Alle berichten (6)

Sorteer op

Rutte: diepe excuses voor structureel geweld in Indonesië

10897429675?profile=original

Bronvermelding NOS

Premier Rutte biedt naar aanleiding van het rapport over geweld tijdens de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog "diepe excuses" aan aan de bevolking van Indonesië. Hij voegt daaraan ook excuses toe aan iedereen in ons land die werd geraakt door het geweld.

"Voor het stelselmatige en wijdverbreide extreme geweld van Nederlandse zijde in die jaren en het consequent wegkijken door vorige kabinetten maak ik vandaag diepe excuses aan de bevolking van Indonesië. Vandaag moeten we bovendien constateren dat excuses op hun plaats zijn voor iedereen in ons land die met de gevolgen van de koloniale oorlog in Indonesië heeft moeten leven.

Rutte zegt dat de verantwoordelijkheid voor deze "zwarte bladzijde" niet bij individuele militairen ligt, "die slecht voorbereid op een onmogelijke missie werden gestuurd". Hij wijst de instanties aan die het institutionele geweld mogelijk maakten: de Nederlandse regering, het parlement, de krijgsmacht en de juridische macht. Hij spreekt van een collectief falen.

"De heersende cultuur was er een van wegkijken, afschuiven en een misplaatst koloniaal superioriteitsgevoel. Dat is, zelfs na zoveel jaren, een pijnlijke constatering." 

Deze excuses zijn wat ze zijn: voluit de erkenning dat wij met z'n allen gefaald hebben.

Premier Rutte

De premier gaat verder dan de excuses die koning Willem-Alexander in 2020 al aanbood. Op staatsbezoek in Jakarta sprak die toen over "geweldsontsporingen", in lijn met het kabinetsstandpunt dat geweld wel was voorgekomen, maar een uitzondering was.

Rutte erkent dat die lijn, die opeenvolgende Nederlandse kabinetten sinds 1969 aanhielden, niet meer houdbaar is. Volgens is "een verdere precisering" van die woorden nodig nu is vastgesteld dat geweld stelselmatig en wijdverbreid was.

Gevraagd of de excuses ook betekenen dat meer groepen aanspraak kunnen maken op herstelbetalingen, verwees Rutte naar de bestaande regelingen voor nabestaanden maar kondigde geen nieuwe aan. "Deze excuses zijn wat ze zijn: voluit de erkenning dat wij met z'n allen gefaald hebben."

Rutte kondigde ook geen nieuw standpunt aan over eerherstel voor de dienstweigeraars van destijds. Volgens hem is het lastig om daar in algemene zin uitspraken over te doen, omdat de verschillende omstandigheden van elk geval niet precies zijn vast te stellen.

Lees verder…

 

10897433861?profile=original

-------- Oorspronkelijke bericht --------

Onderwerp: Informatie aanbieding rapport traktaat Wassenaar plus 15.000 handtekeningen.
Datum: 16-03-2022 15:43
Afzender: schwab@kabelfoon.nl
Ontvanger: "Hil, J. van den (Jacqueline)" <j.vdhil@tweedekamer.nl>
Kopie: "Hek, K. de (Koen)" <k.dhek@tweedekamer.nl>

 

Geachte mevrouw Van den Hil.

Ter informatie meld ik u terug over ons bezoek inzake het aanbieden van de Petite Traktaat van Wassenaar.

Dinsdagmiddag 15 maart 2022 hebben wij, de heren Ferry Schwab, Rob Andreas en Paul Vasseur namens de 15.000 claimanten de Petitie Traktaat van Wassenaar aangeboden aan de ondervoorzitter van de commissie Buitenlandse Zaken, de heer Rudmer Heerema in aanwezigheid van mevrouw Agnes Mulder (CDA) lid van de commissie en de griffier de heer Arjen Westerhoff.
   
In zijn dankwoord antwoordde de heer Rudmer Heerema op de vraag van Paul Vasseur of hij bereid is om deze kwestie te agenderen voor de commissie Buitenlandse Zaken, bevestigend. De heer Rudmer voegde daar aan toe dat hij daarvoor zijn uiterste best zal doen.  

Wordt vervolgd!
 
Nogmaals Thanx voor alles.
 
Lees verder…

ICM Persverklaring

   10897429085?profile=original

ICM PERSVERKLARING

 

 

Namens

 

Op 15 maart 2022 om 13.40 uur zal het ICM namens de 15.000 ondertekenaars de Petitie het rapport Traktaat van Wassenaar plus de aanvullende stukken aanbieden aan de voorzitter van de commissie voor Buitenlandse Zaken, mevrouw Drs. A.H. (Attje) Kuiken. Alle deelnemende partijen die zitting hebben in deze commissie zullen de Petitie en de aanvullende stukken ook ontvangen.

 

Wij,

de Nederlands-Indische burgers, zijnde de Nederlanders, Indische Nederlanders, Molukkers en Nederlanders van Joodse afkomst.

 

Constateren,

dat de Nederlandse Staat de betalingsverplichtingen als gevolg van de oorlogsschade over de periode 1947- 1962, dat ten dele in het Traktaat van Wassenaar in 1966 is vastgelegd, tot op de dag van vandaag, al ruim 56 jaar nog niet is nagekomen en de Nederlandse Indische burgers nimmer schadeloos heeft gesteld voor het verlies van bezittingen, banktegoeden, als gevolg van de oorlogshandelingen tijdens de Japanse bezetting, de Bersiap en de militaire acties en de gevolgen van de Overeenkomst van Linggajati en de overdracht.

 

 

En EISEN

 het volgende: In beginsel dient de Nederlandse Staat zijn oprechte welgemeende excuses te maken aan de Nederlandse Indische burgers.

  1. Dat de Nederlandse regering de uitvoering van het hoofdrapport Traktaat van Wassenaar per direct volgt, zodat morgen al kan worden begonnen met uitbetaling aan de 15.000 claimanten die zich hebben gemeld.
  2. Dit in navolging van de “recentelijk NIOD uitspraak “ waar de nabestaanden, de Indonesische bevolking schadeloos wordt gesteld.
  3. Het uitbetalen van de bijgevoegde declaratie die een overzicht is van ruim 7 jaar intensieve arbeid en de kosten die daarvoor zijn gemaakt. De arbeid die het Actie Comité TvW-66 heeft moeten verrichten omdat de Nederlandse Staat verzuimde dat te doen.
  4. Dat het Actie Comité TvW-66 (stichting), het team die door mij, Ferry Schwab in en buiten rechte wordt vertegenwoordigd.
  5. Alle uitvoerende werkzaamheden en benodigde zaken door de NL Staat wordt betaald.

 

 =====================================================================================

Voor redactie:

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met Ferry Schwab tel.: 06.37282433 

Lees verder…
VVD - Dhr. Heerema R.J. neemt rapport traktaat + 15.000 handtekeningen in ontvangst
10897426698?profile=original
Fantastisch !!!
De  VVD komt hun woord na, reeds 6 maanden geleden melde de VVD zich, gisteren (15 maart) zou mevrouw Drs. A.H. (Attje) Kuiken (PvdA) de traktaat rapporten met 15.000 handtekeningen in ontvangst nemen. ja ... ik was niet senang, toen kwam Dhr. Heerema R.J. (VVD).
Onze zaak wordt door De Tweede Kamer Commissie BuZa behandeld. Hier zitten 15 politieke Partijen die onze zaak gaan behartigen,i met de Overheid in strafbankje. Voorschotje hebben ze al gehad dat in die periode NL is veroordeeld tot oorlogmisdaden in de republiek Indonesie. Mark heeft al excuses aangeboden, en de 97.789 weduwen worden gecompenseerd.
10897426899?profile=original
Wij behartigen de zaken voor de Nederlanders, Indische Nederlanders, Molukkers en joodse gemeenschap periode 1947-1962 die al hun bezittingen en banktegoeden hebben verloren. De republiek heeft voor de schadevergoeding vanaf 7 miljard tot 45 miljard oude gulden betaald aan de Nederlandse Overheid, en nooit uitbetaald.
Ferry Schwab benadrukte dat deze geen enkel binding heeft met de Indische kwestie,  het gaat om de Nederlandse Indische burgers  zijnde Nederlanders, Indische Nederlanders, Molukkers ,  Nederland van Joodse afkomt,  die verbleven periode 1940 tot 1964  in de republiek Indonesie (voormalige Indie).
Lees verder…
10897429085?profile=original
ICM PERSVERKLARING
Petitie 15.000 + rapport traktaat Wassenaar aan de Tweede Kamer
Namens
Op 15 maart 2022 om 13.40 uur zal het ICM namens de 15.000 ondertekenaars de Petitie het rapport Traktaat van Wassenaar plus de aanvullende stukken aanbieden aan de voorzitter van de commissie voor Buitenlandse Zaken, dhr. Heerema R.J. (VVD). Alle deelnemende partijen die zitting hebben in deze commissie zullen de Petitie en de aanvullende stukken ook ontvangen.
Wij,
de Nederlands-Indische burgers, zijnde de Nederlanders, Indische Nederlanders, Molukkers en Nederlanders van Joodse afkomst.
Constateren,
dat de Nederlandse Staat de betalingsverplichtingen als gevolg van de oorlogsschade over de periode 1947- 1962, dat ten dele in het Traktaat van Wassenaar in 1966 is vastgelegd, tot op de dag van vandaag, al ruim 56 jaar nog niet is nagekomen en de Nederlandse Indische burgers nimmer schadeloos heeft gesteld voor het verlies van bezittingen, banktegoeden, als gevolg van de oorlogshandelingen tijdens de Japanse bezetting, de Bersiap en de militaire acties en de gevolgen van de Overeenkomst van Linggajati en de overdracht.
En EISEN
het volgende: In beginsel dient de Nederlandse Staat zijn oprechte welgemeende excuses te maken aan de Nederlandse Indische burgers.
1. Dat de Nederlandse regering de uitvoering van het hoofdrapport Traktaat van Wassenaar per direct volgt, zodat morgen al kan worden begonnen met uitbetaling aan de 15.000 claimanten die zich hebben gemeld.
2. Dit in navolging van de “recentelijk NIOD uitspraak “ waar de nabestaanden, de Indonesische bevolking schadeloos wordt gesteld.
3. Het uitbetalen van de bijgevoegde declaratie die een overzicht is van ruim 7 jaar intensieve arbeid en de kosten die daarvoor zijn gemaakt. De arbeid die het Actie Comité TvW-66 heeft moeten verrichten omdat de Nederlandse Staat verzuimde dat te doen.
4. Dat het Actie Comité TvW-66 (stichting), het team die door mij, Ferry Schwab in en buiten rechte wordt vertegenwoordigd.
5. Alle uitvoerende werkzaamheden en benodigde zaken door de NL Staat wordt betaald.
=====================================================================================
Voor redactie:
Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met Ferry Schwab tel.: 06.37282433
Lees verder…

Blog Topics by Tags

Monthly Archives