Alle berichten (22)

Sorteer op

Nederlanders weten niets van de koloniale geschiedenis'

Nederlanders weten niets van de koloniale geschiedenis'

10897335080?profile=original

Door: Onno Havermans − 15/08/16, 11:37
media_xl_4012474.jpg

INTERVIEW Bij het Indisch Monument in Den Haag werd herdacht dat Japan op 15 augustus 1945 capituleerde. Daarmee kwam er een eind aan de oorlog in Zuidoost-Azië en aan de Tweede Wereldoorlog voor het Koninkrijk der Nederlanden. Frans Leidelmeijer, bekend van 'Tussen Kunst en Kitsch', spreekt vandaag bij de nationale Indiëherdenking.  Vergeten werd de periode van de bersiap, waar wel 10 .000 Indische Nederlanders werden vermoord door de Permuda's. Hun leven niet meer zeker waren, de massala uittocht van ruim 381.000 over de lange periode van 1949 tot 1972.  De Overheid liet deze 381.000 burgers in de kou, vertelt o.a. Grisselda Molemans en RIP Herman Bussemaker.

 •  
  Nederlandse kranten mochten niet meer verschijnen, Nederlandse scholen en banken werden gesloten en salarissen werden niet uitbetaald
  media_l_4012477.jpg

"Tot nu toe hadden sprekers bij de Indiëherdenking het altijd over mensen die in de kampen hebben gezeten, maar er was ook een grote groep buitenkampers. Over die Indo-Europeanen ga ik het hebben. Toen de Japanners Nederlands- Indië binnenvielen zetten ze de totoks, volbloed-Nederlanders, vast in kampen. Maar als je kon aantonen dat je minstens één Aziatische voorouder had, werd je niet geïnterneerd.

"Ik ben op 17 juli 1942 in Bandoeng geboren. Een half jaar eerder was de oorlog uitgebroken, in maart capituleerde het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger en werd mijn vader krijgsgevangen gemaakt, net als bijna alle andere mannen die als Landstormsoldaat waren gemobiliseerd.

"Vrouwen, kinderen en ouden van dagen bleven achter en hadden het moeilijk om het hoofd boven water te houden. Nederlandse kranten mochten niet meer verschijnen, Nederlandse scholen en banken werden gesloten, banktegoeden bevroren, soldij en salarissen niet uitbetaald. De Japanse tijd en jaartelling werden ingevoerd. Mijn oma nam brei- en herstelwerk aan en maakte Indische hapjes om nog wat te verdienen.

 •  
  Je hebt een zoon, hoe moet hij heten?

"Na mijn geboorte stuurde mijn moeder de baboe met een briefje naar het kamp: 'Je hebt een zoon, hoe moet hij heten?' Op het briefje terug stond Silvio Franciscus, maar dat vond mijn moeder overdreven dus het werd Frans. Mijn vader zag ik pas na de oorlog voor het eerst. Toen hij me wilde knuffelen hield ik afstand. 'Wie is die man?'

"We woonden vlakbij een kininefabriek en het spoorwegemplacement, allebei doelwit van bommen, dus we moesten vaak naar de geïmproviseerde schuilkelder. Mijn broers moesten op gummetjes kauwen tegen het scheuren van de trommelvliezen.

"Zelf heb ik nauwelijks herinneringen aan die tijd, wat ik vertel komt van mijn ouders, tante en ooms en van mijn twee broers. Mijn oudste broer Carlo zag dat mijn moeder regelmatig werd lastiggevallen door Japanse militairen en Indonesische mannen die haar 'bescherming' aanboden. Om haar te beschermen bleef hij angstvallig bij haar in de buurt.

 •  
  Iedereen die Nederlandsgezind was, liep gevaar te worden beroofd, verkracht of vermoord

De onafhankelijkheid
"De oorlog was op 15 augustus 1945 afgelopen en op 17 augustus proclameerde Soekarno de onafhankelijkheid van Indonesië. In de tijd dat het Nederlands gezag met behulp van Britse militairen nog niet was hersteld begon de Bersiap (Wees Paraat) waarbij jonge vrijheidsstrijders, de pemoeda's, en criminele meelopers met bamboesperen rondtrokken. Iedereen die Nederlandsgezind was, liep gevaar te worden beroofd, verkracht of vermoord. Voor de veiligheid vluchtte mijn moeder met haar nicht en mijn twee broertjes op de fiets naar het voormalige Jappenkamp Tjihapit, mijn oma en de baboe volgden de dag erna met mij. De Japanners waren eerst vijanden, daarna beschermers.

"Na de onafhankelijkheid van Indonesië, in 1949, kreeg mijn vader een dreigbrief omdat hij niet voor de Indonesische nationaliteit had gekozen, maar Nederlander wilde blijven. Nadat hij promotie maakte als ambtenaar, stuurden jaloerse collega's een anonieme brief dat hij maar moest oprotten naar Holland.

"In 1951 zijn we met de Willem Ruys naar Nederland gekomen. We kwamen in een contractpension in het Limburgse Gulpen terecht, omdat we katholiek waren. Gulpen is een prachtig dorp hoor, maar we wilden naar Den Haag, zoals zoveel Indo's.

 • Het gaat goed met de melati, het nieuwe symbool van de jaarlijkse Indiëherdenking. Van het insigne, dat vorig jaar bij de herdenking van 70 jaar bevrijding voor het eerst werd gedragen door koning Willem- Alexander en premier Rutte, zijn inmiddels meer dan tienduizend exemplaren verkocht, meldt de Stichting Herdenking 15 augustus 1945. Het insigne in de vorm van een witte bloem, de Indische jasmijn, is een reactie op het succes van de fakkel die steeds meer mensen opspelden tijdens herdenkingen op 4 en 5 mei. De melati is een typisch Indische bloem, die in Nederland moeilijk gedijt, aldus de stichting. Het wit staat voor onschuld en voor verdriet en gemis.

"Nederlanders weten niets van de koloniale geschiedenis, dat irriteert de meeste Indo's. Door het vrouwentekort in de VOC-tijd waren veel mannen met slavinnen getrouwd, die eerst moesten worden gekerstend. Zo is de groep Indo-Europeanen ontstaan. Mijn moeder heeft een Nederlandse vader, mijn vader was Nederlands-Javaans, de naam Leidelmeijer komt oorspronkelijk uit Oostenrijk.

"Onze komst naar Nederland wordt vaak vergeleken met die van de asielzoekers nu, maar wij waren christenen, we hadden de Nederlandse nationaliteit en we voelden ons Nederlands, dat is het verschil. We waren helemaal niet welkom, de regering-Drees voerde een ontmoedigingsbeleid. En we moesten alle kosten terugbetalen, dat werd direct met het salaris van mijn vader verrekend.

"Mijn oudste broer komt met zijn kleinzoon naar de herdenking, mijn andere broer heeft alzheimer maar zijn vrouw en dochter komen. Ik ben nu 74, het is goed dat jongere generaties het monument en de herdenking voortzetten."

Lees verder…

Interneringskampen in Indië Door: Joost van Bodegom

10897334656?profile=originalInterneringskampen in Indië                   Door:  Joost van Bodegom

Het zit mij al jaren dwars dat de Jappenkampen in Indië nog steeds als interneringskampen worden benoemd. Man, laat toch zitten, soedah, laat maar. Nee, dat doe ik dus niet en ik zal uitleggen waarom niet.

Ik begin maar met het volgen van de nomenclatuur van Van Dale. Het lijkt me dat ik daarmee in goed gezelschap ben. Daar staat onder ´internering´ vermeld: “Vrijheidsberoving op gronden van algemeen belang, algemene of bijzondere veiligheid.” Dat was dus voor de Japanners een prachtig doekje voor het bloeden toen ze ons als burgers bescherming gingen bieden tegen de vermeende agressieve Indische bevolking, die buiten de kampen mocht blijven. Wat een weldaad. Ik noem dat, in het Indische Joost van Bodegom

geval een “zogenaamd”  inter-neringskamp.

Maar waren het eigenlijk niet gewoon concentratiekampen?  De Van Dale verstaat daaronder:
“(het)    afgesloten  kamp  waar het

gezag onwelgevallige of gestrafte personen in barakken gevangen gehouden worden”. Dat klinkt dus veel aannemelijker naar mijn smaak. Vooral ook omdat, en we gaan nu nog een stapje verder    in Van Dale, er ook een definitie  in staat van een Jappenkamp:
“Het door Japanners tijdens WO II ingericht concentratiekamp.”

Is daarmee mijn redenering rond? Nee, allerminst. Toen ik jaren geleden een medewerker van het NIOD met deze nomenclatuur confronteerde was zijn directe commentaar: “Joost, wij maken uit wat wat is en niet Van Dale….”
Je zou denken dat dit een aanleiding zou kunnen zijn  om Van Dale op zijn vestje te spugen. Of dat gebeurd is weet ik niet, maar ik denk van niet. Ze hebben daar in Amsterdam wel wat beters

 te doen. En dat meen ik oprecht. Ik begrijp echter van geen kant waarom men sinds het einde van WO II over interneringskampen heeft gesproken. Ik denk onder meer aan het feit dat men er geen idee van had dat in latere jaren deze naamgeving een rol ging spelen in de zogenoemde “leedvergelijking” tussen, onder meer, Europese en Indische kampen. Daar kon natuurlijk geen sprake zijn van het feit dat wij in Indië met Europese concentratie-kampen vergelijkbare kampen hadden. Stel je voor zeg, jullie hadden het bovendien niet koud.

Nee, dan die winters van ons…
Het is allerminst mijn bedoeling om die vergelijking te trekken maar we moeten het beestje zo mogelijk wel bij de naam noemen die het meest passend is. Beter laat dan nooit.

En als dat niet gebeurd?  Geen nood ik heb nog een pijl op mijn boog. Van Dale: “Vernietigings-kamp: (het) (WO II) gevangenen-kamp speciaal ingericht voor het vernietigen van mensen.”

Dat waren de Japanners natuurlijk helemaal niet van plan in 1942. Opgeborgen voor eigen veiligheid, weet u nog wel. Maar waar kwam het uiteindelijk na drie jaar in de praktijk op neer? Juist, steeds minder voedsel en helemaal geen medicijnen meer. Zo lieten de verantwoordelijk militairen ons langzaam  letterlijk verrekken. En kom me niet aan met het argument dat er geen voedsel

en medicijnen meer waren.
Hoe kon het namelijk  vlak na  bevrijding gebeuren dat er een overvloed aan voedsel was, althans bij ons op Midden-Java en ik neem aan  in de meeste andere kampen. En medicijnen? Die waren er bij ons  in overvloed in de Rode Kruis pakketten die       de Jappen liever voor zichzelf bewaarden en opsloegen in goedangs voor als de nood aan hun man kwam.

Jongenskamp op Java

Ik neem aan dat dit niet alleen in Midden-Java is gebeurd. Daar heeft na de ontdekking van dit soort goedangs door kapitein-arts David Soltau in de buurt van Semarang zelfs nog tot een curieus incident geleid. In zijn, helaas nooit verschenen, boek, waarvan het manuscript in mijn bezit is, meldt hij, dat hij een verschil van mening kreeg met de Nederlandsch majoor die de bewaking commandeerde over dat kampement. Soltau wilde de medicijnen zo gauw mogelijk naar de Midden-Java kampen  trans-porteren. De majoor weigerde daarvoor toestemming te geven. Toen heeft Soltau hem zogenoemd en zogenaamd  “in de houding” gezet, de goedangs laten openen en toen de medicijnen laten distribueren.

Gelet op het voorgaande waren de Jappenkampen in Indië naar mijn smaak   “passieve   vernietigings-kampen”. Dit naar analogie van de termen actieve en passieve euthanasie. Bij het laatste hoef je niets meer te doen, je kunt het op zijn beloop laten. En dat gebeurde in Indië.

Ik hoop dat er met betrekking tot de terminologie van de Indische interneringskampen actie wordt ondernomen. Hetzij naar van Dale door het NIOD, hetzij intern bij het NIOD. Op dit moment blijft er grote verwarring bestaan. Voor mij, maar ik vrees in de toekomst ook voor vele anderen, als dat nu al niet het geval is. Het is nooit te laat om op je schreden terug te keren.

Joost van Bodegom (1936) zat tijdens de oorlogsjaren gevangen in de Japanse kampen Galoehan en Banjoebiroe. 

Java Post 

Lees verder…

10897309286?profile=original10897311480?profile=original

10897309685?profile=original10897312268?profile=original

 ICdankt alle leden van de Tweede Kamercommissie VWS voor de grote inzet voor de  Indische Kwestie! Namens lezers, ondertekenaars petitie, en de Indische Gemeenschap

10897312680?profile=original10897312857?profile=original10897313080?profile=original10897313091?profile=original 

10897313460?profile=original

Het zomerreces zit er weer op! Bergen dossiers en papierwerk kunnen deze leden van Tweede Kamercommissie weer tegemoet zien. Toch hadden ze oog voor de Indische kwestie. Van meet af aan - de Stille Tocht - zette zwaar geschud in tegen Martin van Rijn. U weet nog wel die 10.000 handtekeningen van Hans Vogelsang van NICC gesteund door ICM (Indische Internetkrant). Met het eisenpakket: Erkenning, excuses, en compensatie. De compensatie nadrukkelijk op deze volgorde: alle oorlogsslachtoffers uit het voormalige Indie, Backpay en KNIL.

Waarom de oorlogsslachtoffers? 

Omdat bij het Gebaar de Joodse Gemeenschap, Roma, en Sinti met ruim 45.000 werden gecompenseerd, en de Indische Gemeenschap 5200. Dit is grove discriminatie van hele bevolkingsgroep.

Het Indisch Platform liep aan de lijband van de staatssecretaris Martin van Rijn at mogelijk duidelijk zijn, naast dat niet met 10.000 mensen die hun steun hebben toegezegd werd gecommuniceerd/overlegd. Bovenal zelfs niet werd overlegd binnen het Indisch Platform.

 

Het zijn de leden van de Tweede Kamercommissie VWS die voortdurend de strijd voerde met Martin van Rijn. In tegenstelling waar voorzitter Silfraire DelHay - ook een eigen agenda heeft - akkoord gingen. het zijn de leden van Tweede Kamercommissie VWS die niet akkoord gingen! Deze dienden drie moties in  die aansluiten aan het eisen pakket van Het ICM, dus ruimer compenseren plus excuses en erkenning. Zij gaan weer verder met deze strijd!

Velen vragen zich af moet dit Indisch Platform nog wel verder, met een eigen dubbele agenda van deze voorzitter die niet functioneert?

 

Wilt U uw sympathie betuigen, en ook laten weten dat deze Kamerleden steunt, stuur dan een email,

hier de link hoe U hen kan bereiken, https://www.tweedekamer.nl/kamerleden

ICM 22.8.16

Lees verder…

10897337276?profile=original

 Red. ICM

Alle voorzieningen en subsidies werden in beleidsnota van Staatssecretaris Ross van VWS afgebouwd, ik meen in 2007, en deze werd door de Tweede Kamer goedgekeurd. Het afbouwen wordt bedoeld alle nieuwe aanvragen. Daarom onbegrijpelijk dat Pelita en Peggy die valse hoop kweekt bij deze mensen. Wil je dat de zaken worden teruggedraaid  worden zal een wetsaanpassingen of een motie of een petitie ingediend worden.

10897337688?profile=original

ICM 24.8.16

Lees verder…

Indonesië hoopt op Rutte

10897338477?profile=originalIndonesië hoopt op Rutte

Als het aan ambassadeur I Gusti Agung Wesaka Puja ligt, brengt premier Mark Rutte nog dit jaar een bezoek aan Indonesië. „In Jakarta is men op het ogenblik aan het kijken wat het goede moment is. Onze president moet er uiteraard zijn als jullie premier komt. Maar ik hoop dat het snel gaat gebeuren”, aldus de Indonesische diplomaat.

De Indonesische president Joko Widodo was afgelopen april nog in Nederland.

Ambassadeur I Gusti Agung Wesaka Puja bracht een bezoek aan de Aziatische supermarkt annex restaurant Wah Nam Hong in de Rotterdamse Markthal. Dit was al zijn tweede bezoek aan de zaak in de nog geen half jaar dat hij in Nederland is. De diplomaat is een goede bekende van eigenaar Arjan Chan, die nog een winkel in Rotterdam heeft en twee in Den Haag. „Ik wil dat er meer Indonesische producten worden verkocht in Nederland”, aldus de ambassadeur. Daarbij valt te denken aan ketjap en garnalen.

In het restaurant gaf chefkok Tim Kan een demonstratie koken op stoom aan foodbloggers. „Stomen is gezond”, aldus de kok. „Er komt weinig vet vrij.” De Aziatische keuken is volgens Tim Kan populair. „Het eten is smaakvol, met veel variatie.” Helaas kampen veel Aziatische restaurants met te weinig koks. Dit komt omdat Aziatische koks moeilijk Nederland inkomen terwijl Nederlandse koks vaak niet gekwalificeerd genoeg zijn.

Nadat chef Tim Kan de bloggers had laten zien hoe je echte pindasaus maakt, kregen de ambassadeur en eerste secretaris Iwan Nur Hidayat een grote kom noedelsoep met kip en kokos die zij elegant verorberden met stokjes. I Gusti Agung Wesaka Puja vertelde dat de situatie rond de Chinese zee waar spanningen zijn tussen China en de andere omliggende landen hem zorgen baart. „De spanningen daar kunnen naar de hele regio overslaan. We moeten voorzichtig en verstandig handelen.”

Over de internationale kritiek op de executies van drugsveroordeelden in zijn land kon de aimabele Indonesiër kort zijn. „Dit is volgens onze wet. Dat moeten de andere landen respecteren. Drugs zijn een groot probleem bij ons. Dagelijks sterven er 50 mensen aan.”

De diplomaat vindt het heerlijk in ons land. „Ik probeer elke hoek te bezoeken. Laatst was ik in Delft. Wat een prachtig stadje.”

ICM 25.8.16

Lees verder…

Jika Terpilih, Calon PM Belanda Ini Bersumpah Tutup Masjid dan Larang Alquran Dinegaranya. De aftrap verkiezingen, in buitenland.

post-feature-image
 
POSMETRO INFO - Calon Perdana Menteri (PM) Belanda, Geert Wilders, bersumpah menutup semua masjid dan melarang kitab suci Alquran di negaranya jika terpilih sebagai pemimpin Belanda. Sumpah itu dia sampaikan dalam manifesto seruan “de-Islamisasi” Belanda.
“The Netherlands is ours again (Belanda milik kita lagi),” demikian judul manifesto yang diluncurkan politisi Dutch Freedom Party (PVV) tersebut. Wilders selama ini dikenal sebagai politisi sayap kanan yang anti-Islam.
Manifesto satu halam dengan 11 poin itu dia terbitkan hari Kamis. Manifesto itu sudah lama dia siapkan untuk dipublikasikan menjelang Pemilu Belanda bulan Maret tahun depan.
Beberapa poin dokumen manifesto Wilders antara lain seruan penutupan semua masjid dan sekolah Islam, larangan kitab suci Alquran, dan larangan masuk bagi imigran asal negara-negara Islam.
Melarang jilbab di depan umum juga diusulkan dalam manifesto tersebut. ”Serta larangan semua ekspresi Islam yang melanggar ketertiban umum,” bunyi salah satu poin manifesto, seperti dikutip Russia Today, Sabtu (27/8/2016).
Wilders berpendapat, semua langkah-langkah dalam usulannya itu untuk menyelamatkan uang negara sebesar 7,2 miliar Euro (USD 8 miliar).
“PVV memerangi Islam, ingin menutup perbatasan Uni Eropa dan (menyelamatkan) miliaran (dana) sehingga kita bisa memberikan lagi kepada orang-orang,” kata Wilders dalam sebuah pernyataan.
”Pesan saya kepada Belanda: Belanda harus kembali menjadi milik kita,” katanya lagi.
Rencana Wilders dikritik sejumlah pihak, salah satunya dari Pemimpin Christian Democratic Appeal, Sybrand van Haersma Buma. ”Benar-benar aneh dan luar biasa,” kata Buma.
”Program ini lebih lanjut akan mempolarisasi masyarakat Belanda,” lanjut dia.
Wilders sudah dua kali dibawa ke pengadilan atas tuduhan menghasut kebencian, yakni pada 2011 dan Maret 2016. Lantaran pandangan politiknya yang anti-Islam, Wilders kerap disamakan dengan calon presiden Amerika Serikat dari Partai Republik, Donald Trump.[sindo]
BACA JUGA:
 Daily Mail : Kemacetan Di "Brexit" Terburuk di Dunia
 Singapura Kembalikan 26 dari 35 Kereta yang Dipesan dari Cina karena Gagal Tes Kelayakan. Bagaimana Indonesia?
 Pemerintah Saudi Meralat Pelaku Bom Jeddah Bukan dari Inggris Tapi Ekspatriat Asal Pakistan.
 TERUNGKAP ! Pelaku Bom Nabawi Seorang Ekspatriat Asal Inggris
Lees verder…

Koningin Máxima op VN-bezoek Indonesië

Koningin Máxima op VN-bezoek Indonesië

30/08/16, 07:53  − bron: ANP
media_xl_4041218.jpg
© ANP.

Koningin Máxima is vanochtend aangekomen in Jakarta voor een driedaags bezoek, in haar VN-functie als speciaal pleitbezorger van toegankelijkheid tot financiële diensten. Op het programma staan onder meer een onderhoud met de Indonesische president Joko Widodo en een veldbezoek in de buurt van Bogor.

Voorafgaand aan haar komst heeft Máxima een opiniestuk laten publiceren in de Engelstalige Jakarta Post. Daarin betoogt ze dat technologie de sleutel is tot betere toegankelijkheid tot financiële diensten, met name in een uitgestrekt land als Indonesië. "Zo kan een boer die kilometers van de dichtstbijzijnde stad woont zijn telefoon gebruiken om zaden te kopen en het schoolgeld van zijn kinderen betalen, zonder dat hij zijn werk moet onderbreken om kilometers af te leggen."

Volgens Máxima staat Indonesië voor unieke uitdagingen. Het is in afgelegen gebieden moeilijk wegen aan te leggen en te zorgen voor elektriciteit, laat staan te zorgen voor bankdiensten. Maar onder meer mobiel bankieren kan een oplossing bieden.

Ook vormen van biometrische identificatie, zoals irisscans en vingerafdrukken, bieden volgens de koningin kansen aan arme Indonesiërs. Zij kunnen zo toch deelnemen aan het financiële systeem, ook als ze geen officieel paspoort hebben. "Als Indonesië alle voordelen van financiële inclusiviteit wil realiseren zal het land ervoor moeten zorgen dat technologische vooruitgang gepaard gaat met beleid dat consumenten beschermt en de financiële kennis vergroot, vooral onder de armsten."

Tijdens haar verblijf discussieert de koningin over de verschillende mogelijkheden en adviseert ze Indonesië, dat de ambitie heeft om de helft van de volwassen bevolking in 2019 toegang te geven tot de bankdiensten. Nu is dat nog maar 36 procent.

Lees verder…
KNIL-veteraan de heer Drijsen is uit Arnhem gekomen voor de herdenking.
KNIL-veteraan de heer Drijsen is uit Arnhem gekomen voor de herdenking.
Foto: Hollandse Hoogte

Geen vergoeding nabestaanden militairen en ambtenaren

’Het is allemaal zo’n soesa’

16 AUG 2016Inge Lengton

Nabestaanden van oud-ambtenaren en militairen uit Nederlands-Indië kunnen vooralsnog fluiten naar een riante kabinetsvergoeding. De Task Force Indisch Rechtsherstel (TFIR) had het kabinet gevraagd om de knip te trekken, maar krijgt nul op het rekest van staatssecretaris Martin van Rijn (Welzijn). Mogelijk volgen er nu juridische stappen.

Staatssecretaris Van Rijn en premier Rutte hebben een krans geplaatst.
Staatssecretaris Van Rijn en premier Rutte hebben een krans geplaatst.
Foto: ANP

De kwestie draait om salarissen van ambtenaren en militairen die vanwege de bezetting van Nederlands-Indië door Japan tijdens de Tweede Wereldoorlog nooit zijn uitbetaald. De Japanners bevroren de banktegoeden waardoor het loon op de plank bleef liggen. Ook na de oorlog werden de salarissen en pensioenuitkeringen niet uitgekeerd.

Rechthebbenden hebben 70 jaar lang met het kabinet gestreden om het achterstallige loon alsnog te kunnen opstrijken. Eind vorig jaar ging staatssecretaris Van Rijn gedeeltelijk overstag. Een deel van de nog levende oud-ambtenaren en KNIL-militairen kreeg 25.000 euro per persoon. Het ging om zo’n 1100 man.

Maar volgens de Task Force Indisch Rechtsherstel is die regeling véél te summier. Niet alleen nog levende ambtenaren en militairen zouden het geld moeten krijgen, maar ook weduwen, kinderen, of andere nabestaanden. „De grootste klacht is dat nazaten van landgenoten die zich hebben ingezet voor Nederland in voormalig Nederlands-Indië, in de kou blijven staan”, aldus voorzitter Sylvia Pessireron van TFIR.

PvdA-bewindsman Van Rijn geeft echter niet thuis. Hij laat deze krant weten dat de vorig jaar bedachte regeling in samenspraak met de Indische gemeenschap is gemaakt. Er is ’intensief’ overlegd met het Indisch Platform (een overkoepelend orgaan van belangenorganisaties), zo herinnert hij zich. Van Rijn: „Na een geschiedenis van meer dan zeventig jaar begrijpt het kabinet heel goed dat er altijd discussie zal blijven bestaan, maar we hopen dat de vorig jaar gemaakte stap de weg vrijmaakt om een bladzijde om te slaan en te beginnen aan een nieuw hoofdstuk van onze gezamenlijke toekomst.”

Anton te Meij van het Indisch Platform denkt niet dat de Indische gemeenschap het erbij laat zitten. Volgens hem is er binnen het platform nooit overeenstemming geweest over het akkoord van vorig jaar en plukt het kabinet daar nu financieel de vruchten van.

Eerdere berekeningen legden bloot dat de Nederlandse overheid waarschijnlijk 2,4 miljard euro had moeten vrijmaken om de niet uitbetaalde tegoeden te kunnen compenseren. Het kabinet had vorig jaar echter aan 30 miljoen euro genoeg, omdat alleen maar de nog levende oud-ambtenaren en militairen er aanspraak op konden maken.

Volgens Peggy Stein, eerder werkzaam voor het verdeelde Indisch Platform, is het een kwestie van tijd voordat het kabinet een claim aan de broek krijgt. De TFIR schermt daarmee, maar ook de Stichting Vervolgingsslachtoffers Jappenkampen, zegt ze. „De eerdere woorden van Van Rijn bieden genoeg haakjes voor een juridische strijd”, beweert ze stellig.

Volgens de 80-jarige Clemens Henkel, die gisteren bij de jaarlijkse herdenking was van het oorlogsgeweld in Nederlands-Indië, is de huidige kabinetsregeling voor de achterstallige salarissen veel te ingewikkeld. „De een krijgt niks omdat iemand te vroeg is gestorven, de ander staat in de kou omdat hij juist te laat is geboren.”

Zijn maatje Eddie Pattiselanno Timmerman (73) ziet het somber in. „Het kabinet wacht gewoon net zo lang totdat al die mensen gestorven zijn. Mijn opa was adjudant bij het KNIL, maar ik doe er niet eens meer moeite voor. Het is allemaal zo’n soesa”, moppert hij.


10897237288?profile=original10897237700?profile=original

Steun ons om ons werk af te maken door te tekenen en te doneren
                           

Indische zaak - Het Traktaat van10897237288?profile=originalWassenaar 1966 

Hier Onderteken petitie   < of >    Kijken wie er getekend hebben

< of >   Laatste Updates  In het Engels hier

 •  10897234678?profile=original Uitbetalen Traktaat van Wassenaar  Crowdfunder of donateur worden?

   

  Uw donatie  kan U storten op Rabo rekening NL41 RABO 03977255 07   ten name van F.Schwab / ICM Online onder vermelding van donatie Traktaat van Wassenaar.

Lees verder…

ICM met A+B Team aanwezig op PASAR MALAM Assen

Pasar Malam Assen 2016

Op 2, 3 en 4 september wordt de TT Hall Assen al weer voor de zevende keer aangekleed in Oosterse sferen voor de Pasar Malam Assen. Deze succesvolle pasar trekt elke editie weer duizenden bezoekers die er gezellig kunnen rondstruinen op de goed gevulde markt met talloze kraampjes, eetstands en restaurants. En natuurlijk wordt er ook deze keer een geweldig muziekprogramma gepresenteerd met optredens van:
 AlleArtiesten PasarA

 vrijdag 2 september

Simeon Warkor & Friends

(met Simeon Warkor, Marcel Sohilait, Paul Warkor, Selwyn Matrutty en Jack Siahaya)
Dansgroep Nuansa Seni Indonesia
Cerita Band 
Ally & Friends

(met Elly Usmany-Unitli, Patrick Unitli, Maurice Matrutty, Yancy Angwarmasse en Chris Soukotta)
 

zaterdag 3 september

Diana & Friends - Trio Predestinated

Ben Heart - Dansgroep Nuansi Seni Indonesia

zondag 4 september

Xanur - Shanelle de Lanoy
Hawaïan Treasure
Duo Freeline


Meer informatie over de Pasar Malam Assen

De Pasar Malam Assen wordt elke jaar georganiseerd in de TT Hall Assen. Meer informatie over de artiesten, openingstijden, entreeprijzen, route en locatie vindt u opwww.pasarmalam-assen.nl

Hieronder ziet u de aankondigingsflyer van de Pasar Malam Assen 2016.

 Expo PasarA flyer zijde1      Expo PasarA flyer zijde2

(klik op de flyers voor een vergroting.)

MarktAssen 0

MarktAssen 5

Lees verder…

Oorlogskinderen met Indië - verleden

undefinedOorlogskinderen met Indië - verleden
maandag 15 augustus 2016 23:39

Zwolle - Op de mooie zomeravond van maandag 15 augustus werden onder de grote kastanjeboom bij de ingang van Park Eekhout rondom de vijver met klaterende fontein de verschrikkingen van de oorlog in Nederlands Indië opgehaald. Om te herdenken en elkaar te troosten. Naast het Indië- en Nieuw Guinea monument stonden Zwolse militaire veteranen en leden van de Nationale Reserve naast elkaar in het gelid. De nationale driekleur naast het monument halfstok. Het Koperensemble Excelsior uit Westenholte zorgde voor passende koraalmuziek. Voor genodigden en andere belangstellenden waren stoelen klaargezet. Velen waren op de fiets gekomen. De kermisattracties waren stilgezet en alleen zacht stadrumoer was hoorbaar toen ceremoniemeester Jeffrey Satoor De Rootas de samenkomst opende: "de herdenking van dit jaar heeft als thema "kinderen en nazaten uit de oorlog in Nederlands Indië." In zijn inleiding vroeg hij aandacht voor de kinderen van oorlogsslachtoffers, die tientallen jaren later soms ernstige gezondheidsklachten krijgen.

dscf4400.jpg
Foto's: Hennie Vrielink

Mevrouw Gerdi Verbeet, voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei hield een persoonlijk verhaal over haar vader, die als dienstplichtig militair in de herfst van 1945 naar Indië werd gezonden. "Net de hongerwinter achter de rug en gelijk daarna in een koloniale oorlog terechtgekomen." De terugkomst in Nederland verliep kil en gevoelloos en er was toen voor militairen nog geen nazorg. "Ook mijn vader zweeg, want hij zag de afkeuring in onze gezichten." Verbeet wil aandacht voor de verhalen van deze oud-militairen en "we hebben niks aan simpele oordelen dat zij oorlogsmisdadigers waren." 

dscf4403.jpg

dscf4410.jpg

dscf4415.jpg 

Ook vroeg ze aandacht voor kinderen uit oorlogsliefdes. Nederlandse militairen hebben toen kinderen verwekt bij Indische vrouwen. Jarenlang was dit een groot taboe en deze kinderen bleven vaak in Indië achter na vertrek van hun vader naar Nederland. "Ze waren niet bruin genoeg voor de Indonesiërs en werden soms gezien als kinderen van de bezetter. Ze waren niet wit genoeg om door Nederland erkend te worden. Het project "Oorlogliefdeskind" helpt zestig jaar later vaders en kinderen bij hun zoektocht naar elkaar. Inmiddels oudere mannen en vrouwen in Indonesië op zoek naar hun biologische vader "Tuan Papa" en oude blanke mannen uit Nederland die aan het eind van hun leven hun lichtbruine kind willen ontmoeten.

De heer Silfraire Delhaye, voorzitter van het Indisch Platform hield ook een zeer persoonlijke toespraak, waarbij hij vooraf aangaf dat zijn woorden wellicht emoties van boosheid of verontwaardiging zouden kunnen oproepen. De ouderen hielden hun leed verborgen voor hun kinderen en wilden hun trauma's niet tonen, waardoor kinderen hun ouders niet hebben leren kennen. Hijzelf heeft zijn vader nooit gekend. Zijn vader was een Japanse burgerofficier in Nederlands Indië en verwekte bij een Indische vrouw een kind: "Ik ben een Japanse nakomeling." Hij erkende met een "bezwaard gevoel" hier vanavond op 15 augustus met zijn Japanse achtergrond te staan, maar gaf ook een duidelijk statement: "Een kind kan nooit zijn eigen ouders uitzoeken."

Precies om acht uur was het één minuut stil nadat de trompettist het signaal "Taptoe" had gegeven en was alleen de klok van de Peperbus te horen die acht keer sloeg. Na de stilte werd het eerste couplet van het Wilhelmus gespeeld door Koperensemble Excelsior en de vlag werd in top gehesen. Hierna droeg burgemeester Henk Jan Meijer het gedicht "Erfenis" van dichter, schrijver en beeldend kunstenaar Ted van Lieshout voor.

Niet allen gesproken woorden, maar ook gezongen teksten door de Indische sing-song writer en muzikant Wouter Muller. In een wit pak met zwart vestje nam hij zijn gitaar ter hand en vertelde dat hij kind van een KNIL-militair is. Zijn eerste lied "Daddy". Ook zijn vader zweeg over zijn Indië verleden. "Mijn daddy was stil, maar 's nachts in het donker kwamen keer op keer je herinneringen weer. Dan hoorde ik je gegil." Dit zwijgen heeft grote gevolgen gehad voor henzelf, maar ook voor de generaties daarna. Vervolgens het lied "Wie ben ik?" met de zin "het land waar ik ben geboren heb ik nooit goed gekend."
Op verzoek van enkele aanwezigen zong Wouter Muller zijn lied over het Indië- en Nieuw Guineamonument in Park Eekhout. Naast dit monument het lied "Dit moment. Dit monument." Enkele fragmenten uit dit lied: "Ik kom hier wel eens vaker, meestal als de mensen zijn vertrokken. Dan leg ik bloemen voor mijn vader neer. Midden in de stad staat een sculptuur van drie zuilen in een park. Dit monument als een teken uit het verre Oosten. Vaak spelen hier kinderen onwetend van al die donkere dagen."

Na de muziek van Wouter Muller werden kransen bij het monument gelegd. Eerst door de loco-Commissaris van de Koning Bert Boerman en burgemeester Henk Jan Meijer namens het openbaar bestuur. Vervolgens door (klein)kinderen van Indische en Molukse Nederlanders ter nagedachtenis aan alle omgekomen burgers en de derde krans ter nagedachtenis aan alle omgekomen militairen en koopvaardijpersoneel door vertegenwoordigers van de Stichting Oud Militairen en veteranen, Algemene vereniging van oud personeel van de Koninklijke Marine. De kranslegging werd afgesloten met het leggen van bloemstukken door de Centrale Commissie Oranje en de Parkschool. Hierna vond het defilé plaats, dat werd geopend door de burgemeester en loco-Commissaris van de Koning in Overijssel. De andere aanwezigen sloten zich hierbij aan en hielden met hun eigen herinneringen even stil bij het monument en de kransen. Sommigen legden zelf nog een bosje bloemen aan de voet van het monument. De zon was inmiddels achter de bomen verdwenen; het begon al te schemeren en na vertrek van de mensen bleven de bloemen bij het monument in vredige stilte achter.

Hennie Vrielink
Verslaggever Weblog Zwolle

 

Lees verder…

10897333890?profile=originalHistorie belangrijk goed’

Het is goed om de Japanse capitulatie op 15 augustus in 1945 jaarlijks te herdenken. Driekwart van de deelnemers aan de Stelling van de Dag vindt herdenken belangrijk. We kunnen ervan leren, ook al herhaalt de historie zich nooit exact hetzelfde.

Telegraaf 17 augustus 2016

Stilstaan bij de gruwelen die in Nederlands-Indië plaatsvonden wordt door de meerderheid van de stemmers van het grootste belang geacht. „Geschiedenis is een belangrijk goed, iedereen kan hiervan leren en vruchten plukken. Wanneer je dit stopt zal er een samenleving ontstaan die nog meer verhardt en daar is geen enkel mens op deze aardbol bij gebaat”, vreest een deelnemer.

Sommigen menen dat de overlevenden die bloot hebben gestaan aan de gruwelen van de Japanse bezetting nooit in Nederland de erkenning hebben gehad voor het leed wat hen daar was aangedaan. „Schandalig was die vreselijke periode daar”, laat een overlevende weten.

De geschiedenis van Nederlands-Indië maakt deel uit van onze identiteit, ook al is de historie onderbelicht. Velen vinden dat er meer aandacht hiervoor moet komen. „Schenk op school aandacht aan dit stukje verleden”, stelt iemand voor.

Herdenken is vooral ook important om de historie door te geven aan de jongere generaties, die nu in vrede opgroeien en geen oorlogen hebben meegemaakt. Zo schrijft een respondent met historisch besef: „Het is vooral voor jongeren belangrijk om te herdenken zodat zij zich realiseren dat vrede niet zo normaal is. Al die verschrikkingen willen we nooit meer!” En een andere deelnemer valt bij: „Herdenken is belangrijk voor de overlevenden. Maar ook voor hun kinderen, omdat de ouders hun verdriet hebben doorgegeven. Daardoor zijn hun jeugd en leven eveneens voor een belangrijk deel bepaald door de gevolgen van de verschrikkingen van de oorlog.”

Bijna een kwart van de stellingdeelnemers is het oneens met de stelling en meent dat het na ruim 70 jaar over moet zijn met herdenken. „Kijk liever naar heden en toekomst. Tot op heden zijn we met herdenken weinig opgeschoten, gezien alle oorlogen op dit moment, ook in het klein in Nederland zelf”, klinkt het. „Ik ben van 1947 en deze herdenking zegt mij helemaal niets. Ik heb er ook nooit iets over op de lagere school gehoord. Laten we ermee ophouden en 4/5 mei aanhouden voor iedereen”, schrijft een naoorlogse deelnemer. En enkelen pleiten voor één nationale herdenkingsdag voor alle oorlogsslachtoffers, bijvoorbeeld op 4 mei.

Anderen menen dat niet alleen de Japanse capitulatie en de gruwelen van de Japanners in Nederlands-Indië moeten worden herinnerd. „Herdenken moet op de juiste manier, met ook een scherpe blik voor ’onze’ eigen fouten in het (koloniale) verleden”, stelt iemand voor. En een ander bekritiseert de huidige opzet van de plechtigheid. „Opvallend dat wel slachtoffers van de Japanners worden herdacht, maar dat we de Nederlandse oorlogsmisdaden en de Indonesische slachtoffers daarvan niet herdenken.”

Aan het verleden moet recht worden gedaan. Dat houdt ook in dat de nabestaanden van oud-militairen en - ambtenaren recht hebben op een nabetaling van het kabinet op salarissen die nooit zijn uitbetaald. De helft van de stemmers meent dat staatssecretaris Van Rijn (Welzijn) hiervoor moet ijveren.

René van Zwieten

Lees verder…

ICM met A+B Team aanwezig met ICM stands.
Vrijdag 19 augustus

13.00 - 14.00 uur CD Ind.muziek

14.15 - 15.00 uur Diana & Friends

15.30 - 16.00 uur Aniadi Art

16.30 - 17.15 uur Doña & de Gado,s

17.45 - 18.15 uur Diana & Friends

18.45 - 19.30 uur Aniadi Art

19.45 - 20.15 uur Doña & de Gado,s

20.45 - 21.30 uur Diana & friends

22.00  uur            Einde

 


 

Zaterdag  20 augustus

12.00 - 13.00 uur CD. Ind.muziek

13.00 - 13.45 uur Wipe Out Selection

14.15 - 14.45 uur Bunga Melati

15.15 - 15.45 uur Hans Milané

16.30 - 17.00 uur Wipe Out Selection

17.30 - 18.15 uur Bunga Melati

18.45 - 19.15 uur Hans Milané

19.30 - 20.00 uur Wipe Out Selection

20.30 - 21.30 uur Massada & 4Suara

22.00 uur             Einde

 

Zondag  21 augustus

12.00 - 12.30 uur  CD Ind.muziek

12.30 - 13.00 uur  Gerson & friends

13.30 - 14.00 uur  Batik Dance Theatre

14.30 - 15.00 uur  Gerson & Friends

15.30 - 16.15 uur  Jimi Belmartin

16.30 - 17.00 uur  Batik Dance Theatre

17.30 - 18.30 uur  Gerson & Friends

19.00 uur   Einde


10897237288?profile=original10897237700?profile=original

Steun ons om ons werk af te maken door te tekenen en te doneren
                           

Indische zaak - Het Traktaat van10897237288?profile=originalWassenaar 1966 

Hier Onderteken petitie   < of >    Kijken wie er getekend hebben

< of >   Laatste Updates  In het Engels hier

 •  10897234678?profile=original Uitbetalen Traktaat van Wassenaar  Crowdfunder of donateur worden?

   

  Uw donatie  kan U storten op Rabo rekening NL41 RABO 03977255 07   ten name van F.Schwab / ICM Online onder vermelding van donatie Traktaat van Wassenaar.

Lees verder…

Geen Back Pay,  maar rekeningen om tot de laatste cent terug te betalen voor Indisch oorlogslachtoffers !

10897335859?profile=original

10897336254?profile=original

De burgers (Indische oorlogslachtoffers) wachten nog steeds op het geld dat Republiek Indonesie betaalde aan Nederland omdat ze uit het Indonesie werden verjaagd voor het verlies van al hun bezittingen, geen Back pay maar gekregen de rekeningen gepresenteerd dat ze alles tot de laatste cent moesten terugbetalen.

Tot op heden hebben deze oorlogslachtoffers geen erkenning, excuses en geen cent compensatie gehad. Ik hoor hier niemand hierover, daarvoor hebben 12.000 mensen getekend, of zijn wij het al weer vergeten. KNIL en ambtenaren hebben nog gelden gehad, hoefden hun overtocht naar Nederland niet te betalen naast de andere voorzieningen, die burgers (oorlogslachtoffers wel voor hun kiezen kregen). Kortom nog veel werk te doen voor Martin van Rijn, kan toch niet zo zijn dat Indische vluchtelingen zo maar in de kou worden gelaten. 

Zie verder 

https://petities.nl/petitions/uitbetalen-op-basis-van-traktaat-van-wassenaar-1966?locale=nl

======================================================================================

10897237700?profile=original

Steun ons om ons werk af te maken door te tekenen en te doneren
                           

Indische zaak - Het Traktaat van10897237288?profile=originalWassenaar 1966 

Hier Onderteken petitie   < of >    Kijken wie er getekend hebben

< of >   Laatste Updates  In het Engels hier

 •  10897234678?profile=original Uitbetalen Traktaat van Wassenaar  Crowdfunder of donateur worden?

   

  Uw donatie  kan U storten op Rabo rekening NL41 RABO 03977255 07   ten name van F.Schwab / ICM Online onder vermelding van donatie Traktaat van Wassenaar.

Lees verder…

10897234678?profile=originalVoortgangsverslag Traktaat van Wassenaar per  9 augustus 2016 (voorheen 18 juli 2016).

De deelnemers (donateurs) en ondertekenaars verzochten het ACTW66 om een tussentijdse verslag.   

**) Updates met rood.

Voor Fase I  heeft ACTW66 inmiddels vele benodigde werkzaamheden verricht en de nodige stappen ondernomen. ACTW66 heeft bereikt dat de advocaten, materiedeskundigen en de consultants op basis van "no cure no pay "voor ons gaan werken bij deze megaklus om aan 60.000-70.000 gedupeerden om  door  De Staat hun gelden te laten uitbetalen.  Inmiddels hebben deze reeds vele werkzaamheden uitgevoerd voor Fase I.  Met de campagne werd van de 60.000 - 70.000 ruim 15.000 bereikt ( Verschillende Indische organisaties hebben zich gemeld om het traktaat onder hun leden ter kennis te stellen) naast dat er ruim 12.000 ( voorheen 9.479, de verwachtingen zijn dat het eind van jaar de 20.000 zullen worden bereikt. Nu het traktaat meer bekendheid krijgt). De petitie is ondertekend en 3678 (voorheen 2417) hebben toegezegd te willen doneren,  blijven helaas de donaties sterk achter op de andere geboekte resultaten.

Uit de gepleegde research door materiedeskundigen zijn in samenwerking met het team van ACTW66 de feiten, bevindingen en oplossingsrichtingen samengevat in het rapport "Voorstel conceptrapport Uitbetalen Traktaat van Wassenaar".    Deze  werd vorige week aan Jakarta Advocaten Team (JAT) ter beschikking gesteld. Deze zullen de juridische puntjes op de I zetten.  Hierna gaat het rapport naar de uitgever om het in boekvorm uit te geven.  De planning is dat dit Rapport/ boek  in september wordt uitgegeven en in boekvorm  beschikbaar komt, alvorens deze  met dagvaarding met 10.000 handtekeningen uit handen van de advocatenkantoor te Jakarta wordt overhandigd aan Bert Koenders.  Ook hij  en zijn Ministerie zijn op de hoogte van deze komende zaak.

 

Alle bewindslieden van de Tweede Kamer zijn op de hoogte gebracht, en uiteraard Halbe Zijlstra die in 2009 begin maakte aan dit dossier, ook research heeft gepleegd.  Op 22 april jl. werd persoonlijk de President Joko Widodo van de republiek Indonesië in kennis gesteld van dit Traktaat dat de Nederlandse Staat  het financiele onderdeel uit dit verdrag tot uitbetaling van de Indische Gemeenschap niet heeft uitgevoerd. 

 

ACTW66 heeft als claimstichting voor Fase I alle benodigde werkzaamheden en uitgaven voor haar rekening genomen, is een fors bedrag geworden !

 

Voor Fase II, zijn meer middelen nodig om  ten eerste de groep van 60.000 gedupeerden (rechthebbenden) ,  zijnde aangemerkt als deelnemer van ACTW66 als claimstichting- te bereiken via de omroepen, en  de dagbladen.  Hier zijn veel kosten meegemoeid. De griffiekosten om deze zaak op de rol te zetten,  2,5 % van 689 miljoen. Ten slotte voor Informatie & Communicatie naar de gedupeerden toe , de levering van het rapport / boek "Voorstel conceptrapport  Uitbetalen traktaat van Wassenaar 1966" voor 70.000 exemplaren.  ACTW66 is intensief bezig om ook andere fondsen aan te boren via financiële instellingen. De kosten voor Fase II worden geschat op minimaal  15 miljoen euro.

 

Daarom vraagt ACTW66 een minimale donatie van € 25, en t.z.t. ontvang u het  "Voorstel conceptrapport Uitbetalen Traktaat van Wassenaar" dat in boekvorm wordt uitgegeven.

 

Uw donatie/bijdrage kunt U storten op Rabo rekening NL41 RABO 03977255 07  ten name van F.Schwab / ICM Online onder vermelding van donatie ACTW 66 - Traktaat van Wassenaar . Wij hebben uw donatie hard nodig voor de uitvoeringskosten van de regeling tot compensatie, welke de Nederlandse Staat bewust 51 jaar heeft nagelaten, teneinde ons werk  verder af te kunnen maken

Lees verder…

Respect Rudy, de bedenkers van KNIL betalingen zijn Silfraire Delhay en Martin van Rijn!

10897332092?profile=original

Beste Rudy,

alleen maar respect voor deze daad.  

Toch moet je weten wie de ontwerpers, auteurs, bedenkers van dit onhumaan plan zijn, dat uiteindelijk in deze regeling voortvloeit voordat je naar de Overheid wijst.

Het zijn de voorzitter IP Silfraire DelHay en Staatssecretaris Martin van Rijn die dit plan hebben bedacht. Drie jaren lang in stilte zonder maar 1 woord te communiceren naar hun eigen achterban - bij het Indisch Platform de delegatie - en nog erger 10.000 mensen die bij de stille tocht hun mandaat gaven voor: Erkenning, excuses, en compensatie.

 

De compensatie behelsde op deze volgorde en niet anders;

-          alle oorlogsslachtoffers met een plafond die gelijk is gesteld aan de oorlogsslachtoffers Joodse Gemeenschap, Roma, en Sinti’s die rond de 45.000 ontvingen, en de Indische gemeenschap 5200. Mede omdat Nederland in economische crisis zit( Totaal pakket zou 8 miljard kosten voor een dergelijk 65.000 man), deze in een pensioenplan te vatten van € 600 per maand op het AOW via de SVB dit is o.a. met Ton Te Meij (IP delegatie persvoorlichter) besproken en bedacht.

-          Backpay

-          KNIL, omdat deze al andere voorzieningen hebben gehad, en de eerste groep oorlogsslachtoffers ook nog alles zelf hebben moeten betalen tot de laatste cent.

 Te denken dat NCC & ICM jaren achtereen die 10.000 mensen hiervan hebben moeten overtuigen om te tekenen. 

Bizarre is dat juist op de dag van die beslissing bekend werd dat VWS een meevaller had van 6 miljard. Het zijn de leden van de Tweede Kamercommissie VWS die zich volledig gekeerd hebben tegen dit plan, en alsnog drie moties indienden conform onze eisenpakket. 

Rudy dank voor jouw bijdrage in deze strijd!

Is ook goed om te weten dat de Tweede Kamer commissie  leden deze drie jaren voor ons hebben gestreden, Ik dacht dat wij daar het Indisch Platform voor hadden (nadruk op hadden) ?


Lees verder…

Herdenkingen elders in het land

 

10897275489?profile=originalHerdenkingen elders in het land

Met dank aan NICC.

Gelukkig kreeg de redactie dit jaar na herhaalde oproepen in de vorige edities van NICC Magazine weer een aantal meldingen van herdenkingen in den lande. Die meldingen zal de redactie hierna plaatsen. Voor herdenkingen in uw eigen woonplaats, die hier niet vermeld staan, adviseren wij u het internet te raadplegen. De Nationale Herdenking bij het Indisch Monument in Den Haag zal, evenals andere jaren, op televisie worden uitgezonden.

 

14 augustus 2015

Amstelveen, Broersepark

Elk jaar, voorafgaand aan de dag van de capitulatie vindt in Amstelveen de herdenking plaats bij het Monument ter nagedachtenis aan de slachtoffers van  de  Japanse  bezetting  en de 

Bersiap. De plechtigheid begint om 19.30 uur en duurt tot 20.30 uur. Degenen die bij het monument een krans willen plaatsen, kunnen deze tot 19.00 uur afgeven bij de organisatie. Bij deze herdenking is iedereen welkom, maar zorgt u ervoor   tijdig aanwezig  te  zijn,  vanwege een beperkt aantal van 600 zitplaatsen. Na afloop is er in het naast het monument gelegen gebouw een kumpulan, waarvoor u van harte bent uitgenodigd.

10897307057?profile=originalNijmegen, Gemeentehuis

Herdenken doet ieder op zijn of haar eigen wijze. Voor de Indische gemeenschap in Nijmegen en omgeving doen wij dit op 14 augustus om de slachtoffers van de Japanse bezetting te gedenken. Het thema dit jaar is: Gedeelde ervaringen. Yvonne van Genugten, directeur Indisch Herinnerings Centrum en Kartini Slaats, 3e generatie Indische Nederlanders, zullen hun ervaringen met ons delen en vertellen over hetgeen zij

van hun (groot)ouders hebben meegekregen en in hoeverre zij zich Indisch voelen. Het koor Canto Novio uit Nijmegen zorgt voor de muzikale omlijsting. Na de officiële ceremonie is er ruim de tijd om eigen ervaringen met elkaar te delen. Inloop vanaf 19.00 uur. Officiële ceremonie: 19.30 tot 21.00 uur.

 

10897276299?profile=original15 augustus 2015

Wageningen, Rumah Kita

De bewoners van zorginstelling Rumah Kita in Wageningen herdenken samen met hun familieleden de capitulatie veel bewoners luidde deze het begin in  van  de  onafhankelijkheidsstrijd  en de Bersiap periode, waardoor vrijwel ieder het land halsoverkop moest verlaten. Om 10.30 uur   zal Marco Petzoldt regiomanager van Rumah Kita de aanwezigen  

welkom heten, waarna de   Burgemeester   van   Wageningen enkele woorden zal spreken, namens Gemeente Wageningen.  Tijdens de herdenking wordt de taptoe geblazen, gevolgd door  één minuut stilte en het zingen van twee coupletten van het Wilhelmus. Daarna volgt de vlagceremonie en worden twee kransen bij het monument gelegd, waarna tot slot ook de bezoekers en bewoners de mogelijkheid hebben om bloemen bij het monument te leggen. Na afloop wordt er gezamenlijk koffie gedronken in het restaurant.

10897276472?profile=originalGeldrop, begraafplaats ‘t Zand’

Jaarlijkse herdenking bij het gedenkteken op begraafplaats ’t Zand aan het Aragorn in Geldrop. Vanaf 18.30 uur worden  hier  de gevallenen herdacht uit de tijd van de Japanse bezetting, de Bersiap en de Politionele Acties, zowel burgers als militairen. Toespraken worden  afgewisseld  met  muziek. Ook hier wordt twee minuten stilte in acht genomen, en is er gelegenheid tot het leggen van bloemen.

10897276890?profile=originalDe Bilt, Stadhuis

Bij het Oorlogsmonument voor  het Stadhuis in de Bilt vind de jaarlijkse herdenking plaats. Omdat deze herdenking ieder jaar drukker wordt, worden alle belangstellenden  verzocht   om  tijdig  aanwezig   te  zijn.  De aanvang is om 13.30 uur.

Bijzonder is, dat er voor elk jaar na de capitulatie van Japan één rode roos in vazen wordt geplaatst; dit jaar dus 71 rode rozen, plus één witte roos, symbool voor de toekomst. Deze witte roos wordt door iemand   van de 4e generatie op een zelfgekozen plaats tussen de rode rozen geplaatst. Na afloop van het officiële gedeelte is er gelegenheid om zelf bloemen neer te leggen. Daarna is er koffie met spekkoek.

10897276890?profile=originalBreda, Zorgcentrum Raffy

Ter nagedachtenis aan alle mannen, vrouwen en kinderen die gestorven zijn ten gevolge van de Japanse overheersing en de Bersiap-periode in voormalig Nederlands-Indië, organiseert de Stichting Arjati de jaarlijkse Herdenkingsbijeenkomst bij het monument in de tuin van Zorgcentrum Raffy in Breda. Ieder is van harte welkom. De ceremonie beging om 14.00 uur, met het dringende verzoek reeds 

om 13.45 uw plaats te hebben ingenomen in de grote tent of een van de aangrenzende ruimtes van Raffy. Het thema dit jaar is: Erkend Verleden. De herdenking wordt omlijst door muziek en zang, waaronder het Indisch Onze Vader. Voor en na de ceremonie kunt u de foto-tentoonstelling van Will van de Corput bezoeken,    die een beeld geven van leven    en werken in diverse Japanse concentratie-kampen. Na afloop is er gelegenheid tot ontmoeting en met elkaar na te praten. De toko van Raffy is geopend. waar u op eigen rekening een drankje en een hapje kunt nuttigen.

10897278459?profile=originalZwolle, Park Eekhout

Bij het Indië en Nieuw Guinea Monument aan de Van Rooyen-singel worden van 18.45 tot 20.00 

uur de slachtoffers  herdacht  van de  Japanse  bezetting, de Bersiap periode, de politionele acties, alsmede de militaire conflicten in Papua Nieuw Guinea. Muzikale intermezzo’s worden verzorgd door het koperensemble Excelsior. Gastspreker is Silfraire Delhaye, voorzitter Het Indisch Platform.  De kinderen van de Parkschool (adoptieschool van het Indische monument) assisteren bij de kransleggingen. De plechtigheid wordt afgesloten met een defilé,  van alle aanwezigen langs het monument, voorafgegaan door de loco-Commissaris van de Koning en de Burgemeester. Na afloop is gelegenheid tot napraten onder het genot van een kop koffie of thee.

10897329276?profile=originalHelmond, De Cacaofabriek

De capitulatie van Japan lijkt een mensenleven geleden, maar de sporen van de verschrikkingen   en het onvoorstelbare leed zijn nog niet uitgewist. De volgende generatie(s) droegen en dragen de 

trauma’s van hun ouders met zich mee, vaak voor de rest van hun leven. De herinneringen van hun ouders, of misschien juist het stilzwijgen daarover speelt danig parten in het leven van hun erfgenamen. Eerst nu komt er heel langzaam en met vlagen enig gevoel van vergeving. En dat is goed. Daarom ook is het thema van de herdenking van De Indische organisatie Ngotjeh: Vergeving. Het officiële gedeelte begint om 19.00 uur en duurt    tot 20.00 uur. Daarna is er gelegenheid tot napraten met een hapje en een drankje tot ongeveer 21.30 uur.

 

10897329094?profile=originalArnhem, Park Sacré Coeur

De Stichting Monument Sawah Belanda nodigt u uit om de herdenkingsceremonie bij te wonen  bij   het monument aan de Velperweg 158, achter zorghuis Regina Pacis. Iedereen is welkom vanaf 11.00 uur. Er worden enkele toespraken gehouden en er zijn muzikale intermezzo’s. Na afloop is er gelegenheid om na te praten met een drankje en een hapje.

10897277083?profile=originalDen Helder, De Vijfsprong

Bij het monument “Voor hen die vielen” aan De Vijfsprong wordt de jaarlijkse herdenking gehouden. De ontvangst is in Hotel Wienerhof, naast het NS-station om 10.00 uur. Er staat koffie met cake klaar. Om 10.20 uur begint de herdenkingsceremonie met   om 11.00 uur de kerkdienst  onder leiding van Ds. J. Moens.  Na afloop is er (op afroep)  gelegenheid tot het leggen van bloemen op persoonlijke titel. Het officiële gedeelte wordt om 12.00     uur afgesloten met een dank-woord  van  de  voorzitter  van de Stichting “15 augustus herdenking  Den Helder”. Daarna is iedereen uitgenodigd voor een informeel samen zijn in Hotel Wienerhof met koffie en spekkoek en een kleine Indische catering. Vanaf 9.00 uur kunnen kransen en bloemen worden afgeleverd. Insignes en Onderscheidingen mogen worden gedragen.

10897277101?profile=originalHardenberg, Indiëplantsoen

Ook in Hardenberg worden de gevallenen uit de Tweede Wereld-oorlog en de daarop volgende bloedige periode in voormalig Nederlands-Indië herdacht. Dit gebeurt bij het Monument achter 

het theater “De Voorvechter”. Aanvang van de herdenking is om 19.00 uur. 

10897278081?profile=originalSoest, Woongroep Insulinde

Een plechtige herdenking  in de Bendopo van woongroep Insulinde aan  de  Wilgenblik 34  in  Soest. Vanaf  10.30  uur  ontvangst  van genodigden, waarna om 11,00 uur de herdenking begint bij de Indische Plaquette bij het Verzetsmonument aan de Ir. Menko-laan.

10897277900?profile=originalSteenwijk, Slingerbos

Door St. Herdenking 15 augustus 1945 in Steenwijk wordt de jaarlijkse herdenking gehouden bij het monument in het Slingerbos. 

Om 11.00 uur is de vlag-ceremonie, waarna de plechtigheid om 11.45 uur begint. Alle belangstellenden wordt dringend verzocht om uiterlijk 11.30 uur aanwezig te zijn. Spreker is onder andere de Burgemeester van Steenwijk.  Na   afloop   is  er  een  Informele bijeenkomst in de foyer van Theater De Meenthe aan het Stationsplein  in Steenwijk.

Geldrop, begraafplaats ‘t Zand’

Jaarlijkse herdenking bij het gedenkteken op begraafplaats ’t Zand aan het Aragorn in Geldrop. 

Vanaf 18.30 uur worden  hier  de  gevallenen herdacht uit de tijd van de Japanse bezetting, de Bersiap en de Politionele Acties, zowel burgers als militairen. Toespraken worden  afgewisseld  met  muziek. Ook hier wordt twee minuten stilte in acht genomen, en is er gelegenheid tot het leggen van bloemen.

10897330271?profile=originalDe Bilt, Stadhuis

Bij het Oorlogsmonument voor  het Stadhuis in de Bilt vind de jaarlijkse herdenking plaats. Omdat deze herdenking ieder jaar drukker wordt, worden alle belangstellenden dringend verzocht   om  tijdig  aanwezig   te  zijn.  De aanvang is om 13.30 uur.

Bijzonder is, dat er voor elk jaar na de capitulatie van Japan één rode roos in vazen wordt geplaatst; dit jaar dus 67 rozen, plus één witte roos, symbool voor de toekomst. Deze witte roos wordt door iemand van de 4e generatie op een zelfgekozen plaats tussen de rode rozen geplaatst. Na afloop van het officiële gedeelte is er gelegenheid om zelf bloemen neer te leggen. Daarna is er koffie met spekkoek.

10897277074?profile=originalEnschede, Blijdensteinpark

Verreweg het oudste Indië Monument van Nederland staat in Enschede.   Het   werd   in    1960 onthuld door de weduwe van generaal Spoor. De herdenking begint om 10.15 bij het monument in het Blijdensteinpark in Enschede. Sprekers worden afgewisseld door muzikale bijdragen. Ook hier zal de vlag-ceremonie uitgevoerd worden, gevolgd door twee minuten stilte en de mogelijkheid om bloemen te leggen.

10897307684?profile=originalDen Bosch, “De Grevelingen”

Op het terrein van het Indisch-Moluks zorghuis “De Grevelingen” wordt de herdenking gehouden bij het monument ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de Japanse bezetting en de Bersiap periode. Het ceremoniële gedeelte begint om 14.15. uur met enkele toespraken, koorzang en dan aansluitend de kransleggingen.

Vervolgens is er voor ieder de gelegenheid om bloemen te leggen bij het monument, waarna het officiële deel om 16.00 uur sluit. Daarna is in het zorgcentrum nog een muzikaal optreden en kunt u nog wat napraten en wordt een Rijsttafel  geserveerd. Deze herdenking wordt georganiseerd door Stichting HONI (Herdenking Oorlogsslachtoffers Nederlands-Indië).

10897330494?profile=originalHilversum, Noorderbegraafplaats

Herdenkingsplechtigheid bij het Indië Monument  aan de Laan 1940-1945. Er zullen toespraken worden gehouden en gedichten voorgelezen, waarna bloemen bij het monument worden gelegd.   De  plechtigheid,  die  al  voor  de 

7e keer wordt georganiseerd door de werkgroep “Hilversum 15 augustus”, begint om 16.00 uur.

 

10897280457?profile=originalHerdenken buiten Nederland

California, U.S.A.

In Zuid Californië woont een grote groep Indische Nederlanders, die daar in de jaren na de oorlog toe emigreerde. Ieder jaar herdenken zij gezamenlijk de capitulatie van Japan en tevens de slachtoffers van de Bersiap. Zij hebben het voorrecht om op het Ereveld “The National Cemetary” in het westen van Los Angeles  een  speciale  gedenknaald  te mogen oprichten, waar een plaquette met de tekst “De Geest Overwint” de façade van het monument siert. Ieder jaar komt ook de Consul zijn opwachting maken en tevens is  de directeur van The National Cemetary bij de ceremonie aanwezig. Naast  de toespraken is er een zangkoor en is er een kranslegging onder andere door de Dutch Club Advendo en De Wapenbroeders Avio. Wie aldaar verblijft en de ceremonie wil bijwonen kan alle informatie inwinnen bij Winnie Schardijn, winschar@aol.com.

 

10897308272?profile=originalOntario, Canada

Ook in Canada wordt de capitulatie van Japan herdacht met een bijeenkomst van Nederlandse en Nederlands-Indische Canadezen en andere geïnteresseerden. De  plechtigheid vindt plaats in de Harmony Hall van  Holland Christian Homes in Zuid Ontario op bij de bronzen  plaquette. De organisatie is in handen van “August 15/1945”.

Bij de plechtigheid zal de Nederlandse Militaire Attaché in Canada, Commander Er worden toespraken een toespraak houden. Verder zal  aanwezig zijn de  Consul Generaal Hans Horbach, alsmede vertegenwoordigers    van Nederlandse veteranen-organisaties in Canada.  Na afloop wordt gezamenlijk een traditionele Indische maaltijd genuttigd. Nadere inlichtingen:

boukedejong@rogers.com

Benidorm, Spanje

Dat in Spanje veel Indische Nederlanders wonen, is bekend. Daarom is er ook in Kerkgebouw Het Anker (in Benidorm, Alicante) een jaarlijkse herdenking van de overgave van Japan. Deze wordt altijd bijgewoond door de Nederlandse Consul en zijn  militaire attaché of zijn Chef de Poste uit Madrid. Ook de plaatselijke Consul voor het gebied rond de Costa Blanca aanwezig. Na de toespraken volgt er een kranslegging en een vlagceremonie. Daarna is er een

informeel samenzijn met een rijsttafel. Bent u in die periode in Spanje en wilt u bij de herdenking aanwezig zijn? Alle informatie kunt u krijgen bij Ortwin Louwerens, orthwin@gmail.com.

10897308674?profile=originalAuckland, New Zealand

De EJOS organisatie in Auckland, New Zealand is verantwoordelijk voor de organisatie van de herdenking aldaar. Ergens   in   mei   worden   de  gevallen soldaten van Australië en New Zealand herdacht op de “ANZAC-day”. De Hollandse en Indische mensen hebben daar niets mee van doen, maar sluiten   zich  daar wel  bij  aan,  omdat  er voor  hen geen andere herdenkingsdag is. En dus vieren ze in mei de capitulatie van Japan bij hun eigen monument.  Bovendien is de 15e augustus voor hen geen reden om

te vieren, omdat ze op die dag in handen vielen van de strijders van Sukarno. Wie meer wil weten over deze herdenking in mei elk jaar, kan terecht bij de voorzitter:     Ivo Pabbruwe,  ivo.p@xtra.co.nz.

 

Herdenken  na 15 augustus

 

20 augustus 2016

Arnhem, Bronbeek

Op zaterdag 20 augustus worden de slachtoffers van de Birma-Siam en   de  Pakan   Baroe   Spoorweg

herdacht. Vanaf 10.00 uur is de ontvangst. De ceremonie begint om 11.00 uur, waarbij iedereen welkom is. Inloop vanaf 10.00 uur. De herdenking wordt geopend met een toespraak van Thijs Meijer, de ceremoniemeester en zoon van een spoorweg-veteraan.  Na  een  voordracht door een  leerling  van  Arentheem  College, Gevolgd door een presentatie   van de eregast, Sir Rod Beattie. De voorzitter van SHBSS, zal eveneens een toespraak    houden.  Dan de Herdenking  met de  officiële kranslegging, waarna de gelegenheid wordt geboden om op persoonlijke titel bloemen bij het monument te leggen. De ceremonie wordt afgesloten met het Wilhelmus. Inschrijving voor het Indisch Lunchbuffet is helaas niet meer mogelijk.

 

10897309260?profile=original21 augustus 2016

Den Haag, Duinzichtkerk

De jaarlijkse herdenkingsdienst wordt weer georganiseerd door de Haagse Gemeenschap van Kerken op zondag 21 augustus. Tijdens  

de dienst zal Bob Schuitemaker vertellen over de bevrijding uit Kamp Bankinang. Tevens zal er aandacht besteed worden aan de Bersiap periode. Vele burgers van jong  tot oud,  werden in die  periode alsnog of opnieuw vastgezet en die vaak op beestachtige wijze vermoord of verminkt. Toespraken zijn er van de kleinkinderen van voormalige krijgsgevangenen. Jonge mensen van de 3e en 4e generatie Indische Nederlanders zorgen deze keer voor de muzikale omlijsting. De dienst begint om 16.30 uur in de Duinzichtkerk, v. Hogenhoucklaan 89, Den Haag. Na afloop is er ruime gelegenheid voor napraten met een drankje en een hapje.

 

23 augustus 2016

Arnhem, Landgoed Bronbeek

De Stichting Herdenking Japanse Jongenskampen  organiseert voor de 27e keer de jaarlijkse herdenking  voor  de  slachtoffers

van de Japanse Jongenskampen. Het  betreft  hier  met  name      de  Jongenskampen    Ambawara /

Bandoengan, Bankong/Gedungjati en Tjimahi/Bandoeng. De aanvang is om 11.00 uur en u bent vanaf 10.30 uur welkom. Toespraken zijn er dit jaar van diverse gastsprekers. Tevens zijn er een aantal muzikale intermezzo’s. De herdenkingsceremonie duurt tot ca. 13.00 uur.

 

  


10897331087?profile=original10 september 2016

Arnhem, Landgoed Bronbeek

Tenslotte een herdenking van de slachtoffers van de Japanse Zeetransporten. De gastsprekers zijn oud-Kamervoorzitter Gerdi Verbeet (nu voorzitter Nationaal Comité 4 en 5 mei), Mw. Nicole Bruininga en Sandra Reemer. De herdenking zal om 11.30 uur beginnen en de inloop is vanaf 10.00 uur. Inschrijven voor deze herdenking en voor de dan aangeboden Indische maaltijd dienen vóór 20 augustus binnen  te zijn. Aanmelden via formulier: http://shsjz.nl/files/SHSJZ%20Aanmeldingsform%202016.pdf Ook de betaling à € 14,50 p/p voor   de maaltijd moet voor die datum overgemaakt zijn.  www.shsjz.nl.

Lees verder…

De Nationale Indië Herdenking 2016

De Nationale Indië Herdenking 2016

 10897331669?profile=original

Met dank aan NICC !

Het programma van de Nationale Indië Herdenking op 15 augustus 2016 


Het volledige programma wordt dit jaar weer gehouden in het World Forum (Congresgebouw) aan het Churchillplein in Den Haag. Vorig jaar moest men uitwijken naar het Zuiderstrand Theater aan de Kranenburgweg, vanwege een noodzakelijke renovatiebeurt van het World Forum. 

 

Thema

Het thema "Oost West Thuis Best?" gaat over het verlangen naar een thuis dat er door oorlogsgeweld niet meer is, over het gedwongen verlaten van huis en haard tijdens en na de oorlog in Nederlands Indië, over het wrange gevoel van ontheemding dat tot op de dag van vandaag door velen gevoeld wordt.

Ochtendprogramma in het World Forum:

10.30 - 11.30 uur
Het programma in het World Forum is tot stand gekomen in samenwerking met het Indisch Herinneringscentrum.
Presentator: Ruben Dingemans
- Opening door Erry Stoové, voorzitter van de Stichting Herdenking 15 Augustus 1945
- Voordracht door Yvonne Groeneveld onder begeleiding van Erwin van Ligten
- Lied door Fenna van der Goot
- Column door Esther Scheldwacht
- Lied door Fenna van der Goot

11.30 uur
Te voet van het World Forum naar het Indisch Monument. Het Indisch Monument is op loopafstand van het World Forum. U kunt ook gebruik maken van de gratis pendelbussen.

 

Programma Herdenking bij het Indisch Monument Professor Teldersweg, Den Haag
U wordt verzocht om uiterlijk 12.00 uur uw plaats te hebben ingenomen
- Intreden van het vaandel Regiment Van Heutsz
- Aankomst Minister President met eerbewijs
- Luiden van de Indische Klok
- Uitvoering van “In Remembrance” door de Residentie Bach Ensembles
- Voordracht door Frans Leidelmeijer
- Uitvoering van “The Captives’ Hymn” door de Kapel van de Koninklijke Luchtmacht
- Uitvoering van Het Indisch Onze Vader door de  Residentie Bach Ensembles
- Kranslegging namens Koninkrijksregering
- Luiden van de Indische Klok / taptoe / stilte / 1e en 6e couplet Wilhelmus
- Kransleggingen voor slachtoffers
- Uitvoering van “Wolf’s Behind the Glass” door Blaudzun
- Voordracht Iris Taal, leerlinge van het Vrijzinnig Christelijk Lyceum
- Kransleggingen door autoriteiten
- Uitvoering van “I sat down under his Shadow” door de Residentie Bach Ensembles
- Defilé langs het Indisch Monument; uitvoering Ubi Caritas door Residentie Bach Ensembles

Middagprogramma in het World Forum:

Te voet van het Indisch Monument naar het World Forum. Het World Forum is op loopafstand van het Indisch Monument. U kunt ook gebruik maken van de gratis pendelbussen.

13.30 – 17.00 uur
Lunch en koempoelan in het World Forum met muziek en diverse stands.

15.15 – 16.45 uur
Indische Salon in de zalen Europe 1 en 2.
De Indische Salon staat in het teken van het thema “Oost west, thuis best?” waarbij we in het bijzonder stilstaan bij de landelijke fotocampagne Thuis in Beeld. In de aanloop naar 15 augustus zijn mensen van alle leeftijden gevraagd foto’s in te sturen met een verhaal dat bij het thema past. Met de campagne brengen we het ongrijpbare gevoel van ‘thuis’ in beeld. Voor de Indische Salon delen 3 inzenders hun foto’s en verhaal met het publiek. Pamela Pattynama maakt vervolgens een beeldanalyse van de foto’s. Moderator is Wim Manuhutu.

Wim Manuhutu is historicus, gespecialiseerd in de geschiedenis van Indonesië en actief in de erfgoedwereld.

Pamela Pattynama is bijzonder hoogleraar koloniale en postkoloniale literatuur- en cultuurgeschiedenis en schrijft over beeldvorming, herinneringen aan Indië en identiteit.

De hele dag staat de Wereld Express bij het World Forum. De Wereld Express is een reizende presentatie die gaat over thema's zoals herdenken en vooroordelen, tegen de achtergrond van de Indische geschiedenis. In de Wereld Express worden jongeren uitgedaagd om te ontdekken, te doen, na te denken, te discussiëren en te reflecteren. De Wereld Express is de hele dag gratis te bezoeken. De Wereld Express is gemaakt voor jongeren van 10 tot 14 jaar, maar is ook voor volwassenen boeiend.

Vanaf 15.30 uur       
Documentaire in het World Café: “65 jaar Molukkers in Nederland”.


 

Het gezongen Indisch Onze Vader:             

 

Bapa kami yang ada di surga   

Dimuliahkanlah Nama Mu           

Datanglah Kerajaan MU     

Jadilah Kehendak MU           

di bumi seperti didalam surga   

Berikamlah kami pada hari ini          

makanan kami yang secukupnya                      

Dan ampunilah kesalahn kami    

seperti kama yuga mengampuni   

orang yang bersalah kapada kami               

Dan janganlah membaw kami        

kedalam pencobaan,          

tetapi lepaskanlah kami,   

dari yang jahat,          

kerena Engkaulah yang     

mempunyai Kerajaan       

dan Kuasa dan Kemuliaan    

dampai selama-lamanya. Amin.

http://youtu.be/1UN_XJ8xgDE

 


LIKE onze nieuwe  facebookpagina

https://www.facebook.com/IndischCentrumNICC/


 


 

h

 
 

   


 

 

Lees verder…

ZANGERES ANNEKE GRÖNLOH (74) VOORTAAN MET  ZUURSTOFFLES DE BÜHNE OP:

10897327495?profile=original’Ik kon niet eens meer   praten van de pijn’

Bron Telegraaf van 6 augustus 2016.

ANNEKE GRÖNLOH (74) wende de afgelopen maanden in alle stilte aan haar nieuwe leven, een leven… gekoppeld aan een zuurstoffles! In mei was zij de zangeres van BRANDEND ZAND, PARADISO en SOERABAJA er zo slecht aan toe, dat zij zelfs niet meer kon praten. Maar inmiddels kan, en wíl, zij weer zingen. Maar dan moet niemand schrikken…

Het leven zat ANNEKE GRÖNLOH (74) zeker niet immer mee en is nog steeds niet altijd genadig voor de hitzangeres die haar eerste levensjaren doorbracht in een Jappenkamp. Maar zij zet door.

Anneke wil optreden tot zij erbij neervalt maar doet dat voortaan, zoals zij vandaag onthult, alleen nog met om haar schouder de zuurstoffles waarvan zij helemaal afhankelijk is geworden…

Ze wil haar verhaal vertellen omdat de mensen er anders straks maar van zouden schrikken, als zij met slangetjes naar haar neus het podium oploopt. ,,Maar ik wil zó graag,” zegt ze, ,,Ik ben voortaan dag en nacht aan die flessen gekoppeld. Optreden ís voor mij ook zuurstof, ik wil zo graag nog een paar jaar mijn liedjes zingen. De kinderen vragen: ‘Mam, in godsnaam, waaróm? En dan zeg ik het maar ronduit: ‘Voor mezelf!’ Hahaha, zo egoïstisch ben ik wel…”

Hersenbloeding

Zestien jaar geleden vestigde Anneke zich met haar man WIM-JAAP VAN DER LAAN in de Bourgogne. Ze kochten er een heerlijk huis bij Macon, met daaromheen enorm veel land, met de bedoeling daar samen volop van te genieten. Maar dat liep anders. Wim-Jaap kreeg kanker, werd getroffen door een hersenbloeding en overleed in 2004.

,,Hij is maar 65 geworden,” zegt ze nu. ,,Ach, wat mis ik hem. Nog steeds en elke dag. Net toen ons rustige leven zou gaan beginnen, werd hij ziek en overleed hij. ’We moeten veel land hebben’, zei hij altijd, ‘véél land!’ En daar zit ik nu, in die tijd kon je dat nog goedkoop aanschaffen. Maar alleen al het gedeelte dat gemaaid moet worden is een hectare, 10.000 vierkante meter. En dan is er nog ons bos waar je niets aan hoeft te doen, maar waar ik ook nooit kom. Natuurlijk had ik het me allemaal anders voorgesteld. We zouden het er met z’n tweetjes van gaan nemen, nu ligt hij hier begraven.”

Bezoek je hem nog vaak?

,,Nee nooit, ik draag Wim-Jaap in mijn hart mee. Mijn moeder, mijn zusje dat kort na hem overleed, ik kan er niet tegen hun graf te bezoeken. Ik ben dan dagen van slag. Het bestaat, ik weet dat ik erheen kan, maar ik doe het eigenlijk niet meer. Het is niet goed voor me.”

En nu laat ook je eigen gezondheid nog te wensen over.

,,Maar ik ben sterk hoor. Ik weeg niks, heb schoenmaat 35 en ben een taaie. Ik heb hier in Frankrijk al vijf keer in het ziekenhuis gelegen met longproblemen. Embolieën. Ik heb dat steeds stilgehouden want ik wil niet zielig overkomen, maar een paar jaar geleden had ik dat voor het eerst en in mei van dit jaar nog eens. Die laatste keer heeft wel grote gevolgen gekregen. Sindsdien zit ik aan het zuurstof. Zo staat er een enorme tank in de tuin en ik heb allerlei apparatuur gekregen om mee te nemen als ik de deur uitga. In huis zit ik met een slang aan die tank vast en kan ik twaalf meter naar links en twaalf meter naar rechts lopen, maar bijvoorbeeld niet naar de terrassen in de tuin. Daarvoor heb ik weer een apparaat dat als een tas om mijn schouder hangt en waarin voor een paar uur zuurstof zit. Je kunt je voorstellen dat ik er in het begin erg aan moest wennen en wel een beetje bang voor was. Ook als je gaat slapen moet je dus dat maskertje in en dat moet blijven werken. Voor het geval de stroom mocht uitvallen is er zelfs een noodaggregaat want die zuurstofstroom, daar ben ik helemaal van afhankelijk…”

Neusgaten

Maar je wilt er wel gewoon ‘Brandend Zand’ mee zingen?

,,Ja, ik zal wel moeten! Niet eens voor het geld hoor. Alles wat ik hier heb is hypotheekvrij en ik kan goed leven. Maar optreden doe ik al zestig jaar en is zo’n deel daarvan, net als ‘Brandend Zand’! Ik kom al 55 jaar de zaal niet uit voordat ik dat gezongen heb. Je hoort wel dat mijn stem nog steeds heel krachtig is. Gelukkig wéér heel krachtig is, want in mei kon ik niet eens praten van de pijn.”

Wat gebeurde er?

,,Ik was thuis en kreeg het ineens heel benauwd. Mijn jongste zoon WIM-JAAP JR . woont hier met zijn Franse vrouw, die verpleegster is, dichtbij en was er binnen een paar minuten. Zíjn Frans is voortreffelijk en hij wist meteen uit te leggen wat er aan de hand was en in no-time lag ik in het schitterende, nieuwe ziekenhuis van Chalon Sur Saône, aan de beademing en die is dus nooit meer afgegaan. Er gaan twee slangetjes naar beide neusgaten. Denk je dat mensen ervan zullen schrikken, als ze me straks zo zien?”

Nu niet meer lijkt me.

,,De meningen in mijn omgeving waren verdeeld. Sommigen vonden dat ik nooit meer zou kunnen optreden, maar ik wil daar niet aan. We worden allemaal ouder, en er is al zoveel veranderd. Vroeger liep ik altijd in panty en met een hakje, zelfs naar de brievenbus! Het publiek mocht je niet anders zien. En tegenwoordig… je zou me hier in huis moeten zien. Lekker ongedwongen, vanmiddag ga ik voor het eerst naar de kapper. Daar ben ik al twee maanden niet geweest, haha, dat was vroeger toch echt ondenkbaar geweest!”

Hoe vaak ben je nog hier?

,,We plannen om de zoveel tijd een paar optredens achter elkaar. Vroeger reed ik dan zelf hè, 1000 kilometer, met alleen een stop in Luxemburg. Dat lukt niet meer, maar een van de jongens gaat mee en dan slapen we in een hotel. Sinds ik permanent in Frankrijk woon, heb ik in Nederland niets meer. Ik spreek de collega’s nog wel hoor, RONNIE TOBER en RIA VALK vooral, met IMCA MARINA krijg ik de laatste tijd geen contact meer. Ik ben wel geschrokken van de verhalen over haar, ik hoop dat het weer goed gaat.”

Oud worden

Hoelang zie je jezelf nog doorgaan?

,,Dat weet ik echt niet. Ik voel me nu weer goed en ben gewend aan mijn nieuwe leven met dat zuurstofapparaat. Maar hoelang dat goed gaat? Oud worden is helemaal niet erg, maar oud worden met gebreken… Ik geniet van het leven hier en van de kinderen die goed voor me zijn en hier hun leven hebben opgebouwd en in de horeca werken. Voor hen ben ik hier gaan wonen. Ik mis het zwemmen. Dat deed ik graag en vaak en was goed voor mijn conditie. Maar dat kan nu niet meer en dat vind ik vreselijk, maar dan ook nog het zingen moeten laten? Nee, dat is me nu echt nog een stap te ver!”

Lees verder…

10897244469?profile=original 

Moet het Indisch Platform zich niet opheffen, deze vraag heerst bij velen?

DEEL - I

Sinds aantreden van de nieuwe voorzitter bestond bij Ferry Schwab sr, grote twijfels of de lijn van R.I.P. Herman Bussemaker met zijn delegatie zou worden voorgezet. Openlijk per mail heeft ICM Editor de werkwijze en protocollen aan de nieuwe voorzitter Silfraire Delhaye ter kennisgesteld:” zo hebben wij altijd gedaan vanaf 2008”. Bij Ferry Schwab sr kwamen weer spookbeelden van Boekholt van oude Indisch Platform weer boven drijven, die ook deze handelswijze op na hield, waar de overige leden in het bestuur het zwijgen werden opgelegd.

Te meer omdat het ICM en het IP een goede samenwerking hadden sinds 2008, voorts ICM betreurde dat oude voorzitter aftrad, wegens gezondheidsredenen, en de finish niet met het oude team (IP delegatie) konden afmaken: “wij waren er bijna de bal hoefde alleen er in gekopt te worden”. Direct na de stille Tocht ontpopte deze nieuwe voorzitter zich als een welwillend  man met stokwoordje als om informatie werd verzocht zoals ICM gebruikelijke deed: “so far so good” en dat was het dan! Te denken dat ICM grote inspanning heeft geleverd voor die 10.000 handtekeningen samen met het N.I.C.C. Bij de overdracht als mandaat heeft gesteld het eisenpakket houdende: Erkenning, excuses, en compensatie.

De compensatie behelsde op deze volgorde en niet anders;

-          alle oorlogsslachtoffers met een plafond die gelijk is gesteld aan de oorlogsslachtoffers Joodse Gemeenschap, Roma, en Sinti’s die rond de 45.000 ontvingen, en de Indische gemeenschap 5200. Mede omdat Nederland in economische crisis zit( Totaal pakket zou 8 miljard kosten voor een dergelijk 65.000 man), deze in een pensioenplan te vatten van € 600 per maand op het AOW via de SVB dit is o.a. met Ton Te Meij (IP delegatie persvoorlichter) besproken en bedacht.

-          Backpay

-          KNIL, omdat deze al andere voorzieningen hebben gehad, en de eerste groep oorlogsslachtoffers ook nog alles zelf hebben moeten betalen tot de laatste cent.

So far so good.

Direct al begon de nieuwe voorzitter zeer vreemde trekjes te vertonen waar iedereen last van had, door eerst niet meer te communiceren met ICM zoals het wel gebruikelijk was bij het IP, namelijk de voortgang. Wel was de nieuwe voorzitter druk op Facebook met onbelangrijke zaken, direct alarmeerde ICM de Delegatie van Indisch Platform “Zo presenteert voorzitter van organisatie zich toch niet professioneel ”.

Sof ar so good.

Intussen werd bemerkt dat de onderhandelingen volgens een vreemd model (komen in de leren niet voor ) werd gevoerd om vooral niet terug te koppelen met de delegatie van het Indisch Platform, ICM die het IP altijd heeft gesteund met het mandaat, en de achterban namelijk de 10.000 handtekeningen.

So far so good.

Ergo de delegatie van het Indisch Platform mochten ook er niet bij de besprekingen van Martin van Rijn aanwezig zijn. Wie notuleert dan wat er tussentijds is afgesproken?

So far so good.

Het bleef niet alleen bij de delegatie van het IP. De leden (Indische organisaties) aangesloten bij het Indisch Platform begonnen zich ook te bemoeien over deze vreemde narcistische handelswijze. Vele reacties en mails bleven onbeantwoord.

Het stil zwijgend van 13 maart 2013 tot ver voor dat Martin van Rijn kwam in december 2015, die nadrukkelijk onder de druk gezet werd door alle leden van Tweede Kamercommissie VWS, werd de radio stilte verbroken. Laat op de radio kwam Martin van Rijn, en in De Kamer nog een dikke NON verkondigde.

Het ongenoegen bij alle betrokken is heel groot met dit matig resultaat. Te denken dat deze deal al in de Pipe lines zat: “Fair Deal(Indische kwestie)” van RIP Herman Bussemaker. Totaal 1100 man kosten 27,5 miljoen.

Juist op dit moment Ministerie van VWS een meevaller had van 6 miljard rapporteerde op de begroting, dat ook door de Partij DENK fors onder de aandacht is gebracht, naast Linda Voorman. Was Martin van Rijn geschrokken dat Tweede Kamer Commissie VWS over deze wetenschap beschikten die vooraf ingefluisterd werd door ICM Breaking News! Uiteindelijk ook resulteerde in drie moties, die kennelijk nog zijn aangehouden ter stemming.

Zoals de website van WVS vermeldt:

“Overeenstemming met Indisch Platform” doet dit lijken of de hele achterban akkoord is gegaan, hier totaal geen sprake van is, is de juiste versie van het verhaal, dus een groot leugen door manipulaties van Silfraire DelHaye en Martin van Rijn.

R.I.P. Herman Bussemaker zal zich in zijn graf omdraaien wat deze voorzitter op zijn kerfstok heeft, en heeft veroorzaakt. Had deze niet een hele andere agenda, gezien zijn achtergrond? Beseft deze voorzitter wel wat hij heeft veroorzaakt door zijn narcistische handelswijze dat het opgebouwde Indisch Platform nu ten val komt? Waar velen inclusief ICM ruim 9 jaren hier aan hebben gewerkt. Veel tijd in hebben gestoken om het merk, het imago en het vertrouwen op de kaart te zetten wat veel geld en energie heeft gekost? Niet alleen ICM maar nadrukkelijk de delegatie van het Indisch Platform, en de medewerkers van het dagelijkse bestuur? Het Indisch Platform heeft geen achterban deze werden voorzien door het ICM lezer en NICC lezer.  ICM heeft wekelijks 250.000 lezers.

De sluwe vos heeft het schaap in wolfkleren mooi ingepakt met zijn benaderingswijze op deze zaak, en in keer het Indisch Platform met zijn aangesloten organisaties de afgrond in gegooid. Opgeruimd staat netjes sof ar so good.

Was dit de opzet om het Indische Platform met zijn structuur, en 26 aangesloten Indische organisaties op te blazen?

Hoe verder nu het afbrokkelen is begonnen, en vertouwen nu helemaal zoek is?

Voor Martin van Rijn, zal PvdA nog in het Kabinet zitten bij de aankomende verkiezingen  niet meer er zijn als het van de Indische Gemeenschap betreft.

Als materie-  , bedrijfskundige- EN  media deskundige  houd ik dit voor mij zelf wat de oplossing zouden  kunnen zijn;  repareren, hervormen, of allen nu individueel via de bekende CLAIMSTICHTINGEN met CLaimCode, 

ik laat het aan uw eigen constructieve creativiteit over.

Uw reacties naar Schwab@ICM-online.nl

Lees verder…

SVJ zonder het Indisch Platform verder !

10897331867?profile=original

 • SVJ, zonder het Indisch Platform verder

 1. 1.       MEDEDELING VAN SVJ, DE STICHTING VERVOLGINGSLACHTOFFERS JAPPENKAMP

Het gaat hier om een moeilijke beslissing, die SVJ met grote tegenzin heeft moeten nemen om de samenwerking met het IP, wat betreft de  “Indische kwestie”, te beëindigen om zodoende haar eigen doelstelling, werk en taak ten behoeve van onze achterban van 5000 sympathisanten en hun grote sociale omgeving  op een ordentelijke manier te  kunnen voortzetten.

 1. 2.       WAT IS SVJ ? EN WAT DOET SVJ?

SVJ is op 26 juli 2001 opgericht  met als enig doel “De behartiging van de belangen van uit Indonesië teruggekeerde personen” en in het bijzonder het behartigen van de compensatie van het gemis van salaris en de vergoeding van geleden schade  en doorstane ellende.

Aanvankelijk is SVJ zelfstandig begonnen met het overleg met de overheid, maar op een bepaald moment werd ons aangeraden om ons aan te sluiten bij het Indisch Platform {IP}.

SVJ heeft zich vervolgens aangesloten en zeer loyaal al de gemaakte studies ingebracht, waar later door het IP een dankbaar gebruik van kon worden gemaakt.

De gesprekken met politici, zoals Tweede Kamerleden en staatssecretarissen werden steeds voorbereid en gevoerd door een gelijk verdeelde delegatie. Ook de voorbereiding was in goede onderlinge samenwerking.

 1. 3.       WAT IS HET INDISCH PLATFOM EN WAT DOET HET IP?

Het IP werd in 1991 opgericht, na een mondelinge oproep van MP Lubbers, omdat hij behoefte had aan een aanpreekpunt met de Indische gemeenschap. De oprichting werd nooit formeel besloten en  geregistreerd. Formeel heeft het IP helaas dus geen mandaat.

Het aantal leden varieert tussen de 20 en 30. Opvallend zijn de grote verschillen in doelstellingen,  organisatie en ledenbestand van de leden.

De activiteiten van het IP hebben zich tot nu toe hoofdzakelijk gericht op  het bereiken van ERKENNING, EXCUSES EN COMPENSATIE, waarbij de voorzitter, de  heer  H.Bussemaker,  in goede samenwerking met de delegatie een belangrijke rol speelt.

De delegatie bestaat uit enkele vertegenwoordigers van organisaties die “Rechtsherstel” als doelstelling in hun Statuten hebben staan. JES [Stichting Japanse Ereschulden] en SVJ zijn altijd de steunpilaren geweest van de delegaties. Gezien het belang van communicatie en overheidslobby zijn deskundige adviseurs aangetrokken.  

 1.  PERIODE MET HERMAN BUSSEMAKER ALS VOORZITTER           

In die tijd werd er zeer harmonieus samengewerkt binnen de delegatie. Besprekingen met politici werden vooraf besproken en de rollen werden verdeeld. Men moest er rekening mee houden dat sommige Tweede Kamerleden slecht op de hoogte waren van de zogenaamde Indische Kwestie en grondig moesten worden geïnformeerd. Het doel was: kennis van zaken en de motivatie om zich in te zetten voor onze zaak.  Wij hadden al jarenlang vele studies gemaakt en deze samengevat in Power Point presentaties als hulpmiddel bij de informatie bijeenkomsten.

In deze periode is de basis gelegd voor de samenwerking met de politici. Ons denken werd vast gelegd in de nota FAIR DEAL, die later de basis werd voor de zogenaamde ”Impactanalyse”, die Martin van Rijn door SVB liet maken als uitgangspunt voor de onderhandelingen.

Herman  moest zich langzamerhand terugtrekken in verband met zijn verslechterende gezondheid.

Hij kon nog net zijn Meesterwerk “Het Indisch Verdriet” afschrijven, een waar monument.

5. DE KOMST VAN DE NIEUWE VOORZITTER, SILFRAIRE DELHAYE

In de loop van 2013 werd hij door het Algemeen Bestuur van het IP benoemd en Herman trok zich geleidelijk terug, en is tot zijn dood adviseur van het IP gebleven. Hij overleed op 12 oktober 2015.

Om het gedrag van de voorzitter te kunnen begrijpen is het essentieel zijn innerlijke drijfveren te kennen. Hij heeft bij herhaling verteld dat hij een zoon is van een Japans militair en dat hij zich heeft voorgenomen als om als een soort “compensatie” een positieve bijdrage te willen leveren aan de Indische gemeenschap. Dat is voor hem de betekenis van zijn voorzitterschap. 

Op zich kan men zich deze intentie voorstellen en zelfs waarderen, ware het niet dat deze beslissing voor hem  een zeer overheersend karakter heeft gekregen, met alle gevolgen van dien.

En met soms storende gevolgen die mede het conflict met SVJ hebben veroorzaakt.

De eerste tekenen kwamen tot uiting in een interview van 13 december 2013, gepubliceerd in de bijlage van het boek  “Liefde als ruwe diamant” van Henk Harcksen. [pag141]

“Ontzuiling van de overlegstructuur tussen IP en de regering heeft hij al bereikt : de voorzitter voert

 één op één overleg met de staatssecretaris.  Een significante cultuuromslag die snelheid en autonomie bevordert van het onderhandelingsproces”.

 

“Ik heb mijn droom verteld en hij [de ss] vroeg of ik dat op een A-4tje kon verwoorden”. Dat bleek niet meer en niet minder dan een samenvatting van ons rapport FAIR DEAL.

“Op 25 juni werd het lijvig rapport [de Impactanalyse] van SVB besproken en daarna volgden meerdere één  op één gesprekken tussen van Rijn en  de Voorzitter.

Hij moest vanuit zijn achtergrond  “verlosser”  worden van de Indische gemeenschap en moest zo snel mogelijk scoren om aan zijn ideaal te voldoen.

 1. 6.       EEN GROEIENDE CONFLICTSITUATIE

Over deze fundamentele beleidswijzigingen is nooit overleg geweest met de bestaande delegatie, die al jarenlang succesvol was bezig geweest.

 De overlegdelegatie kwam steeds minder bij elkaar, terwijl wij wisten dat Silfraire regelmatig één op  één  gesprekken had met de staatssecretaris. De delegatie werd stilletjes uitgeschakeld. Dit was symptomatisch: soms gingen maanden voorbij zonder onderling overleg met de delegatie en onze mails werden vaak niet  beantwoord. Zelfs mails waarin wij onze zorgen expliciet naar voren brachten bleven onbeantwoord.

De enkele gesprekken die wij als delegatie nog met de staatssecretaris hadden werden niet of nauwelijks samen voorbereid en in de gesprekken zelf kreeg je al snel de indruk dat de essenties van de zaak al eerder in bilaterale gesprekken tussen Silfraire en de staatssecretaris aan de orde waren geweest.

Inmiddels waren de onderlinge verhoudingen er langzamerhand niet beter op geworden. Er was geen vertrouwen meer in de doelen en de oprechtheid van wat Silfraire naar voren bracht. Wel kregen we in de gaten, dat hij -hoe charmant soms ook- met diplomatieke subtiliteit en precisie zijn eigen masterplan volgde.  En daar had hij kennelijk de bestaande delegatie niet bij nodig. Neen, zij zouden zelfs een obstakel kunnen vormen.

Wat insloeg als een bom was de brief van 23 december 2015. Hierin werd onder andere de delegatie gewoonweg opgeheven. Zonder enig vooroverleg, uitleg of contacten hierover.

Deze brief deed voor ons definitief de deur dicht. Er volgden nog wel 2 gesprekken van het SVJ bestuur met Silfraire, maar deze leverden niet het beoogde doel op, ondanks de schijnbaar begripvolle toon van de voorzitter Delhaye.  Het adagio: Silfraire doet uiteindelijk precies wat hij in zijn hoofd en hart heeft geprent. En alles wordt daaraan ondergeschikt gemaakt.

De problematiek werd ook besproken in enkele Algemene Bestuursvergaderingen, maar er was geen sprake van een gedegen formele besluitvorming.

 1. 7.       WAT WILLEN WIJ?

Het komt er op neer dat wij een voortzetting willen hebben van de  constructie, gebruikelijk in de tijd van Herman Bussemaker, waar sprake was van prima onderlinge samenwerking, terwijl de resultaten overduidelijk waren. Dus geen enkele reden om het overlegmodel op zijn kop te zetten, waarbij de vertegenwoordiger[s] van SVJ in de delegatie in een duidelijke minderheidspositie zouden komen en verantwoording zouden moeten afleggen aan nog onbekende -al of niet deskundige- Dagelijks Bestuursleden.

Het SVJ bestuur heeft zich steeds sterk gemaakt als de vertegenwoordiger van haar achterban met een duidelijke missie: het bereiken van een redelijke compensatie voor opgelopen schade en leed.

En wij laten ons deze rol niet afnemen  door anderen. Laat staan door de voorzitter, die meerdere malen overduidelijk heeft gemaakt, dat het hem gaat om een directe lijn met de staatssecretaris, waarbij hij eventueel, ad-hoc andere leden van de delegatie zal inzetten, al naargelang het thema.

De situatie is nog problematischer, omdat het lijkt dat andere bestaande leden van de delegatie [leden van de Stichting Japanse Ereschulden] kennelijk partij gekozen hebben voor voorzitter Delhaye, die zich daarmede verzekerd heeft van een deskundige en financieel sterke partner.

Zij vormen een bastion van voorstanders van: primair Erkenning en Excuses en met nauwelijks belangstelling in een financiële compensatie.  Terwijl SVJ de drieslag Erkenning, Excuses en Compensatie  onlosmakelijk aan elkaar verbonden acht. En desnoods Compensatie zonder Erkenning en Excuses. Betalingen houden volgens ons namelijk impliciet in dat men de ereschuld erkent en men spijt heeft van het aangedane onrecht.

 1. 8.       HET GEWENSTE EINDRESULTAAT

SVJ heeft vanaf haar start via een Concept-Dagvaarding een eis gepresenteerd van een lumpsum van € 25. 000,-, per persoon, waarmede zowel de achterstallige salarissen, de geleden schade en het leed redelijk gecompenseerd zijn. Uiteindelijk betekent dit een miniem deel van de werkelijke bedragen.

Erkenning en Excuses, waar je jarenlang om moet bedelen worden voor SVJ als steeds minder waardevol en gewenst.

Het onlangs bereikte onderhandelingsresultaat verdient een pluim voor staatssecretaris Martin van Rijn. Hij is de eerste staatssecretaris, die de Indische Kwestie persoonlijk ter hand nam en kennelijk als een leeuw in het Kabinet heeft geknokt voor het bereikte resultaat. Het voordeel  van de overeenkomst is, dat het een impliciete erkenning is van het recht op compensatie. Tevens was hiermee de “canard” ontmaskerd dat Het Gebaar een finale afrekening was. [schijnbaar een bedenksel van een gefrustreerd ambtenaar in het verleden].

Met de acceptatie van het voorstel werden impliciet ook de inspanningen Martin van Rijn gehonoreerd.  En het is natuurlijk prachtig dat een aantal zeer oude ambtenaren nog € 25. 000, ontvangen.

Maar afgezien van bovengenoemde overwegingen is het natuurlijk eigenlijk een pure schande dat het Kabinet dit bedrag  durft aan te bieden aan een zeer gering aantal mensen die nog leven, als  achterstallige betaling. Dit voorziet slechts in een deeloplossing van de Indische Kwestie, en wordt ervaren als onrechtvaardig en onrechtmatig.

Met alle waardering en respect voor van Rijn en zijn inspanningen; wij vermoeden dat de voorzitter het hem helemaal niet zo moeilijk heeft gemaakt met zijn fluwelen aanpak.

Wij maken ons dan ook zorgen voor het vervolg en de afsluiting van de overeenkomst. Wij vrezen dat zijn opvatting en benadering het behalen van een maximaal resultaat [wederom] in de weg zal staan. Verder heeft hij in een radio-interview gezegd dat hij er indien er op korte termijn geen succes te behalen zou zijn, met  “De Indische Kwestie” zou stoppen.  SVJ dus niet!!!

 1. 9.       HOE GAAT SVJ VERDER?

 

SVJ zal zo spoedig mogelijk de contacten hernieuwen met de leden van de Vaste Commissie VWS en de respectievelijke partijvoorzitters. Tevens met de relevante ambtenaren van VWS. Wij zullen uitleggen hoe wij helaas in deze situatie verzeild zijn geraakt en duidelijk maken dat wij zo snel mogelijk willen bouwen aan een positieve en vruchtbare relatie met de politici en de ambtenaren.

Wij zijn niet anti het IP, maar zullen voortaan naast elkaar moeten proberen onze respectievelijke  doelstellingen te bereiken. Deels zullen de doelstellingen parallel lopen, maar in  meerdere gevallen zullen de eisen van SVJ waarschijnlijk aanmerkelijk  zwaarder zijn dan die van het IP.

 

De positie van SVJ is even weinig  geïnstitutionaliseerd als die van het IP en kan eveneens worden bevestigd door middel van mondelinge afspraken, net zoals bij het IP het geval is geweest.

 

Wij zullen de concept Dagvaarding in overleg met onze juridisch adviseur verder actualiseren en hanteren als uitgangspunt van onze onderhandelingen. Wij streven naar een zakelijke en open communicatie met onze overlegpartners.

 

Wij zullen alle nationale en internationale  juridische mogelijkheden uitbuiten om tot ons doel te komen.

 

Wij zullen het publiek op de hoogte houden van onze ontwikkelingen, mede via de social media, die  sinds Peggy Stein en haar “Blue Angels” een grote vlucht hebben genomen. Daarmede bereiken wij meer mensen dan ooit tevoren, en nu vooral ook de  tweede en derde generatie.

 

Voor zo ver mogelijk en gewenst zullen wij het IP blijven ondersteunen.

 

Wij voelen een  grote verantwoordelijkheid voor de  duizenden contribuanten en hun brede familiescharen.  Zij hebben jarenlang ons met kleine bedragen ondersteund en zij hebben al die tijd het vertrouwen in ons  behouden. Wij voelen ons schatplichtig aan hen allen.

 

Wij zullen met veel vertrouwen en energie onze doelstellingen blijven nastreven en zullen niet opgeven, totdat een redelijke oplossing is gevonden.

 

Drs. Jan A. J. de Jong, namens het bestuur van de Stichting Vervolgingsslachtoffers Jappenkamp

Lees verder…

Blog Topics by Tags

Monthly Archives