Alle berichten (18)

Sorteer op
map-pau14.jpgSubject: wist je ...
 
De strijd voor een vrij, onafhankelijk West-Papoea krijgt langzaamaan wereldwijd steeds meer aandacht en steun - behalve in Nederland. Hoe is het toch mogelijk dat dit land dat de Papoea's ooit zelfbeschikkingsrecht heeft toegezegd, zich al ruim een halve eeuw lafhartig terugtrekt van het podium? Nederland verschuilt zich ook nu weer achter de coulissen waar het West-Papoea en de Molukken betreft. Het werkbezoek van de Indonesische president Widodo op 21 en 22 april 2016 is omstreden. Het bezoek is onderdeel van een tour door Europa en heeft als voornaamste doel het verstevigen van de wederzijdse handelsbetrekkingen. Bij handel spelen mensenrechten blijkbaar geen enkele rol: de bekende VOC-mentaliteit der struisvogelpolitiek.

We zijn al eerder getuige van geweest van Nederlands 'mijn-naam-is-haas-houding' bij de Molukse kwestie, waarbij toegezegde steun aan een zelfstandige republiek der Zuid-Molukken verzandde in een volledig negeren van een heel volk, tot op de dag van vandaag. Het doodzwijgen van problemen verandert echter niets aan de situatie. Het maakt de stem van de onderdrukten alleen nog maar luider. Laat handelsbelangen het niet weer winnen van mensenrechten. Of blijft het 'Indisch zwijgen' anno 2016 voortduren?
 
Beknopte historie in paradijsvogelvlucht
Het woord Papoea stamt uit Biak en is afgeleid van 'Papwa', wat 'land van de morgenster' betekent. In tegenstelling tot wat vaak wordt aangenomen, stamt het niet uit het Maleis en heeft het niets met kroezend haar te maken. Het eiland wordt al bewoond door de Papoea's sinds zo'n 42.000 tot 48.000 jaar geleden. Door de eeuwen heen hebben zich diverse culturen ontwikkeld met honderden talen en allen hun eigen identiteit. Langs de kust dreef men van oudsher kleinschalige handel, voornamelijk met de Molukse eilanden.

Sinds de 7e eeuw kwamen er vanuit het Srivijaya-rijk (Sumatra) handelaren naar het westen van het Papoea-gebied die aanvankelijk interesse hadden in het sandelhout en de veren van de paradijsvogel, maar men ging al spoedig over tot het maken van slaven onder de oorspronkelijke bevolking. Ook het latere rijk van Modjopahit (1293–1527) breidde zich uit tot de westelijke grenzen van het land van de Papoea's.

In 1545 vertrok de Spaanse ontdekkingsreiziger Ortiz de Retez vanuit de haven van Tidore (Molukken) en nam het land der Papoea's in beslag voor de Spaanse kroon. Hij was ook degene die het land de naam 'Nueva Guinea' gaf: Nieuw-Guinea.

Sinds die tijd is het een kwestie van 'landje-pik' geweest tussen Nederland, Engeland en Duitsland, wat uiteindelijk door Nederland werd gewonnen: Nederland lijfde het  westelijke gedeelte  in bij de kolonie Nederlands-Indië. Grote delen van het gehele eiland waren echter nog niet eens verkend, ook niet van de westelijke helft. In de jaren '30 van de vorige eeuw werden expedities georganiseerd om het gebied te verkennen, op zoek naar exploitatiemogelijkheden. Het land van de Papoea's bleek niet alleen bijzonder vruchtbaar te zijn, maar ook over een schat aan waardevolle grondstoffen als koper, nikkel en vooral goud te beschikken: 's werelds grootste koper- en goudmijnen liggen in West Papoea.

De splitsing van het land der Papoea's
Wiki: 'In de 16e eeuw verkenden Spaanse en Portugese ontdekkingsreizigers het oostelijk deel van het eiland Nieuw-Guinea. Het eiland werd gekoloniseerd door de Nederlanders, maar door de komst van de Duitsers en Britten stelden zij een grens vast in het midden van het eiland.'
In het oostelijke deel ging het 'landje-pik' dus nog even door tussen Duitsland, Groot-Brittannië en Australië, tot het land in 1975 onafhankelijk werd onder de naam Papoea-Nieuw-Guinea.

Tweede Wereldoorlog
Tijdens de Japanse bezetting van Nederlands-Indië nam Nieuw-Guinea een belangrijke strategische plaats in. De Amerikaanse generaal Douglas MacArthur, vestigde in 1944 in de hoofdstad Hollandia (nu Jayapura)  zijn hoofdkwartier. Na de oorlog vertrokken de Amerikanen en kwam het westen weer onder Nederlands bewind. Amper twee dagen na de capitulatie van Japan riepen Soekarno en Hatta echter de onafhankelijke republiek Indonesia uit, die Nederland weigerde te erkennen, waardoor een bloedige onafhankelijkheidsstrijd uitbrak.

Pas in 1949 erkende Nederland de onafhankelijkheid van Indonesië en tekende de soevereiniteitsoverdracht. Nederland behield echter Nederlands Nieuw-Guinea, maar beloofde de Papoea's zelfbeschikkingsrecht. Van 1949 tot 1961 begeleidde Nederland de Papoea’s naar zelfbeschikking. Op 1 december 1961 kregen de Papoea’s een eigen landsvlag ‘De Morgenster’ en een eigen volkslied ‘Hai tanahku Papoea’ (O, mijn land Papoea), nadat de Papoea’s zelf al een eigen regering, een grondwet en een rechterlijke macht hadden gevormd. Nederlands Nieuw-Guinea veranderde door de overdracht van naam naar het land ‘West-Papoea’. Onder druk van Amerika vertrokken de Nederlanders. Drie maanden later viel het Indonesische leger binnen en annexeerde het land van de Papoea’s.

Hoewel de internationale gemeenschap zich destijds bemoeide met de annexatie, koos Nederland (onder druk van de Verenigde Staten) ervoor om vrede te sluiten met Indonesië en de bezetting te accepteren. Blijkbaar liever dat, dan het risico op een politieke crisis die het oprukkend communisme zou kunnen aanmoedigen en verspreiden.

Referendum

11081071_10155390976990010_114301312639279712_n.jpg
Benny Wenda
Voor de Papoea’s kwam er in 1969 dankzij internationale druk alsnog een referendum over de keuze voor wel of geen onafhankelijkheid. De Verenigde Naties had de leiding over het verloop van dit referendum, maar het referendum leek een schijnvertoning door intimidatie van Indonesië en corruptie. Slechts 1026 zorgvuldig door de Indonesische regering geselecteerde Papoea’s hebben onder bedreiging van een wapen moeten instemmen met de aansluiting bij Indonesië. Ironisch genoeg droeg het referendum de naam ‘The Act of Free Choice’. Vrijheidsstrijder Benny Wenda pleit nog steeds voor een nieuw, eerlijk referendum. #LetWestPapuaVote

Benny Wenda's vreedzame vrijheidsstrijd
Benny Wenda (1975) leeft in ballingschap in het Verenigd Koninkrijk. In 2003 werd hem politiek asiel verleend na zijn ontsnapping uit een Indonesische gevangenis in 2002. Inmiddels heeft Benny Wenda, gewapend met zijn ukelele, de hele wereld rondgereisd om aandacht te vragen voor de situatie in West Papoea. Ondanks de heksenjacht op Benny door Indonesië om hem te trachten de mond te snoeren, gaat hij dapper door met zijn strijd voor een vrij West Papoea. Over zijn levensverhaal is een indrukwekkende documentaire gemaakt, 'The road to home'
(Klik hier voor de trailer). Benny was tweemaal genomineerd voor de Nobelprijs voor de vrede.

Indo's en Nieuw-Guinea
Indo-Europeanen en Nieuw-Guinea zijn ooit nauw met elkaar verbonden geweest. Geschat wordt dat voor de oorlog minimaal zo'n 100.000 tot 200.000 Indo-Europeanen gevestigd waren op Nederlands Nieuw-Guinea. De opzet was om door middel van een aantal kolonisatieprogramma's in de jaren '20 en '30 het gebied te koloniseren, ten einde als 'thuisland' te dienen voor Indo's (gemengdbloedigen), traditiegetrouw volgens de methode van Jan Pieterszoon Coen, die dezelfde truc uithaalde met het door hem gestichte Batavia (zie ook ons artikel
'De Indo-industrie'). Indo's voelden zich aardig thuis op Nieuw-Guinea; hoe kan het ook anders, in een omgeving met zoveel paradijselijke eigenschappen?

Toen na de oorlog de onafhankelijkheid van Indonesië werd uitgeroepen, de 'bersiap' aanbrak en een bloedige revolutie begon waarbij men het voornamelijk had gemunt op Indo-Europeanen, vluchtten velen naar het relatief veilige Nederlands Nieuw-Guinea. Uiteindelijk konden ze ook daar vertrekken: tussen 1957 en 1962 zijn in totaal zo'n 90 duizend Indische Nederlanders en Indo's naar Nederland gevlucht. Vanwege de strijd om Nieuw-Guinea waren ze staatsgevaarlijk verklaard door president Soekarno in december 1957.

Opmerkelijk is de relatief magere steun die de Papoea's tot op heden hebben ondervonden vanuit de Indische gemeenschap in Nederland, uitzonderingen daargelaten. Onze ervaring is dat bijvoorbeeld op sociale media solidariteit soms ver te zoeken is: de bekende 'ver-van-mijn-bed-show' is daar misschien van toepassing. Terwijl je juist van deze groep nazaten van Indo-Europeanen massaal solidariteit zou mogen verwachten, gezien de historische band en de gedeelde geschiedenis - mits men daarvan op de hoogte is.

Daarentegen zijn er toch veel warme, positieve reacties van Indo's die zelf een band hebben met West-Papoea, doordat ze er geboren zijn of er gewoond hebben. Ook Molukkers en Papoea's steunen elkaar onderling en dat is hoopgevend. Hoe dan ook: alle nazaten van ex-kolonialen delen dezelfde Nederlandse koloniale geschiedenis, zowel uit de Oost als uit de West. Dit bewustzijn groeit (tergend) langzaam, maar, hopelijk, zeker. En in principe zou etnische achtergrond er ook niet toe moeten doen om gezamenlijk een vuist te maken tegen onrecht.

De stille genocide
Het Nederlandse volk heeft geen idee wat er zich momenteel afspeelt in West-Papoea, evenmin als op de Molukken. Het Indonesische leger voert er nog steeds een schrikbewind sinds de bezetting in 1963, waarbij gesproken kan worden van een genocide, een volkerenmoord: sinds de Indonesische bezetting zijn circa 500.000 Papoea's vermoord. Mensenrechten worden op grote schaal geschonden: Papoea's en Molukkers worden gemarteld, verkracht en gevangen gezet. Zo staan er zware gevangenisstraffen van 15 tot 25 jaar (of erger) op het hijsen van de Morgenster-vlag, net zoals dit het geval is op de Molukken voor het hijsen van de RMS-vlag. Op papier is er vrijheid van meningsuiting, maar in de praktijk komt daar weinig van terecht.

Onbekendheid van de situatie
Buitenlandse journalisten zijn niet welkom in West-Papoea en worden geweerd, ondanks het onlangs door Indonesië opgeworpen rookgordijn door de ban op journalisten 'op te heffen'. De praktijk bewijst het tegendeel.

'Mensenrechtenorganisaties, juristen, buitenlandse politici en zelfs toeristen worden zoveel mogelijk belemmerd bij het willen bereiken van de Papoea’s. Lukt het wel, dan sta je onder streng toezicht van Indonesische autoriteiten. De Papoea’s die zelf beelden via het internet of op andere wijze naar buiten proberen te brengen, verongelukken op mysterieuze wijze of worden gevangengenomen en gemarteld. Het resultaat is dat de wereld maar weinig meekrijgt over de verschrikkingen die daar iedere dag plaatsvinden', aldus Free West Papua Campaign Nederland.

Free West Papua Campaign
papua.jpg
De Free West Papua Campaign is in 2004 gelanceerd in Oxford, UK en is opgericht door Papoea-leider Benny Wenda. FWPC is van een lokale vrijwilligersorganisatie uitgegroeid tot een internationale campagne met permanente kantoren  in Oxford (UK), Den Haag (NL), Port Moresby (PNG) en Perth (AUS). Net als Benny Wenda voert FWPC vreedzaam actie om awareness te creëren voor de situatie in West Papoea.

Werkbezoek Jokowi aan Nederland april 2016
De aanloop naar het werkbezoek van de Indonesische president werd vorige maand ingeluid door minister van Buitenlandse Zaken Koenders die in Indonesië onder andere in het in 1947 door Nederlandse soldaten nagenoeg ontvolkte dorpje Rawagedeh, waar hij op niet geheel overtuigende wijze 'sorry' zei voor deze meedogenloze actie.

Amper een week voor het werkbezoek werd deze Nederlandse knieval beantwoord met een Indonesische aai over de bol: in een interview met NRC zei Jokowi geen behoefte te hebben aan verder onderzoek naar de excessen van Nederlandse militairen tijdens de koloniale oorlog en uitte hij de wens om toch vooral vooruit te kijken. Het is dezelfde wens die we ook in augustus 2015 luid en duidelijk uit de mond van premier Abe van Japan hebben gehoord rond de herdenking, 70 jaar na de capitulatie van Japan. Alles voor het handelsbelang tenslotte, dus niet zeuren over bersiap, oorlogsmisdaden of mensenrechten, maar vooruit kijken. Alsof dergelijke trauma's niet generaties lang kunnen doorwerken.

Gelukkig komen er steeds meer tegengeluiden omtrent het omstreden bezoek van Jokowi aan Europa. De organisatie Human Rights Watch adviseert:
'EU Should Greet Indonesian President with Rights Message' (klik op de link voor de hele reactie).

Acties

FWPC%2Baffiche.jpg
De Free West Papua Campaign kondigt op 15 april 2016 op basis van artikel 53 van het Wetboek van Strafvordering een burgerarrest aan: “Het aanhouden van een verdachte van een strafbaar feit door een gewone burger”. Iedere burger in Nederland heeft het recht om de Indonesische president tijdens zijn werkbezoek aan te houden wegens de voortdurende mensenrechtenschendingen op West-Papoea.

De week van de Papoea: 1 t/m 5 mei 2016. "Op 5 mei vieren wij dat wij vrij zijn van oorlog en onderdrukking. Helaas kunnen we dat niet met z’n allen vieren. In Nederlands ex-kolonie Nieuw-Guinea, dat nu West-Papoea heet, leven mensen nog steeds niet in vrijheid."

Om aandacht te vragen voor deze kwestie wordt de 'Week van de Papoea' georganiseerd. Er zijn allerlei activiteiten in die week, o.a. een herdenkingsceremonie in Amsterdam op 4 mei en op 5 mei een bevrijdingsevent in Den Haag.

MEER INFO & PROGRAMMA:

http://www.weekvandepapoea.nl

Tenslotte
Wij maken van de gelegenheid gebruik om ook vooruit te kijken, JUIST door achterom te kijken, maar vooral door bewust te kijken naar de grimmige realiteit het heden. De Nederlandse politiek mag dan een oogje dichtknijpen in het kader van de almachtige €uro, wij als burgers sluiten de ogen niet voor de mensenrechtenschendingen in West-Papoea en op de Molukken. 'Vooruit kijken', ja graag; naar een vrij West-Papoea, een vrij Maluku, naar een einde aan de voortdurende schending van mensenrechten in Indonesië. De Kritische Katjang is solidair met zowel Papoea's als Molukkers, evenals met alle andere slachtoffers van kolonialisme, van welke etnische achtergrond dan ook. En we hebben lak aan het Indisch zwijgen!

'I will never be silent, I will never give up, until my people are free!' Benny Wenda.

FREE WEST PAPUA & FREE MALUKU!

© De Kitische Katjang
ICM  7.1.17
Lees verder…

Zoektocht van een Buitenkampertje Door: Ton Begemann

10897268692?profile=originalZoektocht van een Buitenkampertje           Door:  Ton Begemann

Bron: NICC-Magazine edtie december 19.12.2016

Inleiding

Nadat mijn vader in Delft afgestudeerd was als civiel ingenieur, trouwden mijn ouders in oktober 1939 en vertrokken direct daarna  naar Bandoeng in Nederlands-Indië. Hij keerde terug naar zijn roots want zijn vader, mijn opa dus,  was ook een civiel ingenieur, die na zijn afstuderen in 1909 naar Indië ging waar hij Hoofd van de Provinciale Water-staat van Midden Java werd. In 1913 werd mijn vader als derde kind in Bodjonegoro geboren. In december 1941 werd ik (Ton) als eerste kind in  Bandoeng geboren, in het Leger des Heils Hospitaal.

Mijn vader moet omstreeks die tijd gemobiliseerd zijn, want hij is als 2e luitenant van het KNIL door de Japanners na hun inval in Java omstreeks de 8e maart 1942 gevangen genomen.

Mijn moeder had kennelijk bedacht, dat het beter zou zijn om niet in een Jappenkamp terecht te komen. De niet – Indonesiërs moesten een registratiebewijs (Pendaftaran) kopen waarop onder andere iemands “bangsa” (afkomst) stond.

Voor de Nederlanders was dit “Blanda-totok“ of Blanda- Indo”.

De Blanda-totoks verdwenen al snel in de kampen terwijl de Indo’s in 8 verschillende groepen werden ingedeeld (zie literatuur: Bandoeng 1942-1945 van F.J. Suyderhoud).

Hoewel mijn beide ouders gewoon Nederlanders waren heeft mijn moeder mij verteld, dat

zij toen tegen de Japanners zei, dat zij met een Indonesier was getrouwd die in Bodjonegoro was geboren, met als bewijs zijn geboortecertificaat.

Omdat hij ergens buiten Bandoeng krijgsgevangen zat was hij daarbij uiteraard niet aanwezig zodat de Jappen niet konden zien, dat hij gewoon een blanke Nederlander was. Mijn moeder probeerde er kennelijk ook Indisch uit te zien want ze gebruikte zwarte schoen-smeer om haar haar zwart te maken, zodat ze niet direct opviel.

De Jappen accepteerden dat verhaal en op haar Pendaftaran die ik in de erfstukken van mijn moeder heb gevonden staat bij de Bangsa: Blanda-Indo.

Zij hoefde dus niet een kamp in en haar huis werd door de Kempeitai (een soort Japanse Gestapo) geconfisceerd , en mijn moeder en ik moesten in de garage wonen .

Achteraf denk ik dat dit wellicht een zekere bescherming heeft geboden, want als je jarenlang een baby’tje in je achtertuin ziet kruipen, leren lopen, spelen etc. dan wil je moeder en kind toch geen kwaad doen. Mijn moeder maakte tijdens de bezetting pindakaas, die ze langs de straat verkocht zodat wij eten konden kopen. Tijdens de oorlog konden mijn ouders eens in de 6 maanden via het Rode Kruis elkaar een voorgedrukt kaartje sturen met een zinnetje erop en wat door hun handtekening erop in ieder geval een teken van leven was. (zie voorbeeld in afbeelding 1)

Zodoende wist mijn moeder ook dat mijn vader vanaf 1943 in Thailand zat. Hoe erg het werken aan de Birma spoorweg daar was kon zij toen niet weten

De Japanse capitulatie

Als Japan op 15 augustus 1945 capituleert roept Soekarno op 17 augustus de Republiek Indonesia uit . Nederland was toen echter niet in staat om het gezag te herstellen, omdat er nog geen troepen beschikbaar waren. In feite werd gezagshandhaving aan de Jappen overgelaten totdat     de Engelsen troepen stuurden (Gurkha’s uit India/Nepal). De Nederlanders in de kampen werden zo beschermd door hun Japanse bewakers. De periode die toen aanbrak kennen we als de Bersiap, waarin ad-hoc gevormde strijdtroepen van Indonesische opstandelingen hun moordpartijen begonnen om alle Blanda’s (Blanken = Nederlanders) uit te roeien.

Mijn moeder heeft mij verteld dat het een spannende en onzekere tijd was. Wat zou er gaan gebeuren met ons en daar zat ze met een paar vrienden op zekere dag in de tuin over te praten.

Op gegeven moment zegt één van die vrienden, dat hij even naar het Rode Kruis wil gaan om te kijken of er nog post is. “Zal ik Ton meenemen” vraagt hij aan mijn moeder. Mijn moeder zegt “OK“ en ziet mij met hem de tuin uitlopen. Op dat moment krijgt mijn moeder, volgens haar zeggen,  een boodschap van ‘boven’, niet doen!!! Zij holt achter ons aan en haalt mij terug.

Haar vriend is 2 dagen later terug gevonden in de rivier - in stukken gesneden. Dan heb je de oorlog overleefd, maar de vrede niet.

De evacuatie

In December 1945 worden mijn moeder en ik geëvacueerd. In    de erfenispapieren van mijn moeder heb ik de brief d.d. 12 December ‘45 van het R.A.P.W.I. Evacuatiekantoor gevonden, met het bevel dat wij op 14 December a.s. per vliegtuig van Bandoeng naar Batavia gevlogen worden om vandaar “denzelfden” dag per schip naar Bangkok door te reizen. (zie afbeelding 2, R.A.P.W.I. Evacuatie brief)

In Bangkok worden wij in een opvangkamp gezet waar ook de nog levende Nederlandse krijgs-gevangenen, die aan de Birma spoorweg    werkten,    naar    toe

10897347469?profile=original

gebracht werden. Daar was ook mijn vader bij en zo werd ons gezin weer herenigd. Hiervan kan ik mij niets herinneren, ik was toen net 4 jaar. Het enige dat ik nog weet en voor me zie, is dat ik door het kamp loop langs bamboe huisjes. Op 19 juni 1946 schepen we in op de Tabinta van de KNSM die ons naar Nederland brengt, waar we op 22 juli in Amsterdam aankomen. Deze informatie heb ik op internet gevonden, omdat iemand bezig is om de passagiers-lijsten van alle schepen, die na de Japanse capitulatie mensen van Indië naar Nederland hebben geëvacueerd, op een speciale website te zetten .

In Nederland gaan we bij de moeder van mijn moeder in Rijswijk wonen, omdat mijn vader op een soort ziekteverlof is om te herstellen van de Birma Spoorweg ellende. Daar wordt dan mijn eerste zus in november 1947 geboren. Kort daarop gaan we weer terug naar Bandung, waar we in de Jalan Progo gaan wonen met prachtig uitzicht op Gedung Saté, het paleisachtige kantoor van het voormalige Departement van Verkeer en Waterstaat, met daar achter de vulkaan Tangkuban Perahu. Mijn vader richt er        het Laboratorium voor Grond-mechanica op aan de Universiteit van Bandung  en ontwikkelt daar allerlei technieken om de Indonesische infrastructuur en bouwwerken aan te passen aan lokaal beschikbare middelen/ omstandigheden. Wij hebben een fijn leven. Er komen nog 2 kindjes bij en in weekenden en vakanties gaan we vaak de bergen rondom Bandung in, met als favoriet enkele theeplantages, onder andere Malabar, omdat daar vrienden van mijn ouders planter zijn. Onze baboe heette Loes en was vroeger de baboe van mijn opa toen die in Indië woonde.

Als het in 1954 duidelijk wordt dat mijn ouders Indonesier moeten worden om te mogen blijven,

Afbeelding 1

 

kiezen zij ervoor om naar Nederland terug te gaan. Met de Willem Ruys vertrekken wij vanuit Tandjung Priok, baboe Loes op de kade huilend achter gelaten.

Het leven in Nederland

Mijn ouders slagen er uiteindelijk in weer een goed leven op te bouwen, maar Indonesië gaat nooit uit hun gedachten, dat prachtige land en die vriendelijke bevolking. Ik word verder opgevoed met de voortdurende boodschap dat ik na mijn studie vooral naar het buitenland moet. Ook is duidelijk dat ze moeite hebben met het feit dat ze weinig erkenning en dankbaarheid ervaren, laat staan enige beloning voor wat ze gedaan hebben in Indië/Indonesië voor de weder-opbouw, ontwikkeling, en de  verdediging van dat land.

 

Afbeelding 3                  Maebashi Maru 2  (18-9-2012)             A=Aankomst, V=Vertrek; kr=krijgsgevangenen

LAND

STAD

1e KAMP

A/V

D-M-Y

kr

DODEN

Java

Soerabaja

 

V

1-2-1943

1900

 

Java

T. Priok

 

A

3-2-1943

1900

 

Java

T. Priok

 

V

5-2-1943

1700

 

Malakka

Singapore

 

A

9-2-1943

1700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Changi-kamp

A

9-2-1943

1700

 

De Maebashi Maru 2 (7.005 ton, 1921, soms aangeduid als Mayebashi Maru) vertrok op 1-2-1943 met onge­veer 1900 krijgsgevangenen (3 Engelsen, verder allemaal Neder­lan­ders) uit Soerabaja (HBS-kamp) naar Singapore, de zoge­naamde Java Party 12., het 12e krijgsgevan­genen­transport dat van Java vertrok.

De route liep vlak langs de noordkust van Java.  Het was een smerig schip, afgewerkte kolen lagen aan dek; alles, ook de bemanning, zag er zwart en vettig uit. De krijgs­gevangenen werden in het voorste ruim gepropt, officieren en manschappen door elkaar. Er waren geen patrijspoorten, de ventilatie werkte niet, er hing een verpeste lucht. Lig­gend slapen was onmogelijk, iedereen zat met opgetrokken knieën.

Het eten bestond uit wat rijst en vissoep. Door een vis­vergiftiging werden velen beroerd en moesten over­geven. Daarnaast trad nog een permanganaat-vergiftiging op doordat de verdunde permanganaat (gebruikt om eetgerei af te spoelen) per ongeluk als thee werd geschonken; maag- en buikklachten waren het gevolg.

Op 3-2-1943 kwam het schip aan op de rede van Tandjong Priok (de haven was geblokkeerd door gezonken schepen); hier werd in verband met de vele zieken aan boord een medische keuring gehouden; hierbij werden ongeveer 200 man afgekeurd en aan wal gebracht. Op 5-2-1943 ging het schip verder richting Singapore.

Op 9-2-1943 kwam het schip in Singapore aan. De mannen werden in open vrachtauto's in de stromende regen getrans­porteerd naar de kazernes van Changi, afdeling Southern Area Changi Hills, NAAFI-blok. Er waren bij aankomst ongeveer 300 krijgsgevangenen met dysenterie (zij moesten naar een ziekenhuis).

Een groep van 1000 van deze krijgsgevangenen ging op 2-4-1943 op de Hawaii Maru 1 naar Japan. De overigen gingen met treintransporten naar Ban Pong, het beginpunt van de Birmaspoorweg in Thailand, op 13-4-1943, 15-4-43, 16-4-1943, 25-4-1943 en 6-5-1943.

The Maebashi Maru 2 (7,005 tons, 1921), sometimes called Mayebashi Maru) sailed on 1-2-1943 with about 1900 POW’s (3 British, rest Dutch) from Soerabaja (HBS-camp) to Singapore, the socalled Java Party 12, the 12th POW-transport from Java.

The ship navigated close along the north coast of Java. It was a dirty ship, coal remainders were on deck, everybody, also the crew, looked black and fatty. The POW’s were squeezed in the foremost hold, officers and lower ranks together. There were no port-holes, there was no ven­tilation, the air was badly contaminated. Sleeping in lying position was impossible, everybody was sitting with pulled up knees.

The meals consisted of some rice and fish soup. Many POW’s felt rotten and must vomit because of fish poiso­ning. Moreover a permanganate poisoning occurred when a diluted permanganate solution (used to clean eating things) was given accidentally as tea: stomach and abdomen com­plaints occurred.

On 3-2-1943 the ship arrived at  the Roads of Tandjong Priok (the harbour entry was blocked by sunk ships); here a medical control took place because of the many sick men: about 200 men were rejected and disembarked. On 5-2-1943 the ship sailed for Singapore.

On 9-2-1943 the ship arrived at Singapore. The men were transferred in open trucks during heavy rains to the bar­racks of Changi, section Southern Area Changi Hills, NAAFI-block. About 300 POW’s had dysentery (to  the hospital).

A group of 1000 POW’s were transported to Japan on 2-4-1943 with the Hawaii Maru 1. The remaining POW’s went by train to Ban Pong, the endpoint of the Birma-railway in Thailand, on 13-4-1943, 15-4-1943, 16-4-1943, 25-4-1943 and  6-5-1943.

NAMENLIJST  JAVA  PARTY  12  ( ctrl + click ) 

 

10897347283?profile=originalAfbeelding 2 (vorige pagina)

 

Dat Japanse producten in huis taboe waren en er geen spoorbielzen in de tuin lagen sprak voor zich. De oorlog, de Birma spoorweg en het buitenkampse leven in Bandoeng waren onder-werpen waar bij voorkeur niet over gesproken werd thuis. Het enige dat mijn vader mij vertelde over de Birma Spoorweg was dat hij daar een hekel aan de Engelsen heeft gekregen met als illustratie het volgende verhaal.

In de barak waar ze sliepen lag hij naast een Engelsman die op gegeven moment ernstig ziek werd. Hij moest hoognodig wat extra en goed voedsel hebben want het dagelijks rantsoen was beperkt en 2 keer per week kreeg je er een ei bij. Mijn vader gaf zijn eieren en nog wat extra voedsel aan hem en hij knapte uiteindelijk op. Toen mijn vader enige tijd later een ernstige oogziekte (kampogen) kreeg, waarvoor hij onder andere extra eieren  nodig had, kreeg hij niets van hem!

Er zal ongetwijfeld meer gespeeld hebben tussen de Engelse en Nederlandse gevangenen, want door zo’n voorval krijg je toch niet een hekel aan alle Engelsen.

Als ik in 1966 in Delft afstudeer, trouw ik en emigreer naar Amerika om bij Boeing in Seattle te werken. Na een paar jaar terug naar Nederland om in Groningen te promoveren en toen naar de Nederlandse Ambassade in Washington D.C. en uiteindelijk naar Philips in Eindhoven waar ik in 2001 met pensioen ga.

Met name in mijn Philips-tijd ben ik over de hele wereld gereisd en zodoende diverse malen in Thailand geweest. Met mijn vader die in 1991 gestorven is heb ik niet meer kunnen praten over de oorlog en het kamp. Ik had mij voorgenomen om dat uitgebreid met mijn moeder te gaan doen na zijn overlijden en zou deze gesprekken op video opnemen. Helaas krijgt mijn moeder op gegeven moment een hersen-infarct, raakt verlamd en kan onder andere niet meer praten, dus de videogesprekken kon ik vergeten. Ik blijf dus met veel onbeantwoorde vragen zitten.

Ik moet dus zelf op zoek waarvoor ik de familiearchieven en het internet gebruik waar je steeds meer informatie op kan vinden. Ook bezoek ik diverse malen de Burma spoorweg en uiteraard ga ik enkele malen terug naar Indonesië, in het bijzonder naar Bandung.

Wat levert de zoektocht op

In de jaren '90 ga ik voor het eerst naar Kanchanaburi in Thailand bij de Bridge on the River Kwai, de meest bekende plaats van de Birma spoorweg. Daar is ook de erebegraafplaats, waar ook veel Nederlandse militairen zijn begraven. Daar was toen al      het Thai-Burma Railway Centre Museum. Daar wordt je op indringende wijze geconfronteerd met de verschrikkingen van de aanleg van de spoorweg. Niet alleen de beelden zijn confron-terend maar ook de statistieken. Daar waren ook sterftecijfers/ percentages van de verschillende nationaliteiten waarbij opviel dat van de blanke gevangenen, Engelsen, Australiërs, Amerikanen en Nederlanders, de Nederlanders verreweg het hoogste overlevings-percentage hadden.

De verklaring die ik toen bedacht was dat zij voor een groot deel in Indië waren geboren en/of daar lang gewoond hadden en zodoende aan de tropen gewend waren.

Er was ook een statistiek waarin gekeken was naar de over-levingspercentages van drie categorieën krijgsgevangenen: vrijgezellen, getrouwd /geen kind en getrouwd en 1 of meer kinderen. En wat bleek daaruit: het sterftepercentage bij de vrijgezellen was het hoogst, dan getrouwd maar geen kind en het laagste percentage was de getrouwde militair met kind(eren)  Deze cijfers kregen voor mij extra emotionele waarde toen ik de postkaarten vond, die mijn vader en moeder elkaar via het Rode Kruis konden sturen. Het beetje tekst dat ze hierop konden/ mochten schrijven laat zien dat mijn vader iedere keer vraagt hoe het met Ton gaat en mijn moeder op haar kaart vertelt dat Ton mooi is, veel over zijn vader praat etc. (zie afbeelding 1)

Eind jaren '90 ga ik weer naar het Birma spoorweg museum en hoor daar dat ze inmiddels heel druk bezig zijn om alle archieven te digitaliseren. Ik krijg een visite-kaartje van een Australiër die daar mee bezig is en teruggekomen in Nederland stuur ik hem een e-mail met de naam en rang van mijn vader en de vraag of hij info heeft waar mijn vader aan de Birma spoorweg gewerkt heeft.

Binnen een paar dagen krijg ik een e-mail terug met een aantal bijlagen waarin niet alleen het kamp staat waar mijn vader aan de Birma spoorweg verbleef, maar ook wanneer en hoe hij daar naar toe gebracht was. Wat mij nooit verteld was, is dat hij na zijn gevangenneming eerst nog een tijd in een POW camp op Midden Java heeft gezeten en op 1 februari 1943 met 1900 POW's als Java Party 12 van Surabaya naar Singapore is overgebracht met een schip genaamd Maebashi Maru 2, dat na een noodzakelijke tussenstop in Batavia om 200 zieken van boord te halen op 9 februari 1943 in Singapore aankwam. Vandaar is hij op 16 april per trein naar de Birma spoorweg gebracht (Camp 4).

Deze tocht staat in afbeelding      3 (met link naar de namenlijst) beschreven. Het is huivering-wekkend hoe deze gevangenen de hele reis van 9 dagen onder in het ruim moesten zitten met opgetrokken knieën,  met slecht en giftig voedsel, mede waardoor 500 POW's dysenterie kregen en naar hospitalen in Batavia en Singapore afgevoerd moesten worden.

Als ik na deze kennis weer terug ga naar Thailand en daar met mijn vrouw een deel van de Birma spoorweg met een toeristische trein traceer, rijdend door een prachtig landschap en langs een mooie rivier, dan is het toch     een dualistisch gevoel; weten dat het niet voor niets de Doden Spoorweg heet, maar dankbaar dat mijn vader het overleefd heeft.                                      Als ik daarna in Hiroshima ben  koop ik daar een gouden herdenkingsmunt en dank de Amerikanen bij het monument, dat zij de atoombom hebben gegooid, waardoor een eind aan onze levensbedreigende ellende kwam. Dit deed ik uit volle overtuiging , omdat inmiddels ook bekend was geworden uit geheime Japanse regeringsdocumenten, dat als de geallieerden een invasie in Japan waren gestart in plaats van de atoombom te gooien, de Jappen de opdracht hadden om alle geallieerde geïnterneerden ter dood te te brengen.

Mijn vrouw en ik hebben inmiddels heel Indonesië uitvoerig bereisd en als ik daar dan ben dan voel ik me thuis, zeker als ik vertel dat ik in Bandung ben geboren en daar lang gewoond heb. Het is ontroerend hoe positief en hoe medelevend men daarop reageert. Het is alsof je weer thuis komt.

Afbeeldingen:

1. Voorbeeld van de POW postkaarten die mijn ouders via het Rode Kruis aan elkaar konden sturen.

2.  RAPWI brief over evacuatie vanuit Bandoeng.

3.  Beschrijving transport Java Party 12 met de Maebashi Maru 2.

Literatuur

F.J. Suyderhoud - Bandoeng 1942-1945  

Brouwer von Gonzenbach, P.G. (Japanse registratiekaart, verslag)

Dulm, J. van e.a. - Atlas Japanse Kampen, dl. I, p. 171 (2500 man)

Lijbaart, P.F. - Dagboek-

Nelson, David – The Story of Changi Singapore, 1974, pg 78, 210 (1705 krijgsgevangenen)

Oosterhuis, Jacob - Dagboek, eigen beheer, pg 87-89 (2000 man, Hawaii Maru)

Stellingwerff, J. - Fat man in Nagasaki, 1980, pg 7 (Hawaii Maru)

Verstraaten, Ton - Ooggetuige, 2008, pg 118-120 (1000 man, Hawaii Maru)

Witsen, E. van – Krijgsgevangenen in de Pacific-oorlog, 1971, pg 177

 

Websites

www.onzeplek.nl (Ronald Scholte, reisbeschrijving, klik op Fukuoka 14)

 

Namenlijst

Namenlijst Java Party 12 – Archief Nederlandse Rode Kruis (1700 kr)

 

 

 

___________________________

Lees verder…

10897352255?profile=originalColumn    Schuldgevoel ten opzichte van mijn dorpsgenoten  Door:  Bari Muchtar

Bron: NICC-Magazine edtie december 19.12.2016

De dorpen op Midden-Java die door Stichting Tileng geholpen worden, doen me denken aan de dorpen waar mijn ouders geboren zijn in Zuid-Sumatra. Dat zijn Bayau en Landur die eerst onder het regentschap Lahat vielen, maar nu onder Empat Lawang.  De twee dorpen behoren na       de herindeling van de regent-schappen nog steeds tot de provincie Zuid-Sumatra.

Bayau is het dorp waar mijn moeder vandaan komt en Landur is het dorp van mijn vader. Hoewel ik nooit in Bayau heb gewoond toch blijf ik half-Bayauer. Bij ons geldt de traditie dat je   een persoon blijft van waar je oorspronkelijk vandaan komt. Als antwoord op de vraag “waar    kom je vandaan’’ zeg ik in het Indonesisch: Saya orang Landur. Ik ben een persoon uit Landur, mijn vaders dorp waar ik als kind wel heb gewoond. Al met al ben ik “anak desa”, een dorpskind.

De bewoners van de twee dorpen beschouwen me nog steeds als “orang kampung kita”, een mens uit  ons  dorp. Het  zit  dieper  dan

wat je in het Nederlands zegt: “Hij heeft in ons dorp gewoond ” of  “hij is in ons dorp geboren”. De laatste zin is voor mij helemaal niet van toepassing. Want ik ben geboren in een ander dorp, waar mijn vader als godsdienstleraar heeft gewerkt. Dit dorp is Ngulak in de regentschap (kabupaten) Banyuasin, een klein stadje dichtbij Palembang, de hoofdstad van de provincie Sumatra Selatan (of Zuid-Sumatra). Toch behoor ik niet tot dit dorp.

De bewoners van de twee dorpen hebben geld ingezameld toen      ik naar het buitenland wilde vertrekken. Dit terwijl ze het niet zo breed hadden, wat nu nog het geval is. Ze zijn trots op me en sommige beschouwen me als voorbeeld van “een succesvol dorpsgenoot of streekgenoot”. Na bijna 40 jaar zeggen ze nog steeds: Dia orang kampung kita (hij is iemand van ons dorp).

Omdat ik bij hen hoor en zij bij mij, voel ik me verplicht om hen te helpen. Mijn broers en zus, mijn neven en nichten hebben veel guldens en euro’s ontvangen.    Nu stuur ik nog veel geld aan  mijn nicht die hopelijk dit jaar afstudeert. Dan hoef ik hopelijk niemand meer van de familie financieel te steunen. Ik kan dan genieten van mijn geld.

Niets is minder waar. Ik houd  mijn neef, de directeur van een madrassa (Islamitische school) in mijn dorp Landur, nog steeds aan het lijntje. Ik heb de voor hen grote hulp van ongeveer 3.000 euro’s nog niet kunnen sturen. Soms denk ik dat ik het niet aan kan. Dan voel me schuldig. Ik wou dat ik zo’n stichting zoals Tileng had, droom ik vaak.

Anders dan bij zovele andere stichtingen, komt de hulp van Stichting Tileng bijna honderd procent terecht bij de hulp-behoevenden. Met de onvermoei-bare Ton Lange breidt de stichting haar activiteiten uit en stroomt   er regelmatig geld naar de dorpen op Java.

 

Daarmee worden er schoollokalen bijgebouwd en worden docenten betaald. Ook worden er studie-beurzen gegeven.

In Indonesië heeft de stichting  een enthousiaste manager in de persoon van Santos. Aan de hand van de te vertalen email teksten zonder puntjes, hoofdletters en alinea’s heb ik de indruk – het is niet beledigend bedoeld – dat hij niet veel onderwijs heeft genoten. Maar hij is wel iemand met lef, creativiteit en mentaliteit van hard werken. Dat weet ik aan de hand van de verhalen die ik over hem heb gehoord. Was er maar iemand uit mijn dorpen zoals hij, denk ik wel eens.

Daarom ben ik blij dat ik een kleine bijdrage kan leveren als vrijwillige vertaler bij de stichting. Hopelijk vermindert dit een beetje mijn ‘schuldgevoel’ ten opzichte van mijn dorpsgenoten.

Stichting Tileng Weekendverhalen

ICM 9.1.17

Lees verder…

Reces is voor de Kamer voorbij, komt de niet opgeloste Indische vluchtelingen probleem na 70 jaren nu aan de orde?

10897315485?profile=originalReces is voor de Kamer voorbij, komt de niet 10897316665?profile=originalopgeloste Indische vluchtelingen probleem na 70 jaren nu aan de orde?

Uiteraard is het voorzitterschap van Nederland nu aan de orde van de dag. Met dit voorzitterschap kan Mark Rutte met zijn delegatie zaken aan sturen omdat Syrië, Irak, en Turkije aan de grens van Nederland staat. De gebeurtenis in Keulen hebben de zaken niet eenvoudiger op gemaakt.

Redenerend zijn al dit soorten ontwikkelingen toch de bemoeinissen van de Nederlandse regeringen op een rij dat stamt al sinds het voormalige Indie,  die onnodig de Nederlanders voor een  onnodig voldongen feit brengt, niet 18.000 kilometer gescheiden door vele oceanen, maar de Middellandse Zee waar velen hun vakantie in de zomer vieren.  

Een regering die zijn eigen normen en waarden plegen op te dringen aan die regeringen die het in hun ogen niet goed doen. Neem Irak, iedereen was tegen deze coupe tegen Sadat gepleegd dat begon door de CIA die vaak op hun blauwe ogen onvoorwaardelijk worden geloofd, en infiltreren . Blair en Bush hebben ruimtelijk toegegeven dat ze het goed fout zaten, en Blair trad zelf af. Hoe zat dit ook al weer met Nederland, daar was een team van 20 man van commissie Davids nodig om Nederland te overtuigen dat ze nooit hiermee hadden bemoeien, wat deed Jan Peter Balkenende met 100.000 mensen die voor niets zijn overleden, het als een mening afgedaan, schaamteloos CDA!  100.000 mensen zijn onschuldig de dood ingejaagd. Bush en Blair konden dit niet verwerken, en de diensten als CIA zijn de veroorzaker, maar dan nog hebben ze bloed aan hun handen, dus ook NL regering. Nooit is de rust in Irak teruggekeerd, maar verder als een olievlek verder gestaag uitgebreid.

 

Neem Syrië nu, Wat heeft de bemoeienis teweeggebracht?

Ruim 100.000 oorlogsslachtoffers, een land dat helemaal verwoest is. De massale bevolking die vlucht uit het land richten Nederland die denkt door een oorlog het op te lossen, als er nog sprake is van een land ….. Als een olievlek spreidt dit verder uit de bemoeienissen van Nederland onder het mom “Wij zijn in een handelsland”, dat bevestigd wordt door Spong gedachte goed, dat aan de oorlogen de wapen industrie willig tiert, niet waar?

Nederlandse regering heeft niets geleerd van uit verleden uit het voormalige Indie! Ruim 500.000 Indische Nederlanders  met een Nederlands paspoort moesten het voormalige Indie uitvluchten met gevaar voor eigen leven. Weer door de bemoeienissen van Nederland. NL regering die belust is op macht en geld onder de noemer” wij zijn een handelsland.” Alle normen en waarden op deze aardkloot hebben overtreden. NL regering deinst niet terug voor oorlogsmisdaden als het maar om handel gaat.

 

10897321256?profile=original10897238680?profile=originalHet Verdrag Traktaat van Wassenaar beschrijft de handel en wandel van die Nederlandse regering van toen. Om je te schamen als Nederlandse burger dit te moeten lezen uit het betreffende document! Hoe durf je nog geld aan de kers verse republiek te vragen terwijl je het de staatskas en het land hebt leeggeroofd, moet je toch heel ver zijn, bacchhhh schaamteloos, en dat nu voorzitter van de EU. Wat als de EU de Indische geschiedenis ter ore komt ?

 Vooraf de overdracht aan het nieuwe bestuur van Soekarno / Hatta had NL Regering de staatskas al leeggeplunderd werd uit de gegeneerde resultaten van die Binnenlandse Indische economie. Verwijs naar het rapport van Galen hoe het geld, goud, assets werden weggesluisd door de NL Staat, Banken, Verzekering en de multinationals ( allen houden angstvallig het nog uit te betalen Indisch Geld vast).

Alles weggesluisd en de goudvoorraden getransporteerd naar o.a. New York. Soekarno en Hatta hadden een lege staatskas. Moet U voorstellen dat dit nu gebeurt; Binnenlandse economie van Nederland heeft een omzet van ongeveer 1100 miljard, daarvan vloeit 289 miljard naar de Nederlandse Staatskas aan Belastingen. Van deze orde werd leeggeroofd destijds in het Voormalige Indie zo niet meer dan  289 miljard.

Tegelijkertijd zaten Soekarno/ Hatta  beiden met de opbouw van het land, economie, met een lege staatskas. Maar het grootste probleem was dat 500.000 Indische Nederlanders -  die door de Indonesische bevolking niet meer geduld werden gezien als koloniaal bewind van onderdrukking, vernedering en verkrachtingen van de vrouwen in die 300 jaren. Soekarno / Hatta ontfermde, en beschermde deze groep zo goed als zij het konden. De Nederlandse regering keek dit weg en negeerde het,  wilde deze 500.000 Indische Nederlanders met Nederlands paspoort niet meer terug in Nederland die hebben geleden onder Japanse bezetting en bersiap; Niet te vergeten als veroorzaker van de oorlog met Japan, die hoogst in eigen persoon door de Koningin Wilhelmina  namens NL –regering van uit London werd verklaard om achter Amerika te staat. Van de ene op de andere dag veranderde het leven in het Voormalige Indie in een hel. Mensen uit hun huizen naar de kampen, een lange oorlog dat begon in 1942  tot 1949, hierna bersiap !

Beide regeringen gingen het Verdrag van Wassenaar aan in 1966. Deze hield in dat de NL regering de nieuwe kerst verse republiek hielp bij de opbouw - economisch, terwijl de NL regering Staatskas leegroofde- en compensatie voor de vluchtelingen in Nederland voor het verlies van alle eigendommen, bezittingen, banktegoeden. (Vluchtelingen = Indische Nederlanders uit voormalige Indie). Soekarno betaald aan het Ministerie van Bert Koenders 689 miljoen oude guldens met waarde nu van 2,4 miljard.

10897270694?profile=originalVan de 500.000 vluchtelingen werden 341.000 toegelaten, 159.000 de vergeten groep die hun documenten kwijt waren door die oorlogen werden niet toegelaten, en stateloos. Hoe heeft NL regeringen op een rij hier de vluchtelingen problematiek aangepakt?

 

 

Waarom is het geld dat op de rekening van Bert Koenders staat nu 2,4 miljard nog steeds niet uitgekeerd aan de Indische Gemeenschap?

Waarom hebben die 341.000 alles terug moeten betalen voor de reis, verblijf en herinrichting?

Waarom heeft de NL regering die 159.000 Indische Nederlanders laten barsten? Waarom is na 70 jaren nog steeds niet opgelost dit vluchtelingen probleem?

Waarom hebben die 341.000 oorlogslachtoffers nimmen gecompenseerd uit WMO zoals wel de andere groeperingen (Joodse Gemeenschap, Roma, Sinti"), terwijl Nederland Marshalhulp van ruim 7 miljard toen ontving, en uit het Verdrag met Japan ruim 3 miljard?

 

Mark Rutte zal U eerst niet uw eigen gecreëerde vluchtelingen probleem uit voormalige Indie eerst oplossen na 70 jaren met dit voorzitterschap?

 

Document uitgebracht door Minister van Buitenlandse Zaken;  “Nederland, Indonesie en de financiële overeenkomst van 1966” “To forget the past in favour of a promise for the future”

Bestellen bestel@icm-online.nl   (PDF bestand, 70 pagina’s, kosten € 3)

10897264495?profile=original

ICM 9.1,17

Lees verder…

10897337860?profile=originalVOORBLADEN BOEK " Voorstel conceptrapport Uitbetalen Traktaat van Wassenaar " die net is uitgebracht

door uitgever Calbona.

Het boek  DRUK I is te koop bij ICM stands op de aanstaande Pasar Malam Eindhoven

De planning is dat het boek druk II  plus de 15.000 handtekeningen worden aangeboden aan Stef Blok, Mark Rutte en alle fractievoorzitters van de Tweede Kamer  of leden van de Tweede Kamercommissie VWS. Het boek (rapport)  is het uitgangspunt bij de besprekingen om tot oplossingen te komen die worden gevoerd door  NL-ACTW-66 Delegatie. 

 
Inschrijven  nu is al mogelijk via info@icm-online.nl tegen betaling van € 50, en wordt direct als deelnemer aangemerkt van de claim stichting. Ook kunt u  al als donateur opgeven voor € 25 via info@icm-online.nl.

Uw donatie/bijdrage kunt U storten op Rabo rekening NL41 RABO 03977255 07  ten name van ICM Online /  F.Schwab onder vermelding van donatie ACTW 66 - Traktaat van Wassenaar . Wij hebben uw donatie hard nodig voor de uitvoeringskosten van de regeling tot compensatie, welke de Nederlandse Staat bewust 51 jaar heeft nagelaten, teneinde ons werk  verder af te kunnen maken.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.

Voorbladen boek .

_____________________________________________________________________________________________

10897234678?profile=original

Voorstel conceptrapport Uitbetalen Traktaat van Wassenaar.


Uit de gepleegde research zijn feiten, en bevindingen met oplossingsrichtingen samen gevat in het rapport Verricht in opdracht en begeleiding van Actie Comité Traktaat van Wassenaar (ACTW66). Alsmede namens de ondertekenaars van de petitie.

Door

Rob Andreas   (NINES)
Marshal Manengkei  (Susiantable)
Ferry Schwab sr. Emeritus International Management Consultant,
Bij eigen Advies /management bureau Fastware & Advisering, zie referentiekader.

Advocaten

Eerste druk


Bronnen
- Brochure Ministerie van Buitenlandse zaken, ‘ To forget of a promise for The future “
- Studie verricht / Kamervragen Halbe Zijlsta

10897234678?profile=original

I N H O U D


Samenvatting


Voorwoord


De Geschiedenis
1. Van Nederlands-Indië naar Indonesië 
2. De Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog 
3. De Soevereiniteitsoverdracht
4. Repatriëring van de Indische-Nederlanders naar Nederland
5. Het ‘Verdrag Traktaat van Wassenaar 1966’
Huidige Ontwikkelingen


6. Niet nakoming door Nederland van de financiële uitvoering
7. Interventie door Kamerlid Halbe Zijlstra 
8. Verwijtbare bewuste nalatigheid van de Nederlandse regering

Ondernomen stappen
9. Oprichting van het Actiecomité TvW-66 
10. Verzending brief aan de Minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders 
11. Ontvangst antwoordbrief namens Bert Koenders 
12. Ontvangstbevestiging van de brief 


13. Juridische bijstand het Jakarta Advocaten Team (JAT)
14. Voorlegging aan het Indisch Platform (IP) 
15. Opstarten van de Petitie TvW-66 
16. Status Quo
16.1 President Joko Widodo geïnformeerd
16.2 Donatie gestart
16.3 Campagne gestart om >60.000 gedupeerden te bereiken.


Voorstellen tot Regelingen
18. Uitvoeringskosten
19. Diversen / overige 
20. Waardebepaling/Indexering van Hf. 689 miljoen naar Euro 2,4 miljard.
21. Inrichten van de organisaties
22. Verdeling
23. Reikwijdte
24. Uitbetaling/Verrekening
25. Overzicht regelingen rond backpay en oorlogsschade, regeling inhoud/doelgroep


Begrippen / Bronnen


Bijlagen
Zitting 1966 - 906 5 (R 583 ) Goedkeuring van de op 7 september 1966 te 's-Gravenhage ondertekende Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Indonesië inzake de tussen beide landen bestaande financiële vraagstukken MEMORIE VAN TOELICHTING NR. 3.


Petitielijst met 15.000 handtekeningen.

Lees verder…

Peggy  Stein (Indische Kwestie) vroeg mij een verhaal over mijzelf te schrijven.

10897348887?profile=original

In principe houd ik er niet van om jezelf en je familie in het openbaar ludiek een podium te geven. Daarnaast mijn zonen eigenaren/directeur zijn van ondernemingen die ook nog personeel hebben, naast dat ik ze schade kan aanbrengen, dit even terzijde. Dus dan maar het verhaal van mijn ouders.

Bij hoge uitzondering bij deze!

Mijn verhaal sluit aan bij het Verdrag Traktaat van Wassenaar. Velen die zaten te twijfelen in het voormalig Indie na de overdracht van het Nederlands Indisch bestuur aan Soekarno en Hatta.  Mijn vader was geen twijfelaar, die had gekozen voor de opbouw van de republiek Indonesië.

Dit geheel tegen de zin van mijn moeder die zo Europees was als je maar kon bedenken, en een vervelend trekje toch neerkijken op ……. Mijn vader vaak uitlatend: “An wat moet ik in Nederland, wij Indo’s worden alleen kind van de rekening”. Mijn moeder negeerde al deze acties en gezegden. “Over mijn lijk An”, mijn vader weer. Mijn vader had een onderneming die zorgden voor de fabrieken over en weer over machines etc. konden beschikken, was als adviseur verbonden aan het parlement van Soekarno, en goede vriend van oom But (Majoor Sabur, lijfwacht, en rechterhand van Soekarno). Door deze relatie zaten wij dus in de kringen van Soekarno. Zo hadden wij een pas voor toegang tot de Istana (Paleis) . Over – en weer kwamen oom But met zijn delegatie bij ons thuis in Jakarta en andersom. Zo ben ik dus vaak Bapak tegenkomen tijdens zijn middag wandelingen. Af en toe richtte hij een woordje tot mij, en uiteraard Megawati Putri Dewi (Die nu achter de schermen aan de touwtjes trekt o.a. de president van nu Jokowi).

Wij genoten de bescherming van ook But ten tijde van de bersiap. Als er maar geluiden waren dat de pemuda’s in aan tocht waren richting onze woning, zorgde oom But dat er weer drie of vier tentara’s (Militairen) bij ons huis de wacht hielden.

Wat mijn vader verkondigde “over mijn lijk”werd de bewaarheid. Het vreemde was dat in zijn laatste maand dat hij zijn relaties bezocht, ik altijd mee moest. Later begreep op oudere leeftijd  zijn boodschap. Het leek wel of mijn vader staatsbegrafenis kreeg, wie dit heeft geregeld dat laat ze raden, niet mijn moeder zo flink als ze is, maar op dat moment ben je ook niet in staat.

Vreemd is dat Jakarta mijn vader dankbaar wilde tonen, en in Holland kwamen ze vaak ons met delegatie bezoeken. In de zomer 1966 kwam oom But (majoor Saboer) met Generaal Soeharto, en generaal Natision gebroederlijk. Oom But moest in Europa de rekeningen betalen van de laatste vrouw van Soekarno. Oom But: “Avis, ik moet je deze envelop overhandigen”, 100.000 guldens zat in de enveloppe. Wat mijn moeder deed staat in mijn boek “ode aan Mischa “ beschreven.

1966 was het jaar dat het verdrag Traktaat van Wassenaar door beide regeringen werd geratificeerd.  39 miljoen werd al uitgedeeld aan relaties die op de hoogte waren van de totstandkoming van dit verdrag. Dit bezoekje had nog meer merkwaardigheden, had Generaal Soeharto niet een dubbele agenda, want iets verderop woonde Prins Bernard, die de coupe financierde volgens Jort Keldert, maar deze had geen bewijs van deze waarschijnlijke ontmoeting. Later werd ook majoor But  Saboer geliquideerd bij die Coupe door Soeharto.

Beide merkwaardigheden leiden naar de grote zaken o.a. het Verdrag Traktaat van Wassenaar, ik was dus zelf getuige.

Is mijn vader van boven die mij heeft opgedragen om het Verdrag Traktaat van Wassenaar op te lossen ?.

10897349276?profile=original

Foto - Dit is mijn gezin (oude foto van 1981), helaas mijn dochter is drie jaar geleden overleden ..

ICM 16.1.17

Lees verder…

De koele - en kille ontvangst van mijn schoonouders die moesten vluchten uit de republiek Indonesie

 

10897291080?profile=original

Foto – Ouders van Astrid (Pitty, Hardy – Geeve)

In september 1961 kwamen ze berooid aan in Nederland. Helemaal murw geslagen door de Tweede oorlog. Het verblijf in gevangenschap in de kampen, en ook nog eens waar die twee atoombommen vielen. Vervolgens de bersiapperiode die eigenlijk nooit is geëindigd. Tot slot die kille koele ontvangst in Nederland waar de Indische Nederlanders niet welkom waren. Desondanks mijn schoonvader een onderneming Technico had verkoos hij voor een betere toekomst voor zijn kinderen in Nederland. Dit impliceerde dat van het luxe rijke leventje in Indonesie afscheid moest nemen. Alleen maar respect voor die beslissing om je zelf op te offeren voor een goede toekomst van je kroost in Holland. Daartoe liet hij zijn onderneming achter voor zijn opvolgers en aandeelhouders, zonder 1 cent te ontvangen hier voor ook niet voor de goodwill. Zo werd het verhaal naar buiten , en de kinderen gebracht, de insiders wisten wel beter.

De harde feiten waren dat Min, Buitenlandse zaken van de Republiek alle Nederlandse Indische Staatsburgers per direct sommeerde om de republiek te verlaten, met verlies van al hun bezittingen en tegoeden, hetgeen onder het traktaat van Wassenaar valt.

Bij aankomst in Holland heeft mijn schoonvader helemaal onderaan de ladder moeten beginnen.

Eerst zijn excusjes moeten aanbieden bij Stokvis, vervulde in functie financieel directeur, maar werd bezoldigd als een boekhouder. Dit werd later in ere hersteld door het bureau Mc Kinsey bij een reorganisatie.  Mijn schoonmoeder is de klappen nooit te boven gekomen in Holland. Gekscherend genoeg droomde ze van een leven in het mooie Holland, gelukkig had ze haar oudste dochter die groten deels haar moedertaken van haar overnam, en later door haar andere kinderen. Niet vreemd op zicht, want in Indonesie was Astrid (mijn vrouw) die al die rol had als vertrouweling van de vader waar zij de rol van haar moeder waarnam in sociale- en zakelijke leven.

Voor mijn schoonmoeder die in dit luxe bestaan in Indie werd ondersteund door negen bediendes om haar huishouding te voeren, laat het zich al raden dat dit “gat” in Nederland nimmer kan worden gedicht. Meerderheid van kinderen Hardy bestonden uit meisjes. Specifiek om 9 meisjes en drie jongen. In Nederland werden nog drie meisjes geboren (den Haag en Spijkenisse). In dit gezin van twaalf ontstond in principe de generatie die Indie hebben meegemaakt, en niet hebben meegemaakt. Nog niet gesproken over het grote leeftijdsverschil.

Na het overlijden van mijn schoonvader zag ik mijn schoonmoeder als een andere vrouw opbloeien: Haar talenten kwamen plotseling boven drijven. Schilderen, gedichten en schrijven. In mijn kantoor stonden uiteindelijk drie schilderijen die ik van haar kreeg.

10897291691?profile=originalBij haar overlijden ontdekte ik een manuscript van haar met de titel Tjiharoem (frictie roman, die haar leven beschreef en haar beide broers die zijn omgekomen door de Jappen).

Het manuscript was uitgewerkt op IBM type machine (IBM –bolletje). Dit is een kostbaar bezit in mijn optiek. Ik had net een dure scanner Pentax aangeschaft om bedrijfsdocumenten in te scannen. Dit manuscript heb ik gelijk ingescand en het was in oud- Hollands geschreven, en heb deze nabewerkt. De digitale versie aan Liz en Geert ter hand gesteld om het verder af te wikkelen.

Ik vond dat 1 van haar kinderen het moesten “uitgeven”, en zeker niet ik als oudste schoonzoon. Het boek is er, maar is nooit formeel uitgegeven, wie weet nu wel dat ook een ISBN nummer krijgt, het verdient het! Gezien haar levensinstelling in Holland heb ik dit nooit achter haar gezocht; Toch een mooi rijk nalatenschap voor nageslacht een boek van je moeder, je oma, je grootmoeder, waar je zuinig op moet zijn “Tjiharoem”… Foto – boek Tjiharoem een frictieachtige roman waar zij haar leven en overleden broers door de Jappen beschrijft.

Foto – boek Tjiharoem achterkant Familie Geeve.

 

10897292496?profile=originalFoto – van de Familiekrant De Keten Jaargang 16.

 Om een hechte band te creëren van zijn kroost (vader, opa, grootvader Hardy) zette hij deze familiekrant op. De Keten het symbool die een brug legde met een palmboom (het voormalige Indie) en koele kille ontvangst in Nederland met de Hollandse molen. Mijn schoonmoeder zal kennelijk de bedenker zijn van de cover. Iedere maand verscheen eerst de handgeschreven versie “De Keten’ met daarin alle familie nieuwtjes om die “verbinding” hechter te maken met de kinderen die al uit huis waren. Later werd de krant gedigitaliseerd en werd met wisselende redacties gevoerd, en verder verspreid naar alle familieleden. (Wij hadden toen nog geen MSN, of het Facebook nu)

10897345063?profile=original

Naast De Keten, werd iedere Pinksteren het familieweekend (koempoelan voor het samenzijn)georganiseerd tot vandaag aan de dag, met wisselende organisatoren die iedere keer het stokje overnamen. Nu is de jongste generatie aan de beurt. Anno 2014 wordt deze traditie voortgezet in Leukemeer(Venlo) waar dan weer ruim 16 bungalowtjes of meer gelegen op 1 veld worden afgehuurd waar kinderen en kleinkinderen deze Indische koempoelan delen een week lang.

Terugkijkend is een dergelijk Indische familieband uniek waar mijn schoonouders best trots op mogen zijn dat tot heden de familieband hecht is. Zou zij met symbool De Keten dit hebben bedoeld?

ICM 18.1.17

Lees verder…

Mijn vader verkoos de republiek Indonesia boven een terugkeer naar Nederland als 1 van de weinigen.

(c) bronvermelding: Boek "ode aan Mischa" uitgegeven door Calbona.

10897293484?profile=originalFoto – Mijn ouders (Tony Schwab, en Avis Warlicht).

Ter informatie: Mijn vader was niet de enige met dit streven; Ik refereer graag naar de vader van onze Minister President Mark Rutte die zelf weer terugging voor een tweede keer, en zijn eerste vrouw is daar overleden en ligt in Bandoeng begraven. Dus ook Mark Rutte heeft banden daar liggen met Indische wortels.

Mijn vader overleed in Jakarta na een ziektebed toen ik een jongen van elf was, en ik meen op zijn 39 ste jaar. In tegenstelling tot mijn schoonvader wilde hij het land Indonesie opbouwen. Dus nooit meer terug naar Holland. Mijn moeder weer voelde ze puur Europeaan, en keek neer op …… . Er was dus altijd een dispuut tussen beiden. Mijn vader weer: “An over mijn lijk, naar Holland, wat moet ik in godsnaam daar”, wat uiteindelijk ook geschiedde. Terecht want hij had zijn Pekaret, een instituut die de belangen van fabrieken / industrie behartigen daar. Zo heeft weer mijn schoonvader voor zijn bedrijf Technico een groene GMC Pick-up in bruikleen gekregen van Pekaret weer.

Ter informatie: Mijn vader was niet de enige met dit streven; Ik refereer graag naar de vader van onze Minister President Mark Rutte die zelf weer terugging voor een tweede keer, en zijn eerste vrouw is daar overleden en ligt in Jakarta begraven. Dus ook Mark Rutte heeft banden daar liggen met Indische wortels.

10897294264?profile=original

Foto - Jaarlijkse fancy fair van Pekaret in Jakarta. Opening door pres. Soekarno, en direct achter hem mijn vader in een donker overhemd.

Mijn vader was tevens verbonden aan een soort adviescommissie bij het parlement van Rep. Indonesië, waardoor wij als kinderen vaak te vinden waren in de Istana op uitnodiging van Bapak en majoor Saboer. Soms stond de limousine voor ons huis in Jakarta om ons op te halen, wanneer onze chauffeurs al naar huis waren. Op de Istana (paleis) ontmoette ik verschillende keren Bapak die menigkeer met mij een woordje wisselde in de Nederlandse taal, en ik weer in de bahasah. Niet te vergeten vaak met zijn dochter Megawati speelde (leeftijdgenootjes). Bizar, dat ze later ook nog de eerste vrouwelijke presidente werd van de republiek in het grootste Islamitische/moslim land.

In tegenstelling tot mijn schoonmoeder, had mijn moeder het zwaar te verduren zonder een man aan haar zijde, maar had slechts vier jongensmonden te voeden. Zij had haar meisjes HBS, en heeft ook haar lerares akte. Echter nooit gewerkt. Op haar 40 ste jaar moest ze gelijk aan de slag in die beruchte contractpensions. Eerst een opfris cursus bij Instituut Schoevers in Den Haag, en binnen zes maanden aan het werk bij het RDW als schrijfster A. Uiteindelijk opgeklommen tot Hoofd van Rijbewijzen in Veendam. Desondanks dat ze geen man aan haar zijde had werd ze door ons gesteund, naast dat mijn oudste broer al 19 was.

 

Hoe mijn schoonvader en mijn vader in het nationalisatieproces zaten met hun ondernemingen in Indië, is mij niet helemaal duidelijk. Slechts gissen. Als ik voor mijn vader spreek die bewust de keuze en beslissing genomen had om het land Indonesie op te bouwen, en kennelijk had mijn vader al een vooruitziende blik dat in Nederland een zwaar leven zat te wachten voor de Indo’s als kind van de rekening. Desondanks werd in 1966 toch door generaal Saboer een poging gedaan om 100 duizend gulden aan mijn moeder te overhandigen, die moeder heeft geweigerd, met de wetenschap van nu had dit bedrag betrekking heeft op die 600 miljoen dossier. Ook wel het verdrag Traktaat van Wassenaar dat in september 1966 werd geractificeerd door beide regeringen.

 

Ik heb dan ook veelvuldig discussies gehad met Astrid - mijn vrouw- wat de gedachte achter haar vader was, zeker nadat ik langs de lijn heb moeten meemaken dat het leven in Holland heel erg en zwaar is geweest voor een gezin met twaalf kinderen, en een moeder die het leven/de huishouding niet aankon. De asielzoekers hadden nog een beter bestaan.

 Dit overkwam alle Nederlandse onderdanen uit het voormalige Indie, die een onderneming hadden (naast de bezittingen, banktegoeden, verzekeringen, pensioenen).

Ook hier ligt een rapport Van Gaalen daterend uit 2000 in opdracht van het Min. VWS waar al die banktegoeden en verzekeringspolissen tegoeden van de Indische Nederlanders zijn gebleven, die nimmer werden uitgekeerd.

Later heeft de regering van President Soekarno aan Nederland 689 miljoen  (waarde nu  7 - 9  miljard) betaald aan het Min. van Buitenlandse Zaken ter compensatie van de gedupeerden. Echter deze is nimmer uitbetaald aan de gedupeerden in Holland anno 2014. Dit geld is aangewend voor andere doelen wisten de betreffende ambtenaren van dit Ministerie ons te melden. De andere gelden overgeheveld naar New York zijn nooit terechtgekomen bij diegenen aan wie deze toebehoren. Deze zaak is nu uitgebreid in de media gekomen op 18 maart in het NRC van 17 maart 2014. Zie link op Internet.

http://www.nrc.nl/nieuws/2014/03/18/indiegangers-krijgen-nog-miljoe...

In reactie hierop hebben bewindslieden dit toegegeven.

Reeds in mijn jonge leven werd ik al persoonlijk geconfronteerd (ontmoetingen) met belangrijk mensen met positie of mensen met de hoogste in rang op deze wereld die het land besturen, een land met een populatie van 240 miljoen telt de Republiek Indonesië anno 2014.

Mijn vader weer was goed bevriend met oom Boet Saboer (rechterhand van Soekarno). In 1965/1966 kwam Saboer in Voorburg bij ons thuis om o.a. gelden namens de Republiek aan mijn moeder te geven. Zij heeft dit geld geweigerd (100 duizend dollars). ”Was wat mijn vader nog te goed had”, werd erbij gezegd. Bij dit bezoek was ook aanwezig generaal Soeharto (later president) en een andere generaal, zijn naam ben ik kwijt, had kennelijk weinig indruk op mij gemaakt als jongen. Ik was persoonlijk bij het bezoek aanwezig.

Het ontbrekende bewijs van vele Nederlandse onderzoekers die boeken hieraan hebben gewijd met betrekking tot die coupe, die 6 maanden later werd gepleegd. Generaal Soeharto had duidelijk een andere agenda, en oom Boet Saboer werd geliquideerd. President Soekarno werd gevangen genomen.

 

Niet wetende dat in mijn leven nog vele van deze unieke ontmoetingen/momenten  zouden plaatsvinden, maar dan in relatie tot mijn werkomgeving.

 Om maar te noemen o.a.: Herman Wijffels (onder hem gewerkt, mij het vertrouwen gaf bij Selfbanking waarop Herman kon bouwen), Marcel en Serge Dassault (aan de wieg van Selfbanking concept voor het Nederlandse bankwezen, velen weten dit niet), en de vele GEO’s van de Multinationals o.a. Heineken, Coca Cola, Nikon, Lockhead Company AG, en Hoogovens Groep om deze te bedienen bij de implementatie van het ‘s-werelds gouden product “Scala Business Solutions” die mij verkozen om hun gouden product in de Benelux te mogen vertegenwoordigen zodat zij weer hun vestigingen wereldwijd konden controleren.

Dit verandert de kijk op je hele leven nu. Hoe relatief alles kan zijn.

 

Zeker als je op 22 april 2015 op eens face to face met de president Joko Widido van de Republiek Indonesië staat  tijdens het business-forum in het Kuhrhaus in Schevningen. Persoonlijk sprak over de Indische zaken in Nederland, en het verdrag van WASSENAAR 1966, dat de Nederlandse Staat het financiële deel van dit verdrag nog steeds niet heeft uitbetaald aan de Nederlands-Indische Gemeenschap. Nu in een andere entourage namens de 100.000 ICM lezers, en de 15.000 ondertekenaars.

 

Toch stel ik mij zelf de vraag als mijn sobat (vriend) Marshal ”Als wij in Indonesie waren gebleven, hadden wij maatschappelijk meer bereikt dan in Nederland?”

Passage uit mijn boek "Voorbode van het turbulente millennium'' uitgegeven door Calbona, bestel@icm-online.nl

10897286896?profile=original

 

ICM 18.1.16

Lees verder…

Petitie - Uitbetalen op basis van Traktaat van Wassenaar 1966

10897345290?profile=original

Petitie - Uitbetalen op basis van Traktaat van Wassenaar 1966 - 15.000 hebben getekend, 321 hebben gedoneerd.  400.000 euro is nodig voor de eerste fase van het proces.
6207 ondertekeningen Online plus 8.021 ondertekeningen via de pasar malams.

Het Traktaat van Wassenaar is in 1966 ondertekend door de regeringen van Nederland en Indonesië. Doel: De Indonesische regering betaalt aan Nederland het bedrag van 689 miljoen gulden ter genoegdoening aan de Nederlandse staatburgers, die huis, have en goed in Indonesië moesten achterlaten ten tijde van de repatriëring tussen 1947 en 1962. De Nederlandse regering heeft dit echter nooit aan de rechthebbenden uitbetaald.

De Stichting Petities.nl houdt zich uitsluitend bezig met het technisch deel van de website. Vragen over de inhoud van deze petitie dient u te richten aan Ferry Schwab, Wouterskampen 68, 3849 BC Hierden, de petitionaris van deze petitie. Of mail naar Schwab@kabelfoon.nl.

Steun ons voor de advocaat - en gerechtskosten. Door te doneren op Rabo-rekening NL41 RABO 03977255 07 ten name van F. Schwab / ICM Online onder vermelding van donatie ACTW 66 - Traktaat van Wassenaar.

U ondersteunt ons ook  door het boek rapport uitbetalen traktaat van Wassenaar te kopen ,  u wordt dan op de lijst gezet ACTW-66 deelnemers, dat ook namens U wordt geprocedeerd; kosten 50 Euro. Boek is ook te koop bij ICM stand op de pasar van Steenwijk .

Petitie

Wij

De Nederlands-Indische gemeenschap en allen die zich hiermee verwant voelen of zijn,

 

constateren

Dat de Nederlandse Staat de afspraken, vastgelegd in het Traktaat van Wassenaar in 1966, al 50 jaar lang niet is nagekomen en de Nederlandse staatsburgers van Indische afkomst nimmer schadeloos heeft gesteld voor verlies van bezittingen, banktegoeden, enz. als gevolg van oorlogshandelingen tijdens de Japanse bezetting, de Bersiap en de politionele acties; en de gevolgen Linggarjati.

 

en verzoeken

Dat de Nederlandse regering in navolging van de "Indische kwestie" de Nederlands-Indische gemeenschap recht doet door de afspraken volgens het Traktaat van Wassenaar ten uitvoer te leggen, dan wel onderhandelingen opent met het Advocaten Team in Jakarta en het Actie Comité TvW-66, welk team door laatstgenoemde in en buiten rechte wordt vertegenwoordigd, met de intentie over te gaan tot stappen die leiden tot een bevredigende oplossing voor alle rechthebbenden.

U ondersteunt ons door het boek rapport uitbetalen traktaat van Wassenaar te kopen ,  u wordt dan op de lijst gezet ACTW-66 deelnemers, dat ook namens U wordt geprocedeerd; kosten 50 Euro. Boek is ook te koop bij ICM stand op de pasar van Steenwijk .

ICM 28.1.16

Lees verder…

'Rechter stelde staat al in 1953 verantwoordelijk voor dood Indonesiër' 

De Nederlandse staat is al in 1953 door de rechtbank Den Haag aansprakelijk gesteld voor de dood van een vermoorde Indonesische topambtenaar.

Dat blijkt uit een reconstructie van de zaak waarover NRC zaterdag bericht.

De weduwe van de man stelde Nederland al in 1950 aansprakelijk. Drie jaar later kende de rechter een schadevergoeding toe van 149.000 gulden.

Tot nu toe werd aangenomen dat de soortgelijke zaak van de weduwen van het dorp Balongsari in 2011 de eerste keer was dat de staat aansprakelijk werd gesteld voor het gedrag van Nederlandse militairen tijdens de dekolonisatieoorlog in Indonesië.


Nooit erkend

De zaak uit 1953 ging over de Indonesische regeringsadviseur Masdoelhak Nasoetion. De Nederlandse staat heeft formeel nooit erkend verantwoordelijk te zijn voor de dood van de ambtenaar.

Advocaat Liesbeth Zegveld, die in 2011 de weduwen begeleidde, stelt in NRC dat het "ongelooflijk is" dat de Nederlandse staat in 1953 en de decennia daarna de zaak Nasoetion heeft verzwegen. "Het kleurt alles wat we vandaag doen", aldus Zegveld.


Groot onderzoek

Het kabinet is in december akkoord gegaan met een groot wetenschappelijk onderzoek naar de dekolonisatie van Nederlands-Indië tussen 1945 en 1949. "Door aanhoudende publicaties, maatschappelijke ontwikkelingen en rechtszaken aangespannen door Indonesische slachtoffers en nabestaanden is een nieuw onderzoek nodig om die periode beter te kunnen duiden", stelde premier Rutte.

Tussen 1945 en 1949 vochten Indonesiërs voor een eigen staat en probeerde Nederland dat met geweld te verhinderen. De strijd kostte aan tienduizenden mensen het leven. Het was destijds de grootste militaire operatie in de Nederlandse geschiedenis die beter bekend staat als 'de politionele acties'.


Excessen

In een onlangs verschenen boek van de Zwitsers-Nederlandse historicus Rémy Limpach over de periode 1945-1949 staat dat de Nederlandse krijgsmacht toen structureel extreem geweld heeft gebruikt, hoewel de meeste militairen schone handen hielden.

Tot dusver wordt steeds gesproken over 'excessen' als het over deze periode gaat. Het nieuwe onderzoek is een reactie op het boek van Limpach. Het onderzoek is nie talleen gericht op de militaire gebeurtenissen, maar ook op het optreden van de politiek en het bestuur in Indië.

Lees verder…

Pasar Kalender 2017

10897239863?profile=original

Pasar Kalender  2017  (update: 1 januari 2017 opgesteld door Hans Vogelsang).

 mutaties gaarne door geven aan <hans-vogelsang@hotmail.com> 

                    

Aan alle organisatoren van Pasar evenementen  Nog lang niet alle PASAR evenementen staan vermeld in deze kalender   Wilt u zo spoedig mogelijk uw evenement aanmelden voor bovenstaande kalender?

10897345672?profile=original

10897346294?profile=original10897347667?profile=original

     

 

Januari                                                                                              

14, 15: Steenwijk  http://www.wnproductions.nl                 

 26, 27, 28:  Breda  http://www.winkelcentrumhogevucht.nl

Februari                                                                                                                                                     

18 t/m 26: Amsterdam RAI  http://www.wnproductions.nl

                                                                                                                                                    

Maart

4, 5: Rijswijk (ZH)  www.pasarmalamrijswijk.nl     

10, 11, 12 Zwolle  http://www.istimewa-events.nl/  

19: Kallenkote (Steenwijk)  www.tamanindonesia.nl.                    

24, 25, 26: Arnhem  www.stellarevents.nl.                                                        

31: Apeldoorn  www.pasarfestival.nl.                                                                                         

 

April                                                                                                                                                                   

1, 2: Apeldoorn  www.pasarfestival.nl.

15,16, 17 april RotterdAm Ahoy http://www.istimewa-events.nl/

21, 22, 23: Nieuwegein  www.stichtingstellar.nl  

30: Zutphen   www.pasaroostwest.nl                                                                           

Mei                                                                                                                                                                     

7, 8: Kallenkote (Steenwijk) www.taman-indonesia.nl           

5, 6, 7: Geleen  www.pasarfestival.nl.                                                                                                                            

20, 21: Landgoed Nienoord (Leek)   www.stichtingstellar.nl                                                

25 t/m 31: Malieveld Den Haag  www.tongtongfair.nl 

                          

Juni                                                                                                          

1 t/m 5: Malieveld, Den Haag  www.tongtongfair.nl              

3, 4, 5: Den Helder  www.stichtingstellar.nl 

9,10, 11 Purmerend   http://www.istimewa-events.nl/ ;                       

11, 12: Kallenkote (Steenwijk)   www.taman-indonesia.nl                                                  

23, 24, 25: Leeuwarden  www.stichtingstellar.nl 

30 Zeist   http://www.istimewa-events.nl/ ;                                                      

 

Juli 

1,  2 Zeist    http://www.istimewa-events.nl/                                                                                                   

7, 8, 9: Eindhoven  www.stichtingstellar.nl                             

????: Breda  www.raffyzorg.nl                                                        

9, 10: Kallenkote (Steenwijk)  www.taman-indonesia.nl 

14, 15, 16: Groningen  www.pasarfestival.nl.    

26, 27, 28, 29 , 30 Steenwijk http://www.istimewa-events.nl/

Augustus  

13,14, 16 Dordrecht     http://www.istimewa-events.nl/ ;                                                                                                       17: Kallenkote (Steenwijk)  www.taman-indonesia.nl 

18, 19, 20: Tilburg   www.stichtingstellar.nl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

September                                                                                                                                                         

8, 9, 10: Assen  www.pasarfestival.nl.                                     

15, 16, 17: Middelburg   www.stichtingstellar.nl 

17, 18: Kallenkote  www.taman-indonesia.nl

 21,22, 23, 24 Alphen a/d Rijn http://www.istimewa-events.nl/

29, 30: Enschede  www.pasarfestival.nl.

                                                                 

Oktober                                                                                              

1: Enschede  www.pasarfestival.nl.

20, 21, 22: Nijmegen  www.pasarfestival.nl.

28, 29: Leek  www.stichtingstellar.nl

November                                                                                                       

11 & 12 Rijswijk  www.pasarmalamrijswijk.nl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

December                                                    

26 dec. t/m 8 jan.:  (behalve Nieuwjaarsdag) Arnhem,  Burgers Zoo http://www.wnproductions.nl                                         

Lees verder…

 

   10897337901?profile=original  

Wij zijn ook op onze pagina's te volgen op : Facebook,  Twitter, Ning, YouTube - en gewoon op www.icm-online.nl           en hebben meer dan 250.000 volgers.
10897353062?profile=original
 
ICM Team heet U van harte welkom op haar stand bij de pasar Malams
10897237288?profile=original                     

     Indische zaak - Het Traktaat van Wassenaar 1966 , nu ook in het Engels, voor de laatste updates & nieuwtjes klik hier      Hier Onderteken de petitie

10897234678?profile=originalHet ontbrekende bedrag hebben wij hard en snel nodig om derdenrekening van Advocaat Spong te vullen zodat deze direct aan de slag kan met onze zaak. Alle noodzakelijke voorbereidende uitvoeringswerkzamheden voor: research, opstellen rapport, uitgave boek (rapport uitbetalen Traktaat van Wassenaar), op de hoogte stellen van de regeringsleiders met de Kamerleden, zoveel mogelijk bekendmaking aan de beoogde doelgroep via ICM - Facebook - de pasar malams, en verzamelen van 15.000 handtekeningen, al deze activiteiten van project Verdrag van Wassenaar zijn uitgevoerd, en voorgefinancierd. Nu bent U aan de beurt om als rechthebbende voor het resterende ontbrekende bedrag. Inmiddels weet U uit ervaringen met andere Indische zaken / dossiers, praten na 70 jaren niet die oplossing biedt.

 

De meevallers van 12 miljard (niet 6 miljard, ook hier wordt het NL - Volk op het verkeerde been gezet, dus 11 % van Bruto Nationaal Product - wordt met creatief boekhouden van Jeroentje  op de begroting geponeerd, zonder eerst de oude Indische schulden te verrekenen uit WMO van Marshal Hulp (7 miljard), verdrag met Japan (4 Miljard) en Verdrag van Traktaat van Wassenaar ( waarde nu2,4 miljard). Totaal bedraagt  13,4 miljard de schuld van NL - Staat aan de Nederlandse Indische Gemeenschap! Rutte "Eerst moeten wij schulden en begrotingstekort betalen/inlossen", weer een leugen !

Uw donatie/bijdrage kunt U storten op Rabo rekening NL41 RABO 03977255 07  ten name van ICM Online /  F.Schwab onder vermelding van donatie ACTW 66 - Traktaat van Wassenaar . Wij hebben uw donatie hard nodig voor de uitvoeringskosten van de regeling tot compensatie, welke de Nederlandse Staat bewust 51 jaar heeft nagelaten, teneinde ons werk  verder af te kunnen maken.

 

10897234678?profile=originalMet dank aan Antonio Meijer-Nusantara Productions voor donatie ACTW 66 - Traktaat van Wassenaar.  Donatie van € 500 en Julius Stemmerik goed voor € 2500. - Traktaat van Wassenaar.  Donatie van € 500 en Julius Stemmerik goed voor € 2500.

De teller staat nu op € 3000,

ACTW66 heeft reeds gerealiseerd;

- promotie bekendmaking via ICM, Internet, Facebook en op via de pasar malams

- 15.000 handtekeningen steunen ACTW66

-  Onderzoek/ research in het verlengde van Halbe Zijlstra (VVD)

-  Onderzoek vervat in het Rapport Traktaat…

Doorgaan

 

10897352255?profile=originalColumn   Schuldgevoel ten opzichte van mijn dorpsgenoten  Door:  Bari Muchtar

Bron: NICC-Magazine edtie december 19.12.2016

De dorpen op Midden-Java die door Stichting Tileng geholpen worden, doen me denken aan de dorpen waar mijn ouders geboren zijn in Zuid-Sumatra. Dat zijn Bayau en Landur die eerst onder het regentschap Lahat vielen, maar nu onder Empat Lawang.  De twee dorpen behoren na       de herindeling van de regent-schappen nog steeds tot de provincie Zuid-Sumatra.

Bayau is het dorp waar mijn moeder vandaan komt en Landur is het dorp van mijn vader. Hoewel ik nooit in Bayau heb gewoond toch blijf ik half-Bayauer. Bij ons geldt de traditie dat je   een…

Doorgaan

Korte berichten

10897339079?profile=originalEnquête voor Moluks Monument

Op 21 maart 1951 legde het eerste schip met Molukkers aan aan de Lloydkade in Rotterdam. Hier werden de eerste stappen gezet op Nederlandse bodem. Er  is echter niets dat aan deze gebeurtenis herinnert. Veel Molukkers vinden dat dit anders moet. Daarom is de Stichting Moluks Historisch Museum aan  het  inventariseren in hoeverre er behoefte is en er mogelijkheden bestaan voor een op te richten Moluks Monument op de Lloydkade in het Rotterdamse havengebied. Een plek waar herdenkingen kunnen worden gehouden en waar iedere passant kan zien wat zich op deze plek   nu meer dan 65 jaar geleden afspeelde. Het Moluks Museum stelt het op prijs als u uw mening over dit…

Doorgaan

 

10897268692?profile=originalZoektocht van een Buitenkampertje          Door:  Ton Begemann

Bron: NICC-Magazine edtie december 19.12.2016

Inleiding

Nadat mijn vader in Delft afgestudeerd was als civiel ingenieur, trouwden mijn ouders in oktober 1939 en vertrokken direct daarna  naar Bandoeng in Nederlands-Indië. Hij keerde terug naar zijn roots want zijn vader, mijn opa dus,  was ook een civiel ingenieur, die na zijn afstuderen in 1909 naar Indië ging waar hij Hoofd van de Provinciale Water-staat van Midden Java werd. In 1913 werd mijn vader als derde kind in Bodjonegoro geboren. In december 1941 werd ik (Ton) als eerste kind in  Bandoeng geboren, in het Leger des Heils Hospitaal.

Mijn vader moet…

Doorgaan

Reces is voor de Kamer voorbij, komt de niet opgeloste Indische vluchtelingen probleem na 70 jaren nu aan de orde?

10897315485?profile=originalReces is voor de Kamer voorbij, komt de niet …10897316665?profile=original

Doorgaan

De strijd voor een vrij, onafhankelijk West-Papoea krijgt langzaamaan wereldwijd steeds meer aandacht en steun - behalve in Nederland.

map-pau14.jpgSubject: wist je ...
De strijd voor een vrij, onafhankelijk West-Papoea krijgt langzaamaan wereldwijd steeds meer aandacht en steun - behalve in Nederland. Hoe is het toch mogelijk dat dit land dat de Papoea's ooit zelfbeschikkingsrecht heeft toegezegd, zich al ruim een halve eeuw lafhartig terugtrekt van het podium?Nederland verschuilt zich ook nu weer achter de coulissen waar het West-Papoea en de Molukken betreft. Het werkbezoek van de Indonesische president Widodo op 21 en 22 april 2016 is omstreden. Het bezoek is onderdeel van een tour door Europa en heeft als…
Doorgaan

ACTW66 - 1700 handtekeningen uit Zwitserland werden geruild tegen net uitgebracht boek "Rapport uitbetalen Traktaat van Wassenaar.

10897350478?profile=original

Op de pasar malam Burgerzoo, was een feestje te vieren.

Helemaal uit Zwitserland kwam onze ere ICM lid naar pasar Burgerzoo naar ICM stand, maar liefst 1700 handtekeningen wist  te verzamelen.

Het bijzonder niet zo maar handtekeningen via ICM, Facebook en Petitie.onlline, maar  van Nederlandse Indische mensen die niet over een computer beschikken, de groep die moeilijk te bereiken is. Alles liep via de post. Niet onbelangrijk niet alleen handtekeningen maar een ieder heeft zijn eigen verhaal hoe misdadig de Nederlandse Overheid tegen haar onderdanen heeft gehandeld. Je zou zeggen nu Bert Koenders met die gepleegde…

Doorgaan

Documenten over 'Indische kwestie' niet openbaar

10897354085?profile=original

De regering heeft terecht gehandeld door de openbaarmaking van documenten over de zogenoemde 'Indische kwestie' te weigeren. Die uitspraak heeft de Raad van State vandaag gedaan tijdens het hoger beroep.

Bron : Redactie 28-12-16, 16:32  van AD.

Het verzoek om de documenten openbaar te maken kwam van de Stichting Indisch Platform. Die vroeg om de informatie…

Doorgaan

Pasar Kecil in theater De Meenthe in Steenwijk 14 en 15 januari aanstaande.

10897339268?profile=original

WN PRODUCTIONS

Istimewa nieuwsbrief…
Doorgaan

Kunt U zich dit nog herinneren uit ons archief - publicatie ICM Club van 24 januari 2010?

10897231461?profile=originalICM Club

ICM CLUB…

Doorgaan
Regeling salariskwestie Indië verlengd
DEN HAAG (ANP) - De zogeheten backpay-regeling voor ambtenaren en militairen uit Nederlands-Indië die na de Japanse bezetting hun salaris niet uitbetaald kregen, wordt met een jaar verlengd. Dat heeft staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) donderdag bekendgemaakt.

Van Rijn (VWS) en het Indisch Platform werden het vorig jaar eens over de financiële regeling voor de betrokkenen die zeventig jaar later nog in leven waren. Per persoon wordt 25.000 euro netto uitgekeerd. Aanvragen moesten uiterlijk op 1 januari 2017 zijn ingediend.

© Copyright ANP 2016 Regeling salariskwestie Indië verlengd

De verlenging moet vooral rechthebbenden die niet in Nederland wonen de gelegenheid geven nog een aanvraag…  Doorgaan

                    TERUGBLIK PASAR BURGERZOO   2/1 - 8/1 -2017

10897345490?profile=original

10897353301?profile=original

10897354064?profile=original

10897354652?profile=original

10897355083?profile=original

10897355300?profile=original

10897354865?profile=original

10897349482?profile=original

Lees verder…

                                            10897339268?profile=original

WN PRODUCTIONS
Istimewa nieuwsbrief
Op veler verzoek nu ook een Pasar Malam in theater De Meenthe in Steenwijk

Na de zeer succesvolle 10e editie van de Pasar Malam Istimewa die in juli 2016 op de Markt in Steenwijk plaatsvond kregen zowel de gemeente Steenwijkerland als WN Productions / Istimewa Events veel vragen of het gezellige Indische evenement niet vaker georganiseerd kon worden. Om in deze vraag te voorzien is besloten om ook een wintereditie te organiseren in Rabo Theater De Meenthe. 
 

Op 14 en 15 januari zal de evenementenhal die in het theater zit omgetoverd worden tot een klein Indisch dorp. De markt met Oosterse producten en de geuren van de Indische restaurants nemen u even mee naar tropische sferen. Geniet onder het genot van de Indische hapjes en exotische drankjes van de optredens van de beste artiesten zoals bijvoorbeeld Harold Verwoert (o.a. bekend van omroep MAX) en Justine Pelmelay (bekend van o.a. het Eurovisiesongfestival). De prachtige Indische- en Hawaiiaanse dansen laten u even wegdromen en bij de bands kunnen de voetjes van de vloer. 

 10897340083?profile=original

 

10897340853?profile=originalHarold Verwoert

Justine Pelmelay

Op dit met prachtige decorstukken aangeklede evenement loopt u rustig langs de kraampjes met artikelen uit het Oosten. Tegen goede prijzen koopt u bijvoorbeeld mooi houtsnijwerk, sieraden, kleding of typische Indische producten zoals een goeling (rolkussen), wajangpoppen, Boeddhabeelden of batik stoffen (stof met Indische patronen).
Heeft u er weleens bij stil gestaan hoeveel soorten sambal of wierook er eigenlijk zijn? Op de Pasar Malam kunnen de standhouders er alles over vertellen. Ook kunt u een lezing krijgen bij een medium.

10897341461?profile=original

Programma


 
Sylvia Elders, uw presentatrice.
Het programma zal gepresenteerd worden door Sylvia Elders.
Sylvia is een echte kenner van de Indonesische cultuur. Zij vertelt u graag over de geschiedenis, muziek, dans, culinaire lekkernijen en tradities. Gekleed in Indonesische klederdracht, de sarong en kebaya, neemt zij u mee naar de gordel van Smaragd.

 

Zaterdag 14 januari

Tegen het decor van een Indisch landschap treden de beste artiesten voor u op.
Op zaterdag 14 januari krijgt u optredens te zien van de band Relight. Een zeer populaire all-round band waar het plezier van muziek maken van af straalt. Met een goede dosis humor neemt het duo Free Line u mee op een muzikale reis door de tijd. Ze laten u dansen, lachen en genieten, precies waar het op een Pasar Malam om draait. Demonstraties van Indische dansen kunnen niet ontbreken. De bekende kleurrijke dansgroep Wahana Budaya Nusantara danst in authentieke kostuums en heeft een indrukwekkend dansrepertoire. Het publiek kan ten volle genieten van deze dansgroep, mede door de culturele uitleg die presentatrice Sylvia geeft bij iedere dans. Als klap op de vuurpijl zal Harold Verwoert voor u optreden. U zult hem kennen als presentator bij omroep MAX, de beroemde Zwarte Piet Diego, of van muziekprogramma’s op tv zoals Sterren.nl.
 

10897342483?profile=original

                                                                      Free Line op het podium van Rabo Theater De Meenthe

                                                                      (foto: CoPictures) 

Zondag 15 januari

Op zondag 15 januari is er een heel bijzondere formatie op de Pasar Malam, namelijk de formatie Kroncong Toegoe Modern. Kroncong is de traditionele muziek uit Indonesië, Toegoe is het eiland waar deze groep vandaan komt. Ze brengen in traditionele klederdracht de Indische muziek op een moderne manier. Deze groep wordt afgewisseld door het duo Double Impact. Een allround duo met een zeer breed en dansbaar repertoire. Kenners zullen de zanger en gitarist Harold Roso herkennen van de band Infinity. De dansdemonstraties zijn op zijn minst indrukwekkend te noemen. Hawaiian Treasure neemt u mee naar Hawaii en Tahiti. Gespierde mannen met traditionele tatoeages en prachtige dames in rieten rokjes. Wie wil dat niet zien? Na afloop mag u met deze groep op de foto.
De Pasar Malam wordt afgesloten door niemand minder dan de Grande Vedette van de Pasar Malam. Justine Pelmelay deed mee aan het Eurovisie Songfestival met het nummer “Blijf zoals je bent”. Sindsdien is ze niet meer weg te denken uit de Nederlandse showbizz. 

10897343056?profile=original

Dansgroep Hawaiian Treasure

PROGRAMMA

Zaterdag 14 januari
12:00 – 12:45 Relight
13:15 – 13:45 Free Line
13:50 – 14:20 Wahana Budaya Nusantara
14:45 – 15:30 Relight
15:45 – 16:15 Free Line
16:30 – 17:00 Wahana Budaya Nusantara
17:00 – 17:30 Harold Verwoert
17:45 – 18:30 Relight
18:45 – 19:25 Free Line
19:30 – 20:00 Wahana Budaya Nusantara
20:00 – 20:30 Harold Verwoert
20:35 – 21:15 Free Line
21:20 – 22:00 Relight

Zondag 15 januari
12:00 – 12:45 Kroncong Toegoe Modern
13:00 – 13:30 Double Impact
13:35 – 14:05 Hawaiian Treasure
14:15 – 14:45 Kroncong Toegoe Modern
15:15 – 15:45 Hawaiian Treasure
16:00 – 16:30 Double Impact
16:45 – 17:30 Kroncong Toegoe Modern
17:45 – 18:15 Hawaiian Treasure
18:20 – 19:55 Kroncong Toegoe Modern
19:00 – 19:30 Double Impact
19:35 – 20:10 Justine Pelmelay

De kaartjes voor de Pasar Malam Istimewa Kecil zijn slechts €6,00

Koop hier uw tickets voor zaterdag 14 januari
Koop hier uw tickets voor zondag 15 januari

We hopen u zaterdag of zondag te mogen verwelkomen in Theater de Meenthe in Steenwijk.
Het theater staat direct tegenover het treinstation van Steenwijk en er is voldoende parkeergelegenheid voor de deur.

Lees verder…

Kunt U zich dit nog herinneren uit ons archief - publicatie ICM Club van 24 januari 2010?

10897231461?profile=originalICM Club

ICM CLUB LIVE4LIFE FOUNDATION

ICM Krant, ICM Forums, ICM Netwerken, TV Oranje ... is er nog wel plaats voor een ICM Club Live4life ?

In 1999 start Ferry Sr de Indische Internetkrant. Een krant dat ontbreekt voor die 1,3 miljoen Indische Nederlanders; ICM heeft pas na tein jaren de eerste stappen gezet. Dit vragen velen zich niet af, dat nimmer papierenkrant van de grond kwam desondanks de vele subsidies in die Indische organisaties worden gestopt en bijvoorveeld via projecten Het Gebaar. Inmiddels heeft het ICM vele evenementen en organisaties zien sneuvelen, geen visie, geen inzicht, en geen ondernemerschap. 1 loket weten deze organisaties te vinden en dat is het Min.VWS. Subsidie en ondernemerschap zijn conflicterend en leiden tot faillissementen. Wij hebben het gezien De Schuur in Zoetemeer, Het Indisch Huis ....... en IHC Bronbeek komt heel moeizaam van de grond, kunnen het hele rijtje afgaan.

Historie

in 1999 begon ICM met 1500 leden van NINES lid van het oude Indische Platform die Het Gebaar realiseert. Later sloten de andere Indische Belangen Organisaties van het oude Indische Platform aan, en meteen stond de teller op ruim 9000. Nu ligt de reikwijdte van Het ICM, schrikt u niet, op 120.000 met connectie naar Australie, Afrika, Indonesie, VS, Canada, en Spanje in het bijzonder de Costa Blanca. Partijen die Het ICM weer doorsturen etc... De kracht van ICM is het werken in teams met deskundigheid / visie, partnerships en netwerken. Voor solisten is bij de ICM Group, en ICM Netwerken geen plaats. Met de Partnership met TV Oranje sinds 2007 komen er nog eens 200.000 bij. Uiteindelijk promoot ICM via advertenties bijna alle pasar malams, en grote evenementen, nog pretendeert ICM een Telegraaf te zijn en zuinig en selctief om gaat met haar lezer - en klanten bestanden. Dus vaak niet betaalde advertentie van commerciele organisaties weigert.

Bij de opstart in 1999 wist Ferry welk concept hier die oplossing moet zijn in de nieuwe wereld van Internet: ICM de Indische Internetkrant die alle bruggen slaat, de rode draad vormt, B2B (Business To Business) met de vele netwerken die binnen ICM zullen ontstaan. ICM Netwerken die zo uitgerold kunnen worden bij calamiteiten zoals IP Manifestatie bij het Gebouw van de Tweede Kamer stond in vijf dagen het manifestatie. Het evenement Benidorm waar de IMC troepen wederom nu te hulp schieten, en waar vele commerciele instanties misbruik maken van de coulantie van het ICM, is geen publiek geheim.

Alle ontwikkelingen ziende besloot Ferry Schwab om nog een concept in de strijd te gooien een Pasar Malam Magazine. Wat wil nu het geval en het speelt nu nog steeds: Er wordt veel inspanning gelegd "voor" de promotie vooraf van het evenement, en wanneer de bezoekers naar huis gaan is er geen enkele binding zoals; aftersales, accountant management of relatiebeheer noem maar op. De basiselementen in de bedrijfskunde. In 1 keer gaat alles in rook op. Juist hier zetten reguliere bedrijven alles in om die klanten te binden zoals nu CRM (Custom Relation Management ) of relatiebeheer systemen. Ferry bood dit concept aan alle Pasar Malams aan, laaiend enthousiast waren ze, totdat de contracten getekend moesten worden voor participatie in dit project, bleven er slechts enkelen over. Een grote gemiste kans voor alle pasar organisatoren. Uiteindelijk is die aftersale, accountmanagement etc.. gelukkig niet in rook op gegaan maar in Het ICM gaan gedijen, daarom die 120.000 nu. Een gemiste kans voor alle organisatoren! Met stellige zekerheid had het blad PM minimaal 70.000 oplagen nu.

Terug nu naar een ICM Club Live4Life , met een ClubCard met vele exclusiviteiten!

Al een geruime tijd komen signalen van lezers, leden, achterban en artiesten op alle ICM sites, en ICM forums waarom niet een ICM Club naast de ICM krant en ICM Forums. Op de ICM sites en ICM forums worden nu al vele zaken gedeeld en uitgewisseld: Berichtjes, muziek, foto's, reportage en videobeelden. Er is veel contact onder elkaar binnen Nederland, VS, Indonesie, Costa Blanca (spanje) etc..... Veel gehoord geluid is ook : "er flitsen op onze forums al zoveel evenementen voorbij: pasar malams, kumpulans, shows, matinees, presentaties en concerten".

Waarom doet ICM ook niet zoiets zelf?

Als bedrijfskundige en het ICM zien dan dat toch vele organisatoren in problemen komen om bezoekersaantallen te halen met vergaande financiele consequenties; mede omdat ze de grote gemiste kans van PM Blad zelf op hun hals hebben gehaald door dit niet in te voeren, en veelal eenheidsworst worden aangeboden (volgens vele lezers op het ICM). Daarbij heeft ICM vele opdrachtgevers om hun evenementen te promoten, waardoor het starten van ICM Club uitgelegd kan worden als concurrentie vervalsing. In het land staat 1 organisatie bijna als model; en dat is de Club Tarimerak van Jacques en Jeannette Wentink met een Club gedachte, die na ruim 30 jaren levensvatbaar is. Ook hier wordt de boot gemist hoe te clubleden te binden via het Internet in de vorm van Clubsite.

Uiteraard zit Ferry Schwab al een geruime tijd te worstelen tegen het team die een club als het verlengstuk ziet van de forums waar de lezers en leden maandelijks dan nu kunnen samenkomen.

Nu toch een belangrijke overwegingen maakt om toch een soort club, die in samenwerking met ICM dit mogelijk maakt, op te richten waar alle ICM resources kunnen worden ingezet of onder de Foundation Live4Life te hangen waardoor het tegelijk al secundaire doelen kan verwezenlijken.CLUB LIVE4LIFE FOUNDATION

Wat gaat de ICM Club Live4life U bieden?
Iedere maand zal er een evenement worden georganiseerd met wissellende thema's bijvoorbeeld een thema gewijd aan “.......” , waarin standaard twee huis formaties akte de presente geven. De invulling van het thema wordt voorgelegd aan de lezers en het forum van het ICM, en die beslissen uiteindelijk wat die maand het thema wordt. De opbrengsten na kosten uit de 11 gehouden maandelijkse evenementen worden opgespaard en besteed voor een groot concert waar beroemde artiesten en artiesten uit het buitenland worden uitgenodigd. Het twaalfde evenement wordt een groot concert en wederom bepalen leden/lezen van het forum. Essentieel is dat alle leden/lezers/relaties van ICM nu lijfelijk bij elkaar komen om gezelligheid te delen door dans, eten en podium programma die zij zelf hebben gekozen.

De groepsforum beleving en deelneming op ICM is heel groot. Hoog in het vaandel staan betrouwbaarheid, eerlijkheid en respect voor elkaar. Als 1 van de weinigen melden leden zich met hun echte naam, en foto. Soms om redenen wil men geen foto plaatsen en nemen telefonisch contact met ICM op. Ook Ferry Schwab wil nooit op de foto, blijft liever achter de schermen, en uiteraard wel op het podium staan alles moet! Heeft veel lezingen en seminars gegeven in zijn eigen professsie en als docent aan de Rabo accademie, de voorganger van de master classes en MBA.

De evenementen worden op twee vaste locaties gegeven tw. Flevoparq en Hei5.

In het Flevoparq met zijn 6.200 m2 kunnen evenementen worden gegeven van 150 tot 2000 man; is multifunctioneel in Dronten vlakbij Zeewolde. In de maand juli wordt hier al bijvoorbeeld een pasar malam gegeven, de intentie is om aansluitend in de maand augustus of de maand september de grote show te geven, die dan dan door 3000 man kan worden bijgewoond, misschien wederom met een soort pasar.

Hei5 is een partycentrum op het landgoed Stakenburg waar maximaal 150 man in kunnen mooi gesitueerd met een Hotel, indien men de diep in het glaasje heeft gekeken in het mooi Veluws landschap.

De nieuwe ICM Club Live4Life heeft 400 leden minimaal nodig waar maandelijks bijdrage voor wordt gevraagd, hiervoor krijgt de Club Live4live cardhouder terug een maandelijks evenement die het ICM Forum met haar leden als Thema heeft gekozen.

Op 13 maart a.s. willen wij gaan starten, de locatie wordt bepaald naar het aantal inschrijvingen waar het evenement wordt gehouden als aangesloten van ICM Club Live4life . Uw krijgt een exclusieve Club Live4life Card die u vele toekomsting exclusiviteiten zal gaan bieden in vele vormen producten en acties, die ICM als Krant met haar opdrachtgevers uiteindelijk kan bieden, maar in het bijzonder het "Club" gevoel die op Het ICM, ICM sites en TV Oranje nadrukkelijk nu al aanwezig is.CLUB LIVE4LIFE

U kunt zich nu al inschrijven en aansluiten:


Naam : ........................................................................

Adres : ........................................................................

WPL : ........................................................................

Tel. : .......................................................................

Email : ........................................................................Lid van O ICM Online O ICM NING O ICM MultiPly

onder de naam .................................

O Ontvang nu dagelijks ICM Krant

Info product : icmwebmaster@live.nl , schwab@icm-online.nl , m.c.j.manengkei@chello.nl, albertvanprehn@scarlet.nl

Of via de redactie info@icm-online.nl

Volgende keer meer over Productinfo ICM Club Live4life Card en de organisatie rond de Foundation Live4life met voorzitter Oscar Harris o.a. en omringd wordt door vele bekende artiesten.

Lees verder…

Korte berichten

 Korte berichten

 10897339079?profile=originalEnquête voor Moluks Monument

Op 21 maart 1951 legde het eerste schip met Molukkers aan aan de Lloydkade in Rotterdam. Hier werden de eerste stappen gezet op Nederlandse bodem. Er  is echter niets dat aan deze gebeurtenis herinnert. Veel Molukkers vinden dat dit anders moet. Daarom is de Stichting Moluks Historisch Museum aan  het  inventariseren in hoeverre er behoefte is en er mogelijkheden bestaan voor een op te richten Moluks Monument op de Lloydkade in het Rotterdamse havengebied. Een plek waar herdenkingen kunnen worden gehouden en waar iedere passant kan zien wat zich op deze plek   nu meer dan 65 jaar geleden afspeelde. Het Moluks Museum stelt het op prijs als u uw mening over dit initiatief wilt geven door via de onderstaande LINK een korte enquête in te vullen. De uit-komsten hiervan worden mee-genomen als motivatie bij de aanvraag van het monument. LINK naar de enquête:

https://nl.surveymonkey.com/r/JY7K275. Ook kunt u de enquête invullen op de site van Stichting Moluks Historisch Museum:

http://www.museum-maluku.nl.

 

 

10897339093?profile=originalPremier Rutte geeft Gouden kris terug aan Indonesië

Tijdens zijn bezoek aan Indonesië vorige maand heeft Premier Mark Rutte een gouden Buginese kris overgedragen aan president Joko

Widodo. Het is het eerste object uit de collectie van voormalig Museum Nusantara uit Delft dat 3 jaar geleden moest sluiten. In 2017 worden maar liefst 1465  artefacten teruggegeven aan Indonesië. Met deze kris wordt de spits van dit unieke overdrachts-project afgebeten. Het is tot nu toe de grootste repatriëring van kunst en erfgoed ooit. Met goud ingelegde en met kostbare edelstenen versierde krissen, zoals het exemplaar dat Mark Rutte heeft  overhandigd  aan  president Widodo, werden in de koloniale tijden gebruikt als relatie-geschenken door de Indonesische  

 

vorsten aan de Nederlandse bestuurders en zakenmensen. De artefacten die niet naar Indonesië teruggaan, komen in het Prinsenhof in Delft en zijn vanaf volgend jaar online te zien.

 

 

10897339093?profile=originalHolland Festival komt met  ‘Setan  Jawa’

Begin vorige eeuw zochten veel arme Indonesiërs hun toevlucht tot de Javaanse mystiek, in het bijzonder tot de rituelen die een mens rijk kunnen maken. SETAN JAWA (‘Javaanse Duivel’) toont dit  

Faustiaanse verhaal van een man die een pact sluit met de duivel. Deze maakt hem schatrijk, waar-door hij kan trouwen met een prinses, maar de prijs die hij ervoor moet betalen is hoog. Regisseur Garin Nugroho (van wie onder andere Opera Jawa te zien was) heeft zich voor deze nieuwe zwijgende film laten inspireren door de donkere sfeer en stijl   van klassiekers als Nosferatu en Metropolis. De soundtrack wordt live uitgevoerd door het Rahayu Supanggah Gamelan Orchestra en het Nederlands Kamerorkest en is gecomponeerd door Rahayu Supanggah, die eerder samen-werkte met Robert Wilson en Iain Grandage. ‘Setan Jawa’ is een waar magisch/surrealistisch mees-terwerk uit de hedendaagse Indonesische cinema.

De film is te zien op zondag 18 en maandag 19 juni 2017 om 20.30 uur in de grote zal van Muziek-gebouw aan ’t IJ in Amsterdam. De kaarten kosten € 36,00 en voor studenten en CJP € 18,00. Dit is inclusief een drankje. Het reserveren van kaarten is NU reeds aan te bevelen:

http://www.hollandfestival.nl/nl/programma/2017/Setan-jawa/

 

Lees verder…

10897234678?profile=originalMet dank aan Antonio Meijer-Nusantara Productions voor donatie ACTW 66 - Traktaat van Wassenaar.  Donatie van € 500 en Julius Stemmerik goed voor € 2500. - Traktaat van Wassenaar.  Donatie van € 500 en Julius Stemmerik goed voor € 2500.

De teller staat nu op € 3000,

ACTW66 heeft reeds gerealiseerd;

- promotie bekendmaking via ICM, Internet, Facebook en op via de pasar malams

- 15.000 handtekeningen steunen ACTW66

-  Onderzoek/ research in het verlengde van Halbe Zijlstra (VVD)

-  Onderzoek vervat in het Rapport Traktaat van Wassenaar.

-  Rapport werd op 24 december uitgegeven door uitgeverij Calbona in boekvorm full color

-  Alle bewindslieden zijn geinformeerd: Bert Koenders. Markt Rutte, Halbe Zijlstra, fractie voorzitters van de Tweede Kamer

-  De president Joko Widido werd persoonlijk door ACTW66 op de hoogte gebracht van dit feit.

-  Twee advocaten hebben zich gemeld voor de ACTW66 delegatie

Nu hebben wij nog een bedrag voor de advocaat Spong  nodig die bereid is om de zaak op te pakken. 

Wel dient vooraf het bedrag op zijn depot-rekening te staan. 

Wilt U de hoogte van bedrag weten schwab@icm-online.nl

Alle stappen van het project ACTW66 zijn doorlopen en heeft ACTW66 voor u gefaciliteerd,

nu bent u aan de beurt als mogelijk als belanghebbende om te doneren. Hoe eerder wij het bedrag bij elkaar hebben des te sneller kan deze zaak opgepakt worden.

Donatie boven de € 25 ontvangen het boek "rapport uitbetalen traktaat van Wassenaar", nadat deze vooraf is overhandigd aan de bewindvoerders.

Lees verder…

ACTW66 - 1700 handtekeningen uit Zwitserland werden geruild tegen net uitgebracht boek "Rapport uitbetalen Traktaat van Wassenaar. 

10897350478?profile=original

Op de pasar malam Burgerzoo, was een feestje te vieren.

 

Helemaal uit Zwitserland kwam onze ere ICM lid naar pasar Burgerzoo naar ICM stand, maar liefst 1700 handtekeningen wist  te verzamelen.

Het bijzonder niet zo maar handtekeningen via ICM, Facebook en Petitie.onlline, maar  van Nederlandse Indische mensen die niet over een computer beschikken, de groep die moeilijk te bereiken is. Alles liep via de post. Niet onbelangrijk niet alleen handtekeningen maar een ieder heeft zijn eigen verhaal hoe misdadig de Nederlandse Overheid tegen haar onderdanen heeft gehandeld. Je zou zeggen nu Bert Koenders met die gepleegde oorlogsmisdaden bezig is in het voormalige Indie, om nu maar oom hier die bereput open  moet trekken; waarom het geld van Soekarno niet bij 341.000 Nederlandse Indische mensen is terecht gekomen. Puur diefstal om dit bloed geld van de republiek Indonesie niet uit te delen zoals in Verdrag Traktaat van Wassenaar is overeengekomen. Weer is de Nederlandse regering die strafrechtelijke misdaden tegen de rechten van de mensen heeft gepleegd. 

 

Gelukkig is er een selctief kleine groep die deze zaak ander half jaar hebben aangepakt zo veel mogelijk met eigen middelen en alle voorbereidende uitvoreingskosten op basis van no cure no pay.  Resultaat van hun onderzoek vervat in het Boek "rapport uitbetalen traktaat van Wassenaar". Deze werd in het  bijzijn en publiek overhandigd aan ere lid van ICM, maar onder strikte "Embargo". Mij de bijdrage van deze 1700 handtekeningen staat de teller om ruim 15.000 handtekeningen.  Nu nog de donaties! Advocaat Spong is zeer bereid deze zaak op te pakken, wilt u weten mail dan maar schwab@icm-online.nl . Onze rapport dat in boekvorm is uitgebracht heeft geen ander half miljoen kost zoals d Indische NIOD rapporten, en volledig op basis van no cure no pay.

 

NL ACTW66  Delegatie streeft naar meer!

 

Lees verder…

Blog Topics by Tags

Monthly Archives