Alle berichten (2)

Sorteer op

ICM BALI HOME VISION

 

                      Wonen  - kopen - huren  -   Inschrijven Residence Deasyanti 

10897430859?profile=original

Goed ICM Nieuws ! Tussen ICM en Projectontwikkelaar in Bali  is overeenkomst bereikt om  het wonen  of verblijf op Bali nu voor iedereen mogelijk te maken.    Om dit te realiseren is de vestiging ICM Bali opgericht om de potentiële kopers in Nederland adequate te ondersteunen via ICM Project & Events. ICM Bali  zal van A tot Z namens U en Uw belangen behartigen. ICM Bali Home Vision pleit er voor om haar type huizen op een dergelijk mooi mogelijke locaties van Bali te bouwen.  Zodanig  dat de plaatsen Kuta, Ubud, pantai cucukan,  kintaman  en Den Pasar voor U  binnen bereik liggen 

 

 

 

10897431263?profile=original

 

Prijs Euro  42  K

 

10897431074?profile=original

 

 Prijs Euro  46 K    


10897431683?profile=original Prijs   Euro    51 K                                      

 

Wij bieden koop en huren.     Bij koop bent U aan beperkingen gehouden, vanwege de Indonesische wetgeving.  Buitenlanders is het niet toegestaan om grond  of  over  een woning te beschikken. Dus U dient op Bali een persoon te kennen die object / woning  deze op zijn/haar naam stelt, of U wordt WN,  Of huwt.  Voor deze constructie geldt;  Betaaltermijnen bij opdracht 30 %, 20% , 20 %, 20% en 10%  na 2 maanden na oplevering

 

Waarborging eigenaarschap woning . Daartoe biedt de Projectontwikkelaar en ICM Bali (Vestiging van ICM Project & Event) die waarborging voor Uw aanstaande woning. Uw woning wordt ten naamgesteld op de onderneming ICM Bali Home Vision. Deze wordt bestuurd door een Balinees.  Daarnaast ontvangt U een notariele akte waarin is opgenomen dat U het type woning bij ICM Bali Home vision heeft gekocht.

 

ICM Bali Home Vision handelt namens Projectontwikkelaar, behartigt Uw zaken van A tot z af.  Is dus het aanspreekpunt.   Voor alle prijzen  wordt de Euro als valuta  gehanteerd alsmede tijdens de loop van de overeenkomst. 

 

10897431900?profile=original

 Prijs   Euro  69 K 

 

ICM Kosten Koper heeft betrekking voor de inschrijving Ressort DeasYanti,  tot stand komen van de Overeenkomst ,  onderhandeling met de Bank, project begeleiding, en toezicht controle op de bouw tot de oplevering en na de oplevering. Het voeren van de financiële administratie o.a. het verzorgen van de incasso dat op tijd wordt betaald. Bij inschrijving rekent ICM  E. 1.950 .  Resterende E . 3.050  in  2 termijn .   Totaal pakket  deze dienstverlening vraagt ICM 5k  euro.

O  Graag wil ik verdere informatie

O  Graag wil een inschrijfformulier + voorwaarden.

O  Graag  wil ik mij inschrijven Ressort Deasyanti  

 

Naam  :   __________________________________________________________________________

Adres   :  __________________________________________________________________________

Woonplaats :  ________________________________ Postcode  ____________________________

Mobiel  :  _______________________                            Email  ______________________________

 

Opsturen naar :  ICM Projects  &  Events

                             Wouterskampen 68

                             3848 BC Hierden          Mobiel +31 06 37282433   Whatsapp 31 06 37282433  Email Schwab@icm-online.nl

 

 @ KVK - nummer 72173122  -   RABO rekening NL35 03775794 91 –  www.icm-online.nl

 

 

Lees verder…

RAPPORT TRAKTAAT VAN WASSENAAR - 1966 (INHOUD - OPAGAVE)

10897429900?profile=original

RAPPORT TRAKTAAT VAN WASSENAAR 

I N H O U D

 

Samenvatting 

Voorwoord

 

        De Geschiedenis

 Van Nederlands-Indië naar Indonesië 

 1. De Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog
 2. De Soevereiniteitsoverdracht
 3. Repatriëring van de Indische-Nederlanders naar Nederland
 4. Het ‘Verdrag Traktaat van Wassenaar 1966’

 

 Huidige Ontwikkelingen

 

 1. Niet nakoming door Nederland van de financiële uitvoering
 2. Interventie door Kamerlid Halbe Zijlstra
 3. Verwijtbare bewuste nalatigheid van de Nederlandse regering

       

 

Ondernomen stappen

 

 1. Oprichting van het Actiecomité TvW-66 
 2. Verzending brief aan de Minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders
 3. Ontvangst antwoordbrief namens Bert Koenders
 4. Ontvangstbevestiging van de brief
 5. Juridische bijstand het Jakarta Advocaten Team (JAT)
 6. Voorlegging aan het Indisch Platform (IP)
 7. Opstarten van de Petitie TvW-66
 8. Status Quo

        16.1  President Joko Widodo geïnformeerd

        16.2  Donatie gestart

        16.3  Campagne gestart om  >60.000 gedupeerden te bereiken.

 

 Voorstellen tot Regelingen

 

 1. Uitvoeringskosten
 2. Diversen / overige
 3. Waardebepaling/Indexering van Hf. 689 miljoen naar Euro 2,4 miljard.
 4. Inrichten van de organisaties
 5. Verdeling
 6. Reikwijdte
 7. Uitbetaling/Verrekening
 8. Disfunctionerend verdelingswet

 B  Einde Indonesische herstelbetalingen aan Nederland

 

                           

 1. Overzicht regelingen rond backpay en oorlogsschade, regeling inhoud/doelgroep
 2. Conclusies

 

Begrippen / Bronnen

 

Bijlagen 

 

Zitting 1966 - 906 5 (R 583 ) Goedkeuring van de op 7 september 1966 te ’s-Gravenhage, ondertekende Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Indonesië inzake de tussen beide landen bestaande financiële vraagstukken.

 MEMORIE VAN TOELICHTING NR. 3.  

 

Petitielijst met 15.000 handtekeningen.

 

 10897429699?profile=originalRapport Traktaat van Wassenaar  in boekvorm door uitgeverij Calbona uitgegeven, is nu te bestellen.

Het boek is bestemd voor de groep die de petitie hebben ondertekend. En de groep die zich hebben ingeschreven als deelnemer van de claimorganisatie ACTW – 66.  Wie hebben aan het rapport gewerkt?   Bestuur van Nines Zuid, ICM redactie team, en team advocaten.

Om de feiten boven tafel te krijgen werd als leidraad het document “To forget of a promise for the Future van het Ministerie van Buitenlandse zaken gebruikt.  Bij de onderzoeken van de feiten zijn uiteraard mensen ondervraagt. Zo geeft  meer dan 15.000 aan nooit van het verdrag te hebben gehoord. Dit wordt min of meer ondersteund door WOB – verzoeken aan de andere Ministeries o.a. Economische zaken. 

Het rapport geeft ook aan de momenten dat de NL Staat mogelijkheid had om openbaar te maken.  Ook komt aan de orde  is de waarde nu  van het bedrag van traktaat dat in 1966 werd gesloten. Voor de opwaardering van het vermogen (689 miljoen – 39 miljoen) zijn verschillen rekenmethodes.  Voor de hand liggend is uiteraard voor welk percentage de 689 miljoen had op  de begroting van de miljoenennota 1966 drukte. Deze percentage dient vervolgens tegen de miljarden van nota 2019  te worden aan gehouden.

Het onderzoek en start van ACTW-66 begon in 2015,  moment dat ICM 10.000 handtekeningen overdroeg aan het IP,  Dit ten behoeve van de KNIL - Betalingen.   In deze tussen liggende periode waar ACTW-66 het onderzoek startte en frequent in conclave was met Ministerie van Buitenlandse Zaken, WOB Verzoeken, en onderzoek in het nationaal archief is het team tot schrikbarend ontdekkingen kwam, en in het verlengde van Grisselda,  die leidde tot het schrijven van een  aanvullend rapport .

Rapport gaat in welke stappen zijn ondernomen in fase I , welke stappen voor Fase II.  Niet onbelangrijk is dat wordt voorgesteld de uitbetaling  conform het model Het Gebaar te hanteren

.

Kortom dit rapport geeft u het inzicht wat zoal staat te gebeuren.

Het rapport boek onder het ISBN nummer  978-94-92575-18-0 is nu te bestellen via schwab@ICM-online.nl  .   Prijs  65 euro inclusief verzendkosten.    Ook kan U digitaal via Uw email over het rapport beschikken kosten 17,50.

 

 

Bestelformulier rapport boek  Rapport traktaat van Wassenaar onder het ISBN nummer  978-94-92575-18-0

 

Per Email  _________________________

Boekvorm 

Aantal  ____________  exemplaren

Naam _______________________________________________________________________________

Adres________________________________________________________________________________

Postcode _____________________________________________________________________________

Woonplaats __________________________________________________________________________

Telefoon _____________________________________________________________________________

Formulier kan U ook sturen naar F.Schwab/ICM wouterskampen 68  - 3849 BC Hierden

KVK - nummer 72173122   ---  

U kan  voor het boek het bedrag van 65 euro overmaken op Raborekening NL35 RABO 0377 57 9491  t.n.v. ICM Project & Event o.v.v. boek + adres.    Of  het 17,50 euro  o.v.v.  online versie  opgave van uw email.

 

Namens Administratie ACTW- 66

 

 

 

  

Lees verder…

Blog Topics by Tags

Monthly Archives