Alle berichten (3)

Sorteer op

12435730852?profile=RESIZE_710x

Oproep aan de voorzitter Tweede Kamer en de voorzitters van de fracties.

Inleiding

Met leden ogen en vol verbazing volgt ondergetekende dagelijkse debatten in de Tweede Kamer. De nieuwe voorzitter Martin Bosma probeert nog het amusement gehalte te verhogen. Opvallend als een voorganger predikt Martin Bosma uit zijn Bijbel bij de opening van de vergaderingen, toch zeer uitzonderlijk. Wordt er te langdradig achter interruptie microfoon gesproken, dan worden soms de woorden in de mond gelegd om maar op te schieten, want meeste Kamerleden willen nog vroeg thuis zijn bij moeders de vrouw.

Opvallend dat de vele moties, en soms een motie die al is gelanceerd, een kopie maar dan net iets beter geformuleerd.

Wat ondergetekende opviel dat Nederland emigratie- en asiel stroom niet kan stoppen. Heel simpel; het zijn de Verdragen die zijn gesloten die stroom blokkeren. Een verdrag is net een overeenkomst die partijen sluiten over de gemaakte afspraken die dienen te worden gevolgd in de uitvoeringen. Zoals bij werkgevers/werknemers of pensioenen. Ondergetekende staat nu niet graag in de schoenen van Geert Wilders waar, wat is het? Ruim 2 miljoen hebben gestemd juist om de emigratie / asiel stroom te beperken. Ja, je hebt je kiezers wat voorgehouden wat nu blijkt niet mogelijk te zijn.

Waarom deze lange inleiding.

Bovenstaande laat zien dat je aan het verdrag dient te houden (zeker als om de mensenrechten gaat).

Op 21 maart 2022 werd aan U, de Tweede Kamer, de zaak aangeboden in zake het Verdrag Traktaat van Wassenaar 1999. Verdrag gesloten tussen de Republiek Indonesië en Nederland. Dit verdrag behelst dat de republiek Indonesië 689 miljoen oude guldens diende te betalen aan Nederland. Nederland weer dit bedrag diende te betalen aan de Nederlandse Indische Burgers (NIB) die de periode 1947-1962 in de republiek Indonesië woonden. De compensatie was omdat de NIB het land werden uitgezet (met dank aan politiekbedrijf van Kabinet Drees), hierbij al hun bezittingen en banktegoeden hebben verloren. Wie zijn die NIB’s ? Nederlanders, Indische Nederlanders, Molukkers en van Joodse afkomst. Deze NIB’s hebben alles zelf moeten betalen; de Overtocht, verblijf in het pension en de herinrichting.

 

689 miljoen euro voor 50.000 gezinnen?

Studie liet zien dat om meerdere betalingen  en voorzieningen gingen die dit Traktaat de Nederlandse Overheid opleverde. Periode 1956 – 1959 werd het bedrag van 4,2 miljard aan Nederland (min. Financien) betaalde. Om dit te verantwoorden heeft president Soekarno een noodwet gelanceerd om het Indonesische volk rustig te houden. Voorziening, VN dreigde met sancties te komen als er geen akkoord kwam, dat Marshallhulp van 1,2 miljard zou worden teruggevorderd en plafond van kredieten zouden worden verlaagd voor de wederopbouw. Totaal maakt dat er nog eens 6 miljard bijkomt op het 689 miljoen.  

Actuele waarde nu van het 689 miljoen komt neer op 4 miljard. Totale actuele waarde 6,689 miljard komt nu op ruim 40 miljard dat onder 50.000 gezinnen (300.000) dient te worden verdeeld. Dit bedrag is aan Nederland betaald en ook bevestigd.  

 

Feiten op een rij.

2015 begonnen met de zaak Traktaat van Wassenaar, en op 21 maart 2022 - rapporten met overige stukken met 15.000 handtekeningen overhandigd. In ontvangst genomen door Vz. Min. BuZa dhr. Rudmer Heerema van de VVD. Onlangs beloofde Sophie Hermans van de VVD  voor de Overdracht van dit dossier te zorgen. De Griffier melde dat deze voor alle stukken zal zorgen bij de overdracht aan de nieuwe fracties.

Tweede Kamer U bent missionair, U heeft het nu voor het zeggen, en niet het Kabinet. NIB zijn ook uw burgers die belastingen betalen en mogelijk op U hebben gestemd. Die hebben alles verloren, vergeet U dit vooral niet!  De Groningers hebben al hun bezit nog !

 

Tweede Kamer begin eerst met de oude schulden in te lossen, dit Verdrag is net zo urgent als het Verdrag van de emigratie/asiel stroom, beiden gaat het om de rechten van de mensen.

 

 

Tot slot alle feiten en historie vindt op onderstaande link.

                                                Dossier Traktaat van Wassenaar 1966  (ACTW-66)

Digitaal kunt U de rapporten (alsmede evaluatie rapport van Min.BuZa) opvragen via info@icm-online.nl 

 

Namens delagatie ACTW-66

Ferry Schwab sr.

Lees verder…

Indonesië is dichterbij dan je denkt!

Indonesië is dichterbij dan je denkt!

Van 18 t/m 20 mei organiseert Stellar Events, in samenwerking met Istimewa Events, 'Tropenvrienden - Pasar Malam Den Helder'.12429050290?profile=RESIZE_710x

Datum

18 - 19 - 20 mei 2024

Locatie

Sporthal Quelderduijn

Schootenweg 2

1785LV Den Helder

Openingstijden

zaterdag: 13:00 - 22:00
zondag: 12:00 - 22:00
Maandag: 12:00 - 19:00

Meer info op 

 https://www.pasarstellar.nl/

OV

Sporthal Quelderduijn is uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer. Plan je reis via https://9292.nl

Parkeren

Bezoekers worden door verkeersregelaars begeleid naar de parkeerruimte tegenover de sporthal.

Huisdieren

Honden en overige huisdieren zijn niet toegestaan op het evenement.

Uitgezonderd speciaal getrainde honden die ter begeleiding worden gebruikt.

Mindervaliden

Het evenement is rolstoelvriendelijk.

Er zijn voldoende parkeerplaatsen voor mindervaliden op het parkeerterrein.

 

ICM BALI HOME VISION AANWEZIG, 

MOOIE GELEGENHEID VOOR UW VRAGEN OVER HET HUREN, KOPEN EN INVESTEREN.

12429323701?profile=RESIZE_710x

Lees verder…

WolvesandBears SophiaLöwe Dank om dit boek onder de aandacht te brengen van de Indische Gemeenschap.

12420132685?profile=RESIZE_710x
ICM Media bestaat 25 jaar de scope is gericht op de Indo Cultuur, Literatuur, pasar Malams, muziek, koempoelans, vele samenwerkingen op een breed vlak, niet te vergeten de Politiek. In de Tweede Kamer kennen ze ICM, Betrokken bij projecten Gebaar samenwerking,  de migratie van het Indische Huis naar Bronbeek waar de inhuurkracten de externen van Min VWS werden geholpen bij de implementatie , ondersteuning het oude Indisch Platform  onder vz  Herman Bussemaker, KNIL - Betalingen samen met  het NICC.   
 
In de Tweede Kamer (Traktaat van Wassenaar) dat vooraf een petitie werd gehouden, onderzoek en diverse WOB's Min. BuZa, Min.Soc zaken en  Min. Financien.  Nu,   voor de ouderen voor hun oude dag het nieuwe project resort ICM Bali (Tabanan) met kantoor te Denpasar.  ICM de enige organisatie die zijn hand niet ophoudt bij Min. VWS, en met de werkelijke verhalen / feiten  komen.  Ontvang je subsidie dan mag je niet weren tegen je broodheer, en dat aan de burgers voorhouden, en alle andere feiten na 1947 zijn verboden op dreiging intrekken en terugbetalen van subsidies. Dus ook niets publiceren over de gepleegde oorlogsmisdaden door het Kabinet & Kamer (1947 - 1959) 
 
Moet een keer afgelopen zijn door over die oorog of bersiap in de communicatie en  de media van de gesubsudieerde Indische organisaties.. 
De Overheid wil dat de bedelende Indische organisaties via Sophiahof en de jaarlijkse subsidiepot  (de zogenaamde Indische verankering van Martin van Rijn / VWS) dit verhaal gaan vertellen. Waar gaat dit over ?  Gaat immers om hun eigen ambtenaren in het voormalige Indie (o.a. Het KNIL). 
 
Hun Nederlandse Indische Burgers  (341.000)  die land zijn uitgezet door toedoen van het  Kabinet Drees.  Het Kabinet Drees opdracht gaf Indonesie binnen te vallen in  1947/1948 dus is agressor (dient alle oorlogschade te betalen, dus ook van ons).  Ruim 96.716 Indonessiche burgers werden vermoord door het KNIL. NIOD heeft dit bevestigd, en MP Rutte heeft excuses namens Kabinet en Kamer aangeboden.  Tweede Kamer kwam in opstand voor de excuses aan Indonesische volk en de Nederlandse media zweeg als het graf, immers dat WIlde Drees die dus oorlogsmisdaden heeft gepleegd en later op die 341.000 NIB Burgers om hun gelden te bestelen. Die in Nederland zonder  1 cent aankwamen, en alles hebben moeten terugbetalen.  Dit is toch grote misdaad om het geld niet uit te betalen en te onthouden om deze gelden te gebruiken?.
 
Deze  NIB- burgers  (Nederlanders, Indo's, Molukkers en van Joodse afkomst) ,  waren geen ambtenaren die hebben ze daar laten stikken en daarna in Nederland.  De republiek Indonesie heeft 7,2 miljard (1966)  betaald aan Drees om  deze uit te delen aan die 341.000 Burgers.  Dit verdrag Traktaat van Wassenaar is ten dele uitgevoerd.  39 miljoen aan Kon. bedrijven is uitgekeerd.   Het is aan de Overheid om als bliksemafleider de BERSIAP in te zetten ,  om te belichten.  Zijn ruim 5.000 aan Nederlandse zijde omgekomen tijdens bersiap dat van 1945-1946 duurde.   1947 aan Indonesische zijde 96.711 burgers vermoord door het KNIL.
 
Rutte heeft excuses en compensatie aangeboden om de oorlogsmidaden van Drees, hierbij horen ook symbolisch sancities  bij (alle beelden van hun sokkels, etc...). Ons geld is gebruikt voor de wederopbouw en AOW (er was toen geen fonds opgebouwd).
 
 
Lees verder…

Blog Topics by Tags

Monthly Archives