Alle berichten (11)

Sorteer op

GARUDA VS ORANJE

10897264294?profile=original

10897265457?profile=original

GARUDA VS ORANJE

The Dutch national football team will come to Indonesia for a friendly match against the Indonesian national team in June!

The match will take place at the Gelora Bung Karno Stadium, Jakarta, on Friday 7 June. The aim of the Oranje trip is to explore the possibilities to exchange knowledge and experience with Indonesian football players, trainers and organizations. The Dutch national football team will come to Indonesia for a friendly match against the Indonesian national team in June!

The match will take place at the Gelora Bung Karno Stadium, Jakarta, on Friday 7 June. The aim of the Oranje trip is to explore the possibilities to exchange knowledge and experience with Indonesian football players, trainers and organizations.

 

 


 

 

Lees verder…

FACEBOOK REACTIE HET GEBAAR PROJECTEN.

10897253880?profile=originalFACEBOOK REACTIE HET GEBAAR PROJECTEN

Beste sobats,

voor diegenen die de geschiedenis niet hebben gevolgd van Het Gebaar het volgende. Totaal bedroeg dit 385 miljoen. Hiervan ging 35 miljoen naar Collective projecten ten behoeve / ondersteuning van Het Indische Cultureel Erfgoed. Totaal hebben zich  124 projecten ingeschreven van organisatie die initiatief in een projectpan vatte. De selectie vond plaats aan de hand van een projectplan. Onder andere het failliete Indisch Huis kreeg 1,2 miljoen extra. De projecten waren zo divers die door de Indische Stichtingen tot verenigingen zijn ingediend o.a. Stichting Tong Tong ontving alsmede een subsidie om maar te noemen. Maar uiteindelijk hebben de bijdrages niet blijvend constructief bijgedragen tot het Indisch Cultuur Erfgoed;
 
Om het volgende'; wij hebben geen eigen Indische Media, geen eigen omroepen, geen eigen Indische wijken (zoals ) wel het geval is bij de Molukse gemeenschap met respect..

Destijds heeft de redactie van ICM dan ook snoeihard openlijk verklaard dat betreffende instanties mbt. 124 Projecten Gebaar allen zijn mislukt . Al het geld is in rook is opgegaan aan de eigen dure hobby's het Indische Netwerk die elkaar in Den Haag de bal toespeelden. De enige MEDIA is ICM die geen enkele subsidies mocht ontvangen; Dus voor het geval Indische organisaties nu aan de bedel zijn geraakt op het Internet Indische groepen, dan weet U ze hebben de boel verkwanseld en zich zelf verrijkt.

Alles is onder het tapijt geveegd;
ICM heeft op aangedrongen om alle projecten te evalueren en als bliksemafleider werd het Indisch huis geslahtofferd dat in de kranten kopte met "Financieel wanbeleid" . Waaron zijn de andere projecten dan ook niet genoemd ?
 
Met die wetenschap heeft ICM vorig jaar geopperd aan IP Nieuwe delegatie; mocht de Indische Kwestie toch door de regering gehonoreerd worden om de voorgestelde maandelijkse uitkering bovenop de AOW rechtstreeks via SVb uit te keren. Uiteraard ook geinformeerd hoe alle ontwikkelingen misliepen op dit terein, ook met Individuele Gebaar had het oude - IP andere plannen had die gelukkig zijn gedwarsboom o.a. dat het totale Gebaar 350 miljoen op hun rekening gestort diende te worden. Want niemand zal vergeten dat het Indisch Huis in Schevingen waar ELs Borst miljoenen in stak in de steigers bleef en nooit af kwam.
 
Bijtijds hebben insiders ingegrepen binnen het Oude - Ip door te "lekken"!
 
Is maar dat U het weet;
Wordt vervolgd!
Lees verder…

10897264267?profile=original10897263894?profile=originalMinister Schippers voortvarend bij de aanpak bij de Zorgfraude.

 

Eindelijk geen parlementaire onderzoeken, desondanks dat SP en PVV een motie van wantrouwen indiende tegen Schippers. Deze werd terecht totaal weggestemd. Het verwijt van de partijen in de oppositie dat het Conceptrapport via RTL uitlekte, opdat de Kamer niet is voorgeïnformeerd doet niet af aan haar aanpak. Bovendien zoals de naam het als zegt het is `CONCEPTRAPPORT` dat de status definitief nog moet krijgen waar vele veranderingen nog kunnen plaatsvinden. Belangrijk aspect wat de SP en PVV als partijen in de oppositie over het hoofd zien is dat bij voortijdige presentatie de frauderende - partijen in het land zich georganiseerd kunnen “organiseren”, nu onverwachts op alle locaties de mensen van Minister Opstelten kunnen rekenen, dus ook thuis. Immers Schippers heeft met fraudeurs te maken die stelselmatig 7 jaren aaneensluitend bewust zich hebben verrijkt van de gelden van premiebetalers. 

Geen woorden maar daden want Schippers heeft parallel aan het conceptrapport zaken in gang gezet o.a. fraudecommissie ingesteld die inmiddels is gestart met deonderzoeken van de fraude gevallen in het land. Via Minister van Opstelten inmiddels strafrechtelijke onderzoeken in gang gezet. 

Volgens Schippers wordt er vaak vanuit gegaan dat 10 procent van de uitgaven aan de zorg -  totaal in de 85 miljard beloopt - verdwijnt in de zakken van fraudeurs, maar dat het nog onduidelijk is of dit wel klopt. Tegen deze achtergrond de deskundige Robin Linschoten in het programma van Pauwe & Witteman stelt dat dit ruim 25% bedraagt ofwel ruim 25 miljard sinds de invoering totaal sinds 2006 komt dit op 175 miljard, dat teruggehaald wordt.

Minister Opstelten (Justitie) komt binnen twee weken met een lijst van lopende strafrechtelijke onderzoeken naar zorgfraude. Dat heeft de minister toegezegd tijdens het debat over zorgfraude in de Tweede Kamer.

Daarnaast gaan de hervorming in januari 2014 in, waar met nadruk het toezicht wordt gelegd op declaratie door de patiënt/cliënt ofwel de premiebetaler weer de regie terugkrijgt met betrekking tot controle van de rekeningen / declaraties, alvorens deze door zorgverzekeraar betaalbaar worden gesteld. 

 

De SP en PVV hebben het nakijken, is ook niet te verwonderen omdat deze geen bestuurlijke ervaringen hebben zoals de coalitie die nu de regering vormt, naast dat Minister Schippers te maken heeft met haar 4000 ambtenaren. De overige partijen stemden unaniem in met haar beleid en aanpak. Uiteindelijk hebben Hans Hogevorst en Klink deze uitnodigende fraude gevoelig zorgsysteem ingevoerd, waar toezicht van de beherende organisaties vooral de Zorgverzekeraars totaal bewust achterwege bleef.

 

Uit opinie peilingen blijkt dat vele (ruim 71%)  terug willen naar ziekenfonds en particulier verzekerd, waar nota´s eerst worden voorgelegd en na akkoord wordt door gestuurd naar de zorgverzekeraars. Zodat net als een Spanje zoals  respondent meldt dat € 45 in de maand betaald aan premie, omdat in Spanje geen zakvullende organisaties rondlopen!

 

 

Lees verder…
10897262476?profile=originalStaatsscretaris van Rijn heeft meer tijd nodig voor de Indische Kwestie.
 
Het Indisch Platform (IP) heeft bericht  ontvangen dat Staatssecretaris van Rijn, niet in staat is om nog vóór het meireces zijn rapport van bevindingen over de NIOD rapporten voor te leggen aan de Tweede Kamer. Van Rijn  zal  het IP  na dit reces zijn rapport verstrekken. Redenen die van Rijn aanvoerd:  de behandeling van het vraagstuk AWBZ én het feit zich goed in de materie van de NIOD rapporten wil verdiepen.
Daarbij verzoekt van Rijn de delegatie van het IP, hem waar nodig de van meest relevante informatie te voorzien.
 
Silfraire de vz. van het IP meent door deze aanpak de overtuiging dat, anders dan voorheen, de staatssecretaris zich zelf in de Indische Kwestie verdiept.  Tegen de achtergrond destijds de klacht van Het Indisch Platform in maart 2013 en de jaren ervoor is dat de vorige staatssecretarissen zich slechts lieten "informeren" door hun ambtenaren.  Silfraire benadrukt dat  dit uitstel géén afstel zal zijn.
 
Zoals velen zich nog kunnen herinneren onder het Kabinet Balkenende waar Yet Bussemaker zich zou buigen over de NIOD rapporten werd nimmer teruggekoppeld in die 7 maanden. Dus zijn  die eerste maanden van essentieel belang die tot afstel leidde door de val van het Kabinet Balkenende. Yet Bussemaker, met Indische wortels, had kennelijk wel die "tijd" om haar boek te schrijven en uit te brengen (via IHC). Daarom zal het IP bvenop de zaak moeten blijven, en niets aan het toeval moeten overlaten.
Lees verder…
 
De redactie van ICM was dit pinksterweekend aanwezig op de Pasar Malam in Den Helder
10897261491?profile=original
 
van Tropenvrienden Den Helder (TDH) die al voor de 44ste keer werd georganiseerd. Onze verwachtingen werden daar meer dan overtroffen. Al bij binnenkomst kwamen wij in een Pasarruimte die een geweldige ambiance met zich droeg. In een misschien wel méér dan 100 jaar oude hal op de vroegere Rijkswerf werd deze Pasar gehouden. Ruim voorzien van kramen en een groot podium waarbij een zeer goed programma de vele bezoekers werd aangeboden.

Namen als Massada, Johnny Manahutu, de wereldact van de dansgroep Hawaiin Fantasy, de presentatie van Meliana Akerina en nog vele andere artiesten vermaakten het in grote tale opgekomen publiek. Ook was er nog een aparte ruimte ingericht als Indo Rock Café en ook deze mocht zich in ruime mate verheugen op de publieke aandacht. De Pasar zelve was een goede mix van te koop aangeboden etenswaren en artikelen, waarbij vooral de varieteit opviel. Kortom de redactie kon alleen maar concluderen dat deze Pasar, in uiterste kop van Noord Hollland, zeker een van de gezelligste evenementen is die uw redactie de laatste tijd heeft bezocht. Voor wie daar nooit eerder is geweest "het is een aanrader" voor volgend jaar tijdens de Pinksterdagen.
 Door (PAKHAN)
Lees verder…
10897261060?profile=originalDe geschiedenis van de Indonesische taal "Bahasa Indonesia (B.I)""
 
Een taal is een middel om met elkaar te communiceren door klank en intonatie. Indien men een taal niet goed beheerst, kunnen er hilarische of pijnlijke situaties ontstaan. Een taal is praktisch, artistiek, cultureel, filologisch, en legt bruggen tussen diverse volkeren, en is  betekenisvol.
 
De B.I. is belangrijk voor:
  • Landadministratie voor officiele brieven, wettelijke documenten, en redevoeringen.
  • Voor de communicatie voor het bijeenhouden van het Indonesisch volk. Liefst 300 talen (dialecten) worden in de provincies gesproken, elke provincie heeft zijn eigen taal.
Indonesie bestaat uit ruim 17000 eilanden, waarvan 13000 bewoond zijn. Omdat de zee vulkanisch is kunnen nieuwe eilanden ontstaan. Op de eilanden weer kunnen meerdere talen worden gesproken. Dit zijn geen dialecten maar echte talen, bijboorbeeld.
 
  • Op Sumatra - Melayu, Aceh Gayo, Lubu, Batak, Minangkabau, Pasemah, Rejang Lebong, Enggano, Mentawai, Pagal, Lumpung enz.
  • Op Java -  Jakartaans, Bantams, Sundanees, Javans enz.
  • Op Kalimantan - Bajar, Dajak, Ngajo, Koyan, Gesang enz.
  • Op Nusatengarra - Bali, Susak, Sunbawa, Bima, Flores, Sumba, Timor, Roti enz.
  • Op Sulawesi - Minihasa, Temulu, Tonsea, Tondano, Toraja, Sangir enz.
  • Op Maluku - Aru, Buru, Kai, Alfuru
Dit zijn de talen die het allerbekendst zijn.
De B.I. wordt door elke stam anders uitgesproken, dit noemt men een dialect. B.I. heeft veel woorden van oorsprong uit andere buitenlandse talen o.a. uit het Portugees, Engels, Nederlands, Chinees, Sanskriet, Arabisch en Perzisich. De basis van het Indonesisch is Maleis; een handelstaatje uit Maleisie.
 
De Koloniale tijd. 
Toen de Europeanen in de 16 e eeuw in Indonesie kwamen - de Portugezen noemden het Indos Nesos - was de handeltaal Maleis. De Portugees Pigafetta had in 1522 een lijst van Maleise woorden gemaakt toen hij Tidore (Molukken) kwam. Zowel de Portugezen als de Nederlanders stuiten op problemen toen zij in Indie scholen oprichhten om zo hun taal in te voeren. E.e.a. staat vermeld in het verslag van ene heer Danckaertz anno 1631. Toen in de 20e eeuw het Indonesische volk moe werd van het Europees juk en kolonialisatie, vond zij het nodig een voertaal voor heel Indonesie in te voeren. Budi Utomo vond dat zijn taal - het Javans - het moest worden, daar waren de studenten die van verschillende eilanden kwamen niet mee eens. Dit was belemmering voor het EEN WORDEN van Indonesie.
 
In 1908 werd door het koloniaal bestuur een COMMISSIE VOOR VOLKS|LECTUUR onder leiding van Dr. G.A.J. Haseu opgericht.
In 1917 werd de naam van deze commisie gewijzigd in BALAI PUSTAKA. Deze organisatie hielp met het laten circuleren/distribueren van goedkope boekjes in de Maleise taal.
Op 25 juni 1918 werd door het Nederlan dse Rijk de vrijheid gegeven om het Maleis in de Volksraad te gebruiken. Deze gelegenheid werd echter niet 100% benut. Bewust van de noodzaak van Indonesie bijeen te houden, werd in 1926 het Maleis als voertaal ingevoerd.
 
Jong Sumatra - organisatie van Sumatraanse stundenten -  had reeds jaren gepleit om het Maleis als voertaal te gebruiken. In het tweede Congres - gehouden te Medan van 28 oktober tot 2 november 1954 - heeft Jong Sumatra, Riau Maleis als het hoogste Maleis aangewezen als geschikt voor de Indonesische voertaal.
 
Vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Indonesia art. 4
 
Door bovengenoemde ontwikkelingen werd op 28 oktober 1958 het Congres PEMUDA INDONESIA in Jakarta opericht. Het Maleis heeft zich in  een snel tempo veredeld en  is geworden wat het "School Indonesisch" is, de BAHASA INDONESIA.
 
In een taal zit de cultuur van een volk verankert.
 
Door
Jan De Keten.
 
 
=============================================================================================
 

Geschiedenis [ bewerken ]

Indonesisch is een gestandaardiseerd dialect van "Riau Maleis", [ 7 ] [ 8 ] die ondanks zijn gemeenschappelijke naam is niet het Maleis dialect inheems in Riau , maar eerder het klassieke Maleis van de Malakka koninklijke hoven. [ 9 ] Oorspronkelijk gesproken in Noordoost- Sumatra , [ 10 ] Maleis is gebruikt als een lingua franca in de Indonesische archipel voor een half millennium. Hoewel het zou kunnen worden toegeschreven aan zijn voorouder, de Oude Maleise taal (die terug te voeren tot de 7de eeuw), de Kedukan Bukit Inschrijving is de oudste nog bestaande exemplaar van Oud Maleis, de taal die door Srivijayan imperium. Sinds de 7de eeuw, heeft de oude Maleise taal is gebruikt in Nusantara (Indonesische archipel), gekenmerkt door Srivijaya inscripties en in andere inscripties van de kustgebieden van de archipel, zoals die ontdekt in Java . Handelscontacten door sommige etnische volkeren uitgevoerd op het moment dat was het belangrijkste instrument om de oude Maleise taal te verspreiden, want het was de communicatie-apparaat onder de handelaren. Tegen die tijd, had de oude Maleise taal een lingua franca geworden en werd gesproken door de meeste mensen in de archipel. [ 11 ] [ 12 ]

Indonesische werd verheven tot de status van officiële taal met de Indonesische onafhankelijkheidsverklaring in 1945, geïnspireerd op de Sumpah Pemuda (Youth's Oath) evenement in 1928. [ 13 ] Indonesische (in zijn standaard vorm) is in wezen dezelfde taal als de officiële Maleisische en Brunei normen van Maleis. Dit betekent echter verschilt van de Maleisische in diverse aspecten, met verschillen in uitspraak en vocabulaire. Deze verschillen zijn hoofdzakelijk te wijten aan de Nederlandse en Javaanse invloeden op Indonesische. Indonesische werd ook beïnvloed door de "bazaar Maleis", dat was de lingua franca van de archipel in de koloniale tijd, en dus indirect door andere gesproken talen van de eilanden. Maleisische Maleis aanspraken om dichter bij de klassieke Maleis van vroegere eeuwen, hoewel moderne Maleisische is zwaar beïnvloed, in het lexicon als in de syntaxis, door het Engels. De vraag of High Maleis (Court Maleis) of Low Maleis (Bazaar Maleis) was de ware ouder van de Indonesische taal is nog in discussie. Hoog Maleis was de officiële taal van het hof van de Johor Sultanaat en voortgezet door de Nederlands-bestuurde grondgebied van Riau-Lingga , terwijl Low Maleis vaak werd gebruikt in marktplaatsen en havens in de archipel. Sommige taalkundigen hebben betoogd dat het de meer-common Low Maleis dat de basis van de Indonesische taal gevormd. [ 14 ]

Terwijl Indonesische wordt als een gesproken moedertaal door slechts een klein deel van de grote populatie in Indonesië (dwz vooral degenen die in de nabijheid van wonen Jakarta en andere grote overwegend Indonesische-sprekende steden als Medan en Balikpapan ), meer dan 200 miljoen mensen maken regelmatig gebruik van de nationale taal, met variërende graden van bekwaamheid. In een land waar meer dan 300 inheemse talen en een breed scala van etnische groepen heeft, het speelt een belangrijke verenigende en cross-archipel rol voor het land. Het gebruik van de nationale taal is overvloedig aanwezig in de media, overheden, scholen, universiteiten, werkplekken, bij de leden van de Indonesische upper-class of adel en ook in veel andere formele situaties.

Standaard en formele Indonesische wordt gebruikt in boeken en kranten en op televisie / radio nieuwsuitzendingen, maar weinig inheemse Indonesische speakers gebruik maken van de formele taal in hun dagelijkse gesprekken. Hoewel dit is een fenomeen in de meeste talen in de wereld (bijvoorbeeld, doet gesproken Engels niet altijd overeen met schriftelijke normen), de mate van "juistheid" van gesproken Indonesisch (in termen van grammatica en woordenschat) in vergelijking met de schriftelijke vorm is opvallend laag. [ nodig citaat ] Dit is vooral te wijten aan [ nodig citaat ] Indonesiërs combineren aspecten van hun eigen lokale talen (bijvoorbeeld, Javaanse , Sundanese , Balinese en Chinese dialecten) met Indonesische. Dit resulteert in verschillende "regionale" Indonesische dialecten, het typen, dat een buitenlander is het meest waarschijnlijk te horen bij aankomst in elke Indonesische stad of dorp. Dit verschijnsel wordt versterkt door het gebruik van Indonesië slang , met name in de steden.

Lees verder…

ZEECRASH DOOR FALEN IN COCKPIT

10897260679?profile=originalZEECRASH DOOR FALEN IN COCKPIT

Bronvermelding Telegraaf 18/5-2013Het toestel van Lion Air ligt in tweeën gebroken op het rif vlak achter de landingsbaan in Denpasar, op Bali.FOTO: AFP

De Indonesische prijsvechter Lion Air moet de pilotentraining en procedures verbeteren, vooral in noodsituaties op lage hoogte. Dat is de aanbeveling van de National Transportation Safety Committee in Jakarta.

Aanleiding voor het onderzoek is de spectaculaire crash in zee van een gloednieuwe Boeing 737-800 van Lion Air vlak voor de landingsbaan op toeristeneiland Bali op 13 april van dit jaar. Het doormidden gebroken toestel kwam plat in ondiep water terecht zonder dat er brand uitbrak.

Dat was de redding voor de zeven bemanningsleden en 101 passagiers, waaronder vier buitenlanders. Wonder boven wonder kwam niemand om het leven. Ook Nederlandse toeristen maken vaak gebruik van de binnenlandse vluchten van Lion Air, die in de Europese Unie op de zwarte lijst staat.

De budgetvlieger heeft bijna 500 vliegtuigen bij Boeing en Airbus in bestelling. Maar kennelijk komt die snelle groei de veiligheid niet ten goede, concluderen de luchtvaartautoriteiten.

Het gaat om voorlopige bevindingen van de onderzoeksraad. Het eindrapport komt later dit jaar. De oorzaak van het bizarre ongeluk blijft vaag. Technisch was er niks mis. Wel was bij de landing op Bali ineens slecht zicht, waardoor de 24-jarige Indiase copiloot aan de stuurknuppel de in zee lopende baan niet meer kon zien.

De 48-jarige Indonesische gezagvoerder nam de controle toen op enkele tientallen meters boven de grond over en besloot – te laat – door te starten. Hij zei door windstoten (’microburst’) naar beneden te zijn getrokken, pardoes het water in.

De twee vliegers zijn gelijk getest op alcohol en drugs, maar ze bleken clean. InIndonesische media wordt melding gemaakt van regelmatig gebruik van ’meth’ door vliegend personeel om de lange, zware werktijden vol te kunnen houden. Lion Air ontkent dat wettelijke regels worden overtreden. Er zijn alarmerende getuigenissen van te weinig rust in de cockpit.

Lees verder…

PERSBERICHT, Den Haag 16 mei 2013

 

10897261664?profile=originalUnieke filmbeelden van de Indische Tentoonstelling (1932)

uit collectie Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid

 

Eerder dit jaar deden de onderzoekers van het Haagse erfgoedproject Sporen van Smaragd een publieksoproep. Zij hoopten filmbeelden te vinden van de beroemde Indische Tentoonstelling van 1932, een evenement met een opmerkelijke voorgeschiedenis. De prachtige paviljoens waren oorspronkelijk onderdeel van de Nederlandse bijdrage aan de Exposition Coloniale te Parijs (1931). Een brand verwoestte echter het spectaculaire hoofdpaviljoen. De betrokken kunstenaars, ambachtslieden en bruikleengevers  leverden een opmerkelijke prestatie door het in slechts 42 dagen te herbouwen. In 1932 reisden de paviljoens door naar het Haagse Westbroekpark, waar de Indische Tentoonstelling een onvergetelijke indruk maakte.  In de collectie van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid te Hilversum zijn nu enkele filmbeelden ontdekt. Het betreft unieke opnamen van onder meer de opening door prinses Juliana en een impressie van de gebouwen. Beeld en Geluid stelt de filmbeelden beschikbaar, zodat deze – voor eerst sinds 1932 – te zien zijn op een tentoonstelling over het project Sporen van Smaragd.

 

Replica van de ‘Tjandi Bentar’ (gespleten poort) bij de ingang  van de

Indische Tentoonstelling, Westbroekpark 1932. Foto: Haags Gemeentearchief.

 

Tentoonstelling 1932

In 1932 was de Indische Tentoonstelling het grootste evenement dat Nederland ooit gezien had. Bezoekers keken hun ogen uit bij het zien van de prachtige tempels en inheemse woonvormen die in het Westbroekpark waren nagebouwd. Men kon de monumentale expositiepaviljoens met bijzondere kunstvoorwerpen en educatieve presentaties bezoeken, een metershoog diorama bekijken, dans- en wajangvoorstellingen zien, of genieten van een rijsttafel. Voor veel bezoekers was het een eerste kennismaking met de cultuur van Nederlands-Indië, terwijl het voor repatrianten juist een emotioneel weerzien betekende. Het evenement inspireerde kunstenaars en architecten, terwijl voorstanders van de onafhankelijkheid zich juist stoorden aan alle pracht en praal. Journalisten schreven over de verrassende kracht van de getoonde inheemse architectuur, anderen bekritiseerden het optimistische economische beeld dat - midden in de crisisjaren - van de ‘samenwerking’ met Nederlands-Indië werd geschetst. Het evenement trok uiteindelijk 400.000 bezoekers en had een grote impact op de beeldvorming over Nederlands-Indië. Het evenement was een hoogtepunt van het Indische karakter van de Hofstad, terwijl het einde van het koloniale tijdperk al naderde.

 

Tentoonstelling 2013

In het stadsbeeld zijn nog altijd sporen van de band met voormalig Nederlands-Indië, de ‘Gordel van Smaragd’, terug te vinden. Het project Sporen van Smaragd van de Gemeente Den Haag brengt dit bijzondere erfgoed in kaart. Van 22 mei t/m 2 juni 2013 is een informatiestand en expositie over het project te vinden in het Cultuurpaviljoen van de Tong Tong Fair. Hier is aandacht voor Een onvergetelijk evenement: de Indische Tentoonstelling van 1932 in het Westbroekpark. De expositie belicht de relevantie van dit opmerkelijke evenement en andere Indische ‘sporen’ in het stadsbeeld. Speciaal hiervoor stelt het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid de in haar collectie gevonden filmbeelden ter beschikking, zodat bezoekers deze - voor het eerst sinds 1932 - kunnen bekijken.

Het erfgoedproject wordt begeleid door een tweede expositie in het Atrium van het Stadhuis. Deze begeleid de publicatie Sporen van Smaragd. Indisch erfgoed in Den Haag 1853-1945, die eveneens op 22 mei 2013 wordt gepresenteerd. De onderling samenhangende exposities en het boek verbinden heden en verleden in het stadsbeeld. Belangstellenden voor deze activiteiten kunnen zich inschrijven voor een digitale nieuwsbrief via info@sporenvansmaragd.nl of het project volgen op Twitter via @SporenvSmaragd.

 

EINDE PERSBERICHT

Noot voor de pers

De presentatie van boek en tentoonstellingen rond het project Sporen van Smaragd vindt plaats op 22 mei om 14 uur in het Bengkel Theater van de Tong Tong Fair. Wilt u daarbij aanwezig zijn en aansluitend de film bekijken, neem dan contact op met info@sporenvansmaragd.nl.

Het project ‘Sporen van Smaragd’ is een initiatief van de Gemeente Den Haag en wordt verzorgd door Kroon & Wagtberg Hansen kunsthistorisch projectmanagement. Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met:

 

tel. 06 16856036 / 070 3603129, www.kroonwagtberghansen.nl;

 

Prachtige historische foto’s van de Indische Tentoonstelling uit 1932 zijn te vinden in de beeldbank van het Haags Gemeentearchief.

Voor de gebruiksvoorwaarden, zie: www.haagsebeeldbank.nl

 

            

 

Lees verder…


10897258663?profile=originalOproep aan Koning Willem Alexander en Koningin Maxima.
 

- Democratie is gestoeld op wederzijds vertrouwen - uit Uw beëdigde woorden.  

"desalniettemin wordt 67 jaren de groep Indische Nederlanders uit voormalige Indië door het parlement genegeerd, en achtergesteld bij de gelijk gestemde met betrekking tot de compensatie oorlogsslachtoffers, materiële oorlogsschade en alle verloren bezittingen in het voormalige Indië, waarvan de gelijk gestemde wel voor 100% zijn gecompenseerd"

 

-  In de loop van de twee eeuwen is het Nederlands Koningschap onlosmakelijk verbonden geraakt met de parlementaire democratie - zijn uw beëdigde woorden. 

 

Dit zijn vele kabinetten aaneensluitend op een rij, en het Koningrijk Der Nederlanden keken toe met haar twee koningen naar dit grote onrecht van democratie gestuurd door een monarchie. Dit desondanks dat zij  het Koningrijk en Nederland als militaire en burgers hebben gediend in het voormalige Indië, en gewoon de rechten hebben zoals iedere burger zoals  in grondwet staat.

 

Al die 67 jaren is deze groep gediscrimineerd door het parlement en het Nederlands Koningschap, laat NU  Uw beëdigde woorden spreken en doen gelden dat voor altijd en eeuwig de Indische zaak wordt opgelost wat recht aan doet aan uw democratie!

Lees verder…

Blog Topics by Tags

Monthly Archives