Alle berichten (22)

Sorteer op

Verslag en actie van TvW 66:-- Door Rolo E. Lapré

10897314261?profile=originalVerslag en actie van TvW 66:

Door Rolo E. Lapré

 

De commissie TvW-66 kan trots zijn op hun trouwe daadkrachtige volgelingen.

Zelfs bij de bron van waar het eens begon n.l. “Bronbeek” te Arnhem (Velp) werd hun actie, geleid door Tina Hutten-Klein voor de verzameling van de broodnodige 10.000 handtekeningen, voortgezet m.b.t. deze “Petitie”.

En het is nog lang niet afgelopen, want wij gaan door...

                                

10897314279?profile=original

Hoe nieuwsgierig men was naar het verhaal van deze Petitie mag duidelijk zijn uit de volgende beelden. Het ooh.. en aah.. was niet van de lucht.

Velen wisten het bestaan niet eens van dit “Tractaten Besluit 1966”. Uiteraard gaat ICM het nog drukker krijgen, want stoppen met het nieuws geven doen zij niet...

Nee, Staatssecretaris van Rijn het is geen loterij... Maar het “Recht” van de Indische Gemeenschap om datgene wat Indonesië heeft betaald voor deze mensen NU ook eens aan hun als Rechthebbende uit te keren.

 

10897314679?profile=originalDe sfeer was goed in het Bronbeekse

 

Enne... hij was er ook  10897315079?profile=original

 

Ook de jonge generatie kent nu dit verhaal. Het is hartverwarmend hoe nieuwsgierig of OOK zij waren naar deze ontkende historie van de Nederlandse Regeringen...

 

    

 

10897314692?profile=originalHoe gretig was men om te tekenen

                  10897315468?profile=originalMaar ook Sir René Kraft van Ermel...

 

10897237288?profile=original10897237700?profile=original

INDISCHE PETITIE  TvW’66                            

Indische zaak - Het Traktaat van10897237288?profile=originalWassenaar 1966 

Hier Onderteken petitie   < of >    Kijken wie er getekend hebben

< of >   Laatste Updates

10897316056?profile=originalSchrijven  U  in voor traktaat van Wassenaar. Donaties zijn van harte welkom
U bent € 50 verschuldigd als deelnemer ACTW66, en U heeft 1 jaar gratis een ICM Abonnement en toegang tot ons Video-kanaal, het  enige Indisch Kanaal !  

Steun ACTW66 ! 

Uw donatie  kan U storten op Rabo rekening NL41 RABO 03977255 07   ten name van F.Schwab / ICM Online onder vermelding van donatie Traktaat van Wassenaar.

 

ICM 6.9.2015

Lees verder…

2015 - Over de Indische Herdenking

10897313090?profile=original2015 - Over de Indische Herdenking - Door Marshal Manengkei

2015 - Over de Indische Herdenking - Door Marshal Manengkei
De Nederlands-Indische gemeenschap is reeds bijna 3 generaties lang klaar voor de toekomst. Zovelen hebben reeds naar het verleden omgekeken en dat is vastgelegd in verschillende audio-visuele en geschreven documenten. Wat er echter nog ontbreekt is een sterk leidende groep of persoon binnen deze gemeenschap om een politieke thema te formuleren en goed gekanaliseerde en gestructureerde maatschappelijke discussie te ontlokken, te voeren en te handhaven.


Dit blijkt in de loop der jaren een utopie te zijn.
Door de grote verscheidenheid aan Indische groeperingen kon en zal er nooit 1 visie en 1 missie kunnen worden geformuleerd om de doelen van deze bevolkingsgroep te realiseren. Alle resultaten zullen hoogstens sub-optimale zijn en dus nooit bevredigend zijn voor deze arme bevolkingsgroep.
De bottleneck is dus de enorme etnische verscheidenheid.
Een greep uit die enorme verscheidenheid: er zijn Nederlandse, Duitse, Belgische, Russische, Franse, Zweedse, Engelse, Joodse, Chinese, Javaanse, Thaise, Indiase etc etc Indo's en de lijst is haast onuitputtellijk, allemaal met elk een specifieke culturele achtergrond.


Iedere groep voelt zich zowel elitaire als minder betekenend dan de ander. Het is het gevolg van eeuwenlange periode van kolonisatie.
Deze noodlottige speling van de tijd heeft een bevolkingsgroep naar voren gebracht die vanwege het ontbreken van een eenheid het slachtoffer is geworden van de twee "hoofd" of "oorspronkelijke" bevolkingsgroepen: de Indonesier en de Nederlander. Beiden voelen zich "vervelend" en "vervuild" door deze "bastaards". Allebeide naties kunnen de Nederlands-Indische "versplinterde" bevolkingsgroep missen als kiespijn.
Het besef bij deze noodlottige bevolkingsgroep om een eenheid te vormen net als de Amerikaan is tijdens de Irian-Barat periode niet doorgekomen. Dat was het enig en juist moment om de Nederlands-Indische staat uit te roepen. Dan was de gelijkwaardige situatie als in de Verenigde Staten bereikt.


Indonesia en Nederland hebben wellicht uit schaamte en noodzaak deze bevolkingsgroep elk op hun eigen manier etnisch opgeschoond voor de geschiedenis. UIteindelijk zullen zij beiden gezuiverd zijn van deze vervelende bevolkingsgroep, die hun eigen historisch materialisme door de bovengenoemde aspecten nooit zal kunnen bevestigen en verzilveren in de geschiedenis van deze aardbol.


Wat er overblijft zijn individuele pogingen om brandjes te blussen en eigen standbeelden te maken.
Mijn persoonlijke ambitie is om het uiterste wat mogelijk is te verwezenlijken en dat is een Nederlands-Indisch canon aan de geschiedenissen van Indonesia en Nederland toe te voegen. Ik (en met mij een kleine groep) zie dat als enig mogelijk resultaat om het aan het Wereldgeschiedenis Erfgoed toe te voegen. Ik hoop echter dat er met mij meerderen zullen opstaan om wellicht een hoger doel te kunnen bereiken.


Een van mijn projecten om aan deze poging gestalte te geven is de CD/DVD productie MANNA "Melati in de Sneeuw". Verder de Nederlands-Indische Verzorgingscentra voor Ouderen en Stichting Nederlands-Indische Samenleving "Sedap Malam".
Al die jaarlijkse herdenkingen zie ik als een fenomeen van tijdelijkheid dat uiteindelijk tot de dood zal leiden van ons ooit bestaande maar dan vergeten bevolkingsgroep: De Nederlands-Indische gemeenschap.

ICM 5.9.2015

Lees verder…
10897268475?profile=originalToespraak minister-president Rutte bij herdenking Nationaal Indië-monument 1945-1962

Toespraak van minister-president Mark Rutte bij de herdenking bij het Nationaal Indië-monument 1945-1962 in Roermond, 5 september 2015.

Indië was in mijn jeugd nooit ver weg, maar ook nooit echt dichtbij.

Dat moet ik uitleggen.

Mijn vader maakte de oorlog mee in een Jappenkamp. Zijn eerste vrouw zat met hun drie kinderen in een ander kamp. Zij overleefde de internering niet. Na de oorlog hertrouwde mijn vader met haar zus, mijn moeder, en vol goede moed gingen ze samen terug om opnieuw te beginnen. Dat was in die moeilijke en onrustige jaren direct na de oorlog bepaald niet zonder risico, maar mijn vader hield van het land en geloofde in de mogelijkheden daar. Toen later, eind jaren ‘50, de spanningen tussen Indonesië en ons land opnieuw opliepen en Nederlandse bedrijven werden genationaliseerd, kwamen mijn ouders terug. Dit keer voorgoed. Voor de tweede keer in hun leven begonnen ze helemaal opnieuw.

Ik ben zelf pas een jaar of tien daarna geboren, in 1967. Maar dat Indische verleden, het verhaal over de spanning en de angsten uit de oorlog, over het gevaar en het altijd dreigende geweld in de jaren erna - het  is onderdeel van mijn familiegeschiedenis. Daar was ik me in mijn jeugd ook altijd van bewust. En toch kwam het nooit echt dichtbij, omdat er weinig over werd gesproken. Dat gebeurt nu eenmaal als herinneringen moeilijk en soms pijnlijk zijn. En als mensen liever niet terug-, maar vooruitkijken, omdat ze het verleden niet kunnen veranderen en de toekomst wel.

Zo is het velen vergaan. Ook velen van u en duizenden andere jonge mannen die direct na de oorlog als militair naar Indië werden gestuurd. Het is achteraf makkelijk oordelen, maar het is veel moeilijker om echt na te voelen hoe ingrijpend die ervaring geweest moet zijn. Net bevrijd in eigen land en dan – vaak na een opleiding van niet meer dan paar dagen –  meteen die lange bootreis naar een nieuw conflict. Naar een onbekend land met een ander klimaat, een andere taal, andere geuren en smaken, een andere cultuur.

Een land ook dat in brand stond, waar chaos heerste en waar geweld aan de orde van de dag was. Onder die omstandigheden kwamen de militairen van toen in situaties terecht waarin ze alleen nog konden vertrouwen op zichzelf en hun kameraden, terwijl zij in een split second beslissingen moesten. Het was in alle opzichten leven op het scherpst van de snede, een continue balanceeract op de rand van leven en dood.

Deze soldaten, de meesten jongens nog, kwamen terug naar huis met beelden en herinneringen die vaak te pijnlijk en te gruwelijk waren om over te praten. Zij kwamen terug naar een land dat druk bezig was met de wederopbouw en niet uitnodigde om ervaringen te verwerken. Veel Indiëveteranen botsten op een muur van stilzwijgen. Of zoals iemand het verwoordde die zelf als veldpredikant in Indië diende: ‘De wereld waarin we toen leefden, heeft naar ons gevoel de bladzijde Indië heel makkelijk omgeslagen.’

Het luisterend oor, de aandacht, het begrip en de erkenning kwamen pas later. Dit monument, deze drukbezochte jaarlijkse herdenking waar de 6200 gesneuvelde militairen worden herdacht – het helpt om het verleden te begrijpen en verwerken. En het is belangrijk dat we blijven herdenken, uit respect voor de doden, maar ook zodat de levenden zich gehoord voelen en het verleden levend blijft.

Want het conflict in Indië is geen voltooid verleden tijd. De geschiedenis kent veel gezichten. Ook minder mooie. De Nederlandse regering heeft dat eerder ook erkend. Maar één ding staat voor mij als een paal boven water: militairen die door de regering van hun land worden uitgezonden, verdienen steun, respect en waardering. Iedere keer als ik Nederlandse militairen bezoek die op missie zijn, is er het volle besef dat wij deze mensen aan gevaren blootstellen.

Ook daarom is het zo goed dat hier vlakbij het Monument voor Vredesoperaties staat, ter nagedachtenis aan alle Nederlandse militairen die sinds de Koreaoorlog zijn omgekomen tijdens missies. Het onderstreept dat Indiëveteranen in een traditie staan van democratische besluitvorming en militaire plicht. Een traditie van moed, trouw en dienstbetoon. Een traditie om bij stil te staan en door te geven.

Dank u wel.

ICM 6.9.2015

Lees verder…
10897308065?profile=original10897308452?profile=original10897308465?profile=originalDe Indische uitstaande Verzekeringclaims kunnen bij de huidige 

10897308685?profile=original

verzekeringsmaatschappijen  worden verzilverd
 
De ontwikkelingen die zich afspeelden binnen het bankwezen 1940 - 1958  (Voormalige Indie)  valt tegenwoordig onder het werkterrein de AFM, en Onbusman.
 
De verzekeraars hebben de plicht om alles in het werk te stellen om de tegoeden uit te keren ten gevolge van een ontstane claim. Deze dienen alles in het werk te stellen om de rechthebbende / nabestaanden op te sporen om als nog tot uitkering over te gaan. Dankzij Internet, Google , de AFM  en rapport van Galen kunnen kunnen de claims nu doelmatig worden ingediend bij de verzekeringen waarmee destijds een overeenkomst is getekend (verzekering in welke vorm dan ook ).
 
Essentieel hierbij is dat de AFM u hierbij moet steunen bij indienen van uw claim.
 
Bij de  verzekeringsmaatschappijen  die toen al in het voormalige Indie actief waren, waarmee dus een polis is gesloten.
 • Nationale Verzekeringsbank, Rotterdam; Rechtsopvolger  Nationale Nederlanden,   vermogen 753 miljoen
 • De Nederlanden 1845, Den Haag; Rechtsopvolger Nationale Nederlanden vermogen,   618 miljoen
 • Rotterdam Verzekering Sociteiten; Rechtsopvolger  RVS, Vermogen  587 miljoen
 • Leververzekeringsmaatschappij Utrecht; Rechtsopvolger AMEV 495 miljoen
 • Eerste Nederlandse Verzekeringmij, Den Haag, Rechtsopvolger Aegon,  vermogen 403 miljoen
 • Algemene Friese Levenverzekeringmij, Leeuwarden,  Rechtsopvolger Aegon,  Vermogen 400 miljoen.


 
Rappport van Galen /  januari 2000
 
Onderzoek naar Particuliere Bank - en  Leefverzekeringstegoeden van Nederlanders in het voormalige Nederlands Indie (Indonesia) 1940 - 1958.
 
 
Verricht in opdracht van de Begeleidingscommissie Onderzoek Indische Tegoeden.
 
Door;
 
drs. N.A van Horn
drs. P.J. Keppy
drs. R. van der Maar
drrs. J.P. de Wit
 
 
Het document / rapport bevat 270 pagina's
en is via onderstaande LINK op ICM te downloaden.
>>>>>   https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/10897281695?profile=original size="2" face="Arial">

Persoonlijk ervaringen met de AMEV in Nederland in 1971.

In Veendam sloot ik een levensverzekering die na een bepaalde leeftijd werd uitgekeerd. Ik was vergeten dat ik deze polis had. Ik was inmiddels zes keren verhuisd, en op mijn 65 ste ontving ik via mijn email. met duizend excuses van AMEV of ik de heer F.A. Schwab was geb.  ....... etc...... AMEV wist mij op te sporen via GOOGLE en hun eigen administratie maar hadden mijn adres niet meer ......... Blij ben je dat de AMEV zijn verplichtingen wat in de polis vermeld staat is nagekomen., Nu nog de polissen van Indie - gangers.

ICM 6.9.2015

Lees verder…

10897309275?profile=original10897309685?profile=original10897309286?profile=originalHierden, 7 september 2015

 

Betreft:

Verzetten debat 1 juli jl. aangevraagd door ICM leden via de oppositie Henk van Gerven

Geachte wel edele heer Clemans,

 

In het verlengde van onze eerdere contacten met betrekking tot het bovengenoemde verneem ik gaarne namens onze lezers, abonnees, team van ICM (De Indische Internetkrant) en 10.000 handtekeningen van petitionaris Hans Vogelsang van N.I.C.C. wanneer het debat dat door onze ICM leden werd aangevraagd om deze weer te agenderen.

 

Henk van Gerven was bereid om voor ons dit verzoek in te willigen dat in beginsel door U werd ingewilligd dat later door PVV en VVD werden verzet naar een later datum, echter nu na twee maanden zijn verstreken zijn beiden in het zwijgen gehuld. 

 

De urgentie was zeer hoog om het op die 1 juli te agenderen. Omdat in die week de conceptbegrotingen  Min. VWS werden behandeld, mede omdat de leden van redactie tot de ontdekking kwamen dat  de PM post Indische pensioenen (Pay Back) op de begroting van Min. VWS was geplaatst, dit dus direct vragen oproept voor ons en met name de Kamerleden.  Tevens bij dit debat graag een vragenlijst namens de 10.000 handtekeningen (los van de abonnees en lezers van ICM) wil inbrengen. Deze mensen die het mandaat (vertrouwen) hebben gegeven, en ruim 2 en half jaar niets meer vernamen van het Indisch Platform en de staatsecretaris. Wij NICC & ICM wel verantwoording verschuldigd zijn naar deze mensen die hun vertrouwen hebben gegeven, is dit ver van netjes!

 

Ik acht het van groot belang dat gelijk na Prinsjesdag dit debat wordt geagendeerd.

Onze abonnee de heer Wijnveld heeft een datum genoemd van 15 oktober die te ver ligt, dit in het licht dat op 1 juli het debat oorspronkelijk zou plaatsvinden.

 

Bovendien staat de 15 oktober al binnen ICM geagendeerd voor te houden Petitie VW ’66 waar deze in centraal staat op de pasar malam in Maastricht waar ruim 30.000 mensen op afkomen. ( ICM afgestemd met WN-Productions).

 

Gaarne vernemend.

ing, MBA Ferry Schwab Sr.

Tel 0341 453817
mob. 0637169309
 
 
 icm 7.9.2015
 
 
 
Lees verder…

Bogor reunie 2015

Bogor reunie 2015

10897316658?profile=original

Rudy Eduard Groenewald en Trees, nog trima kasi! Heb genoten van Trees haar eten; Sajur assem, empal, cebak, frikandel Pan, en nog veel meer ......... Leuk om koempoelan thuis te geven, zoals het hoort!

rarararararararara voor de kijkers, waar sta ik ?

10897316891?profile=original

ICM 9.9.2015

Lees verder…


10897317474?profile=originalEen weggemoffelde massamoord in Indië
  Door:  Louis Zweers

Louis Zweers promoveerde op 17 augustus 2015 op de rol van de media tijdens de periode van de koloniale oorlog (1945-1949) in voormalig Nederlands-Indië. In dit artikel verwoordt hij zijn afschuw van de rol die Nederland gespeeld heeft met betrekking tot de onderbelichting van de moord-partijen door Indonesische milities op Nederlandse en Nederlands-Indische burgers, die terecht zouden moeten worden gerekend  tot de categorie oorlogsmisdaden.

De redactie plaatst dit stuk van Louis Zweers als inleiding op het grote artikel dat hierna komt en de gruwelijkheden van de beruchte Bersiap-periode belicht. Wij vinden dat het de hoogste tijd wordt om iedereen ervan te doordringen dat niet slechts de Nederlandse militairen in die periode zich misdragen hebben, maar dat ook van Indonesische zijde er een regelrechte tendens was om alle Nederlandse en Nederlands-Indische mensen op de meest gruwelijke wijze “een koppie kleiner te maken”, mannen, vrouwen en kinderen zonder uitzondering.  Wij hopen dat de aandacht hiervoor door de andere Indische media zal worden opgepakt teneinde: 1. Deze onderbelichte feiten aan het daglicht te brengen en 2. Aan te tonen dat aan beide zijden afschuwelijke daden werden gepleegd, waarbij wij ons zelfs afvragen of de handelwijze van de Nederlandse militairen niet deels het gevolg was van de bloedige moordpartijen, door Indonesische milities gepleegd. De redactie van NICC Magazine ondersteunt dan ook volledig de bij veel mensen ontstane behoefte naar een gedegen onderzoek naar de gebeurtenissen in die periode, mits dit op waarheidsvinding gebaseerd is en eenzijdigheid uitsluit.                      De redactie.

Massamoord op Indische Nederlanders onderbelicht

In de meeste publicaties ligt de nadruk vooral op de oorlogs-misdaden die door de Nederlandse militairen in Indië in de periode van 1945 tot 1949 zijn gepleegd. Het is opmerkelijk dat er zo weinig wordt ingezoomd op de oorlogs-misdrijven die in diezelfde periode van Indonesische zijde zijn gepleegd. Waarom is de massa-moord op Nederlanders en Indische Nederlanders (maar ook op Chinezen) in de Nederlandse media en geschiedschrijving zo enorm onderbelicht?

Na de Japanse capitulatie en het uitroepen van de Indonesische Republiek op 17 augustus 1945, ontstond een chaotische situatie. Vanaf het najaar van 1945 tot het voorjaar van 1946, de zogeheten Bersiap-periode, zijn vele duizenden weerloze burgers door ongeregelde Indonesische strijd-groepen op vaak afschuwelijke wijze vermoord. De haat van      de Indonesische revolutionairen, veelal jongeren, aangewakkerd door de Japanse propaganda en indoctrinatie tijdens de bezetting van Indië maar ook door de worde over de vooroorlogse koloniale repressie, werd voornamelijk geprojecteerd op de (Indische) Nederlanders, maar ook op Ambonezen en Chinezen, die men als pro-Nederlands beschouwde.

Grove schendingen van mensenrechten

Het zijn dan ook met name de buitenlandse historici (zoals William Frederick) die voor het eerst hebben gewezen op het genocidale karakter van dit optreden. Wat later stelden Herman Bussemaker en Willy Meelhuijsen, historici en tevens ervaringsdeskundigen, hun boeken over de Bersiap-periode samen. Helaas hebben hun boeken relatief weinig aandacht opgeroepen, behoudens in eigen kringen. Het is ironisch dat Nederland zich nooit druk heeft gemaakt over deze ernstige vormen van mensenrechten-schendingen.

Overigens zijn er heel weinig beelden van deze uitbarstingen van geweld gemaakt. En zonder beelden worden die afschuwelijke drama’s nauwelijks opgemerkt. De Nederlandse dagbladen schreven destijds wel artikelen, zonder foto’s,  over het geweld, waarbij vooral geput werd uit Britse bronnen. Nederlandse fotografen en oorlogscorrespondenten waren nauwelijks aanwezig in Indië. In de foto-archieven zijn wel beelden van slachtoffers, die later in de massagraven aangetroffen werden terug te vinden. En er zijn ook verslagen van overlevenden. De laatste ooggetuigen zijn nu hoog-bejaard.

 

Deze oorlogsmisdaden speelden zich vooral af in de afgelegen binnenlanden van Java en Sumatra, en ook in de stedelijke enclaves die door de Britten dienden te worden beschermd. Nederlandse troepen hadden nog geen toestemming van het Britse interim-bestuur om op Java te landen. Recente onderzoeken (zoals van Dr. Abdul Wahid) komen uit op minstens dertig-duizend slachtoffers, inclusief duizenden  vermisten.

Nabestaanden zwegen over hun ervaringen en hun pijn werd nooit erkend.

Etnische zuiveringen

Een voorbeeld is het verhaal van de Nederlandse familie Francken die op een onderneming in de bergen op Oost-Java woonde. Deze familiegeschiedenis is door Inez Hollander in haar boek Verstilde stemmen en verzwegen levens beschreven. Tijdens de Tweede Wereldoorlog stierf vader Francken in gevangenschap. De andere gezinsleden overleefden ternauwernood de Japanse kampen. Vlak na de Japanse capitulatie is door het Rode Kruis een foto gemaakt van de broodmagere zussen Joke (13) en Willy (15) Francken in de openluchtkeuken van het zeer overbevolkte kamp Banjubiru op Midden-Java. De familie Francken werd met een konvooi naar de havenplaats Surabaya in Oost-Java vervoerd. Op 28 oktober 1945 werd dit konvooi, met vrouwen en kinderen, vlakbij het Brantas Hotel in Surabaya aangevallen door Indonesische milities. Ruim honderd (Indische) Nederlandse vrouwen en kinderen, inclusief hun Brits-Indische Gurkha begeleiders, werden vermoord. Joke en Willy Francken werden bij deze aanval afgeslacht. Zoon Harry en zijn moeder overleefden dit bloedbad en werden gerepatrieerd naar Nederland.

Ook de Chinese bevolkingsgroep had het zwaar te verduren. Zo werden de omgeving van Batavia en het achterland bij Medan etnisch gezuiverd door de Indonesische milities. De Britse kolonel Laurens van der Post beschrijft in zijn boek The Admiral's Baby het tragische voorval op de kleine Sunda-eilanden waar Indonesische strijdgroepen de hele Chinese gemeenschap van zo’n vijftien-honderd mensen uitmoordden.

Roep  om onafhankelijkheid

 

Van der Post nam waar dat de komodo's de rottende lichamen van de slachtoffers opaten. Deze gebeurtenis heeft hem nooit   meer losgelaten. Trouwens, deze afrekeningen vonden plaats nog voordat een Nederlandse militair voet op de Javaanse bodem had gezet. De Britten waarschuwden de Nederlanders dat de geest uit de fles was. De roep om onafhankelijkheid was niet meer tegen te houden.

Van der Post vreesde dat het     bij een Nederlandse militaire inmenging tot grootschalig geweld zou komen en interpreteerde dit voorval als een symbolische waarschuwing voor de in zijn ogen onverzoenlijke Nederlanders.

Pas in maart 1946 arriveerden de eerste Nederlandse militairen. Daarna zou de geweldsexplosie met naar schatting zo'n 150.000 Indonesische slachtoffers (inclusief die van de interne Indonesische strijd) pas echt goed losbarsten. De Nederlands-Indische slacht-offers van de bersiap waren ondertussen vergeten.

De Volkskrant

ICM 20.9.2015

______________________________   

Lees verder…

10897309076?profile=original

Kanttekeningen naar aanleiding van de toespraak van premier Mark Rutte tijdens de Indië-Herdenking op 15 augustus 2015

De Stichting “Het Indische Platform” is verheugd dat de Minister-president Mark Rutte aandacht vraagt in zijn toespraak bij de 70e herdenking van de capitulatie van Japan voor het moeilijke en pijnlijke verhaal van de Nederlanders in voormalig Nederlands-Indië. Het is alleen erg jammer dat de Minister-president onduidelijk is over de regelingen met betrekking tot de erkenning van de achterstallige salarissen en geleden oorlogsschade.

Daarvan zijn de Nederlanders die zich op 15 augustus 1945 op Nederlands-Indische grondgebied bevonden of van daaruit door de Japanse bezetters naar elders waren getransporteerd, tot op heden nog steeds uitgesloten.

De “Indische Kwestie” betreft juist die uitsluiting van betaling van de achterstallige oorlogssalarissen aan Nederlandse militairen en ambtenaren, in dienst van de Nederlands-Indische overheid en  diskwalificatie van oorlogsschade op grond van het territorialiteits-beginsel van Nederlandse burgers in Nederlands-Indië, ingevolge de Wet Materiële Oorlogsschade.

De erkenning daarvan is in de toespraak van Premier Rutte bij de 70e Herdenking van de Japanse capitulatie vaag en onduidelijk. Het feit dat hij het gevoel van miskenning bij de Indische gemeenschap betreurt, geeft aan dat de Minister-president vindt dat Nederland begrip moet tonen voor  ondergane oorlogsverschrikkingen Zijn oproep is mager en niet echt overtuigend.

Desondanks blijft de Stichting “Het Indisch Platform zich inzetten om de erkenning van de achterstallige salarissen en geleden oorlogs-schade verder te verduidelijken en blijft daartoe in overleg met de Staatssecretaris van VWS, Martin van Rijn. Op zeer korte termijn zal dit overleg, mede naar aanleiding van de inhoud van de toespraak van Premier Mark Rutte, worden voortgezet.

Namens de onderhandelings-delegatie van Stichting “Het Indisch Platform” betreffende   “De Indische Kwestie”,

Silfraire Delhaye, voorzitter.

10897309076?profile=original

 

 ICM 20.9.2015

Lees verder…

Hoornaar Abe Agema haalt fel uit naar Kamervoorzitter                              Door:  F. van der Helm

Op de 42e en tevens laatste reünie van de Indië-gangers      van 4-10-RI in Hoorn werd Kamervoorzitter Van Miltenburg stevig van repliek gediend over haar gebrekkige kennis van de Oud Indië-veteranen, die van 1946 tot 1949 in de archipel hebben gestreden voor koningin en vaderland.

"De strijd in Indië was een politieke miskleun die werd doodgezwegen. De doofpot werkt nog steeds kan ik uit eigen ervaring bevestigen", aldus de  88-jarige Abe Agema in zijn herdenkingstoespraak. In de afgelopen jaren heeft hij in zo'n 20 plaatsen in Noord-Holland lezingen gehouden over zijn ervaringen als Indië-strijder. Schrikbarend noemt hij de onwetendheid van jong tot oud bij deze koloniale oorlog die totaal is verdwenen uit de geschiedenis-boekjes. En toch zijn er 6229 Nederlandse soldaten gesneuveld!

Schande

Voor de immer aimabele Agema moet de waarheid zoveel mogelijk boven tafel komen. En als Tweede Kamervoorzitter Van Miltenburg meent dat de Indië-gangers bij thuiskomst wat "uit te leggen hadden", merkt Agema furieus op: "Nee, de politiek heeft wat uit te leggen!

Aanvankelijk ging het nauwelijks getrainde leger van naïeve dienstplichtige soldaten voor één jaar naar Indië om de rust te herstellen. Uiteindelijk heeft de Nederlandse politiek er drie jaar van gemaakt. Onder grote buitenlandse druk moest Nederland zijn politieke beleid wijzigen en de onafhankelijkheid van Indië accepteren. De 140.000 (meestal) dienstplichtige soldaten hebben in de tropen gestreden voor koningin en vaderland. Pas na 40 jaar soebatten kwam er  een soort van Veteranenbeleid.

Westerling

En passant memoreert de Penningmeester/Secretaris van 4-10-RI nog de wandaden en excessen die door kapitein Westerling en zijn kornuit Vermeulen zijn gepleegd, maar vreemd genoeg daarvoor nooit zijn berecht. In totaal zijn er in  die periode 42 vonnissen tegen Nederlandse militairen geveld, maar niet één betrof een officier. "Hadden die officieren niet voor de Krijgsraad moeten verschijnen?" Er is een uitermate vreemde politiek gevoerd door de opeenvolgende ministers van defensie.

Voor Abe Agema is het duidelijk: de soldaat telt niet in Den Haag. Evenals de Indische oud-strijders die Den Haag wenst te vergeten. In een paginagrote advertentie op Veteranendag werden de veteranen bedankt. Alle landen waar gevochten was, werden met name genoemd, behalve Indië! Uitermate bizar.

Herdenking

Op de laatste reünie waren ruim 170 mensen aanwezig, waarvan nog 34 veteranen die allemaal rond de 90 zijn. De 42e reünie was een dankbaar weerzien. De herdenking van de gesneuvelde kameraden blijft doorgaan maar zonder reünie; dat is qua mobiliteit te moeilijk geworden voor de meesten.

(Bron: ‘Dichtbij-West-Friesland’)

ICM  21.9.2015

Lees verder…

Indischiana-JonesDoor: Ferdinand Geuther

10897318282?profile=original10897318498?profile=originalIndischiana-JonesDoor:  Ferdinand Geuther

Een verslag van een topografische  expeditie   op Borneo in 1948

 

Over de auteur

Ferdinand Geuther (Bandung, 1950) heeft gedurende zijn loopbaan diverse vakinhoudelijke artikelen gepubliceerd over o.a. bedrijfsprocessen, informatie-architectuur, logistieke systemen en telecomprocessen. Ruim tien jaar geleden is hij begonnen met het schrijven over opmerkelijke, grappige en serieuze observaties in zijn omgeving en tijdens buitenlandse reizen. Het resultaat zijn zes paperbacks met korte verhalen:

 • VerreWonderingen van Mr. Ferdinand (2004/2010) *)
 • 50/50 (2005)
 • Big City Babbels (2005/ 2010) *)
 • Bloggosofie (2010)
 • New York Mini's (2012) *)
 • Osservatore Americana (2014), Engelstalig *)

Let op !

N.I.C/C heeft  het exclusieve publicatierecht gekregen.
Als U dit artikel verder wilt lezen dient U een abonnement te nemen via: info@indisch-centrum-denhaag.nl en dan krijgt U dit nummer alsnog toegestuurd.

ICM 22.9.2015

Lees verder…

De gruwelen van de Bersiap Door: Menke de Groot

10897318254?profile=originalDe gruwelen van de Bersiap    Door:  Menke de Groot  Bloedige moordpartijen op grote schaal

Waarschuwing:  dit artikel bevat schokkende foto’s

Machtsvacuüm na de Japanse capitulatie

Tijdens de bezetting van Nederlands-Indië door Japan, op 8 november 1944, vond er een grote demonstratie  te Batavia plaats. Demonstranten voerden poppen van Churchill, Rooseveld en Van der Plas mee en verbrandden die.       

Soekarno hield een vurige rede en zei onder meer: "Onze jongens moeten zo nodig bereid zijn de Indonesische bodem te besproeien met hun bloed en tranen opdat het land vruchtbaar en welvarend wordt." 

Let op !

NICC heeft  het exclusieve publicatierecht gekregen.
Als U dit artikel verder wilt lezen  om  dient U een abonnement te nemen via: info@indisch-centrum-denhaag.nl en dan krijgt U dit nummer alsnog toegestuurd.

ICM 20.9.2015

Lees verder…
Speciale beurs actie - Pasar Malam Rijswijk 17 / 18 oktober. Iedere 500 ste  (1000 ste, 1500 ste ...........) bezoeker  ontvangt op vertoon van toegangskaart een Dvd "Melati in de Sneeuw" op te halen bij ICM Stand
ICM  & N.I.C.C Stand.
10897306899?profile=original
Bij het sluiten van Jaarabonnement i.p.v. € 48,  betaalt u € 24  op de pasar en U ontvangt welkomskado
dvd of cd van Manna of ICM jaarboek tw van € 25. 
10897250474?profile=original
m.i.v. juni 2013 prijs abonnement € 4 per maand!
 
Welkomskado. kiezen uit .....

10897307484?profile=original
10897297856?profile=original   10897287071?profile=original

Door mij geplaatst op 10 September 2015 om 11.0

Lees verder…

Laatste ICM updates.

Laatste ICM updates.

Terugblik op de pasar malam Maastricht!

10897309493?profile=original

 

Met vol verbazing dook nog geen 14 dagen flyers op van een gelijksoortige evenement in het centrum van 

Maastricht, op ICM hebben wij hier geen enkele aandacht aan besteed mede omdat samen met NICC de jaarkalenders samenstellen. Deze kalender is bij een ieder bekend, en toch hebben sommige organisaties lak aan deze kalender (kan worden uitgelegd als geen respect naar de collega's). 
Het is niet netjes van deze organisatie om op de reeds lang van te voren geplande pasar malam Maastricht dat al jaren hier zijn naam heeft gevestigd enigzins te dwarsbomen, andere redelijke argumenten kan ik niet bedenken als pasar materiedeskundige,; De meerdere standhouders waren not amuzed van deze actie, en zal nog een lang staartje krijgen.

 

10897310853?profile=original17/18 oktober aanstaande komen wij weer een gelijksoortige situatie terecht; ICM redactie heeft hiervoor reeds aan de bel getrokken bij de betrokkenen. Pasar malam Harderwijk is een nieuwe pasar malam en Rijswijk een lang gevestigde .... 
Voor mij geen prettige situatie als Harderwijker dat ik dan op pasar malam Rijswijk ben met ICM stand daar vaste afspraken heb, onder andere lezing geven ICM Jaarboek, en tegelijkertijd treden in Harderwijk alle sobat-artiesten op die op ICM Koempoelan optraden en Pasar Malam Dronten (Flevoparq). De coordinator muzikanten heeft mij gevraagd om de contactgegevens van de artiesten die heel graag heb overhandigd ..... Is jammer dat ik dit moet missen, had er graag bij geweest ....

10897310666?profile=original

Terug op ICM ontwikkelingen op pasar malam Maastricht.


Om te beginnen wil ik de organisatie van WNproductions bedanken voor hun grote inspanning met betrekking tot de petitie Traktaat verdrag van Wassenaar 1966. Bij alle pasars van Wout de maximale ondersteuning gehad ! Het leeuwen aandeel leverde wat de handtekeningen betreft  dit naast de pasars van Stellar Events.

De andere pasars hebben geen enkele feeling met deze Indische zaak,  zijn wel de harde feiten. Noteer goed WNProductions ,  Stellar events en Rijswijk ! Rest vind deze zaak onzin!

Desondanks hebben we op pasar malam Maastricht toch nog 461 handtekeningen weten op te halen, en de maandag viel een envloppe in de bus van Rob Andreas met ruim 500 handtekeningen verzameld op de koempoelans o.a. in Spijkenisse. Al en al toch een goed weekend weer bijna 1000 handtekeningen verder.Vele ICM ers zijn geweest uit het midden van het land en het hoge Noorden, en organisaties aangesloten bij het Indisch Platform. Totaal werd ICM stand door 900 man bezocht, met persoonlijke contact!

Velen die het ongenoegen hebben geuit over het wangedrag van Indisch Platform en de hautaine houding van de huidige zittenden (is door ICM tegengesproken), en zullen bewust niet komen op 14 oktober, en wat is de functie van het IP in al die jaren geweest, en hun bestaan blokkeert de gang voor de invidiuele claims was veel te horen.

 

Vertrouwende weer op de hoogte te hebben gesteld.
Editor ICM
Ferry Schwab sr.

Lees verder…
21-09-2015 | Nieuws

10897315870?profile=original
De gouverneur van Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), is in Nederland. Hij is hier voor een tegenbezoek aan de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb die eind augustus Jakarta aandeed. Op Schiphol werd Ahok zondag 20 september 2015 opgewacht door een horde fans. Allemaal wilden zij met hun 'held' op de foto.
Ahok wil in Nederland meer kennis vergaren over het proces van landwinning en de bouw van zeehavens. De gouverneur vond het eigenlijk niet zo nodig om te gaan. Maar na de zoveelste uitnodiging van Aboutaleb, besloot Ahok toch maar om op het vliegtuig naar Nederland te stappen. 

De gouverneur van Jakarta is iemand die recht door zee is. Hij neemt daarbij geen blad voor de mond. Dat valt niet bij iedereen in goede aarde. Destemeer omdat hij daarnaast ook nog eens christen is én Chinees. Deze combinatie ligt nog erg gevoelig in Indonesië. Chinezen en christenen vormen minderheidsgroepen in het land waar het merendeel van de bevolking moslim is.


     Opbouw van Jakarta


Maar het aantal tegenstanders van Ahok valt in het niet bij het aantal fans dat de gouverneur door dik en dun blijft steunen. De Jakartanen zijn de corruptie in hun stad beu. Projecten die moesten leiden tot de opbouw van Jakarta, kwamen maar niet van de grond. Met de aanstelling van Ahok, en voor hem Jokowi (de huidige president van Indonesië) als gouverneur van de Indonesische hoofdstad lijkt daar eindelijk verandering in te komen.

Er wordt onder meer hard gewerkt aan beter openbaar vervoer en schone rivieren en kanalen. Ook vergeet de gouverneur de strijd tegen de corruptie niet. Ahok kent geen genade. Ambtenaren die er een zooitje van maken worden ontslagen.

Natuurlijk, het is nog steeds een chaos in Jakarta. Er moet nog veel gebeuren. Maar goed, Rome is ook niet in een dag gebouwd. 

Leadfoto: Government of Republic of Indonesia (Wikipedia)

Lees verder…

10897319264?profile=originalNgotjeh, een nieuw tijdschrift voor de Indische en Molukse senioren

“Ngotjeh wil de ogen en oren zijn van de Indische en Molukse senioren. Zij moeten zichzelf en hun verleden herkennen in de interviews en reportages die in het blad staan. Daarnaast wil Ngotjeh het rijke, culturele verleden van deze senioren delen met jongere generaties, zodat zij zich bewust(er) worden van hun eigen culturele achtergrond”.

Met deze woorden motiveert initiatiefneemster en journaliste Inge Dümpel het bestaansrfecht van Ngotjeh, het nieuwe tijdschrift van en voor Indische en Molukse senioren. Inmiddels blijkt uit reacties op de Facebook-pagina en de verkoopcijfers van de eerste editie dat ook jongere generaties geïnteresseerd zijn. De doelgroep blijkt dus groter dan aanvankelijk werd gedacht. Het woord ngotjeh komt uit het Javaans. Het betekent zoveel als: gezellig babbelen, nieuwtjes uitwisselen.

 Hoofdredacteur Inge Dümpel van Ngotjeh. (foto: Miranda Birney)

Deze titel refereert aan een van de doelstellingen van het blad: Met en voor de lezers uitwisselen van nieuwtjes, verhalen en ook herinneringen van vroeger delen en als gesprekstof dienen bij de koffietafel bijvoorbeeld. Hiermee hoopt de redactie ook te bewerkstelligen, dat de jongere generaties in gesprek komen met hun (groot)ouder(s) en zo bij te mogen dragen aan het doorgeven en het behoud van belangrijk Indisch cultureel erfgoed.

Het tijdschrift verschijnt ieder kwartaal en de verkoopprijs bedraagt € 3,50 exclusief verzend-kosten.

Een abonnement afsluiten kan ook voor € 25,00 per jaar, inclusief   de verzendkosten.

 

Op de website www.ngotjeh.nl staan de verkooppunten vermeld. Geen verkooppunt bij u in de buurt? Geen probleem. U kunt  een e-mail sturen naar:

ngotjeh@gmail.com.  U krijgt het tijdschrift dan per post thuis gestuurd.

 

 

Lees verder…

Expositie ‘Indië in oorlog - oorlog in Indië’

10897315267?profile=originalExpositie ‘Indië in oorlog - oorlog in Indië’

In september en oktober exposeert Verzetsmuseum Zuid-Holland over Nederlands-Indië in de periode 1942-1949. Deze jaren omvatten de bezetting door Japan en de daaropvolgende periode tot de soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië. De expositie wordt in twee delen gepresenteerd. Beide deelexposities worden begeleid door een feuilleton in zeven delen op de website.

Nederlands-Indië in oorlog (1942-1945)

Het eerste deel van de expositie behandelt de Japanse bezetting. Deze begon met de aanval op Menado (Sulawesi) in de nacht van 10 op 11 januari 1942. Na een korte strijd gaf Nederland zich op 8 maart 1942 over. Vanaf die dag bezette Japan Nederlands-Indië. Het Nederlandse deel van de burgerbevolking werd in kampen gevangen genomen. De militairen werden krijgsgevangen gemaakt; dwangarbeid was hun lot. De omstandigheden in de kampen waren verschrikkelijk. De inlandse bevolking keek met instemming naar deze ontwikkelingen, want de roep om onafhankelijkheid werd steeds groter.

Oorlog in Indië (1945-1949)

Japan capituleerde op 15 augustus 1945. Nederland was daarna van plan de situatie van voor de oorlog te herstellen. Twee dagen later echter riep Indonesië de onafhankelijkheid uit. Een zeer  gewelddadige periode, de Bersiap brak aan. Diverse Nederlanders kwamen op gruwelijke wijze om. Vanuit Nederland kwamen vele dienstplichtige militairen naar Nederlands-Indië toe. Er woedde een strijd - met als zwaartepunten de twee politionele acties - die we nu gerust oorlog mogen noemen, wat dan ook steeds vaker gebeurt.   https://nl.wikipedia.org/wiki/Indonesische_Onafhankelijkheidsoorlog Op 27 december 1949 kwam aan deze oorlog een officieel einde. Indonesië werd onafhankelijk van Nederland. Nederland behield nog wel Nieuw-Guinea, maar Indonesië bleef aanspraak maken op dit laatste stukje kolonie van Nederland. In 1962 werd ook Nieuw-Guinea overgedragen.

De speurtocht van Matthijs naar Nederlands-Indië

Matthijs is een leerling in de bovenbouw van het vwo. Hij is thuis aan het werk voor een project over de bevrijding van Nederland als hij bij toeval stuit op een document dat ondertekend is door Koningin Wilhelmina. Het blijkt dat zijn overgrootvader omgekomen is in een Japans krijgsgevangenkamp. Hij stuit zo op een stukje onbekende geschiedenis en wil er meer over weten. In een verhaal in zeven afleveringen komt hij steeds meer over de tweede Wereldoorlog en de gruwelijke nasleep hiervan in de voormalige Nederlandse kolonie te weten. Tijdens de expositie in het verzetsmuseum wordt wekelijks een aflevering van Matthijs’ onderzoek op de website gepubliceerd. Dus volg binnenkort de speurtocht van  Matthijs via de website van het Verzetsmuseum. In september en oktober hebben de maandelijkse lezingen in      het Verzetsmuseum Zuid-Holland verband met de expositie. Houdt de website in de gaten!

Beelden in de museumtuin

Wist u dat er in onze museumtuin diverse kunstwerken staan? Daarbij zijn twee kunstwerken met een Indisch karakter. Een ervan  is een replica van het Indisch Monument dat Jaroslawa Dankowa heeft ontworpen en dat in Den Haag bij de Waterpartij staat. Een ander is een kunstwerk van Rudi Augustinus, waarvan in dit artikel een foto staat.

Verzetsmuseum Zuid-Holland

www.verzetsmuseum.nl
Turfmarkt 30
2801 HA Gouda

Tel: 0182-520385
info@verzetsmuseum-zh.nl

Openingstijden:
Dinsdag t/m Vrijdag 10:00-17:00
Zaterdag  12:00-17:00
Gesloten op zondag, maandag en feestdagen

 

Lees verder…

NICC - Magazine maand september is uit!

10897291258?profile=originalNICC - Magazine maand september is uit!

10897306290?profile=original

 Gratis maandelijks magazine |  Jaargang 7, september 2015 | Oplage: 8400|  Hoofdredacteur:  Hans Vogelsang

info@indisch-centrum-denhaag.nl o.v.v. Gratis abonnement NICC Magazine 

 

Adverteren & Mutaties pasar malam kalender hans-vogelsang@hotmail.com

 

In  dit  nummer  staan Indie - Herdenkingen centraal verder o.a.  met daarin onder andere de volgende onderwerpen:    

 
-   Toespraak Premier Mark Rutte
-   Een weggemoffelde massamoord
-   De gruwelen van de Bersiap
-   Agema haalt uit naar Kamervoorzitter
-   Waarom ik geen twijfelindo's zoek
-   Indischiana-Jones 
-   Expositie "Indië in oorlog"
-   Nieuw tijdschrift Indische senioren
-   Toespraak Pia van der Molen
-   Toespraak Premier Rutte in Roermond
-   Interview collectie naar 'DANS'
 
en verder nog de maandelijkse rubrieken
In dit nummer staat op de colofonpagina voor u als lezer een kortingsbon voor de Pasar Malam Rijswijk.

Rubrieken: Recept, Korte Berichten, Toen en nu, Boekbespreking, Gedicht, Just4kids, Indische Agenda, Advertensi Mini, Column, Pasar Malam Kalender.

 

Wij wensen u weer veel leesplezier 

Om NCC - maandblad te lezen (downloaden) ga naar de rubriek  Indisch Maandblad van www.icm-online.nl   

                 OF                  >>>>>>>>  NICC MAGAZINE<Downloaden>>>>>>>&...

 

 

ICM AANWEZIG OP DEZE DAGEN OP PASAR MALAM MAASTRICHT

10897312452?profile=original

10897248258?profile=original Indische zaak - Het Traktaat van Wassenaar 1966

INDISCHE PETITIE  TvW’66

 

Inleiding –  

De Nederlands-Indische gemeenschap heeft het recht om de Nederlandse Staat te sommeren uitvoering te geven aan het Traktaat van Wassenaar 1966 (nader te noemen “TvW 66”) dat geratificeerd werd door zowel de Nederlandse als de Indonesische regering op 7 december 1966.  

Het Traktaat werd gesloten en geratificeerd tussen de toenmalige President van Indonesië Soekarno en de toenmalige Nederlandse regering.

 

Hier Onderteken petitie   < of >    Kijken wie er getekend hebben

< of >   

Laatste Updates  / 

1700 handtekeningen zijn online verzameld. Ruim 2500 via de pasar malams, en koempoelans. Het streven is op de PM Maastricht MEGG om 1000 handtekeningen te verzamelen op deze drie dagen. Aansluitend zijn de pasar malam Rijswijk en Leek aan de orde.  Op verzoek van het project Indo is de Engelse versie beschikbaar gekomen, klik hier op Engelse versie

 

 

Lees verder…

Nieuwsbrief Java post (

10897310893?profile=original

De Java Post: vallen en opstaan
 
Het onderhoud van een magazine als de Java Post blijft een kwestie van vallen en opstaan. Soms gaat het een tijd goed, soms is de wind weer wat tegen. Natuurlijk heeft dit alles te maken met het feit dat het een eenmanszaak is. Er zijn geen andere redacteuren die een tandje bijzetten als ik een keer last heb van een schrijversblok.
 
Dit voorjaar had ik er weer last van, zo´n periode. Huiselijke beslommeringen in combinatie met meer existentiële vragen. Waar doe ik het voor? Voor wie? Mijn twijfels werden nog meer gevoed toen één van de belangrijkste volgers van de Java Post, Ed Vos uit Tilburg, kwam te overlijden. Ik weet niet meer precies hoe, maar ik hoorde het pas een maand later. Had me al enige tijd afgevraagd waarom er geen berichten meer van hem verschenen. Ed was altijd de man geweest die tien minuten na de publicatie van een artikel in de Java Post een reactie achterliet. Soms wat impulsief, maar meestal to the point, en nooit veroordelend. Een groot Indonesiëkenner ook.
Wat, zo vroeg ik me af, betekent het voor onze kijk op de geschiedenis van Nederlands-Indië als mensen als Ed niet meer kunnen meelezen? Een soortgelijke vraag had ik overigens een jaar eerder naar aanleiding van het stopzetten van Indisch3.0, het enige webmagazine van een jongere Indo-generatie waarin interesse werd getoond in de geschiedenis.
Als degenen die de door mij gepubliceerde verhalen moeten beoordelen er mee stoppen, wat dan? 
 
 
z982_BuitenzorglaboratoriumpersoneelTM859ca1915.jpg
 
 
Mijn enige antwoord lag, en ligt, in de conclusie dat het verzamelen van verhalen en meningen moet doorgaan. Omdat het zónder helemaal ophoudt. En dus dat de Java Post als belangrijkste historische magazine nooit mág sluiten.
Gelukkig maar. De vaart zit er weer in. De Java Post publiceerde inmiddels meer dan 500 verhalen, en ligt weer helemaal op koers voor de 1000.
 
De geschiedenis van Nederlands-Indië krijgt de laatste tijd veel aandacht in de media. De focus hierbij ligt echter vooral op het Nederlandse ingrijpen in de periode 1945-1950. Welke gevolgen dat voor ons geschiedenisbeeld heeft op termijn, is nog te bezien. Veel feiten ontbreken, veel onderzoek laat nog op zich wachten. Het lijkt er echter op dat er steeds minder oog zal zijn voor tempo doeloe, en steeds meer voor de botsende belangen van een koloniale overheid en een merdeka eisende bevolking.
 
De Java Post volgt de discussie op de voet. Door aandacht te schenken aan onderzoek, en aan meningen. Objectief, en met kennis van zaken.
 
Uw steun
 
Als een inhaalslag voor voorbije maanden vraag ik u uitdrukkelijk mij hierbij te steunen. Enkelen van u verblijdden me dit jaar al met een financiële bijdrage. Waarvoor mijn dank! Ik doe hierbij een beroep op al die anderen die meelezen om hetzelfde te doen.
Steun de Java Post! Uw bijdragen worden enorm gewaardeerd!
HIER vindt u mijn bankgegevens.
 
 
Artikelen
 
De laatste tijd publiceerde de Java Post een veelheid aan interessante artikelen. Enkele daarvan verdienen misschien bijzondere aandacht:
 
- Zo mooi was het niet in Indië, door Tomas van Dijk
- Ik geloofde alles uit Japan, door Marc Bessems
- De kloof was te groot, over het project 'Foto zoekt familie' van het KIT
- De schuld van alles, over de rol van de journalistiek
- Mijn moeders Indië, door Olaf Tempelman.
 
 
 
Het is een oude geschiedenis, en toch blijft ze steeds nieuw
(Heine, Buch der Lieder)
 
 
Bert Immerzeel
 

Java Post, C/ San Francisco Javier 18 B, 08172 Sant Cugat, SPAIN.

Lees verder…
Speciale beurs actie - Pasar Malam Maastricht 25,26 en 27 september,  en, iedere 500 ste  (1000 ste, 1500 ste ...........) bezoeker  ontvangt op vertoon van toegangskaart een Dvd "Melati in de Sneeuw" op te halen bij ICM Stand
ICM  & N.I.C.C Stand.
10897306899?profile=original
Bij het sluiten van Jaarabonnement i.p.v. € 48,  betaalt u € 24  op de pasar en U ontvangt welkomskado
dvd of cd van Manna of ICM jaarboek tw van € 25. 
10897250474?profile=original
m.i.v. juni 2013 prijs abonnement € 4 per maand!
 
Welkomskado. kiezen uit .....

10897307484?profile=original
10897297856?profile=original   10897287071?profile=original
Lees verder…

Blog Topics by Tags

Monthly Archives