Alle berichten (3)

Sorteer op

Te koop Villa op Bali

10951577269?profile=RESIZE_584x

 

10967746254?profile=RESIZE_710x

 

 

Een  prachtige villa te koop in een rustige omgeving met een echte antieke collectie uit Indonesië die de trots van vele musea zou zijn. Villa beschikt over 10 slaapkamers.    Locatie  van UMA SENI verborgen in het dorp Kesiman, Denpasar, ligt dicht bij de rondweg van Sanur biedt gemakkelijke toegang tot het westen, oosten en zuiden van Bali.  

De prijs is vijfentwintig miljard = Rp. 25 Miliard  = 1.535.036,37 Euro  inclusief  alle meubels  van de indonesische antiekcollectie van museumkwaliteit.

Voor meer  informatie info@icm-onine.nl 

10951581653?profile=RESIZE_710x

 10951583069?profile=RESIZE_710x

10951583669?profile=RESIZE_710x

10951584293?profile=RESIZE_710x

10951585885?profile=RESIZE_710x

 

 

Lees verder…

Bij Het Indisch Manifest

 

10929337288?profile=RESIZE_400xHalbe Zijlstra, de man in de Tweede Kamer die de afschuwelijke daden van Kabinet Drees aan de kaak stelde.  Een volksvertegenwoordiger met hoofdletters, en durf waar het volk vertrouwen in heeft, een voorbeeld!

Bij de manifestatie van Indisch Platform op het Plein destijds, werd deze kwestie aan de orde gesteld  waar al dat geld is gebleven van het Traktaat.  Voorts stelde dat bij finale kwijting de claim niet elders gezet kan worden.   Waar zijn die volksvertegenwoordigers van nu, anno 2023 gebleven.  Is dit demogratie als 15.000 man een petitie aanbied aan de Tweede Kamer en  de Voorzitter dit afdoet als een “briefwisseling” in plaats om de zaak direct op te pakken, die om urgentie vraagt?

 Keer op keer probeert ICM  &  ACTW-66  de voorzitters en  de leden in de Tweede Kamer te vergewissen van deze misdaden van Kabinet Drees door dit  bij hen onder de aandacht te brengen.  Links – en rechts wordt wel geïnformeerd door een enkel lid,  “van  hoe ver is de VVD met deze zaak ?”

 

De oorlogsmisdaden van de Kabinet Drees zijn door het NIOD al ontgonnen, ondanks deze al ruim daterend uit de jaren 1947/1948.

De bewindvoerder die in 2015 de opdracht hiertoe gaf, is naar waarschijnlijkheid Bert Koenders van Min. BuZa.,  had een goede inschatting gemaakt. Dit soort zaken waar men zich diep voor moet schamen, moet je niet bij de huidige Tweede Kamer poneren, gewoon bij het NIOD instituut met harde feiten.  Overigens die achter de feiten aanliepen want vooraf was redactie ICM hier al met haar conclusies gekomen, en de Belgische docu maker. Mark Rutte hoefde de voorzet van Bert Koenders (NIOD)  slechts in te koppen en een voltreffer.  Rutte bood zijn excuses aan de republiek Indonesië  met een schadevergoeding.  Dit stond de volgende dag breed uit in alle  kranten van de republiek Indonesië. Wat deed het voltallige Tweede Kamer kwam in opstand, en de gesubsieerde collega’s van ICM wilde een kort geding spannen tegen de Mark Rutte. In de Tweede Kamer ging zeker weer om de centen en kennen de geschiedenis en dossier niet die Drees onzichtbaar heeft gemaakt.

Ondergetekende, die letterlijk door Halbe werd gesteund, dacht ook die steun  te kunnen vinden bij de leden van de Tweede Kamer.   Ja,  de VVD  (Mark Harbers) wierp zich gelukkig in augustus 2021 op.  Vooraf  reeds in maart na veel verzoeken daterend vanaf februari 2020,  kwam de Tweede Kamer  dat de petitie plus de rapporten te mogen aanbieden op 15 maart 2022,  dus ruim 2 jaar later, u leest het goed 2 jaar later,  en dan zitten er 158 leden in de Tweede Kamer, niet te bevatten ! 

Vervolgens na vele heen - en weer communicatie,  komt de voorzitter met een verhaal dat de zaak via briefwisseling is afgedaan,  wegens de AVG wetgeving niet werd geopenbaard op de webportaal van de Tweede Kamer.  Ofwel in de prullenbak is verdwenen,  net als Drees!  Een petitie van 15.000 met 60 rapporten, die een miljoen hebben gekost. 

Een verdrag dat Nederland niet is nagekomen, zo maar in  het niets verdwenen, dat ook bij de Ombudsman  de bellen deed rinkelen, ook zijn rapporten werden niet gelezen door de Tweede Kamer .  De Tweede Kamerleden  die hoegenaamd het volk vertegenwoordigt,  heerlijk op reces  gaan van bijna drie weken, dan in de zomer weer een reces van 2 maanden!  Voor ondergetekende was er  nooit een reces, er is nooit een reces als om het voormalige Indië gaat!   Nederland is nota bene door de gordel van smaragd 1 van de rijkste landen geworden, waar Kon.Huis fors van  deze Indische graanschuur profiteerde.

Voorzitter  mevrouw Bergkamp, 

Het volgende;  15.000 mensen die petitie hebben getekend zijn niet eens op de hoogte dat op 15 maart 2022 de aanbieding aan de Tweede Kamer heeft plaatsgevonden -     De overige Kamerleden zijn hier niet eens van op de hoogte dat alles in de prullenbak is verdwenen, hebben niet de mogelijkheid gehad om deze te lezen, de persoonlijke verhalen wat mensen allemaal aan bezittingen hebben verloren, de behandeling in Nederland als tweede rangburgers. -     De Media is hiervan niet op de hoogte. --    Kortom het hele volk is niet op de hoogte van deze misdaden van Kabinetten Drees, dit is toch?   Behalve die geleegde oorlog misdaden. Pikant maakt het dat  de  Nederlandse Indische burgers worden bestolen door een Overheid. 

U en Tweede Kamer hebben de schijn net als de overige Kabinetten Drees het Traktaat van Wassenaar 1966 onder het tapijt te willen vegen met afdoen van deze zaak als "Briefwisseling".  Neem een voorbeeld aan Mark Rutte, en Halbe Zijlstra mensen met durf!

Daarom zal ondergetekende  de achterban verzoeken om hun pijlen niet meer op ondergetekende richten  omdat  ondergetekende na 6 jaar te ontlasten van deze last.  Zich wende  tot  U en de Tweede Kamer  voor door  U genomen beslissing, zodat ik eindelijk met reces kan gaan.

Ondergetekende

Ferry Schwab sr,

ICM  redactie   &  vz. Delegatie ACTW-66

Lees verder…
10923337687?profile=RESIZE_710xACTW-66  ( Actie Comite Traktaat van Wassenaar)  heeft ruim  een 1 miljoen uitgegeven aan rapporten met onderzoeken.  
 

Waarom krijgt Vera Berkamp  (Vz . Tweede Kamer ) nu ook een rode kaart, inmiddels heeft ze  van  anderen al rode kaart op zak?  Tot ongenoegen van de voorzitter Nationale Ombudsman worden zijn rapporten niet gelezen door De Tweede Kamer, het vertrouwen  in de Tweede Kamer is tot nul gedaald. 

Zie links de foto met een stapel rapporten met persoonlijke verhalen, waar ruim zes jaar aan is gewerkt door het Team / delegatie van ACTW-66. 

 Deze werden op 15 maart 2022 in de Tweede Kamer overhandigd. Is dit nu bekend bij De Tweede Kamerleden en Media?   Dit naast 15.000 mensen die hun handtekening hebben gezet?     Bekend bij 2 miljoen Indo’s?  Weet heel Nederland van deze petitie die toeslag affaire ver doet overtreffen?

Samenvattend; Bizar eigenlijk,  heel Nederland is niet op de hoogte van de aanbieding 15 maart 2022 en het bestaan van het verdrag Traktaat van Wassenaar.  Omdat De Overheid al 60 jaren het verdrag traktaat onder de radar houdt.  Anno 2022 nu het Kabinet, Politiek en de Media zich rot schamen dat dit bekend wordt.   

Geld,  die de republiek Indonesië aan Nederland betaalde bestemd voor de Nederlandse Indische Burgers, die hun bezittingen met banktegoeden hebben verloren in de periode 1947 - 1962. Ruim 500.000 burgers zijn het.  Waar is die 7,2 miljard gebleven?   Gebruikt in 1966 voor de wederopbouw en/of AOW?

 Constatering; Nadat de Ombudsman er te pas moest komen en onder dreiging van ACTW-66 Raad van State gaat inschakelen,  

kwam Vera Bergkamp met informatie, dat om AVG deze aanbieding van petitie niet op website geopenbaard mocht worden,  dat als "briefwisseling"  is vastgeld, vreemde gang van zaken ?  En  niet zoals het regulier geldt bij petitie aanbiedingen dat actie er op volgt..  Verzekerde wel degelijk is behandeld in de procedurevergadering waar priotering en bij  de debatten worden gebruikt, en verzekerde dat deze "dure rapporten"  aan alle politieke partijen  werd overhandigd.

Concluderend: 15 maart 2022 aangeboden tot op heden hebben de 158 Tweede Kamerleden niet de moeite genomen om deze zaak op te lossen door Kabinet Rutte ter verantwoording te roepen: Waarom de mensen na 60 jaar hun eigen geld nog steeds is betaald.  De Tweede Kamer onderleiding van Vz Vera Bergkamp verschuilt zich achter AVG zodat Het Traktaat onder radar blijft.

Blijft toch een zaak het hoogste orgaan de Raad van State in te schakelen. 

 

 

 
Lees verder…

Blog Topics by Tags

Monthly Archives