Alle berichten (11)

Sorteer op

Uit het archief - enkele ICM reportages.

Uit het archief - enkele ICM reportages.
 
De beelden zijn van mindere kwaliteit op onze Archief server op Multiply omdat wij hier alleen verplicht waren het format van WMV in plaats van het gebruikelijke.
 
Reportage Tong Tong podium.

De plaats waar alle Indo's bij elkaar komen, of wanneer er afspraken worden gemaakt dan wordt altijd naar het Tong Tong podium verwezen. ICM maakte van deze ontmoetingsplaats opnamen. Op de achtergrond het nieuwe podium met het TTF logo. Van het optreden van de band LBB zijn enkele opnamen gemaakt, ook hierin heeft TTF-organisatie een andere richting gekozen,om toch meer de jondere bezoekers te bereiken. Dank voor de medewerking aan TTF-organisatie en aan mensen van het licht en geluid klik hier http://icmonline.multiply.com/video/item/45/_Reportage_Tong_Tong_podium.
 
Reportage over het evenement Indonesie van A tot Z op 27/28 juni 2009.
Het evenement wordt geopend door de ambassadeur van Indonesie de heer Habibbi. Vooraf zingt een groep kinderen samen met Ray Smith het openingslied, waarna na het aftellen de openingsknop werd geactiveerd. Klik hier op
 
 
Er is een overzicht gehouden van hun hele muzikale loopbaan met alle hoogtepunten en anekdotes uit hun carriere. Leon Donnars stelde zijn unieke verzameling van alle Crazy Rockers ten toon en het geheel is omlijst met zowel muzikale alsook verbale onderwerpen. Als speciale gasten werkte mee o.a: Chris Latul en Erwin Java. Het hel optreden duurde ruim 2 uren, en massaal zijn de fans komen opdraven. Voor zich spreekt dat wij in deze reportage slechts fragmenten eruit hebben geselecteerd totaal 20 minuten. Dankzij een uitstekend licht- en geluid zijn deze opnamen van grote kwaliteit geworden: ICM heeft vaak al negatieve ervaringen op dit gebied waar vaak wordt bespaard op deze post. Onze dank hierbij. Deze uitstekende kwaliteit heeft de intentie gewekt om er hiervoor een speciaal voor dit uniek moment een DVD uit te brengen via Het ICM voor de fans van The Crazy Rockers.
Veel luister- en kijplezier op http://icmonline.multiply.com/video/item/42/Korte_reportage_van_50_jaren_Crazy_Rockers_op_Tong_Tong_Fair
 
Reportage Bintang Theater Riem de Wolff & Windfall.

Velen wisten niet hoe snel zich moesten spoeden naar het Bintang Theater, er was maar 1 reden: Het optreden van Mister Blue Diamond Riem de Wolff met de band Windfall. Het Bintang Theater was overvol van dolle enthausiaste fans van Riem. Nog steeds is Riem een hele grote publiekstrekker, blijkt nu weer. Riem die nog steeds beweert dat "hij"er nog niet is, waar hij zich zelf graag ziet. Voor "ons" is hij er al lang. Overigens heeft ook net het briefje van Willem Drees ontvangen , en over twee maanden dan viert hij zijn vijftig jarige bestaan die op een zeer ludieke wijze met zijn concert waar vele broemde collega's acte de presente zullen geven, en terecht; Uiteindelijk heeft hij met zijn broer Ruud Nederland op wereldkaart gezet met hun hits.

ICM wil TTF-organisatie bedanken om de reportage mogelijk te maken voor de ICM krant, in het bijzonder voor de goede kwaliteit licht en geluid. U ziet in de reportage de sfeer in de Bintang Theater, en vijf opnamen van het optredens op http://icmonline.multiply.com/video/item/44/Reportage_Bintang_Theater_met_Riem_de_Wolff_Windfall
 
 
The songs deals with the situation of the Dutch-Indo people during the Bersiap period after WW2 and the situation today. In fact the Dutch-Indo people experience the same surpression namely not having the recognition that they should have by both the Indonesian and the Dutch government.
Het liedje beschrijft de situatie van de Indo tijdens de Bersiap-tijd na de tweede WO en de situatie van vandaag. De Indo ervaart dezelfde onderdrukking namelijk het ontbreken van de rechtmatige erkenning van hun lijden zowel door de Indonesische als de Nederlandse regering. Klik op http://icmonline.multiply.com/video/item/2/Manna_-_Insulinde

Lees verder…

Pasar breekt met traditie

Pasar breekt met traditie,  wij hebben zwaar verlies geleden alsdus Rudolph!

  vrijdag 29 juli 2011 | 07:00 De Stentor regio Zwolle

 Tekstgrootte

 

ZWOLLE - De traditionele Zwolse Pasar Malam, die jaarlijks in de Zwolse IJsselhallen wordt gehouden, gaat verhuizen. Niet qua locatie, maar wat betreft datum. Al sinds jaar en dag wordt de Indonesische markt gehouden tijdens de Paasdagen, maar de afgelopen editie waren de bezoekersaantallen zo bedroevend dat organisator Henri Rudolph besloten heeft het over een andere boeg te gooien.

Het is voor negentig procent zeker dat de Zwolse Pasar naar midden maart gaat verhuizen.

"Er zijn dit jaar nog geen vierduizend bezoekers geweest. We hebben zwaar verlies geleden", aldus Rudolph. Volgens de organisator zijn er zo'n tienduizend bezoekers over de drie dagen dat het evenement duurt nodig om uit de kosten te komen.

Rudolph wijt de tegenvallende bezoekerscijfers vooral aan de hoge temperaturen die dit voorjaar heersten. "Veels te warm. Met dat soort weer trek je geen drommen mensen naar de IJsselhallen", aldus de organisator, die verwacht dat door de wereldwijde klimaatsveranderingen dit fenomeen alleen maar erger gaat worden.

"Het is een breuk met de traditie. Maar als we op dezelfde voet doorgaan dan wordt de breuk nog groter, want dan is het op den duur over en uit. Midden maart lijkt ons een goed alternatief. De Pasar blijft een driedaags evenement, dat begint op vrijdag en het hele weekeinde duurt."

Tien jaar geleden beleefde de Indonesische bazaar z'n hoogtepunt met twintigduizend bezoekers in drie dagen. Organisator Rudolph wil zich vanaf de volgende editie ook meer richten op doelgroepen.
 
ICM redactie;
Of verhuizen van de datum helpt is een groot vraagteken! Over de hele linie liep het met de evenementen in Nederland dramatisch bergafwaarts doordat mensen kennelijk minder hebben te besteden, en de onzekere economische toekomst boven hun hoofd hangt; hebben ze morgen nog wel een baan? Vele grote Nederlandse evenementen die niet doorgingen op het laatste moment. Alleen dat de organisatoren van de afgezegde Nederlandse Evenementen net iets slimmer zijn door voortijdig het evenement af te gelasten, en niet het werkelijk probleem te benoemen in de media (anti-reclame voor de eigen evenement). Die gooien dit op oorzaken als beveiliging of vergunningen die niet rond waren gekomen, en toch reeds gelden hebben geind uit de voorverkoop van de kaarten.
 
Hieruit kunnen de Nederlandse Indische organisatoren van pasars leerling uit trekken om  niet direct het probleem te benoemen,  en niet tegen de stroom in te zwemmen.  Wachten tot de tijden er weer daar zijn! De feiten liggen er eenmaal. Landen die voor een faillisement staan. Amerika de zich in schulden steekt.  Niet met miljarden maar biljoenen.  Dit is voor de gemiddelde burger niet meer te bevatten.
 
Overigens,  
ICM heeft geconstateerd dat de meeste pasars dramatisch teruglopen sinds 2010 en deze trend fors inzette in 2011.
Op enkelen na die een goede pasar neerzetten en ook een ruim budget uittrekken voor promotie en marketing van het evenement, en zelf  zeer intensief en lang bezig zijn met de promotie via de diverse kanalen via verpreiding van flyers en gebruikmakende van de social - media. 
Lees verder…

Wat kan de Arabische wereld leren van ‘de Indonesische lente’?

 

Als ik mijn ogen dicht doe, zie ik de groene weelde van Sumatra, het blauwe Tobameer , orang oetangs  in de jungle en exotische bloemenpracht. Als ik mijn ogen dicht doe, zie ik de rijstvelden van Java, de as van de Merapi, de rokende Bromo en de kleuren en geuren van allerlei exotische vruchten. Ja, ik was weer in mijn moederland voor een muzikale groepsreis van 25 dagen. Ondergedompeld in de geuren van kretek en doerian, in de kleuren van bougainville en flamboyant en in de klanken van anklung, gamelan en krontjongmuziek. Wat een feest om mee te maken. Wat een feest om op te treden met lokale muzikanten. Wat een feest om het wel en wee van dit land te ondergaan. De beelden van het huidige Indonesië en mijn familiebeelden van het vroegere Indië wisselen zich in ijltempo af. Maar het vroegere verleden wordt niet verdrongen, maar opgenomen in wat ik nu zie. Of is het andersom? Wordt alles wat ik zie toegevoegd aan dat wat eerder was? Is alles wat ik nu meemaak een voortzetting van vroeger? Of een breuk? Terug in Twente is de lente aangebroken, maar niet alleen daar. Volgens de kranten ook in landen als Egypte, Libië, Tunesië, Jemen en Syrië. Een ‘Arabische lente’. Maar is dat ook zo?

 

Mijn gedachten zwerven naar een bijzondere plek uit onze reis: Linggajati,  bergdorp in Midden-Java. Hier sluiten vertegenwoordigers van Nederland en de Indonesische Republiek in 1947 een historisch akkoord  in een tot museum verbouwd woonhuis. Dat akkoord moet een einde maken aan de bloedige machtsstrijd en tot een nieuwe staatsvorm leiden tussen beide landen. Lopend door dit huis onderga ik de enorme betekenis van wat hier is gebeurd. Ik lees de teksten van het akkoord over de toekomst van dit land. Ik zie de handtekeningen eronder en foto’s van toenmalige onderhandelaars als Mohammad Hatta en Soetan Sjahrir.  Ik beleef deze jonge intellectuelen als ontwerpers van ‘de Indonesische lente’. Zij waren ervan overtuigd dat er na de Japanse bezetting een einde moest komen aan de koloniale heerschappij van Nederland. Maar zij beseften ook dat voor de opbouw van een onafhankelijk Indonesië een vreedzame verhouding tot de voormalige machtshebber van belang was. Dat besef hadden de Nederlandse onderhandelaars ook. En zo overbrugden de toenmalige vijanden in dit huis hun tegenstellingen en maakten ze de weg vrij voor een nieuwe lente. Is die lente nu ook al weggelegd voor miljoenen mensen die in Arabische landen een einde willen maken aan onderdrukking en hun recht op vrijheid en democratie opeisen? Ik denk van niet…

 

Voor ‘de Indonesische lente’ hadden Hatta, Shahir en andere leiders een plan, een visie op wat er ná de machtsovername moest gebeuren en hoe je dat kon bereiken. In dat immense land van vele etnische, religieuze, ideologische en culturele tegenstellingen, armoede en analfabetisme was na de koloniale overheersing een nieuw bindmiddel nodig. Dat werd de zogenoemde Pancasila, een briljant simpele staatsfilosofie.  Die vormt nog altijd de grondslag voor de Indonesische grondwet en maakt het mogelijk dat 240 miljoen mensen veelal in vrede met elkaar kunnen leven. Zo’n plan, zo’n toekomstvisie hoor ik nog niet uit de Arabische landen. Ik zie wel demonstranten en opstandelingen die hun dictators willen verslaan, maar nog geen leiders die voor hun volk de toekomst willen winnen. Zonder zulke leiders geen lente. Hopelijk wordt dat nog anders. Daar droom ik van. Als ik mijn ogen dicht doe…

 

Wouter Muller

(column gepubliceerd in Tw.C. Tubantia, 23-4-2011

Lees verder…

The Story of… “The Hot Jumpers”

The Story of…  “The Hot Jumpers”

 

Onder de titel: “The story of….” zal de redactie met een zekere regelmaat een legendarische Indo-band of Indo-artiest voor het   voetlicht plaatsen. In deze editie het verhaal van The Hot Jumpers, omdat van deze vermaarde band kort geleden twee legendarische muzikanten zijn overleden, Oscar Rexhäuser en Dolf van Caspel. In dit artikel twee verwijzingen naar muziek en beelden op YouTube.

 

The Hot Jumpers werden in oktober 1956 in Bandoeng opgericht door de broers Dolf, Arie en Anton van Caspel, samen met  Ernst Wolff en Jim Paul. In 1958 vertrokken ze uit Indonesië en kwam de familie van Caspel in Den Haag terecht, waar Dolf op de Rijkswerkplaats, waar repatrianten omgeschoold werden, basgitarist Oscar Rexhäuser leerden kennen. Idolaat van muziek als zij beiden waren, besloten ze de Hot Jumpers opnieuw leven in te blazen. Dolf, die in de Indonesische Hot Jumpers de drummer was, moest vanwege een beenblessure rust houden en kon zich daardoor bekwamen op de gitaar. Oscar  werd  de  bandleider  en  verder  bestond de band in 1958 uit: Winnetou Monoarfa (2e sologitaar), Jan Oechies (slaggitaar), Rob Danekes (drums) en zanger Jim Pownall. Jim speelde in Indonesië al in de Hawaiian Band “Minhassa Hawaiian” in Makassar.  De eerste optredens vonden plaats in 1959 en waren een mix van Rock & Roll en Country. Dolf was in die tijd tevens begeleidingsgitarist van zijn twee jongere broers Anton en Arie, die als The Caspels optraden. Hun stijl was te vergelijken met die van de Everly Brothers. The Caspels traden ook vaak samen met The Hot Jumpers op.

 

 Het schitterende gebouw van de Haagse Dierentuin aan de Koningskade, eind 50er jaren. Nu staan hier het Provinciehuis en het gebouw van de Rijkswaterstaat.

 

 

Op 4 juni 1959 stonden ze samen in een show in de grote zaal van het gebouw van de Haagse Dierentuin. Hier werden in die jaren ook de eerste Pasar Malams Besar gehouden. De impresario Bernard Drukker haalde  samen met de Elvis Presley Fanclub beide bands naar Krasnapolsky in Amsterdam op 7 september 1959, waar ze een geweldige show gaven

 

 De grote zaal met podium van de Haagse Dierentuin.

 

samen met  de bekende Pim Maas & The Presley Cats en The Crazy Boys.

In november 1959 kwam hun grote doorbraak, waar de beroemde impresario’s Paul Acket en Freddy Cannon verantwoordelijk waren. In     de Haagse Dierentuin werd er de        1e Teenager Show gegeven in samenwerking met Ackets unieke muziektijdschrift “Muziek Expres”.  Ze stonden op het podium in een enorme muziekshow samen met Lydia & The Melody Strings, Oety & His Real Rockers, The Bell Boys (later: Black Dynamites), The Cliffers en The Three Blue Diamonds. In 1960 regelde Paul Acket een groot tournee met The Hot Jumpers en Pim Maas & The Presley Cats door heel Nederland en maakten furore in iedere plaats waar ze optraden.

 

Een van de mest succesvolle platen die The Hot Jumpers uitbrachten was ongetwijfeld “The Hippy Hippy Shake” uit 1961.  Dit nummer bracht een ware revolutie teweeg in Nederland. Een song die door Jim Pownall met een bijna onnavolgbare “hikkende” stem vertolkt werd, het superstrakke ritme van de gitaren en een opzwepende melodie, waren nog niet eerder vertoond. Het singletje werd in Hilversum bijna grijsgedraaid in de toen schaarse tienerprogramma’s.

Een enorm succes was ook hun optreden in het voorprogramma van Cliff Richard & The Shadows in 1962 en daarna ook in het voorprogramma van de Engelse zangeres Helen Shapiro. Andere grote successen waren de optredens van The Hot Jumpers in de voorprogramma’s van Chubby Checker (1963) en The Beatles in de Veilingzaal in Blokker in 1964. 

Na 1965 waren echter de wisselingen in de band niet meer van de lucht. Alleen Oscar Rexhäuser was eigenlijk nog de enige originele Hot Jumper in

 The Hot Jumpers in 1959.

de band. Tal van muzikanten passeerden de revue en pas in 1967 ontstond er weer een superbezetting met Dolf de Vries (sologitaar), Harry Berg (2e sologitaar), André Swensen (slaggitaar en zang), Wim Onstein (drums) en Oscar Rexhäuser (basgitaar).

 The Hot Jumpers in 1967.                    

In 1981 werd in de Haagse Houtrusthallen de “Rock & Roll Revival Show” georganiseerd, waar The Hot Jumpers weer in de oude bezetting van het eerste uur speelden.

Een unieke gebeurtenis vond plaats in 1993, toen “Rarity Records” met medewerking van “EMI Music Holland”  maar liefst zes (!) niet eerder uitgebrachte tracks uit 1961 uit de archieven van Bovema Records haalde,  die een ware sensatie hebben

 

 The Hot Jumpers in de 90er jaren, nog steeds regelmatig op de planken.

 


veroorzaakt, vooral omdat er één instrumentaal nummer bij zat, “I’ll Be Yours”.

The Hot Jumpers met Oscar Rexhäuser traden nog regelmatig op tot in de eerste jaren van de nieuwe eeuw in wisselende samenstellingen. Jim Pownall vertrok in 2001 naar Amerika, waar hij op 2 augustus 2009 overleed op 71 jarige leeftijd. In 2006 heeft Oscar zijn gitaar aan de wilgen gehangen, hetgeen het definitieve einde betekende voor The Hot Jumpers. Oscar Rexhäuser overleed op 29 mei 2011. In de nacht van 5 op 6 juli 2011 overleed Dolf van Caspel. Hij werd 77 jaar.  

 

Wie nog even wil genieten van en herinneringen wil ophalen met de legendarische muziek van The Hot Jumpers, verwijzen we naar YouTube. LINK: http://youtu.be/nbmoCMxr5-0 music recordings van Kees van der Linden uit 1959. Eveneens op YouTube een 7-delige serie: “The Great Story Of The Hot Jumpers”, verteld door Oscar Rexhäuser.   LINK:   http://youtu.be/O5-TTBhK391

 

Met dank aan NICC

 

 

 

Lees verder…

Staatssecretaris Ben Knapen in Jakarta

 

Staatssecretaris Ben Knapen in Jakarta

 

Staatssecretaris Ben Knapen heeft  begin deze maand een officieel bezoek gebracht aan Jakarta. Op 5 juli verrichtte hij de opening van een tentoonstelling over de architect Carles Prosper Wolff Schoemaker in het Erasmushuis. Wolff Schoemaker (1882 – 1949) was in de jaren tussen 1910 en 1940 een van de belangrijkste architecten in het voormalig Nederlands-Indië. Over geheel Java staan de vele door hem ontworpen villa’s en gebouwen, zoals Villa Isolda en Hotel Preanger in Bandung, die tot de absolute top van de koloniale architectuur gerekend worden. Deze tentoonstelling is zo bijzonder, omdat in de architectuurgeschiedenis de werken van Nederlandse architecten in Indië vaak ontbreken.

Restauratie van Museum Seraja erder die dag presenteerde  de Staatssecretaris een rapport met aanbevelingen voor de restauratie van Museum Sejarah, destijds het stadhuis Kota Tua. Hij overhandigde het rapport aan de vice-gouverneur.

Het museum ligt in de oude wijk Kota Tua in Jakarta en is dringend aan een fikse opknapbeurt toe.  

 Staatssecretaris Ben Knapen

Ben Knapen, die zelf van 2006 tot 2008 in Jakarta woonde, sprak de hoop uit dat het rapport de inspiratie zal zijn om  van de oude wijk weer het juweel te maken, die zij verdient te zijn. Het rapport is het resultaat van de samenwerking tussen de Bond van Nederlandse Architecten en het Indonesische Architecten Instituut.

Dijk moet Jakarta  gaan beschermen  Tijdens zijn verblijf in Jakarta heeft Staatssecretaris Ben Knapen tevens toegezegd, dat Nederland gaat helpen bij het maken van plannen voor een 36

km lange ringdijk, die Jakarta moet  beschermen tegen overstromingen.

Nederland stelt 4 miljoen euro ter beschikking en Nederlandse waterbouwkundige experts gaan de komende twee jaar helpen bij de ontwikkeling en voorbereiding van de plannen. In zijn speech zei Ben Knapen: “Deze investering in een Masterplan voor de bescherming van Jakarta tegen het water is een goed voorbeeld van het nieuwe ontwikkelingsbeleid, waarbij kennis en expertise van Nederland een verschil kunnen maken”.    (bron: ANP)

Naar aanleiding hiervan willen wij u nog even in herinnering brengen dat enkele maanden geleden in deze Nieuwsbrief een artikel gepubliceerd is betreffende het verzakken van de tektonische plaat in Zuid-oost Azië.  

 

 

Lees verder…

Verslag van overleg I.P. met politiek Den Haag

Verslag van overleg I.P. met politiek Den Haag

 

In dit verslag worden de ervaringen en observaties van Drs. Jan de Jong beschreven op persoonlijke titel. Jan de Jong is lid van de delegatie van     het Indisch Platform die de onderhandelingen voert met de overheid betreffende onder andere de Back-pay en de herstelbetalingen voor geleden oorlogsschade. De laatste maanden is er al veelvuldig en uitvoerig gesproken over onder andere het overleg met de Vaste Kamercommissie van VWS en de perikelen rondom de stemming in de Tweede Kamer op 30 juni 2011, waarbij alle regeringspartijen, VVD en CDA, en de gedoogpartij PVV tegen stemden en alle oppositiepartijen vóór. Nog nooit is het Indisch Platform zo ver geweest, maar we zijn er nog lang niet. U kunt het complete verslag van Jan de Jong lezen op:  http://www.svjappenkamp.nl/nieuwsbrief/07_2011/jo_2010.pdf

 

Lees verder…

Oproep van de redactie (NICC) voor: 15 augustus herdenking

Elk jaar wordt op 15 augustus de capitulatie van Japan en daarmee het einde van de Tweede Wereldoorlog in de Pacific herdacht. Dit wordt in vele plaatsen in Nederland en daarbuiten herdacht. In Den Haag gebeurt dat op nationaal niveau bij het Nationaal Indië Monument aan de B.M. Teldersweg.

Maar wat wij nu zo graag aan al onze lezers willen laten weten, is hoe het bij Indo’s elders herdacht wordt. En dan hebben we het over de kleinere clubs in plaatsen waar geen nationale aandacht voor is. Waar de pers niet in drommen elkaar staat te verdringen om die ene foto te schieten. En vooral ook al die Indo’s in het buitenland. We  wij nu zo graag aan al onze lezers willen laten weten, is hoe het bij Indo’s elders herdacht wordt. En dan hebben we het over de kleinere clubs in plaatsen waar geen nationale aandacht voor is. Waar de pers niet in drommen elkaar staat te verdringen om die ene foto te schieten. En vooral ook al die Indo’s in het buitenland. We hebben in ons vorige nummer al een reactie geplaatst van een (voor          het grote publiek) onbekende oecumenische samenkomst in de Duinzichtkerk in Den Haag. Verder krijgen we van onze correspondenten al wat artikeltjes toegestuurd uit New Zealand en uit Canada en zelfs uit Spanje.

Maar overal ter wereld waar groepen Indo’s zijn… hoe herdenken ze daar? Doen ze dat eigenlijk wel of alleen maar in huiselijke kring. En als ze het toch gezamenlijk doen, bij iemand thuis of in een zaaltje, hebben ze daar dan ook een (mogelijk verplaatsbaar) monumentje of gedenkteken? 

 

 In ons augustusnummer willen we hiervan graag melding maken, in een Herdenkings Special. Daar hebben wij u voor nodig. Vandaar deze oproep aan alle Indo’s waar ook ter wereld om ons te laten weten hoe u in uw eigen omgeving met anderen de 15 augustus herdenking beleeft. Wij en met ons meer dan twee-en-een-half duizend abonnees met ons en dankzij het feit dat wij meeliften met ICM-online, de Indische Internetkrant, nog zo’n 400.000 mensen meer, zijn u dankbaar voor al uw herdenkingservaringen. Indien mogelijk graag met een fotootje erbij. Zo werkt ook u mee aan een unieke, gedenkwaardige Nieuwsbrief.

Opsturen naar Hans Vogelsang hans-vogelsang@hotmail.com

 
Lees verder…

Budha

De Tibetaanse Leider "Lama Gyawang" van de leden van de Tibetaanse Orde "Karma Choping Ling" die in 1976 met zijn aanhang in de Hamtoren te Vleuten woonden. Ik hiervan heb meegekregen : " Life is a Journey not a Distination, Enjoy the Ride".10897241486?profile=original
Lees verder…

Jan de Jong (SVJ) legt op persoonlijke titel zijn  analyse over de Indische Kwestie onder de loep.

 

Inleiding


Dit is een opiniërend verslag van een lid van de overlegdelegatie van het IP, waarin persoonlijke ervaringen en observaties worden beschreven. Dit alles op persoonlijke titel.  Eind vorig jaar hebben wij een overzicht gepubliceerd over de gang van zaken in het overleg met de politiek. Het bestreek de periode vanaf Het Gebaar rond 2001 tot en met de aanbieding van de petitie van het Indisch Platform op 30 november 2010.

Het is thans tijd om u te informeren over de periode vanaf 30 november 2010 tot op heden, het begin van het zogenaamde zomerreces van de Tweede Kamer. Wij kunnen u melden dat er de laatste weken in politiek .Den Haag veel gesproken is over de Indische Kwestie. Wij zijn nog nooit zo ver geweest, maar wij zijn er nog lang niet.

 

De analyse van Jan de Jong is te downloaden op onderstaande link!

http://www.svjappenkamp.nl/nieuwsbrief/07_2011/jo_2010.pdf

 

Lees verder…

P E R S B E R I C H T

Indische Gemeenschap door de regeringspartijen
VVD, CDA en PVV in de
steek gelaten

Voor het Indisch Platform is deze behandeling van de Nederlanders
uit Indië onacceptabel, en een fatsoenlijke overheid
onwaardig


De stemming vannacht in de Tweede Kamer was historisch vanwege de tweespalt in de Kamer over de Indische kwestie. Het is uniek dat de tegenstellingen zo groot en scherp naar voren kwamen. De gehele oppositie inclusief de SGP steunde de instelling van een commissie van wijze mensen. De motie om de geschillen bespreekbaar te maken door het instellen van een Commissie van wijze personen is door de Kamer vannacht na hoofdelijke stemming met een verschil van twee stemmen verworpen. Volgens het Indisch Platform betekent dit niet dat hiermee de Indische Kwestie van tafel is. Slechts het voorstel tot instellen van een Commissie is verworpen.


Volgens het Indisch Platform is het onthutsend te moeten constateren dat de politieke wil om een einde te maken aan wat inmiddels als de Indische Kwestie door het leven gaat nog steeds ontbreekt. Op 28 april jl. stelde staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten in een gesprek met het Indisch Platform, dat het in 2000 uitgekeerde 'Gebaar' ook een finale kwijting inhield van backpay (achterstallig salaris) en oorlogsschade. "Ze liegt", stelt het Indisch Platform.

Historie

Al meer dan 65 jaar speelt de 'Indische kwestie' waardoor Nederlanders uit het voormalige Nederlands-Indië door opeenvolgende regeringen nog worden steeds gediscrimineerd. Het gaat om Nederlandse ambtenaren en militairen die tijdens en na de Japanse bezetting geen salaris ontvingen over de 41 maanden dat zij in krijgsgevangenschap zaten en werd de schade die zij door de oorlog leden evenmin vergoed. Dit in tegenstelling tot de vergoeding van oorlogsschade voor Nederlandse burgers onder de Duitse Bezetting, die geregeld was in de Wet op de Materiële Oorlogsschade. De Nederlanders uit de Oost waren expliciet van deze wet uitgesloten. "Discriminatie", zegt het Indisch Platform bij monde van haar voorzitter Herman Bussemaker.

Het Gebaar
Het feit dat volgens de staatssecretaris Het Gebaar van 2000 ook de backpay en vergoeding van oorlogsschade omvat is niet eerder zo gecommuniceerd aan het Indisch Platform.
"Een complete verrassing voor ons", aldus Bussemaker. Los daarvan heeft het NIOD een tweetal studies verricht en ook die geven aan dat Het Gebaar daar niet voor bedoeld was. De conclusie moet dan wel zijn dat ook dit Kabinet weg loopt voor zijn morele verantwoordelijkheid in deze Indische Kwestie', stelt Bussemaker resoluut. Nog steeds ontbreekt de politieke wil om de Indische Kwestie op te lossen.

Veel overleg
Dat die wil ook bij deze regering ontbreekt, bleek ook in een gesprek op 28 april jl. tussen Staatssecretaris mevrouw Veldhuijzen Van Zanten-Hyllner van VWS en het Indisch Platform. Zij is in het geheel niet op de hoogte van de Indische Kwestie. Zij heeft op advies van haar ambtenaren bij herhaling de Tweede Kamer foutief en onvolledig  geïnformeerd. Zij heeft in de gesprekken met Het Indisch Platform en gedurende het Algemeen Overleg (AO) met de Kamer op 28 april jl. en twee dagen later in het Voortgezet Algemeen Overleg (VAO) van 30 juni jl. de Indische gemeenschap respectloos, beledigend en schofferend behandeld. "Voor het Indisch Platform is deze behandeling van de Nederlanders uit Indië onacceptabel en een fatsoenlijke overheid onwaardig", zegt Herman Bussemaker.

Motie Tweede Kamer

Blijkbaar pikte ook het parlement het te kort door de bocht gaan van Staatssecretaris mevrouw Veldhuijzen Van Zanten-Hyllner niet en diende Pia Dijkstra (D66) daarop mede namens een aantal andere oppositiefracties een motie in. Die motie bestond uit twee delen. De Kamer wil dat de Nederlandse regering op een passende wijze op een daartoe passend moment aan de Nederlanders uit voormalig Nederlands-Indie erkenning en excuses aanbied. Verder wilde de Kamer dat de regering een onafhankelijke commissie van wijze personen instelt om de uitgebrachte NIOD rapporten met het Indisch Platform te bespreken en te onderzoeken wat de daadwerkelijke reikwijdte van Het Gebaar is.
Hoewel door de Tweede Kamer de behandeling van Oorlogsgetroffenen boven de politieke partijen staat blijkt dat nu het onderwerp volledig gepolitiseerd is. De oppositiepartijen steunen het Indisch Platform, de Regeringspartijen inclusief gedoogpartner PVV zijn het eens met het regeringsstandpunt.

De stemming
vannacht in de Tweede Kamer was historisch vanwege de tweespalt in de Kamer over de Indische kwestie. Het komt niet vaak voor dat de tegenstellingen zo groot en scherp naar voren kwamen. De gehele oppositie (inclusief de SGP) steunde de motie van Pia Dijkstra (D66), die mede door de andere partijen werd ingediend.

De motie om de geschillen bespreekbaar te maken door het instellen van een Commissie van wijze personen is door de Kamer vannacht na hoofdelijke stemming met een verschil van twee stemmen verworpen. Volgens het Indisch Platform betekent dit niet dat hiermee de Indische Kwestie van tafel is. Slechts het voorstel tot instellen van een Commissie is verworpen.


Regeringen hebben ook morele verantwoordelijkheid
Volgens eerdere uitspraken van de Hoge Raad der Nederlanden gaat het hier om een morele aansprakelijkheid van de Nederlandse Overheid. Zelfs Koningin Wilhelmina en dr. Drees lieten zich in gelijke bewoordingen uit. Al die jaren heeft de Nederlandse overheid deze morele aansprakelijkheid naast zich neergelegd. Nederland is het enige land ter wereld dat hierin in gebreke blijft. Alle andere westerse mogendheden ook die met koloniën in het Verre Oosten hebben inmiddels ruimhartig hun ambtenaren het achterstallig salaris betaald en hun burgers gecompenseerd voor de geleden oorlogsschade.

Het Indisch Platform heeft als onderdeel van de overeenkomst die 'Het Gebaar' wordt genoemd in 2000 bedongen dat er een onafhankelijke studie zou komen naar de backpay en oorlogsschade binnen de Indische Gemeenschap. Deze studies zijn inmiddels verschenen. De twee historici van het NIOD komen los van elkaar tot de conclusie, dat in Nederland altijd de politieke wil heeft ontbroken om deze Nederlanders gelijk te behandelen met de Nederlanders in het moederland.
Het kan toch niet zo zijn dat de Joodse slachtoffers en de Roma en Sinti hun 'Gebaar' ontvingen voor hun kille en
bureaucratische ontvangst naast hun vergoeding voor oorlogsschade en dat voor de  Nederlanders uit Indië hun 'Gebaar' ook de Backpay en de vergoeding voor geleden
oorlogsschade in zou houden.

Afwijkend standpunt
Het standpunt van het Indisch Platform is glashelder en glashard. Het Gebaar was geen finale kwijting voor backpay en oorlogsschade, ook de NIOD onderzoeken bevestigen dat. De Indische Kwestie is dus nog steeds niet opgelost. De regering blijft zich op het standpunt stellen dat Het gebaar inclusief was en het Indisch Platform gesteund door de NIOD-onderzoeken bestrijden dat.
"Ik kan niet anders concluderen dat opeenvolgende regeringen onbetrouwbaar zijn gebleken. Stel dat vandaag de dag een van onze militairen in Afghanistan onverhoopt gevangen wordt genomen, ontvangt die dan gedurende de tijd dat hij of zij gevangen zit ook geen loon? Militairen die voor Koningin én vaderland worden uitgezonden! Dat is te gek voor woorden? Voor het Indisch Platform is de behandeling van de Nederlanders uit Indië onacceptabel, en een fatsoenlijke
overheid onwaardig. Wij weten ons daarin gesteund door de Indische gemeenschap in Nederland en overzee", zegt Herman Bussemaker.

Het Indisch Platform
benadrukt dat hier niet gaat om het wekken van valse hoop, zoals gesteld door regeringspartijen, maar om het wegnemen van onrecht. De emotionele reacties op de publieke tribune tijdens de hoorzitting op 28 juni gaven aan hoe diep de frustratie in alle lagen van de Indische Gemeenschap is. "Onrecht verjaart niet!" zegt Bussemaker, "en gaat Het Indisch Platform dan ook de confrontatie met dit Kabinet aan en zal niet rusten totdat er recht is gedaan. Het Kabinet laadt nu de verdenking op zich weg te lopen voor haar morele verantwoordelijkheid vanwege de penibele financiële situatie. Hoe onbetrouwbaar kun je als overheid zijn. Ik schaam mij diep voor zo'n overheid", besluit Herman
Bussemaker, voorzitter van het Indisch Platform waarbij 24 organisaties zijn aangesloten.

Lees verder…

73 waren voor “de Indische motie” en 75 tegen

 10897241054?profile=original73 waren voor “de Indische motie” en 75 tegen, PVV stemt tegen!

Gisteren 30 juni vond de stemming plaatst van  VAO ( Verbreed Algemeen Overleg ) Oorlogsgetroffenen in Tweede Kamer dit naar aanleiding van de hoorzitting die plaatsvond op 28 juni jl. Waarbij alle oppositie partijen reeds nadrukkelijk de  Indische Kwestie steunden.  Fel werd op die bewuste  dag uitgehaald naar de staatssecretaris van VWS.

 

Om 19.30 verzamelde de opkomende  menigte uit de Indische Gemeenschap bij Luden op het Plein. Hierna trokken zij gezamenlijk naar de Plenaire Zaal van de Tweede Kamer. De Indische tribune was goed gevuld, en zij waren getuigen dat er zo’n 30 andere moties werden ingediend, en velen sneuvelden. Wordt er wel nog geregeerd vanuit uit de
“Gedoogde regering” bij het zien van dit ritueel waar alle moties ritueel worden
geslacht!

Uiteindelijk werd de Indische Motie ingediend door de PVDA die door alle oppositie partijen is ondertekend. Na het indienen van alle moties op die dag, trokken de partijen zich terug om in beraad te gaan. Om 00:30 werd begonnen met de stemming.  Aan de lopende band
werd door de partijen op de ingediende moties gestemd.
Rond 01.00 uur was de Indische
Motie aan de beurt.

Dit ging geheel anders. De griffier had een lijst met namen van alle Leden van de Kamer, die elk afzonderlijk een stem uit brachten. Vanaf de tribune waren de stemmen te
traceren uit welk vak zij kwamen wie er voor of tegen was en tot welke politieke
partij die behoort. Ook aan de lichaamstaal was het te zien bij  “nee” –
stemmers die wegdoken leek het wel.

Uit deze stemming kan ICM als redactie nu duidelijk adviseren aan de Indische Gemeenschap met populatie van 1,5 miljoen om beslist bij een volgende kabinet niet te te stemmen op  deze volgorde, ook Mauritz de Hond kan zijn Barometer 180 graden bijstellen.

 1. PVV , VVD en CDA .
INDISCHE MOTIE

De Tweede kamer in vergadering bijeen op 30 juni

Constaterende dat:
 • De Indische Kwestie na 66 jaar nog
  steeds niet is opgelost.
 • De NIOD rapporten nog nooit inhoudelijk besproken zijn in de Tweede Kamer ondanks eerdere toezeggingen.
 • Dat bij de Staatssecretaris, het Ministerie van VWS en het Indisch Platform verschil van mening bestaat over de reikwijdte van Het Gebaar.
 • De Staatssecretaris van VWS niet bereid is tot nader overleg over de Indische Kwestie
 • Da in AO van 28 juni 2011 is vastgesteld dat erkenning en excuusjes van Nederlandse regering aan de Nederlanders uit voormalige Nederlands-Indie op zijn plaats zijn.
Overwegende dat:
 • Het van groot belang is de Indische Kwestie voor eens en altijd op te lossen.
 • De NIOD Rapporten besproken moeten worden met alle betrokkenen zoals eerder is toegezegd door de
  regering.
 • Het verschil van mening over de reikwijdte van Gebaar duidelijk moet worden.

Draagt het kabinet op:
 • De erkenning en excuses van de Nederlandse regering aan de Nederlanders uit voormalig Nederlands-Indie uit te spreken op een passende wijze op een daartoe passend moment.
 • Een onafhankelijke commissie van wijze personen te benoemen om de uitgebrachte NIOD rapporten te bespreken met het Indisch Platform en te onderzoeken wat de daadwerkelijke reikwijdte van Het
  Gebaar is.
En gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekend (gesteund) door:
 Alle oppositie partijen  in de Tweede Kamer  PvDa, D66, SGP, Groen Links  ........
.
Lees verder…

Blog Topics by Tags

Monthly Archives