaal geen binding hebben met Nederlandse Indische samenleving en voorbehouden is aan de Hagenaars en wederom met een mislukte missie, is deze verspilling van het belastinggeld.

 

De verbouwing nu van Het Indisch Huis in Den Haag, roepen wederom die vervelende herinneringen op; naar het Indische monument in Scheveningen dat altijd in de steigers bleef, zelfs de ingehuurde krachten door Min. VWS later lukte het niet om het boegbeeld van het Indisch Huis in te richten, fout op fout stapelde zich op, zelf nu anno 2019 zit ICM met voorraad Weduwe van Indie, wie zorgt voor de continuïteit van dit product, dit slecht 1 voorbeeld uit de vele mislukkingen.

Lees verder…

Terugblik op presentatie ICM Boek "Jaar Overzicht 2019" op de pasar Malam Rijswijk.

10897408067?profile=original

(C)  Foto  reportage werd verzorgd door William Da Limalatumeten Tuaselasatumalay

10897408090?profile=original

Het boek " ICM Jaaroverzicht 2018" is uit en nu te verkrijgen  op alle pasar malams waar ICM, De Indisch Internetkrant staat. Op 2 maart jl. werd deze bij de pasar Malam Rijswijk gepresenteerd. 

Is A4-formaat, en in full color met prachtige foto's , prijs 21,95.

10897408663?profile=originalDe opvolger van ICM Book 2009-2010;  Deze bevat geen 312 pagina's maar iets beknopter, geeft een heel ander kijkje in de Indische  media van de Indische Internetkrant met haar diepte - en haar hoogtepunten. Dit keer door de ogen van Rudy Groenewald bekend als de auteur van het boek de 7 WWW, naast dat hij andere 6 tittels op zijn naam heeft staan. Rudy is een fan van de koempoelan en  dit straalt  dan het ook uit in dit Jaar Overzicht, en niet onbelangrijk hij legt nadrukkelijke op de Indo generaties,  1 ste de ............ , die de oorlog hebben meegemaakt 2e  De Katjangs (bersiap kinderen) , 3 e  de twijfel Indo's, die hier zijn geboren, en alles van oren zeggen, en tenslotte de 4 e de aardappel Indo. Geheel verrast vroeg Rudy mij of mijn foto mocht gebruiken voor het voorblad waar ik met mijn zoon Thony en kleinzoon Anthony  op stond. Heb eerst mijn zoon Thony en kleinzoon Anthony gevraagd. Mijn zonen zijn ondernemers, zeer begrijpelijk willen ze absoluut niet met hun foto op Facebook; gelukkig kreeg toestemming.

Overigens; 

Dit beeld duidt aan dat van mijn generatie dus de zeg maar de bersiapkinderen , thuis al steun en toeverlaat waren van onze ouders (de oorlogslachtoffers, en later de verbinding is met de huidige Indische samenleving die heel veel voor de Welzijn van de Indische gemeenschap bijdragen. Neem de artiesten, de auteurs, kunstenaars, organisatoren van de Indische events zoals de 60 pasars in het land, de masoek sadja 's voor de ouderen in het hele land, de redacteuren van de kranten en bladen. Ruim 50 jaar doen ze het  die bersiapkinderen. Ruim 1 miljoen Indo's genieten van dit Indisch Welzijn in het hele land dat geheel uit eigen zakken moet betalen, het wordt tijd dat in Den Haag een keer de echte film wordt getoond, en niet vanuit de bekende Indische organisaties zoals onder het consortium van Het Indisch Platform  De ouders de zogenaamde oorlogslachtoffers hadden geen tijd om voor de welzijn van hun eigen kinderen te zorgen, de bersiapkinderen. Wel kreeg deze ruim 60 jaar een podium van Den Haag en vanuit het IP de verkeerde film voorgeschoteld, wordt tijd dat Den ruimhartig Het Gebaar maakt van de Bersiapkinderen die voor alle hun verrichtingen voor welzijn van de Indisch Gemeenscgap een keer worden beloond wat de subsidies betreft die nu worden gediscrinineerd t.o.v. de andere groeperingen, en te beginnen bij de eigen de groep oorlogslachtoffers die ruimschoots werden gecompenseerd met Indisch Pensioen. PUR, WUF en WUBO.

Zie hier het bewijs een pasar Malam Rijswijk waar het hele palet van Indisch Cultuur erfgoed uit ademt ; een groots evenement, een media, krant en blad, die volgende stappen wil maken opdat de "Twijfel - en aardappel Indo" nog meer te betrekken.

Dit even terzijde

10897408284?profile=original

Presentatrice Milly 

Organisatrice Denise JAnsen en Ferry schwab sr

10897408497?profile=originalDe presentatie vond zaterdag rond 20:45  uur plaats.

Het boek  werd overhandigd namens het ICM Team aan de organisatie van Broodjes Fabriek Denise, Banyard,  Melly en van het licht & Geluid Leen van TLP Productions. Ferry nam nadrukkelijk hiervoor de tijd om het ICM team voor te stellen die dagelijks bezig zijn met nieuws, beeld en woord zoals Melly het pleegt te noemen op webportaal www.icm-online.nl en de vele ICM, Indische en Indo groepen. Om juist te zorgen dat de goede beelden op deze inmens grote groepen met een bereik van meer dan 400.000 goed gecontroleerd komt als beheerders / webmasters; het is nimmer mogelijk om als 1 persoon deze taak te realiseren, maar alleen met een heel team te bewaken en te controleren dat het Indisch beeld via media, beeld en geluid goed bij de mensen terecht komt.  Tegelijkertijd merkte Ferry op dat deze pasar Malam Rijswijk even oud is als ICM, de Indische Internetkrant, namelijk 20 jaar. Melly had zeer lovende woorden op het hetgeen Rudy Groenewald als media uit heeft geselecteerd en heeft vastgelegd voor het beeld van de huidige Indische samenleving. Wegens omstandigheden waren niet aanwezig Rolo Lapre, Pegy Lesquiler en Rolo Lapre. Omdat de presentatie naar later tijdstip werd veplaatst om technische redenen heeft ons jurist Jan Enoh moet afhaken voor andere verplichten, dit geldt ook voor onze jurist Peggy Lesquiler. Ben Vink zou de opnamen meken, gelukkig was er voor vervanging gezorgd, Britt Bartelds kleindochter van Ferry heeft de camera bediend, en  William Da Limalatumeten Tuaselasatumalay  heeft voor de foto-reportage verzorgd. Monica Schwab heeft via haar I-Pone beelden geschoten die nu op Facebook massaal worden  bekeken.  Later zullen beelden en reportage volgen op ICM en al ICM Facebookgroepen.

Rita Kopetzky                                                Banyard                                                      Cornelia Stuiver

10897408689?profile=original

10897408857?profile=original10897409287?profile=original

Lees verder…

10897411662?profile=original

10897412256?profile=original

Programma

Programma Pasar Malam Istimewa XL Zwolle

 

Vrijdag 8 maart (13:00 – 23:00)

Hari Maluku

Istimewa podium

13:30 – 14:15     SoulFuzion

14:45 – 15:15     The Brothers Timisela

15:45 – 16:30     SoulFuzion

17:00 – 17:30     Dansgroep Maeva

18:00 – 18:45     SoulFuzion

19:30 – 20:00     Dansgroep Maeva

20:45 – 21:30     Bad Habit

22:15 – 23:00     Bad Habit

 

Senang podium

14:15 – 14:45     Robin Yerah

15:15 – 15:35     Dansgroep Maeva

16:30 – 17:00     Robin Yerah

17:30 – 18:00     The Brothers Timisela

18:45 – 19:30     NoyaLohyNoya

20:00 – 20:30     The Brothers Timisela

21:30 – 22:15     NoyaLohyNoya

  

 

Zaterdag 9 maart (12:00 – 22:00)

Istimewa podium

12:30 – 13:15     The StreetRollers

14:00 – 14:30     Warna Semesta Dance Collaboration

15:00 – 15:30     Ray Smith

16:15 – 17:00    The StreetRollers

17:30 – 18:00     Ray Smith

18:45 – 19:30     The StreetRollers

20:00 – 20:30    Warna Semesta Dance Collaboration

21:15 – 22:00     The StreetRollers

 

Senang podium

13:15 – 14:00     Free Line

14:30 – 15:00     The Brothers Timisela

15:30 – 16:15     Free Line

17:00 – 17:30     Warna Semesta Dance Collaboration

18:00 – 18:45     Free Line

19:30 – 20:00     The Brothers Timisela

20:30 – 21:15     Free Line

 

 

 

Zondag 10 maart (12:00 – 20:00)

Istimewa podium

12:45 – 13:15     Abadi Krontjong Ensemble

13:45 – 14:15     Madaloka Dans Studio

15:00 – 15:30     Abadi Krontjong Ensemble

16:00 – 16:45     Ester Latama

17:15 – 17:45     Danny Everett

18:15 – 18:45     Madaloka Dans Studio

19:15 – 20:00     Ester Latama

 

Senang podium

12:00 – 12:45     Ester Latama

13:15 – 13:45     The Brothers Timisela

14:15 – 15:00     Ester Latama

15:30 – 16:00     Danny Everett

16:45 – 17:15     The Brothers Timisela

17:45 – 18:15     Abadi Krontjong Ensemble

18:45 – 19:15     The Brothers Timisela

 

 

Beschrijving
De Pasar Malam Zwolle is weer terug in de grote IJsselhal waar deze Pasar vroeger ook gehouden werd.

De Pasar Malam is een cultureel feest waar Indonesië centraal staat. Lekker Indisch eten bij verschillende kwaliteitsrestaurants, een Oosterse markt met leuke koopjes en geweldige optredens op 2 podia van vele artiesten!
 
En dit alles te midden van mooie decoratie, lekkere geuren en tropische sferen!

 

pasar bali

 

 

Bereikbaarheid

Het treinstation van Zwolle is op ca. 10 minuten loopafstand.
Er is voldoende parkeergelegenheid op de Parkeerplaats van de IJsselhallen

Huisdieren
Honden en overige huisdieren zijn niet toegestaan op de Pasar Malam in Zwolle.
We maken alleen een uitzondering voor speciaal getrainde honden die ter begeleiding worden gebruikt van mindervaliden, zoals blindengeleidehonden en Stichting Hulphond-honden.

Locatie
IJsselhallen Zwolle

Adres
Rieteweg 4, 8011 AB Zwolle

Datum
8 t/m 10 maart 2019

Openingstijden
Vrijdag 8 maart: 13:00 – 23:00 uur
Zaterdag 9 maart: 12:00 – 22:00 uur
Zondag 10 maart: 12:00 – 20:00 uur

Toegangsprijzen:
Kinderen van 0 t/m 3 jaar en veteranen* mogen gratis naar de Pasar Malam in Zwolle.

Online voorverkoop
Vrijdag ticket: €5,00
Volwassenen (zaterdag / zondag): €7,50
Senioren 65+ & kinderen 4 t/m 12 jaar: €5,00
3 dagen kaart volwassenen: €15,00
3 dagen kaart senioren 65+ & kinderen 4 t/m 12 jaar: €10,00

Tickets aan de kassa
Vrijdag ticket: €7,00
Volwassenen (zaterdag / zondag): €9,50
Senioren 65+ & kinderen 4 t/m 12 jaar: €7,00
3 dagen kaart volwassenen: €19,00
3 dagen kaart senioren 65+ & kinderen 4 t/m 12 jaar: €14,00

*Veteranen: Op vertoon van veteranenpas. 1 persoon per pas.

 

Lees verder…

‘Hoaxen en smaad’ verzuren de verkiezingscampagne van president Jokowi

Waarover hebben de media in Indonesië het? Over nepberichten en hoe de president die te lijf gaat, constateert onze correspondent Michel Maas.


763?appId=93a17a8fd81db0de025c8abd1cca1279&quality=0.8
Beeld RV

‘Hoax’ spreken ze in Indonesië uit als ‘ho-waks’. Dat kun je elke dag horen want elke dag gaat het er wel ergens over. ‘Howaksen’ verzuren de verkiezingscampagnes van president Joko ‘Jokowi’ Widodo en zijn tegenspeler Prabowo Subianto. ‘Hoaxen en smaad’ gaan volgens Jokowi ‘van deur tot deur en van huis tot huis’, en ze vinden altijd ook wel hun weg naar internet. En daar kunnen ze ongebreideld hun heilloze gang gaan, want hou ze dan nog maar eens tegen.

Hoaxen houden liefst huis op gevoelig terrein. De godsdienst is er zo een. In tal van hoaxen wordt Jokowi al jaren afgeschilderd als een ‘verkapte chinees’ (hij is een 100 procent Javaan), een stiekem christen of op zijn minst ‘geen echte moslim’. Om gemor onder moslims te temperen, en hun stemmen te winnen, heeft hij daarom de homohatende moslimgeleerde Ma’ruf Amin als running mate gekozen.

Desondanks houdt het maar niet op. Nu is er weer een filmpje op YouTube verschenen waarop drie jonge vrouwen een oude vrouw in het Soendanees vertellen welke rampspoed Jokowi over het land zal uitroepen als hij herkozen wordt. In liberale Nederlandse oren klinkt het niet eens zo erg, of zelfs als muziek: ‘Als Jokowi de presidentsverkiezingen wint zal hij de azan (de luidspreker-oproep tot gebed) verbieden. Vrouwen zullen geen hoofddoek meer dragen, vrouwen kunnen met vrouwen en mannen met mannen trouwen.’

Hoax! President Jokowi voelt meteen aan dat hij hiermee in het huidige, steeds religieuzere Indonesië geen stemmen zal winnen. Er is dus meteen actie ondernomen. De politie is erop gezet, en die meldt deze week triomfantelijk dat de drie vrouwen zijn gearresteerd. Ze kunnen tien jaar gevangenis krijgen op basis van de ITE-wet die het verspreiden van ‘negatieve berichten en smaad’ op internet verbiedt.

763?appId=93a17a8fd81db0de025c8abd1cca1279&quality=0.8
Beeld RV

Jokowi heeft de hulp ingeroepen van Nahdlatul Ulama (NU), de grootste islam-beweging in het land, om hoaxes zoals deze tegen te gaan. NU moet haar 40 miljoen volgelingen laten weten wat waar is en wat niet, vindt de president. En wat die drie vrouwen vertellen is duidelijk niet waar: ‘Slaat het ergens op? Nee, maar volgens ons onderzoek zijn er desondanks

negen miljoen mensen die dit geloven.’ Er is een tegenoffensief nodig. ‘Als we niet reageren op dit soort zaken, als we stil blijven, gaan mensen het geloven.’

De overheid heeft de ITE-wet (en een handvol andere wetten) in stelling gebracht om ongewenste berichten te smoren. Bijna niemand laat de gewraakte video zien. De meeste reguliere media zorgen wel dat ze hun vingers niet branden. Een bericht is al gauw ‘negatief’, en daarmee strafbaar. Een faux pas van een van de presidentskandidaten wordt daarom voorzichtigheidshalve ook niet al te zeer uitgemolken. Bijvoorbeeld het moment waarop Jokowi in een kandidatendebat Prabowo vraagt wat hij voor de ‘unicorns’ wil gaan doen. Prabowo kijkt glazig voor zich uit, en antwoordt ten slotte: ‘Je bedoelt die internetdingen?’

Internetters hebben de dag van hun leven. Memes en fotomontages met my little ponies and pluizige eenhoorns, en hashtags met ‘unicorn’ erin schieten in het rond. Maar dat is internet. De meeste Indonesische kranten en televisieprogramma’s mijden Prabowo’s pijnlijke moment van onwetendheid. In plaats daarvan putten ze zich uit in stukken en video’s waarin ze uitleggen dat unicorns geen eenhoorns zijn, maar start-ups die in een mum van tijd meer dan een miljard dollar waard zijn geworden. Die uitleg is nodig, want TVOne meldt dat 70 procent van de Indonesiërs geen idee heeft wat een unicorn is. Het wijdt er een korte info-video aan, zodat nu iedereen kan weten dat Indonesië er vier heeft. Unicorns zijn een thema. Ze zijn iets om als natie trots op te zijn. En Prabowo’s moment? Dat is alweer vergeten.

Michel Maas is correspondent in Jakarta.

Lees verder…

Blog Topics by Tags

Monthly Archives