Alle berichten (13)

Sorteer op

                             Nieuwsbrief

Verschijnt maandelijks   |   Jaargang 3, nr. 3 (Maart 2011)  |  Oplage: 2000  |  Hoofdredacteur: Hans Vogelsang

Dit is de digitale nieuwsbrief van de Stichting Nederlands Indisch Cultureel Centrum, die u maandelijks toegezonden zult krijgen. Via deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van ontwikkelingen en vorderingen betreffende ons toekomstig Indisch Centrum. Verder zullen wij u wijzen op nieuwe items op onze website en ook andere bijzondere zaken binnen de Indische gemeenschap en andere culturen met wortels in de “Gordel van Smaragd”.

 

Wegens omstandigheden is de vorige Nieuwsbrief helaas iets later dan beloofd uw mailbox binnengekomen. Desondanks was het aantal positieve reacties overweldigend, waarvoor de redactie zeer dankbaar is. De nieuwe lay-out wordt door iedereen enorm gewaardeerd. Men vindt het door de kolommentekst prettiger leesbaar en ook de illustraties vindt men de overzichtelijkheid zeker ten goede komen.

 

Algemeen oordeel van de lezers is: “Het ziet eruit als een krant en het leest ook als een krant…..” Met een oplage van 2000 is dit inmiddels de grootste Indische nieuwsbrief van het Nederlands taalgebied geworden. Van die 2000 staan er 1930 werkelijk in het abonneebestand en de rest is voor promotionele doeleinden. De reden voor deze forse toename is dat wij vanaf deze maand de nieuwsbrieven ook toezenden aan alle leden van de Tweede Kamer, alsmede aan de Burgemeester en Wethouders en de leden van de Gemeenteraad van Den Haag.

 

 Bovendien ontvangen wij regelmatig lijsten met E-mail adressen van bevriende organisaties, die wij dan aan ons bestand toevoegen in de verwachting dat ook zij in onze nieuwsbrief geïnteresseerd zullen zijn. En verder werven wij ook actief nieuwe abonnees en speuren wij altijd in Indische tijdschriften en op Indische websites naar mensen die wij aan onze adressenlijst kunnen toevoegen. Na verzending aan al deze nieuwe adressen krijgen wij gelukkig van slechts een zeer gering aantal mensen opzeggingen. Dit is minder dan 5 % en is dus eigenlijk te verwaarlozen, waarvoor wij ons gelukkig prijzen en bewezen achten dat onze nieuwsbrief daadwerkelijk in een behoefte voorziet.

 

TE DOWNLOADEN OP https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/10897238498?profile=original

Lees verder…

Schaamte en trots na massamoord Nederlands-Indië

Schaamte en trots na massamoord Nederlands-Indië
13-01-2011 08:44 | L. Vogelaar |

1294905083-380.jpg 1294905438-250.jpg
Militairen poseerden op 14 juni 1904 bij het ‘resultaat’ van hun actie in de Alaslanden op Sumatra: het dorp Koeto Reh is uitgemoord. Nederland reageerde met gemengde gevoelens op de confronterende beelden. Foto uit dissertatie

Een greppel vol doden, kriskras over elkaar heen. Voor de militairen vormden de foto’s een bewijs dat ze hun werk goed gedaan hadden. In Nederland ontstond echter een ongemakkelijk gevoel over de expeditie waarbij het koloniale leger in Atjeh acht dorpen met in totaal 3000 inwoners uitmoordde.

Cultuurwetenschapper P. A. L. Bijl promoveert morgen op een onderzoek naar de reacties die de beelden van de slachtpartij in de afgelopen eeuw in Nederland opriepen. Nederland worstelt nog steeds met zijn koloniale verleden, en die worsteling was er een eeuw geleden ook al: de foto’s van de expeditie in Nederlands-Indië in 1904 legden de onenigheid over de morele beoordeling van koloniaal geweld haarscherp bloot. Daarin verschilt de strijd in de overzeese gebiedsdelen met de Tweede Wereldoorlog, constateert Bijl: over het koloniale geweld is er in Nederland geen consensus, terwijl die er wel is over de (slachtoffer)rol van Nederland in de jaren veertig.

De Nederlanders waren al decennia doende Atjeh, een onafhankelijk sultanaat op Noord-Sumatra, te onderwerpen. In 1903 verklaarde gouverneur J. B. van Heutsz dat de oorlog was gewonnen: sultan Mohammed Daoed gaf zich over. De militaire acties gingen echter nog jaren door. In 1914 werd de laatste guerrillagroep uitgeschakeld.

Van de 500.000 Atjehers kwamen er minstens 60.000 om. Aan de Nederlandse kant sneuvelden circa 2000 Europese en inheemse militairen en bezweken er nog eens ruim 10.000 aan ziekten zoals cholera, buiktyfus en beriberi. Onder de Indonesische dwangarbeiders in Nederlandse dienst vielen zo’n 25.000 slachtoffers. In het gebied werden grote verwoestingen aangericht.

Doel van de maandenlange expeditie door de Gajo-, Alas- en Bataklanden in 1904 was het brengen van meer bestuurlijke rust en eenheid en het voeren van besprekingen over de aanleg van een karrenweg. De Atjehers, gesteld op hun onafhankelijkheid, boden echter verzet. Zelfs vrouwen namen deel aan de strijd.

De Nederlanders overmeesterden kampong na kampong. In het vernietigen van acht dorpen volgde de leider van de campagne, overste G. C. E. van Daalen, een tactiek die luitenant-generaal Van Heutsz had ontwikkeld. Onder de 3000 slachtoffers waren veel vrouwen en kinderen. Ze werden zonder pardon neergeschoten. Van de militairen kwamen er slechts 26 om het leven.

1294905299-640.jpg
Albert Hahn hield het Nederlandse volk met zijn prenten een spiegel voor. Foto uit dissertatie

De soldaten poseerden krijgshaftig boven de vele slachtoffers die ze maakten: ze hadden hun opdracht voortvarend uitgevoerd, en het thuisfront moest dat weten. Maar het thuisfront schoof wat ongemakkelijk heen en weer toen het geweld ver weg via de publicatie van de foto’s zo dichtbij kwam. Zo veel slachtoffers, was dat nodig? En was het goed?

In zijn Engelstalige proefschrift analyseert Bijl hoe Nederlanders de afgelopen eeuw hebben teruggekeken op de koloniale oorlog. Terwijl het leger de foto’s van massa’s dode inlanders meteen tentoonstelde en publiceerde om te laten zien dat het zijn werk deed, barstte in Nederland de discussie los. Koningin Wilhelmina liet in de Troonrede van 1904 duidelijk „een zekere ongemakkelijkheid met de gebeurtenissen” blijken, schrijft de promovendus. Ze noemde de dood van ongewapenden betreurenswaardig, maar onvermijdelijk. Premier Kuyper, generaal Van Heutsz en een deel van de media verdedigden de acties echter. Kuyper stelde dat door het doden van vrouwen en kinderen erger bloedvergieten was voorkomen.

De jonggestorven tekenaar Albert Hahn, socialist en antimilitarist, hield het volk met zijn prenten steeds weer een confronterende spiegel voor. ”Hoe Nederland weer beschaven gaat”, luidde het onderschrift van een prent waarop een inlander aan de bajonet is gespietst. Het bloed druipt eraf. Hahn tekende minister Fock die, staande op een berg lichamen, over de koloniale strijd verklaarde: „Mijn ambtenaren rapporteeren dat wij humaan optreden en daaraan houd ik mij.”

Onder een andere prent vermeldde Hahn het satirische gedicht ”Vrede in Atjeh!”

Duizend acht en zestig dooden, welgeteld

Legde Van Daalen neer, die groote held

En geestdriftvol roep Neêrlands burgerman: hoezee!

Zijn kind’ren stelt hij op tot juichen op de reê.

Waar zooveel lijken liggen te rotten in ’t ravijn,

Daar kan de blijde vrede toch niet meer verre zijn!

Het socialistische Kamerlid Van Kol vergeleek het uitmoorden van de Indische dorpen met de wreedheden van Alva tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Hij keurde acties tegen inlanders die slaven verhandelden en buffels stalen niet af, maar wel de gewelddadige wijze waarop het leger te werk ging. Inheemse volken zouden op een vaderlijke en vriendelijke manier beschaafd moeten worden, stelden de critici. Nu zaten op de eerbiedwaardige Nederlandse vlag echter de bloedspatten van honderden vrouwen en kinderen.

Om de ophef te sussen, werd overste Van Daalen ontslagen. Hij kreeg echter wel het commandeurskruis van de Militaire Willemsorde.

Twee jaar later trok een nieuwe affaire de aandacht. Groepen Balinezen bleken zelfmoord te verkiezen boven onderwerping aan de blanke indringers. Voor de ogen van de verbaasde Nederlandse soldaten stootten ze zichzelf een dolk in het hart. Net als in Atjeh stortten vrouwen met kinderen op de arm of baby’s op de rug, gewapend met speren of krissen, zich op de aanvallende koloniale troepen. Ze werden neergeschoten of doodden elkaar.

Sinds de publicatie van de beelden hebben discussie en stilte rondom het koloniale geweld elkaar afgewisseld, concludeert de promovendus. De foto’s van de massamoord op Atjeh doken in latere discussies opeens weer op: over de Holocaust, de politionele acties, geweld in Vietnam en de missie naar Uruzgan.

De afbeeldingen uit Atjeh zijn vaak gepubliceerd, maar raakten in het nationale geheugen toch op de achtergrond. Ze worden vaak als ”vergeten” beschreven, terwijl ze feitelijk nooit helemaal weg waren. Bijl probeert die processen te doorgronden.

De gewelddadige foto’s uit Atjeh vormen de keerzijde van wat Bijl de Nederlandse postkoloniale nostalgie noemt, de tempodoeloecultuur: weemoedige herinneringen aan de gordel van smaragd, de vele foto’s van het weldadige leven onder de tropenzon. Nederlanders zijn het nog steeds niet eens over het verleden als koloniale mogendheid, concludeert hij. Tegenover schaamte over de vernietiging van inlanders en hun cultuur staan de verhalen over het vele goede dat Nederland de archipel gebracht heeft en de achteruitgang die de onafhankelijkheid in Indonesië veroorzaakte.

En daarmee blijft ook de beoordeling van de strijd in de overzeese gebiedsdelen en van expedities zoals die in Atjeh uiteenlopen. „Deze afwezigheid van een finaal oordeel betekent dat er geen gevoel van afronding is met betrekking tot het Nederlandse kolonialisme.”

Bronvermelding.Dagblad
Lees verder…

ICM CLUB PARTY - Editie 5 met CHARD in Flevoparq

ICM CLUB PARTY - Editie 5  met CHARD in Flevoparq
1 van de dertig formaties van Indo Music Classics. Al eerder gaven Rosy, Of Course, Friendly en 3 Times A lady  voorstelling in het Flevoparq.
10897239900?profile=original
-
5 februari 2011:  ICM Club Party. Inmiddels sinds vorig jaar wordt de 5e editie ICM Club Party gegeven, georganiseerd door de ICM krant.  De intentie van deze avonden zijn dat ICM relaties, leden en lezers gezellig bijelkaar kunnen komen onder een genot van een borrel en snacks. Deze avond maken wij met de nieuwe formatie Chard een muzikale reis en uiteraard kan er gedanst worden in een prachtige ambiance die het Flevoparq biedt als partycentrum.  Locatie Flevoparq, Educalaan 37 Dronten.  Aanvang 19.30 tot 00.30. Toegang € 7; wilt u gebruik maken van een Indische maaltijd dan dient U deze vooraf te bestellen prijs € 15,00.  Bestellen door overmaken van het bedrag op Raborekening 3977.25.507 ten name van F.Schwab / ICM. Onder vermelding  van het aantal kaarten met of zonder Indische maaltijd, met uw emailadres.  De kaarten liggen dan klaar bij ICM stand bij de bali. Informatie Telefoon 0341 4538 17 of mobiel 0653 793 649 of schwab@icm-online.nl
Voor de volledige Indische Culturele agenda evenementen zie http://icmonline.ning.com/forum/topics/indisch-culturele-agenda-2011 zie ook de www.boomagenda.nl , www.tvoranje.nl en www.flevopost.nl
Lees verder…

Simon’s Music Day UITVERKOCHT!!!!!!!!!!!!!!!!!

6 februari 2011:  Simon’s Music Day.
KAARTEN ZIJN UITVERKOCHT!
10897240080?profile=original
 
 
KAARTEN ZIJN UITVERKOCHT!
Is jammer voor mensen die voor het laatst Simon willen eren en voor het laatst afscheid met MRP willen nemen. ICM heeft nog geopperd om het in het Flevoparq te houden die ruim 3000 mensen kan bergen.
 
Op 29 augustus 2010 ontviel ons de bekende Indische muzikant en entertainer Simon Titaley, bassist en zanger van de band Music Road Pilots, na een acute hartstilstand. Hij mocht slechts 60 jaar worden. Maudy, de familie en de Music Road Pilots zijn nog steeds erg dankbaar voor het medeleven, de vele hartelijke reacties, kaarten en bloemen en overweldigende belangstelling bij zijn begrafenis. Het is voor hen een grote steun geweest. Ter nagedachtenis aan Simon wordt een groot herdenkingsconcert gehouden: A Tribute to Simon Titaley.
 
 
 
Lees verder…

 

Leuke serie interviews  van Oscar Rexhäuser getipt door Wieteke. Een kenallan van Wieteke Bert Koetzier heeft deze gemaakt..

 

 

Beschrijving: The Hot Jumpers, oktober 1956 opgericht in Bandoeng. Bandleden Dolf, Arie en Anton van Caspel, Ernst Wolff en Jim Paul. Dolf van Caspel was drummer en gitarist in deze voorloper van de beroemde Haagse Indo band. Den Haag januari 1957, Oscar Rexhäuser start met Dolf van Caspel de Nederlandse Hot Jumpers. Oscar speelt tot 21 januari 2006 in de band.
 
Lees verder…

 

STAND VAN DE STERREN wint Special Jury Prize op Sundance

Park City (Utah), 20 – 30 januari 2011


Op het belangrijkste filmfestival van Amerika, het Sundance Filmfestival, heeft de Nederlandse documentaire STAND VAN DE STERREN vannacht bij acteur Robert Redford de World Cinema Special Jury Prize for Best Documentary gewonnen. Hiermee heeft de Indische regisseur Leonard Retel Helmrich een nieuw prijzenrecord gevestigd.
 
Nog nooit won een filmmaker voor de tweede maal zowel op het IDFA filmfestival als het Sundance filmfestival een prijs met dezelfde film. Tijdens het laatste IDFA filmfestival sleepte STAND VAN DE STERREN zowel de VPRO IDFA Award for Best Feature Length Documentary als de Diorapthe IDFA Award for Dutch Documentary in de wacht. In 2004/2005 won Leonard Retel Helmrich ook de belangrijkste prijzen op IDFA en Sundance met zijn documentaire STAND VAN DE MAAN.
 
STAND VAN DE STERREN toont met een klein verhaal de grote ontwikkelingen in Indonesië. Twaalf jaar lang volgde Leonard Retel Helmrich het dagelijks leven van de christelijke Rumidjah en haar islamitische familie. Na STAND VAN DE ZON (2002) en STAND VAN DE MAAN (2005) is dit het afsluitende deel van Leonard Retel Helmrichs drieluik over Indonesië. Scarabeefilms had twee jaar geleden ook veel succes met de film Contractpensions - Djangan loepah!

De Sundance Awards werden zaterdagavond bekend gemaakt tijdens de “Sundance Award Night Ceremony”. De prijzen werden onder andere uitgereikt door Simpsons bedenker Matt Groening, acteur Ray Liotta, actrice America Ferrera en de in 2010 voor een oscar genomineerde actrice Vera Farmiga. 
Sundance is het grootste en belangrijkste filmfestival van de Verenigde Staten. Op dit filmfestival wordt elk jaar nieuw talent gepresenteerd en worden nieuwe onafhankelijke films vertoond. Veel bekende filmmakers als Quentin Tarantino en Steven Soderbergh hadden hun doorbraak op dit filmfestival. De oprichter van het festival, acteur Robert Redford, speelt nog steeds een belangrijke rol in het voortbestaan en het bekend worden van het Sundance Film Festival. Naast vele speelfilms staat Sundance ook bekend om haar sterke documentaire competities. 
De film is gemonteerd door de editor Jasper Naaijkens en geproduceerd door de producent Hetty Naaijkens-Retel Helmrich voor Scarabeefilms in co-productie met de HUMAN.
Lees verder…

 

 

Wordt IHC Bronbeek met de komst van Jet Bussemaker versterkt? 

Oud-staatssecretaris Jet Bussemaker is sinds 1 januari 2011 bestuurslid van het Indisch Herinneringscentrum Bronbeek (IHC) in Arnhem. Onder haar verantwoordelijkheid als staatssecretaris van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) kreeg het Indisch Herinneringscentrum als vierde herinneringscentrum van de Tweede Wereldoorlog gestalte. Meldt ons het IHC. 

Het IHC begint langzamerhand op een kerstboom te lijken waar de top zwaar is bemand kennelijk onder regie / toezicht van Ministerie VWS, die hier de lakens uitdeelt. IHC ligt politiek gevoelig, daarom worden er zwaargewichten hier gedetacheerd! Die willen geen tweede debacle van het wanbeleid en failliete Indisch Huis (HIH) zoals het wordt gebracht, die het symbool van het Indisch erfgoed heeft verkwanseld.  Maar de werkelijke feiten liggen anders.  Bovendien heeft dit debacle de Indo's een slechte naam bezorgd. Er zijn parallellen te trekken met het IHC van nu.

 

Een stuk voorgeschiedenis.

Voor de inrichting van het HIH werden vooraf diverse interim-managers van advies/consultancy bureaus ingeschakeld uit het bevriende netwerk welgeteld drie, die zich achter het schrijven van rapporten en plannen verscholen verre van realistische praktijk laat staan haalbaar waren. Dit cultuurtje kennen wij ook bij complexe IT / Automatiseringsprojecten. Prachtige rapporten (ontwerpen) schrijven dan over die bekende schutting smijten waar een ander zijn tanden letterlijk op stuk bijt! 

 

Het moment bij het HIH dat de plannen ten uitvoer moesten worden gebracht was de bodem van de voorziening (subsidie) al in zicht dat nog weinig overbleef voor de uitvoeringen zo als opgesomd in die mooie plannen. Tegen de wil van Els Borst  in -  die het monumentale gebouw gesitueerd in Scheveningen voor een symbolische gulden schonk  destijds aan de Indische gemeenschap, gingen miljoenen naar dit pand dat maar in de steigers bleef  -  werd toch weer uit het potje van Het Gebaar nog eens 1,2 miljoen beschikbaar gesteld voor deze dure hobby’s.  Op het juiste moment weten deze Interim-managers uit te vliegen na het bevuilen van het Indisch nest en vertrokken met de Noorden zon. Zoals gebruikelijk in dit wereldje worden uit  de conclusies en aanbevelingen het bevriende netwerk uitgenodigd voor het volgende traject. Zo is de cirkel weer rond. Want je moet nimmer als laatste op het project zitten ofwel een zinkend schip verlaten, leren de ervaringen.

 

Voortgang IHC - Bronbeek nu.

 In het faillissement van HIH zijn er wel drie bureaus geweest om te onderzoeken hoe IHC verder te implementeren in Bronbeek, en veelal op aangeven (signalen) van ICM als beste oplossing. Hiervoor had VWS geen dure externe bureaus voor nodig gehad om ook tot die conclusie te komen. Sterker nog laat de verantwoordelijke ambtenaar dit zelf als een project trekken, doen ze bij een Rabobank ook o.a. Waarom er zo lang over gedaan moest worden voor een dergelijk simpel project is compleet een raadsel voor een professionele consultant, is toch geen complex automatiseringsproject? Je kunt hier wel stellen dat IHC een politieke zaak betreft waar het dan ook die uitstraling moet hebben zoals; functioneel, professioneel, kwaliteit en doelmatig dat voor Indische samenleving herkenbaar is, en dat ze het IHC blindelings weten vinden.

Voor het inkwartieren werd wederom de 4e extern bureau ingeschakeld, die al heel snel inlogde op ICM Online, en met vier man tegelijk lid werden (gratis). ICM die door  strategische informatie en netwerken zijn omsloten waar alles op te vinden  is sinds 1999. Hier maakt ICM ook geen geheim van, zelfs voor het maken van scripties wordt ICM vaak benaderd of hier gebruik van gemaakt mag worden.

Om het bureau verder te helpen stelde ICM o.a. haar netwerk, relaties etc. beschikbaar. Gretig melden zich dan ook aan op de ICM krant, waar achter de schermen het ICM netwerk verscholen zit. Zeker de praktijk in de afgelopen tien jaren hebben laten zien dat de gesubsidieerde Indische instanties een kort leven kennen met alle consequenties, zodat er nu nog altijd op ICM archieven kan worden teruggevallen.

Vele  Indische organisaties zijn niet professioneel in de communicatie (bladen & Internet). De schrik sloeg toe bij ICM redactie, en webmasters hoe amateuristisch dit zo essentieel communicatie middel werd geïmplementeerd bij het IHC door een zogenmaamde profesionals. ICM stelde betreffende bureau een aantal vragen en ook het IHC voor o.a.:

1.     Wat moet men herinneren?

2.     Op welke wijze?

3.     Hoe benaderen de doelgroep?

Hoe kun je zaken opzetten als de drie essentiële entiteiten  niet weet te beschrijven!

Nu vandaag anno 2011 komt IHC met Nieuwsflits, met een entiteit des ICM's (zie ICM archieven), die ICM tussen haar normale berichten verstuurt om de prioriteit en essentie van het bericht aan te geven.

Wanneer gaat IHC ook Breaking News als entiteit hanteren is volgende vraag.

Vooraf zijn al miljoenen aan de advies/consultancy bureaus uitgegeven voor een stuk wanprestatie, krijgen deze nu claims zoals gebruikelijk is bij IT / automatisering? Hier hoor je VWS geen 1 woord over reppen. Blunders dus van de beleidsambtenaren. Bij een Rabobank kunnen ze gelijk hun biezen pakken, nee deze blijven zitten na de verspilde belastingcenten en aangerichte schade.

Miljoenen Euro’s zijn reeds in dit project gaan zitten. Niemand hoor je hierover!

Ongeveer € 500.000 wordt jaarlijks aan subsidie verstrekt voor IHC. Een website die door een consultancybureau op zeer amateuristische wijze is opgezet en niet voldoet aan de eisen van deze tijd met sociaalnetwerken functionaliteit.

Het Inkwartieren lijkt meer op het opknappen van herenhuis op Landgoed Bronbeek met  het inrichten van spullen uit de failliete boedel van het HIH. Over het andere nog maar te zwijgen.

Per abuis werd ook een deel van een boedel uit HIH op de pasar malam Dronten aangeboden. Dit tot grote verbazing van een ieder, die de organisator ter stond heeft verwijderd. De ene na de andere meldde zich bij ICM dat in de boedel hun boeken, cd's  en Dvd's door de curator werd aangeboden. In plaats de curator aan te spreken voor hun vorderingen op HIH. Geen Indo zal zo'n boedelstuk kopen moge duidelijk zijn.

Destijds stelde ICM zijn netwerk en mails beschikbaar aan het betreffende consultancy bureau met als doel dat IHC heel snel operationeel zou worden op een professionele wijze met een communicatie van deze tijd. Deze bedragen zou VWS moeten teruggevorderden voor het wan presteren, is toch een grote "Farce" geworden?  Dit geldt ook voor de interim managers van het failliete HIH die een verkeerde implementatie hebben uitgevoerd. In dit traject daar hoort ook bij het aanstellen van verkeerde voorzitter en directeur bij. Ook deze heren lopen nog vrij rond met het toespelen van zogenaamde orders naar hun bevriende netwerk. Velen kennen ze wel van Televisie o.a  

Nog wranger wordt dat het begon in 2000. Nu elf jaren later bestaat IHC alleen nog op papier en een opgeknapt gebouw met  een slechte communicatie (website en nieuwsbrief), en probeert nu te acteren als communicatie centrum van de Indische organisatie, gewoon secretariaat die zaken moeten organiseren en beleggen.

Website die technische niet meer van deze tijd is. Waar via de leesmethodiek de lezer dienen te worden verwezen naar een pagina op de site, en niet zoals nu naar zware PDF - bestanden om naar hun PC te downloaden. Lezers worden zodoende opgezadeld met geen juiste versie programma om het document te openen, en tegelijkertijd wordt opgezadeld met virussen, dit uiteindelijk tot grote irritaties opwekt. PDF-bestand die bestemd is voor een drukker en zeker niet voor het Internet.

 De content van de nieuwsbrief niet veel zeggend is (communicatie), en vaak content van andere instellingen bevat of al eerder zijn gebracht door NICC of ICM, mosterd na de maaltijd. Lijkt IHC opeens de functionaliteit van een "ICM" krant te willen overnemen?

Voorts wat ICM lezers / leden stoort is dat IHC wel lid is van het Indisch Platform, en niet actief in haar opstelling is en niet meedoet in de strijd die het IP voert.

Tot slot:

Bestuur Stichting Indisch Herinneringscentrum Bronbeek bestaat nu uit: Erry Stoové - Bing Go - Jan Willem Kelder - Kees Neisingh - Vaya Nijhof-Schippers - Winnie Sorgdrager.

Per 1 januari toegevoegd met Jet Bussemaker. Wrang en zuur is dat Yet Bussemaker als oud-staatssecretaris het dossier NIOD - rapporten onder zich had. ICM met achterban met IP waren toen aanwezig op 28 / 10 - 2009 bij die manifestatie in Den Haag.  Ook nog eens een nota uitgebracht waar alle voorzieningen van de Indischen werden afgebouwd die ik ooit langs mijn bureau zag passeren.

 

Heeft ICM wat gemist met deze move?

 

 

Lees verder…

dinsdag, 25 januari 2011

Maandelijkse demonstratie stichting japanse Ereschulden

 foto-voorzitter hr J. van Wagtendonk.

Verslag door dhr Ted Hartman.

Dinsdag 11 januari 2011.
Éérste demonstratie in het nieuwe jaar 2011 van de Stichting Japanse Ereschulden. Aanbieding van de 194e petitie, een nieuwjaarspetitie waarin Japan aangemoedigd wordt goede voornemens wáár te maken! Iedereen wenste iedereen uiteraard weer het Beste voor het komend jaar, een beslissend jaar weer, want: Het Indisch Platform streeft ernaar 'De Indische kwestie' nu definitief op te lossen, waarbij in goed overleg met de Regering en de Tweede Kamer als streefdatum augustus 2011 wordt gehanteerd. ONZE HOOP IS IN DIT OPZICHT MEER GERICHT OP DE NEDERLANDSE DAN OP DE JAPANSE REGERING!

 
De opkomst was geweldig, we waren blij elkaar te zien en aldus toch het begin van het nieuwe jaar met elkaar te mogen vieren. In het gebouw Anna waar we nà de demonstratie de loempia en ons broodje eer aandeden, hoorden we dat het onderhoud was meegevallen ondanks de scherpe kantjes van de petitie. Er volgden nog mededelingen over het wel en wee van trouwe betrokkenen. Belangrijke mededeling was de aankondiging dat
de tentoonstelling “Na 65 jaar ...” in Hengelo vrijwel zeker doorgaat. Voorts dat onze steun niet alleen onontbeerlijk is maar zeer op prijs wordt gesteld. Deze betrokkenheid is uiteraard wederzijds, ook de achterban waardeert ten zeerste de ijver van de bestuursleden!

 
Download Petitie_194 <-- PETITIE Nr.194
Zijne Excellentie Naoto KAN. Eerste Minister van Japan. Den Haag, 11 januari 2011.
Onderwerp: Bezinning op het doel voor een oplossing van de Japanse Ereschulden.
Excellentie,
Namens de 300.000 Nederlandse slachtoffers van de Japanse bezetting van Nederlands Indië, wensen we u persoonlijk, uw regering en het Japanse volk een gelukkig Nieuw Jaar.


Vorig jaar hebben we vele veranderingen in de wereld waargenomen als gevolg van de ergste crisis sinds de oorlog in Zuid-Oost Azië. Aziatische landen hebben echter beter gepresteerd en zich wonderlijk goed aangepast aan de nieuwe economische en financiële situatie. Het is daarom geen verrassing dat u in de Nieuw Jaars boodschap de noodzaak voor Japan aanhaalde om toe te treden tot de Trans-Pacific vrije handelsgemeenschap om “Japan open te stellen”. Het is interessant op te merken dat de tegenwoordige Trans-Pacific gemeenschap bestaat uit Brunai, Nieuw Zeeland en Singapore, landen die geleden hebben onder Japan’s koloniale oorlog. Niettemin verwelkomen we uw voornemens, maar vergeet niet het verleden van die oorlog. 
 
Eerste Minister.
We waarderen Japan’s moeite om zich te verzekeren van financiële bronnen om de tegenwoordige sociale verzorgingsstaat in stand te houden. Japan en zijn volk genieten een zeer begerenswaardige levensstandaard. In wezen kan Japan zich deze standaard veroorloven daar het gebaseerd is op hard en vernuftig werk, en dankzij de edelmoedige voorwaarden van het 1951 San Francisco vredesverdrag dat Japan vrijstelde van het betalen van rechtmatige compensatie aan individuele slachtoffers van Japan’s bezetting van vele gebieden gedurende de oorlog in Zuid-Oost Azië. Los van het sociale stelsel staat dat Japan aanzienlijk blijft bijdragen aan de stationering van Amerikaanse troepen in Japan. Volgens Associated Press betaalt Japan jaarlijks US$ 2.2 milliard voor onderhoud, inbegrepen het salaris van 20.000 Japanse burgers die op de Amerikaanse basis werken. Ofschoon Japan’s bijdrage aan de Verenigde Staten over de jaren geleidelijk minder werd, is het nog altijd veel meer dan wat Duitsland betaalt voor de zorg van Amerikaanse troepen op zijn grondgebied. Helaas werd het geleidelijk verminderen van Japan’s bijdrage niet besteed aan het verzachten van de pijn en de onrechtmatige behandeling van individuele slachtoffers van Japan’s koloniale oorlogsverleden. De gereduceerde bijdragen zijn jammer genoeg niet besteed aan de afdoening van de Japanse Ereschulden. Aldus lijkt het erop dat Japan de individuele slachtoffers die geleden hebben onder Japan’s militair bewind niet wenst te respecteren. Ook heeft het er de schijn van dat Japan zijn internationale naam in Azië en Europa niet hoog wenst te houden door het niet willen oplossen van de Ereschulden. Men vraagt zich af of Japan de edelmoedige voorwaarden van het San Francisco vredesverdrag wel heeft verdiend, want het blijft weigeren zijn morele verplichtingen in te zien ten aanzien van de individuele slachtoffers van de oorlog die het begon in Zuid-Oost Azië.
 
Eerste Minister.
Als een Nieuw Jaars voornemen voor 2011 hopen wij dat wij en uw ambassadeur in Den Haag, Zijne Excellentie Takashi KOEZUKA, een brug willen bouwen op basis van wederzijds respect om de Japanse Ereschulden op te lossen. Het zal creativiteit en begrip van elkaars positie vereisen. Wij zijn van mening dat de kloof in de beschouwing om de slachtoffers hun respect terug te geven en om hun de genoegdoening te geven dat alles niet tevergeefs was, niet onoverbrugbaar is. Het zal Japan de basis voor vertrouwen en vrede geven in de regio. De Trans-Pacific Gemeenschap toont aan dat het mogelijk is, wat niet zo lang geleden onmogelijk leek.
Wij hopen oprecht dat wij gezamenlijk dit doel in 2011 kunnen bereiken.
 
Wil uw Kabinet Secretaris instrueren om de ontvangst van deze petitie te bevestigen, als punt één in 2011.
 
Namens de Stichting Japanse Ereschulden, J.F. van Wagtendonk, voorzitter.
________________________________

Héél goed, Nelly, onze complimenten weer. Hartelijk dank voor al je moeite, medewerking, bemoediging. I4E is onontbeerlijk bij ons streven naar de oplossing van de Indische perkara. Het is niet dóóóórrr maar minta minta, MAAR PUKUL TERUS!  Groeten van Ted Hartman

______________________

 

 

Lees verder…

ICM, Informatie Communicatie Media (Indische Internetkrant)

 

Inleiding

Velen verwarren ICM met Indische Communicatie Media. ICM staat voor Informatie Communicatie Media. Hierdoor kan  ICM alsmede ingezet worden voor andere zaken met andere doelgroep. In dit geval is ICM sinds 1999 ingezet voor de Indische samenleving als krant wegens het ontbreken van dit medium, desondanks Het Gebaar 124 projecten selecteerde ontbrak dit project. ICM is voortgekomen uit NINES Online van de vereniging NINES, die de bemiddeling bij het uitkeren van Het Gebaar mogelijk maakte. Om de Indische Gemeenschap te bereiken werd NINES Online ( lees ICM) ingezet mede ook voor Het Gebaar om Indische mensen die in het buitenland verblijven. Destijds bestond ICM uit een webportaal en hieraan gekoppeld voor het Online (real time) deel een groep (forum) op MSN. Het toeval wil dat de hoofdsponsor (fastware & advisering) al in 1996 bezig was om de applicatie (toepassing) MSN te implementeren (join venture met fastware) . Na operationeel zijn van dit fenomeen, klopten vele Indisch Verenigingen bij de hoofdsponsor aan voor assistentie. Later werden ook vele Hollandse verenigingen aan de Costa Blanca voorzien van een MSN site.

 

ICM / NINES op MSN hield op te bestaan na 9 jaren.

Op MSN rezen de Indisch groepen als paddenstoelen uit de grond was immers gratis dachten ze! Deze toepassing kent een structuur van leden en beheerders (webmasters) conform een structuur van een vereniging ofwel zoals men het nu noemt Social Networks beter bekend onder Hyves en Facebook. In de MSN periode groeide NINES /ICM  met gelieerde Indische MSnsgroepen uit tot het bereik van 79.000 leden. MSN wordt bekostigd uit de licenties van Windows op PC's. Vele andere marktpartijen zagen hier verdere mogelijkheden om het product verder uit te bouwen en te verfijnen om mensen tot hun netwerk te laten aansluiten. Zakelijk gezien kun je MSN beschouwen als een groot netwerk met wel 20 Miljoenen leden. Tot grote verbazing meldde MSN dat in 2009 ging stoppen met MSN, en bood voor de overgang Multiply als oplossing.

De eerste zorgen van ICM / NINES Online waren; Hoe moet het met archief daterend uit 1999 worden overgebracht (converteren) naar het andere systeem, dan vervolgens de leden. Kortom een conversie van MSN naar Multiply. MSN Garandeerde dat alle archieven zullen worden overgebracht naar Multipy. De archieven hielden in documenten, foto's, en muziek. Alleen al aan onderwerpen die als perberichten verschenen t.w. Het Gebaar, Pelita, Het Indisch Huis, de Indische entertainment met hoogtepunten Andy Tielman, Riem de Wolff, The Grazy Rockers etc..

 

Repatriëring van 79.000 leden is volledig mislukt,

 bleek achteraf. Naast leden op MSN, had ICM nog e-mailbestanden de zogenaamde verzendlijsten en hiertoe te zijn veroordeeld. Uit het onderzoek bleek dat vele leden zijn uitgevlogen naar Hyves en Facebook.

 

ICM Digitale archief (op Multiply),

ICM had zich blind gestaard op de waarde van documenten, foto's en muziek die waren opgebouwd vanaf 1999 tot 2009, en heeft hiervoor de prijs voor moeten betalen. Was helemaal af bij het begin met slechts 9000 leden. Vanaf 2009 heeft ICM een forse inhaalslag gemaakt zit nu op alle cables (kanalen): Multiply, NING, Hyves, Facebook, Tv Oranje en Partyvision. Op Hyves een bereik van meer dan 100.000. Zeker TV Oranje voor Indo Muziekanten een zeer grote aanwinst die nu wel in de publieke blangstelling komen, onlang nog werd de Clip Ajoh Den Haag luidiek op TV Oranje gelanceerd!

 

Uitnodiging via Hyves & Facebook,

U heeft vast wel bemerkt dat U in de afgelopen maanden via Hyves of Facebook uitnodigingen heeft mogen ontvangen: ICM heeft o.a. die 11.000 e-mailbestanden beschikbaar gesteld aan beide newtwerken om u kennis te laten maken met deze sociaalnetwerken. Achter de schermen is ICM ook met U bezig! Uiteraard heeft ICM wat anders voor teruggekregen o.a. speciale licenties ter ondersteuning van marketing en promotionele tools.

 

Promotie en adverteren van evenementen.

Aan alles hangt een kostenplaatje. Er is fors geïnvesteerd in de groei door ICM als Indische Internetkrant in geld en mankracht.  Op evenementen hoor je vaak : "Moet je via ICM doen", alleen al deze partijen vergeten dat alles geld kost! Net als adverteren in kranten. Alleen omdat het nu op Internet is denken velen binnen de Indische Gemeenschap dat het niets kost, dit in tegenstelling tot de Nederlander, die vraagt tegelijk "wat mag mij dat kosten" ipv het sturen van herhaaldelijk flyers of de optreden artiesten worden aangespoord om deze flyers naar ICM te sturen. Met gevolg dat op de redactie van ICM veel flyers worden ontvangen van 1 evenement alleen al.

 

Alles kost geld niets is gratis in deze wereld ook niet voor ICM en voor U!

 

Daarom heeft ICM voor die partijen een oplossing geboden namelijk: De wijze van adverteren is marktconform voor plaatsing evenals de tarifering naar het voorbeeld bij evenementen agenda op kranten die ook over een site beschikken. Om de veelheid van de verschillende soorten evenementen te onderscheiden is deze in drie categorieën ingedeeld t.w. : Indische Culturele agenda, pasar malam kalender en overige Indische evenementen. Kosteloos worden de evenementen hier geplaatst, verantwoordelijkheid blijft bij de organisatoren over de juistheid hiervan. Nimmer kan ICM Online hiervoor worden aangesproken.

 

Met uitlichten worden evenementen extra onder de aandacht gebracht. Organisatoren kunnen zelf de cables (kanalen) selecteren;

  1. Via ICM Verzendingen E-mails (11.000)
  2. Publicatie op Hyves (rond 100.000)
  3. Publicatie op Facebook (rond 70.000)
  4. Multiply, NING (www.icm-online.nl), www.TVorane.nl, en Partyvision ( 220.000)

Het uitlichten begint bij aan afbeeldingen met een link naar eigen website, en kan bestrijken tot enkele volle pagina's.

Het uitlichten kent periode van week of weken. De prijzen zijn marktconform. Heeft U vragen kunt u mij bereiken op schwab@icm-online.nl of

Telefoon 0341 - 45 38 17 mobiel 0653 793 649 

 

 

Lees verder…

Indo gemotiveerd.

Indo gemotiveerd.

 

Hij is eigenlijk geen eens indo, maar lust wel een stevig potje sambal en spreekt ook nog wel wat woorden Maleis, ook nog.

 

Ik kwam hem een paar jaar tegen en dacht toen, jeetje wat moet die Hollander met onze cultuur?

Hij kwam mij zeer gedreven voor en ik had al direct respect voor zijn passie. De indo muziekcultuur.

 

Dus na een paar keer met elkaar over de telefoon gebabbeld te hebben kwam hij thuis hier in Nieuwegein.

Het gesprek ging hoe kan het ook anders, over de indo muziek en zijn passie ervoor.

 

Ik ben toen voor een interview bij hem in IJsselstein geweest en daar spraken wij over AdVenture de Ventures tribute band.

De studio op zich was niet groot, maar wel gezellig.

Ik ben meerdere keren voor een interview in studio’s geweest maar deze was wel gezellig, redelijk ruim, niet al te groot, voldoende om er makkelijk met een aantal te komen kletsen.

 

Later kwam ik er weer met een andere band, The Black Wings, dus weer dezelfde gezelligheid.

Als je in de provincie Utrecht woont kam je de man iedere donderdag tegen, op de donderdagavond vanaf 20 tot en met 2100 uur.

 

Je weet niet waar de man het vandaan haalt, maar dat het een indo programma is, moge duidelijk zijn.

 

Wat je niet bij indo’s meer vindt, het respecteren van de muziekcultuur en er iets voor doen om het niet uit te laten sterven gebeurt hier op elke donderdag avond met veel verve.

Ik hoor muziek waar ik zelf als indo nooit van heb gehoord of waar ik de oorsprong niet eens van ken.

 

Als ik dan zo vurig via ICM en diverse sites met mijn artikelen aandacht vraag voor onze cultuurbehoud, en daar lauwe reacties op krijg, dan schaam ik mij weleens als ik dan hoor dat iemand die geen indo is zo duidelijk bezig is met het Indo gebeuren.

 

Dan denk ik weleens, sjonge als er meer indo’s zo in de Indo mood zijn als deze Hollandse man, dan hadden wij een heel ander beeld nu op de leegloop van kumpulans en Pasars.

Dan was er nog een stevige basis voor onze muziek cultuur die nu zo langzamerhand aan het verdwijnen is.

Tegelijkertijd verdwijnen ook wij mee denk ik maar zo, want wat is een Indische gemeenschap nog zonder hun muziekcultuurtje? Een leeg omhulsel zonder soul.

 

Je hoort hem dus iedere donderdag avond als je de radio afstemt op Radio 9 in de ether:
95.5   FM (Stereo + RDS) voor: gemeente IJsselstein en omgeving
107.9 FM (Stereo + RDS) voor: gemeente Lopik en omgeving
106.1 FM (Stereo + RDS) voor: gemeente Nieuwegein en omgeving

Kabelfrequenties:
Lopik dorp 87.6 FM
IJsselstein 88.9 FM
Benschop 88.9 FM
Cabauw 98.3 FM
Polsbroek 98.3 FM
Jaarsveld 95.5 FM
Nieuwegein  101.9 FM
Lopik 102.9 FM

IJsselstein (Digitale pakket Caiway) kanaal 808
Benschop (Digitale pakket Caiway) kanaal 808

 

 

Zijn programma: http://www.rtv9.nl/radio

 

20:00-21:00

Indo Mood, Indorock uit de jaren '50 & '60 en vandaag. Speciale items en informatie voor de "Indo" gemeenschap in de Lopikerwaard. Op het hele uur het landelijk nieuws en elk halfuur het streeknieuws en het regioweer.

 

De man die eigenlijk een Indo had moeten zijn want hij is iedere donderdag in de Indo Mood.

 

Ik nodig de lezers een te gaan luisteren op de door mij vermelde frequenties.

 

Ik heb het over een persoon met een Indo mood,

 

Cees Schröfer

                                     

 

 

Albert van Prehn (ICM Moderator) 19 januari 2011

Lees verder…

Nieuwe pagina’s op website N.I.C.C

Nieuwe pagina’s op website N.I.C.CAls u regelmatig op onze website kijkt, heeft u al gezien dat wij in het menu een rubriek Partner-organisaties hebben. Reeds enige maanden staat hier een pagina van de Papoea vereniging. Deze pagina heeft ook een update gehad in de vorm van een viertal illustraties. Mede dankzij deze nieuwe samenwerkingsverbanden kunnen we nu een aantal organisaties aan deze rubriek toevoegen. Dit zijn: Het Indisch Platform, een overkoepelend overlegorgaan waar zo’n 28 organisaties bij zijn aangesloten; dan ICM-online, de grootste Indische Internetkrant ter wereld met een bereik van ruim 400 000 lezers; verder IndoForum, een leuke sociale website voor Indo’s en verder iedereen die zich er thuis voelt; en tenslotte Albert van Prehn Indisch Cultureel, een website geheel gewijd aan de Indische Muziekcultuur en het Muzikale erfgoed, met name de Indo Rock. Op onze website worden ze binnenkort aangekondigd “Under Construction” met de LINKS erbij, zodat u er alvast een kijkje kunt nemen. Dus kijkt u even op:  http://www.indisch-centrum-denhaag.nl  >>  Partner-organisaties.

Lees verder…

Clip Ajoh Den Haag scoort op TV Oranje, ICM & YouTube

10897239079?profile=original
Ajoh Clip Den Haag ruim 115.000 keren bekeken op ICM & YouTube  "Een ode aan de Nederlans Indische repatrianten en
de Nederlands Indische (Indo Rock) muzikanten in het bijzonder ".  Klik  hier http://icmonline.ning.com/video/ajoh-den-haag
 
Met stip op 5 e plaats binnengekomen op de Verzoekparade van TV Oranje.  Vanaf maandag draait hij mee in TIP rotatie op TV Oranje.
Blijf stemmen bij Verzoekparade op www.TVoranje.nl ; Ajoh Den Haag komt nu vele malen op TV Oranje, overtuig U en beleef het
op TV Oranje!
 
De orginele DVD is bij ICM stand te verkrijgen, naast andere primeurs !!!
Lees verder…
IP - Terugblik 2010  op de Indische perkara's (kwesties) door Ted Hartman
10897232476?profile=original
 
Ferry Schwab, van ICM Online, deelde ons mede, dat het alweer een jaar geleden is, dat hij op 28 oktober 2009 video opnames maakte van de demonstratie van het Indisch Platform op Het Plein in Den Haag. Hij vertelde ter gelegenheid hiervan de video’s nog een te willen laten zien op de site ICM Online. En hij vroeg, hoe wij als IP hierover dachten.
 
Lees verder…

Blog Topics by Tags

Monthly Archives