12435730852?profile=RESIZE_710x

Oproep aan de voorzitter Tweede Kamer en de voorzitters van de fracties.

Inleiding

Met leden ogen en vol verbazing volgt ondergetekende dagelijkse debatten in de Tweede Kamer. De nieuwe voorzitter Martin Bosma probeert nog het amusement gehalte te verhogen. Opvallend als een voorganger predikt Martin Bosma uit zijn Bijbel bij de opening van de vergaderingen, toch zeer uitzonderlijk. Wordt er te langdradig achter interruptie microfoon gesproken, dan worden soms de woorden in de mond gelegd om maar op te schieten, want meeste Kamerleden willen nog vroeg thuis zijn bij moeders de vrouw.

Opvallend dat de vele moties, en soms een motie die al is gelanceerd, een kopie maar dan net iets beter geformuleerd.

Wat ondergetekende opviel dat Nederland emigratie- en asiel stroom niet kan stoppen. Heel simpel; het zijn de Verdragen die zijn gesloten die stroom blokkeren. Een verdrag is net een overeenkomst die partijen sluiten over de gemaakte afspraken die dienen te worden gevolgd in de uitvoeringen. Zoals bij werkgevers/werknemers of pensioenen. Ondergetekende staat nu niet graag in de schoenen van Geert Wilders waar, wat is het? Ruim 2 miljoen hebben gestemd juist om de emigratie / asiel stroom te beperken. Ja, je hebt je kiezers wat voorgehouden wat nu blijkt niet mogelijk te zijn.

Waarom deze lange inleiding.

Bovenstaande laat zien dat je aan het verdrag dient te houden (zeker als om de mensenrechten gaat).

Op 21 maart 2022 werd aan U, de Tweede Kamer, de zaak aangeboden in zake het Verdrag Traktaat van Wassenaar 1999. Verdrag gesloten tussen de Republiek Indonesië en Nederland. Dit verdrag behelst dat de republiek Indonesië 689 miljoen oude guldens diende te betalen aan Nederland. Nederland weer dit bedrag diende te betalen aan de Nederlandse Indische Burgers (NIB) die de periode 1947-1962 in de republiek Indonesië woonden. De compensatie was omdat de NIB het land werden uitgezet (met dank aan politiekbedrijf van Kabinet Drees), hierbij al hun bezittingen en banktegoeden hebben verloren. Wie zijn die NIB’s ? Nederlanders, Indische Nederlanders, Molukkers en van Joodse afkomst. Deze NIB’s hebben alles zelf moeten betalen; de Overtocht, verblijf in het pension en de herinrichting.

 

689 miljoen euro voor 50.000 gezinnen?

Studie liet zien dat om meerdere betalingen  en voorzieningen gingen die dit Traktaat de Nederlandse Overheid opleverde. Periode 1956 – 1959 werd het bedrag van 4,2 miljard aan Nederland (min. Financien) betaalde. Om dit te verantwoorden heeft president Soekarno een noodwet gelanceerd om het Indonesische volk rustig te houden. Voorziening, VN dreigde met sancties te komen als er geen akkoord kwam, dat Marshallhulp van 1,2 miljard zou worden teruggevorderd en plafond van kredieten zouden worden verlaagd voor de wederopbouw. Totaal maakt dat er nog eens 6 miljard bijkomt op het 689 miljoen.  

Actuele waarde nu van het 689 miljoen komt neer op 4 miljard. Totale actuele waarde 6,689 miljard komt nu op ruim 40 miljard dat onder 50.000 gezinnen (300.000) dient te worden verdeeld. Dit bedrag is aan Nederland betaald en ook bevestigd.  

 

Feiten op een rij.

2015 begonnen met de zaak Traktaat van Wassenaar, en op 21 maart 2022 - rapporten met overige stukken met 15.000 handtekeningen overhandigd. In ontvangst genomen door Vz. Min. BuZa dhr. Rudmer Heerema van de VVD. Onlangs beloofde Sophie Hermans van de VVD  voor de Overdracht van dit dossier te zorgen. De Griffier melde dat deze voor alle stukken zal zorgen bij de overdracht aan de nieuwe fracties.

Tweede Kamer U bent missionair, U heeft het nu voor het zeggen, en niet het Kabinet. NIB zijn ook uw burgers die belastingen betalen en mogelijk op U hebben gestemd. Die hebben alles verloren, vergeet U dit vooral niet!  De Groningers hebben al hun bezit nog !

 

Tweede Kamer begin eerst met de oude schulden in te lossen, dit Verdrag is net zo urgent als het Verdrag van de emigratie/asiel stroom, beiden gaat het om de rechten van de mensen.

 

 

Tot slot alle feiten en historie vindt op onderstaande link.

                                                Dossier Traktaat van Wassenaar 1966  (ACTW-66)

Digitaal kunt U de rapporten (alsmede evaluatie rapport van Min.BuZa) opvragen via info@icm-online.nl 

 

Namens delagatie ACTW-66

Ferry Schwab sr.

E-mail me wanneer mensen hun opmerkingen achterlaten –

U moet lid zijn van ICM - abonnement 8 euro per maand periode 2024 - 2025 om opmerkingen toe te voegen!

Doe mee ICM - abonnement 8 euro per maand periode 2024 - 2025

Blog Topics by Tags

Monthly Archives