Antwoord Ombusdman 14 december 2022

10920426457?profile=RESIZE_400xAntwoord Ombusdman 14 december 2022 

 

Geachte heer Schwab, 

Dank voor uw bericht. Mijn verontschuldigingen dat u niet eerder bericht van mij ontving. Ik heb uw verzoek met de ombudsman besproken, en hij wilde weten wat de reactie van de commissie voor Buitenlandse Zaken op de petitie is geweest.

In oktober heb ik daarover navraag gedaan bij de griffier van de commissie voor Buitenlandse Zaken. Hij liet mij het volgende weten: 

"De petitie is, nadat deze fysiek door de commissie in ontvangst is genomen op 15 maart 2022, besproken in de procedurevergadering van de commissie op 21 april 2022. De petitie stond op de zogenaamde "brievenlijst" van de agenda. Deze brievenlijst mogen wij in verband met de AVG niet openbaar maken, aangezien daarmee de namen en contactgegevens van briefschrijvers openbaar zouden worden. Er wordt dus ook niet openbaar gemaakt wat er per brief besloten is. Dit in tegenstelling tot de rest van de agenda van de procedurevergadering, die wel openbaar is en gepubliceerd wordt op de website van de Tweede Kamer, evenals de besluitenlijst.  

Ten aanzien van de betreffende petitie heeft de commissie op 21 april besloten deze voor kennisgeving aan te nemen. Dat betekent dat individuele Kamerleden de petitie (en de informatie die daarin is aangeboden) kunnen gebruiken bij hun voorbereiding op debatten met het kabinet, of bij andere instrumenten die zij inzetten bij hun controle van het kabinet (bijvoorbeeld Kamervragen). In hoeverre Kamerleden dat doen, is vervolgens een kwestie van hun eigen politieke beoordeling en prioritering. 

Iedereen die een brief schrijft aan de commissie, krijgt, naast een ontvangstbevestiging, een brief waarin vervolgens wordt meegedeeld hoe de commissie de brief heeft behandeld. Dus dit is ook aan de heer Schwab meegedeeld."  

Volgende week donderdag heb ik een overleg met de ombudsman, waarbij ook uw zaak zal worden besproken. Ik zal uw brief van 7 december jl. aan de Voorzitter van de Tweede Kamer daarin meenemen.

Na het overleg laat ik u weten wat er uit het overleg is gekomen. .

 Met vriendelijke groet,

 onderzoeker

E-mail me wanneer mensen hun opmerkingen achterlaten –

U moet lid zijn van ACTW-66 Traktaat van Wassenaar. 65 euro eenmalig om opmerkingen toe te voegen!

Doe mee ACTW-66 Traktaat van Wassenaar. 65 euro eenmalig

Blog Topics by Tags

Monthly Archives