Alle berichten (19)

Sorteer op

10897306671?profile=originalTwijfelIndo…..                        Door:  Armando Ello

Indische cultuur verdwijnt òf is springlevend. Wat vind jij?

Dit was één van de stellingen die je veel terug ziet komen als thema van lezingen, Indische kumpulans of salons die ik wel eens bezoek.

Toen de vraag gesteld werd aan een Indisch publiek van ongeveer 60 aanwezigen (jong en oud), wie het met de stelling eens was of    de Indische cultuur verdwijnt  staken twee mensen de hand op.
Bij de vraag  wie vind dat de Indische cultuur springlevend is stak één iemand een hand op.

En de rest?

De volgende opties zou ik me kunnen bedenken waarom:

1)    De rest die twijfelt zou je kunnen denken.

2)    Ze weten het niet.

3)    Ze staan er niet bij stil.

4)    De vraag speelt niet.

5)    …..??

Is het wel de juiste vraag?

Want later kwam er een reactie uit het publiek: Wat geef je nou precies door? Immers moet je wel de juiste informatie doorgeven of in ieder geval weten wat Indisch precies inhoud. Bij mijn videoserie: https://www.youtube.com/watch?v=vLxLGewx77k  gemaakt op de Tong Tong Fair 2014, stelde ik een aantal vragen die Indisch gerelateerd zijn. Deze vragen werden 10 jaar geleden ook gesteld vanuit andere projecten en Indische websites.

Het antwoord is echter min of meer hetzelfde gebleven dus er lijkt niet veel veranderd te zijn in de beleving van jongeren en hun Indische achtergrond. Mijn reactie op de Identiteitsvraag wat Indisch zijn precies inhoud was deze:   “De jongeren twijfelen nog steeds over hun Indisch zijn, omdat Identiteit niets anders is dan een definitie.
Omdat de definitie (nog) niet helder is, is Indische identiteit moeilijk in woorden uit te leggen of te definiëren”. Mijn projecten hier bij HoezoIndo stelt nog altijd deze vraag: In hoeverre leeft de Indische cultuur bij jou?

Wat denk jij?

De Indische cultuur is springlevend? …OF denk je dat de Indische cultuur verdwijnt? Met de reacties hieronder ontwikkel ik een project dat hier wellicht op aansluit. Weet je het niet? Zit je bij de twijfelgevallen dan mag je ook een like of  geven.  Ik ben benieuwd naar je reactie! Reageer op mijn Blog, Facebook pagina of op Twitter:

Twijfelindo: 

Twijfelindo:                        

Twijfelindo:        

Hieronder een selectie uit reacties op mijn blog

Peggy Lammers – Works at “In Between Jobs”

De Indische cultuur is spring-levend. Ik als secretaris van de Indische Stichting tempo Baru organiseer 10 x per jaar een kumpulan en één keer per jaar een busreis naar de Tong Tong Fair. Kijk maar eens op de fotoalbums op onze Facebook-pagina. Indisch zijn….. en voelen….. is toch iets aparts.

Sinyo Jeroen van Uhm – Works at NTI Hogeschool

De Indische cultuur verdwijnt niet (helemaal). Zolang er gemengdbloedige mensen zijn met ideeën en gebruiken, doorgegeven door hun voorouders uit Indië en Indonesië, blijft de cultuur bestaan. Indisch zijn slaat in mijn beleving niet op Indië, maar op  de cultuur van de Indische Nederlanders. Cultuur is  over-draagbaar en dynamisch en het past zich aan aan omgeving en tijd. Je kunt bijvoorbeeld een Javaan nar Suriname verhuizen, maar het blijft een Javaan met een (aangepaste) Javaanse cultuur.

Als ik op het station ben loop ik achter, en niet voor, mensen langs die op het perron staan. Dat is ook Indische cultuur. Ik zeg 'u' tegen ouderen, dat is ook Indische cultuur.  Ik probeer iedereen te betrekken in een groepsgesprek, verjaardag et cetera. Dat is ook Indische cultuur. Als ik kritiek heb op iemand dat zeg ik dat niet hard op waar iedereen bij is. Iemand behoeden voor gezichtsverlies is Indische ook cultuur. Ik vind het raar om in het zicht van bekenden te eten zonder te vragen of zij ook wat willen eten. Dat is ook Indische cultuur. Als ik een beperkt aantal collega's mag uitnodigen voor bijvoorbeeld een jubileumfeest dan heb ik daar moeite mee. Ik wil alle directe collega's meenemen en niemand uitsluiten, zelfs niet degene die ik minder mag. Dat is ook Indische cultuur.


Veel gebruiken, handelingen en ideeën die Indo's bestempelen als 'Indisch is een gevoel' zijn eigenlijk heel bekende gebruiken in Indonesië en Azië.
Veel Indo's gebruiken ze wel maar kennen de oorsprong niet en beseffen niet dat andere Indo's het zelfde doen en denken.
Ik weet zeker dat heel veel Indo's Indische gebruiken doorgeven aan hun kinderen zonder dat ze zelf doorhebben dat het typisch Indisch is.
Maar daarom de Indische cultuur wel blijft bestaan. See More

Rob Kramer – Research Project Advisor at “Zelfstandig”

Het praten in 1e, 2e en verdere generaties gaat ervan uit dat de geschiedenis en cultuur van de indo draait rond de uittocht uit Indië/Indonesië. Als indo’s dit inderdaad als uitgangspunt nemen, dan is het de dood in de pot: latere generaties raken in de tijd steeds verder weg van wat als het pure Indische wordt gezien. De vraag “wat je meekrijgt”, zegt al genoeg. Het is nooit helemaal, altijd minder, een afzwakking over de tijd.


Ik voel mij geen afgeleide generatie: dit is mijn leven en mijn generatie is generatie 0. Ik heb banden met het verleden, maar heb ook banden met de toekomst. Het verleden is niet enkel de Oorlog en de Reis, ik ben een kind van vele generaties en vele culturele invloeden. Ik kijk in de spiegel en zie mijn voorouders in mijn gelaatstrekken. Ik bezit mijn eigen harta karun, mijn schat: oude foto’s, wat familiestukken van generatie tot generatie overgeleverd. Ik raak ze aan en voel hun kracht. De tastbare restanten van voorbije levens, magische objecten: niet om enige toverij, maar om de verhalen waaraan zij de herinnering levend houden. Mijn voorouders lazen de bijbel, maar reciteerden ook de koran. Zij aten brood en gortepap, maar ook rijst en tempeh. Heldenmoed en lafheid, liefde en verraad, grootse daden, klein geluk en stil verdriet.
Dit alles draag ik mee, is deel van mijzelf. Maar ik leid mijn eigen leven in het hier en nu.


De ideeën, idealen, frustraties, vijandbeelden en slachtofferschap van oudere generaties zijn niet de mijne. Soms kruist mijn pad een aantal jongere indo’s die anders dan ik het kantelmoment van Oorlog en Reis hebben geïnternaliseerd, maar toch de afzwakking over de tijd niet accepteren en als antwoord de last van eerdere generaties op zich hebben genomen. Voor hen is het nog steeds het midden van de twintigste eeuw. Zij verlangen van indo’s dat zij zich conformeren aan wat toen indo’s dachten, voelden en deden, of beter, wat zij vinden dat indo’s dachten, voelden en deden – en worden agressief als indo’s andere wegen bewandelen. Misschien denkt u nu dat ik overdrijf, maar nog maar een paar dagen geleden werd ik door een aantal indo’s op een Facebook Community uitgemaakt voor NSB-er omdat ik volgens hen heb gekozen zou hebben voor de voormalige vijand Indonesië. Het Indische uitgedragen als een naar, in zichzelf gekeerd ressentiment….
Dát zit niet in mijn schatkamer. See More

Chris Tan – Groepsleerkracht 1/2 at Montessorischool Rhenen

Ik ben ontzettend trots op mijn cultuur, maar die cultuur is voor mij meer dan datgene wat er hier in Holland telkens aangehaald wordt. Ik ben trots op mijn cultuur wanneer ik daadwerkelijk daar met mijn familie ben, en ik met mijn oma praat. Indonesië is voor mij niet alleen het koloniale tempo doeloe. Indonesië is voor mij meer dan dat. Ik denk dat veel mensen nog teveel vasthouden aan het oude plaatje dat we kenden van het Indisch zijn. Dat je spekkoek en roti kukus en altijd met een lepel eet bijvoorbeeld vind ik echt bullshit. Ik voel me heel Indisch ondanks ik niet elke gerecht op de Indische kaart ken. Het is denk ik een soort van gevoel dat je in ere houdt.

 

Cathy Berg

Ik ben van de 2e generatie. Na een hele lange periode van stilte merk ik inderdaad een opleving en ben het met Leroy eens. Dankzij de media, FB etc. Ook bij onze vier kinderen die uiterlijk meer op hun Hollandse vader lijken merk ik meer interesse naarmate ze ouder worden. Zelf heb ik dat proces ook meegemaakt als in Nederland geboren en getogen Indo.

 

Artifat Atelier – CLI Utrecht Mijn moeder kwam uit de binnenlanden (Soenda) van Indonesië, mijn vader was een Indo, Europese scholing.
Ik ben een Indo, mijn kinderen zijn Indo (Indische vader) en mijn kleinkinderen ook Indo. En we koken er Indisch op los!
Verder organiseer ik ook de kumpulan Madjoe Baru Maastricht en zie dat er verjonging optreedt en interesse is in het "Indisch" zijn: vooral de taal, het Indisch-gevoel en je daarmee verbonden voelen met elkaar. Als de Indo dan al uitsterft, blijft er een wereldburger van allerlei de gemengde achtergronden voort-bestaan, waarin zij elkaar herkennen.

 

 

10897307066?profile=originalErik Cox

Hoi Armando, Indische cultuur is niet springlevend, maar ook niet aan het verdwijnen. Ruim tien jaar heb ik als bestuurslid van Darah Ketiga een kijkje kunnen nemen in het sociaal netwerk van Indische verenigingen en stichtingen. Ruim vier jaar geleden hebben wij de vereniging opgeheven. Hoewel ik in de afgelopen decennia de verenigingen, stichtingen en organisaties van kumpulans en dansavonden heb zien verdwijnen (alsmede de eerste Indische generatie)   is  er  wel   zeker  op

 

andere vlakken sprake van een Indische cultuur. Ik heb altijd geroepen tijdens mijn functie binnen Darah Ketiga: een cultuur die zich niet ontwikkeld is een cultuur die stagneert. Een cultuur die stagneert is ten dode opgeschreven. Dat is tekstboek omschrijving, maar voer het eens uit; een cultuur ontwikkelen van een gemeenschap die zo divers is en verspreid is over... Nederland toen in de kleinste dorpjes van het land. Het bereiken van jong en oud is onmogelijk als zij niet op zoek zijn, of niet weten waar ze moeten zoeken naar die vaste rots waar zij zich aan kunnen vastklampen tijdens hun zoektocht of juist hun rustig vaarwater in het samenzijn met cultuurgenoten. Mijn persoonlijke mening is dat we bepaalde standaard waarden moeten vasthouden maar ook een heleboel visies c.q. denkbeelden moeten loslaten om onszelf als cultuur te ontwikkelen. Beginnend met acceptatie van elkaar voordat we onszelf kunnen profileren naar de buitenwereld. De enne Indo heeft meer met Indonesië dan de ander, de enne is westers in omgang de ander niet. Dat is allemaal bijzaak. Ik nodig iedereen, inclusief Hoezo Indo en zijn lezers, om contact op te nemen met mij. We zijn bezig   om op 15 augustus (Indië-Herdenkingsdag) een reünie te organiseren voor oud-Darah Ketiga leden. Dit gebeurt bij een instelling waar al een herdenking gepland is, dus ruim andere mensen aanwezig. Ieder die zich geroepen voelt om aanwezig te zijn (cultuur uit te dragen) is vrij om contact op te nemen.

 

Hoe dit boekproject de Indo aan het twijfelen zet

 

Wanneer ik nog eens terugkijk naar mijn crowdfund video, mis ik een beetje mijn eigen duidelijke ‘waarom’ van dit project. Die wil ik graag met je delen, want ondanks het belangrijk is dat  wat ik maak en hoe ik dit project realiseer mag het belang van dit project niet ontbreken. De meeste van jullie die mij met interesse volgen hebben wellicht een idee waarom.  Ik wil hier graag wat uitgebreider ingaan over de inhoudelijke richting van het boek.

10897306701?profile=originalGemengd bloed

Simpel gezegd: Ik geloof dat je sterker in je schoenen staat als je weet wie je bent en waar je vandaan komt.

 

 

Wat als je het de de volgende generaties zou vragen? Hoe is hun identiteitsbeleving om gemixt te zijn? 

Een sterk identiteitsgevoel is van veel factoren afhankelijk. Als je ouders en je grootouders een verschillende identiteit hebben. Je opvoeding en hoe jou omgeving je ziet zijn sterk van invloed op je identiteitsgevoel.

 

Een ouder die zelf met identiteit worstelt samen met een ouder/partner die ook een eigen identiteit heeft is niet dezelfde ervaring als de Identiteit die het kind ervaart die misschien wel qua bloed verwaterd is tot een achtste Italiaans, Nederlands, Duits en Indisch.

Je kunt zeggen dat dit kind 100% Indisch is, maar als hij/zij niets weet van die achtergrond en alleen op andere wijze is opgevoed en opgroeit in een Nederlands, Amerikaans ofwel Europese omgeving, de taal niet kent, niet weet wat een ‘Indo’ is.

Wat kan er dan nog worden doorgeven?

 

En hoe bewust ben je van de meerdere identiteiten die je hebt?

Toch is er iets met dat kleine beetje Indisch, meer dan het eten. Indië spreekt tot de verbeelding. Het is toch een gevoel wat wordt doorgegeven. Zonder woorden te gebruiken en dat maakt dat beetje Indisch mysterieus. 

Relaties en levensfases 

Een kind van gemixte of halve identiteit ervaart verschillende percepties van mensen in verschillende relaties en fases. Mogelijke  onderwerpen zouden aan bod kunnen komen in het boek, want de interviews bepalen de verhalen in hoe een individu zijn of haar identiteit ervaart.

 

• Op School
• Op het Werk
• In de liefde
• Ouders en familie
• De buurt
• Vrienden en vreemden
Politiek en religie

 

In bepaalde gevallen kunnen zij kiezen voor welke identiteit zij  hanteren of voelen en in andere gevallen wekt die keuze onbegrip en wordt hij/zij niet serieus genomen. Hieronder wat typische voorbeelden uit interviews, gesprekken met mede-Indo’s en TwijfelIndo’s:

 

School: ‘Mijn opa heeft in het Jappenkamp gezeten’.. Nee, dat kamp telt niet mee’.. werd haar verteld.

Ouders & opvoeding: Heeft een Aziatisch  geadopteerd kind een Indische identiteit als hij of zij op Indische wijze is opgevoed? Wordt hij of zij geaccepteerd door de Indische Community als hij of zij geen Indische gelaatstrekken heeft?

Familie: ‘Ow hij/zij is de witte in de familie, dat is een nep Indo’..

Familie/vrienden: ‘Je bent niet Indisch je bent een totok, want jou voorouders hadden een onderneming op Java en hebben zich niet gemengd met de inheemse bevolking’.

Buurt: Een Nederlands kind die opgroeit in de Molukse wijk en bevriend raakte met Molukkers en vervolgens in elkaar geslagen werd omdat hij werd aangezien voor een Indo. 

Voelt zich ondanks nog steeds thuis in de  Indische  cultuur, omdat hij nou eenmaal met hen is opgegroeid. 

 

Deze verhalen van de zogenoemde TwijfelIndo’s laten zien wat de Indische cultuur meebrengt aan identiteits-belevenis. Het uiterlijk speelt een grote rol daarin. Wat zij te vertellen hebben geeft een inzicht voor mensen van verschillende etniciteiten die gemengd bloed hebben.

 

10897307096?profile=originalBelang van dit bijzondere boekproject

Wat ik probeer te bereiken met dit boek is dat Indo’s in alle uiterlijke en innerlijk verschijningen makkelijker kunnen praten over hun afkomst en de geschiedenis van hun familie.

Ik droom van de een wereld dat die geschiedenis herleeft in nieuwe vormen van  identiteit die zich doorvertaald in inspiratie tot het vertellen van persoonlijke verhalen.

Inspiratie voor het maken van kunst. Het maken van een boek, een documentaire, een film en fotografie. Hoe meer verhalen worden overgedragen, hoe meer Indische cultuur gaat floreren.

De eerste stap om meer te weten over jezelf is te beginnen bij je eigen (Indische kant) van je familie. En misschien opent dit boek de dialoog daarvoor, want je zult versteld staan hoe verschillende Indo’s eruit kunnen zien en toch op hun manier zo ontzettend Indisch kunnen zijn.

Dat je er misschien niet Indisch uitziet, maakt je niet minder Indisch.

 

___________________________

Lees verder…

Persbericht Pasar Malam Eindhoven

10897310694?profile=originalPersbericht Pasar Malam Eindhoven

 

Op 3,4 en 5 juli organiseert Pasar malam STELLAR de Pasar Malam Eindhoven in het Beursgebouw. Vanouds werd deze Pasar georganiseerd door Pasar Malam Asia. In goed overleg met mevrouw Ali, is de Pasar malam overgedragen aan stichting Stellar Events.

Deze Pasar zal gevuld zijn met +/- 100 kramen. Een veelzijdigheid aan producten en lekkernijen. Los van deze goed opgezette Pasar wordt het publiek verwend door een topprogramma aan artiesten.

Te weten:

Riem de Wolff, Diana Monoarfa, Johnny Manuhutu en Massada Acusticz.

Verder Jimi Belmartin. Tante Lien samen Met Ais Lawa-lata. Een keur aan dansgroepen, bands enz.

Stichting Stellar Events heeft niets aan het toeval over gelaten om deze

Pasar Malam tot een succes te maken.

Het wordt alle dagen feest in een tropische sfeer.

Een evenement dat u niet mag missen.

Openingstijden:

Vrijdag          13.00 -  22.00 uur

Zaterdag       13.00 – 22.00 uur

Zondag         12.00 – 19.00 uur

10897311276?profile=original

10897311459?profile=original

Lees verder…

10897262476?profile=originalICM BREAKING NEWS Extra Editie

 

Het debat van morgen - 1 juli - met Martin van Rijn gaat niet door! 


Om 16.15 belde de griffier van de Tweede Kamer mij met onderstaande

mededeling:

Agendapunt: Verzoek om uitstel algemeen overleg Indische kwestie (Back pay)
Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, M.S. van Veen (VVD) - 30 juni 2015
Verzoek om uitstel algemeen overleg Indische kwestie (Back pay) -
2015Z12971
Besluit: Verzoek van het lid Van Veen gehonoreerd. Het overleg zal tot nader order worden uitgesteld.
Noot: De fracties van de VVD en de PvdA stemden vóór uitstel. De fracties van D66, SP en 50Plus stemden tegen uitstel.


Het verzoek werd aangevraagd voor uitstel door Michiel van Veen van de VVD met als argumentatie dat Martin van Rijn nog in gesprek is met het Indisch platform. Het laatste verkreeg  de redactie uit andere contacten door. Kortom de regerende partijen hebben  om uitstel aangevraagd, na twee en half jaar, bizar  om dit moeten geloven, na 6 zes keren uitstel! dat Martin van Rijn kreeg.

Beseft men wel dat de mensen elke dag ICM redactie bellen die twee en half jaar, die de petitie hebben getekend?

De griffier dacht dat Ferry Schwab van het Indisch Platform was. Nee, van ICM die samen met NICC 9600 handtekeningen hebben verzameld . Waar ook nog NICC de eigenaar is van de petitie  en via hun relaties en netwerken deze handtekeningen wisten te werven, Zou het IP met NICC en ICM moeten terugkoppelen wat er is bereikt in twee en half jaar praten. Ongeloofwaardig twee en half jaar praten !

 Dus ICM als Indische Internetkrant  heeft ook een groot probleem om naast die 9600 handtekeningen de anderen te informeren vanwege het grote bereik van ICM als Indische Internetkrant, en  de griffier niet kan garanderen dat de mensen morgen voor zijn deur staan!

 

Lees verder…

Brief van Martin van Rijn aan de regering ivm debat van morgen 1 juli om 13:00 - 15.30


10897262476?profile=original

Voor debat van 1 juli a.s.

Brief regering

Nummer
2015Z12933
Publicatiedatum
30 juni 2015
Indiener
M.J. van Rijn, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Voortouwcommissie
Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Geachte voorzitter,

De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport van uw Kamer heeft mij bij brief van 8 november 2013, kenmerk 2013Z21646, verzocht om vóór het einde van het jaar mijn reactie te geven op de resultaten van de onderzoeken naar de ‘Indische kwestie’. Daarbij gaat het om het vraagstuk van de gedurende 35 maanden niet-betaalde salarissen van overheidsdienaren en KNIL-militairen (backpay) alsmede geleden oorlogsschade, gedurende de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië.

 

In de afgelopen periode heb ik mij grondig verdiept in de materie om een goed inzicht te krijgen in de gevoeligheden rond de ‘Indische kwestie’. Daartoe heb ik vanzelfsprekend ook een aantal malen gesproken met het Indisch Platform (IP).  Mij is duidelijk dat met ‘het Gebaar’ uit 2000 het kabinet naar de beleving van het IP niet tegemoet is gekomen aan gevoelens van onrecht en achterstelling binnen grote delen van de Indische gemeenschap. Gevalideerde juridische en financiële argumenten vanuit de overheid, hebben niet kunnen voorkomen dat de negatieve gevoelens binnen de Indische gemeenschap tot aan de dag van vandaag zijn blijven voortduren.

 

Het standpunt dat opeenvolgende kabinetten hebben ingenomen over de reikwijdte en finale karakter van ‘het Gebaar’ is mijns inziens helder. De redenatie van eerdere kabinetten dat met ‘het Gebaar’ een breed en finaal karakter werd beoogd  is en blijft een valide standpunt.

 

Tegelijkertijd moet ik constateren dat ook met ‘het Gebaar’ het gevoel van onrecht bij een groot deel van de Indische gemeenschap niet is weggenomen.

 

Om die reden ben ik in gesprek gebleven met het Indisch Platform. Deze gesprekken zijn op dit moment nog niet afgerond. Ik kan u daarom nu geen uitkomst hiervan vermelden.

 

Hoogachtend, 

de staatssecretaris van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport,    

 

drs. M.J. van Rijn

10897253880?profile=original25 839
Tegoeden Tweede Wereldoorlog

nr. 23
VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG

Vastgesteld 28 februari 2001

De vaste commissie voor Financiën1 en de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport2 hebben op 8 februari 2001 overleg gevoerd met minister Zalm van Financiën en minister Borst-Eilers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over:

– de voortgang van de werkzaamheden in verband met de tegoeden Tweede Wereldoorlog (25 839, nr. 17);

– de voortgangsrapportage Tegoeden Tweede Wereldoorlog (25 839, nr. 18), voorzover de stukken betrekking hebben op de Indische tegoeden;

– de nadere uitwerking van de regeringsreactie naar aanleiding van het rapport van de begeleidingscommissie onderzoek Indische tegoeden (25 839, nr. 21).

Van dit overleg brengen de commissies bijgaand beknopt verslag uit.

Vragen en opmerkingen uit de commissies

De heer Middel (PvdA) stipt aan dat de Kamer de regering tijdens het vorige overleg heeft gemeld dat er te veel bezwaren leefden om akkoord te kunnen gaan met het voorstel inzake de Indische tegoeden. De regering en het Indisch platform hadden geen overeenkomst bereikt over de hoogte van het bedrag, de keuze voor individuele uitkeringen en het door het platform ongewenste onderscheid tussen binnenkampers en buitenkampers. Bovendien zijn er door veel betrokkenen vraagtekens gezet bij de representativiteit van het Indisch platform.

Het inmiddels bereikte resultaat is beter, maar roept toch enkele vragen op. Er is een akkoord bereikt met het Indisch platform over een bedrag van 350 mln. gulden voor individuele uitkeringen en 35 mln. gulden voor collectieve doelen. De in allerlei organisaties en clubs gefragmenteerde Indische gemeenschap blijft echter twijfels uiten over het Indisch platform als representatief orgaan. Het is niet de taak van de Kamer noch van de regering om, zoals hier en daar is geopperd, alsnog een dergelijk orgaan in te stellen. Vastgesteld moet worden dat de Indische gemeenschap, in tegenstelling tot de joodse gemeenschap, blijkbaar niet in staat is om een breed draagvlak te organiseren. Het moge echter duidelijk zijn dat het overboord zetten van de verschillen ertoe zal leiden dat de onderhandelingspositie ten opzichte van de overheid sterker wordt.

De heer Middel vindt het akkoord redelijk, zeker omdat het onderscheid tussen binnenkampers en buitenkampers is weggevallen. Enige verdieping in deze ingewikkelde problematiek maakt immers duidelijk dat het anno 2001 niet op de weg van het parlement ligt om hierop inhoudelijk in te gaan. Het is overigens onduidelijk of een deel van het bedrag van 35 mln. gulden ook wordt of kan worden besteed aan (de problemen rond) het Indisch huis. De regering blijft toch betrokken bij de besteding van dit geld?

Meer in het algemeen blijft onduidelijk, ook voor betrokkenen, of met het bereikte akkoord over «350 plus 35 mln.» de zaak is afgerond. Het Nederlandse rechtssysteem houdt, zoals bekend, de mogelijkheid van individuele claims open. Daarnaast bestaat er echter onduidelijkheid over het overigens zeer te waarderen breed historisch onderzoek, waarin ook aandacht zal worden besteed aan de financiële aspecten van het rechtsherstel. Volgens het Indisch platform, dat overigens onder druk van de demografische ontwikkeling van haar achterban akkoord is gegaan met de 350 mln. gulden, biedt dit een opening om naar aanleiding van nieuwe gegevens het gesprek met de overheid voort te zetten. Kan de minister helderheid brengen op dit vlak? De zaak is nu toch klaar?

De heer Middel spreekt de hoop uit dat bij de verdeling van het geld over de Indische gemeenschap en bij de besteding van het geld voor de collectieve doelen wegen gevolgd kunnen worden analoog aan die bij de joodse gemeenschap. Gelukkig blijkt er reeds sprake van enige contacten tussen beide groeperingen. De regering blijft toch ook betrokken bij deze structuren?

Reeds eerder zijn vier andere groepen van oorlogsgetroffenen naar voren gebracht, die in dit verband in meer brede zin relevant zijn. Het gaat om homoseksuelen, kinderen van Jehova's getuigen, reizigers en dwangarbeiders. Kan de minister enig licht werpen op eventuele vorderingen op dit vlak, ook in relatie met de stichting Burger oorlogsgetroffenen (SBO)? Hoe staat het daarnaast met de pensioenen? De bij SBO geregistreerde mensen hebben via de IOM (Internationale organisatie voor migratie) formulieren ontvangen die hier en daar de verwachting op een vergoeding oproepen. Is de opstelling van de overheid niet te formeel? Hier is eveneens enige spoed op zijn plaats, gelet op de ook hier geldende demografische ontwikkeling.

Mevrouw Meijer (VVD) maakt duidelijk de vele berichten en gegevens uit de Indische gemeenschap zeer op prijs te stellen, daar deze duidelijk geholpen hebben bij het maken van de uiteindelijke afweging.

Zesenvijftig jaar na het einde van de verschrikkingen in en buiten de kampen in Nederlands-Indië zal ruim 350 mln. gulden worden verdeeld over de Indische gemeenschap, als tegemoetkoming voor de kille en afstandelijke behandeling door de verschillende regeringen na de Tweede Wereldoorlog. Mevrouw Meijer stemt hiermee in. Veel Indische Nederlanders namen destijds verzwakt, berooid en bedreigd, noodgedwongen afscheid van Nederlands-Indië. In Nederland vonden de repatrianten en emigranten geen troost of begrip in een samenleving die alle aandacht vestigde op de wederopbouw. Opeenvolgende naoorlogse regeringen hebben vervolgens bij de gehele groep Indische Nederlanders een nog immer actuele, fundamentele frustratie opgeroepen over onmacht, onrecht en leegte. Dit onverdraagbare verdriet, het gevoel te kort te zijn gedaan door de Nederlandse overheid, valt natuurlijk niet weg te nemen of te restitueren met het door de regering overeengekomen gebaar.

Mevrouw Meijer heeft kennisgenomen van de brief van 12 december 2000 van de minister van VWS. Kan de regering toelichten wat verstaan wordt onder «rechtsherstel» en «gebaar»? De bereidheid van de regering om tot een grondig historisch onderzoek naar het rechtsherstel te komen is verheugend. Wat is echter de betekenis van dit onderzoek? Komt het rapport Aspecten van rechtsherstel, van het Indisch platform, daarbij ter sprake? Kan het onderzoek ook financiële consequenties hebben? De minister schrijft dat naast het collectieve gebaar van 350 mln. gulden individuele claims mogelijk blijven. Enige toelichting is hierbij vereist, opdat hierover duidelijkheid ontstaat binnen de Indische gemeenschap. Wat is bijvoorbeeld de positie van Indische Nederlanders die buiten Nederland verblijven? Meer in het algemeen moet helderheid worden geboden inzake de organisatorische afhandeling. Waar kunnen claimanten terecht die het niet eens zijn met de afwikkeling van hun claim?

Mevrouw Meijer roept de Indische gemeenschap op om voortvarend en in het belang van die gemeenschap tot een voor iedereen aanvaardbare afronding van dit lastige dossier te komen. Hoe groot de frustraties ook zijn, er moet nu het nog kan, snel en effectief recht worden gedaan aan wie het toekomt.

Mevrouw Giskes (D66) vindt het treurig dat ruim vijftig jaar na dato nog steeds over dit onderwerp gesproken moet worden. Daarbij past alleen een vorm van gêne. Ook het parlement immers heeft in de jaren na de oorlog te weinig oog gehad voor de positie van Indische Nederlanders. De brief van 12 december brengt echter een heel goede oplossing nabij, waarbij het vervolgens vooral op de uitvoering aankomt.

Bij de door de regering gekozen aanpak inzake de Indische gemeenschap lopen de thema's gebaar en rechtsherstel enigszins door elkaar. Dit komt vooral omdat de verschillende groepen oorlogsgetroffenen in dit verband niet goed te vergelijken zijn. Bij de joodse gemeenschap is er sprake van een vrij nauwkeurige berekening inzake het rechtsherstel. Bij de Sinti en de Roma is er uitsluitend sprake van een financieel gebaar. Bij de Indische gemeenschap moet vastgesteld worden, gegeven de huidige kennis, dat deze zaken door elkaar lopen. Primair lijkt het te gaan om een gebaar, ook hangende het te komen breed historische onderzoek. Dat onderzoek moet het hele verhaal vertellen, in geschiedkundige zin en inzake het (financiële) rechtsherstel van de verschillende groepen die in dit verband onder de noemer van de Indische gemeenschap vallen. Veel van de betrokkenen waren lange of korte tijd weg uit Nederland of waren er nog nooit geweest. Ook daarom zal hun terugkeer in de Nederlandse samenleving anders zijn geweest dan bij de andere gemeenschappen. Meer in het algemeen moet overigens bedacht worden dat het vrijwel onmogelijk is, na zoveel tijd de lucht definitief te klaren.

Mevrouw Giskes acht de 350 mln. gulden, waarop het overleg tussen de regering en het Indisch platform uit is gekomen, aanvaardbaar. Het is goed om vast te stellen dat er een vorm van overeenstemming is gevonden en dat er een gevoel van tevredenheid bestaat bij de vertegenwoordigers van de Indische gemeenschap. Het onderscheid tussen binnenkampers en buitenkampers is dan ook vervallen en bovendien is er nu sprake van een individuele uitkering. Vervolgens is van belang dat er ook snel overgegaan kan worden tot het verstrekking van de uitkeringen. De overheid heeft op dit vlak immers reeds enige ervaring opgedaan met de joodse gemeenschap.

De 350 mln. gulden aan individuele uitkeringen lijkt bestemd te zijn voor mensen die in de periode 1941–1945 aan dan lijve de oorlogstijd hebben meegemaakt in Indonesië. Kan de minister dit bevestigen? Als vervolg op het technische onderzoek naar individuele claims zal er ten dele verder onderzoek plaatsvinden naar rechtsherstel binnen het breed historisch onderzoek. Als de uitkomsten hiervan bekend zijn, zullen die naast het bedrag van 350 mln. gulden gelegd moeten worden, opdat het allerlaatste woord over dit dossier gesproken kan worden.

De heer De Haan (CDA) is van mening dat de Kamer een zo groot mogelijke vorm van eendrachtigheid moet betonen bij deze zaak. Een dergelijk indrukwekkend onderwerp behoeft immers een indrukwekkend optreden. Daarbij moet in het oog worden gehouden dat uiteindelijk geen volstrekte tevredenheid zal kunnen worden bereikt over de hoogte of de interpretatie van het bedrag. In alle plezierige en vaak emotionele contacten met de Indische gemeenschap is immers nooit een eenduidige oplossing naar voren gekomen. De kern van de zaak lijkt daarbij de vraag of er nu sprake is van rechtsherstel of van een gebaar. Daarbij ligt ook het onderscheid tussen de oorlogsperiode en het naoorlogse rechtsherstel gevoelig. Toch is het algemeen gevoelen dat er een punt achter de zaak gezet moet worden, ook als het gaat om het vraagstuk van de representativiteit van het Indisch platform.

Het bedrag van 350 mln. gulden moet «for the time being» worden geaccepteerd. In dit verband moet de functie van het breed historisch onderzoek door de regering duidelijk worden gemaakt. Een objectieve historische studie kan tot herkenning en erkenning leiden van de problemen van de Indische landgenoten. Wat echter als de resultaten laten zien dat de Nederlandse Staat op geld van de Indische gemeenschap zit? Hoe zal vervolg worden gegeven aan een dergelijke conclusie, ook in relatie tot het bedrag van 350 mln. gulden? De regering zal dan toch (opnieuw) tot een vergoeding over moeten gaan?

De heer Van Dijke (RPF/GPV) heeft een gevoel van gêne als het gaat om de duur van de afwikkeling van de problematiek van de Indische tegoeden. Het betekent immers onder meer dat vooral de naoorlogse generatie het woord over dit dossier moet voeren. Daarbij kan onmogelijk hetzelfde gevoel of dezelfde emotie worden opgeroepen als die bij de betrokkenen leven over de buitengewoon trieste en treurige gebeurtenissen. Wie zijn ogen sluit voor het verleden, gaat echter de toekomst blind tegemoet. Het breed historische onderzoek wordt dan ook zeer gewaardeerd, ook al zijn de financiële consequenties vooralsnog onduidelijk. Het is belangrijk dat de regering erkent dat de overheid steken heeft laten vallen in het verleden. In dat verband is het wat wonderlijk dat in de brief van 12 december sprake is van «vermoedelijke tekortkomingen». Is er soms ook sprake van «vermoedelijk rechtsherstel»?

Het is belangrijk dat niet getracht wordt het leed van verschillende groeperingen met elkaar te vergelijken. Bovendien moet voorkomen worden dat mensen zich ongelijk behandeld voelen, zeker bij deze gevoelige kwestie. Het verleden van de Indische gemeenschap is goeddeels niet gedocumenteerd. Uit diezelfde gemeenschap is echter recentelijk door diverse mensen naar voren gebracht dat lang niet alle voor de hand liggende bronnen zijn aangeboord. Heeft de regering een maximale inspanning gepleegd om de beschikbare feiten boven water te krijgen? De heer Van Dijke sluit zich overigens aan bij de woorden van de heer Middel over de kwestie van de representativiteit van het Indisch platform.

Het is de heer Van Dijke nog niet geheel duidelijk wie voor een uitkering in aanmerking komt. Hoe staat het bijvoorbeeld met de mensen, die na de oorlog zijn geëmigreerd? Vallen zij buiten de reikwijdte van deze regeling? Meer in het algemeen zou het buitengewoon betreurenswaardig zijn als bij de afwikkeling van een en ander zaken een rol gaan spelen die de waardigheid in het geding brengen. De oproep van mevrouw Meijer in dezen wordt dan ook door hem onderschreven.

De heer Van der Staaij (SGP) merkt op dat bij rechtsherstel in het algemeen en bij de Indische tegoeden in het bijzonder drie trefwoorden van groot belang zijn: voortvarendheid, zorgvuldigheid en consensusgericht. Gelet op zowel de tijd dat de gebeurtenissen speelden als de hoge leeftijd van betrokkenen is voortvarendheid van groot belang. Zorgvuldigheid en consensusgericht zijn eveneens belangrijk, bijvoorbeeld gelet op veelal ontbrekende gegevens. De bijzondere gevoeligheid van het gebaar, de erkenning en de tegemoetkoming van de overigens zeer gevarieerde Indische gemeenschap maken duidelijk dat het niet kan gaan om een zakelijk debat. Er moet tegemoetgekomen worden aan de ervaren kilheid, het formalisme en de bureaucratie, het onbegrip en de slechte ontvangst van de Indische burgeroorlogsslachtoffers in naoorlogs Nederland. De vele brieven uit de Indische gemeenschap laten immers zien hoe diep de verbittering is.

De in de stukken gebruikte term «gebaar» is weinig gelukkig, omdat deze te veel de sfeer van onverplichte vrijgevigheid uitademt. De term «tegemoetkoming» doet meer recht aan de gevoelens die bij de betrokkenen leven, aangezien het om morele aanspraken gaat. Dat maakt overigens een waardering van de hoogte van het bedrag heel moeilijk. Er lijkt echter zo veel als mogelijk overeenstemming te zijn bereikt over een bedrag dat, ondanks alle kritiek, aan het doel beantwoord. Met het bedrag van 350 mln. gulden plus 35 mln. gulden voor collectieve doeleinden lijkt een balans bereikt, ook aangezien er nu sprake is van individuele uitkeringen. Gaat bij de invulling van de bedragen de afbakening van de doelgroep nog problemen opleveren? In het verleden is immers gesignaleerd dat hier sprake zou zijn van een complicatie. Hoe verhoudt daarnaast het publiekrechtelijke kader zich met de aangeboden behulpzaamheid van de regering bij het opstellen en uitvoeren van een uitkeringsreglement?

De heer Van der Staaij onderschrijft van harte de stelling van de regering dat voor rechthebbenden de mogelijkheid van individuele claims overeind blijft. Uit coulanceoverwegingen zal daarbij worden afgezien van een beroep op louter verjaring. De regering gaat voor het onderzoek naar individuele claims proberen, toegang tot relevante buitenlandse archieven te krijgen. In hoeverre zal een dergelijke poging vrucht kunnen hebben?

Het belang van een breed historisch onderzoek wordt door de heer Van der Staaij onderschreven. De witte vlekken moeten worden ingevuld, opdat er zo veel mogelijk helderheid kan worden gebracht. Staat de door de regering bepleitte breedheid overigens niet de ook gewilde snelheid van het onderzoek in de weg? Wanneer is dit historisch onderzoek afgerond? Volgens de brief van 12 december spelen bij het onderzoek ook de morele aspecten een rol.Dit kan suggereren dat de discussie over de morele aanspraken en de hoogte van het totaalbedrag heropend kan worden. Dat is toch niet de bedoeling? Bij de Indische gemeenschap zijn op dit vlak toch geen verwachtingen gewekt?

De heer Vendrik (GroenLinks) wijst erop dat een gevoel van schaamte past bij de constatering dat vorige politieke generaties in het parlement de zaak niet eerder tot klaarheid hebben kunnen brengen. De algemene lijn van de regering bij de joodse tegoeden, het zoeken naar bewijzen voor het kille en incomplete rechtsherstel na de Tweede Wereldoorlog, is doorgetrokken naar de Indische tegoeden. Eenzelfde benadering hoeft echter niet tot dezelfde uitkomsten te leiden, omdat de aard van de geschiedenis van de joodse en de Indische Nederlanders geheel verschillend is. Al met al is het een wellicht onbeholpen maar gerechtvaardigde en belangrijke poging om voor de door Indische Nederlanders opgedane trieste ervaringen, veroorzaakt door Nederlands handelen, verantwoordelijkheid te (her)nemen.

Het is goed dat het kabinet heeft besloten om in plaats van 250 mln. gulden voor collectieve doelen, 350 mln. gulden te reserveren voor individuele uitkeringen. Een en ander kan dan ook op steun van de Indische gemeenschap rekenen. Een belangrijke vraag daarbij is of met enige zekerheid op objectieve wijze vast te stellen valt wie precies tot de kring van gerechtigden behoort. Deze delicate kwestie speelde ook bij de joodse tegoeden, met name inzake de halfjoden. Meer in het algemeen past hierbij de stelling dat het beter is, een uitkering te veel te verstrekken dan een uitkering ten onrechte te onthouden. De brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport spreekt over nader overleg met het Indisch platform over de kring van gerechtigden. Daarbij moet met enige «zachtheid» worden geopereerd, om te voorkomen dat mensen (weer) een gesloten loket vinden.

De heer Vendrik vraagt zich af wat het bedrag van 350 mln. gulden betekent. Is het een gebaar of een tegemoetkoming en wat is de relatie met het rechtsherstel dat voor sommige Indische Nederlanders zo slecht is uitgepakt? Het is daarnaast in dit verband enigszins onduidelijk wat het breed historische onderzoek, dat er zeker moet komen, behelst. Er moet een poging worden gedaan om zo breed mogelijk boven water te halen wat de Indische Nederlanders is overkomen. De kardinale vraag daarbij is welke consequenties de regering vervolgens uit de conclusies van dat onderzoek zal trekken ten aanzien van het rechtsherstel. Het collectieve gebaar van 350 mln. gulden aan individuele uitkeringen kan immers gezien worden als een poging tot tegemoetkoming in het kader van een onvolkomen rechtsherstel. Daarnaast moet de overheid echter de vraag open laten hoe men zal reageren op de uitkomsten van het onderzoek, aangezien die onbekend zijn. Dit betekent dat er op geen enkele wijze verwachtingen kunnen worden gewekt, al kan niet uitgesloten worden dat het onderzoek het bedrag van 350 mln. gulden ter discussie stelt. Deze opstelling is het meest rechtvaardig ten opzichte van de Indische gemeenschap. Hoe waardeert het kabinet deze opstelling?

Het is niet aan het parlement om te oordelen over de representativiteit van het Indisch platform. Dat neemt niet weg dat het Indisch platform en de regering zich rekenschap moeten geven van de vragen die hieromtrent leven. Dit kan iets betekenen voor de wijze van werken in de komende tijd, bijvoorbeeld transparantie bij de toekenning en besteding van gelden. Een dergelijke opstelling zou zeer te waarderen zijn. De vereniging Oud-cliëntencontact 45 maakt er overigens gewag van geen plaats te krijgen in het Indisch platform. Kan de minister iets betekenen voor deze groep?

De heer Vendrik verwacht nadere voorstellen over de invulling van de 35 mln. gulden aan collectieve doeleinden. Bij de samenstelling van de Indische gemeenschap is er sprake van een enorme pluriformiteit en diversiteit in ervaringen en posities. Deze pluriformiteit moet dan ook tot uitdrukking komen bij de besteding van deze gelden.

Antwoord van de regering

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport deelt de trieste gevoelens over het late moment waarop de overheid probeert te reageren op gevoelens die reeds sinds augustus 1945 leven bij de Indische gemeenschap. De betrokken groep Nederlanders heeft verschrikkelijke dingen meegemaakt vanaf december 1941. Het leed van deze landgenoten is op geen enkele manier te vergoeden. Hier past slechts blijvend begrip en medeleven.

Gedurende een vrij lange periode is overleg gepleegd over de invulling door de regering van de tekortkomingen in het rechtsherstel. De aanvankelijk gekozen oplossing van een collectief gebaar van 250 mln. gulden heeft een stroom van reacties veroorzaakt. Vervolgens is opnieuw overleg gevoerd, waarbij de inmiddels bekende oplossing is gekozen. Bij dat vaak plezierige en soms emotionele overleg heeft het Indisch platform zich ook steeds het lot aangetrokken van de Indische Nederlanders die geen lid zijn van een van de achttien clubs van het platform. Het bedrag van 35 mln. gulden voor collectieve doeleinden gaat overigens gepaard met een verzoek om projecten en ideeën in te dienen. Het net zal daarbij zo wijd mogelijk uitgegooid worden, zodat ook voorstellen van buiten het Indisch platform gehonoreerd kunnen worden.

De minister antwoordt dat met het bedrag van 350 mln. gulden het collectieve gebaar is afgesloten. Het breed historisch onderzoek is vooral nodig omdat er veel witte vlekken bestaan. De historische documentatie over de bezettingsperiode en de periode daarna moet dan ook worden aangevuld om de ontwikkelingen te reconstrueren. Het Indisch platform heeft uitdrukkelijk gevraagd om de notitie van oktober 2000, Aspecten van rechtsherstel, mee te nemen bij dit onderzoek. Een aanvullend onderzoek naar het rechtsherstel zal dan ook een herkenbaar onderdeel gaan vormen van het breed historisch onderzoek.

De commissie-Van Galen en de technische commissie haalbaarheidsonderzoek hebben beide moeten vaststellen dat er teleurstellend weinig archiefmateriaal beschikbaar is. Na grondige bestudering van een en ander is het de overtuiging van de regering dat het breed historisch onderzoek weinig nieuwe aanknopingspunten, inzichten, feiten of claims zal opleveren inzake het rechtsherstel. Er is een maximale inspanning gepleegd om de feiten te achterhalen. De kans dat de Nederlandse regering «op Indisch geld zit» is dan ook minimaal oftewel vrijwel uitgesloten. Wel kunnen wellicht mensen met de conclusies van het onderzoek een individuele claim ondersteunen.Er is ook in dit verband contact met de Indonesische regering over het raadplegen van haar archieven. ( Red. ICM  Verwijst naar Verdrag Traktaak van Wassenaar 1966, waar Soekarno aan Min. Buitenlandse zaken 689 miljoen betaalde, hiervan geen 1 euro naar de Indische gemeenschap is gegaan, nu waarde na rente op rente van 9% ruim 2,4 miljard dat Min. Buitenlandse Zaken verschuldigd is aan de Indische Gemeenschap) Honorering van een dergelijk verzoek is onzeker, ook al is duidelijk gemaakt dat het niet in de bedoeling ligt om claims bij de Indonesische regering neer te leggen, (Red, ICM Verwijs naar Verdrag Traktaat van Wassenaar 1966) . Als de resultaten van het onderzoek bekend zijn, zal de regering zich daarin verdiepen en vervolgens geen discussie uit de weg gaan. Het collectieve gebaar is echter gemaakt met het bedrag van 350 mln. gulden. De minister antwoordde desgevraagd dat het naar de stellige overtuiging van de regering hierbij zal blijven. Het indienen van individuele claims blijft overigens te allen tijde mogelijk, ook als de betrokken mensen in het buitenland wonen. De claim op wat men in financieel-materiële zin te kort is gekomen, heeft immers geen verband met de huidige woonplaats.

De minister erkent dat er sprake blijft van een discrepantie bij de interpretatie van het totaalbedrag van 385 mln. gulden. Is het een gebaar of een tegemoetkoming in het rechtsherstel of voor de kille ontvangst? De Indische gemeenschap wil het graag zien als een gebaar op grond van de kille ontvangst. De regering ziet het als een poging tot verzachting van de ervaringen bij het toenmalige, gebrekkige rechtsherstel. In de brief is sprake van «vermoedelijke» tekortkomingen. Aangezien er weinig harde feiten over het rechtsherstel zijn en er geen volledig beeld beschikbaar is, gebiedt de zuiverheid een dergelijke formulering. Naar de overtuiging van de minister is er echter sprake van «waarschijnlijke» tekortkomingen. Juist de correct-formalistische en bureaucratische opstelling van destijds, ook inzake de valutakwestie, wil de overheid daarom alsnog pogen te verzachten. Meer in het algemeen past de term «tegemoetkoming» daarbij wellicht beter dan de term «gebaar».

Het Indisch platform is uitgenodigd om een voorstel te doen over de afbakening van de doelgroep inzake de individuele uitkeringen. Het bedrag zal ten goede moeten komen aan alle Nederlanders die tijdens de Japanse bezetting in Nederlands-Indië verbleven of elders (onvrijwillig) geïnterneerd of tewerkgesteld waren door de Japanse bezetter. Inmiddels is een ambtelijke werkgroep, onder voorzitterschap van mevrouw Van Heemskerk, belast met de voorbereiding van de uitvoering. Die zal ook de uitkeringcriteria nader uitwerken. Aan het NIDI (Nederlands interdisciplinair demografisch instituut) is bovendien gevraagd de doelgroep zo goed mogelijk te omschrijven. Bij die doelgroep horen ook mensen die zijn geëmigreerd. De werkgroep is kwartiermaker voor de in te stellen stichting die, geheel analoog aan die voor de joodse tegoeden, in twee ronden zal zorg dragen voor de afwikkeling en beoordeling van de uitkeringen. Met het oog op de hoge leeftijd van de betrokkenen zullen de eerste bedragen nog dit jaar worden verstrekt. Het ministerie van VWS blijft overigens te allen tijde beschikbaar om, ook als de organisatie reeds werkzaam is, de stichting met raad en daad bij te staan. De verdeling van de gelden is echter een zaak van de stichting zelf. De Kamer zal te zijner tijd in kennis worden gesteld van de uiteindelijke doelgroepdefinitie en de voortgang in het algemeen.

De minister legt uit dat de Kamer tevens nader op de hoogte zal worden gesteld van de besteding van het bedrag van 35 mln. gulden voor collectieve doelen. De zaak van het Indisch huis wordt daarbij in principe op de eigen merites bekeken. Uiteindelijk gaat het echter om de wensen van de Indische gemeenschap.

Met de homoseksuele gemeenschap is overigens zeer recent overeenstemming bereikt over het beschikbaar stellen van 3,5 mln. gulden voor aanvullend onderzoek en het toegankelijk maken van de resultaten daarvan. Een oproep van de SBO inzake de kinderen van Jehova's getuigen heeft slechts drie reacties opgeleverd. Deze drie mensen zijn uitgenodigd voor een gesprek. De reizigers, de woonwagenbewoners, kennen geen organisatie die als gesprekspartner te gebruiken is. Inmiddels is SBO bezig om middels een meldpunt de relevante gegevens te verzamelen. Nog dit jaar zal daarover een rapport aan de Kamer worden toegestuurd.

Bij de ex-dwangarbeiders is er sprake van een teleurstellende ontwikkeling rond het in Duitsland opgerichte fonds. Veel bedrijven hebben nog niet gestort. Ook Oostenrijk kent een fonds, waarvoor overigens SBO de aanvraagbegeleiding mag verzorgen. Op korte termijn wordt de landelijke aanvraagprocedure bekend gemaakt. De regering wil daarnaast trachten iets te doen voor deze mensen via het WUBO-traject (Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940–1945). De Pensioen enuitkeringsraad (PUR) heeft hierop besloten met een pilot te starten voor 1% van de bij SBO-geregistreerde ex-dwangarbeiders, zodat gepeild kan worden hoeveel interesse er is en hoeveel mensen hiervoor in aanmerking komen.

Over de kwestie van de pensioenen vallen, in afwezigheid van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, geen nieuwe feiten te melden.

De minister van Financiën geeft aan dat met rechtsherstel niet wordt gedoeld op een vergoeding van de schade die tijdens de oorlog is geleden. Het gaat om de inzet van de overheid om getraceerde goederen bij de rechthebbende terug te brengen. Door erop te wijzen dat Nederland de oorlog aan Japan verklaarde, wordt soms getracht uit te komen op een soort integrale schadevergoeding. Koningin Wilhelmina zou immers in een radio-oproep hebben gesteld dat er sprake zou zijn van compensatie van geleden oorlogsschade. Het is echter onmogelijk om iedere individuele schade als gevolg van verschillende oorlogshandelingen te vergoeden.

Bij het rechtsherstel zijn ongetwijfeld fouten gemaakt. De kernvraag daarbij is of de Nederlandse overheid op Indisch geld zit. Het bedrag van 350 mln. gulden is een tegemoetkoming voor juist het vermoeden dat het rechtsherstel, ook wat betreft de Nederlandse staat, niet helemaal perfect is verlopen. Het is immers naar de stellige overtuiging van de regering onmogelijk te achterhalen welke fouten zijn gemaakt en welke bedragen daarmee waren gemoeid. Dat laat de mogelijkheid van een individuele claim onverlet, ook al is er sprake van verjaring. Daarbij kan het breed historisch onderzoek wellicht aanknopingspunten bieden.

De afwikkeling van de joodse tegoeden verloopt voorspoedig.(ICM Redactie de Joodse Gemeenschap, Roma en Sinti hebben een vergoeding/tegemoetkoming gehad van wel het tienvoudige de hele groep heeft het gehad, is dit niet discriminatie?) Inmiddels worden reeds bedragen uitgekeerd. Hopelijk is er snel sprake van een uitkeringsreglement inzake de Indische tegoeden. Daarbij kan men zijn voordeel doen met de reeds opgedane ervaringen. Er zal dan ook in dit geval sprake zijn van de tweerondenmethode, zodat de 350 mln. gulden geheel individueel uitgekeerd zal worden.

Nadere gedachtewisseling

De heer Middel (PvdA) vindt het van belang dat de uiteindelijke uitvoering van de regeling inzake de Indische tegoeden niet wordt opgehouden door eventuele discussies. Mede gezien de kritische geluiden over representativiteit uit de Indische gemeenschap, is een beroep op de regering gepast om met extra attentie zorg te dragen voor een goede organisatie van de uitvoering. De toenmalige minister-president heeft de Indische gemeenschap immers in 1991 opgeroepen zich te organiseren tot een gesprekspartner voor de regering.

Het onderzoek naar de afbakening van de doelgroep is wat wonderlijk, gelet op de praktijk bij de joodse tegoeden en de uitvoering van met name de WUBO. De huidige woonplaats of nationaliteit van een oorlogsgetroffene maakt toch niets uit? De pilot inzake ex-dwangarbeiders is een aardig initiatief, maar ook hier is enige snelheid geboden met het oog op de hoge leeftijd van de betrokkenen.

De heer Middel vindt dat de overheid de schijn moet vermijden dat mensen aan het lijntje worden gehouden. Het breed historisch onderzoek kan aanleiding geven tot ondersteuning van individuele claims, die immers overeind blijven. Het moet echter duidelijk zijn dat er geen behoefte bestaat om in een later verband op het collectieve bedrag, 385 mln. gulden, terug te komen.

Mevrouw Meijer (VVD) heeft eveneens geen behoefte om op het totaalbedrag van 385 mln. gulden terug te komen. De vraag waar mensen terecht kunnen die het niet eens zijn met de afwikkeling van hun claim is onbeantwoord gebleven.

De wijze van afwikkeling van de joodse tegoeden is, na alle verwikkelingen, buitengewoon goed en plezierig te noemen. De regering moet dan ook toezeggen, vooral behulpzaam en inlevend te zullen opereren bij de organisatie van de afwikkeling van de Indische tegoeden. De Indische gemeenschap op haar beurt moet de strijdbijl begraven, zodat een snelle en goede afwikkeling binnen bereik komt.

Mevrouw Giskes (D66) constateert dat de ergernis over het naoorlogse rechtsherstel en de onvrede en frustratie over de kille ontvangst elkaar hebben versterkt. Erkenning hiervan leidt dan ook tot het in elkaar grijpen van de termen gebaar en rechtsherstel. Daarbij moet geen onderscheid worden gemaakt tussen mensen die wel en mensen die niet in Nederland zijn gebleven. Wellicht hebben immers veel mensen Nederland juist verlaten omdat de ontvangst zo kil was.

De stellige overtuiging van de regering over een deel van de conclusies van het breed historisch onderzoek staat haaks op het idee van onderzoek op zichzelf. Bij een dergelijke overtuiging kan men het onderzoek immers beter laten. Is het niet beter te spreken van «verwachting» in plaats van «overtuiging»? Er kan immers niet uitgesloten worden dat er als gevolg van het onderzoek enigerlei claims naar voren komen die niet tot uitdrukking zijn gebracht in het bedrag van 350 mln. gulden.

Mevrouw Giskes vindt het verheugend en bovendien wezenlijk voor de voortgang van het uitkeringsproces dat er een onafhankelijk voorzitter is gevonden voor de werkgroep. Kan de Kamer te zijner tijd kennisnemen van het uitkeringsreglement?

De heer De Haan (CDA) heeft lof voor de stijl waarmee de regering in de afgelopen periode heeft gehandeld. Mede met het oog daarop moet het debat een duidelijke afsluiting vinden.

Het bedrag van 350 mln. gulden is een collectieve tegemoetkoming die individueel wordt uitgekeerd. Het ligt niet in de bedoeling daarop terug te komen. Uit het breed historisch onderzoek, dat vooral de documenten moet ordenen en de gebeurtenissen moet boekstaven, kan echter blijken dat voor bepaalde groepen of individuen het rechtsherstel nog moet plaatsvinden.

De heer De Haan vindt het belangrijk dat de afwikkeling van een en ander goed wordt georganiseerd. Daarbij kan men de vruchten plukken van de ervaringen en specifieke kennis die zijn opgedaan inzake de joodse tegoeden.

De heer Van Dijke (RPF/GPV) memoreert dat onduidelijk is gebleven hoe te oordelen over de gevolgtrekkingen van het historisch onderzoek. Het accent bij dat onderzoek moet niet liggen op een verdere precisering van genoegdoening of rechtsherstel. Dat zou een veel te smalle betekenis aan dit op zichzelf te waarderen onderzoek geven. Men moet het laten bij het bedrag van 350 mln. gulden, individuele claims uitgezonderd.

Hoe is de regering overigens van zins om de verschillende rechthebbenden, bijvoorbeeld zij die verblijven of wonen in het buitenland, te traceren? Worden er pogingen gedaan om deze mensen te bereiken en zo ja, in welke vorm?

De heer Van der Staaij (SGP) stelt vast dat de materiële en de immateriële aspecten van de tegemoetkoming, ook gezien de wijze van rechtsherstel, moeilijk te scheiden zijn.

De vraag wanneer de eerste resultaten van het breed historisch onderzoek worden verwacht, is onbeantwoord gebleven. Dat onderzoek moet overigens niet als doel hebben om het bedrag van 385 mln. gulden ter discussie te stellen. Het kan echter dienstbaar zijn aan individuele claims.

De heer Vendrik (GroenLinks) vindt dat bij het toekennen van uitkeringen souplesse, snelheid en ruimhartigheid moeten worden betracht.

Kan de minister toezeggen zich sterk te zullen maken voor de zaak van de representativiteit van het Indisch platform, ook in verband met de positie van het Oud-cliëntencontact '45? Alle initiatieven uit de Indische gemeenschap moeten immers een plek onder de zon krijgen.

De heer Vendrik begrijpt van de regering dat de kans dat het breed historisch onderzoek nieuwe feiten oplevert, die het bedrag van 385 mln. gulden opnieuw ter discussie stellen, vrijwel nihil is. Het enige dat hier rest, is de resultaten van het onderzoek af te wachten. Er moet overigens niet vooral of alleen gekeken worden naar de witte vlekken in het rechtsherstel. Deze onderzoeksvragen moeten echter ook niet naar de rand van het onderzoek worden geduwd. Afhankelijk van de conclusies zal er wellicht een debat dienen te ontstaan over het voorliggende akkoord.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft breed uitgesproken steun gehoord voor de conclusie dat het bedrag van 385 mln. gulden het laatste woord is inzake het collectieve gebaar. Op dit vlak mogen er dan ook geen valse verwachtingen worden gewekt.

De hoofddoelstelling van het breed historisch onderzoek is de witte vlekken in de geschiedschrijving op te sporen. Het vele materiaal moet zodanig geordend worden dat de Nederlandse geschiedschrijving een goed hoofdstuk zal bevatten over deze verschrikkelijke periode. Aan het Indisch platform is toegezegd de notitie Aspecten van rechtsherstel bij het onderzoek te zullen betrekken. Naar schatting van de onderzoekers zal het totale onderzoek vier jaar in beslag nemen. Het is echter goed mogelijk dat bepaalde delen van het onderzoek, naar tijd of thema, eerder worden gepubliceerd. De regering stelt daarbij niet reeds te weten wat de resultaten van het onderzoek zullen zijn.

De minister legt uit dat is overeengekomen dat het bedrag van 350 mln. gulden ten goede moet komen aan toenmalige Nederlanders die tijdens de Japanse bezetting in het voormalig Nederlands-Indië verbleven of in opdracht van de bezetter onvrijwillig elders geïnterneerd of tewerkgesteld waren. De Kamer zal, nadat het NIDI een en ander heeft bekeken, op korte termijn een doelgroepdefinitie ontvangen. Nog dit jaar moet immers begonnen worden met het verstrekken van de uitkeringen.

De regering zal ook meer in het algemeen betrokken en behulpzaam blijven bij de organisatie. De inzet is daarbij gericht op het zo snel mogelijk oprichten van een stichting. De beslissingen van deze stichting staan open voor beroep en bezwaar, analoog aan de stichting voor de joodse tegoeden. De landsadvocaat is overigens reeds bezig met het ontwerpen van statuten voor de stichting en van een uitkeringsreglement. De Kamer zal ook deze beide regelingen toegezonden krijgen. De minister zegt toe actief betrokken en inlevend te zullen blijven, ook om eventuele rimpeltjes bij de afwikkeling zo snel mogelijk glad te strijken.

De minister maakt duidelijk dat bij de besteding van de 35 mln. gulden voor collectieve doelen alle ideeën en voorstellen van de Indische gemeenschap welkom zijn. Hierbij wordt vooral gedacht aan projecten in de sfeer van educatie, welzijn en cultuur. De inspanningen zijn momenteel overigens vooral gericht op het tot stand brengen van de individuele uitkeringen.

Het traceren van de mensen uit de doelgroep zal op eenzelfde wijze plaatsvinden als bij de joodse groepering. Door middel van advertenties in binnen- en buitenlandse kranten, netwerken en ambassades zal ook de kleine groep mensen die zich buiten Nederland bevinden bijvoorbeeld in Amerika in de gelegenheid worden gesteld om te reageren.

De voorzitter van de vaste commissie voor Financiën,

Van Gijzel

De voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Essers

De griffier van de vaste commissie voor Financiën,

Janssen


XNoot

1

Samenstelling: Leden: Schutte (RPF/GPV), Reitsma (CDA), Witteveen-Hevinga (PvdA), Rosenmöller (GroenLinks), Van Gijzel (PvdA), voorzitter, Voûte-Droste (VVD), Noorman-den Uyl (PvdA), Giskes (D66), Kamp (VVD), Marijnissen (SP), Crone (PvdA), Van Dijke (RPF/GPV), Bakker (D66), De Vries (VVD), Hofstra (VVD), De Haan (CDA), ondervoorzitter, Stroeken (CDA), Van Beek (VVD), Balkenende (CDA), Vendrik (GroenLinks), Remak (VVD), Wijn (CDA), Kuijper (PvdA), Dijsselbloem (PvdA), Bolhuis (PvdA).

Plv. leden: Van der Vlies (SGP), Verburg (CDA), Koenders (PvdA), Harrewijn (GroenLinks), Duijkers (PvdA), Balemans (VVD), Van Oven (PvdA), Schimmel (D66), Patijn (VVD), De Wit (SP), Hoekema (D66), Van Walsem (D66), Wilders (VVD), Blok (VVD), Dankers (CDA), Hillen (CDA), Weekers (VVD), Rabbae (GroenLinks), Hessing (VVD), Van den Akker (CDA), Timmermans (PvdA), Hindriks (PvdA), Smits (PvdA).

XNoot

2

Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), Swildens-Rozendaal (PvdA), ondervoorzitter, Middel (PvdA), Essers (VVD), voorzitter, Oedayraj Singh Varma (GroenLinks), Dankers (CDA), Oudkerk (PvdA), Rijpstra (VVD), Bakker (D66), Rouvoet (RPF/GPV), Van Vliet (D66), Van Blerck-Woerdman (VVD), Passtoors (VVD), Eisses-Timmerman (CDA), Gortzak (PvdA), Hermann (GroenLinks), Buijs (CDA), Atsma (CDA), Arib (PvdA), Spoelman (PvdA), Kant (SP), E. Meijer (VVD), Van der Hoek (PvdA), Blok (VVD), Mosterd (CDA).

Plv. leden: Lambrechts (D66), Rehwinkel (PvdA), Apostolou (PvdA), Örgü (VVD), Van Gent (GroenLinks), Van de Camp (CDA), Noorman-den Uyl (PvdA), Weekers (VVD), Ravestein (D66), Schutte (RPF/GPV), Schimmel (D66), Terpstra (VVD), Udo (VVD), Visser-van Doorn (CDA), Belinfante (PvdA), Harrewijn (GroenLinks), Ross-van Dorp (CDA), Th. A. M. Meijer (CDA), Duijkers (PvdA), Smits (PvdA), Marijnissen (SP), O. P. G. Vos (VVD), Hamer (PvdA), Cherribi (VVD), Eurlings (CDA).

Verberg inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Acties


E-overheid bouwt mee aan betere dienstverlening met minder regeldruk

Overheid.nl werkt samen met: Antwoord voor Bedrijven | Rijksoverheid.nl

SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl


10897250474?profile=originalI C M   V R A G E N L I J ST

Brief regering

Nummer
2015Z12933
Publicatiedatum
30 juni 2015
Indiener
M.J. van Rijn, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Voortouwcommissie
Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Voor dit debat mede omdat ICM vele handtekeningen heeft verzameld via haar relaties en netwerk zijn er vragen van lezers, abonnees en leden. ICM heeft deze vragen geconsolideerd, mede net als de Kamerleden ICM o.a. als 1 van de leveranciers, en het ontwikkelde plan (voorstel) ruim 2 en half jaar niets mocht vernemen van het Indisch Platform, en dagelijks mensen aan de telefoon krijgt.Overigens totaal hebben 10.000 mensen hun handtekening gezet.

ICM VRAGEN LIJST IS OP TE VRAGEN VIA SCHWAB@ICM-ONLINE.NL

 

Lees verder…

10897305501?profile=originalZATERDAG 11 JULI EN ZONDAG 12 JULI 20-JARIG JUBILEUM DIERENPARK TAMAN INDONESIA IN KALLENKOTE...

Kallenkote 53, Kallenkote....richting Zwolle, Meppel, Steenwijk Zuid.
Taman Ind. zit op 1 km. afstand van Steenwijk.

De Pasar Jubileum begint van 12.00 uur tot 18.00 uur.

Dierenpark Taman Indonesia in Kallenkote viert haar 20-jarige jubileum! Deze maand is het alweer 20 jaar geleden dat de familie Wareman in Kallenkote de eerste bamboe in de tuin zetten. Het begin van Taman Indonesia! En dat moet gevierd worden, natuurlijk! Met gezellige optredens van o.a Wieteke van Dort als Tante Lien, Keroncong Toegoe Modern en leuke activiteiten in het park.


Het park is rolstoeltoegankelijk. Maar ze hebben geen gehandicapten toiletten maar wel verhoogde toiletten met leuningen.

Ook voor de inwendige mens komt u niets te kort, Nasi Rames, Gado2, diverse Saté's enz......er is aan alles gedacht...ook is er een kleine speeltuin voor de kinderen...en kunt u lekker jalan2 (wandelen) in het dierenpark en genieten ervan...!

Als het zonnetje ook mee werkt, dan zijn we allemaal blij en kan het een geweldige jubileumfeest worden...!!! Komt dat zien...Komt dat zien en proeven...!!!

foto van Ciska van Eekhout-Leimena.
foto van Ciska van Eekhout-Leimena.
foto van Ciska van Eekhout-Leimena.
foto van Ciska van Eekhout-Leimena.

Als het zonnetje ook mee werkt, dan zijn we allemaal blij en kan het een geweldige jubileumfeest worden...!!! Komt dat zien...Komt dat zien en proeven...!!!

Lees verder…

Pasar Istimewa staat in het teken van handtekeningen verzamelen voor de nieuw te houden petitie TvW-66 (Traktaat verdrag Wassenaar 1966) ; dit in het verlengde van succesvolle voorgaande petitie dat werd gehouden door NICC; ICM heeft hulp van velen die met tekenlijst rond gaan op de gezellig binnen - en buiten pasar malam.

Komt U ook vandaag uw handtekening zetten, uw handtekening zorg dat de andere Indische zaak ook tot een succesvolle einde wordt gebracht.

10897309864?profile=original

10897310276?profile=original

10897310896?profile=original

10897312056?profile=original

10897312082?profile=original

Lees verder…

Troostmeisjes kwestie weer ter discussie

10897308873?profile=originalTroostmeisjes kwestie weer ter discussie

Japanse regering wil berouw tonen

 

De regering van Shinzo Abe wil in een verklaring berouw uitspreken over de rol van Japan in de Tweede Wereldoorlog. Dat heeft Premier Abe tegen verslaggevers gezegd. De verklaring zou moeten worden gepubliceerd in verband met de herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog, dit jaar 70 jaar geleden. Abe zegt daarmee de relatie te willen verbeteren met China en Korea, die zwaar onder de Japanse bezetting hebben geleden.

De regering wil ervaringen van overlevenden van de oorlog en informatie van deskundigen verzamelen  en die verwerken in een nieuwe verklaring, die gepubliceerd wordt “om de wereld ons berouw te tonen en onze weg als democratische natie naar vrede te laten zien…”, aldus Abe.

In China en Zuid-Korea bestaat veel wantrouwen tegen Premier Abe en zijn regering. Niet alleen wil Abe het budget voor Defensie drastisch vergroten en het verbod op de uitvoer van wapens opheffen, maar ook was zijn grootvader Nabusuke Kishi minister tijdens de oorlog. Kishi werd na de oorlog wegens oorlogsmisdaden gearresteerd. Keizer Akihito zei op Nieuwjaars-dag al dat de Japanners van het oorlogsverleden van hun land moeten leren. Hij noemde het van groot belang om het verloop van de oorlog te bestuderen en daaruit lessen te trekken.

 

Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken reageerde terughoudend op Abes uitlatingen. “Wij hopen dat Japan in zijn woorden en handelingen ook consequent zal zijn”, zei een woordvoerster van het ministerie. Zij sprak de wens uit dat Japan de juiste houding tegenover zijn agressie in de Tweede Wereld-oorlog zal innemen en zich zal houden aan eerdere verklaringen en beloften over het Japanse oorlogsverleden.

 

Troostmeisjes  discussie weer  aangezwengeld

 

Een groep conservatieve Japanse historici heeft de discussie rondom de troostmeisjes opnieuw aan-gezwengeld. De troost-meisjes werden tijdens de Tweede Wereldoorlog in Azië door de Japanners gedwongen  te werk gesteld in Japanse militaire bordelen. Tevens dringen zij er bij de Amerikaanse uitgever McCraw-Hill op aan “correcties” door te voeren in een boek met vele “foutieve” uitspraken over de seksslavinnen.

 

Volgens emeritus hoogleraar Ikuhito Hata van de Nippon University waren deze vrouwen gewoon prostituees. Hata wordt door de Japanse overheid gepromoot als expert op van gebied van de troostmeisjes. Hij trekt een vergelijking met de rosse buurten die in iedere grote stad op de wereld te vinden zijn. Volgens Hata zijn prostituees er door de gehele geschiedenis van de mensheid geweest en gelooft hij dus niet dat Troostmeisjes een speciale categorie waren.

De schattingen van 200.000 slachtoffers vind hij schromelijk overdreven. Volgens hem ligt het werkelijke aantal eerder in de buurt van de 20.000. Hata krijgt in zijn mening bijval van 19 andere Japanse historici.

 

Al tientallen jaren is de kwestie van de troostmeisjes een heet hangijzer in de relatie tussen Japan  enerzijds  en  voornamelijk

China en Zuid-Korea anderzijds en zorgt in de regio voor de nodige spanningen. De historici en andere conservatieve krachten in Japan probeerden ook dit jaar Shinzo Abe zover te krijgen dat hij zijn verontschuldigingen tijdens de toespraken bij zijn bezoek aan Washington zou intrekken.

 

Ma Ying-jeou, president van Taiwan

 

Troostmeisjesmuseum  in Taiwan

 

In december van dit jaar wordt in Taiwan een museum geopend dat volledig is gewijd aan de troost-meisjes die zich gedwongen moesten prostitueren aan het Japanse leger. Zij kwamen hoofdzakelijk uit de bezette landen zoals China, Korea, Filippijnen en Nederlands-Indië.

De Taiwanese president Ma Ying-jeou noemt het Japanse susteem van oorlogsprostitutie een grove schending van de mensenrechten en een ernstige oorlogsmisdaad.

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen rond dit museum.  

 

Lees verder…

10897307880?profile=original10897308263?profile=originalIndisch op TV    Generaal Van Heutsz & Satudarah-One Blood

 

Generaal Van Heutsz

 

Op 19 juni 2015 om 21.05 uur wijdt de documentaireserie “De IJzeren Eeuw” op NPO2 een aflevering aan Nederlands-Indië Ronder de titel: “Ten Oorlog”.

 

Tegen het einde van de 19e eeuw moet het Nederlandse leger in Indië alle zeilen bijzetten in Atjeh, één van de laatste gebieden in de uitgestrekte Indische Archipel die het gezag van het Nederlandse Gouvernement niet aanvaardt. Dankzij de eerzuchtige en briljante generaal Van Heutsz lukt het eindelijk om de Atjehse krijgsheer Toekoe Oemar te verslaan en de Atjehse bevolking te onderwerpen.

 

De Atjeh-oorlog was een smerige oorlog. Gruwelijke foto’s getuigen daarvan. Maar dankzij de inzet van het Korps Marechaussee kunnen aan het begin van de 20e eeuw grote winsten worden gemaakt met het verbouwen van tabak en het winnen van olie.

 

Hans Goedkoop de presentator en researcher van het programma praat in deze aflevering onder andere met de oud-commandant van Bronbeek en Van Heutsz-kenner bij uitstek Gerard Geerts en ontdekt in Museum Bronbeek het Toekoe Oemar spel, dat eind 19e eeuw erg populair was.

Hij speelt dit spel ook in Indonesië met de Atjehse historicus Mawardi Umar, die ook uitlegt waarom  Atjeh zich zo hevig verzette tegen de Nederlanders. Hans Goedkoop gaat bovendien op zoek naar de allereerste olieput in het gebied. Deze put vertegenwoordigt de geboorte van de Koninklijke Olie en neemt een kijkje bij een van de weinige tabaksplantages die er nog resten in de omgeving van Medan.

 

Satudarah-One Blood

 

Op 22 juni 2015 kunt u om 20.25 uur   op   NPO2   kijken   naar   de

documentaire  over de motorclub Satudarah. Deze motorclub is vooral de laatste tijd veelvuldig in het nieuws wegens vermeende criminele activiteiten. De club is een geheime wereld vol met rituelen en codes, waarin bijna “ouderwetse” idealen als viriliteit, broederschap, trouw, moed en spiritualiteit hoog in het vaandel staan.

 

 

De met een EMMY bekroonde regisseurs Joost van der Valk en Mags Gavan hebben exclusieve toegang gekregen bij Satudarah en observeren deze subcultuur van binnenuit, zoals zij dat in 2006 deden met “Haagse Sjonnie” en in 2009 met de documentaire “Crips: Strapped ’n Strong”.

2 bijzondere documentaires op 19 en 22 juni aanstaande, waar u naar kunt uitkijken.

 

Lees verder…

Nederlandse Veteranendag 2015

10897305290?profile=original
Nederlandse Veteranendag 2015

10897304668?profile=original

Op zaterdag 27 juni zal weer de jaarlijkse Nederlandse Veteranen-dag plaatsvinden. In Den Haag betekent dat natuurlijk de landelijke viering met onder andere het defilé ten overstaan van Koning Willem Alexander en  hoogwaardigheidsbekleders. Een vast onderdeel van het programma is ook de zeer spectaculaire Fly-pass van antieke en moderne vliegtuigen en helikopters. Eén keer per jaar dankt heel Nederland haar meer dan 100.000 veteranen voor hun inzet, nu en in het verleden. Het programma ziet er als volgt uit:

 

9.30 – 17.30 uur: Gedurende de gehele dag is op het Malieveld een gezellig programma voor iedereen, jong en oud, met muziek, demonstraties, eten en drinken. Voor de kinderen is er van alles te doen in de Kidscorner, waar onder andere een vlieg-simulator staat opgesteld alsmede een klimmuur. Leerlingen van basisscholen die hebben mee-gedaan aan de landelijke veteranen-tekenwedstrijd zullen hun werk exposeren voor de Koning. Daarnaast zijn er afvaardigingen met werken uit verschillende militaire musea aanwezig, waarbij voor het eerst

het Nationaal Militair Museum. Vlakbij het Malieveld kom je langs de “Wall of honour”, waarop diverse gemeenten hun eigen veteranen eren.

 

10.20 uur: Zoals ieder jaar vindt in de Ridderzaal in aanwezigheid van Koning Willem Alexander, De minister-president en de minister van Defensie de officiële opening

van de Veteranendag plaats. Daarna volgt de medaille-uitreiking op het Binnenhof. Dit laatste vindt plaats om 11.30 uur. Alles is live te volgen op schermen op net Malieveld en via de website  www.veteranendag.nl

13.15 uur: Start van Nationaal Defilé en de Fly-pass van oude   en moderne vliegtuigen en helikopters. In het defilé zullen meer dan 5000 militairen en veteranen meelopen, alsmede paarden, honden en oude en moderne legervoertuigen. Dit onderdeel van de dag is tevens   te volgen op de televisie.

14.45 – 17.15 uur: Feestelijke afsluiting op het Malieveld met muziek. De Marinierskapel der Koninklijke Marine begeleidt op het podium onder andere Anita Meyer en speelt nummers uit de Veteranen Top 50. Renee van Bavel, die het afgelopen jaar veel veteranenconcerten in Nederland verzorgde, zingt onder begeleiding van de fanfare Bereden Wapens een speciaal geschreven lied over Srebrenica.  Om 17.15 uur worden alle festiviteiten afgesloten. 

Lees verder…

10897305273?profile=originalNederland hield smartengeld Birma-Siam spoorweg onterecht in kas

Door:  Lidy Nicolasen en Griselda Molemans

17.399  krijgsgevangenen (marine en KNIL) met de Nederlandse nationaliteit hebben gedwongen aan de Birma-Siam spoorlijn gewerkt, naast vele burgers. Na de capitulatie van Japan werd de spoorlijn aan Thailand verkocht. Bij de verkoop van de Birmaspoorweg aan Thailand, in 1947, heeft de Nederlandse overheid als vergoeding voor    alle 17.399 Nederlandse ex-dwangarbeiders 1,6 miljoen gulden geïncasseerd - destijds een vermogen. Dat geld is slechts uitbetaald aan mannen die fysiek aan de spoorlijn hebben gewerkt, hoewel dwangarbeiders die kort voor de tewerkstelling overleden, daar ook recht op hebben. Hun erfgenamen werden afgewezen bij het indienen van een aanvraag.

Dat blijkt uit archiefonderzoek en gesprekken met nabestaanden. Gerardus van Oyen is zo'n dwangarbeider die vlak voor tewerkstelling aan de 'Doden-spoorlijn' overleed. Hij bezweek enkele weken na aankomst op 11 mei 1943 in de ziekenbarak van het werkkamp Chungkai.

In 1954 deed de Nederlandse overheid een krantenoproep voor rechthebbenden op de schade-vergoeding. Gerardus van Oyens zus Gertruda meldde zich als erfgename, maar haar aanvraag werd door het ministerie van Buitenlandse Zaken afgewezen. Het ministerie stelde zich op het standpunt dat alleen mannen die daadwerkelijk aan de spoorlijn hadden gewerkt, recht hadden op een vergoeding. Dit is allemaal voor onze tijd gebeurd. Bij mijn weten gaan we daar nu niet zo mee om.

Woordvoerder SAIP

De Stichting Administratie Indische Pensioenen (SAIP), die de uitbetaling van de Birma-Siam spoorlijn-uitkering sinds 1996 verzorgt, is hierdoor verrast. 'Het is ons niet bekend dat er sprake is geweest van afwijzingen', reageert de woordvoerder. 'Dit is allemaal voor onze tijd gebeurd. Bij mijn weten gaan we daar nu niet zo mee om.'

Op basis van de handmatige administratie die Buitenlandse Zaken   vanaf     juli   1954   heeft

Kwitantie voor de cheque van ruim honderdduizend Engelse ponden (toen 1,6 miljoen gulden) die de Nederlandse overheid ontving via de Britse regering. Het document bevindt zich in de “National Archives” in Londen.


opgezet, beoordeelt de SAIP welke aanvragen voor uitbetaling in aanmerking zouden komen. 'Met verschillende kleuren en vinkjes zijn de uitbetalingen bijgehouden', meldt de SAIP-woordvoerder. 'Komt er een nieuwe aanmelding binnen, dan checken we die lijsten en zien we wie is uitbetaald.' Omdat de lijsten nooit zijn gedigitaliseerd, weet de stichting niet hoeveel uitbetalingen er in totaal zijn geweest.

Geen indexatie en rente

'Als rechthebbenden de kranten-oproepen in 1954 hebben gemist, staat de weg na zestig jaar nog steeds open voor hen om de uitkering aan te vragen',   aldus meldt de woordvoerster van Binnenlandse Zaken, waaronder de SAIP ressorteert. 'Er wordt alleen zonder indexatie en rente uitbetaald. De algemene lijn bij de overheid is dat uitkeringen niet geïndexeerd worden wanneer mensen veel later opvragen.'
Aan de Birmaspoorlijn, die tijdens de Tweede Wereldoorlog op gezag van de Japanse bezetter is aangelegd, zijn 3.078 Nederlandse krijgsgevangenen overleden.

Vanaf oktober 1942 zijn in totaal 17.399 Nederlanders met meerdere transporten vanaf Java en Sumatra overgebracht naar werkkampen in Birma en Thailand. De Task Force Indisch Rechts-herstel onderzoekt hoeveel mannen vlak na aankomst door uitputting en ziekte zijn overleden. Dit lot was sowieso alle 175 Nederlanders beschoren die op het ereveld in Yangon, voorheen Rangoon, zijn begraven.

Veel KNIL-militairen die tijdens   de Japanse bezetting van Nederlands-Indië als dwang-arbeider werkten aan de Birmaspoorweg, hebben nooit de uitkering ontvangen waarop ze recht hadden.  De Nederlandse staat incasseerde bijna 1,5 miljoen gulden (dat zou nu 4,9 miljoen euro zijn), geld dat was bedoeld voor de krijgsgevangenen die het werk aan de 'doden-spoorlijn' hadden overleefd.
De onlangs opgerichte stichting Task Force Indisch Rechtsherstel onderzoekt in samenwerking met advocaat Liesbeth Zegveld of er namens de ex-dwangarbeiders een groepsclaim (op basis van indexatie en rente over 60 jaar) bij de staat kan worden ingediend. Morgen maakt de stichting haar plannen in Den Haag bekend.

Inmiddels hebben  211 voormalige dwangarbeiders zich aangemeld, onder wie 22 overlevenden en 189 erfgenamen. Velen van hen hoorden dezer dagen voor het eerst dat ze recht hadden op een uitkering. Ze hebben de advertentie gemist die de Nederlandse staat in 1954 in enkele kranten had laten zetten. De voormalige krijgsgevangenen dan wel dwangarbeiders werden daarin opgeroepen een briefkaart te sturen naar het ministerie van Buitenlandse Zaken om zich te melden voor de uitkering. Ze zouden recht hebben op eenmalig 61,75 gulden.

Namenlijst

Van de 17.399 Nederlandse krijgsgevangenen, die  gedwongen aan de spoorlijn hebben gewerkt, hebben tenminste 6.424 van hen de oproep nooit gezien. Ze lazen de betreffende kranten niet, waren als Moluks KNIL-militair het Nederlands onvoldoende machtig, woonden in Indonesië, Nederlands Nieuw-Guinea of Engeland. Sommige rechthebbenden waren al overleden. Hun nabestaanden wisten van niets.

De meeste militairen die in dienst waren van het Koninklijke Nederlands-Indische Leger (KNIL) stapten in 1950 over naar de Koninklijke Landmacht in Nederland. Het KNIL werd met de overdracht van de soevereiniteit aan Indonesië opgeheven. Een veel kleiner aantal militairen sloot zich aan bij het leger van de onafhankelijke Republiek Indonesië.

De Stichting Administratie Indische Pensioenen (SAIP) neemt nog altijd aanvragen in behandeling van ex-militairen die menen recht te hebben op een uitkering. Volgens woordvoerder Ad Beijk was het na de onafhankelijkheid van Indonesië onmogelijk alle namen en adressen te achterhalen. 'Het was niet exact te controleren wie wel of niet aan de spoorweg hebben gewerkt', zegt hij.

Pas nu is gebleken dat er wel degelijk een complete namenlijst bestaat van de voormalige dwangarbeiders. De lijst bevindt zich in de besloten archieven van het instituut voor oorlogs-documentatie NIOD in Amsterdam. De namenlijst is tijdelijk niet te raadplegen vanwege digitalisering van de Indische collectie. Er is zeker een jaar gemoeid met het overzetten van alle informatie.

In tegenstelling tot de landmacht slaagde de Koninklijke Marine er wel in de adressen van al haar 1.450 marinemannen te achterhalen, waar ook ter wereld. Zij kregen hun uitkering wel uitbetaald, blijkt uit niet-openbare documenten van het Nationaal Archief in Den Haag. (De Volkskrant) ______________________

 

Lees verder…

NICC Magazine juni nummer is uit!

10897291258?profile=original

 Gratis maandelijks magazine |  Jaargang 7, juni 2015 | Oplage: 8200|  Hoofdredacteur:  Hans Vogelsang

info@indisch-centrum-denhaag.nl o.v.v. Gratis abonnement NICC Magazine 

.

In  het  juni nummer van NICC Magazine  met daarin onder andere de volgende onderwerpen met:   

 • Nederland hield smartengeld in kas...2
 • TwijfelIndo…….....................................?
 • Wat vind jij?................………..……....4
 • Veteranendag 2015............................8
 • Indisch op TV………................……...9
 • Troostmeisjes kwestie
 • weer ter discussie….….....................9
 • Pasar Malam – Tempo
 • Doeloe ...............................................11
 • Indo Rock (17)…..….........................12
 • Indische Kwestie...............................14
 • Nederlanders kennen
 • geschiedenis niet……......................15
 • Tijden van weleer…..........................19
 • Oude Indische maten
 • en gewichten….……….....................21
 • Herdenkingspecial….........................31

 

Rubrieken: Recept, Korte Berichten, Toen en nu, Boekbespreking, Gedicht, Just4kids, Indische Agenda, Advertensi Mini, Column, Pasar Malam Kalender.
Nederlands Indisch

 

Wij wensen u weer veel leesplezier 

Om NCC - maandblad te lezen (downloaden) ga naar de rubriek  Indisch Maandblad van www.icm-online.nl  

                 OF 

               >>>>>>>>  NICC MAGAZINE <<<<<<<Downloaden>>>>>>>>>

 

Lees verder…

10897301460?profile=originalICM ARCHIEF - Actie Comité Traktaat verdrag Wassenaar 1966" (TvW'66) nieuwe organisatie is opgestaan, 3 juli aanstaande start de petitie !
 

      Weet U het nog?  19 maart 2013 met die Stille Tocht werden er 10.000 handtekeningen overhandigd aan Martin van Rijn, in aanwezigheid van ongeveer 400 man,  en ik sluit niet uit dat U er ook bij was. Uw inspanningen worden beloond begint er op te lijken!  Is de eerste staatsscretaris die de Indische kwestie heeft opgepakt en met resultaat de PM post Indische pensioenen (Back pay) staat op de begroting WVS.

   Ja, NICC (initiatiefnemer), ICM en overige Indische organisaties hebben deze 10.000 handtekeningen aan het Indisch Platform ( IP)  overhandigd met het ontwikkelde pensioenplan. Hiermee het IP het mandaat gegeven in goed vertrouwen om dit plan zo goed mogelijk te behartigen. Echter wij vernamen niets meer van Martin van Rijn, en ook niet van het IP, worden die 10.000 mensen wel serieus genomen? 

 

        Wij hopen met de aankomende petitie weer op uw handtekening te kunnen rekenen, en nog beter als U ook de anderen aanmoedigt om de aankomende petitie te laten tekenen voor TvW'66. Het gaat hier om veel Indisch geld dat de Overheid (Min. BuZa) pleegt achterover te drukken sinds 1966!  Halbe Zijlstra had dit dossier al opgepakt als oppositie in het Kabinet Balkenende. Vroeg zich af waar het geld van oud-president Soekarno is gebleven die de president betaalde ter compensatie voor het nationaliseringproces (verlies van assets, bank te goeden, bezittingen etc.,) Dus allen die hun bezittingen hebben verloren in het voormalige Indie, kortom aan de Indische Gemeenschap.

 

"Veel geld" riep  Halbe Zijlstra  destijds op ons Indisch podium op Het Plein in Den Haag, ook vastgelegd op beeld en geluid door ICM.

 

      ICM heeft deze zaak aan het IP voorgelegd op aandringen van de abonnees, echter deze wil het nu niet oppakken. Gezien dat vanaf 2013 het wachten is op van Rijn, hebben lezers, en abonnees van ICM geen vertrouwen meer in het duo, en hebben haast met dit dossier.

 

       Daarom is er nieuwe organisatie opgestaan "Actie Comité Verdrag Traktaat Wassenaar 1966”, die inmiddels Collectief advocatenkantoor in Jakarta heeft benaderd. ICM steunt deze nieuwe organisatie.

 

     Het collectief advocaten kantoor in Jakarta heeft zich bereid verklaard om deze zaak op zich te nemen namens de Indische Gemeenschap, mede omdat ook met de republiek dit Verdrag is gesloten, en de Nederlandse regering aantoonbaar deze niet is nagekomen, is conclusie van ICM. Het Collectief Advocatenkantoor zal trachten met de Nederlandse Staat tot een overeenstemming / oplossing te komen om spoedig mogelijk het geld aan de Indische Gemeenschap uit te betalen. Het gaat om een bedrag van ongeveer 2,4 miljard, dit is inclusief rente op rente.  Het verdrag liep af in 2001. Tevens het laatste termijn dat de republiek Indonesië aan het Ministerie van Bert Koenders betaalde.

 

Voor alle duidelijkheid dit is een andere zaak (dossier) dat nu onder Martin van Rijn is,  DIT betreft de NIOD - rapporten. Gezien de belofte van Martin van Rijn dat in de zomer 2013 zou worden opgelost is het vetrouwen hier zoek, naast  dat de vraag  dat door PGB affaire  dat 73 %  Martin van Rijn liever zien vertrekken, gaat ook dit dossier weer onderaan de stappel bij Min. VWS.

 

         Daarom heeft het Collectief Advocaten kantoren "Actie Comité Verdrag Traktaat Wassenaar 1966” verzocht om uw handtekening om namens u te handelen.

 

   De petitie start 3 juli aanstaande. 

Wij komen heel spoedig terug voor de Petitie "Tvw'66"  op ICM, NICC, Breaking News, alle ICM Facebookgroepen en ICM stand op de pasars o.a. in Eindhoven.

 

    Rechthebbende zijn allen die uit Indonesie  (Voormalige Indie) zijn gekomen, die de oorlog en/of overdracht en/of de bersiap en/of de koele kille ontvangst hebben meegemaakt.

 

     Niet 10.000 hantekeningen dit keer meer aub, dan kan het collectief advocatenkantoor meteen aan de slag.

 

      

 

 
Lees verder…
 

10897253880?profile=originalInbreng feitelijke vragen over de Indisch pensioen (Back Pay) "Wijziging 10897302694?profile=originalBegrotingsstaten VWS,

Jaarlijks gaat naar oorlogslachtoffers  voor oa. PUR, WUV en WUBO  309 miljoen.

 

Op  1 juli aanstaande heeft de oppositie een debat aangevraagd waarop Martin van Rijn wordt gevraagd of de Indische zaak inmiddels is opgelost. 1 van de vragen zullen o.a. kunnen zijn waarom bij Het Gebaar de Indische gemeenschap werd uitgesloten van de Artikel 7 Oorlogstroffenen waarbij de Joodse-,Sinti -  en Roma gemeenschap wel al deze voorzieningen hebben gehad, en wel het tien voudige in de harde guldens.  Tweede vraag zou kunnen luiden waar op Wjzing Begrotingsstaten WVW de Indisch pensioen (Back pay) met nu euro is opgenomen. Jaarlijks gaat naar oorlogslachtoffers  voor oa. PUR, WUV en WUBO  309 miljoen.

 

Dus 1 juli toegankelijk voor publiek rond 13:00 tot 15:30  uur uiteraard in 1 van de zalen. 

 

 

Artikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering Wereldoorlog II 

Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering

Wereldoorlog II.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendementen

Stand vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

2016

2017

2018

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verplichtingen

309.002

0

309.002

-3.929

305.073

400

441

441

441

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitgaven

309.002

0

309.002

-3.929

305.073

400

441

441

441

Waarvan juridisch verplicht (%)

99%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. De zorg- en dienstverlening aan verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WOII en de herinnering aan WOII

20.257

0

20.257

-5.054

15.203

400

441

441

441

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subsidies

14.767

0

14.767

-3.053

11.714

400

441

441

441

waarvan onder andere:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nationaal Comité 4 en 5 mei

5.485

0

5.485

0

5.485

0

0

0

0

Nationale herinneringscentra

1.837

0

1.837

0

1.837

0

0

0

0

Sinti en Roma

0

0

0

-3.929

-3.929

400

441

441

441

******* Zorg- en dienstverlening

5.031

150

5.181

876

6.057

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bekostiging

962

0

962

0

962

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opdrachten

2.427

0

2.427

0

2.427

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

100

0

100

0

100

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

2.001

0

2.001

-2.001

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Pensioenen en uitkeringen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WOII

288.745

0

288.745

1.125

289.870

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inkomensoverdrachten

272.846

0

272.846

0

272.846

0

0

0

0

waarvan onder andere:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

****** Wuv vervolgingsslachtoffers

155.900

0

155.900

0

155.900

0

0

0

0

*******Wet uitkering burger oorlogsgetroffenen

68.500

0

68.500

0

68.500

0

0

0

0

Wbp via Stichting 1940-1945

41.900

0

41.900

0

41.900

0

0

0

0

*********Indisch pensioen (back pay)

      27,5 miljoen uitgekeerd 2019

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

15.899

0

15.899

1.125

17.024

0

0

0

0

SVB

9.787

0

9.787

0

9.787

0

0

0

0

PUR

3.644

0

3.644

0

3.644

0

0

0

0

*********Stichting Administratie Indonische Pensioenen

2.468

0

2.468

1.125

3.593

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontvangsten

901

0

901

0

901

0

0

0

0

Weergaven: 58904

Lees verder…

10897302694?profile=originalDeze vergadering moet nog plaatsvinden

Algemeen overleg

Indische kwestie (Back Pay)

Convocatie algemeen overleg Indische kwestie (Back Pay) 1 juli 2015, 13.00-15.30 uur (PDF)

Spreektijd per fractie maximaal 3 minu

 

 

Vragen waar de  achterban - ICM abonnees - in hun maag mee zitten die  hebben gedaan aan de Indische Petitie en Stille Tocht op 19 maart 2013 en tot heden niets hebben vernomen van het Indisch Platform.

 

Lees verder…

Het Indisch zijn in bijgelovigheid.

10897233865?profile=originalHet Indisch zijn in bijgelovigheid.

Ik spreek hier uit ervaring, en hoe gek het ook zou klinken, ik ben niet gelovig op de manier van religies, noch bijgelovig.
Toch heb ik tijdens het overlijden en na het overlijden van een familielid zaken meegemaakt en waargenomen die ik met alle nuchterheid NOG niet kan verklaren. Ik ben op dat moment niet eens de enige getuige geweest, Er waren meerdere die tegelijkertijd het zelfde ervaren en al was het in gezinsverband, toch kun je stellen dat de ervaringen gedeeld werden.
Ervaringen die zo abstract zijn dat het aan de ene kant ongeloofwaardig overkomt en aan de andere kant toe te schrijven zijn aan de persoon die is overleden en zijn leven wat hij geleid heeft.

Hoe verklaar je sommige dingen in het zweverige van onnatuurlijke zaken, hoe verklaar je de zaken die je op die manier beleeft. Ik was erbij en kan er niet omheen met mijn nuchtere ik.

Beduvel ik mezelf? laat ik mezelf door emoties beduvelen? Misschien, maar dan tegelijkertijd, hoe kan het dan zo zijn dat mijn naasten hetzelfde ervaren? Is het een collectieve beduveling van ons die een dierbare hebben verloren?

Als nuchtere verzin ik diverse verklaringen voor mezelf en wijt het aan natuurlijke zaken en oorzaken die misschien nog niet door de mens zijn erkend, maar bestaan. fanatsieen zijn ook natuurlijke zaken die de mens heeft maar die op gegeven moment werkelijkheid worden toch?

Als er geen fantasie is zal er ook geen vindingen kunnen worden gedaan.
Dus heeft de mens meer in zich dan alleen maar een vlees en bloed wezen die voort gestuwd wordt door een biologische motor. fantaseren is verbeeldingen naar boven halen en verbeeldingen kunnen je aanzetten tot het realiseren van die verbeeldingen, niets is in feite onmogelijk, als je lang genoeg streeft om het mogelijk te maken gebeurt het vroeg of laat.
Zo hebben wij onze technische ontwikkeling bereikt en we zijn er nog lang niet, ik fantaseer dat ik onzichtbaar kan zijn en ik wed dat we ooit in de toekomst een manier kunnen vinden die mij voor een biologische oogwaarneming onzichtbaar kan maken.
Het is een kwestie van het kunnen manipuleren van de lichtweerkaatsing die mij zichtbaar maakt voor anderen.

Verleden nacht had ik een bijzondere ervaring, namelijk het bezoek van een entiteit. Ik was niet slapende en hoorde iemand binnen komen.
Aangezien mijn echtgenote verpleegkundige is en s'nachts wel eens dienst heeft, dacht ik dat ze thuis kwam.
Het was niet zo, in alle rust liet ik haar (dat dacht ik) binnenkomen en van geen kwaad bewust leg ik mijn hoofd lekker ontspannen neer.
Hetgeen er toen gebeurde tart iedere nuchterheid, mijn bed begon te trillen en iets wat aanwezig was leit luidruchtig kenbaar maken dat het ook aanwezig was. Ik kreeg het benauwd en vroeg of die gene of dat gene zich kenbaar wilde maken en inderdaad een schim liet zich zien en ik meen een bekende waar te nemen. 
Nu, nuchter zijnde vraag ik me af of het echt indo is met onbewuste bijgelovigheid terwijl ik zeker weet dat ik iets meegemaakt heb.

Ach mensen ik hou het op geheugen manipulatie.


Albert van Prehn (icm columnist)11 juni 2015.

Lees verder…

HOUDEN VAN PETITIES GAAN OVER TOT DE ORDE VAN DE DAG

10897248258?profile=original10897238680?profile=originalHOUDEN VAN PETITIES GAAN OVER TOT DE ORDE VAN DE DAG

Vermiste personen hebben geen status!
Gisteren zag hij het vreselijke drama over Henri De Vries, tijdens zijn vermissing geen status had die acht maanden tot dat hij eindelijk in Zeewolde werd gevonden. Zelf ken ik ze heel goed althans de moeder die is de ex van mijn derde zoon, jeugdliefde, is ook nog lieveling nicht van Louis van Gaalen, had een haar gescheeld of wij hadden Louis thuis gehad (familie men).
In die acht maanden hebben ze vreselijke tijd meegemaakt; salaris gestopt, en konden bij geen instantie terecht want er was geen inkomen meer o.a.,
Zijn dochter heeft nu een petitie gestart om dit punt bij de Tweede Kamer aan de orde te stellen over vermiste personen zonder status, dat heeft ze op Facebook gedaan en ze hebben 40.000 handtekeningen nodig, en ze had er al 37.000 en nog wat, dit even ter zijde desondanks een bizarre zaak is voor de nabestaanden.

Indische petitie TvW-66

Zelf ben ik nu bezig met een Indische petitie voor Traktaat Verdrag van Wassenaar -1966. Voor diegenen dat niet weten het volgende: Voor de nationalisatie - proces dat "wij" bij de overdracht van het bestuur het voormalige Indie moesten verlaten met gevolg dat alle bezittingen dus huizen, auto's banktegoeden etc. .Etc, moesten achterlaten heeft Soekarno met Min. BuZa (NL-regering) een overeenkomst (verdrag) gesloten dat Soekarno 689 miljoen oude guldens betaalde aan NL regering om dit bedrag weer uit laten te betalen aan de Indische Gemeenschap. Republiek Indonesië heeft zich aan de financiële uitvoering verdrag gehouden en tot de laatste cent betaald. Nederland heeft van 1966 in de financiële uitvoering het verdrag genegeerd tot heden en moet de eerste cent nog aan de Indische Gemeenschap betalen.


Om ons recht te halen is Actie comité VW -66 in het leven geroepen die onder de Stichting NINES valt. Met voortvarendheid hebben de leden een deal weten te sluiten met groot Collectief Advocatenkantoor Jakarta die wil onze zaken behartigen vanuit Jakarta tegen de Nederlandse staat. Wel eisen ze een handtekening van ons allen of gelijkgestemden.


Het gaat hier om het bedrag 689 miljoen oude Nederlandse guldens dat met rente op rente dat over een periode van 50 jaren gaat, eindigt op 2,4 miljard dat aan alle Indische toekomt die uit voormalige Indie naar Nederland repatrieerden van 1946 tot 1961.


De intentie is dat Actie Comité TVW-66 met Collectief advocatenkantoor om eerst tot oplossingen proberen te komen dat op een dergelijk kort mogelijk termijn NL regering tot uitbetaling komt voordat alle meevallers net als dit geld van Soekarno weer naar andere doelen worden gebruikt, mag aangenomen dat dit bedrag nog in zijn geheel in tak is gelaten, want daar is Overheid toch voor !

Met de naam van de petitie zat ik in mijn maag! 

Bij de Indische petitie wist elke Indo dit blindelings te vinden, maar Petitie TvW-66 dus dan maar Indische petitie TvW-66, uiteindelijk staat deze geagendeerd bij de Griffie van de Tweede Kamer geplaatst door Ton Te Meij van IP delegatie.

Voor alle duidelijkheid dit is  een andere dossier dan die onder staatssecretaris Martin van Rijn dient nu. Bovendien is deze al een stap verder (misschien de finale) Want sinds kort  staat de  post Indische Back Pay op de begroting VWS. Ook daar begint de Indische zon te gloren aan de  horizon. Zoals u bekend is heeft ICM deze petitie gesteund, een initiatief van Hans Volgelsang van het N.I.C.C. Nu zal Hans Volgelsang mij steunen, en hopen dat deze ook de eindstreep haalt.

Net als de Indische petitie zal deze via het internet via site petitie.nl deze zal worden doorgelinkt op www.icm-online.nl en alle ICM/Indo facebook-groepen.  

Uiteraard niet te vergeten via ICM stand op de pasar malams; o.a. Baarn, Zeist, Eindhoven voor de komende maand, volg overige pasars op ICM

Lees verder…

10897302494?profile=original10897304076?profile=original10897304856?profile=original10897262476?profile=originalZal deze staatssecretaris Martin van Rijn dit keer lukken om  de Indische kwestie tot een oplossing brengen, dit in navolging van Ros, van de Zande en Jet Bussemaker (Indo).

Martin van Rijn is de enige op dit moment die deze lang lopende kwestie van 70 jaren  gemotiveerd wil op oplossen. Dit  volgens Het Indisch Platform (IP), maar heeft alle schijn tegen. Iedere keer voor het reces komt Van Rijn met uitstel om na het reces p terug te komen. Er is nauwelijks sprake van overlegstructuur tussen het IP en van Rijn, alleen losse contacten. 

Hoe zat het ook al weer?

Hans Vogelsang  van het N.I.C.C. kwam op het lumineus idee om een petitie te houden voor deze Indische kwestie. Samen met ICM werden er 10.000 Indische handtekeningen opgehaald, deze overhandigd aan het IP, kortom IP kreeg het mandaat om deze kwestie aan te zwingengelen. Met de gehouden Stille Tocht van Vredespaleis tot het Plein (Peggy Stein) waar een handje vol Indo’s (400 man) kwamen werd deze handtekeningen  overhandigd aan VWS, Ministerie van Martin van Rijn.

Martin van Rijn, volgens het IP, beloofde nog voor zomer  in 2013 met de oplossing te komen. Echter in tegenstelling tot het Gebaar in 2000, had de achterban al een plan bedacht. Hier is uitgegaan van het oude systeem van SVB. Uit PGB verhaal blijkt dat SVB bezig is aan totale vervanging van hun oude automatisering. Kortom dit is meer een technische zaak. Kortom geen Indische handen aan het Geld zoals bij Het Gebaar 2000.

Alles moest rechtstreeks komen van uit SVB !

Politiek gezien desondanks de oppositie en voorzitter van de Tweede Kamer meerdere malen van Rijn gemaand voor het debat dat hij steeds als herhaling na het reces doorschuift.

Nu lijkt de Indische zon langzaam aan de horizon door te komen.

Op de concept- begroting 2016 van VWS staat de post Indische Back - pay vermeld (gereserveerd) net als het vorige jaar de redactie wist te onderscheppen: De AOW Indonesie die op nivo werd gebracht waar ook netjes het bedrag achter stond vermeldt.

Echter  in tegenstelling tot  de pensioenen staat de post  Back Pay met nu nul euro’s  ofwel NIHIL vermeldt.

Maar VWS heeft een grote dynamiek in zijn begroting en heeft voor sommige gevallen de Eerste – en Tweede Kamer niet nodig. Zeker bij die komende jaren met veel meevallers krijgt te maken; o.a. de bezuinigingen en de mega fraude.

Met het laatste wordt naar verwachting ruim 80 miljard teruggehaald van de zorgbureaus (de veredelde koppelbazen in de thuiszorg,  Ziekenhuizen en specialisten C) bron; Robin Linschoten).

Boven de Indische zon is het bewolkt en waarheen de wind deze bewolking voert, is alleen maar gissen. Dat weten wij op 1 juli rond 15:00 dan moet Martin van Rijn weer verschijnen voor debat aangevraagd door de oppositie partijen die zijn Martin van Rijn zat, maar is ook prettig dat je het weer kan voorspellen.

Lees verder…

10897301460?profile=originalActie Comité Traktaat verdrag Wassenaar 1966" (TvW'66) nieuwe organisatie is opgestaan, 3 juli aanstaande start de petitie !
 

Weet U het nog?  19 maart 2013 met die Stille Tocht werden er 10.000 handtekeningen overhandigd aan Martin van Rijn, in aanwezigheid van ongeveer 400 man,  en ik sluit niet uit dat U er ook bij was.  Ja, NICC (initiatiefnemer) en ICM hebben deze 10.000 handtekeningen aan het IP overhandigd, daarmee het IP het mandaat gegeven in goed vertrouwen om deze te behartigen. Echter wij vernamen niets meer van Martin van Rijn, en ook niet van het IP, worden die 10.000 mensen wel serieus genomen? 

 

        Wij hopen met de aankomende petitie weer op uw handtekening te kunnen rekenen, en nog beter als U ook de anderen aanmoedigt om de aankomende petitie te laten tekenen voor TvW'66. Het gaat hier om veel Indisch geld dat de Overheid (Min. BuZa) pleegt achterover te drukken sinds 1966!  Halbe Zijlstra had dit dossier al opgepakt als oppositie in het Kabinet Balkenende. Vroeg zich af waar het geld van oud-president Soekarno is gebleven die de president betaalde ter compensatie voor het nationaliseringproces (verlies van assets, bank te goeden, bezittingen etc.,) Dus allen die hun bezittingen hebben verloren in het voormalige Indie, kortom aan de Indische Gemeenschap.

 

"Veel geld" riep  Halbe Zijlstra  destijds op ons Indisch podium op Het Plein in Den Haag, ook vastgelegd op beeld en geluid door ICM.

 

      ICM heeft deze zaak aan het IP voorgelegd op aandringen van de abonnees, echter deze wil het nu niet oppakken. Gezien dat vanaf 2013 het wachten is op van Rijn, hebben lezers, en abonnees van ICM geen vertrouwen meer in het duo, en hebben haast met dit dossier.

 

       Daarom is er nieuwe organisatie opgestaan "Actie Comité Verdrag Traktaat Wassenaar 1966”, die inmiddels Collectief advocatenkantoor in Jakarta heeft benaderd. ICM steunt deze nieuwe organisatie.

 

     Het collectief advocaten kantoor in Jakarta heeft zich bereid verklaard om deze zaak op zich te nemen namens de Indische Gemeenschap, mede omdat ook met de republiek dit Verdrag is gesloten, en de Nederlandse regering aantoonbaar deze niet is nagekomen, is conclusie van ICM. Het Collectief Advocatenkantoor zal trachten met de Nederlandse Staat tot een overeenstemming / oplossing te komen om spoedig mogelijk het geld aan de Indische Gemeenschap uit te betalen. Het gaat om een bedrag van ongeveer 2,4 miljard, dit is inclusief rente op rente.  Het verdrag liep af in 2001. Tevens het laatste termijn dat de republiek Indonesië aan het Ministerie van Bert Koenders betaalde.

 

Voor alle duidelijkheid dit is een andere zaak (dossier) dat nu onder Martin van Rijn is,  DIT betreft de NIOD - rapporten. Gezien de belofte van Martin van Rijn dat in de zomer 2013 zou worden opgelost is het vetrouwen hier zoek, naast  dat de vraag  dat door PGB affaire  dat 73 %  Martin van Rijn liever zien vertrekken, gaat ook dit dossier weer onderaan de stappel bij Min. VWS.

 

         Daarom heeft het Collectief Advocaten kantoren "Actie Comité Verdrag Traktaat Wassenaar 1966” verzocht om uw handtekening om namens u te handelen.

 

   De petitie start 3 juli aanstaande. 

Wij komen heel spoedig terug voor de Petitie "Tvw'66"  op ICM, NICC, Breaking News, alle ICM Facebookgroepen en ICM stand op de pasars o.a. in Eindhoven.

 

    Rechthebbende zijn allen die uit Indonesie  (Voormalige Indie) zijn gekomen, die de oorlog en/of overdracht en/of de bersiap en/of de koele kille ontvangst hebben meegemaakt.

 

     Niet 10.000 hantekeningen dit keer meer aub, dan kan het collectief advocatenkantoor meteen aan de slag.

 

      

 

Lees verder…

Blog Topics by Tags

Monthly Archives