Alle berichten (4)

Sorteer op

Clip Astrid 21 augustus 2020 ter herinnering aan mijn vrouw R.I.P. Astrid - Schwab / Hardy, dank Astrid voor die mooie prachtige jaren, en dat je mij steunde.

10897428501?profile=original

 
Astrid thank you for 58  years   of dreams"You and Me, and we 'll never die  Your husband Ferry sr.
 
20 jaar heeft Astrid mij gesteund met ICM met de petitie backpay / knil die tot de uitbetaling leidde aan 1100 Knillers (geen 1 dankje van deze mensen) , en nu traktaat van Wassenaar, mogen ik dan hier 100 dagen even bij stilstaan bij deze uniek RIP lieve  vrouw die alles over had over een ander! 
 
Muziek is deels gedempt, het ligt niet aan U, maar zijn de regels omdat de muziek is geleend, ondanks de vele platen die ik ooit heb gekocht. Zonder deze song "Dreams" is de clip niet compleet. Voor een ieder maak ik  clip en  20 jaren reportages in de Indische wereld. De Pasars, de artiesten zoals Rene Leblanc die nu wekelijks op SBS - 6 komt.  Ook Astrid was een goede filmer .... 
 
Mag nu voor 1 keer voor my love Astrid, een clip maken ?

 

Lees verder…

1945 - 1950

5000 euro compensatie voor executies in Nederlands-Indië

1240?appId=93a17a8fd81db0de025c8abd1cca1279&quality=0.9


Het kabinet komt met een voorstel om een vergoeding van 5000 euro uit te betalen aan Indonesische kinderen waarvan de vader tussen 1945 en 1950 standrechtelijk is geëxecuteerd door Nederlandse militairen.

De ministers Stef Blok van buitenlandse zaken en Ank Bijleveld van defensie schrijven aan de Tweede Kamer dat de kinderen wel aannemelijk moeten maken, dat hun vader ook standrechtelijk is geëxecuteerd.

De bewindslieden schrijven dat tijdens de vrijheidsoorlog in Indonesië “op een aantal plaatsen door Nederlandse militairen standrechtelijke executies zijn uitgevoerd, waarbij in dorpen een deel van de mannelijke bevolking zonder vorm van proces is geëxecuteerd.” Bekend is dat in 1947 in Rawagedeh op Java en in Zuid-Sulawesi op deze manier honderden mannen zijn gedood. Een groep weduwen stelde de Nederlandse staat hiervoor aansprakelijk en werd in 2011 in het gelijk gesteld. De staat heeft daarop met de weduwen geschikt.

Daarop gingen ook kinderen van vaders die elders in Nederlands-Indië standrechtelijk zijn geëxecuteerd naar de rechter om Nederland aansprakelijk te stellen. Aan drie kinderen heeft de rechtbank in Den Haag dit jaar een schadevergoeding toegekend. Het standpunt van de staat dat het hier om verjaarde oorlogsmisdrijven, is tot nu toe steeds bij de rechtbank verworpen. Daarom komt het kabinet nu met een civielrechtelijk schikkingsvoorstel van 5000 euro voor alle kinderen van wie de vader vergelijkbaar met Rawagadeh of Zuid-Sulawesi is geëxecuteerd.

Lees ook:

Mijn vader omstreden? ‘Hij heeft op Zuid-Celebes ook veel mensen gered’
Kapitein Raymond Westerling (1919-1987) was commandant van het Depot Speciale Troepen dat in 1946 naar Zuid-Celebes werd gestuurd om voor de koloniale legertop het gebied te ‘zuiveren’.

Nederlandse militairen noemden het ‘godsgericht’, gedwongen gevechten tussen Indiërs
Hoge Nederlandse militairen hebben tijdens de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog (1945-1949) tweegevechten georganiseerd tussen inwoners van het toenmalige Nederlands-Indië die ze verdachten van verzet. Wie verloor, kreeg de kogel.
Pop-upredac­tie Kampen

Mensen met dementie op afstand houden? 'Onmogelijk'Lees verder…

Met afscheid  Klaas Dijkhoff,  gaat een belangrijke  stem van het volk verloren.

10897428868?profile=original

Heer Dijkhoff,

 Via de media vernam ik dat U als fractie – voorzitter van de VVD afscheid neemt. Over U verdere plannen wordt dan ook flink gespeculeerd, u draagt het stokje over. Jammer, vond best dat er tussen ons een leuke constructieve klik was. Stukken die ik aandroeg werden serieus door U opgepakt, en sommige stukken hebben tot het hervormingen geleid o.a. dat nu de kerncentrales boven de windmolens en andere soort groene oplossingen, en niet onbelangrijke het andere beest boven kwam dreven zoals die biomassa.

Naast U stonden andere leden van de Tweede Kamer op de ICM lijst, maar u was als enige die reageerde,  de andere briefden het snel door. Misschien om hieraan een voorbeeld te nemen, dat door 1 stem uit het volk alles drastisch van windmolen omgaat kerncentrales. Toch waardevol zo'n stem geluid. U heeft voor niets gewonnen bij programma "De Slimste Mens ".

Zijn toch weer twee essentiële aspecten die door U tussenkomst als echte volksvertegenwoordigers is boven komen drijven, ja de slimste mens, die de poort vormt naar het volk. Reinder van Zutphen van de Ombudsman heeft hierover een lezing gegeven destijds voor de top van de media "de grote kloof tussen het volk en de Kamerleden ".

U neemt een break, het gezin is hoeksteen van onze turbulente samenleving, spreuk van de CDA. Ik hoop  dat dit gaat doen,  niet als u de filmpje van toen gaat bekijken zoals mij het is overkomen.

Ik heb als  de mens  Ferry Schwab  alles opzij gezet voor mijn bureau  met vraagstukken voor  organisatie & automatisering bediende, weekenden tot laat rapporten opstellen.  Het was mijn roeping, dokter voor bedrijven.  Later de multinationals, mijn focus was alleen daar op gericht, dat alles in mijn gezin voorbij kwam zonder daadwerkelijk te beleven, je gedachten waren bij die rapporten. 

Onlangs is mijn echtgenote overleden. 58 jaar steunde ze mij, en nu zie onze filmpjes van de fam. Schwab van wel meer als 40 jaar terug, ik barstte in huilen, heb ik dat allemaal gemist ? Als een geschenk uit hemel bekijkt al onze filmpjes nu. Ben ontzettend blij met deze filmpjes, want mijn zwager filmde veel over ons, de familie Schwab.  Mijn echtgenote overleed op 22 augustus jl. en ik zag het niet aankomen, die steunde mij de laatste jaren met ICM, backpay/knil en nu het traktaat.

De dag daarvoor, de zondag op verzoek van st.bersiap compensatie zat ik bij het Indisch monument om het bersiap te herdenken met Wieteke van Dort, Richard Pereira, en Peggy Lesquilier, Rob Andreas, Gino ......

Astrid en ik zijn bersiapkinderen periode 1947 tot 1962 in de republiek gewoond, wij werden belast al in onze jeugd met de zorgen van onze ouders   daar en later intensief in Nederland. Sterker nog  de oudsten (Astrid in mijn geval)  namen de rol van de ouders over, die waren murw geslagen. VWS heeft  deze besriap-kinderen goed verwaarloosd, alles ontkend dat ze nooit hebben meegemaakt periode 1947-1962.   Astrid toonbeeld van een mens die voor een ieder klaar stond, en mij op de hoogste ladder zette als eigenaar van bureau die wel 100 bedrijven, ondernemingen ten dienste stond. Periode 1991 – 1999 t naar een verdere hoogte uitsluitend multinationals in de Benelux.

Ik wens U namens ICM team en mij veel succes toe, en denk aan mijn verhaal , is nooit te laat!

Lees verder…

Indisch Goudvoorraad van Batavia, Australië, New York, Amsterdam nu naar Zeist.

 10897428471?profile=original

Vreemd genoeg is geen een journalist of krant die aandacht schenkt aan het persbericht van de DNB Bank. Al eerder uitte Gerrit Zalm dat Nederlandse Staat op het Indisch geld zit. Ook de Indische Media die gesubsidieerd door Min VWS die hoor je niet. Wat te zeggen van Leden van de Tweede Kamer die altijd voor de troepen uit lopen, die boven op alles zitten wat met Nederland heeft te maken. Hoe kan dat nu, terwijl DNB – Bank ludiek met persbericht komt, en speciale forces het goud naar naar het defensieterrein Camp New Amsterdam in de gemeente Zeist. Behoren die twee miljoen Indo’s (Indische Nederlanders) niet tot de burgers van Nederland. Nederlandse Staat heeft alle bezittingen, en tegoeden letterlijk onder hun voeten berooft.

Als journalist of krant kan je zo 20 vragen stellen of een WOB verzoek doen bij Ministerie Hoekstra en de Nederlandse Bank. Waarom liggen de voorraden niet in Nederland opgeslagen. Waarom ligt het goud nog steeds in buitenland?

DNB heeft ruim 600 ton goud. Dat goud ligt voor een deel bij DNB in Amsterdam. Maar het meeste goud ligt in andere landen: de VS, Canada en het VK.

In de goudkluis van DNB liggen 15.000 baren goud. Met een waarde van ongeveer EUR tien miljard. Dit goud vormt een derde (31%) van de totale goudvoorraad van DNB. Daarnaast ligt een derde (31%) van de goudvoorraad in New York. Dit goud is opgeslagen in de kluizen van de Federaal Reserve Bank, op de granieten rotsen van Manhattan. Voorheen lag hier nog meer goud. Maar in 2014 heeft DNB een deel van het goud in teruggehaald naar Amsterdam.

U leest het goed in 2014 heeft DNB het Indisch Goud van New York naar Amsterdam gehaald, was dit niet naar aanleiding van de publicatie van Griselda Molemans, die een onderzoek deed naar de wandel en gangen van Rapport van Gaalen. Dit rapport werd ergens in 2003 in opdracht van Ministerie VWS opgesteld om de 2 miljoen Indische Nederlanders het bos in te sturen. In dit rapport kwam het wegsluizen van Indië goudvoorraden door Nederland niet in beeld. ICM heeft deze bronnen van Indonesië en VS verkregen, maar dan ook niets is in de archieven van Nederland te vinden. Voor de inval van de Jappen had Den Haag al het plan opgevat ter uitvoering als voorzorg – maatregelen dat Jappen deze goudvoorraden niet zouden kunnen wegkapen.

Zoals U weet dekt een goudvoorraad voor een bepaald percentage de begroting van een regering, en voor de waardebepaling van de valuta, dus de gulden. Hoe dat nu geregeld omdat wij de euro is mij onbekend, stel voor dat deze geconsolideerd worden van alle lidstaten.

 Totaal goudvoorraad als wij DNB – Bank mogen geloven is dus 30 miljard. De vraag waar is dan de goudvoorraad van Nederland zelf gebleven, kunnen niet voorstellen dat op een begroting en de valuta slechts door 30 miljard wordt gedekt.

ICM veronderstelling is dat de 600 ton goud destijds voor de inval van Japan eerst naar Australië is weggesluisd en vervolgens naar New York.

Hoe ziet de balans uit dat de republiek Indonesië aan Nederland betaalde:

Ontvangsten

600 ton goud ter waarde van 30 miljard

Met noodwet van president Soekarno werd tussen 1952 – 1956  ruim 4,5 miljard aan Ministerie van Hoekstra voor overname  van de Indische bezittingen van de burgers

Traktaat van Wassenaar 0,7 miljard voor overname bezittingen van de Indische burgers

 

UITGAVEN

Nihil, goudvoorraden werd niet aan de nieuwe Indonesische regering teruggegeven of overgedragen dus Indonesië heeft 30 miljard aan Nederland betaald, Drees en Luns!

Nihil, werd uitbetaald aan de 341.000 Indische burgers.

39 miljoen werd uitbetaald aan Kon. Ondernemingen, niet aan de 341.000 burgers.

 

Wordt tijd dat de 2 miljoen Indische burgers gaan cashen bij het  DNB Cashcentrum

10897428301?profile=original

Lees verder…

Blog Topics by Tags

Monthly Archives