Alle berichten (6)

Sorteer op

Akkoord van Wassenaar 1980 van premier Kok.

Akkoord van Wassenaar 1980 van premier Kok.

10897433098?profile=original

10897433680?profile=original

Op WNL kwam dit thema aan de orde. Juist nu de grote verschillen in de arbeidsmarkt met betrekking tot de lonen en de macht / invloed van de vakbonden.  Juist nu de vakbonden minder invloed kunnen uitoefenen op het beleid van de Overheid.  Door de vergrijzing zijn nu minder mensen lid van de vakbonden.   Het antwoord was: " toen er ook crisis was in de jaren 80 het akkoord van Wassenaar " die oplossing bracht.

 

De verschillen zijn groot tussen de niet_werkende 1 miljoen mensen, die boven hun minimum worden gecompenseerd met de toeslagen voor de huur, zorg, kinderopvang  en niet andere genoemde toeslagen ten opzichtig van de werkende die net boven het minimum verdienen. Het riekt naar discrimatie als de lonen niet op het gelijke nivo worden gebracht, dus met 30 % minimaal omhoog.  Dit geldt ook voor de gepensioneerden die de waarde van hun pension tussen 30 % - 40 % zagen verdampen omdat al 11 jaren niet werden geindexeerd. Benieuwd hoe het forum van wijzen dit gaat oplossen ?  Met terugwerkende kracht? 

 

Nog geen 10 minuten na dit thema  op het programma WNL of de lijnen op redactie ICM raakte overbezet, en de e-mails stroomden binnen op info@icm-online.nl  en Schwab@icm-online.nl van www.icm-online.nl van de redactie.   Met de vraag "hoe zit het nu  met akkoord verdrag Traktaat van Wassenaar 1966 "  dat werd gesloten tussen president Soekarno en de premier Willem Drees,  wachten al 60 jaar op ons geld.

 

Terecht deze vragen afkomstig uit de 15.000 mensen die hun mandaat aan ICM  redactie hebben gegeven!  Vervolgens vrij recent moeten vernemen via de media en de Tweede Kamer TV dat Mark Rutte excuses heeft aangeboden en  de 96.716 nabestaande in de republiek gaat compenseren, en ook zij tot die gemeenschap van de republiek behoorde in de periode 1947 – 1962.

 

Het verdrag traktaat van Wassenaar 1966 werd al in 2015 opgestart door ICM eerst als taskforce en later als ACTW-66.  Dit liep  samen met het onderzoek "oorlogsmisdaden in de republiek Indonesië" door Bert Koenders aan het NIOD.

 

Vanaf februari 2020 werd verzocht door ICM & ACTWW-66 om alle stukken betreffende traktaat van Wassenaar aan de Tweede Kamer  te mogen  aanbieden.  Pas op 15 maart jl.  2022 werd door de Tweede Kamer toegelaten om de rapporten + verhalen + 15.000 handtekeningen aan te bieden. Dus ruim 2 jaar later. Zuur om te moeten constateren dat het verantwoordelijke Tweede Kamer Commissie Min.BuZa geen enkele vordering of haast lijkt te maken nu het derde jaar in gaat, en meer bezig zijn met zichzelf  een podium te geven ( bijvoorbeeld kwestie Arib en Bergkamp o.a. en de Partij FvD)', werkelijk bizar, en dat noemt zich Volksvertegenwoordigers  waarop  2 miljoen  Indischen hun stem hebben op uitgebracht.

 

Tegen deze achtergrond waar gezamenlijk werd begonnen met het Traktaat en onderzoek oorlogsmisdaden in de republiek  in 2014. Onlangs heeft onze Minister President Mark Rutte excuses aangeboden voor de gepleegde oorlogsmisdaden in de republiek Indonesië ,  conclusie NIOD.  Nog zuurder wordt het dat de 97.612 nabestaanden worden gecompenseerd.   De gedupeerden Nederlandse Indische Burgers ( Nederlanders, Indo's, Molukkers, en van Joodse afkomst) nog steeds op hun eigen geld wachten die republiek Indonesië betaalde aan het Minibus en Min. Financiën.  Nogmaals het geld is nadrukkelijk niet van de belastingbetaler.  Sterker nog het geld kan de president van de republiek Indonesie nu terugvorderen nu na 60 jaar nog steeds niet is uitbetaald aan de naar schatting 60.000 gedupeerden.  De LumpSum bedraagt 7 miljard met koers 1966,  nu leert dat op 30 miljard komt. 

 

Nog zuurder wordt dat Mark Harbes van de VVD beloofde de zaak op te lossen o.a. om de zes moties in te dienen, die zaak overdroeg aan zijn collega's  in de VVD fractie.

 

Nog zuurder te moeten constateren dat het erop lijkt dat Tweede Kamerleden hun vingers niet willen branden. Petje af voor onze Mark Rutte die niet wegkijkt.   

 

Tweede Kamer wanneer komen jullie in beweging, wel 50 malen heeft ICM verzoeken gestuurd,  het blijft daar stil.  Zou zeggen bij Min.Buza ligt evaluatierapport neemt kennis van dit rapport, daar heeft ICM deze zaak aan te danken om het nu op te lossen.  U kan digitaal dit rapport evaluatie-rapport opvragen via schwab@icm-online.nl

 

WORDT VERVOLGD.

Lees verder…

Introductie ICM Bali Home Vision succesvol.

Introductie ICM Bali Home Vision succesvol.

10897430859?profile=original

Het eiland Bali is in opzicht al een uithang-  en reclamebord.  Wat ook niet te verwonderen is dat van de 18.000 eilanden de Republiek Indonesië koos van G20 TOP op  Bali.  Dat het reclamebord Bali nu al vruchten afwierp was dan ook geen verrassing voor ICM Project na een vliegende start maakte op de Bazaar, Pasar Malams Rijswijk, en Den Bosch / Ahoi van Istimewa -events.  

Het wonen, verblijven of op vakantie heeft veel belangstelling bij het publiek. Dit blijkt wel dat de bezoekers op de pasars ICM Bali Home Vision blindelings konden vinden.  Kennelijk door de promotie op ICM en ICM Facebook groepen.  Dit bleek uit de zeer gerichte vragen die werden gesteld.  Ruim 900 folders (flyers) werden door bezoekers zelf gepakt, intensief gelezen en dat uiteindelijk tot een intake gesprek leidde.  Die waren divers.  Opvallend veel jongeren die een huisje op Bali als een investering zien voor hun pensioen ,  naast het vakantie houden. Opvallend uit de onverwachte hoek de collega's die een huisje wil kopen. 

De drie maanden toer op de Pasars heeft nu al geresulteerd in 67 aanvragen.  7 hebben mondeling toegezegd te kopen.  Concreet zijn er nu die 6 die een huisje hebben gekocht. Meldde voor drie huizen, twee voor zijn zonen, wel moeten beloven dat ze naast elkaar komen.

Procedure van kooptraject is als volgt. 

Eerst dient modelcontract door beide te worden ondertekend. Hierna worden twee trajecten onderkend geen financiering of wel financiering.

Bij geen financiering, dient vooraf de inschrijven ICM Kosten te worden voldaan voor de optie op de kavel / woning en notarisakte.

  1. 30 % van de prijs van de woning.
  2. Resterende 70 % bij aanvang van het project.

Bij financiering, dient vooraf de inschrijving ICM kosten te worden voldaan voor de optie op de kavel / woning.

  1. Na akkoord van de bank, dient 30% van prijs van de woning, akte van notaris wordt gepasseerd.
  2. resterende 70%  wordt door bank voldaan via ICM Bali 

Na de oplevering biedt ICM Bali vrijblijvend een servicecontract aan voor: 

  1. Controle op de woning bij afwezigheid.
  2. Administratie voor water, elektra, Wifi. 
  3. Taxi service voor het ophalen - en brengen naar vliegveld.  Additioneel verder gebruik van taxi met chauffeur.
  4. Verhuur van de woning tijdens uw aanwezigheid.

Het project wordt gestart wanneer het aantal van 15 woningen zijn verkocht. De sluitingsdatum van inschrijving 1 maart 2023.

Tot slot heeft ICM samenwerking met Bamboedesign voor de inrichting van Uw woning.

 

Hebt U verdere vragen mail naar schwab@icm-online.nl

Lees verder…

President Xi;  hoe zo mensen rechten Mark Rutte?

President Xi;  hoe zo mensenrechten Mark Rutte?

 

10897433283?profile=original10897432700?profile=original

Siert het niet om eerst de hand in eigen boezem te steken, en eerst te verschonen van  die oorlogsmisdaden die in de Republiek Indonesië zijn ngepleegd? Een half miljoen Nederlandse Indische burgers waar hun leven in 1947 -  toen de Nederlandse Militairen de republiek binnenvielen -  in 1 keer in een hel deed veranderen zonder een einde kende. Met deze daad om de republiek binnen te vallen hierdoor een polarisatie werd gekweekt van haat tussen de Indonesische bevolking, wel te verstaan de nabestaanden door NL – leger vermoorde familieleden. Deze waren nu  uit op wraak op alles wat maar  een Nederlandse etniciteit heeft.

 

Een Half miljoen Nederlandse Indische burgers wel te verstaan; de Nederlanders zelf, de Indo's, de Molukkers en van joodse afkomst veranderden hun leven in 1 keer  in een hel, en wel  vanaf  de periode 1947 tot het heden.   Lange periode wel te verstaan,  niet 3 of 4 jaar,  maar liefst 15 jaar dat de Nederlandse Indische burgers in angst en onzekerheid leefden,  met moorden op de achtergrond.  Het einde was niet in zicht.  In Nederland  ging de ellende  verder om als paria  te worden  behandeld.  De reiskosten, kosten pension, en herinrichting kosten alles zelf betalen,  terwijl Soekarno & Hatta voor deze burgers die schade betaalde.

 

Werkelijk schandelijk en onmenselijk!

Het zal je maar hier overkomen als onschuldig burger het land utgezet met verlies van je onderneming, huis, je auto''s , en  te goeden op de bank.  Schandelijk wordt dat wanneer een regering het geld van deze gedupeerden gebruikt voor een ander doelbestemming, die ze  juist van de republiek heeft ontvangen om het verder uit te delen aan de gedupeerden. Er was een grote verdeelheid onder de ambtenaren binnen het betreffende Ministerie van Buitenlandse Zaken. De andere van de  helft  van de ambtenaren waren tegen het gevoerde beleid van vadertje Drees (bron : interne info)

 

Periode 1947 – 1962 waren de burgers niet zeker van hun leven en leefden in een grote onzekerheid. Vervolgens  weerde vadertje Drees die  een half miljoen Nederlandse Indische Burger, en laat staan het betalen van de ontstane schade.  Dit  werd collectief  door het Kabinet Drees en Politiek Den Haag veroorzaakt,  vervolgens  rekeningen  60 jaar onbetaald laat. Nota bene Soekarno en Hatta  5 miljard aan Min. Financien en Min. BuZa betaalde om dit geld uit te delen aan die 341.000.   Dankzij vadertje Drees, de veroorzaker van deze onmenselijke daad werden ook nog eens 159.000 Nederlandse burgers stateloos achterlaten. Beter bekend om de Indisch oudjes welke door Omroep Max in beeld werden gebracht.

(c) Bron Evaluatie-rapport Min.BuZa, bij ICM op te vragen.

 

Zoals de omroepen en media  eindelijk nu niet meer herhaaldelijk refereren naar de 2e oorlog met de bersiap,  wordt die periode 1947 - 1962 nu nadrukkelijk aangeduid  met  die andere oorlog, wordt wakker Nederland !  Hebben we hiervoor het  betaalde  NIOD voor nodig om  dit te concluderen zodat Mark Rutte tot besluit komt om excuses aan te bieden aan de republiek?

 

Rutte schamen moeten jullie allen collectief om 60 jaar achter beleid te staan van vadertje Drees ;  

 

Uw fractieleden;  Halbe Zijltstra, en nu Mark Harbes, Koen van de Hek, Jacquliene van de Hill en Ruudmer Heerema  voorzitter Tweede Kamercommissie Min. BuZa stellen alles in het werk om Ferry Schwab Sr. Namens de 15000 gedupeerden te steunen, neem hier een voorbeeld aan. 

 

 Via mijn vertrouwde kanalen vernam ik dat U diegene bent die alles over het traktaat tegenhoudt, die op 15 maart jl. met alle benodigde rapporten ter uitvoering en de 15.000 handtekeningen werd overhandigd. 

Waar rook is vuur. Kosten ICM 1 miljoen voor deze zaak.

 

 Door niet toe te geven maakt U  nog steeds deel uit van het beleid Kabinet Drees die oorlogsmisdaden in de republiek heeft gepleegd. U behoort dan nog steeds tot die ........ organisatie.  U heeft collectief afstand genomen van de gepleegde oorlogsmisdaden,  maar U bent vergeten dat wij ook een deel zijn van die gedupeerden en al 60 jaar lang wachten op excuses en ons geld.

 

Heer Mark Rutte over 'Mensenrechten" gesproken zorg eerst dat U zelf in het reine komt. Ga dan pas  Prestident Xi  hierop aanspreken, toch?  

 

Lees verder…

Jokowi - wanneer gaat Rutte oorlogsschade betalen (1947-1962)?

10897433675?profile=original10897433456?profile=originalDe G20 TOP op het mooie eiland van Bali is aanstaande en begint. De regeringsleiders van de grote landen o.a. Amerika, China, Frankrijk etc. ontmoeten hier. Uiteraard is onze Minister President Mark Rutte ook aanwezig om een graantje “G20 Top welvaart” mee te pikken. De media is niet al te gul met voorinformatie wat daar wordt besproken. Als media kan je alleen speculeren. Uiteraard is iedereen nieuwsgierig of Putin ook aanwezig is die nu met Oekraïne in zijn maag zit.

Maar bij ICM rijst dan de vraag: Hoe liggen die verbanden bij Mark Rutte die toch al een dikke Indonesische - en Indische geschiedenis nu met zich meedraagt?

Laten wij beginnen met republiek Indonesië.

Een ieder is bekend dat Bert Koenders onder druk van ICM in 2015 (traktaat), opdracht aan het NIOD gaf om onderzoeken te verrichten naar de oorlogsmisdaden door Nederland in de republiek.  NL wilde het volk laten geloven dat 1947/1948 om politionele acties waren.  Dit heeft ICM altijd tegen gesproken, en dat om militaire inval is in de republiek.  Deze daad is al een oorlogsmisdaad, dan hebben deze militairen (Veteranen) ruim 96.719 burgers vermoord.   NIOD heeft dit geconstateerd en vermeldt in de NIOD Rapporten, het zijn weer de harde feiten & rapporten, dat Mark Rutte zonder Tweede Kamer te betrekken, excuusjes aan de republiek bood en dat de 96.719 nabestaande gaat compenseren, weliswaar vanuit de Tweed Kamer. De volgende dag zaten de kranten in de republiek Indonesië vol met de blijde boodschap van Mark Rutte.

 Hoe gaat nu bij TOP G20 president Joko Widodo hierop reageren, naast dat excuses nog niet persoonlijk is aangeboden. Wanneer gaat Rutte die 96.719 nabestaande compenseren?

De  Indische geschiedenis.

Bronnen KBRI Den Haag melden  dat  president Joko Widodo het geld,  dat betaald is circa 5 miljard voor de overdracht , beter bekend onder Traktaat van Wassenaar,    wil terug zien.  Op 15 maart jl. werd door de delegatie ACTW-66 onderleiding vz. Ferry Schwab Sr.  de benidigde Rapporten en 15.000 handtekeningen overhandigd aan de Tweede Kamer, deze lijken geen haast te hebben om tot betaling over te gaan,  meent president Joko Widodo om het geld terug te vorderen.  Kantekening Ferry Schwab sr. van ICM heeft persoonlijk met president Joko Widodo april 2016 onderhoud gehad en excuses aangeboden voor daden van NL - regering, en persoonlijk het rapport Traktaat van Wassenaar overhandigd, dat nu 15 maart jl. aan de Tweede Kamer werd overhandigd.

 

Lees verder…

DE BELANGSTELLING  BIJ PASAR MALAM RIJSWIJK OVERWELDIGEND.

10897430859?profile=original7 november 2022  ICM, Den Bosch

De aankomende kopers wisten ICM Bali Home Vision blindelings te vinden. Gewapend kwamen ze aan met gerichte vragen.  Kennelijk geinformeerd vanuit de Facebookgroepen.  Dat naast Ferry Schwab de andere teamleden het ook druk hadden met het beantwoorden van de vragen.  Ruim 300 informatiefolders werden meegenomen.  Nadrukkelijk zelf opgepakt, intensief gelezen en meegenomen.

Anderen weer zaten met vele vragen, die ze graag a la minuut beantwoorden wilden.  De meest prakkende vraag was toch dat je als buitenlander geen grond of huis mogen bezitten.  Dit is correct,  mits je op Bali iemand kent die het huis op haar of zijn naam wil zetten.  Uitzondering op de regel is dat je als Nederlandse onderneming wel vastgoed mag beheren of bezitten.  ICM Bali Home Vision valt hieronder als nevenvestiging van ICM Projects.  Daarnaast heeft de directrice de Indonesische Nationaliteit, hiermee is de eigenaarschap gewaarborgd. 

Met deze gewaarborgde eigenaarschap, waar de koper van ICM Bali en projectontwikkelaar een eigendoms-certificaat ontvangt nadat het volledige bedrag is betaald. Het is U dan toegestaan om het huis te verhuren of te verkopen. 

Andere vraag;   kan ICM Bali ook zorgen voor de verhuur van de eigen woning.  Ja zeker. ICM Bali levert de dienst;  om op huis te letten, te onderhouden en de overige zaken.

  

Inmiddels zijn er 7 potentiele kopers die mondeling hebben toegezegd te willen kopen, mede als investering.

Wij staan met ICM Bali Home Vison in het Ahoy op de Pasar Malam van Istimewa de 11e, 12 e  en 13e  aanstaande.

WORDT VERVOLGD

Lees verder…

Blog Topics by Tags

Monthly Archives