Herdenkingen elders in het land

Met dank aan NICC.

Gelukkig kreeg de redactie dit jaar na herhaalde oproepen in de vorige edities van NICC Magazine weer een aantal meldingen van herdenkingen in den lande. Die meldingen zal de redactie hierna plaatsen. Voor herdenkingen in uw eigen woonplaats, die hier niet vermeld staan, adviseren wij u het internet te raadplegen. De Nationale Herdenking bij het Indisch Monument in Den Haag zal, evenals andere jaren, op televisie worden uitgezonden.

 

14 augustus 2015

Amstelveen, Broersepark

Elk jaar, voorafgaand aan de dag van de capitulatie vindt in Amstelveen de herdenking plaats bij het Monument ter nagedachtenis aan de slachtoffers van  de  Japanse  bezetting  en de 

Bersiap. De plechtigheid begint om 19.30 uur en duurt tot 20.30 uur. Degenen die bij het monument een krans willen plaatsen, kunnen deze tot 19.00 uur afgeven bij de organisatie. Bij deze herdenking is iedereen welkom, maar zorgt u ervoor   tijdig aanwezig  te  zijn,  vanwege een beperkt aantal van 600 zitplaatsen. Na afloop is er in het naast het monument gelegen gebouw een kumpulan, waarvoor u van harte bent uitgenodigd.

Nijmegen, Gemeentehuis

Herdenken doet ieder op zijn of haar eigen wijze. Voor de Indische gemeenschap in Nijmegen en omgeving doen wij dit op 14 augustus om de slachtoffers van de Japanse bezetting te gedenken. Het thema dit jaar is: Gedeelde ervaringen. Yvonne van Genugten, directeur Indisch Herinnerings Centrum en Kartini Slaats, 3e generatie Indische Nederlanders, zullen hun ervaringen met ons delen en vertellen over hetgeen zij

van hun (groot)ouders hebben meegekregen en in hoeverre zij zich Indisch voelen. Het koor Canto Novio uit Nijmegen zorgt voor de muzikale omlijsting. Na de officiële ceremonie is er ruim de tijd om eigen ervaringen met elkaar te delen. Inloop vanaf 19.00 uur. Officiële ceremonie: 19.30 tot 21.00 uur.

 

15 augustus 2015

Wageningen, Rumah Kita

De bewoners van zorginstelling Rumah Kita in Wageningen herdenken samen met hun familieleden de capitulatie veel bewoners luidde deze het begin in  van  de  onafhankelijkheidsstrijd  en de Bersiap periode, waardoor vrijwel ieder het land halsoverkop moest verlaten. Om 10.30 uur   zal Marco Petzoldt regiomanager van Rumah Kita de aanwezigen  

welkom heten, waarna de   Burgemeester   van   Wageningen enkele woorden zal spreken, namens Gemeente Wageningen.  Tijdens de herdenking wordt de taptoe geblazen, gevolgd door  één minuut stilte en het zingen van twee coupletten van het Wilhelmus. Daarna volgt de vlagceremonie en worden twee kransen bij het monument gelegd, waarna tot slot ook de bezoekers en bewoners de mogelijkheid hebben om bloemen bij het monument te leggen. Na afloop wordt er gezamenlijk koffie gedronken in het restaurant.

Geldrop, begraafplaats ‘t Zand’

Jaarlijkse herdenking bij het gedenkteken op begraafplaats ’t Zand aan het Aragorn in Geldrop. Vanaf 18.30 uur worden  hier  de gevallenen herdacht uit de tijd van de Japanse bezetting, de Bersiap en de Politionele Acties, zowel burgers als militairen. Toespraken worden  afgewisseld  met  muziek. Ook hier wordt twee minuten stilte in acht genomen, en is er gelegenheid tot het leggen van bloemen.

De Bilt, Stadhuis

Bij het Oorlogsmonument voor  het Stadhuis in de Bilt vind de jaarlijkse herdenking plaats. Omdat deze herdenking ieder jaar drukker wordt, worden alle belangstellenden  verzocht   om  tijdig  aanwezig   te  zijn.  De aanvang is om 13.30 uur.

Bijzonder is, dat er voor elk jaar na de capitulatie van Japan één rode roos in vazen wordt geplaatst; dit jaar dus 71 rode rozen, plus één witte roos, symbool voor de toekomst. Deze witte roos wordt door iemand   van de 4e generatie op een zelfgekozen plaats tussen de rode rozen geplaatst. Na afloop van het officiële gedeelte is er gelegenheid om zelf bloemen neer te leggen. Daarna is er koffie met spekkoek.

Breda, Zorgcentrum Raffy

Ter nagedachtenis aan alle mannen, vrouwen en kinderen die gestorven zijn ten gevolge van de Japanse overheersing en de Bersiap-periode in voormalig Nederlands-Indië, organiseert de Stichting Arjati de jaarlijkse Herdenkingsbijeenkomst bij het monument in de tuin van Zorgcentrum Raffy in Breda. Ieder is van harte welkom. De ceremonie beging om 14.00 uur, met het dringende verzoek reeds 

om 13.45 uw plaats te hebben ingenomen in de grote tent of een van de aangrenzende ruimtes van Raffy. Het thema dit jaar is: Erkend Verleden. De herdenking wordt omlijst door muziek en zang, waaronder het Indisch Onze Vader. Voor en na de ceremonie kunt u de foto-tentoonstelling van Will van de Corput bezoeken,    die een beeld geven van leven    en werken in diverse Japanse concentratie-kampen. Na afloop is er gelegenheid tot ontmoeting en met elkaar na te praten. De toko van Raffy is geopend. waar u op eigen rekening een drankje en een hapje kunt nuttigen.

Zwolle, Park Eekhout

Bij het Indië en Nieuw Guinea Monument aan de Van Rooyen-singel worden van 18.45 tot 20.00 

uur de slachtoffers  herdacht  van de  Japanse  bezetting, de Bersiap periode, de politionele acties, alsmede de militaire conflicten in Papua Nieuw Guinea. Muzikale intermezzo’s worden verzorgd door het koperensemble Excelsior. Gastspreker is Silfraire Delhaye, voorzitter Het Indisch Platform.  De kinderen van de Parkschool (adoptieschool van het Indische monument) assisteren bij de kransleggingen. De plechtigheid wordt afgesloten met een defilé,  van alle aanwezigen langs het monument, voorafgegaan door de loco-Commissaris van de Koning en de Burgemeester. Na afloop is gelegenheid tot napraten onder het genot van een kop koffie of thee.

Helmond, De Cacaofabriek

De capitulatie van Japan lijkt een mensenleven geleden, maar de sporen van de verschrikkingen   en het onvoorstelbare leed zijn nog niet uitgewist. De volgende generatie(s) droegen en dragen de 

trauma’s van hun ouders met zich mee, vaak voor de rest van hun leven. De herinneringen van hun ouders, of misschien juist het stilzwijgen daarover speelt danig parten in het leven van hun erfgenamen. Eerst nu komt er heel langzaam en met vlagen enig gevoel van vergeving. En dat is goed. Daarom ook is het thema van de herdenking van De Indische organisatie Ngotjeh: Vergeving. Het officiële gedeelte begint om 19.00 uur en duurt    tot 20.00 uur. Daarna is er gelegenheid tot napraten met een hapje en een drankje tot ongeveer 21.30 uur.

 

Arnhem, Park Sacré Coeur

De Stichting Monument Sawah Belanda nodigt u uit om de herdenkingsceremonie bij te wonen  bij   het monument aan de Velperweg 158, achter zorghuis Regina Pacis. Iedereen is welkom vanaf 11.00 uur. Er worden enkele toespraken gehouden en er zijn muzikale intermezzo’s. Na afloop is er gelegenheid om na te praten met een drankje en een hapje.

Den Helder, De Vijfsprong

Bij het monument “Voor hen die vielen” aan De Vijfsprong wordt de jaarlijkse herdenking gehouden. De ontvangst is in Hotel Wienerhof, naast het NS-station om 10.00 uur. Er staat koffie met cake klaar. Om 10.20 uur begint de herdenkingsceremonie met   om 11.00 uur de kerkdienst  onder leiding van Ds. J. Moens.  Na afloop is er (op afroep)  gelegenheid tot het leggen van bloemen op persoonlijke titel. Het officiële gedeelte wordt om 12.00     uur afgesloten met een dank-woord  van  de  voorzitter  van de Stichting “15 augustus herdenking  Den Helder”. Daarna is iedereen uitgenodigd voor een informeel samen zijn in Hotel Wienerhof met koffie en spekkoek en een kleine Indische catering. Vanaf 9.00 uur kunnen kransen en bloemen worden afgeleverd. Insignes en Onderscheidingen mogen worden gedragen.

Hardenberg, Indiëplantsoen

Ook in Hardenberg worden de gevallenen uit de Tweede Wereld-oorlog en de daarop volgende bloedige periode in voormalig Nederlands-Indië herdacht. Dit gebeurt bij het Monument achter 

het theater “De Voorvechter”. Aanvang van de herdenking is om 19.00 uur. 

Soest, Woongroep Insulinde

Een plechtige herdenking  in de Bendopo van woongroep Insulinde aan  de  Wilgenblik 34  in  Soest. Vanaf  10.30  uur  ontvangst  van genodigden, waarna om 11,00 uur de herdenking begint bij de Indische Plaquette bij het Verzetsmonument aan de Ir. Menko-laan.

Steenwijk, Slingerbos

Door St. Herdenking 15 augustus 1945 in Steenwijk wordt de jaarlijkse herdenking gehouden bij het monument in het Slingerbos. 

Om 11.00 uur is de vlag-ceremonie, waarna de plechtigheid om 11.45 uur begint. Alle belangstellenden wordt dringend verzocht om uiterlijk 11.30 uur aanwezig te zijn. Spreker is onder andere de Burgemeester van Steenwijk.  Na   afloop   is  er  een  Informele bijeenkomst in de foyer van Theater De Meenthe aan het Stationsplein  in Steenwijk.

Geldrop, begraafplaats ‘t Zand’

Jaarlijkse herdenking bij het gedenkteken op begraafplaats ’t Zand aan het Aragorn in Geldrop. 

Vanaf 18.30 uur worden  hier  de  gevallenen herdacht uit de tijd van de Japanse bezetting, de Bersiap en de Politionele Acties, zowel burgers als militairen. Toespraken worden  afgewisseld  met  muziek. Ook hier wordt twee minuten stilte in acht genomen, en is er gelegenheid tot het leggen van bloemen.

De Bilt, Stadhuis

Bij het Oorlogsmonument voor  het Stadhuis in de Bilt vind de jaarlijkse herdenking plaats. Omdat deze herdenking ieder jaar drukker wordt, worden alle belangstellenden dringend verzocht   om  tijdig  aanwezig   te  zijn.  De aanvang is om 13.30 uur.

Bijzonder is, dat er voor elk jaar na de capitulatie van Japan één rode roos in vazen wordt geplaatst; dit jaar dus 67 rozen, plus één witte roos, symbool voor de toekomst. Deze witte roos wordt door iemand van de 4e generatie op een zelfgekozen plaats tussen de rode rozen geplaatst. Na afloop van het officiële gedeelte is er gelegenheid om zelf bloemen neer te leggen. Daarna is er koffie met spekkoek.

Enschede, Blijdensteinpark

Verreweg het oudste Indië Monument van Nederland staat in Enschede.   Het   werd   in    1960 onthuld door de weduwe van generaal Spoor. De herdenking begint om 10.15 bij het monument in het Blijdensteinpark in Enschede. Sprekers worden afgewisseld door muzikale bijdragen. Ook hier zal de vlag-ceremonie uitgevoerd worden, gevolgd door twee minuten stilte en de mogelijkheid om bloemen te leggen.

Den Bosch, “De Grevelingen”

Op het terrein van het Indisch-Moluks zorghuis “De Grevelingen” wordt de herdenking gehouden bij het monument ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de Japanse bezetting en de Bersiap periode. Het ceremoniële gedeelte begint om 14.15. uur met enkele toespraken, koorzang en dan aansluitend de kransleggingen.

Vervolgens is er voor ieder de gelegenheid om bloemen te leggen bij het monument, waarna het officiële deel om 16.00 uur sluit. Daarna is in het zorgcentrum nog een muzikaal optreden en kunt u nog wat napraten en wordt een Rijsttafel  geserveerd. Deze herdenking wordt georganiseerd door Stichting HONI (Herdenking Oorlogsslachtoffers Nederlands-Indië).

Hilversum, Noorderbegraafplaats

Herdenkingsplechtigheid bij het Indië Monument  aan de Laan 1940-1945. Er zullen toespraken worden gehouden en gedichten voorgelezen, waarna bloemen bij het monument worden gelegd.   De  plechtigheid,  die  al  voor  de 

7e keer wordt georganiseerd door de werkgroep “Hilversum 15 augustus”, begint om 16.00 uur.

 

Herdenken buiten Nederland

California, U.S.A.

In Zuid Californië woont een grote groep Indische Nederlanders, die daar in de jaren na de oorlog toe emigreerde. Ieder jaar herdenken zij gezamenlijk de capitulatie van Japan en tevens de slachtoffers van de Bersiap. Zij hebben het voorrecht om op het Ereveld “The National Cemetary” in het westen van Los Angeles  een  speciale  gedenknaald  te mogen oprichten, waar een plaquette met de tekst “De Geest Overwint” de façade van het monument siert. Ieder jaar komt ook de Consul zijn opwachting maken en tevens is  de directeur van The National Cemetary bij de ceremonie aanwezig. Naast  de toespraken is er een zangkoor en is er een kranslegging onder andere door de Dutch Club Advendo en De Wapenbroeders Avio. Wie aldaar verblijft en de ceremonie wil bijwonen kan alle informatie inwinnen bij Winnie Schardijn, winschar@aol.com.

 

Ontario, Canada

Ook in Canada wordt de capitulatie van Japan herdacht met een bijeenkomst van Nederlandse en Nederlands-Indische Canadezen en andere geïnteresseerden. De  plechtigheid vindt plaats in de Harmony Hall van  Holland Christian Homes in Zuid Ontario op bij de bronzen  plaquette. De organisatie is in handen van “August 15/1945”.

Bij de plechtigheid zal de Nederlandse Militaire Attaché in Canada, Commander Er worden toespraken een toespraak houden. Verder zal  aanwezig zijn de  Consul Generaal Hans Horbach, alsmede vertegenwoordigers    van Nederlandse veteranen-organisaties in Canada.  Na afloop wordt gezamenlijk een traditionele Indische maaltijd genuttigd. Nadere inlichtingen:

boukedejong@rogers.com

Benidorm, Spanje

Dat in Spanje veel Indische Nederlanders wonen, is bekend. Daarom is er ook in Kerkgebouw Het Anker (in Benidorm, Alicante) een jaarlijkse herdenking van de overgave van Japan. Deze wordt altijd bijgewoond door de Nederlandse Consul en zijn  militaire attaché of zijn Chef de Poste uit Madrid. Ook de plaatselijke Consul voor het gebied rond de Costa Blanca aanwezig. Na de toespraken volgt er een kranslegging en een vlagceremonie. Daarna is er een

informeel samenzijn met een rijsttafel. Bent u in die periode in Spanje en wilt u bij de herdenking aanwezig zijn? Alle informatie kunt u krijgen bij Ortwin Louwerens, orthwin@gmail.com.

Auckland, New Zealand

De EJOS organisatie in Auckland, New Zealand is verantwoordelijk voor de organisatie van de herdenking aldaar. Ergens   in   mei   worden   de  gevallen soldaten van Australië en New Zealand herdacht op de “ANZAC-day”. De Hollandse en Indische mensen hebben daar niets mee van doen, maar sluiten   zich  daar wel  bij  aan,  omdat  er voor  hen geen andere herdenkingsdag is. En dus vieren ze in mei de capitulatie van Japan bij hun eigen monument.  Bovendien is de 15e augustus voor hen geen reden om

te vieren, omdat ze op die dag in handen vielen van de strijders van Sukarno. Wie meer wil weten over deze herdenking in mei elk jaar, kan terecht bij de voorzitter:     Ivo Pabbruwe,  ivo.p@xtra.co.nz.

 

Herdenken  na 15 augustus

 

20 augustus 2016

Arnhem, Bronbeek

Op zaterdag 20 augustus worden de slachtoffers van de Birma-Siam en   de  Pakan   Baroe   Spoorweg

herdacht. Vanaf 10.00 uur is de ontvangst. De ceremonie begint om 11.00 uur, waarbij iedereen welkom is. Inloop vanaf 10.00 uur. De herdenking wordt geopend met een toespraak van Thijs Meijer, de ceremoniemeester en zoon van een spoorweg-veteraan.  Na  een  voordracht door een  leerling  van  Arentheem  College, Gevolgd door een presentatie   van de eregast, Sir Rod Beattie. De voorzitter van SHBSS, zal eveneens een toespraak    houden.  Dan de Herdenking  met de  officiële kranslegging, waarna de gelegenheid wordt geboden om op persoonlijke titel bloemen bij het monument te leggen. De ceremonie wordt afgesloten met het Wilhelmus. Inschrijving voor het Indisch Lunchbuffet is helaas niet meer mogelijk.

 

21 augustus 2016

Den Haag, Duinzichtkerk

De jaarlijkse herdenkingsdienst wordt weer georganiseerd door de Haagse Gemeenschap van Kerken op zondag 21 augustus. Tijdens  

de dienst zal Bob Schuitemaker vertellen over de bevrijding uit Kamp Bankinang. Tevens zal er aandacht besteed worden aan de Bersiap periode. Vele burgers van jong  tot oud,  werden in die  periode alsnog of opnieuw vastgezet en die vaak op beestachtige wijze vermoord of verminkt. Toespraken zijn er van de kleinkinderen van voormalige krijgsgevangenen. Jonge mensen van de 3e en 4e generatie Indische Nederlanders zorgen deze keer voor de muzikale omlijsting. De dienst begint om 16.30 uur in de Duinzichtkerk, v. Hogenhoucklaan 89, Den Haag. Na afloop is er ruime gelegenheid voor napraten met een drankje en een hapje.

 

23 augustus 2016

Arnhem, Landgoed Bronbeek

De Stichting Herdenking Japanse Jongenskampen  organiseert voor de 27e keer de jaarlijkse herdenking  voor  de  slachtoffers

van de Japanse Jongenskampen. Het  betreft  hier  met  name      de  Jongenskampen    Ambawara /

Bandoengan, Bankong/Gedungjati en Tjimahi/Bandoeng. De aanvang is om 11.00 uur en u bent vanaf 10.30 uur welkom. Toespraken zijn er dit jaar van diverse gastsprekers. Tevens zijn er een aantal muzikale intermezzo’s. De herdenkingsceremonie duurt tot ca. 13.00 uur.

 

  


10 september 2016

Arnhem, Landgoed Bronbeek

Tenslotte een herdenking van de slachtoffers van de Japanse Zeetransporten. De gastsprekers zijn oud-Kamervoorzitter Gerdi Verbeet (nu voorzitter Nationaal Comité 4 en 5 mei), Mw. Nicole Bruininga en Sandra Reemer. De herdenking zal om 11.30 uur beginnen en de inloop is vanaf 10.00 uur. Inschrijven voor deze herdenking en voor de dan aangeboden Indische maaltijd dienen vóór 20 augustus binnen  te zijn. Aanmelden via formulier: http://shsjz.nl/files/SHSJZ%20Aanmeldingsform%202016.pdf Ook de betaling à € 14,50 p/p voor   de maaltijd moet voor die datum overgemaakt zijn.  www.shsjz.nl.

Weergaven: 287

Opmerking

Je moet lid zijn van ACTW-66 Traktaat van Wassenaar. 50 euro eenmalig om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van ACTW-66 Traktaat van Wassenaar. 50 euro eenmalig

ADVERTENTIE.

WORDT ICM ABONNEE VOOR  4 EURO IN DE MAAND

Schrijf U vandaag nog in voor ICM abonnee.

Lees onze ICM algemene voorwaarden   -- >Hier

KVK - nummer 72173122

Onze adverteerders

NIEUW - Zalen Centrum &  Events Harderwijk

IN CENTRUM GELEGEN VAN NEDERLAND…

Meer  Info klik op Doorgaan

De lente breekt aan, wat dacht U van uw tuin in bamboo design? 

https://bamboedesign.nl/

Rapport Traktaat van Wassenaar aanbieding aan de Tweede Kamer.

Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 6 februari 2020

7. Agendapunt:

Verzoek van de Federatie Indische Nederlanders, namens ICM Online, tot aanbieding van het boek 'Rapport traktaat van Wassenaar'

Zaak:

Brief derden - Federatie Indische Nederlanders te Den Haag - 13 januari 2020 Verzoek Federatie Indische Nederlanders, namens ICM Online, tot aanbieding boek 'Rapport traktaat van Wassenaar' - 2020Z00267

Besluit:…

Doorgaan


Het boek "Rapport traktaat van Wassenaar" €  50 exclusief verzendkosten, donaties boven € 50 ontvangen het boek kosteloos. Deelnemers  die zich inschrijven voor ACTW66 kosteloos. Boek wordt vrijgegeven nadat deze aan het nieuwe kabinet is overhandigd

www.calbona.nl

Graag bestel ik het ICM Jaarboek "Toegang tot de Indische Wereld"  prijs 19,95 exclusief  verzendkosten € 3,95  Bestellen

hier !  

Velen lezen nu al mijn pas uitgebrachte boek "Voorbode van het turbulente Millennium" .................

INDISCHE NEDERLANDER AAN HET WOORD. ===>>> 

Zie verder Hier 

ICM/MSN de geschiedenis van de Indische  een digitale guerrilla

kik hier on te downloaden

 http://www.diasporaindonesia.org/

=Onderzoekrapport naar tegoeden

particuliere bank en - levensverzekering van Nederlanders in Indie 1940 -1958

klik HIER

========================

Rapport

Diaspora Dispatch Memorizer for prime Minister Mark Rutte 

Download EJOS Newsletter

HIER / HERE

 

Recensie “door de ogen van het kind”  De vader van een bekende schrijver overleefde het jappenkamp door op zijn tellen te passen en door de macht van het getal de macht over zijn leven in eigen hand te houden (Adriaan van Dis, Indische Duinen). 

Leo Blokhuis schrijft boek over Indo-Rock De bekende popmuziekhistoricus Leo Blokhuis (onder andere bekend als deskundige en DJ van de “Top 1000 Aller Tijden” die aan het eind van ieder jaar op TV te zien is) is momenteel druk bezig met een standaardwerk over Indo-Rock.…  Doorgaan  

 Buitenkampers Sinds de première heeft nu al ruim 5000 bezoekers getrokken Doorgaan

 Farewell to the Indies (De Engelse vertaling van  het  boek "Weg uit Indië", verschenen in 2012) is nu op website  www.hansvervoort.nl 

gratis te downloaden als ePub, PDF-file, Kindle-file of Word-file

Of hier op ICM site downloaden HIER.Het besluit om onderzoek naar dekolonisatie van Nederlands-Indiē uit eigen zak te betalen is een diplomatieke beslissing

Mijn levensverhaal - 5     door onze correspondent in Nieuw Zeeland, Adrian Lemmens  doorgaan

Column van Ellen Hauwert


 

Likeur met spekkoek smaak predikaat fine and excellent!   Doorgaan

Pasar Malam Selamat 

Datang in Holland - boek verkrijgbaar bij Amazon.met  vertaalde  Nederlandse artikelen - Engels Doorgaan  

 

www.prepaidunion.com

 © 2021   Gemaakt door F.Schwab (ICM Editor).   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden