ICM Breaking News : Jaargang 15 | ICM BREAKING NEWS | 13 januari 2016 | Deze week ruim 314.187 hebben ICM bezocht

       
Jaargang 15  |  ICM BREAKING NEWS  | 13 januari 2016  | Deze week ruim 314.187 hebben ICM bezocht
 
                
Wij zijn ook op onze pagina's te volgen op : Facebook,  Twitter, Ning, YouTube - en gewoon op www.icm-online.nl.
 
 
Namens Het ICM team dat graag voor U klaar staat om alle Indische nieuwtjes bij u
te brengen uit Nederland en Indonesia, en op een Indisch jaar 2016 met veel retjeki (geluk)!
                
                                   Indische zaak - Het Traktaat vanWassenaar 1966 

                         Hier Onderteken petitie   < of >    Kijken wie er getekend hebben

                                               < of >   Laatste Updates   

  De Indische Kwestie....      Waar hebben we het eigenlijk over?         Door:  Jan de Jong

Voormalig Nederlands-Indië was tot de Tweede Wereldoorlog     een welvarend en vredig land.   De maatschappelijke verschillen waren toen niet anders dan die op de dag van vandaag. Natuurlijk waren er verschillen in sociale standen, maar die waren toen voornamelijk gebaseerd op het opleidingsniveau. En dat is nu nog altijd zo. Het koloniale beleid had gezorgd voor een prachtige infrastructuur en een land- en tuinbouw, onderwijs, mijnbouw, gezondheidszorg en rechtspraak van hoog niveau. En als er geen oorlog… Doorgaan om verder te lezen.

 

 
  

                                                           

 

 


 

De winterreces is voor de Kamer voorbij, komt nu de niet opgeloste Indische vluchtelingenproblematiek na 70 jaren aan de orde?Uiteraard is het voorzitterschap van Nederland nu aan de orde van de dag. Met dit voorzitterschap kan Mark Rutte met zijn delegatie zaken aan sturen omdat Syrië, Irak, en Turkije aan de grens van Nederland staat. De gebeurtenis in Keulen hebben de zaken niet eenvoudiger op gemaakt.

 

Mark Rutte hoe zit met het Verdrag Traktaat van Wassenaar 1966, dat tussen Nederland en de republiek Indonesie is gesloten? 

Op NPO – I  zondag 10 januari bij de uitzending van Buitenhof leek het er op dat machine campagne van de VVD al op volle toeren te draaien.  Nederland is weer bij de top rancking als om de kredietwaardigheid gaat, de economie groeit gestaag, de werkloosheid is gestabiliseerd, en vluchtelingenproblematiek lijkt te zijn gestroomlijnd.

“Nederland is 1 van de weinige landen in Europa die naar buiten gekeerd is”, aldus Mark Rutte, “wij zijn een handelsland, net als Zweden. Wij moeten het van handelsverdragen hebben, en wat het referendum betreft van de Oekraïne,  is absoluut niet een poging tot toetreding tot Europa, is een… Doorgaan om verder te lezen 

Toelichting op het akkoord over Backpay  

 Algemeen

De Nederlandse regering heeft blijkens de brief van de staats-secretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal van 3 november 2015 (Kamerstukken II 2015/16, 20 454, nr. 115) erkend dat regelingen met betrekking tot de achterstallige salarissen van militairen en ambtenaren in dienst van Nederlands-Indië, de zogenaamde backpay,  en de regelingen met betrekking tot de geleden oorlogsschade te lang op zich hebben laten wachten.

en In de voornoemde brief heeft de regering geconstateerd dat een integrale oplossing voor de Indische kwestie, die zowel door het kabinet als door het Indisch Platform kon worden geaccepteerd en… Doorgaan om verder te lezen. 

 
 
Het betoog van de heer G. Spong over de vermeende Nederlandse oorlogsmisdaden gepleegd in het Voormalig Nederlands Indië is eenzijdig en derhalve onvolledig!
Geachte redactie,
Ik beveel de heer Spong aan kennis te nemen van de inhoud van bijgevoegde bijlagen en de film te bekijken waarin graven worden getoond van bijvoorbeeld de familie Engelenburg.  Uit de op de kruizen aangegeven geboortedata blijken hier volwassen vrouwen begraven te liggen en kinderen van enkele jaren oud.  In de Bersiap periode 1945-1947 en ook later tot 1949 zijn met name “Indische Buitenkampers”… Doorgaan om verder te lezen.
  Oproep aan alle leden van de Tweede Kamercommissie VWS voor de continuering debat Indische Kwestie 10 december jl. met Martin van Rijn ! … Doorgaan  lees verder.
 

 

Nabestaanden treinkapers slepen Staat voor de rechter

De nabestaanden van twee in 1977 bij De Punt doodgeschoten Molukse treinkapers hebben de Nederlandse Staat aansprakelijk gesteld voor hun dood. Volgens hun advocaat Liesbeth Zegveld    is er voldoende bewijs dat Max Papilaja en Hansina Uktolseja bij de beëindiging van de kaping door mariniers van dichtbij zijn geëxecuteerd. De staat wordt gedagvaard voor een zitting op 23 december bij de rechtbank in Den Haag. De nabestaanden willen dat de rechtbank een oordeel velt over de aansprakelijkheid van de staat. Dat is nodig om vervolgens een schadevergoeding te kunnen vaststellen, al is dat volgens Zegveld niet het hoofddoel. "Het is niet aan de uitvoerende macht, die beschikt… Doorgaan lees verder.

 

Japan wil kwestie 'troostmeisjes' definitief regelen

VANDAAG,
 
10:53
 
De Japanse minister Kishida na een kabinetsvergadering over de troostmeisjes AF 
 

De Japanse minister van Buitenlandse Zaken Kishida reist maandag naar Zuid-Korea om een definitieve regeling voor de kwestie van de Zuid-Koreaanse 'troostmeisjes' voor te stellen.  Die kwestie gaat terug naar de Tweede Wereldoorlog, toen Zuid-Korea door Japan werd bezet. Koreaanse meisjes en vrouwen,…  Doorgaan om verder te lezen.

 

Gratis maandelijks magazine | Jaargang 7, december 2015

jaargang 7 | december 2015 | oplage:  8500  | Hoofdredacteur:  Hans Vogelsang

info@indisch-centrum-denhaag.nl o.v.v. Gratis abonnement NICC Magazine .

In  het   december nummer van NICC Magazine  met daarin onder andere de volgende onderwerpen met:  

Nasleep akkoord…  Doorgaan om verder te lezen   

Besluit backpay uitbetaling KNIL

  De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

 

Besluit:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

a) De minister: de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

b) De uitvoeringsorganisatie: de door de minister aan te wijzen organisatie die onderhavige regeling uitvoert;

c) Backpay: eenmalige uitkering van netto 25.000…

Doorgaan  om verder te lezen.
 


Opheldering’ SP, PVV en D66 naar aanleiding KNIL kindsoldaten.  SP,  D66 en PVV naar aanleiding van het nieuws dat het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) in het begin van de Tweede Wereldoorlog kindsoldaten heeft geworven, ’Opheldering’ Doorgaan om verder te lezen. 

 

 

FORUM

AANDACHT VOOR BIRMA-THAILANDCLAIM VAN TFIR OP THAILANDBLOG

The Indonesian Fashion of the 21st Century

The Indonesian Fashion of the 21st…Doorgaan

.

Het gezicht achter een plunjezak Door: Nanneke Wigard

Het gezicht achter een plunjezak    Door:  Nanneke…Doorgaan

Ontwikkelingen pasar malam volop in beweging, is er wel opvolging?

Ontwikkelingen pasar malam volop in beweging, is er wel opvolging?…Doorgaan

 

Waarom wij zo weinig van de oorlog in Indonesië weten Door: Ronald ...

Waarom wij zo weinig van de oorlog in Indonesië…Doorgaan

 

Opluchting, emotie en tranen in de Kamer over de Indische kwestie!

Opluchting,  emotie en tranen in de Kamer over de Indische kwestie!……Doorgaan

Brief van Martin van Rijn WVS aan Vz. Tweede Kamer der Staten-Gener...

Als ’KNIL kindsoldaat - Veel heb ik verdrongen’

Exclusieve artikelen van de Telegraaf redactieFoto: Jos Schuurman’KNIL Soldaat - Veel heb ik verdrongen’Roy KlopperLaurens van Akkeren (80) staat op de backpay-lijst van het Indisch Platform als een van de drie oud-kindsoldaten die het…Doorgaan

 

Opheldering’ SP en D66 naar aanleiding KNILL kindsoldaten

 

 

Pasar Malams Jaar Kalender 2016  is uit (Update 8/1-2016)

 

 

 ******** Nieuw Nieuw )Pasar Malams Jaar Kalender 2016 (Update 8/1-2016) is uit,

klik op doorgaan om te raadplegen.

 

 

Nu te bestellen ICM Jaar Overzicht Hoe ?  via  bestel@ICM-online.nl 

 

Alle onderwerpen komen in beeld o.a. de politiek en de Indische kwestie

 

 

  
  
 
 
                 
Namens Het ICM team dat graag voor U klaar staat om alle Indische nieuwtjes bij u
te brengen uit Nederland en Indonesia, en op een Indisch jaar 2016 met veel retjeki (geluk)!
 
 


                          

                                Indische zaak - Het Traktaat vanWassenaar 1966 

                         Hier Onderteken petitie   < of >    Kijken wie er getekend hebben

                                               < of >   Laatste Updates   

 

  De Indische Kwestie....      Waar hebben we het eigenlijk over?         Door:  Jan de Jong

Voormalig Nederlands-Indië was tot de Tweede Wereldoorlog     een welvarend en vredig land.   De maatschappelijke verschillen waren toen niet anders dan die op de dag van vandaag. Natuurlijk waren er verschillen in sociale standen, maar die waren toen voornamelijk gebaseerd op het opleidingsniveau. En dat is nu nog altijd zo. Het koloniale beleid had gezorgd voor een prachtige infrastructuur en een land- en tuinbouw, onderwijs, mijnbouw, gezondheidszorg en rechtspraak van hoog niveau. En als er geen oorlog… Doorgaan om verder te lezen.

 

 
                                                             

 

 De winterreces is voor de Kamer voorbij, komt nu de niet opgeloste Indische vluchtelingenproblematiek na 70 jaren aan de orde?  Uiteraard is het voorzitterschap van Nederland nu aan de orde van de dag. Met dit voorzitterschap kan Mark Rutte met zijn delegatie zaken aan sturen omdat Syrië, Irak, en Turkije aan de grens van Nederland staat. De gebeurtenis in Keulen hebben de zaken niet eenvoudiger op gemaakt.

Redenerend zijn al dit soorten ontwikkelingen toch de bemoeinissen van de Nederlandse regeringen op een rij dat stamt al sinds het voormalige Indie,  die onnodig de Nederlanders voor een  onnodig… Doorgaan om verder te lezen.


 

 

Mark Rutte hoe zit met het Verdrag Traktaat van Wassenaar 1966, dat tussen Nederland en de republiek Indonesie is gesloten?

 

Op NPO – I  zondag 10 januari bij de uitzending van Buitenhof leek het er op dat machine campagne van de VVD al op volle toeren te draaien.  Nederland is weer bij de top rancking als om de kredietwaardigheid gaat, de economie groeit gestaag, de werkloosheid is gestabiliseerd, en vluchtelingenproblematiek lijkt te zijn gestroomlijnd.

“Nederland is 1 van de weinige landen in Europa die naar buiten gekeerd is”, aldus Mark Rutte, “wij zijn een handelsland, net als Zweden. Wij moeten het van handelsverdragen hebben, en wat het referendum betreft van de Oekraïne,  is absoluut niet een poging tot toetreding tot Europa, is een… Doorgaan om verder te lezen.

 

 

Toelichting op het akkoord over Backpay  

 

Algemeen

De Nederlandse regering heeft blijkens de brief van de staats-secretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal van 3 november 2015 (Kamerstukken II 2015/16, 20 454, nr. 115) erkend dat regelingen met betrekking tot de achterstallige salarissen van militairen en ambtenaren in dienst van Nederlands-Indië, de zogenaamde backpay,  en de regelingen met betrekking tot de geleden oorlogsschade te lang op zich hebben laten wachten.

en In de voornoemde brief heeft de regering geconstateerd dat een integrale oplossing voor de Indische kwestie, die zowel door het kabinet als door het Indisch Platform kon worden geaccepteerd en… Doorgaan om verder te lezen.

 


 
 
Het betoog van de heer G. Spong over de vermeende Nederlandse oorlogsmisdaden gepleegd in het Voormalig Nederlands Indië is eenzijdig en derhalve onvolledig!
Geachte redactie,
Ik beveel de heer Spong aan kennis te nemen van de inhoud van bijgevoegde bijlagen en de film te bekijken waarin graven worden getoond van bijvoorbeeld de familie Engelenburg.  Uit de op de kruizen aangegeven geboortedata blijken hier volwassen vrouwen begraven te liggen en kinderen van enkele jaren oud.  In de Bersiap periode 1945-1947 en ook later tot 1949 zijn met name “Indische Buitenkampers”… Doorgaan om verder te lezen.
 
  Oproep aan alle leden van de Tweede Kamercommissie VWS voor de continuering debat Indische Kwestie 10 december jl. met Martin van Rijn ! … Doorgaan  lees verder.
 

 

Nabestaanden treinkapers slepen Staat voor de rechter

De nabestaanden van twee in 1977 bij De Punt doodgeschoten Molukse treinkapers hebben de Nederlandse Staat aansprakelijk gesteld voor hun dood. Volgens hun advocaat Liesbeth Zegveld    is er voldoende bewijs dat Max Papilaja en Hansina Uktolseja bij de beëindiging van de kaping door mariniers van dichtbij zijn geëxecuteerd. De staat wordt gedagvaard voor een zitting op 23 december bij de rechtbank in Den Haag. De nabestaanden willen dat de rechtbank een oordeel velt over de aansprakelijkheid van de staat. Dat is nodig om vervolgens een schadevergoeding te kunnen vaststellen, al is dat volgens Zegveld niet het hoofddoel. "Het is niet aan de uitvoerende macht, die beschikt… Doorgaan lees verder.

 

Japan wil kwestie 'troostmeisjes' definitief regelen

VANDAAG,
 
10:53
 
De Japanse minister Kishida na een kabinetsvergadering over de troostmeisjes AF

 

De Japanse minister van Buitenlandse Zaken Kishida reist maandag naar Zuid-Korea om een definitieve regeling voor de kwestie van de Zuid-Koreaanse 'troostmeisjes' voor te stellen.  Die kwestie gaat terug naar de Tweede Wereldoorlog, toen Zuid-Korea door Japan werd bezet. Koreaanse meisjes en vrouwen,…

Doorgaan om verder te lezen.

 

Gratis maandelijks magazine | Jaargang 7, december 2015

jaargang 7 | december 2015 | oplage:  8500  | Hoofdredacteur:  Hans Vogelsang

info@indisch-centrum-denhaag.nl o.v.v. Gratis abonnement NICC Magazine .

In  het   december nummer van NICC Magazine  met daarin onder andere de volgende onderwerpen met:  

Nasleep akkoord…  Doorgaan om verder te lezen 

 

Besluit backpay uitbetaling KNIL

  De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

 

Besluit:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

a) De minister: de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

b) De uitvoeringsorganisatie: de door de minister aan te wijzen organisatie die onderhavige regeling uitvoert;

c) Backpay: eenmalige uitkering van netto 25.000…

Doorgaan  om verder te lezen.
 

Opheldering’ SP, PVV en D66 naar aanleiding KNIL kindsoldaten.  SP,  D66 en PVV naar aanleiding van het nieuws dat het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) in het begin van de Tweede Wereldoorlog kindsoldaten heeft geworven, ’Opheldering’ Doorgaan om verder te lezen. 

 

 

FORUM

AANDACHT VOOR BIRMA-THAILANDCLAIM VAN TFIR OP THAILANDBLOG

The Indonesian Fashion of the 21st Century

The Indonesian Fashion of the 21st…Doorgaan

.

Het gezicht achter een plunjezak Door: Nanneke Wigard

Het gezicht achter een plunjezak    Door:  Nanneke…Doorgaan

Ontwikkelingen pasar malam volop in beweging, is er wel opvolging?

Ontwikkelingen pasar malam volop in beweging, is er wel opvolging?…Doorgaan

 

Waarom wij zo weinig van de oorlog in Indonesië weten Door: Ronald ...

Waarom wij zo weinig van de oorlog in Indonesië…Doorgaan

 

Opluchting, emotie en tranen in de Kamer over de Indische kwestie!

Opluchting,  emotie en tranen in de Kamer over de Indische kwestie!……Doorgaan

Brief van Martin van Rijn WVS aan Vz. Tweede Kamer der Staten-Gener...

Als ’KNIL kindsoldaat - Veel heb ik verdrongen’

Exclusieve artikelen van de Telegraaf redactieFoto: Jos Schuurman’KNIL Soldaat - Veel heb ik verdrongen’Roy KlopperLaurens van Akkeren (80) staat op de backpay-lijst van het Indisch Platform als een van de drie oud-kindsoldaten die het…Doorgaan

 

Opheldering’ SP en D66 naar aanleiding KNILL kindsoldaten

 

 

Pasar Malams Jaar Kalender 2016  is uit (Update 8/1-2016)

 

 

 ******** Nieuw Nieuw )Pasar Malams Jaar Kalender 2016 (Update 8/1-2016) is uit,

klik op doorgaan om te raadplegen.

 

 

Nu te bestellen ICM Jaar Overzicht Hoe ?  via  bestel@ICM-online.nl 

 

Alle onderwerpen komen in beeld o.a. de politiek en de Indische kwestie

 

 

  
  

Weergaven: 173

Opmerking

Je moet lid zijn van ACTW-66 Traktaat van Wassenaar. 65 euro eenmalig om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van ACTW-66 Traktaat van Wassenaar. 65 euro eenmalig

ADVERTENTIE.

Wonen - huren - inschrijven ressort op Bali?

Wonen - huren - inschrijven resort op Bali?

Wonen - huren - inschrijven ressort op Bali?

ICM Project & Events heeft plan opgezet om een vestigen te openen op Bali. ICM Bali zal zich richten op de groep Indische Nederlanders die in Indonesië zijn geboren, en daar hebben geleefd.

Op latere leeftijd ontstaat de behoefte om in Indonesië te willen wonen. Veel signalen komen uit de woon zorg van de ouderen en de geeigende stichtingen.

ICM is een gesprek met diverse partijen om dit te realiseren. Eerst zal huren voor kort - en lang verblijf…

Doorgaan

WORDT ICM ABONNEE VOOR  6 EURO IN DE MAAND

Schrijf U vandaag nog in voor ICM abonnee.

Lees onze ICM algemene voorwaarden   -- >Hier

KVK - nummer 72173122

Onze adverteerders

NIEUW - Zalen Centrum &  Events Harderwijk

IN CENTRUM GELEGEN VAN NEDERLAND…

Meer  Info klik op Doorgaan

De lente breekt aan, wat dacht U van uw tuin in bamboo design? 

https://bamboedesign.nl/

Rapport Traktaat van Wassenaar aanbieding aan de Tweede Kamer.

Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 6 februari 2020

7. Agendapunt:

Verzoek van de Federatie Indische Nederlanders, namens ICM Online, tot aanbieding van het boek 'Rapport traktaat van Wassenaar'

Zaak:

Brief derden - Federatie Indische Nederlanders te Den Haag - 13 januari 2020 Verzoek Federatie Indische Nederlanders, namens ICM Online, tot aanbieding boek 'Rapport traktaat van Wassenaar' - 2020Z00267

Besluit:…

Doorgaan


Het boek "Rapport traktaat van Wassenaar" €  50 exclusief verzendkosten, donaties boven € 50 ontvangen het boek kosteloos. Deelnemers  die zich inschrijven voor ACTW66 kosteloos. Boek wordt vrijgegeven nadat deze aan het nieuwe kabinet is overhandigd

www.calbona.nl

Graag bestel ik het ICM Jaarboek "Toegang tot de Indische Wereld"  prijs 19,95 exclusief  verzendkosten € 3,95  Bestellen

hier !  

Velen lezen nu al mijn pas uitgebrachte boek "Voorbode van het turbulente Millennium" .................

INDISCHE NEDERLANDER AAN HET WOORD. ===>>> 

Zie verder Hier 

ICM/MSN de geschiedenis van de Indische  een digitale guerrilla

kik hier on te downloaden

 http://www.diasporaindonesia.org/

=Onderzoekrapport naar tegoeden

particuliere bank en - levensverzekering van Nederlanders in Indie 1940 -1958

klik HIER

========================

Rapport

Diaspora Dispatch Memorizer for prime Minister Mark Rutte 

Download EJOS Newsletter

HIER / HERE

 

Recensie “door de ogen van het kind”  De vader van een bekende schrijver overleefde het jappenkamp door op zijn tellen te passen en door de macht van het getal de macht over zijn leven in eigen hand te houden (Adriaan van Dis, Indische Duinen). 

Leo Blokhuis schrijft boek over Indo-Rock De bekende popmuziekhistoricus Leo Blokhuis (onder andere bekend als deskundige en DJ van de “Top 1000 Aller Tijden” die aan het eind van ieder jaar op TV te zien is) is momenteel druk bezig met een standaardwerk over Indo-Rock.…  Doorgaan  

 Buitenkampers Sinds de première heeft nu al ruim 5000 bezoekers getrokken Doorgaan

 Farewell to the Indies (De Engelse vertaling van  het  boek "Weg uit Indië", verschenen in 2012) is nu op website  www.hansvervoort.nl 

gratis te downloaden als ePub, PDF-file, Kindle-file of Word-file

Of hier op ICM site downloaden HIER.Het besluit om onderzoek naar dekolonisatie van Nederlands-Indiē uit eigen zak te betalen is een diplomatieke beslissing

Mijn levensverhaal - 5     door onze correspondent in Nieuw Zeeland, Adrian Lemmens  doorgaan

Column van Ellen Hauwert


 

Likeur met spekkoek smaak predikaat fine and excellent!   Doorgaan

Pasar Malam Selamat 

Datang in Holland - boek verkrijgbaar bij Amazon.met  vertaalde  Nederlandse artikelen - Engels Doorgaan  

 

www.prepaidunion.com

 © 2022   Gemaakt door F.Schwab (ICM Editor).   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden