Alle berichten (7)

Sorteer op

ACTW-66 Nieuwsbrief Traktaat van Wassenaar 27 december 2022

 

Brief aan Vz. Tweede van Tweede Kamer
10920413284?profile=RESIZE_180x180Hierden  5 december 2022  

Per Email / Per post verzonden

AANGETEKEND

Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

T.a.v. Voorzitter Presidium Tweede Kamer

 

Geachte mw. Vera Bergkamp.

Ondergetekende richt zich tot U als voorzitter, en citeert Uw verantwoordelijkheden.

De Voorzitter en de ondervoorzitters vormen samen het Presidium van de Tweede Kamer. De Presidiumleden hebben de dagelijkse leiding over de Kamer. Regelmatig spreken zij over de werkwijze en procedures in de Tweede Kamer en over zaken die spelen in de ambtelijke organisatie.

Uit uw Overige Kamerstukken blijkt dat tot op heden geen verslag/ proces verbaal is opgetekend en vastgelegd van de aanbieding van…


Lees verder… 

 


Aantwoord brief van Vz. Tweede Kamer.
10920418297?profile=RESIZE_710xAantwoord brief van Vz. Tweede Kamer 

13 december 2022

 Geachte heer Schwab,

 

Uw petitie is behandeld door de commissie in de procedurevergadering van 21 april 2022. Uw petitie stond daar op de lijst van ingekomen stukken (de zgn. 'brievenlijst'), die om redenen van de AVG niet openbaar op de website van de Tweede Kamer wordt geplaatst. Ik kan u echter verzekeren dat de petitie onder de aandacht van alle fracties is gebracht en op de gebruikelijke wijze is behandeld, d.w.z. de behandeling die gebruikelijk is bij petities die aan de Tweede Kamer worden aangeboden.

Met vriendelijke groet,

Vera Bergkamp

Voorzitter Tweede Kamer der…


Lees verder…
 


 


Antwoord Ombusdman 14 december 2022
10920426457?profile=RESIZE_400xAntwoord Ombusdman 14 december 2022 

 

Geachte heer Schwab, 

Dank voor uw bericht. Mijn verontschuldigingen dat u niet eerder bericht van mij ontving. Ik heb uw verzoek met de ombudsman besproken, en hij wilde weten wat de reactie van de commissie voor Buitenlandse Zaken op de petitie is geweest.

In oktober heb ik daarover navraag gedaan bij de griffier van de commissie voor Buitenlandse Zaken. Hij liet mij het volgende weten: 

"De petitie is, nadat deze fysiek door de commissie in ontvangst is genomen op 15 maart 2022, besproken in de procedurevergadering van de commissie op 21 april 2022. De petitie stond op de zogenaamde "brievenlijst" van de agenda. Deze brievenlijst mogen wij in verband met de AVG niet openbaar…


Lees verder… 
 


Antwoord : 15 december Vz Tweede Kamer.
 10920424093?profile=RESIZE_400x Antwoord : 13 december Vz Tweede Kamer

-------- Oorspronkelijke bericht --------

Onderwerp: RE: Betreft aanbieding Traktaat van Wassenaar. T.a..v. mw. Bergkamp
Datum: 13-12-2022 16:09
Afzender: Voorzitter Tweede Kamer <voorzitter@tweedekamer.nl>
Ontvanger: "'schwab@kabelfoon.nl'" <schwab@kabelfoon.nl>
Kopie: Commissie BUZA <cie.buza@tweedekamer.nl>, "Hil, J. van den (Jacqueline)" <j.vdhil@tweedekamer.nl>, "Hek, K. de (Koen)" <k.dhek@tweedekamer.nl>, "Heerema, R.J. (Rudmer)" <r.heerema@tweedekamer.nl>, "Mulder, A.H. (Agnes)" <agnes.mulder@tweedekamer.nl>

 

Geachte heer…

 

Geachte heer Schwab,  

Hartelijk dank voor uw mail en uw brief.  

Uw petitie is conform de gebruikelijke procedure onder de aandacht gebracht van alle fracties en is behandeld in de commissie Buitenlandse Zaken op 21 april 2022

 Lees verder…

Lees verder…

Antwoord Ombusdman 14 december 2022

10920426457?profile=RESIZE_400xAntwoord Ombusdman 14 december 2022 

 

Geachte heer Schwab, 

Dank voor uw bericht. Mijn verontschuldigingen dat u niet eerder bericht van mij ontving. Ik heb uw verzoek met de ombudsman besproken, en hij wilde weten wat de reactie van de commissie voor Buitenlandse Zaken op de petitie is geweest.

In oktober heb ik daarover navraag gedaan bij de griffier van de commissie voor Buitenlandse Zaken. Hij liet mij het volgende weten: 

"De petitie is, nadat deze fysiek door de commissie in ontvangst is genomen op 15 maart 2022, besproken in de procedurevergadering van de commissie op 21 april 2022. De petitie stond op de zogenaamde "brievenlijst" van de agenda. Deze brievenlijst mogen wij in verband met de AVG niet openbaar maken, aangezien daarmee de namen en contactgegevens van briefschrijvers openbaar zouden worden. Er wordt dus ook niet openbaar gemaakt wat er per brief besloten is. Dit in tegenstelling tot de rest van de agenda van de procedurevergadering, die wel openbaar is en gepubliceerd wordt op de website van de Tweede Kamer, evenals de besluitenlijst.  

Ten aanzien van de betreffende petitie heeft de commissie op 21 april besloten deze voor kennisgeving aan te nemen. Dat betekent dat individuele Kamerleden de petitie (en de informatie die daarin is aangeboden) kunnen gebruiken bij hun voorbereiding op debatten met het kabinet, of bij andere instrumenten die zij inzetten bij hun controle van het kabinet (bijvoorbeeld Kamervragen). In hoeverre Kamerleden dat doen, is vervolgens een kwestie van hun eigen politieke beoordeling en prioritering. 

Iedereen die een brief schrijft aan de commissie, krijgt, naast een ontvangstbevestiging, een brief waarin vervolgens wordt meegedeeld hoe de commissie de brief heeft behandeld. Dus dit is ook aan de heer Schwab meegedeeld."  

Volgende week donderdag heb ik een overleg met de ombudsman, waarbij ook uw zaak zal worden besproken. Ik zal uw brief van 7 december jl. aan de Voorzitter van de Tweede Kamer daarin meenemen.

Na het overleg laat ik u weten wat er uit het overleg is gekomen. .

 Met vriendelijke groet,

 onderzoeker

Lees verder…

Antwoord : 13 december Vz Tweede Kamer.

 10920424093?profile=RESIZE_400xAntwoord : 13 december Vz Tweede Kamer

-------- Oorspronkelijke bericht --------

Onderwerp: RE: Betreft aanbieding Traktaat van Wassenaar. T.a..v. mw. Bergkamp
Datum: 13-12-2022 16:09
Afzender: Voorzitter Tweede Kamer <voorzitter@tweedekamer.nl>
Ontvanger: "'schwab@kabelfoon.nl'" <schwab@kabelfoon.nl>
Kopie: Commissie BUZA <cie.buza@tweedekamer.nl>, "Hil, J. van den (Jacqueline)" <j.vdhil@tweedekamer.nl>, "Hek, K. de (Koen)" <k.dhek@tweedekamer.nl>, "Heerema, R.J. (Rudmer)" <r.heerema@tweedekamer.nl>, "Mulder, A.H. (Agnes)" <agnes.mulder@tweedekamer.nl>

 

Geachte heer Schwab,  

Hartelijk dank voor uw mail en uw brief.  

Uw petitie is conform de gebruikelijke procedure onder de aandacht gebracht van alle fracties en is behandeld in de commissie Buitenlandse Zaken op 21 april 2022. Tevens worden er, ook weer conform de gebruikelijke procedure, geen verslagen of processen-verbaal gemaakt van het in ontvangst nemen van petities. Een in ontvangst genomen petitie wordt altijd geagendeerd in de procedurevergadering van de betrokken commissie en dat is hier ook gebeurd. 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 Met vriendelijke groet,  

Vera Bergkamp

Voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal

Lees verder…

Aantwoord brief van Vz. Tweede Kamer.

10920418297?profile=RESIZE_710xAantwoord brief van Vz. Tweede Kamer 

13 december 2022

 Geachte heer Schwab,

 

Uw petitie is behandeld door de commissie in de procedurevergadering van 21 april 2022. Uw petitie stond daar op de lijst van ingekomen stukken (de zgn. 'brievenlijst'), die om redenen van de AVG niet openbaar op de website van de Tweede Kamer wordt geplaatst. Ik kan u echter verzekeren dat de petitie onder de aandacht van alle fracties is gebracht en op de gebruikelijke wijze is behandeld, d.w.z. de behandeling die gebruikelijk is bij petities die aan de Tweede Kamer worden aangeboden.

Met vriendelijke groet,

Vera Bergkamp

Voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal

 

Lees verder…

Brief aan Vz. Tweede van Tweede Kamer

10920413284?profile=RESIZE_180x180Hierden  5 december 2022  

Per Email / Per post verzonden

AANGETEKEND

Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

T.a.v. Voorzitter Presidium Tweede Kamer

 

Geachte mw. Vera Bergkamp.

Ondergetekende richt zich tot U als voorzitter, en citeert Uw verantwoordelijkheden.

De Voorzitter en de ondervoorzitters vormen samen het Presidium van de Tweede Kamer. De Presidiumleden hebben de dagelijkse leiding over de Kamer. Regelmatig spreken zij over de werkwijze en procedures in de Tweede Kamer en over zaken die spelen in de ambtelijke organisatie.

Uit uw Overige Kamerstukken blijkt dat tot op heden geen verslag/ proces verbaal is opgetekend en vastgelegd van de aanbieding van petitie op 15 maart 2022 jl. met:

  1. 15.000 handtekeningen
  2. 15 exemplaren van rapport Traktaat van Wassenaar
  3. 15 exemplaren aanvullend rapport
  4. 15 exemplaren onderzoekrapport
  5.  24 persoonlijke verhalen.

Deze werd in ontvangst genomen o.l.v. griffier dhr. A.W. Westerhoff,  ondervoorzitter Rudmer Heerema van de VVD,  mw.  Agnes Mulder CDA . Van de delegatie  waren aanwezig dhr. Rob Andreas,  dhr. Paul Vasseur, Dhr. Ben Vink met ondergetekende.

U wordt  van ernstige nalatigheid verweten, voor de feiten verwijst ondergetekende naar Overige Kamerstukken, waar niets staat vermeld dat Petitie met 15.000 handtekeningen + overige stukken in ontvangst werden genomen door de Tweede Kamer. Al eerder heeft ondergetekende dit onder de aandacht gebracht. De suggestie wordt nu gewekt dat de aanbieding nooit heeft plaatsgevonden. Naast dat overige Kamer Leden van deze informatie worden onthouden zodat deze zaak nimmer geagendeerd kan worden.

1) van een falend werkwijze van Uw ambtenaren of is deze bewuste actie om deze zaak onder de radar te houden of onder het tapijt te vegen. 

 2) Daarnaast wil Ik wijzen op artikel 5 van het burgerwetboek voorde rechten van de burgers.  Het recht  van een petitie, hierdoor lijkt onze democratie ten onder te gaan.   U negeert 15.000 mensen die hun handtekening hebben gezet, en hun mandaat hebben gegeven aan ondergetekende.

3) Laatste punt, het gaat hier om het verdrag dat de Overheid niet heeft uitgevoerd.

U moet zich heel goed realiseren dat al deze zaken rijp zijn om deze voor te leggen bij Raad van State daarmee schaadt U de naam van alle Tweede Kamer Leden, die zich juist hebben opgeworpen om heel graag deze zaak tot een oplossing willen brengen. 

Ik verzoek U daarom de zaak te onderzoeken en binnen 7 dagen met resultaat te komen. 

 

Met vriendelijk groeten,

Ferry Schwab Sr.

Namens delegatie ACTW-66

Email Schwab@icm-online.nl 

Mob. 0637282433

 

Lees verder…

ICM BALI HOME VISION

                      Wonen  - kopen - huren  -   Inschrijven Residentie Deasynti

10816409683?profile=RESIZE_710x

Goed ICM Nieuws ! Tussen ICM en Projectontwikkelaar in Bali  is overeenkomst bereikt om  het wonen  of verblijf op Bali nu voor iedereen mogelijk te maken.    Om dit te realiseren is de vestiging ICM Bali opgericht om de potentiële kopers in Nederland adequate te ondersteunen via ICM Project & Events. ICM Bali  zal van A tot Z namens U en Uw belangen behartigen. Wolu residence pleit er voor om haar type huizen op een dergelijk mooi mogelijke locaties van Bali te bouwen.  Zodanig  dat de plaatsen Kuta, Ubud, pantai cucukan,  kintaman  en Den Pasar voor U  binnen bereik liggen 

 

 

 

10859166683?profile=RESIZE_710x

 

Prijs Euro  39 K

 

10859166894?profile=RESIZE_710x

 

 Prijs Euro  42 K    


10816421072?profile=RESIZE_710x Prijs   Euro  45  K                                      

 

Wij bieden koop en huurkoop.     Bij koop bent U aan beperkingen gehouden, vanwege de Indonesische wetgeving.  Buitenlanders is het niet toegestaan om grond  of  over  een woning te beschikken. Dus U dient op Bali een persoon te kennen die object / woning  deze op zijn/haar naam stelt, of U wordt WN,  Of huwt.  Voor deze constructie geldt;  Betaaltermijnen bij opdracht 30 %, 20% , 20 %, en 10%  na 2 maanden na oplevering

 

Waarborging eigenaarschap woning . Daartoe biedt de Projectontwikkelaar en ICM Bali (Vestiging van ICM Project & Event) die waarborging voor Uw aanstaande woning. Namelijk op basis van huurkoop. U betaalt bij inschrijving (opdrachtverstrekking) 30%.  Resterende 2, 3, 4, en of 5  jaren, mogelijk in  maandelijkse termijnen. Bij volledige aflossing ontvangt U van de projectontwikkelaar en van ICM Bali   het certificaat eigendombewijs van uw aanstaande woning.

 

ICM Bali handelt namens Projectontwikkelaar, behartigt Uw zaken van A tot z af.  Is dus het aanspreekpunt.   Voor alle prijzen  wordt de Euro als valuta  gehanteerd alsmede tijdens de loop van de overeenkomst. 

 

10816422269?profile=RESIZE_710x

 Prijs   Euro  72 K 

 

ICM Kosten Koper heeft betrekking tot stand komen van de Overeenkomst,  onderhandeling met de Bank, project begeleiding, en toezicht controle op de bouw tot de oplevering en na de oplevering. Het voeren van de financiële administratie o.a. het verzorgen van de incasso dat op tijd wordt betaald. Bij inschrijving rekent ICM  E. 1.950 .  Resterende E . 3.050  in  2 termijn .   Totaal pakket  deze dienstverlening vraagt ICM 5k  euro.

O  Graag wil ik verdere informatie

O  Graag wil een inschrijfformulier + voorwaarden.

O  Graag  wil ik mij inschrijven Wolu Residence  

 

Naam  :   __________________________________________________________________________

Adres   :  __________________________________________________________________________

Woonplaats :  ________________________________ Postcode  ____________________________

Mobiel  :  _______________________                            Email  ______________________________

 

Opsturen naar :  ICM Projects  &  Events

                             Wouterskampen 68

                             3848 BC Hierden          Mobiel +31 06 37282433   Email Schwab@icm-omline.nl

 

 @ KVK - nummer 72173122  -   RABO rekening NL35 03775794 91 –  www.icm-online.nl

 

Lees verder…

Blog Topics by Tags

Monthly Archives