Alle berichten (2)

Sorteer op
10897432873?profile=originalGeachte heer F. Schwab,
ik wil u dankzeggen voor het toesturen van het Rapport Traktaat van Wassenaar.
Sowieso voor de snelle reactie op mijn bestelling via de duidelijke vermelding op de website https://icmonline.ning.com
Meteen bij binnenkomst van het Rapport ben ik direct begonnen met lezen.
Na de lange weg van afwachten wat mijn ondertekening(2016) van de Petitie mbt het Uitbetalen op basis van Traktaat van Wassenaar 1966, heeft bewerkstelligd, was ik zeer benieuwd naar de voortgang.
Toen ik via uw site zag dat het Rapport was aangeboden op 15 maart 2022 aan Mw.Agnes Mulder(CDA) en de griffier, de heer Arjen Westerhof gaf U ook meteen aan dat U zelfs een dankwoord heeft gericht tot de heer Rudmer Heerema.
Prima om ook zijn antwoord meteen terug te koppelen naar de lezer van uw website.
Hierdoor worden wij, de claimanten, prettig op de hoogte gehouden van wat er zich allemaal afspeelt.
Zoals ik begreep zal dhr. Heerema de aangeboden kwestie op de agenda proberen te zetten bij COMMISSIE BUITENLANDSE ZAKEN.
Wat mij heel duidelijk wordt doordat ik uw website dagelijks volg, is dat ik zelfs antwoorden krijg op vragen die zich bij mijzelf speelden.
1. Hoe ik een exemplaar van het Rapport Traktaat van Wassenaar 1966, zelf kan ontvangen en WAT  de kosten hiervoor zijn.
2. Wat ik moet doen om niet alleen als ondertekenaar van de petitie, maar ook als claimant in aanmerking te komen voor ''uitbetaling'' 
3. ook geeft u aan Hoe we persoonlijk meer antwoorden kunnen krijgen door bijv. een gesprek aan te gaan met de commissie-vertegenwoordigers tijdens de landelijk geplande Pasar Malams.
4. Wat het verschil is tussen DONEREN en daadwerkelijk LID zijn van de ACTW66 group.
Op al mijn vragen is bevredigend antwoord gegeven.
Ik plaats graag een woord van dank voor uw inzet en de noodzaak om mijn voorgaande status ''petitionaire'' om te zetten zodat ik nu als claimant lid ben!! 
Het Rapport an sich, is erg duidelijk. 
Al bij het openslaan, geeft het blad INHOUD, een prima samenvatting.
Om een tipje van de sluier te lichten:
geschiedenis
* het rapport geeft inzichtelijk aan dat het ingaat op mogelijke oplossingen en evt. nog te verrichten uitvoeringsactiviteiten in navolging op de brochure van Minister BuZa: ''To forget the past in favour of a promise for the future'' .
huidige ontwikkelingen,
*waaronder de verwijtbare bewuste nalatigheid van de Nederlandse regering.
ondernemen stappen
bijv. de start om gedupeerden te bereiken
Voorstellen tot regelingen
*reikwijdte cq uitbetaling/verrekening
begrippen/bronnen
bijlagen
Al met al, de moeite waard om te lezen en up to date gebracht te worden van de totale procedure tot op heden. 
Niet om zomaar eenmalig, door te bladeren maar stukje bij beetje tot je door te laten dringen hoe we ons doel kunnen bereiken waarvoor we de petitie, ondertekend hebben.
Ik hoop dat velen mij zullen volgen, zodat we daad bij ons woord voegen en onze handtekening als petitionair waardig gaan zijn, door achter de claim te gaan staan.
Alleen hierdoor zullen we onze rechten op de mogelijke UITBETALING van het VERDRAG wat in 1966 is ondertekend, ook werkelijk op het WOORD van onze Overheid bewerkstelligd zien!!....
Nogmaals mijn dank en graag volg ik uw site op de voet waardoor ik op de hoogte gehouden blijf van alle activiteiten omtrent de AANBIEDING VAN 15 MAART 2022 VAN : Rapport Traktaat van Wassenaar 1966.
vriendelijk gegroet, 
Mevr. Josephine Koks-Bordes
Willem Alexanderhof 10
5141 DK Waalwijk
0627224887
0416345005
Lees verder…

------- Oorspronkelijke bericht --------

Onderwerp: Re: CONCEPTBRIEF heer Rudmer  Heerma,
Datum: 26-04-2022 13:29
Afzender: schwab@kabelfoon.nl
Ontvanger:  r.heerema@tweedekamer.nl
Kopie: agnes.mulder@tweedekamer.nl,   <k.dhek@tweedekamer.nl>, j.vdhil@tweedekamer.nl,  cie.buza@tweedekamer.nl, a.kuiken@tweedekamer.nl

 

 10897429900?profile=original

?_task=mail&_id=622961647626943e28e1c9&_action=display-attachment&_file=rcmfile234791651065826072650700

Geachte heer Heerema, beste Rudmer,

 

Op 15 maart 2022 heb ik u de Petitie Traktaat van Wassenaar aangeboden. Ik kan u melden dat onze
achterban u daarvoor wil bedanken.

Ook hebt in antwoord op een vraag van de heer Vasseur, lid van de delegatie, of u bereid bent het
Traktaat van Wassenaar te agenderen voor behandeling in de commissie BuZa van de 2e Kamer
bevestigend beantwoord.

In vervolg heb ik een 2 tal vragen:
1. Ik ben zeer benieuwd wanneer bovengenoemde kwestie in de commissie BuZa behandelt zal
worden.
2. Of wij als ACTW-66 delegatie bij de behandeling aanwezig kunnen zijn. Wij kunnen en zijn
daartoe bereid vragen van de commissie te beantwoorden.


Enkele foto’s van de aanbieding op 15 maart heb ik bijgevoegd.


In afwachting van een voor ons positief antwoord van u te mogen ontvangen.

Met vriendelijke groet,
Ferry Schwab, Sr

Namens delegatie ACTW-66

cc.

 Mw. Jacqueline van den Hil  (VVD) Tweede Kamer

Dhr.  Koen van Hek (VVD)  Tweede Kamer

Mw .  Agnes Mulder (CDA)  Tweede Kamer

Mw.   Attje Kuiken  (PVDA) TweedeKamer)

Dhr.  Dhr. A. Westerhoff  (Griffier)

Mw.  Mw. E. Durville  (Griffier)

10897431656?profile=original

10897431478?profile=original

?_task=mail&_id=622961647626943e28e1c9&_action=display-attachment&_file=rcmfile234791651065826072025000

?_task=mail&_id=622961647626943e28e1c9&_action=display-attachment&_file=rcmfile234791651065826072426400

 

 

Lees verder…

Blog Topics by Tags

Monthly Archives