10923337687?profile=RESIZE_710xACTW-66  ( Actie Comite Traktaat van Wassenaar)  heeft ruim  een 1 miljoen uitgegeven aan rapporten met onderzoeken.  
 

Waarom krijgt Vera Berkamp  (Vz . Tweede Kamer ) nu ook een rode kaart, inmiddels heeft ze  van  anderen al rode kaart op zak?  Tot ongenoegen van de voorzitter Nationale Ombudsman worden zijn rapporten niet gelezen door De Tweede Kamer, het vertrouwen  in de Tweede Kamer is tot nul gedaald. 

Zie links de foto met een stapel rapporten met persoonlijke verhalen, waar ruim zes jaar aan is gewerkt door het Team / delegatie van ACTW-66. 

 Deze werden op 15 maart 2022 in de Tweede Kamer overhandigd. Is dit nu bekend bij De Tweede Kamerleden en Media?   Dit naast 15.000 mensen die hun handtekening hebben gezet?     Bekend bij 2 miljoen Indo’s?  Weet heel Nederland van deze petitie die toeslag affaire ver doet overtreffen?

Samenvattend; Bizar eigenlijk,  heel Nederland is niet op de hoogte van de aanbieding 15 maart 2022 en het bestaan van het verdrag Traktaat van Wassenaar.  Omdat De Overheid al 60 jaren het verdrag traktaat onder de radar houdt.  Anno 2022 nu het Kabinet, Politiek en de Media zich rot schamen dat dit bekend wordt.   

Geld,  die de republiek Indonesië aan Nederland betaalde bestemd voor de Nederlandse Indische Burgers, die hun bezittingen met banktegoeden hebben verloren in de periode 1947 - 1962. Ruim 500.000 burgers zijn het.  Waar is die 7,2 miljard gebleven?   Gebruikt in 1966 voor de wederopbouw en/of AOW?

 Constatering; Nadat de Ombudsman er te pas moest komen en onder dreiging van ACTW-66 Raad van State gaat inschakelen,  

kwam Vera Bergkamp met informatie, dat om AVG deze aanbieding van petitie niet op website geopenbaard mocht worden,  dat als "briefwisseling"  is vastgeld, vreemde gang van zaken ?  En  niet zoals het regulier geldt bij petitie aanbiedingen dat actie er op volgt..  Verzekerde wel degelijk is behandeld in de procedurevergadering waar priotering en bij  de debatten worden gebruikt, en verzekerde dat deze "dure rapporten"  aan alle politieke partijen  werd overhandigd.

Concluderend: 15 maart 2022 aangeboden tot op heden hebben de 158 Tweede Kamerleden niet de moeite genomen om deze zaak op te lossen door Kabinet Rutte ter verantwoording te roepen: Waarom de mensen na 60 jaar hun eigen geld nog steeds is betaald.  De Tweede Kamer onderleiding van Vz Vera Bergkamp verschuilt zich achter AVG zodat Het Traktaat onder radar blijft.

Blijft toch een zaak het hoogste orgaan de Raad van State in te schakelen. 

 

 

 
E-mail me wanneer mensen hun opmerkingen achterlaten –

U moet lid zijn van ACTW-66 Traktaat van Wassenaar. 65 euro eenmalig om opmerkingen toe te voegen!

Doe mee ACTW-66 Traktaat van Wassenaar. 65 euro eenmalig

Blog Topics by Tags

Monthly Archives