Alle berichten (4)

Sorteer op
Tweede Kamercommissie Min. BuZa gaat akkoord aanbieding.
10897427056?profile=original
Tweede Kamercommissie Min. BuZa gaat akkoord aanbieding.
Met de brief van de Tweede Kamercommissie Min. BuZa van juli jl. , is toestemming verleend om nu het rapport uitbetalen Traktaat van Wassenaar plus 15.000 handtekeningen te overhandigen aan de Tweede Kamer.
Het Rapport bevat ACTW-66 eisen en PLAN ter uitvoering waarin alle faseringen zijn vastgelegd. Voor fase I is tevens declaratie opgemaakt dat wordt ingediend voor alle gemaakte kosten van 2014 tot 2021 (voorfinanciering) en de werkzaamheden die noodzakelijk zijn o.a. om bekend te maken aan de Nederlandse Indische burgers, naast het onderzoeken, leggen van contacten (o.a. president Jokowi Dodo, Kamer Leden en overige niet genoemden) opstellen van het rapport niet onbelangrijk ACTW-66 helpdesk om info / vragen van de 15,000. Inmiddels zijn er 536 claimanten die zich hebben ingeschreven voor ACTW-66. Heeft U zich nog niet ingeschreven via www.icm-online.nl bij <INSCHRIJVEN>
Het onderzoekteam ACTW-66 mag ze ook verheugen dat van Jakarta toestemming is verleend om gebruik te maken van het Indonesisch nationaal archief als bewijslast. Dit onderdeel is samengesteld in een sub - rapport door Stichting Nines - Zuid, wordt bijgevoegd. Tevens Jakarta ook bijstand verleend als de partij Kabinet – Rutte IV en ACTW-66 niet tot oplossingen komen.
Verwachting is dat ICM/ACTW-66 een presentatie in Tweede Kamer zal moeten geven van deze mega - complex project. Team is druk om nu de presentatie voor te bereiden.
Voor wie bestemd?
Voor de Nederlandse Indische Burgers wonend in de republiek Indonesië zijnde de Nederlanders, Indo's, Molukkers en Joodse , periode 1947 - 1968. Schatting dat om ruim 60.000 gezinnen gaat, dus 340.000 burgers. 15.000 nog in leven hebben zich bij ICM gemeld, dus nog 30.000 gezinnen zijn niet op de hoogte van het bestaan , dit probleem wordt in Fase II van rapport aan de orde gesteld.
Uitgesloten zijn de rijksambtenaren in dienst van Nederlands Indië Bestuur ofwel de Nederlandse Regering (ambtenaren / KNIL).
Rapport is na de aanbieding aan de Tweede Kamer te bestellen bij info@icm-online.nl.
Rapport vertelt U ons plan op welke wijze zal worden uitgevoerd, uitbetaald , door wie, en het voorgestelde bedrag.
ACTW-66 eist dat rapport ter uitvoering wordt gevolgd door het Kabinet.
Lees verder…

Zalen Centrum & Events Harderwijk

NIEUW - Zalen Centrum &  Events Harderwijk

IN CENTRUM GELEGEN VAN NEDERLAND

10897422069?profile=original

10897422680?profile=original

10897423491?profile=original

10897424263?profile=original

10897424488?profile=original

 

Events voor  : uw Indische avondjes, selamatans, Indische bruiloften,  Indische Bedrijfsfeesten, Indische congressen & Seminars, Indisch Jubileum,  IndoRock   of  Uw koempoelans nu ook in Harderwijk, gelegen in het centrum van Nederland.  Capaciteit van 100 tot 2000 man. 

Wij leveren  maatwerk van A tot Z voor .  ook voor bedrijven (verzorgen van uw presentatie), tot aan  de life  muziek  toe,  dus geen zorgen aan uw hoofd, dat u zich helemaal kan concentreren op uw evenement.

 

Onze accountmanagers stellen samen met Uw eventplan op, is gelijk de offerte, en weet U ook waar U aan toe bent.

 

Wilt U geen maatwerk, ook dat kan bij  ICM Project & Events,

Wilt U meer  dan kan via info schwab@icm-online.nl

10897425671?profile=original

10897426059?profile=original

 

Lees verder…

10897431453?profile=original

Tomasso Bellini is een pseudoniem voor Peter Siccama
Synopsis
In deze sociaal historische roman gaat het over een man, een krantenmagnaat
die door ambitie gedreven van postbeambte carriiere maakte in de perswereld maar die ook op geheimzinnige manier (en nooit opgehelderd) bij een vliegtuigongeluk
met vier anderen om het leven kwamen in de Syrische woestijn.
De rode draad in dit verhaal is Willemien en Ruud (halfbroer van de krantenmagnaat) die als amateur detective bezig waren om erachter te komen met wie zijn halfbroer Henri, de krantenmagnaat  alzo mee omging waarbij ze  op vreemdsoortige vrienden stuitten, in een koloniale omgeving waarin mensen tegen elkaar werden opgezet en discriminatie hoogtij vierde, want de mensen in Bandung (waar het allemaal afspeelde)
leefden vaak in armoede en de geheime politie overal de macht had: kortom alle ingrediënten van een koloniale wereld van een echte politiestaat.
het boek kost Eu 24,90
link: bestellen  bij info@IICM-Online.nl
Lees verder…

Blog Topics by Tags

Monthly Archives