Alle berichten (15)

Sorteer op

10897251071?profile=original

Pasar Malam Rijswijk trapt het pasarseizoen 2012 succesvol af!

 

Het pasar seizoen ziet er veel belovend uit net als de koersenindex scoort deze een plus met een stijgende lijn. Met speciale beurs actie van ICM die inhield dat iedere 500 ste bezoeker een cadeau ontving - cd plus dvd  Melati in de sneeuw - kwam ICM uit  op 9 uitreikingen ofwel 4500 ste. Expo Rijswijk exact op 4.547 uit. Een uitstekend scorings resultaat. Uitzonderlijk bij deze pasar malam is dat standhouders voor de inkleding van de stand wel helft aan materialen thuis konden laten. De kramen werden voorzien van kleden en lampen. 

 

ICM werd door Expo Rijswijk helemaal in het zonnetje gezet;

Extra wand werd geplaatst op een groot projectiescherm te plaatsen en speciaal werd Internet aangelegd om de ICM Internetkrant te tonen die veel bekijks trok.  Ook een primeur dat N.I.C.C. samen met ICM stond op zeer prominente plek op twee informatie stands. Is derde pasar organisatie die ICM als Krant hoog in haar vaandel heeft staan, en in de watten legt.

 

Bezoekers waren erg enthousiast over de aankleding van de beurs; denk hierbij aan de prachtige entree, de palmen over de gehele beurs, verschillende decoratiedoeken die in de gehele zaal hingen en de kramen waar een hoop werk in gestoken is. Daarnaast waren de bezoekers erg te spreken over de diversiteit aan producten die in uw kramen werden aangeboden.  Naast de 6 restaurants met uitstekende kwaliteit, ook niet verwonderen, want deze pasar zit wel in Den Haag waar het barst van restaurants en toko's.

Fotoreportage staat op www.icm-online.nl  bij de rubriek foto's van de krant.

 

Lees verder…

door: M.F. van LingDe Birma-spoorweg - epiloog

10897256087?profile=original 

De Birma-spoorweg  -  epiloog

In Memoriam: M.F. van Ling. Ons bereikte het droeve bericht, dat kort na het verschijnen van het laatste deel van de autobiografie over de oorlogsherinneringen van 7 december 1941 tot 15 augustus 1945 in onze Nieuwsbrief, de heer Marinus F. van Ling op 15 februari 2012 in zijn woonplaats Eindhoven is overleden. De heer van Ling werd op 16 oktober 1920 in Fort de Kock op Sumatra geboren. Mede namens al onze lezers heeft de redactie aan zijn neef en verdere familie en vrienden haar deelneming betuigd. Dankbaar dat hij zijn ervaringen met zovelen heeft willen delen, zal zijn levendige schrijfstijl altijd in onze herinnering blijven bestaan. De heer van Ling is 91 jaar geworden. 

Na het afsluiten van de zesdelige serie over de Birma-spoorweg, beloofden wij u een epiloog. Dit epiloog heeft in zoverre met de gebeurtenissen uit de tweede wereldoorlog te maken, dat eens te meer bewezen wordt dat de geschiedenis zich herhaalt. In 1994 en 1995, ruim een halve eeuw na de beruchte Birma-spoorweg, legde de militaire junta in Myanmar, het voormalige Birma, een nieuwe spoorlijn aan. Onder vergelijkbare omstandigheden….!

De spoorlijn kwam in het verlengde van die uit de Tweede Wereldoorlog, die de verbinding met Thailand vormde. Dit keer diende de spoorlijn om de aanleg van een gaspijpleiding naar Thailand mogelijk te maken. Onder militaire bewaking verrichtten vele duizenden burgers uit de omgeving onder erbarmelijke omstandigheden dwangarbeid. Het gehele gebied was hermetisch van de buitenwereld afgesloten door minstens vijf bataljons Birmese militairen.

Een half jaar na de aanvang van   de werkzaamheden kwamen enkele vluchtelingen met de eerste verhalen naar buiten. Minder massaal, maar voor het overige vergelijkbaar met de gebeurtenissen van vijftig jaar terug. Kogelgaten in de kleding van de 28 jarige Maung Aye getuigden van zijn “narrow escape”. Vijftien dagen had hij dwangarbeid verricht aan de spoorlijn tussen de steden Ye en  Tavoy in het zuiden van Myanmar.    Hij vertelde zijn verhaal aan  een mensenrechten-organisatie: “we moesten voor ons eigen eten zorgen.  En toen dat opraakte wilden de soldaten ons niets geven. Zesentwintig mensen heb ik zien doodschieten na het stelen van voedsel van de soldaten. Ze schoten ook op mij, maar ik kon ontsnappen”.

Ook Nai Dar (25) kon ontsnappen en vluchtte naar Thailand. “In het gebied waar ik was, werkten minstens 4000 mensen aan de spoorlijn. Op iedere tien arbeiders stond er een soldaat van het leger met ontgrendeld wapen. Ik heb drie weken moeten werken zonder betaling. Graven, bomen kappen, de spoorlijn gaat dwars door de jungle, over rivieren en door bergen. Voor eten en gereedschap moesten we zelf zorgen en ’s nachts sliepen we op een bed van bladeren en zonder dekens.

Als de soldaten zagen dat iemand ophield met werken, werd die tot bloedens toe met stokken geslagen. Na drie weken is het me gelukt om te vluchten, waarbij er op mij is geschoten, maar gelukkig misten ze”.

Nai Dar en Maung Aye behoorden     tot de naar schatting 35.000 dwangarbeiders aan de nieuwe spoorlijn. Het traject tussen Ye en Tavoy vormt het verlengstuk van de beruchte spoorweg uit de Japanse tijd, waaraan honderdduizenden arbeiders werkten. Onder hen waren 14.000 Nederlanders. Minstens een kwart van hen kwam toen om.

De Birmese vluchtelingen vertellen dezelfde verhalen als in de Tweede Wereldoorlog. Maung Aye herinnerde zich hoe hij met andere mensen uit zijn dorp van zonsopgang tot zons-ondergang in ploegendienst moest werken. “Sommige mensen uit mijn groep werden ziek, maar moesten gewoon doorwerken. Als ze stopten werden ze met bamboestokken of metalen pijpen geslagen tot ze bloed overgaven. Medische zorg werd geweigerd. Ik heb zelf vijf mensen door de afranseling zien overlijden”.

Voor iedere gevluchte arbeider moest het dorp van herkomst een nieuwe leveren. Bovendien gingen de soldaten iedere maand de dorpen af om “dragersbelasting” te innen. Geld dat de burgers moesten betalen om niet als dwangarbeider voor het leger te hoeven werken. “De meeste mensen kunnen dat niet betalen”, aldus Nai Dar.

Vluchten was vooral gevaarlijk voor de achterblijvende familieleden. Nadat Maung Aye was gevlucht, vielen de soldaten het huisje van zijn vrouw binnen en sloegen haar met hun geweren tot ze bloed overgaf. Hun baby werd in het vuur gegooid.

Omdat de militaire junta bang is voor aanslagen op de pijpleiding, hebben de soldaten minstens zeven dorpen die dicht bij de pijpleiding lagen, platgebrand en de bewoners verjaagd. In het gebied woonden voornamelijk Karen- en Mon-minderheden, samen met Birmanen en Tavoyanen. Ook de Thaise militairen stellen samen met het leger van Myanmar alles in het werk om sabotage aan de pijpleiding te voorkomen. Beide landen hechten grote waarde aan het project. Myanmar kampt met een voortdurende economische crisis en Thailand tobt al jaren met een groeiende energiebehoefte.

    

Met dank aan het N.I.C.C. Den Haag   

 

Lees verder…

N.I.C.C - Korte berichten

10897241091?profile=original

N.I.C.C - Korte berichten

 

Taman Yasmin kerk in Bogor geweerd door burgemeester

In Bogor probeert een burgemeester al enkele jaren de bouw van een Christelijke kerk in zijn gemeente tegen te houden. De kerk had in 2008 al geopend moeten worden, maar in het overwegend Islamitische Bogor is voor de voltooiing de vergunning ingetrokken na protesten van bewonersgroepen. Hoewel het hooggerechtshof de kerk in het gelijk stelde en de burgemeester gebood de verginning weer te verstrekken, gebeurt er sindsdien niets. Desnoods wil de gemeente een wettelijke regel invoeren, die het verbiedt om een kerk te vestigen in een gebied met merendeels Islamitische straatnamen. Het is de jongste poging om de vestiging van een niet/Islamitisch gebedshuis tegen te houden. Indonesië heeft een eeuwenlange traditie van religieuze tolerantie. De afgelopen jaren echter heeft een kleine groep Islamitische extremisten zich steeds vaker zichtbaar en gewelddadiger gepresenteerd. Deze groep bestaat grotendeels uit slecht-opgeleide en vaak werkloze jongeren. De gelovigen van de Taman Yasmin kerk houden al meer dan drie jaar hun dienst voor het kerkgebouw of in een woning van een van de leden van de congregatie. Onlangs echter werd deze dienst verstoord door een extremistische groep, die het huis belegerden en eisten dat de mis direct gestopt werd. De groep zou al schreeuwend naar het huis zijn getrokken en uitte bedreigingen, waarop de kerkgangers, hoofdzakelijk vrouwen en kinderen, het huis uit vluchtten. Toen de politie verwittigd werd, stuurde deze slechts enkele manschappen om te voorkomen dat de extremisten het huis zouden aanvallen.  

 

Kinderboek vervangt speeltje in Britse Happy Meals

Een bekende fastfoodketen heeft in Groot Brittannië een deal gesloten met de kinderboekenauteur:  Michael Morpurgo. Sinds kort treffen kinderen in hun “Happy Meal” geen plastik speeltje meer aan, maar het kinderboek: “Mudpuddle Farm”. De fastfoodketen is  met de auteur overeengekomen  om  negen  miljoen exemplaren gratis weg te geven. De opbrengst ervan zal gedoneerd worden    aan   het   goede    doel    van Michael   Morpurgo:  “Farms  for  City-Children”.  Aanvankelijk was er twijfel bij de auteur om met de fastfoodketen samen te werken, maar besloot om het toch te doen, omdat hij het een uitstekende methode vindt om kinderen aan het lezen te krijgen. Of deze manier effectief zal zijn, moet de tijd uitwijzen.

Bron: The Independent.

Langoer aap op Borneo toch niet uitgestorven

In het dichte en vrijwel ongerepte oerwoud van Borneo hebben wetenschappers een verrassende ontdekking gedaan. De Langoer aap een soort waarvan men aannam dat hij was uitgestorven, blijkt nog steeds  te bestaan. Een groep dieren werd aangetroffen in een gebied ver van de omgeving waar deze voor het laatst is gezien. De Langoer aap heeft een markant door een grote witte kraag omgeven zwart gezicht en is met camera’s vastgelegd. Deze waren in het gebied geplaatst om Orang Utans, nevelpanters en andere dieren te bespieden. Toen de Langoer op de filmbeelden opdook was de verrassing dan ook compleet. Een van de leden van het wetenschappelijk team, Brent Lokan, vertelde: “We zijn allemaal erg opgewonden. Dat deze apensoort nog in leven blijkt te zijn is spectaculair nieuws. Voor mij is deze ontdekking representatief voor de vele soorten dieren in Indonesië, waar we nog zo weinig van af weten”. En hij voegt er aan toe: “We zijn enorm blij dat de Indonesische regering nu echt iets gaat doen aan de illegale houtkap, want dat is de grootste bedreiging van deze diersoorten. Hopelijk wordt deze nieuwe maatregel goed gehandhaafd, want alleen dan hebben apen zoals de Langoer en zovele andere bijna met uitsterven bedreigde diersoorten een kans om te overleven”.

Grootste Hindoetempel van West Europa in Den Haag

Den Haag krijgt vrijwel zeker de grootste Hindoetempel van het vaste land van Europa. Alleen in Engeland is er een nog grotere tempel te vinden. Naast het tempelcomplex zullen er

ook twee woontorens verrijzen met appartementen. Het tempelcomplex zal bestaan uit drie gebedshuizen, zogenaamde “Mandirs”. Tevens komen er gemeenschappelijke en commerciële ruimten. Het is een miljoenenproject, waarin drie Hindoestaanse stromingen zich verenigd hebben in een consortium en garant staan voor de financiën. De gemeente Den Haag betaalt er niet aan mee, zegt wethouder Marnix Norder. Wel juicht hij het plan toe: “Het wordt een icoon voor onze stad en voor heel Nederland”. In de regio Haaglanden vormen de Hindoestanen verreweg de grootste allochtone bevolkingsgroep, met bijna 50.000 mensen. In Den Haag alleen al vormen ze  tien procent van de bevolking. Het complex verrijst achter het Station Hollands Spoor. In 2014 zal het complex in gebruik genomen worden.

“Apies kijken” is tegelijk ook “Mensen kijken”

Dat apen de topattracties zijn in elk dierenpark, zal duidelijk zijn. Mensen houden nu eenmaal van “apies kijken”. Maar de vraag is hoe de apen aankijken tegen die vreemde haarloze “apen”, die hen staan aan te staren. Australische wetenschappers hebben ontdekt, dat met name Orang Utans zich kostelijk kunnen vermaken door naar de mensen te kijken. Zelfs bij slecht weer, als andere dieren beschutting zoeken, blijven zij het liefst zo dicht mogelijk bij de mensen, om maar niets van het schouwspel te hoeven missen. Het onderzoeksteam

heeft een proef op de som gedaan, door een groot deel van de glaswand van het apenverblijf af te plakken. Ze dachten   dat    de   Orang   Utans   zich  Foto: Tom Low daardoor konden verbergen voor al die starende mensenogen. Echter integendeel gingen ze letterlijk elkaar verdringen voor dat ene kleine kijkgat, waarbij ze elkaar vaak afsnauwden om maar vooraan te kunnen staan. Het resultaat van dit onderzoek weerspreekt in ieder geval de gevestigde wetenschappelijke ideeën, dat apen gestrest zouden raken van hun menselijke bezoekers.

Bron: The Daily Telegraph.

Keurmerk voor verkoopadres evenemententickets

Al heel lang kampt men met het probleem van ticketvervalsing, zwarte handel en meer malafide praktijken bij de verkoop van tickets voor grote concerten en andere evenementen. Met ingang van 1 juni 2012 krijgen alleen officiële verkoopadressen een vergunning om tickets te verkopen en moeten hiertoe duidelijk zichtbaar een keurmerkvignet tonen. De initialtief-nemer SKEN (Stichting Keurmerk Evenementen Nederland) wil op deze wijze illegale praktijken een halt toeroepen. Deze nieuwe regel geldt eveneens voor internetverkoop. Vaak kopen sites grote hoeveelheden kaartjes op om die dan tegen zwarte marktprijzen van soms wel drie maal de normale waarde door te verkopen. SKEN Ticketkeur stelt een aantal eisen waaraan verkooppunten dienen te voldoen.  Zo moeten sites rechtstreeks werken voor de organisatoren en dat ook kunnen aantonen. Een groot aantal hiervan, zoals Ticketservice, de Vereniging van Nederlandse Poppodia en de Vereniging van Schouwburg en Concertgebouwdirecties hebben zich al bij dit initiatief aangesloten.

Musical: The Buddy Holly Story komt naar Nederland

Theaterproducent Albert Verlinden heeft bekend gemaakt dat volgend jaar de musical over het leven en de muziek van Buddy Holly in Nederland te zien zal zijn. Na ruim twaalf jaar met veel succes op het West End in London te hebben gestaan, zal de beroemde musical op 3 februari 2013 in première gaan in Tilburg. Daarna volg een groot tournee door Nederland. De hoofdrol

   Buddy Holly en Tim Akkerman (foto: Musical Journaal)

wordt vertolkt door Tim Akkerman. Buddy Holly was een legendarisch idool in de jaren vijftig. Bekende hits zijn onder andere: Peggy Sue en That’ll Be The Day. Met zijn muziek legde hij mede de grondslag voor de Rock & Roll en was een inspiratiebron voor tal van grootheden zoals The Beatles, The Rolling Stones, Bob Dylan, enz. Buddy overleed op 3 februari 1959 bij een vliegtuigongeluk, slechts 22 jaar oud. Zijn dood werd toen door veel van zijn  fans beschreven als: The Day The Music Died.

Alle boekbesprekingen uit onze Nieuwsbrief op een rij

Wist u dat ICM/Online, de Indische Internetkrant, iedere Nieuwsbrief van het NICC integraal overneemt en verspreidt onder hun eigen lezers? En dan te bedenken dat ICM een bereik heeft van ruwweg 400.000 lezers? En bovendien neemt Ferry Schwab van ICM de moeite om verschillende artikelen en rubrieken er uit te lichten om afzonderlijk nog eens onder  de aandacht te brengen. Zoals bijvoorbeeld onze reeks  Boekbesprekingen, die Ferry heeft gerubriceerd tot één item vanaf januari 2011 tot nu. Dit is een enorm werk en wij zijn Ferry dan ook erg dankbaar dat hij dat voor ons doet. Neemt u zelf eens een kijkje. Als u zich bij ICM aanmeldt als abonnee ontvangt u daarbij tevens een prachtige CD  of DVD naar keuze cadeau. Verder heeft ICM een groot aantal eigen producties op DVD, onder andere van Pasar Malams en andere bijzondere evenementen, tegen aantrekkelijke prijzen. Alle info vindt u op de website:  www.ICM-Online.nl.

 

Lees verder…

Tjempaka, groepswonen voor Indische ouderen

10897255697?profile=original

Tjempaka, groepswonen voor Indische ouderen

Midden in het stadshart van Den Helder nadert het woonproject “Tjempaka” zijn voltooiing. “Woontij” en de Stichting Wonen Indische Ouderen (WIO) realiseren hier 46 huurappartementen, een atrium en een multifunctionele ruimte. Ook worden er 16 grondgebonden koopwoningen, een kantoor voor Woontij, 14 koopappartementen en een parkeergarage met 97 overdekte parkeerplaatsen gebouwd.

Groepswoonproject Tjempaka, Den Helder

In haar ondernemingsplan “Wonen naar wens” heeft “Woontij” haar project aangeduid als: “Een duurzame bijdrage te leveren aan de realisatie van woonwensen van mensen”. Hiermee wordt bedoeld dat de woonwensen van de toekomstige bewoners centraal staan. De wens van een groep Indische ouderen om te wonen in een woongroep, laten we hierbij in vervulling gaan, aldus Woontij.

Den Helder telt van oudsher een groot aantal bewoners van Indische afkomst. Bij veel van hen leeft de wens om samen oud te worden. Om die reden ontving “Woontij” het verzoek van de Stichting Wonen Indische Ouderen om mee te denken over de mogelijkheid van een woonvoorziening. Hieruit ontstond het plan om het gebied waar het voormalige ziekenhuis “Lidwina” stond hiervoor te bestempelen. Heel centraal in de stad, vlakbij het station, winkels en andere voorzieningen       en natuurlijk ook dichtbij het Marinemonument, waar jaarlijks op 15 augustus de herdenking plaatsvindt van de capitulatie van Japan in 1945.

Bereikbaarheid

Het project Tjempaka is goed bereikbaar met het openbaar vervoer en ligt op enkele minuten lopen van een winkelcentrum, bibliotheek, NS- en busstation en de zaterdagmarkt. En het is per auto slechts een uurtje rijden naar de Randstad. Verder is wonen in Den Helder wonen aan zee, het strand, de duinen en dit allemaal op loopafstand. Daarbij moet men bedenken dat De Helder doorgaans de meeste zonuren per jaar heeft van  heel Nederland.

Tjempaka

De naam Tjempaka is gekozen door de Stichting WIO; het is een magnolia-achtige boom met geelbruine trossen. Deze boom wordt centraal in het Atrium geplant en heeft een veelzijdige functie, evenals het gebouw straks. De 46 mooie huurappartementen worden door Woontij met voorrang aan Indische ouderen verhuurd, die in het complex tevens kunnen beschikken over een gemeenschappelijke berging, waar men bijvoorbeeld ruimte voor het stallen van een fiets kan huren. Alle woningen hebben een eigen berging. Via de entree komt men in het trappenhuis, waar een lift en booster-oplaadpunten zijn. Er komen ook oplaadpunten op iedere etage. Het Atrium en de multifunctionele ruimte zijn voor gemeenschappelijk gebruik en worden geëxploiteerd door de Stichting WIO.

Diam diam

In het oude ziekenhuis Lidwina was geruime tijd de Sociale Dienst

gevestigd. In 2006 werd het gebouw gesloopt en tot juni 2010 was het een braakliggend terrein. Lange tijd leek het diam diam (stilletjes). Maar nu wordt het groepswonen voor Indische ouderen dan toch eindelijk gerealiseerd. De bouw nadert nu zijn voltooiing.

Impressie van het terras van de woningen

Oranjefonds

Inmiddels is bekend gemaakt dat de Stichting WIO een bedrag van het Oranjefonds heeft gekregen, ter grootte van € 18.500,- Het bedrag is bestemd voor de multifunctionele ruimte. In deze ruimte komt onder andere ook een keuken om kookworkshops te geven, maar zal tevens tal van activiteiten kunnen herbergen, zoals Tai Chi, Linedance, kaartavonden, of gezellig samen naar een film of een theatervoorstelling kijken. Het Oranjefonds is het grootste nationale fonds op sociaal-cultureel gebied. Wie meer wil weten over dit project Tjempaka, kan terecht op de website: www.woontij.nl of op www.tjempakadenhelder.nl. Tel: 088-9666845. Voor informatie over de koopwoningen: Tel: 0223-616400, info@vankeukenmakelaars.nl.

Op 25 februari is het mogelijk om een modelwoning te bekijken. U kunt er van 10.00 tot 13.00 uur terecht. Ook kunt u een afspraak maken. Belt u   dan tijdens kantooruren: 088-9666845     of mail naar: m.konings@woontij.nl.

Lees verder…

 

10897255479?profile=original5e boek getiteld de 7 W's van Rudy Eduard Groenewald is uit.

 

Op alle koempoels is Rudy te vinden, en toch nog tijd op een boek te schrijven alleen maar chapaux!

Wat zijn nu die 7 "WWWWWW" Ik kom niet verder dan 6; Mail snel naar Rudy of ga naar zijn pagina en bestel het, dan weet U wat die 7e W is.

 

 

 

 

Lees verder…

DE ONTKENNING VAN EEN BEVOLKINGSGROEP

10897249257?profile=originalDE ONTKENNING VAN EEN BEVOLKINGSGROEP

 

De segregatie- en cultuurpolitiek van de politieke macht­hebbers des­tijds in Nederlands Indië had een maatschappelijke en desa­streu­ze uit­werking.   De autochtone bevolking werd in het geheel niet betrokken bij het belang van het land en bij het lands­be­stuur hetgeen in elk opzicht volkomen kortzichtig was. De autochtone bevolking en de Indo/Europeanen leefden in een politiestaat. Ik verwijs hiervoor onder andere naar de geschriften  en uitspraken van de oud minister van Onderwijs van Indonesië Abdulgani en generaal Nasoetion, die op niet mis te verstane wijze deze leugenachtige repressieve politiek van de Nederlandse Staat hadden verwoord.

 

 Dan de andere bevolkingsgroep: de Indo-Europeanen,(afstammelingen uit verschillende Europeanen, die in het land geboren zijn leefden en werkten) en niet alleen van Hollandse afstamming, te oordelen en te zien aan hun naam en diverse uiterlijk. Omstreeks 1952 telde deze Indo/Europese bevolkingsgroep maar liefst 300 duizend,  ( afstammelingen hiervan hadden  onderling vaak een bloedverwantschap en tegelijkertijd ook met de autochtone bevolking), maar deze  liet het bestuur volkomen koud, dat wil zeggen dat het bestuur deze bevolkingsgroep in de archipel hen als “gewone” Europeanen beschouwde, hetgeen zij in wezen niet waren. Voor het bestuur bestond deze (gemengde) bevolkingsgroep volgens De Nederlandse Staat dus  niet, omdat zij als ‘’gewone Europeanen’’ werden ingeschreven: hun geboorteaktes is het enig  bewijs van hun bestaan, maar niet gespecificeerd als zodanig (ze keken wel uit) eenvoudig vanwege hun gedeeltelijke Europese afkomst en bovendien, grotendeels  een Nederlands identiteit hadden. (ieder die in het voormalig Nederlands Indië werd geboren uit Nederlandse en/of andere Europeanen met gemengde verbintenissen had alle rechten en plichten als een Nederlandse burger en dus  recht op de Nederlandse nationaliteit). Deze bevolkingsgroep voelde zich zeer verbonden met het land waarin ze geboren waren.  – Dat verklaart in onze tijd een en ander hun ‘’zekere hang’’ naar hun geboortegrond en alles wat er mee samenhangt. Dit is een natuurlijk verschijnsel dat elke bevolking(sgroep) in de Wereld nu eenmaal heeft.

 

De onderlinge afgunst van en binnen deze bevolkingsgroep en de autochtone bevolking wist het Koloniaal Bestuur op alle mogelijke manieren handig gebruik te maken, waarbij de Indo Europeaan als een soort buffer werd gezien en als zodanig beschouwd.  Het Binnenlands Bestuur verwachtte nauwelijks weerstand vanwege haar deels maatschappelijke chantabele positie.

Immers zij hadden  eveneens de Nederlandse Nationaliteit en werd als zodanig gezien als ‘’volwaardige’’ burger van het Rijk, (naar het haar uitkwam en uitkomt) met een groot verschil dat juist deze groep in de Archipel, ondanks haar legitieme status geen reële en  actieve deel had in het bestuur .sterker nog, ze werd voor belangrijke bestuurfuncties zo veel mogelijk verre van gehouden. Het ‘’gevaar’’ van indirecte beïnvloeding loert via hen naar de autochtone bevolking en was immers een risico die in de gegeven constellatie niet al te licht moest worden geacht, vond het bestuur.

 De autochtone bevolking kon al helemaal niet rekenen op een werkelijke bestuurstaak in de Archipel.

 Het is overduidelijk dat het hele staatsapparaat gericht was op segregatie van groepen: naar alle schijn een slecht en verdraaide kopie van het regime in Zuid Afrika, met een nog kleurrijkere en  sociaal spectrum.  Het ontkennen van een bevolkingsgroep is een misdaad die nu actueler is dan ooit.

 

Wordt vervolgd.

 

Columnist ICM

Pjotr.X.Siccama

Lees verder…

10897247886?profile=original

Ons nieuwe abonnee Hans Vervoort plaatste heden een publicatie op ICM Blog namelijk als auteur van het boek getiteld "Weg uit Indië".

  Dit gaf aanleiding bij de redactie Hans Vervoort te vragen om als columnist  passages uit zijn uitgebrachte boeken periodiek op ICM te publiceren. Hans stond welwillend tegenover dit verzoek..  Hiervoor is de redactie Hans Vervootr zeer erkentelijk.  Over vrijwel geen enkele periode in de moderne geschiedenis is eigenlijk zo weinig bekend (zeker bij het grote publiek) als over de oorlog in het voormalig Nederlands-Indië en de nasleep die daarop volgde . De redactie denkt aan een wekelijkse column die dan tezamen met het ICM week Overzicht  meekan. Hans zal het team fors versterken naast  Albert van Prehn, Pjotr Xerxes Siccama, Inez Makadoero, Hans Vogelsang, Wouter Muller, Ellen Hauwert, Ferry Schwab sr. en verder niet genoemde repondenten.  

Hans Vervoort (Magelang, 1939) behoort tot de laatste generatie schrijvers die is opgegroeid in Nederlands-Indië. Hij schreef in 1974 het bekende reisverslag Vanonder de Koperen Ploert. Zijn meest recente "indische" publicaties zijn Kind van de Oost, een bundeling autobiografische jeugdverhalen en Retourtje Tropen, een reis door Sumatra en Java (beide uitg. Nijgh en van Ditmar, 2005). Weg uit Indië, zijn eerste kinderboek, verscheen in 2012 bij Uitg. Conserve. Een week voor zijn overlijden mailde F. Springer die het boek las Hans erover: Het moeilijkst is de t o o n die je tegenover jeugdige lezers moet aanslaan. Vooral niet die van de oudere betweter. Dit heb je allemaal prima weten te vermijden: je spreekt de lezers aan als gelijkwaardigen die je serieus neemt, en zo moet het ook, want 'kinderen' zijn niet gek of achterlijk. Je weet 'onze' geschiedenis op een spannende manier en zonder teveel uitleggerij op te dienen. (Ook de generaties van 40 en zelfs vijftigjarige totoks zouden je relaas moeten lezen, de meesten weten geen fuck van 'Indië etc'). Hans Vervoort zal wekelijks kleine - op zichzelf staande -  scenes uit dit boek en andere als column publiceren bij ICM. Op zijn website vindt u meer informatie. Zie www.hansvervoort.nl

 

 

Lees verder…

Verschenen: Weg uit Indië, door Hans Vervoort

Er is bij mijn weten nooit een kinderboek geschreven over wat op 8 maart a.s. 70 jaar geleden plaats vond: de inval van de Japanners in Nederlands-Indië.  Terwijl het toch zo'n spannende tijd was! Dus heb ik het geschreven. Weg uit Indië vertelt het verhaal van Hans en Sonja, twee tienjarigen die de oorlog doorbrengen in een Japans interneringskamp, daarna de bloedige Bersiap-tijd meemaken en ten slotte per boot oversteken naar Bibberland, waar de mensen zich slechts éénmaal per week baden.
Het is bestemd voor alle leeftijden vanaf 10 jaar en werd proefgelezen door 2 klassen van groep 8. Ze vonden het spannend en ook boeiend omdat het ging over Ned.-Indië, waar zij niets van wisten.

Carel Schneider ( F. Springer) die het las mailde me er een week voor zijn overlijden over:
Het moeilijkst is de t o o n die je tegenover jeugdige lezers moet aanslaan. Vooral niet die van de oudere betweter. Dit heb je allemaal prima weten te vermijden: je spreekt de lezers aan als gelijkwaardigen die je serieus neemt, en zo moet het ook, want 'kinderen' zijn niet gek of achterlijk. Je weet 'onze' geschiedenis op een spannende manier en zonder teveel uitleggerij op te dienen. (Ook de generaties van 40 en zelfs vijftigjarige totoks zouden je relaas moeten lezen, de meesten weten geen fuck van 'Indië etc')

Het boek is verschenen bij Conserve en te bestellen bij alle boekhandels. Omslag en binnenwerktekeningen zijn van Peter van Dongen (van de Rampokan-strips) Bijgaand het omslag en een fragment.
Ben je in het diepst van je gedachten kind gebleven of zoek je een cadeau voor een (klein) zoon of dochter, aarzel dan niet dit boek te kopen. Hieronder alle gegevens.

Met vriendelijke groet,
Hans Vervoort
www.hansvervoort.nl    (op deze website staat ook de flaptekst en een groot fragment uit het boek)

Weg uit Indië – het grote avontuur van Hans en Sonja
door Hans Vervoort  

ISBN: 978 90 5429 336 1
Uitgeverij Conserve
Prijs € 17.99
216 pag.

Bericht van mijn uitgever: Wil je Weg uit Indië portvrij ontvangen en 3 euro besparen? Stuur dan een mail naar info@conserve.nl en je krijgt het boek binnen enkele dagen portvrij thuisgestuurd, vermeld wel dat je de tip hebt van Hans.10897251673?profile=original

Lees verder…

10897248056?profile=originalBlijkbaar is het in Nederland nog altijd de graai en afpak-methode als het om rechtmatige zaken gaat.

 

 

Zo, blijkt nog steeds, dat, er verschil wordt gemaakt in Joden die hier in Nederland als EUROPEAAN hebben geleden en mensen uit de voormalige kolonie waar zelfs ook de oorzaak ligt van het lijden na de tweede wereldoorlog vanwege de eigen uitbuiting zucht Wij die uit de Indische archipel komen gewoon als niets worden beschouwd en gewoon doodleuk als de jongos of baboe worden gezien. De inlander die geen rechten heeft en nooit is erkend als mens laat staan volwaardig burger.

 

Het doet mij verschrikkelijk kwaad worden en als ik niet een half bloed was geweest, geen kinderen hier had, en geen binding met dit land, was ik misschien wel net zoals de Ambonezen het verkeerde pad van recht halen koste wat kost gegaan. Echter, als innerlijke beschaafde indo, zal ik mij alleen maar boos maken en tegelijkertijd heb ik diep medelijden met een typisch Nederlands volkskarakter, namelijk, het zorgen voor jezelf zonder al te veel bekommering voor de anderen. Je ziet ook binnen onze Nederlandse maatschappij, dat er hoe langer hoe meer armen gaan ontstaan, er wordt gewoon keihard bezuinigd op juist die maatschappelijke elementen zoals, zorg, opleiding, ondersteuning van de zwakkeren in onze maatschappij die niets kunnen doen tegen het feit dat zij een handicap hebben, bijstandsmoedertjes met een gezin, de werkende klasse in een woord gevat.

 

Hoe tegenstrijdig is het als je ziet dat er nog steeds bank directeuren gesponsord worden door de overheid, wel in de vorm van een klucht, want het moet niet duidelijk zichtbaar worden.

Alweer zoveel miljarden bovenop de al uiterst veel vergende bezuinigingen die alleen de werkende man moet opbrengen en alles wat onder gemiddeld sociaal nivo leeft.

 

Ik ben geen voorstander van communisme maar als ik met mijn simpele obswerveringen deze wereld betracht waar in wij leven dan zou ik zeggen liever vandaag dan morgen, mits het ook niet zo is dat wij net als andere voorgaande regimes ook een top laag hebben die zich boven de gewone man opstelt.

 

Ons land moet dan wel bezuinigen, maar als ik het met mijn simpele waarnemingen zo aanschouw en een bezuiniging moet doorvoeren zou ik zeggen haal het voor een groot deel vandaan van diegenen die het kunnen missen en laat de ministers en bankdirecteuren alvast beginnen met een goed voorbeeld. Gooi projecten zoals meedoen aan allerlei buitenlandse missies weg, en besteedt dat geld om jouw kas op orde te brengen, liever een goede zorg binnenlands dan eentje in het buitenland wat geen zoden aan de dijk brengen dan alleen maar mislukkingen en geldsmijterij.

 

Er zijn meer noodlijdende factoren in ons land die het geld heel goed kunnen gebruiken zoals de zorgsector, de bejaardenzorg en langdurig ziekenzorg, die nu op springen staat vanwege personeel en geldgebrek en waar onze oudjes en zieken het gelag moeten betalen. Ik wil niet oud worden in deze maatschappij waar ik mijn zorg moet inkopen op mijn ouwe dag of als ik toevallig in een verzorgingshuis beland. Het is zo dat de zorg individueel ingekocht moet worden, dus als ik rijker ben dan mij mede mens kan ik vaker worden geholpen om op het toilet te zitten of gedoucht worden. Schrijnend en onmenselijk. Niet beschaaft en vergeten wordt dat een leven meer waard is dan het stomme geld.

 

Het wordt hoog tijd dat er gelijke normen gelden voor alle ouderen van dagen die in een bejaardenhuis komen te zitten en langdurig zieken die nooit meer beter worden.

Ik wil dan wel eens zien of onze minister nog steeds denkt aan bezuinigingen in de zorg, wedden dat het ineens verandert en het prioriteit heeft?

Wij leven in een geldmaatschappij, eigenlijk een hel op aarde waar de duivelse trawanten hun ego rol in hebben.

 

Deze hel hebben wij met ons allen geschapen, niemand is onschuldig ook ik niet.

Wij vinden het toch goed zo? Ik hoor wel enkele protesten, maar als het op stemgedrag aankomt zie je weer dat het instituut in stand wordt gehouden en laten wij ons weer een rad voor onze ogen draaien door op die loze beloften en mooie praatjes van politici in te gaan.

Het zij zo, verander de wereld en begin bij jezelf zou ik zeggen, en heb ik de moed om te beginnen? Nee, volmondig nee. Eerlijkheidhalf nee. Want ik kan gewoon niet meer anders, als ik anders wil, kan ik mijzelf in de grootste problemen brengen, de maatschappij accepteert geen zonderlingen, die laten ze vaak barsten, gewoon omdat die te druk is met het verzamelen en verdelen van macht en kapitaal.

En macht en kapitaal gaan hand in hand en alles wat daarbuiten valt, is om te negeren en mag zijn eigen weg zoeken als die maar niet lastig gaan worden.

Leve de mensheid en den duvel en zijn moer.

Albert van prehn (ICM moderator) 17 februari 2012.

 

Lees verder…

Hallo Online, een internet Nederlandstalig weekblad over Spanje op www.halloonline.com met een Indo aan het roer!

10897254297?profile=originalHallo Online, een internet Nederlandstalig weekblad over Spanje op www.halloonline.com

De Uitgever is Max en Ans Rufi. Max met Indische wortels die uit Ede komt, heeft dit initiatief gestart.

In het verleden had Ferry Schwab van ICM Online, mede een dergelijke site opgezet met toestemming van MAX de uitgever, toen Hallo nog niet over de Internet versie beschikte.  De site Hallo Spanje Online bestaat nog steeds als archief, en te meer Hallo Online in de lucht is, is dit overbodig geworden. Van 2000 tot 2008 heeft Ferry Schwab in Calpe verbleven tot zijn open hartoperatie in 2008, zag hij hoe informatief Hallo en bruikbaar is voor lang - en kort verblijf aan de Costa Blanca / Sol. Zeker voor het publiek dat tegen de pensioenleeftijd  aan lopen, alleen maar een absolute aanbeveling om te abonneren op Hallo. Hallo, informeert over alles wat U nodig heeft voor Uw verblijf en vertelt U veel over de cultuur, kunst, en muziek in Spanje. Net als ICM Online een uitgaanskalender of tochtjes die U wilt maken.

 

Vele informatie over huren en kopen van woningen, en U doet vaak direct zaken bij de bron.

Max ontmoette Ferry Schwab bij Pasar Toko Ede, die zei je moet nu weer gaan kopen, want de huizenprijzen liggen heel laag. Overigens, huren voorbeeld;  voor een studio (met 1 slaapkamer)  A locatie aan de boulevard in Benidorm wordt nog geen €275  per maand gevraagd van de periode november tot april. Uiteraard is ook goed zoeken door de vele aanbiedingen van huizen, appartementen en bungalows die worden aangeboden.

 

Hallo Online - De internet versie van het weekblad Hallo.

Hallo, is Nederlandstalig blad dat aan de Costa Blanca en Costa del Sol verschijnt. Alle Spaanse ontwikkelingen worden naar het Nederlands vertaald; Velen die daar verblijven zijn de Spaanse taal niet  machtig, omdat deze op later leeftijd naar het zonnige oord verhuisden of verblijven tijdens de winter.

 

  

In de Hallo Online o.a.

 • Costa Blanca - Actueel -  Dieren - Financiele Hallo -  Koken - Nederland  -  Spanje Algemeen -  Sport -  Vrouw van hier & nu  -  Wereldnieuws  -  Wetenswaardig Spanje -  Wijn en Toerisme

Huren & Kopen

http://www.spanjemarktplaats.nl/ 

 

  

Colofon

Hallo is een uitgave van Albirpress S.L.

Redactieadres: Camino Viejo de Altea  18-1  03581 Albir

Postbus: Aptdo 212 – 03581 Albir

Tel.: 96 584 58 18 / 96 584 41 63 Fax: 96 584 40 34

Kantoortijden: Maandag t/m vrijdag 10.00 tot 17.00 uur,

Directie / hoofdredactie: Max Rufi, Ans Rufi-van der Meijde

Redactie: (redactie@halloweekblad.com)

Kyra Asbroek, Hugo Renaerts, Annebeth Vis, Hans Oudendorp, Dick Suer, Kristien Lesage, Juan Costa, Cynthia Bekkers, Hans Bender, Rian van Rijsbergen, Roelof van Alfen, Walther Matthijssen, Tanny Both, Wout van de Toren, Edgar Hille. Maria Kupers

Lay-out & montage:

(layout@halloweekblad.com) Yvonne Wisse.

Secretariaat: (secretariaat@halloweekblad.com) Jessica Rufi, Jolanda van der HorstAdvertentieverkoop Costa Blanca: Noord -  Norbert Schroder: 609176810, – Midden – Wim van der Knoop: 607403878, Theo van Bergen: 647691416, Zuid – Patrick Jouretz: 685901265, Dave Janson 690068870 Drukkerij: Artes Graficas Mediterraneo S.L. Deposito Legal A-301-1992 ISSN: 1132-6573

 

Abonnement: 4 week

Prijs: € 5,40 EUR (1,35 euro per krant)

Lees verder…

ICM Breaking News vandaag!

 

                                                                    

10897241091?profile=originalICM Breaking News van 13/2 -2012

 

Maandelijkse Nieuwsbrief van N.I.C.C is uit. 

 

N.I.C.C staat voor Nederlands Indisch Cultureel Centrum.

De redactie meent om aan dit item extra aandacht te wijden in de ICM Breaking News  van vandaag. Al bij de verschijning had deze nieuwsbrief (blad) de aandacht van de redactie van ICM. Met Hans Vogelsang (hoofdredacteur) er over gehad over de naamsverandering van Nieuwsbrief dit te wijzingen in Maandblad N.I.C.C. Dit is toch geen nieuwsbrief meer met ruim 40 pagina's, nog niet gesproken dat teller van de abonnementen  nu op de kop af op 4000 staat.

 

De Nieuwsbrief ligt in het verlengde van het initiatief voor de voorgenomen oprichting van het Nederlands Indisch Cultureel Centrum in Den Haag.

 

De eerste ideeën voor het oprichten van een INDISCH CENTRUM zijn eigenlijk ontstaan na het sluiten van het Indisch Huis in de Javastraat in Den Haag. Hierdoor wordt het ontbreken van een dergelijk Indisch Centrum waar Indische mensen elkaar kunnen ontmoeten als een steeds groter gemis wordt ervaren. Maar N.I.C.C realiseert zich ook dat het heel anders van opzet moest worden. De visie was dat de basis van het Indisch Huis niet breed genoeg is. Met alleen herdenken en herinneren, met daarnaast nu en dan een fototentoonstelling en af en toe een kumpulan, is als centrum geen bestaansrecht te ontlenen.

 

Bovendien was er in die tijd nog een ander Indisch Centrum, dat de deuren sloot, waar de nadruk op zaalverhuur voor vergaderingen, feesten en partijen werd gelegd. Het N.I.C.C is van mening dat deze weinig pluriforme formules van start af aan mede oorzaak zijn geweest van de teloorgang van beide centra, omdat nu eenmaal met een dergelijk beperkte basis een exploitatie niet sluitend geheel is te maken.

Het centrum dat N.I.C.C voor ogen heeft, moet gedragen worden door vier pijlers:

a. een breed scala aan activiteiten voor alle leeftijden en toegespitst op de doelgroepen

b. een stilteruimte voor herdenken en herinneren

c. een intieme theaterzaal met zo’n 250 zitplaatsen

d. zaalverhuur, een helaas noodzakelijk commercieel aspect teneinde de sociale activiteiten te kunnen bekostigen


Bovendien willen het N.I.C.C hoge prioriteit schenken aan herkenning, ontwikkeling en begeleiding van jong aanstormend talent op gebied van kunst en muziek(Academie), in de meest brede zin van het woord. Dit streven zal mede tot uitdrukking komen in het activiteitenaanbod.

De initiatiefnemers zijn van mening dat Den Haag recht heeft op een eigen Indisch Centrum. Gaandeweg is er een zeer ambitieus en groots opgezet plan ontwikkeld dat na realisatie de Indische mensen in Den Haag en omgeving een geweldig eigen Huis gaat bieden en waar ieder die zich verwant voelt of is met de Indische cultuur trots op mag zijn.

 

 

Even een zijsprongetje,

nu terug naar maandelijkse N.I.C.C. Nieuwsbrief,

 

De maandelijkse nieuwsbrief van N.I.C.C ademt de sfeer reeds uit van Het Nederlands Indisch Culturele Centrum virtueel getuige de opmars van de abonnees nu op de teller 4000 staat. De schattingen zijn dat deze in 2012 gestaag zal groeien tot het dubbele hiervan, mede door de verspreiding via ICM. Bovendien zal hoofdredacteur Hans Vogelsang zelf met het nieuws naar buiten komen waar aan het blad - praten niet meer over een nieuwsbrief met ruim 40 pagina's en mooi afbeeldingen - een nieuw onderwerp wordt toegevoegd dat het nu compleet maakt.  Bij het Indische Huis had men 1 miljoen nodig en toen kwam het blad, en bij het N.I.C.C hebben ze € 0 nodig om maar een voorbeeld te noemen. 

 

Op ICM Facebook pagina verscheen het volgende:

 

Digitale N.I.C.C. - Maandelijks Nieuwsbrief (blad) staat nu op ICM archief vanaf 1/1-2011 - U hoeft nu niets meer te missen!

Digitale N.I.C.C. - Nieuwsblad bevat ruim 40 pagina's met boordevolle Indisch wetenswaardige content en ontwikke
lingen. U vindt hier o.a. de actuele Indische zaken die op dat moment spelen. Het bevat o.a. besprekingen over boeken, Cd en dvd, de culturele agenda , de pasar malam kalender die geldt voor dat moment. Thema's en artikelen die naar het verleden teruggaan, en uiteraard column van de maand, naast recept van de maand.

Binnenkort wordt er extra item aan toegevoegd. Hierdoor is het nu compleet, en zal het Nieuwsblad in de schaduw van de MoessOn komen te staan, en gezien de opmars aan abonnees (nu 4000) zal straks de MoessOn in de schaduw komen te staan van N.I.C.C blad.

Om nieuwbrieven te lezen ga naar ICM Archief NICCof gewoon naar www.icm-online.nl

Maandelijkse N.I.C.C. Nieuwsbrief (blad) Februari is uit.

 

Beste lezers,

Hierbij al weer de februari editie van onze Nieuwsbrief, met daarin onder andere de volgende onderwerpen. Nu in PDF (te openen met Adobe Reader) Klik hier   Nieuwsbrief…

 • De laatste aflevering van de serie over de Birma-Siam Spoorlijn
 • Boekantiquair Gert Jan Bestebreurtje
 • Inleidend artikel over de Bersiap
 • Tjempaka, woongroep voor Indische ouderen
 • En de rubrieken: Recept van de maand, Korte berichten, Boekennieuws en de Indische Agenda, welke laatste voor het eerst gesplitst is in de gewone evenementenagenda en een speciale Kids agenda.
 • Verder nog wat korte artikeltjes en tenslotte de Pasar Kalender 2012.

Wij wensen u weer veel leesplezier toe.

Met vriendelijke groet,
namens de redactie,
Hans Vogelsang. 
 
Het N.I.C.C. heeft een informatiestand op de Pasar Malam Rijswijk op 25 en 26 februari 2012, samen met ICM-online. Kraam nummer 080 en 081. U komt toch ook even langs?

Lees verder…

 

 

 

10897241091?profile=originalDigitale N.I.C.C. - Nieuwbrief (blad) staat nu op ICM archief vanaf 1/1-2011.

 

Digitale N.I.C.C.  - Nieuwsbllad bevat boordevolle Indisch wetenswaardige content en ontwikkelingen. U vindt hier o.a. de actuele Indische zaken die op dat moment spelen. Het bevat o.a. besprekingen over boeken, Cd en dvd, de culturele agenda , de pasar malam kalender die geldt voor dat moment. Thema's en artikelen die naar het verleden teruggaan, en uiteraard column van de maand, naast recept van de maand. Binnenkort wordt er extra item aantoegevoegd. Hierdoor zal het Nieuwsblad in de schaduw van de MoessOn komen te staan.

 

Om nieuwbrieven te lezen ga naar Digitale N.I.C.C. - Nieuwsbrieven

 

Veel lees plezier.

 

Lees verder…

N.I.C.C. en ICM-online samen op de Pasar Malam Rijswijk

10897252678?profile=originalHet Nederlands Indisch Cultureel Centrum (N.I.C.C.) staat samen met ICM-online (de Indische Internetkrant) in een informatiestand op de Pasar Malam Rijswijk op 25 en 26 februari 2012. Lees verder de mededeling op ons weblog:  http://indisch-centrum-denhaag.blogspot.com.  Wij hopen u te mogen begroeten in stand nummer 080 - 081. U bent van harte welkom.

10897253068?profile=original10897253299?profile=original

Lees verder…

Nieuwsbrief 8 februari Ron's Droom Benifiet is uit!.

10897247098?profile=original

 

klik hier voor  Nieuwsbrief 8 februari

 

Nieuwsbrief 8 februari Ron's Droom Benifiet 

Bijgaand onze Nieuwsbrief 8 die geheel gewijd is aan de benefietavond van Stichting Ron’s Droom dat plaatsvindt op zaterdag 25 februari a.s.

U bent van harte welkom, we hopen dan ook u die avond te mogen begroeten.

 

Klik hier  Nieuwsbrief 8 februar…

 

Met vriendelijke groet,

Inèz Makadoero

Lees verder…
ICM Ondersteunt o.a.  Ron's droom benifietavond op 25 februari  en Benifiefconcert Amir gepland op 21 april 2012
 
ICM heeft voor  het 2012 in zijn beleid bepaald dat een aantal Indische fondsen en nieuwe projecten gaat ondersteunen.Voorlopig zullen deze twee fondsen worden uitgelicht, later komen wij met andere projecten uitvoerig op terug.
Dit houdt in dat ICM als media op Internet voor de promotie & communicatie  het totaal pakket inzet die onder de categorie 3 (Prijzen en Adverteermogelijkheden) valt. Daarnaast aan ICM beschikbaar gestelde producten door derden voor promotie en verkoop, deze vervolgens gaat verbinden met die projecten/fondsen
 
ICM heeft als producten; het  ICM abonnement en Dvd's & Cd's.
 
Op dit moment zijn er drie projecten / fondsen die die ondersteuning genieten t.w.; Benifietavond van Ron's droom en Benifietconcert Amir.
Op die dagen komt ICM met speciale acties waar 50% van de opbrengst naar het geslecteerde fonds gaat.
 
Deze actie geldt voor benifietavond van Ron's droom en houdt in:  dat voor iedere gesloten ICM abonnement op beniefavond wordt € 15 betaald in plaats van € 24. Van dit bedrag gaat 50% naar het fonds op die dag(en). Daarnaast  ontvangt de nieuwe abonnee een prachtige cd en dvd van het project Melati in de sneeuw op een betalend abonnement.
 
Wat houdt een ICM Abonnement in?  Of wat biedt het abonnement eigenlijk?
 1. Een Indische Internetkrant www.icm-online.nl met haar pagina's op Facebook, Hyves en YouTube met een zeer groot bereik  met verschillende Indische groepen.
 2. ICM Verzendservice op uw email  pesoonlijk wordt ontvangen voor ICM Breaking News en ICM Weekoverzichten (thans ruim 27.600 maken hier gebruik van).
 3. Met een onderdeel Rtv, waar alle videoreportages zijn te vinden van o.a. Indische evenement, filmdocumentaire reportages en Dvd producties.
 4. Downlaoden van ICM reporatges of clips om deze vervolgens tot een eigen dvd samen te stellen.
 5. ICM webshop met een groot assortiment cd en dvd
 6. Maandelijkse digitale NICC Niewwsbald (ruim 40 pagina's) met boordevolle Indische informatie, die aan het begin van de maand beschikbaar is om te downloaden .
 7. Net als op Facebook en Hyves uw eigen pagina met ICM vrienden.
 8. Leggen van contacten met verschillende doelgroepen met een Indische achtergrond op ICM, Hyves en Facebook.
 9. Uitnodigen van je vrienden.
Wij komen later terug op de andere fondsen en binnenkort met de geplande Benifietconcert die gehouden wordt in het Flevoparq in Dronten.
 
 
Lees verder…

Blog Topics by Tags

Monthly Archives