“In werkelijkheid was het oorlog”

“In werkelijkheid was het oorlog”

12684781290?profile=RESIZE_400x

 

door

 

Famke van der Meer

Marilou Schaafsma 6

v3 & 6v4 04-10-2018 Dhr. Akgun

 

© Speciale dank gaat uit naar mevrouw Van Nispen en mevrouw Keijzer van het Nederlands Instituut Oorlogsdocumentatie in Amsterdam, door wie wij goed geholpen zijn met het onderzoek doen in het NIOD. We hebben circa twintig oude geschiedenislesboeken uit het archief van het NIOD in mogen zien. Ook willen wij graag de Erasmus Universiteit in Rotterdam bedanken voor hun hulp bij het leveren van dertig oude geschiedenislesboeken van de Historisch Didactische Collectie.

 

Conclusies van de onderzoekers “ In werkelijkheid was het oorlog” (  ICM 1947/1948 inval republiek Indonesie)

Deze geschiedenis tijdsbeeld 1950 – 2015 rond de militaire acties van het KNIL periode 1947/1948 in de republiek Indonesie is decennialang slechts summier in de media, de politiek en het onderwijs behandeld volgens de opstellers.

ICM Toevoeging, de onderzoekers die dit rapport opstelden,

zagen een kanteling in tijdsbeeld 2001 -2015 dat meer bronmaterialen werden ingezet met betrekking tot de gebruikte term “politionele acties” naar Militaire acties.  (ICM) De verklaring “ het hoe en waarom “ werd zoals bij de term” politionele acties” achterwege gelaten. Deze werden breed uit verspreid door het enige Internet- Medium ICM met vele msn/facebook groepen via webportaal www.icm-online.nl waardoor de term verschoof naar Militaire acties uitgevoerd in opdracht van MP Drees (pvda).

Vreemd dat de onderzoekers wel uit 20 geschiedenisboeken hun bronnen verzamelden, maar als burger ook de wet moeten kennen om te weten dat deze politionele acties die door hun strot zijn geduwd door het ICM forum dag in dag uit  sinds 1999, dat deze inval 1947/1948 reeds een oorlogsmisdaad is, naast 100.000 onschuldige Indonesische burgers zijn vermoord (genoicide ?).

 

Nu anno 2023 Het NIOD komt dat KNIL oorlogmisdaden pleegden in de de Republiek Indonesie, door MP Mark Rutte bevestigd, en excuses aanbood aan het Indonesische volk.

 

8 Aanbevelingen van de onderzoekers van de geschiedenis Indonesie – Nederland

Ons voorstel is om een nieuw verplicht voorbeeld (De militaire acties in Indonesië) te maken dat onderdeel wordt van de Historische Context ‘Koude Oorlog’. Om de leerlingen een compleet beeld te geven van de militaire acties zouden volgens ons de onderstaande punten in ieder geval tot de lesstof moeten behoren. Deze punten kunnen met behulp van afbeeldingen en ander bronmateriaal (denk aan fragmenten uit een dagboek) ondersteund worden.

1) Oorzaken groei nationalisme

a) Aziatisch zelfbewustzijn (door o.a. de Japans-Russische oorlog 1904)

b) Ethische politiek

c) Wegvallen van de Westerse superioriteit door de Wereldoorlogen

d) Japanse bezetting

 

2) Japanse bezetting

a) Slag op de Javazee (27 februari 1942)

b) Jappenkampen

c) Birma-spoorlijn

d) In totaal vier miljoen doden door bezetting, waarvan 30.000 Europese burgers in interneringskampen.

 

3) Uitroepen onafhankelijkheid Indonesië door Soekarno (17 augustus 1945)

a) Bersiap-periode i) Slachtoffers tussen de 5.500 en 35.000

 

4) De militaire acties

a) Het akkoord van Linggadjati (15 november 1946) en de verdeeldheid hierover

b) De term ‘politionele acties’

 

c) Eerste actie

i) VN roept op tot een staakt-het-vuren (5 augustus 1947)

ii) Guerrillastrijd

iii) Bloedbad van Rawagede (9 december 1947)

iv) Renville-overeenkomst (17 januari 1948)

 

d) Tweede actie

i) Bezetting Yogyakarta (19 december 1948)

ii) Dreiging van VS om Marshall-hulp in te trekken

iii) VN roept op tot een staakt-het-vuren (24 december 1948)

 

e) Geschat aantal slachtoffers gedurende de acties:

i) 5.000 Nederlandse militairen en 100.000 aan de Indonesische zijde

 

f) Ronde-tafel-conferentie

g) Soevereiniteitsoverdracht (27 december 1949) 5)

H)  ICM Redactie ) Indonesie - Nederland ondertekeningen Het Verdrag Traktaat van Wassenaar 1966  (september 1966.)  Indonesie betaald 689 miljoen aan Nederland om deze uit te delen aan de Nederlandse Indiscjhe burgers woonachtig periode 1947-1962 die het land Indonesie moesten verlaten. ** Vooraf werd ruim 4,2 miljard overgemaakt aan Min.Financien, en met het ondertekenen van dit Verdrag heeft Amerika zich onthouden om Marshal hulp van 1,2 miljard te ontrekken.  Heeft Nederland ontvangen van de republiek Indonesie : 4,2 miljard, 689 miljoen, 1,2 miljard. 

G.( ICM  Delegatie ACTW-66  biedt op 15 maart 2022 het boek rapport Traktaat van Wassenaar aan de Tweede Kamer.  De poltieke Partij VVD heeft zijn hand opgestoken om deze zaak op te lossen.  Immers tot opheden hebben de gedupeerden hun gelden na zestig jaar nog steeds niet ontvangen.  Toenmalige fractievoorzitter Spohie Hermans berichte ICM dat de overdracht van Dossier traktaat Wassenaar regelt met ter kennis neming aan mw. Dilan Yeşilgöz 

 

 

 

E-mail me wanneer mensen hun opmerkingen achterlaten –

U moet lid zijn van ICM - abonnement 8 euro per maand periode 2024 - 2025 om opmerkingen toe te voegen!

Doe mee ICM - abonnement 8 euro per maand periode 2024 - 2025

Blog Topics by Tags

Monthly Archives