73 waren voor “de Indische motie” en 75 tegen

 73 waren voor “de Indische motie” en 75 tegen, PVV stemt tegen!

Gisteren 30 juni vond de stemming plaatst van  VAO ( Verbreed Algemeen Overleg ) Oorlogsgetroffenen in Tweede Kamer dit naar aanleiding van de hoorzitting die plaatsvond op 28 juni jl. Waarbij alle oppositie partijen reeds nadrukkelijk de  Indische Kwestie steunden.  Fel werd op die bewuste  dag uitgehaald naar de staatssecretaris van VWS.

 

Om 19.30 verzamelde de opkomende  menigte uit de Indische Gemeenschap bij Luden op het Plein. Hierna trokken zij gezamenlijk naar de Plenaire Zaal van de Tweede Kamer. De Indische tribune was goed gevuld, en zij waren getuigen dat er zo’n 30 andere moties werden ingediend, en velen sneuvelden. Wordt er wel nog geregeerd vanuit uit de
“Gedoogde regering” bij het zien van dit ritueel waar alle moties ritueel worden
geslacht!

Uiteindelijk werd de Indische Motie ingediend door de PVDA die door alle oppositie partijen is ondertekend. Na het indienen van alle moties op die dag, trokken de partijen zich terug om in beraad te gaan. Om 00:30 werd begonnen met de stemming.  Aan de lopende band
werd door de partijen op de ingediende moties gestemd.
Rond 01.00 uur was de Indische
Motie aan de beurt.

Dit ging geheel anders. De griffier had een lijst met namen van alle Leden van de Kamer, die elk afzonderlijk een stem uit brachten. Vanaf de tribune waren de stemmen te
traceren uit welk vak zij kwamen wie er voor of tegen was en tot welke politieke
partij die behoort. Ook aan de lichaamstaal was het te zien bij  “nee” –
stemmers die wegdoken leek het wel.

Uit deze stemming kan ICM als redactie nu duidelijk adviseren aan de Indische Gemeenschap met populatie van 1,5 miljoen om beslist bij een volgende kabinet niet te te stemmen op  deze volgorde, ook Mauritz de Hond kan zijn Barometer 180 graden bijstellen.

 1. PVV , VVD en CDA .
INDISCHE MOTIE

De Tweede kamer in vergadering bijeen op 30 juni

Constaterende dat:
 • De Indische Kwestie na 66 jaar nog
  steeds niet is opgelost.
 • De NIOD rapporten nog nooit inhoudelijk besproken zijn in de Tweede Kamer ondanks eerdere toezeggingen.
 • Dat bij de Staatssecretaris, het Ministerie van VWS en het Indisch Platform verschil van mening bestaat over de reikwijdte van Het Gebaar.
 • De Staatssecretaris van VWS niet bereid is tot nader overleg over de Indische Kwestie
 • Da in AO van 28 juni 2011 is vastgesteld dat erkenning en excuusjes van Nederlandse regering aan de Nederlanders uit voormalige Nederlands-Indie op zijn plaats zijn.
Overwegende dat:
 • Het van groot belang is de Indische Kwestie voor eens en altijd op te lossen.
 • De NIOD Rapporten besproken moeten worden met alle betrokkenen zoals eerder is toegezegd door de
  regering.
 • Het verschil van mening over de reikwijdte van Gebaar duidelijk moet worden.

Draagt het kabinet op:
 • De erkenning en excuses van de Nederlandse regering aan de Nederlanders uit voormalig Nederlands-Indie uit te spreken op een passende wijze op een daartoe passend moment.
 • Een onafhankelijke commissie van wijze personen te benoemen om de uitgebrachte NIOD rapporten te bespreken met het Indisch Platform en te onderzoeken wat de daadwerkelijke reikwijdte van Het
  Gebaar is.
En gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekend (gesteund) door:
 Alle oppositie partijen  in de Tweede Kamer  PvDa, D66, SGP, Groen Links  ........
.

Weergaven: 253

Opmerking

Je moet lid zijn van Indische Internetkrant sinds 1999 onderdeel van ICM om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Indische Internetkrant sinds 1999 onderdeel van ICM

Reactie van F.Schwab (ICM Editor) op 22 September 2016 op 12.52

VVD is dus altijd tegen geweest, ook NU!

Reactie van F.Schwab (ICM Editor) op 22 September 2016 op 12.49

Steun ACTW66 ! 

Uw donatie  kan U storten op Rabo rekening NL41 RABO 03977255 07   ten name van F.Schwab / ICM Online onder vermelding van donatie Traktaat van Wassenaar.

Reactie van F.Schwab (ICM Editor) op 22 September 2016 op 12.49

65

Reactie van Hans van Schaik op 2 Juli 2011 op 23.52

Ik heb destijds voor mijzelf het "doekje voor het bloeden" bij het gebaar aangevraagd.

Ik kreeg 1370 gulden toegewezen. Voor de kille ontvangst.( ook echt kil, het was echt winter toen we aankwamen zonder warme jassen, die had je in Batavia toch niet nodig, dus hadden wij die niet. Brrrrrrr wat was het koud!)

Waarom ik niet het volle bedrag kreeg is mij nooit verteld.......

Groet,

Hans

Reactie van Willem Cornelis de Valk op 2 Juli 2011 op 23.40

Het gebaar was 1500 gulden en later 300 gulden.Mijn moeder heb de 7500 gld aangevraagt.Maar omdat zij op 23 juni 1980 is overleden.kom zij of ik niet in aanmerking punt uit.Ik ben mijn vader kwijt ons huis en bezittingen en moeder die  met verdriet haar ogen sluit.66 jaren hebben wij opgewacht ,nou hebben wij eindelijk een ministers dat hun ouder een verband hebben met indie,en ze stemmen tegen.inplaats de gerechtigheid toepassen.Sudah wij wachten maar weer tot volgende jaren 2015.

 

 

 

Reactie van Hans van Schaik op 2 Juli 2011 op 19.17

PS

Het gebaar was geen f 7500, maar F 4022  (1822 Euro), zie 

http://www.gebaar.nl/

Dus nog minder!

Groet,

Hans

Reactie van Peter Pieplenbosch op 1 Juli 2011 op 17.26
Motie verworpen....!
Dit gezien en gehoord hebbende, ben ik van mening dat willens en wetens de regering wederom geen serieuze intentie heeft gehad om de Indische kwestie na 66 jaar tot een goed einde te willen brengen. Ze hebben nu een kans gekregen om naar de Indische samenleving toe hun serieuze bedoelingen kenbaar te maken.
Ze zien ons als de bekende luis in de pels ! Lastige vervelende en vasthoudende mensen. Wederom worden wij geschoffeerd !
Ik neem dit kabinet ook niet meer serieus ! Wat een stel hypocrieten zijn het ! Met name de PVV, VVD en de CDA is en was er zwaar op tegen ! Waarvan akte !

Stel dan ook voor om niet meer op die partijen te stemmen ! Die 1,5 miljoen stemmen hebben zij grotendeels aan ons en de Molukkers te danken ! Laat dat duidelijk zijn en nu laten zij ons in de steek !
Ik zeg nu weg met de PVV en die andere partijen die nee hebben gestemd ! Dus mensen ...Niet meer op hen stemmen !
Zij hadden voor een meerderheid kunnen zorgen en laten nu ons in de steek ! Onze hoop was op hen gevestigd ! Dat stelt teleur !

Stel nu dan ook het volgende voor en tref de regering nu ook maar eens in hun hart zoals zij ook dat bij ons doen !
De herdenking van 15 augustus a.s., moet uit protest, door de hele Indische gemeenschap massaal geboycot worden ! Die Poppenkasterij van de regering is een farce en alleen aan de buitenwereld laten zien hoe serieus zij het wel menen ! Maar als het er op aankomt voor erkenning en uitbetaling van achterstallig soldij en salaris c.q.
tegoeden, dan zijn zij plotseling niet thuis.
Wij gedenken onze eigen slachtoffer wel op onze manier en op een andere datum ...en hebben de regering daarbij niet nodig ! Gelijke monniken gelijke kappen !
Alle omringende landen hebben hun oorlogstegoeden reeds gehad en wij moeten het met een aalmoes (fl. 7.500,-) van "Het Gebaar", voor de koele en kille ontvangst, maar daarmee moeten doen en ook nog netjes dank je wel zeggen ! Dit noemen ze dan ook de "Finale kwijting" ! Hoe verzinnen ze het !

Met de huidige Woekerpolissen van de banken zijn zij , als IMF, ook als bewakers van het geld in slaap gesust ! Waarvan akte ! Dit even ter zijde !!

De dure NIOD-rapporten (van 1,9 miljoen) werden van tafel geveegd ! De ver van mijn bed show is weer begonnen en zie daar de acteurs van de Tweede Kamer voor de Indische kwestie zoals zij dat noemen komen op een onnoemelijk laat tijdstip bij elkaar om hun stem uit te brengen.

De nipte -voor ons negatieve -uitslag laat zich raden ! Bewust spannend hebben ze het wel gemaakt ! 73 voor en 75 tegen !

Zoals wij nu wederom kunnen vaststellen;
We don't need Sex, the Government fucks us every day !

Alle schijn (de sluier) dat alle kamerleden tegen willen zijn , wordt hierdoor weggenomen ! Over ambtelijke spitsvondigheid gesproken ! Daar zijn zij een meester in ! Hoe verzinnen ze dit !
Dit gezegd hebbende, wil ik ook namens wijlen mijn ouders, toch mijn dank uitbrengen aan een ieder die zich voor de Indische kwestie hebben ingespannen waarvoor mijn dank en verblijf ik met vriendelijke,doch trotse en gepaste groet, Peter Pieplenbosch, (Indo4Ever).

ADVERTENTIE.

WORDT ICM ABONNEE VOOR  4 EURO IN DE MAAND

Schrijf U vandaag nog in voor ICM abonnee.

Lees onze ICM algemene voorwaarden   -- >Hier

KVK - nummer 72173122

Advertentiee

De lente breekt aan, wat dacht U van uw tuin in bamboo design? 

https://bamboedesign.nl/


Het boek "Rapport traktaat van Wassenaar" €  50 exclusief verzendkosten, donaties boven € 50 ontvangen het boek kosteloos. Deelnemers  die zich inschrijven voor ACTW66 kosteloos. Boek wordt vrijgegeven nadat deze aan het nieuwe kabinet is overhandigd

www.calbona.nl

Graag bestel ik het ICM Jaarboek "Toegang tot de Indische Wereld"  prijs 19,95 exclusief  verzendkosten € 3,95  Bestellen

hier !  

Velen lezen nu al mijn pas uitgebrachte boek "Voorbode van het turbulente Millennium" .................

INDISCHE NEDERLANDER AAN HET WOORD. ===>>> 

Zie verder Hier 

ICM/MSN de geschiedenis van de Indische  een digitale guerrilla

kik hier on te downloaden

 http://www.diasporaindonesia.org/

=Onderzoekrapport naar tegoeden

particuliere bank en - levensverzekering van Nederlanders in Indie 1940 -1958

klik HIER

========================

Rapport

Diaspora Dispatch Memorizer for prime Minister Mark Rutte 

Download EJOS Newsletter

HIER / HERE

 

Recensie “door de ogen van het kind”  De vader van een bekende schrijver overleefde het jappenkamp door op zijn tellen te passen en door de macht van het getal de macht over zijn leven in eigen hand te houden (Adriaan van Dis, Indische Duinen). 

Leo Blokhuis schrijft boek over Indo-Rock De bekende popmuziekhistoricus Leo Blokhuis (onder andere bekend als deskundige en DJ van de “Top 1000 Aller Tijden” die aan het eind van ieder jaar op TV te zien is) is momenteel druk bezig met een standaardwerk over Indo-Rock.…  Doorgaan  

 Buitenkampers Sinds de première heeft nu al ruim 5000 bezoekers getrokken Doorgaan

 Farewell to the Indies (De Engelse vertaling van  het  boek "Weg uit Indië", verschenen in 2012) is nu op website  www.hansvervoort.nl 

gratis te downloaden als ePub, PDF-file, Kindle-file of Word-file

Of hier op ICM site downloaden HIER.Het besluit om onderzoek naar dekolonisatie van Nederlands-Indiē uit eigen zak te betalen is een diplomatieke beslissing

Mijn levensverhaal - 5     door onze correspondent in Nieuw Zeeland, Adrian Lemmens  doorgaan

Column van Ellen Hauwert


 

Likeur met spekkoek smaak predikaat fine and excellent!   Doorgaan

Pasar Malam Selamat 

Datang in Holland - boek verkrijgbaar bij Amazon.met  vertaalde  Nederlandse artikelen - Engels Doorgaan  

 

www.prepaidunion.com

 © 2020   Gemaakt door F.Schwab (ICM Editor).   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden