Alle berichten (5)

Sorteer op

Wonen - kopen - huren - inschrijven resort op Bali?

Wonen - kopen - huren - inschrijven resort op Bali?

10897423072?profile=original

10897424262?profile=original

10897424871?profile=original

10897424700?profile=original

10897433085?profile=original

Wonen - huren - inschrijven ressort op Bali?

ICM Project & Events heeft plan opgezet om een vestigen te openen op Bali. ICM Bali zal zich richten op de groep Indische Nederlanders die in Indonesië zijn geboren, en daar hebben geleefd.

Op latere leeftijd ontstaat de behoefte om in Indonesië te willen wonen. Veel signalen komen uit de woon zorg van de ouderen en de geeigende stichtingen.

ICM is een gesprek met diverse partijen om dit te realiseren. Eerst zal huren voor kort - en lang verblijf aan de orde te komen om het te realiseren. Tevens wordt onderzocht of realisatie van Resort woont zorg tot de mogelijkheden behoort.

De folder / brochure is op ICM stands op de Pasar Malams te verkrijgen of voor informatie. Heeft dit bij U nu al die belangstelling gewekt mailen mag ook naar Schwab@icm-online.nl

Vragen die hier zijn gesteld.
Antwoord op de vragen:
Deze week is tussen ICM en Projectontwikkelaar & Proppties overeenkomst bereikt dat ICM Project & Events de exclusiviteit heeft om namens deze te handelen in Nederland.  Projectontwikkelaar bestaat sinds 1996,  heeft goede naam opgebouwd met veel referenties.  Dus wij zijn druk bezig met promotie - materialen voor de aanstaande Pasar Malam in Zwolle op 23, 24, en 25 september.
Betekent dat wij ook met documentatie bezig zijn met koop - overeenkomsten. Daarbij rekening houden dat Nederlanders geen grond en huis mogen bezitten. Daar zijn vier mogelijkheden voor die wij aan het uitwerken zijn, om dit juridisch dicht te timmeren. 1 is er van is op een vestiging van ICM op Bali te openen. Immers bedrijven mogen wel eigenaar worden van grond en objecten.  Wel geldt als regel dat je gebruiksrecht voor onbepaald tijd, en de gemachtigde bent bij de verkoop.  Dit wordt door ICM en Projectontwikkelaar extra ondersteund,
Indicatie prijzen zijn voor :
  • Type 36 euro 45K plus KK 5 K
  • Type 45 euro 52K plus KK 5 K
  • Type 55 Euro 55 K plus kk 5K
  • Type 80 Euro 69 K plus kk 5K
Zijn indicaties,.
Inschrijving nu al mogelijk, termijn en voorwaarden zoals wij die in Nederland kennen.
Oplevering tussen 6 - 8 maanden.
Bij ICM Bali kan U ook de verhuur regelen van Uw aanstaande huis,
Zelf heb ik Type 80 aangekocht.

 

Lees verder…

Al vroeg richting Den Haag om Spoed beraad

10897434687?profile=originalAl vroeg richting Den Haag om Spoed beraad,
bingung de voorzitter van de Tweede Kamer, en de Griffier. Brief voor mijn verzoek is zoek geraakt. Gelukkig heeft deze oude man van het origineel een foto gemaakt, en naar Vera opgestuurd (van haar weet ik bijna alles al). In februari 2020 al goedkeuring gehad om de spullen van Traktaat van Wassenaar aan te bieden. Wij zijn nu twee jaar verder, door het gekist bis in de Tweede Kamer, en kunnen Schwab van ICM / ACT- W 66 langzamerhand wel uitkotsen, Niet alleen leuke dingen komen op mijn pad, maar ook minder leuke dingen, en er moet toch iemand opkomen voor wat de Overheid wat onze ouders is aangedaan, kunnen toch niet de andere kant opkijken dat al hun bezittingen en gelden enz. kwijt zijn, terwijl de republiek Indonesië het Ministerie BuZa en het Min. Financiën totaal 7, 6 miljard oude guldens heeft betaald om deze weer uit te betalen aan onze ouders. De republiek heeft dit geld moeten lenen.. Het hele Indonesische volk was hier tegen, dat president Soekarno een noodwet moest uitvaardigen.
Dan vraag ik mij af waarom weten de Nederlanders dit niet, ga nog waarom weten de kinderen van die ouders dit niet, dat hun ouders zich hebben opgeofferd voor een hun toekomst. Hoe komt dit eigenlijk ……………………………………….. ?
Waar zijn die kinderen gebleven om voor hun ouders op te komen. Tot in mijn kist met de laatste snik zal ik deze strijd voeren, grote misdaad van de Overheid tegen de rechter van Mens is dit, dit heet onrechtmatig toe eigenen van andermans bezittingen of ook wel stelen!
Lees verder…
Onderwerp: aanbieding Petitie van het boek 'Rapport traktaat van Wassenaar' Plus overige stukken
Datum: 10-01-2022 10:47
Afzender: schwab@kabelfoon.nl
Ontvanger: voorzitter@tweedekamer.nl
10897316056?profile=originalKopie: m.rutte@tweedekamer.nl, f.azarkan@tweedekamer.nl, t.baudet@tweedekamer.nl, l.dassen@tweedekamer.nl, J.Eerdmans@tweedekamer.nl, l.dhaan@tweedekamer.nl, w.hoekstra@tweedekamer.nl, s.kaag@tweedekamer.nl, j.klaver@tweedekamer.nl, lilianmarijnissen@sp.nl, esther.ouwehand@tweedekamer.nl, c.vdplas@tweedekamer.nl, l.ploumen@tweedekamer.nl, g.segers@tweedekamer.nl, s.simons@tweedekamer.nl, C.vdStaaij@tweedekamer.nl, g.wilders@tweedekamer.nl

   

10897427695?profile=originalBetreft :

aanbieding Petitie van het boek 'Rapport traktaat van Wassenaar' Plus overige stukken

Geachte Kabinet, Tweede Kamer, en Vz. Tweede Kamer,

Allereerst wil ik het Kabinet feliciteren met het nieuwe Kabinet, een moeizaam bevalling van Rutte IV, kan je als conclusie trekken. De nieuwe bestuurscultuur mondt zich nu al uit in de profielen met ervaringen, kennis en vernieuwing. Wel een kanttekening,  is ten koste gegaan van en stuk politieke ervaring, dus voor de nieuwelingen een leertraject om de doorgewinterde hoge ambtenaren op directoraten van de Ministerie hun  Uw leiderschap te tonen met lik op stuk beleid !

Zoals U bekend, werd het verzoek tot om onze petitie namens 15.000 ( Rapport + Aanvullende rapport + bewijsverhalen) aan te bieden in de maand februari 2020. De Covid-19, en de langdurige formatie heeft de aanbieding van onze petitie nu ruim twee jaren gefrustreerd!

Gaat om de zaak die vele malen groter is dan de toeslagen affaire. Groot team heeft dit onderzoek in 2016 gestart.  Een schatting dat ruim over 50.000 Nederlandse Indische burgers gaat.  Dit betreffen de Nederlanders, Indische, Molukkers en Joodse. Periode betreft 1947 tot periode 1966 in de republiek Indonesië hebben gewoond. Het onhandig politiek bedrijf in Den Haag, leidde dat het levensbestaan van deze 500.000 burgers onmogelijk werd gemaakt , en   met  de Nieuwe Guinee –kwestie leidde dat deze Nederlandse Indische Burgers op stel en sprong het land werden uitgezet, met achertlatend van al hun bezittingen en banktegoeden.

De president van de Republiek Indonesië compenseerde deze opgelopen schade. Onderzoek leert dat Nederland de periode 1952 – 1966 ruim aan middelen vanaf 7,2 miljard tot 45 miljard heeft ontvangen. Het e.v.a. is vastgelegd door Griselda Molemans,  en andere bronnen uit nationaal archief van de Republiek Indonesië en de VN.

Het onderzoek resulteert nu al dat 15.000 Nederlandse Indische burgers zich hebben gemeld;  nooit schadevergoeding te hebben  ontvangen  van de Overheid (Min. BuZa)  voor  het verlies v an al hun bezittingen en banktegoeden. Dit resultaat is  via ICM, schatting is dat om nog eens 30.000 gaat.  Dus totaal 45.000.

Graag verneemt ondergetekende de datum dat handtekeningen plus rapport met overige stukken kan worden aangeboden, houdt U rekening dat wij 1 maand nodig hebben om  de zaken voor te bereiden.

Met Hartelijke groeten,

Ferry Schwab namens

C)  ICM Project & Events,  hoofdsponsor   van ACTW-66 --  Traktaat van Wassenaar

ontvangt  geen susbsidie zoals vele Indische schtichtingen,  heeft dit  mogelijk gemaakt dat ACTW-66 in leven blijft, naast dat alle benodigde werkzaamheden  worden verricht.  ICM heeft twee 2 jaar geen omzetten kunnen maken i.v.m. COVID-19 maatregelen,  daarom doen wij nu na 5 jaar een beroep op Uw donnatie,  NL41 RABO 0397 7255 07  F.A.Schwab  ovv  Donatie ACTW-66

Lees verder…
10897432099?profile=original1 REACTIE OP MIJN VELE VRAGEN DIE IN TWEEDE KAMER PONEERDE "
Open brief aan de heer Klaas Dijkhoff,
Door F.Schwab (ICM Editor) geplaatst op 3 Juni 2020 om 21.30 "
Geachte heer Schwab,
Allereerst bedankt voor uw bericht. Uit uw email maak ik op dat u kritisch tegenover een aantal maatregelen staat. U schrijft dat dus als ontwerper eerst een gedegen haalbaarheidsonderzoek doet en hierin de toekomstige gebruikers betrekt. Deze werkwijze onderschrijf ik volledig en ik ben van mening dat we dezelfde volgorde hanteren, zie het klimaatakkoord. Graag reageer ik op een aantal door u aan de orde gestelde punten.
Zonnepanelen
Het is waar dat we investeren in zonnepanelen, en daar staat de VVD volledig achter. We willen graag hernieuwbare energie opwekken om minder afhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen. Er is in Nederland nog ontzettend veel ruimte (daken) en andere gebieden (langs wegen) waar we zonnepanelen kunnen gebruiken zonder dat het direct een negatieve invloed heeft op het landschap. Want ik ben het zeer met u eens dat we zuinig moeten omgaan met ons mooie landschap. Het kabinet heeft nu ook een voorkeursvolgorde voor de realisering van zonneparken vastgesteld en daarin hebben zonnepanelen op daken voorrang boven zonnepanelen op land (in weides).
Windmolens
Ook windmolens hebben we nodig om voldoende energie op te kunnen wekken. En natuurlijk is het daarbij van belang dat zoals u ook schrijft daar draagvlak voor nodig is. Dat is precies de reden dat we niet in Den Haag bepalen waar windmolens zouden kunnen komen. In diverse regio’s wordt nu hard gewerkt aan het opstellen van de RES (regionale energie strategie). Daarin worden de kaders aangegeven voor zowel zonne- als windenergie. De gemeenteraden hebben daarover het laatste woord. Zij zullen ook nadrukkelijk kijken naar draagvlak. Daarnaast investeren we in wind op zee, omdat daar veel ruimte is op energie op te wekken. Nederland is een klein land waarin wel veel tegelijk willen, en dus moeten we creatief zijn; op zee staan molens minder in de weg én minder in het zicht.
Aardgas
Wat aardgas betreft is het even van belang een duidelijke scheiding aan te brengen. We gaan niet van het aardgas af voor het klimaat, want zoals u terecht aangeeft zijn er landen om ons heen die nu juist overgaan op het aardgas en zo verduurzamen. Overigens is dat, bijvoorbeeld in Duitsland, een dure tijdelijke voorziening slechts voor de komende decennia, om in hun geval van vervuilende oliestook op gas over te gaan. Maar op termijn zullen zij ook weer van het aardgas af gaan. Wij in Nederland gaan van het aardgas af omdat we geen aardgas meer willen winnen in Groningen in het belang voor de veiligheid van deze provincie. En daarbij is ook aardgas eindig en is het alleen daarom al verstandig te kijken naar alternatieven zoals groen gas en waterstof, waar we de infrastructuur immers al voor hebben liggen. En daarbij zullen we zeker de komende decennia, tot 2050 ook nog aardgas nodig hebben om alle huizen te voorzien van warmte. En dat zullen we in overgrote mate importeren uit landen die u aanhaalt.
Kernenergie
De VVD is voorstander van kernenergie, als is het maar omdat deze manier van energie opwekken weinig ruimte in beslag neemt. We hebben in Nederland nou eenmaal weinig ruimte en moeten daar goed mee omgaan. Kernenergie kan op een kleine oppervlakte veel energie opwekken. We zetten ons er dan ook voor in dat kernenergie deel zal (blijven) uitmaken van de energiemix. Zoals u merkt sluit het een het ander niet uit. Ik ben ervan overtuigd dat we alles nodig hebben om ons klaar te maken voor de toekomst.
Met vriendelijke groet,
Mark Harbers
Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal (VVD-fractie)
Woordvoerder Energie, klimaat, stikstofprobleem
Postbus 20018, 2500 EA Den Haag
T +(31)70-3183929 | E m.harbers@tweedekamer.nl | I www.tweedekamer.nl       

Open brief aan de heer Klaas Dijkhoff,

10897428691?profile=originalGeachte heer Dijkhoff,

In mijn brief wil ik twee zaken aan de order stellen: Hoe democratische is Nederland, en als onderwerp/thema hiervoor het groene beest (klimaat).

Hoe democratische is Nederland,

met stijgende verbazing heb ik moeten aanzien hoe een Diederik Samsom en Jesse Klaver zo overtuigen het “groen “ in de Tweede Kamer weet te poneren, en de rest van onze volksvertegenwoordigers (Kamerleden) lieten het over zich heen komen.  Beangstigend deze opstelling. Wel hoorde ik tussendoor Hans de Boer mopperen en tegenspartelen. Om extra te benadrukken in 1 van de  programma''s  om de presentatoren te overtuigen: “Ik ben Ingenieur”‘, aldus Diederik Samsom, wat  een vertoning!  Nu blijkt dat deze twee figuren toch een heel democratisch land in verwarring te kunnen brengen, en fors op de kosten op de burgers hebben afgewenteld.  Hoop dan ze ook een flink pak slaag krijgen met de verkiezing. Nota bene het hele volk heeft op de Volksvertegenwoordigers gestemd. Waar blijft hier het democratisch gehalte in de Tweede Kamer. Is de kennis die ontbreekt, de nuchterheid, of iets anders. Toch beangstigend voor onze toekomstige democratie.

Als onderwerp/thema hiervoor het groene beest (klimaat).

Met stijgende verbazing heb ik de voortgang met zijn ontwikkelingen gevolgd om meer “Groen “ in de Kamer zijn stempel drukte. De afschuwelijk windmolens met veel lawaai. De zonnepanelen op de daken. Het Nederlandse schap verandert in een fabriek van windmolens en zonnepanelen, dit is toch niet een natuur wat je wilt hebben? Bomen van wel meer dan 30 jaar oud die worden omgekapt, dus ook hier worden massaal bomen omgekapt, volgens mijn beperkte kennis aan biologie zijn het juist de bomen de producenten van zuurstof.

Wat kom ik tegen nu in de praktijk; Alleen ellende bij de burgers. Het begint heel simpel als een nieuwe woning wordt betrokken. Dure warmwaterpompen die niet functioneren, en met stijgende energiekosten, dat het eindigt uiteindelijk bij de rechter, je hoort de "groenen" nu niet, is muis stil.

Deze zaken spelen nu in Harderwijk.  De zoon van mijn buurman krijgt een stuk grond om zijn huis er op te bouwen.  Ik denk bij mijzelf dan nu dat is weer lekker verdiend op de kosten van de grond. Dan wordt de nieuwe huiseigenaar geconfronteerd dat de NUON geen gas – aansluiting toestaat, wel een dure warmwaterpomp van rond de 50.000 euro, daar gaat zijn winst van de grond.

Dan zie ik in mijn naast gelegen erf die vol bomen stonden, mooi en prachtig. Vol verbazing zag ik opeens dat al deze bomen werden gekapt nota bene de producenten van zuurstof. Niet te geloven, weer werd ik met de NUON geconfronteerd, de bomen zijn massaal gekapt omdat op 1 woning een zonnepaneel is geïnstalleerd.

Nu zijn de initiatiefnemers, bedenkers of moet ik zeggen de ontwerpers van Het Groen aan de beurt.

In mijn vak als ontwerper van automatisering / informatiesystemen doen we eerst een gedegen haalbaarheidsonderzoek (verkenning) en hierin betrekken wij ook de toekomstige gebruikers, in ons geval de burgers. Bij het ontwerp houden wij rekening; met maatschappelijke acceptatie ( in ons geval de burgers), Technische / wetenschappelijk, de toekomstbestendigheid, de benodigde capaciteit om de productie aan te kunnen ……………  en dat alles in wissel werking met je omgeving.

Persoonlijk denk ik dat onze “Ingenieur en het groene geval Jesse ” nog nooit in hun leven met zulke projecten ontwikkeling zijn geconfronteerd. Als wij ontwerpers het verkeerd doen, hebben wij  gelijk claim om ons oren. Terecht zoals Hans de Boer zegt “op basis van ervaring” Hier is puur een politieke keuze geweest. Als Diederik en Jesse verder dan hun neus hadden gekeken dan is aardgas de schoonste energiebron op deze aardkloot.  Het Groningse Gas heeft een klink in de Kabel gebracht. Maar Poetin beschikt over Gasbellen daar kan men honderden jaar vooruit. Het blijven gebruiken van aardgas voor de industrie, elektrische centrales en de huishouding is meest vriendelijk voor het klimaat. Nog essentiëler de burgers worden niet lastig gevallen met de afschuwelijk zonnepanelen op hun daken, en later gaan ze ook nog problemen ondervinden met technische – problemen, net zoals nu de warmwaterpompen mee te kampen hebben.

Wij zijn nog steeds in de fase verkenning.

Zelf heb ik ruim 10 jaar in Spanje en deels in Frankrijk gewoond. In die jaren was Nederland zuinig met de buitenverlichtingen, laat staan verlichte reclame borden. In Spanje en Frankrijk was ’s-Avonds en in nacht volop licht en verlichte reclameborden, zij hadden kerncentrales.

Kerncentrales daar hoorde ik U  (  Klaas Dijkhoff  ) zeggen ergens  in de media.  

Persoonlijk zou ik adviseren Mark Rutte blijf op aardgas  dan maar van Poetin, gun het Russische Volk ook wat welvaart ,  plus meer kerncentrales. Zoals U weet hebben Shell, Van Oord, Arcadis, en de naam van laatste  Nederlandse Multinational ontgaat mij even, die hebben de aardgas pijpen van wel meer dan 1200 km aangelegd  van Rusland, dat bij Eemshaven binnen komt.  Dus NAM kan zo afgekoppeld worden.  Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, en België gaan op Russische Gas. Velen vinden U  te soft Mark Rutte dat je zo door de “Ingenieur en het groene geval “ om de tuin heb laten leiden. Het nieuwe normaal zonder windmolens en zonnepanelen af,  die nog geen 10 % nu leveren van de maximale capaciteit die de huidige bronnen moeiteloos leveren uit kerncentrales en gascentrales. Zo  dat de auto’s nu nog zuiniger  kan rijden.

Mark zet de lockdown op de windmolens, zonnepanelen en die ellendige warmte pompen, doen een versoepelingen, begin met de beplanting van de bomen  die moesten wijken voor de zonnepanelen.

Ferry Schwab sr.

Weergaven 208 781

Lees verder…

ICM Project & Events Mededeling

10897414453?profile=originalMededeling.
Zoals U bekend is ICM als Internetkrant een onderdeel van ICM Project & Events. Opgericht in 1999 een platform voor B2B. Veel projecten heeft ICM al achter zich staan, essentieel was samenwerking en openstaan voor ideen en ontwikkelen, hier dan op een rij:
1 . In 2001, een hoogte punt, heeft ICM BPA Plan opgesteld aam Els Borst en Vliegen hart overhandigd, Resultaat BPA werd door Min. VWS opgevolgd en uitgerold projecten Het Gebaar 35 miljoen guldens,
2. De hervormingen doorgevoerd in de Pasar Wereld, alle Pasars stemde vooraf alles af met ICM.
3. Veel kleine projecten diende zich aan die advies en promotie via het ICM ontvingen,
4. Wederom een hoogte punt KBRI Ambassade van Indonesië riep de hulp in op de eerste pasar Malams op het malieveld te organiseren.
5. Wederom een hoogte het Indisch Platform waar 28 organisaties zijn aangesloten, vroeg assistentie om op Het Plein voor Het Gebouw van de Tweede Kamer Festival te organiseren, vele politici kregen een podium.
6. Wederom een hoogte punt op Initiatief werd petitie door ICM op touw gezet voor de 341.000 Nederlandse Indische Burgers, die uiteindelijk leidde tot uitbetaling van 25.000 euro aan de Killers, voor het eerst in de geschiedenis,
7. Namens ICM achterban persoonlijk overhandigde aan de President van de Republiek Indonesië ICM Pers Release 17 april 2016.
LOPENDE PROJECTEN
8. Lopend project is het traktaat van Wassenaar, namens 15.000 claimanten. Hier kan ICM niets over zeggen, een broedende kip moet je niet lastig vallen.
. Project wonen op Bali
.ICM Project & Events heeft voornemens op enkele vestigingen op Den Pasar op Bali op te richten. Project wonen op Bali. Veel signalen komen bij de redactie binnen. De ouderen willen hun oude dag op het mooi eiland Bali slijten. Dus inclusief woonzorg. ICM Project & Events is met verschillende partijen bezig om dit te realiseren. Per maart 2022 gaat ICM met project " wonen op Balie " van start, info is dan te verkrijgen op ICM stands op alle Pasar Malams het hele jaar door" heeft "wonen op Bali " uw belangstelling gewekt mail naar Schwab@icm-online.nl
Lees verder…

Blog Topics by Tags

Monthly Archives