10897234678?profile=originalVoortgangsverslag Traktaat van Wassenaar per  9 augustus 2016 (voorheen 18 juli 2016).

De deelnemers (donateurs) en ondertekenaars verzochten het ACTW66 om een tussentijdse verslag.   

**) Updates met rood.

Voor Fase I  heeft ACTW66 inmiddels vele benodigde werkzaamheden verricht en de nodige stappen ondernomen. ACTW66 heeft bereikt dat de advocaten, materiedeskundigen en de consultants op basis van "no cure no pay "voor ons gaan werken bij deze megaklus om aan 60.000-70.000 gedupeerden om  door  De Staat hun gelden te laten uitbetalen.  Inmiddels hebben deze reeds vele werkzaamheden uitgevoerd voor Fase I.  Met de campagne werd van de 60.000 - 70.000 ruim 15.000 bereikt ( Verschillende Indische organisaties hebben zich gemeld om het traktaat onder hun leden ter kennis te stellen) naast dat er ruim 12.000 ( voorheen 9.479, de verwachtingen zijn dat het eind van jaar de 20.000 zullen worden bereikt. Nu het traktaat meer bekendheid krijgt). De petitie is ondertekend en 3678 (voorheen 2417) hebben toegezegd te willen doneren,  blijven helaas de donaties sterk achter op de andere geboekte resultaten.

Uit de gepleegde research door materiedeskundigen zijn in samenwerking met het team van ACTW66 de feiten, bevindingen en oplossingsrichtingen samengevat in het rapport "Voorstel conceptrapport Uitbetalen Traktaat van Wassenaar".    Deze  werd vorige week aan Jakarta Advocaten Team (JAT) ter beschikking gesteld. Deze zullen de juridische puntjes op de I zetten.  Hierna gaat het rapport naar de uitgever om het in boekvorm uit te geven.  De planning is dat dit Rapport/ boek  in september wordt uitgegeven en in boekvorm  beschikbaar komt, alvorens deze  met dagvaarding met 10.000 handtekeningen uit handen van de advocatenkantoor te Jakarta wordt overhandigd aan Bert Koenders.  Ook hij  en zijn Ministerie zijn op de hoogte van deze komende zaak.

 

Alle bewindslieden van de Tweede Kamer zijn op de hoogte gebracht, en uiteraard Halbe Zijlstra die in 2009 begin maakte aan dit dossier, ook research heeft gepleegd.  Op 22 april jl. werd persoonlijk de President Joko Widodo van de republiek Indonesië in kennis gesteld van dit Traktaat dat de Nederlandse Staat  het financiele onderdeel uit dit verdrag tot uitbetaling van de Indische Gemeenschap niet heeft uitgevoerd. 

 

ACTW66 heeft als claimstichting voor Fase I alle benodigde werkzaamheden en uitgaven voor haar rekening genomen, is een fors bedrag geworden !

 

Voor Fase II, zijn meer middelen nodig om  ten eerste de groep van 60.000 gedupeerden (rechthebbenden) ,  zijnde aangemerkt als deelnemer van ACTW66 als claimstichting- te bereiken via de omroepen, en  de dagbladen.  Hier zijn veel kosten meegemoeid. De griffiekosten om deze zaak op de rol te zetten,  2,5 % van 689 miljoen. Ten slotte voor Informatie & Communicatie naar de gedupeerden toe , de levering van het rapport / boek "Voorstel conceptrapport  Uitbetalen traktaat van Wassenaar 1966" voor 70.000 exemplaren.  ACTW66 is intensief bezig om ook andere fondsen aan te boren via financiële instellingen. De kosten voor Fase II worden geschat op minimaal  15 miljoen euro.

 

Daarom vraagt ACTW66 een minimale donatie van € 25, en t.z.t. ontvang u het  "Voorstel conceptrapport Uitbetalen Traktaat van Wassenaar" dat in boekvorm wordt uitgegeven.

 

Uw donatie/bijdrage kunt U storten op Rabo rekening NL41 RABO 03977255 07  ten name van F.Schwab / ICM Online onder vermelding van donatie ACTW 66 - Traktaat van Wassenaar . Wij hebben uw donatie hard nodig voor de uitvoeringskosten van de regeling tot compensatie, welke de Nederlandse Staat bewust 51 jaar heeft nagelaten, teneinde ons werk  verder af te kunnen maken

E-mail me wanneer mensen hun opmerkingen achterlaten –

U moet lid zijn van ICM - abonnement 8 euro per maand periode 2024 - 2025 om opmerkingen toe te voegen!

Doe mee ICM - abonnement 8 euro per maand periode 2024 - 2025

Blog Topics by Tags

Monthly Archives