Bij Het Indisch Manifest

 

10929337288?profile=RESIZE_400xHalbe Zijlstra, de man in de Tweede Kamer die de afschuwelijke daden van Kabinet Drees aan de kaak stelde.  Een volksvertegenwoordiger met hoofdletters, en durf waar het volk vertrouwen in heeft, een voorbeeld!

Bij de manifestatie van Indisch Platform op het Plein destijds, werd deze kwestie aan de orde gesteld  waar al dat geld is gebleven van het Traktaat.  Voorts stelde dat bij finale kwijting de claim niet elders gezet kan worden.   Waar zijn die volksvertegenwoordigers van nu, anno 2023 gebleven.  Is dit demogratie als 15.000 man een petitie aanbied aan de Tweede Kamer en  de Voorzitter dit afdoet als een “briefwisseling” in plaats om de zaak direct op te pakken, die om urgentie vraagt?

 Keer op keer probeert ICM  &  ACTW-66  de voorzitters en  de leden in de Tweede Kamer te vergewissen van deze misdaden van Kabinet Drees door dit  bij hen onder de aandacht te brengen.  Links – en rechts wordt wel geïnformeerd door een enkel lid,  “van  hoe ver is de VVD met deze zaak ?”

 

De oorlogsmisdaden van de Kabinet Drees zijn door het NIOD al ontgonnen, ondanks deze al ruim daterend uit de jaren 1947/1948.

De bewindvoerder die in 2015 de opdracht hiertoe gaf, is naar waarschijnlijkheid Bert Koenders van Min. BuZa.,  had een goede inschatting gemaakt. Dit soort zaken waar men zich diep voor moet schamen, moet je niet bij de huidige Tweede Kamer poneren, gewoon bij het NIOD instituut met harde feiten.  Overigens die achter de feiten aanliepen want vooraf was redactie ICM hier al met haar conclusies gekomen, en de Belgische docu maker. Mark Rutte hoefde de voorzet van Bert Koenders (NIOD)  slechts in te koppen en een voltreffer.  Rutte bood zijn excuses aan de republiek Indonesië  met een schadevergoeding.  Dit stond de volgende dag breed uit in alle  kranten van de republiek Indonesië. Wat deed het voltallige Tweede Kamer kwam in opstand, en de gesubsieerde collega’s van ICM wilde een kort geding spannen tegen de Mark Rutte. In de Tweede Kamer ging zeker weer om de centen en kennen de geschiedenis en dossier niet die Drees onzichtbaar heeft gemaakt.

Ondergetekende, die letterlijk door Halbe werd gesteund, dacht ook die steun  te kunnen vinden bij de leden van de Tweede Kamer.   Ja,  de VVD  (Mark Harbers) wierp zich gelukkig in augustus 2021 op.  Vooraf  reeds in maart na veel verzoeken daterend vanaf februari 2020,  kwam de Tweede Kamer  dat de petitie plus de rapporten te mogen aanbieden op 15 maart 2022,  dus ruim 2 jaar later, u leest het goed 2 jaar later,  en dan zitten er 158 leden in de Tweede Kamer, niet te bevatten ! 

Vervolgens na vele heen - en weer communicatie,  komt de voorzitter met een verhaal dat de zaak via briefwisseling is afgedaan,  wegens de AVG wetgeving niet werd geopenbaard op de webportaal van de Tweede Kamer.  Ofwel in de prullenbak is verdwenen,  net als Drees!  Een petitie van 15.000 met 60 rapporten, die een miljoen hebben gekost. 

Een verdrag dat Nederland niet is nagekomen, zo maar in  het niets verdwenen, dat ook bij de Ombudsman  de bellen deed rinkelen, ook zijn rapporten werden niet gelezen door de Tweede Kamer .  De Tweede Kamerleden  die hoegenaamd het volk vertegenwoordigt,  heerlijk op reces  gaan van bijna drie weken, dan in de zomer weer een reces van 2 maanden!  Voor ondergetekende was er  nooit een reces, er is nooit een reces als om het voormalige Indië gaat!   Nederland is nota bene door de gordel van smaragd 1 van de rijkste landen geworden, waar Kon.Huis fors van  deze Indische graanschuur profiteerde.

Voorzitter  mevrouw Bergkamp, 

Het volgende;  15.000 mensen die petitie hebben getekend zijn niet eens op de hoogte dat op 15 maart 2022 de aanbieding aan de Tweede Kamer heeft plaatsgevonden -     De overige Kamerleden zijn hier niet eens van op de hoogte dat alles in de prullenbak is verdwenen, hebben niet de mogelijkheid gehad om deze te lezen, de persoonlijke verhalen wat mensen allemaal aan bezittingen hebben verloren, de behandeling in Nederland als tweede rangburgers. -     De Media is hiervan niet op de hoogte. --    Kortom het hele volk is niet op de hoogte van deze misdaden van Kabinetten Drees, dit is toch?   Behalve die geleegde oorlog misdaden. Pikant maakt het dat  de  Nederlandse Indische burgers worden bestolen door een Overheid. 

U en Tweede Kamer hebben de schijn net als de overige Kabinetten Drees het Traktaat van Wassenaar 1966 onder het tapijt te willen vegen met afdoen van deze zaak als "Briefwisseling".  Neem een voorbeeld aan Mark Rutte, en Halbe Zijlstra mensen met durf!

Daarom zal ondergetekende  de achterban verzoeken om hun pijlen niet meer op ondergetekende richten  omdat  ondergetekende na 6 jaar te ontlasten van deze last.  Zich wende  tot  U en de Tweede Kamer  voor door  U genomen beslissing, zodat ik eindelijk met reces kan gaan.

Ondergetekende

Ferry Schwab sr,

ICM  redactie   &  vz. Delegatie ACTW-66

E-mail me wanneer mensen hun opmerkingen achterlaten –

U moet lid zijn van ACTW-66 Traktaat van Wassenaar. 65 euro eenmalig om opmerkingen toe te voegen!

Doe mee ACTW-66 Traktaat van Wassenaar. 65 euro eenmalig

Blog Topics by Tags

Monthly Archives