WolvesandBears SophiaLöwe Dank om dit boek onder de aandacht te brengen van de Indische Gemeenschap.

12420132685?profile=RESIZE_710x
ICM Media bestaat 25 jaar de scope is gericht op de Indo Cultuur, Literatuur, pasar Malams, muziek, koempoelans, vele samenwerkingen op een breed vlak, niet te vergeten de Politiek. In de Tweede Kamer kennen ze ICM, Betrokken bij projecten Gebaar samenwerking,  de migratie van het Indische Huis naar Bronbeek waar de inhuurkracten de externen van Min VWS werden geholpen bij de implementatie , ondersteuning het oude Indisch Platform  onder vz  Herman Bussemaker, KNIL - Betalingen samen met  het NICC.   
 
In de Tweede Kamer (Traktaat van Wassenaar) dat vooraf een petitie werd gehouden, onderzoek en diverse WOB's Min. BuZa, Min.Soc zaken en  Min. Financien.  Nu,   voor de ouderen voor hun oude dag het nieuwe project resort ICM Bali (Tabanan) met kantoor te Denpasar.  ICM de enige organisatie die zijn hand niet ophoudt bij Min. VWS, en met de werkelijke verhalen / feiten  komen.  Ontvang je subsidie dan mag je niet weren tegen je broodheer, en dat aan de burgers voorhouden, en alle andere feiten na 1947 zijn verboden op dreiging intrekken en terugbetalen van subsidies. Dus ook niets publiceren over de gepleegde oorlogsmisdaden door het Kabinet & Kamer (1947 - 1959) 
 
Moet een keer afgelopen zijn door over die oorog of bersiap in de communicatie en  de media van de gesubsudieerde Indische organisaties.. 
De Overheid wil dat de bedelende Indische organisaties via Sophiahof en de jaarlijkse subsidiepot  (de zogenaamde Indische verankering van Martin van Rijn / VWS) dit verhaal gaan vertellen. Waar gaat dit over ?  Gaat immers om hun eigen ambtenaren in het voormalige Indie (o.a. Het KNIL). 
 
Hun Nederlandse Indische Burgers  (341.000)  die land zijn uitgezet door toedoen van het  Kabinet Drees.  Het Kabinet Drees opdracht gaf Indonesie binnen te vallen in  1947/1948 dus is agressor (dient alle oorlogschade te betalen, dus ook van ons).  Ruim 96.716 Indonessiche burgers werden vermoord door het KNIL. NIOD heeft dit bevestigd, en MP Rutte heeft excuses namens Kabinet en Kamer aangeboden.  Tweede Kamer kwam in opstand voor de excuses aan Indonesische volk en de Nederlandse media zweeg als het graf, immers dat WIlde Drees die dus oorlogsmisdaden heeft gepleegd en later op die 341.000 NIB Burgers om hun gelden te bestelen. Die in Nederland zonder  1 cent aankwamen, en alles hebben moeten terugbetalen.  Dit is toch grote misdaad om het geld niet uit te betalen en te onthouden om deze gelden te gebruiken?.
 
Deze  NIB- burgers  (Nederlanders, Indo's, Molukkers en van Joodse afkomst) ,  waren geen ambtenaren die hebben ze daar laten stikken en daarna in Nederland.  De republiek Indonesie heeft 7,2 miljard (1966)  betaald aan Drees om  deze uit te delen aan die 341.000 Burgers.  Dit verdrag Traktaat van Wassenaar is ten dele uitgevoerd.  39 miljoen aan Kon. bedrijven is uitgekeerd.   Het is aan de Overheid om als bliksemafleider de BERSIAP in te zetten ,  om te belichten.  Zijn ruim 5.000 aan Nederlandse zijde omgekomen tijdens bersiap dat van 1945-1946 duurde.   1947 aan Indonesische zijde 96.711 burgers vermoord door het KNIL.
 
Rutte heeft excuses en compensatie aangeboden om de oorlogsmidaden van Drees, hierbij horen ook symbolisch sancities  bij (alle beelden van hun sokkels, etc...). Ons geld is gebruikt voor de wederopbouw en AOW (er was toen geen fonds opgebouwd).
 
 
E-mail me wanneer mensen hun opmerkingen achterlaten –

U moet lid zijn van ICM - abonnement 8 euro per maand periode 2024 - 2025 om opmerkingen toe te voegen!

Doe mee ICM - abonnement 8 euro per maand periode 2024 - 2025

Blog Topics by Tags

Monthly Archives