------- Oorspronkelijke bericht --------

Onderwerp: Re: CONCEPTBRIEF heer Rudmer  Heerma,
Datum: 26-04-2022 13:29
Afzender: schwab@kabelfoon.nl
Ontvanger:  r.heerema@tweedekamer.nl
Kopie: agnes.mulder@tweedekamer.nl,   <k.dhek@tweedekamer.nl>, j.vdhil@tweedekamer.nl,  cie.buza@tweedekamer.nl, a.kuiken@tweedekamer.nl

 

 10897429900?profile=original

?_task=mail&_id=622961647626943e28e1c9&_action=display-attachment&_file=rcmfile234791651065826072650700

Geachte heer Heerema, beste Rudmer,

 

Op 15 maart 2022 heb ik u de Petitie Traktaat van Wassenaar aangeboden. Ik kan u melden dat onze
achterban u daarvoor wil bedanken.

Ook hebt in antwoord op een vraag van de heer Vasseur, lid van de delegatie, of u bereid bent het
Traktaat van Wassenaar te agenderen voor behandeling in de commissie BuZa van de 2e Kamer
bevestigend beantwoord.

In vervolg heb ik een 2 tal vragen:
1. Ik ben zeer benieuwd wanneer bovengenoemde kwestie in de commissie BuZa behandelt zal
worden.
2. Of wij als ACTW-66 delegatie bij de behandeling aanwezig kunnen zijn. Wij kunnen en zijn
daartoe bereid vragen van de commissie te beantwoorden.


Enkele foto’s van de aanbieding op 15 maart heb ik bijgevoegd.


In afwachting van een voor ons positief antwoord van u te mogen ontvangen.

Met vriendelijke groet,
Ferry Schwab, Sr

Namens delegatie ACTW-66

cc.

 Mw. Jacqueline van den Hil  (VVD) Tweede Kamer

Dhr.  Koen van Hek (VVD)  Tweede Kamer

Mw .  Agnes Mulder (CDA)  Tweede Kamer

Mw.   Attje Kuiken  (PVDA) TweedeKamer)

Dhr.  Dhr. A. Westerhoff  (Griffier)

Mw.  Mw. E. Durville  (Griffier)

10897431656?profile=original

10897431478?profile=original

?_task=mail&_id=622961647626943e28e1c9&_action=display-attachment&_file=rcmfile234791651065826072025000

?_task=mail&_id=622961647626943e28e1c9&_action=display-attachment&_file=rcmfile234791651065826072426400

 

 

E-mail me wanneer mensen hun opmerkingen achterlaten –

U moet lid zijn van ICM - abonnement 6 euro per maand periode 2023-2024 om opmerkingen toe te voegen!

Doe mee ICM - abonnement 6 euro per maand periode 2023-2024

Blog Topics by Tags

Monthly Archives