Alle berichten (14)

Sorteer op

Organisatie kan tevreden terugkijken op een eerste succesvolle show Indo Music Classics

Desondanks de barre voorspellingen van de weermannen, trotseerde velen toch om naar het Flevoparq in Dronten te gaan om deze show maar niet te mogen missen. Net iets anders dan pasar malams en kumpoelans.

De organisator wilde kleinschalig een show creëren zoals deze in Benidorm Palace gewend is, waar dynamiek in de show gebracht mocht worden het geen Rosy met de collega's tot in puntjes hebben uitgevoerd o.l.v. Rosy, uiteraard na goede voorbereiding. Alleen Riem de Wolff ontbrak nog aan deze show, mede omdat Of Course geheel is ingespeeld op beiden. Door de opstelling Of Course en Friendly was wisseling van bands nauwelijks zichtbaar voor het publiek, hetgeen een vloeiend geheel gaf.

Het publiek werd hierdoor getrakteerd op non-stop show gepresenteerd door niet minder dan de gastvrouw Rosy Pereira. Het publiek genoot met teugen aan de lopende band van de muziek zoals: Soul, Rock n’ Roll, 60&70-ties, Blues, Country, Indo Rock, Evergreen Ballads, Cumbia, Indonesische- en Molukse Classics en een mespuntje Poco-Poco . De show werd afgesloten met een grandfinale.

De show werd gevolgd door veel collega's die speciaal waren afgereisd bijgewoond om al vast te verkennen wat zij te wachten staan.

Het voltallige film team is speciaal hiervoor ingezet voor een DVD -registratie en met Licht & Geluid. In het bijzonder werd veel aandacht gegeven aan het Lichteffecten.

Fotoreportage te zien op www.icm-online.nl en www.Theindorockers.nl

Later gevolgd door de gebruikelijke ICM reportage op de bekende kanalen

Lees verder…

Het Indisch Platform geeft een persbijeenkomst

Het Indisch Platform geeft een persbijeenkomst

Het Indisch Platform geeft een persbijeenkomst op dinsdag 30 november a.s. in het Internationaal Perscentrum Nieuwspoort in Den Haag. Om de persbijeenkomst te organiseren en om redacteuren van bladen uit te nodigen werd het bureau Presstige ingeschakeld.


Het Indisch Platform vraagt al 65 jaar om politieke aandacht voor het feit dat de salarissen van de Nederlandse militairen en ambtenaren, slachtoffers van de Japanse bezetting in het voormalig Nederlands-Indië, 65 jaar na dato nog steeds niet zijn betaald. Dit staat in schril contrast met andere geallieerde landen (w.o. Amerika, Canada, Engeland, Frankrijk, België) die al hun militaire en oorlogsslachtoffers inmiddels hebben betaald en de door hen geleden schade hebben vergoed. Deze landen hebben aan de oorlogsgetroffenen een exgratia uitkering gedaan. Nederland is het enige land ter wereld dat niet aan deze verplichtingen heeft voldaan.

Het Indisch Platform zal dinsdag 30 november een petitie aanbieden aan de Vaste Kamercommissie van VWS . Aansluitend zal met de commissie met het Indisch Platform van gedachten wisselen. Voorafgaand aan het aanbieden van de petitie vindt de persbijeenkomst plaats en zal de voorzitter van het Indisch Platform u opening van zaken geven over alles wat er de afgelopen periode heeft plaatsgevonden. Van gesprekken met de vorige staatssecretaris van VWS tot en met de gesprekken die inmiddels hebben plaatsgevonden met het huidige Ministerie en de diverse politieke partijen. De nieuwe staatssecretaris mevr. Marlies Veldhuijzen van Zanten-Hyllner heeft de wens te kennen gegeven volledig geïnformeerd te willen worden over deze slepende kwestie en de Kamerfracties hebben de wens te kennen gegeven door de Vaste Tweede Kamercommissie VWS te worden geïnformeerd.

Ondanks toezeggingen van vorige regeringen zijn de door de overheid gevraagde en door het NIOD uitgevoerde onderzoeken resulterende in rapporten over de de Indische kwestie, zoals de 'Indische rekening. Indië, Nederland en de backpay-kwestie 1945-2005' van dr. Hans Meijer en 'Sporen van Vernieling' van dr. Peter Keppy (kosten voor de belastingbetaler 1,3 miljoen euro) nog steeds niet besproken. De besprekingen tussen het Indisch Platform met de Regering en de Tweede Kamer zijn opnieuw opgestart na de totstandkoming van de nieuwe regering. Het Indisch Platform biedt de Tweede Kamer een petitie aan om hen te bewegen deze rapporten nu eindelijk te bespreken.

Het Indisch Platform streeft ernaar 'De Indische kwestie' nu definitief op te lossen, waarbij in goed overleg met de Regering en de Tweede Kamer als streefdatum augustus 2011 wordt gehanteerd.

Agenda

Persbijeenkomst


plaats: Perscentrum Nieuwspoort, Frits van der Poel zaal
tijdstip: 12.00 - 13.00 uur
aanwezig: Herman Bussemaker, voorzitter St. Het Indisch Platform
Jan van Wagtendonk, voorzitter St. Japanse Ereschulden
Jan de Jong, vice-voorzitter, St. Vervolgingsslachtoffers Jappenkamp


Aanbieding petitie

plaats: Hal Tweede Kamergebouw (Binnenhof 1a)
tijdstip: 13.15 - 14.00 uur
aanwezig: naast de delegatie van Het Indisch Platform, mevr. Pauline Smeets, voorzitter en leden van de Vaste Tweede Kamercommissie voor VWS en Kamervoorzitter mevr. Gerdi A. Verbeet


Gedachtenwisseling

plaats: Eerste Commissiekamer Tweede Kamergebouw (Binnenhof 1a)
tijdstip: 13.15 - 14.00 uur
aanwezig: naast de delegatie van Het Indisch Platform, mevr. Pauline Smeets, voorzitter en leden van de vaste commissie voor VWS

Lees verder…Wervelende show Indo Music Classics in het Flevoparq

Wie wil nou niet op één avond genieten van een spetterende show met een veelzijdigheid aan live- muziek?

In het Flevoparq kunt u het op zaterdag 27 november beleven en genieten!

In één wervelende show wordt door bekende, veelzijdige artiesten op een professionele wijze non-stop een verscheidenheid aan muziek gebracht, zoals: Soul, Rock n’ Roll, 60&70-ties, Blues, Country, Indo Rock, Evergreen Ballads, Cumbia, Indonesische- en Molukse Classics en een mespuntje Poco-Poco.

Het initiatief gaat uit van ICM Online, de Indische Internetkrant.

De belangrijke missie van deze krant is om het Indisch Muziek cultuur erf goed in het voetlicht te zetten, maar dan nèt even anders dan men eerder gewend is op Pasar Malams of Indische kumpulans.

Met Rosy Pereira (R&A)die tevens uw gastvrouw is, Three Times A Lady(X-factor), het succesvolle duo Friendly en de allroundband Of Course wordt het een swingende en gezellige avond, tot in de late uurtjes, met heerlijke Indische hapjes. Dit mag u beslist niet missen!

Aanvang: 20:00 uur, zaal open vanaf 19.00 uur

Entree: € 10

Locatie Flevoparq: Educalaan 37 - 8251 GC Dronten www.flevoparq.nl

Ruime gelegenheid is er om te parkeren.


Informatie/reservering: Ferry Schwab 06-53 793 649

Mail: schwab@icm-online.nl / www.icm-online.nl of www.boomagenda.nl

Lees verder…

Wervellende show Indo Music Classics in het Flevoparq

Wervellende show Indo Music Classics in het Flevoparq

Wie wilt nou niet op één avond genieten van een spetterende show met een veelzijdigheid aan live- muziek?

In het Flevoparq kunt u het op zaterdag 27 november beleven en genieten!

In één wervelende show wordt door bekende, veelzijdige artiesten op een professionele wijze non-stop een verscheidenheid aan muziek gebracht, zoals: Soul, Rock n’ Roll, 60&70-ties, Blues, Country, Indo Rock, Evergreen Ballads, Cumbia, Indonesische- en Molukse Classics en een mespuntje Poco-Poco.

Het initiatief gaat uit van ICM Online, de Indische Internetkrant.

De belangrijke missie van deze krant is om het Indisch Muziek cultuur erf goed in het voetlicht te zetten, maar dan nèt even anders dan men eerder gewend is op Pasar Malams of Indische kumpulans.

Met Rosy Pereira (R&A)die tevens uw gastvrouw is, Three Times A Lady(X-factor), het succesvolle duo Friendly en de allroundband Of Course wordt het een swingende en gezellige avond, tot in de late uurtjes, met heerlijke Indische hapjes. Dit mag u beslist niet missen!

Aanvang: 20:00 uur, zaal open vanaf 19.00 uur

Entree: € 10

Locatie Flevoparq: Educalaan 37 - 8251 GC Dronten www.flevoparq.nl

Ruime gelegenheid is er om te parkeren.


Informatie/reservering: Ferry Schwab 06-53 793 649

Mail: schwab@icm-online.nl / www.icm-online.nl of www.boomagenda.nl

Lees verder…

Gebaarlezing*

Gebaarlezing*


De komende 15 jaar zal om het jaar een Gebaarlezing plaatsvinden. Centraal staan de relaties tussen Indonesië en Nederland; in verleden, heden en de toekomst. Genodigden voor de Gebaarlezing komen onder meer uit academische kringen, de politiek, het bedrijfsleven en de Indische gemeenschap.

De Gebaarlezing vindt op dinsdag 23 november 2010 aanstaande plaats. Hier zullen Hassan Wirajuda, voormalig minister van Buitenlandse Zaken van Indonesië, en coreferent Alexander Rinnooy Kan, voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER) het woord nemen, met een muzikaal intermezzo.

Het Comité Gebaarlezing bepaalt de keuze van de sprekers. Hierin hebben zitting: Bernard Bot, Wim Deetman, Sari van Heemskerck Pillis – Duvekot , Ton Lutter, Winnie Sorgdrager en Wim Willems. De organisatie en promotie van de Gebaarlezing zijn in handen van het Indisch Herinneringscentrum Bronbeek. De inmiddels opgeheven Stichting Het Gebaar heeft de financiën voor de lezing ter beschikking gesteld.

(Red.ICM) Dit initiatief zal door een ieder worden toegejuicht. Het kan alleen maar versterkend en verhelderend werken vanuit het perspectief Indonesie en Nederland met namen voor die erfnis uit het verleden, waarmee de delegatie van het nieuwe Indisch Platform intensief nu bezig is. De vraag blijft toch wrang met name als het Indisch Plaform al 70 jaren met vragen uit verleden nu worstelt; en die nogeens liggen verankerd in die dikke NIOD - rapporten. Komt het heden en de toekomst nog wel aanbod.

Er wordt uiteraard van uitgegaan dat een verslag zal komen van deze Gebaarlezing

Lees verder…

De Indo's zijn de grootste groep allochtonen in Nederland

http://www.foquz.nl/media/Foquzlogo.gif" width=240 border=0>

Weverstede 21

3431 JS Nieuwegein
tel. 030 - 243 68 40

fax. 030 - 244 40 39
Rachel Hesseling <rachelhesseling@casema.nl>

Indo's

De Indo's zijn de grootste groep allochtonen in Nederland. Ze wonen verspreid over alle Nederlandse provincies. Wel zijn er duidelijke concentraties in Zuid-Holland en Noord-Holland. Gelderland en Noord-Brabant zijn samen goed voor een kwart van alle Indo's in Nederland.

Foquz Etnomarketing

Foquz Etnomarketing brengt sinds 1995 het consumentengedrag van allochtonen in kaart. Jaarlijks voeren we met 18.000 allochtonen gesprekken over hun wensen en behoeften.

Omdat Indo's in enkele van onze projecten meedraaien, hebben we kennis en ervaring met deze groep. Of het nou gaat om koopori�ntatie, koopgedrag, mediagebruik, informatiebehoefte, normen, waarden of gebruiken; onze medewerkers kunnen u helpen met communicatiecampagnes waarmee u de Indo's bereikt.

Homepage | Overzicht Diensten

Lees verder…
CDA-vete voedde echec staatsbezoek van de president van Indonesie.Een fokstier. Dat cadeau gaf koningin Beatrix aan de toenmalige Indonesische president Soeharto bij haar staatsbezoek in 1995 aan het Zuidoost-Aziatische land. Hoewel de generaal meerdere boerderijen bezat, wordt in de voormalige kolonie nog altijd wat lacherig gedaan over het geschenk. Volgens sommige kringen op Java hint zo’n present van een vrouw aan een man namelijk op iets seksueels.Het cadeau staat misschien wel symbool voor de ongelukkige relatie tussen Nederland en Indonesië, wat staatsbezoeken betreft. De reis van Beatrix viel destijds in het water door Hollandse krampachtigheid om de Indonesische onafhankelijkheidsdag te mijden. Andersom kreeg Indonesiës eerste president, Soekarno, nooit een uitnodiging waar hij zo vurig op had gehoopt. Zijn dochter, Megawati Soekarnopoetri, slaagde er evenmin in als president naar Nederland te komen, al wilde ze dat graag vanwege de voorgeschiedenis met haar vader.De voorganger van Megawati, president Wahid, kwam in februari 2000 wel naar ons land, maar slechts voor een officieel bezoek. Soeharto was zodoende de enige Indonesische president, die tot nu toe met alle grandeur werd ontvangen. Zelfs dat bezoek in 1970 liep uit op een drama. Molukse jongeren probeerden de Indonesische ambassadeur te gijzelen en bij de bezetting van diens residentie in Wassenaar kwam een agent om het leven. Door alle toestanden werd het staatsbezoek ingekort tot een dag.

LeedMet het afzeggen van het staatsbezoek, vorige maand, door de huidige president Susilo Bambang Yudhoyono kan een nieuw hoofdstuk aan de lijst van diplomatiek leed worden toegevoegd. Terwijl zijn gevolg al in het toestel zat, besloot Yudhoyono op het allerlaatste moment niet te vertrekken. Aanleiding was het kort geding van de Zuid-Molukse regering in ballingschap (RMS), die op diezelfde dag – dinsdag 5 oktober – voor de rechtbank in Den Haag de arrestatie eiste van de Indonesische president. Yudhoyono, die geldt als gematigd en trots, beschouwde dat als een belediging van de nationale waardigheid.Vanuit het toenmalige kabinet wordt gezegd dat Yudhoyono alsnog in het vliegtuig was gestapt, indien de rechter diezelfde dinsdagmiddag vonnis had gewezen. Gezien het gunstige tijdverschil zou de president dan toch op tijd zijn aangekomen voor het staatsbezoek. Jan Peter Balkenende besprak dit met de Indonesische minister van Buitenlandse Zaken, Marty Natalegawa, die net als de toenmalige premier die dag in Brussel was voor de ASEM-top. In Den Haag liep een lijntje tussen justitieminister Ernst Hirsch Ballin en de Indonesische ambassadeur, Junus Effendi Habibie. Ondertussen wachtte Yudhoyono urenlang in een vipruimte op het vliegveld te Jakarta.Hoewel het Indonesische staatshoofd sowieso immuniteit genoot, ging het hier om het voorkomen van gezichtsverlies. Yudhoyono wilde alleen voet op Nederlandse bodem zetten indien de kou uit de lucht was. De rechtbank wees de RMS-eis inderdaad af, maar te laat: pas een dag later.Aan het Binnenhof wordt daarom met de beschuldigende vinger naar de Haagse rechtbank gewezen. De rechtbank zegt evenwel dat het op zich best mogelijk is om binnen een uur uitspraak te doen, maar dat bij de behandeling van deze zaak, die dinsdag, door de landsadvocaat niet tot dergelijke spoed is gemaand. Dat is vreemd, aangezien Maxime Verhagen als minister van Buitenlandse Zaken zijn toenmalige collega Hirsch Ballin had gevraagd om hierop aan te dringen. Maar, zo wordt in kabinetskringen gezegd, Hirsch Ballin liet niets meer van zich horen.

Dat vestigt de aandacht op de interne CDA-vete, die in diezelfde periode speelde. Verhagen was in die dagen naast minister ook fractievoorzitter en onderhandelaar in de formatie, waarbij hij het onder meer met Hirsch Ballin aan de stok had gekregen over politieke samenwerking met de PVV. Uitgerekend diezelfde dinsdag boog de CDA-fractie zich over het conceptregeerakkoord. Na weken van verdeeldheid moest daarover die dag een knoop worden doorgehakt.Het blijft in nevelen gehuld of Hirsch Ballin inderdaad heeft verzaakt omdat hij met Verhagen gebrouilleerd was. In de wandelgangen is ook geopperd dat laatstgenoemde door de partijruzie te veel in beslag werd genomen. De landsadvocaat die in het kort geding namens de staat optrad, vertegenwoordigde volgens de dagvaarding de ministeries van Algemene Zaken en Buitenlandse Zaken en het is gebruikelijk dat dan de betrokken departementen, en niet Justitie, zich ermee bemoeien. Overigens is het merkwaardig dat Yudhoyono volgens zijn woordvoerder pas een uur voor vertrek van de zaak hoorde. De staat was al een dag eerder, op 4 oktober, gedagvaard.Zo lijken CDA-perikelen te hebben bijgedragen aan het echec van het Indonesische staatsbezoek. Niet alleen Yudhoyono, maar ook Beatrix werd in dit drama geschoffeerd. Het staatsbezoek was al een aantal keren uitgesteld en de Koningin had zich volgens ingewijden met haar agenda zeer flexibel opgesteld. Dit alles maakt de nieuwe deuk in de bilaterale relatie tussen twee landen, die na veel leed zoveel moois te delen hebben, onverkwikkelijk.

InformeelInmiddels is er sprake van stilte na de storm. Het aantreden van een nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, Uri Rosenthal, speelt daarbij een rol. De liberaal heeft logischerwijs Indonesië niet boven aan zijn prioriteitenlijstje staan, maar dat kan snel veranderen. Vicepremier Verhagen ontmoet later deze maand informeel de vorige minister van Buitenlandse Zaken van Indonesië, Hassan Wirajuda, met wie hij goed bevriend is. Wirajuda komt naar ons land voor een lezing en is nog steeds zeer invloedrijk in Jakarta. Die band kan helpen om plooien glad te strijken.
Lees verder…

TV show RTL-7 DANNY EVERETT

Subject: TV show RTL-7 DANNY EVERETT

Hallo allemaal,

Aanstaande zondag bij RTL-7 om 10:35 uur kunnen jullie kijken naar een interview van de persoon achter de ondernemer van ons bedrijf bij het nieuwe TV programma 2getbusiness.

In dit programma komen mijn compagnon Albert Peijnenburg en ik aan het woord over wat we doen (wie we zijn), zie ook www.peijnenburgvelden.nl

Verder heb ik een kerstsingel gemaakt voor mijn moeder (die onlangs is overleden) welke tevens even in beeld komt/de kerstsingel, omdat ik de opbrengsten schenk aan KIKA (kinderen met kanker).

De singel wordt over 14 dagen landelijk uitgebracht bij BERK/ZEBRA Music uit Eindhoven.

Voor mij naar vijf jaar radiostilte weer een Come-back binnen de Nederlandse showbusiness met een nieuwe INDO kerstsingel en begin 2011 een nieuw eigentijds vertrouwd repertoire en DVD.

Ik hoop dat jullie allemaal even kunnen kijken.

Verder zal de week erop bij RTL-Z iedere dag een herhaling uitgezonden worden.

Ik wens jullie allemaal een heel fijn weekend toe,

Groetjes,

Herman van der Velden (Danny Everett).


Beste Herman,
Wij hebben net onze wekelijks ICM Bericht verstuurd!
Ik zal het goede nieuws wel doorsturen naar ICM lezers/leden en op Hyves het flink doen hyven voor die 100.000 Indo's.
Vele ICM kijkers hebben nog genoten van je Kerstshow in Overpelt op pasar malam natal.
Toch voor de mensen die het zijn vergeten hier nog eens de clips https://www.youtube.com/watch?v=aK7DqGuE5tU
Als ex-ondernemer onder elkaar veel succes, en het zal je lukken!!!!!
Wie weet zien wij elkaar in het Flevoparq.
Grt Ferry Schwab
ICM Online

Lees verder…
Zaterdag 6/7 november een Culturele Pasar/Indonesische markt in het W.C de Oranjerie in Apeldoorn

Vanaf 10.00 tot 17.30 organiseert het Friends for Friends team een originele Indonesische Pasar waar U heerlijke snoeperijen kunt proeven zoals , Loempia,Tjendol, en smakelijke eetstands met ; Saté,Bahmi ,Gado Gado enz. komen proeven. Over het hele winkelcentrum staan kraampjes met allerlei snuisterijen uit Indonesië,zoals oude boeken uit de koloniale tijden ,of 100 soorten sambals, houtsnijwerk,kleding en sieraden ect.

Verder treden in het hele winkelcentrum vele dansgroepen en div. artiesten op zoals ; Orchidee,Bunga Melati,Carmensita, en de artiesten zijn o.a.;

Ben-Heart,Dewi Mass, The Graceband, The Band Chard, Carel Kdise, Tante Toetie,Angklung speler. Met de populaire zanger “BEN-HEART “ uit Apeldoorn gaat het goed .

Hij is door Merapi -tours in januari 2011 voor een reis door Indonesië uitgenodigd voor diverse optredens op Java en Bali en en dat zijn Heart op de juiste plaats zit blijkt uit het feit ,dat hij met zijn eigen Foundation diverse projecten op Indonesië ondersteund.(zie www.ben-heart.nl) Ben -Heart ,en zijn Friends for Friends team zal de zondag dan ook gebruiken om een cheque aan stichting … Sjakitarius met voorzitter Thijs van Harte te overhandigen ,dit gebeurt om 14.00 uur netvoor zijn optreden Met deze stichting is de Ben-Heart Foundation vanaf september j.l. een samenwerkingsverband aangegaan voor een project op Bali . In Ubud hebben zij een project opgezet voor kinderen met een verstandelijke beperking . Die samen met hun ouders ,kunnen leren dat zij met hun div. beperkingen ,meerdere kwaliteiten uit het leven kunnen halen. Sjakitarius heeft ook een restaurant geopend waar de bediening ,en het keukenpersoneel bestaat uit jongeren met een beperking. Hier verdienen zij zelfs een klein loon mee. Vrijwilligers uit Nederland leiden daar de mensen op ,om in de toekomst zo zelfstandig mogelijk te kunnen werken.

Op de pasar zal ook een stand van Sjakitarius aanwezig zijn

Voor informatie omtrent de pasar in de Oranjerie kun U tel informeren bij Ineke Kratzsch . tel 055-5333698

Lees verder…

Wreker van zijn Indische grootouders De politieke roots van Geert Wilders

(Bron De Groene Amsterdammer)

Geert Wilders lijkt alle politiek te reduceren tot vraagstukken van grensbewaking, volkstelling en volksverplaatsing. Displacedness vormt het steeds terugkerende motief van zijn betoog en niet toevallig ook van zijn verborgen Indische familiegeschiedenis.

LIZZY VAN LEEUWEN

EN WEER LUKTE het hem: door heel Europa meldden krantenkoppen in juni de plannen van Geert Wilders om ‘miljoenen, tientallen miljoenen’ Europese moslims voorgoed uit te zetten als ze problemen veroorzaken. De PVV-leider deed deze uitspraak in Denemarken waar hij, net als in de Verenigde Staten, door velen wordt gezien als internationale held van het vrije woord. In het buitenland gooit Wilders alle remmen los als hij zijn vaste thema aansnijdt: de dreigende islamisering van het vrije Westen, te beginnen met ‘Eurabia’. Zijn alternatief – deportatie, opsluiting en/of verbanning van moslims – wordt in het buitenland doorgaans met staande ovaties verwelkomd. In Denemarken beweerde hij ook dat de westerse democratie op de rand van de afgrond staat door ‘massale immigratie en het hoge geboortecijfer van moslims’. In Los Angeles liet Wilders weten dat de hedendaagse islam in Europa oproept tot ‘onze vernietiging’.


De vraag blijft: wat beweegt Wilders? Uit welke bron put hij zijn monomane gedrevenheid? Is er een context denkbaar – ideologisch, historisch – waarin de figuur van Wilders thuishoort? Ondanks de vele pogingen om de volksvertegenwoordiger politiek te plaatsen, blijft een bevredigende analyse uit. Wilders is de laatste jaren omschreven als fascist, racist, populist, ‘provinciaal’, xenofoob, ‘volbloed liberaal’, rechts-extremist, rechts-radicaal en als ‘islamracist’. Hij gaat verder dan gewone rechts-extremisten als Jean-Marie Le Pen en Filip Dewinter, stellen sommige politicologen. Meindert Fennema (UvA) beweert dat Wilders’ voorstellen soms verontrustend ver over de grens van de rechtsstaat gaan – typeringen die Wilders zelf afdoet met ‘gezeur in de marge’ en de behoefte hem te demoniseren. Wilders noemt zichzelf sinds kort ‘Dutch freedom fighter’; daarvóór omschreef hij zichzelf graag als ‘democraat in hart en nieren’.


Waar het publiek, de politici en de politicologen het mee moeten doen – afgezien natuurlijk van het verbale geweld – zijn het VVD-verleden, de benadrukte afkomst uit Limburg en het extreme, geblondeerde kapsel. Als politicus lijkt hij uit de lucht te zijn gevallen: een zelfgefabriekte brandbom uit Venlo, die in geen enkele politieke traditie past en ook daarom moeilijk politiek onschadelijk te maken is. Voor veel Nederlanders (vooral in de Randstad) is Limburg nog steeds een soort buitengebied, van waaruit je van alles kunt verwachten; een gebied met eigen normen en waarden en een ongewone cultuur. Dit vooroordeel staat een diepergaande blik op het fenomeen Wilders in de weg. Waarom verder zoeken als ‘Limburg’ een verklarend kader biedt? Misschien wel omdat de VVD als kraamkamer van de PVV toch nieuw licht op Wilders’ missie kan werpen? Het haar van Wilders is intussen een politiek symptoom dat ten onrechte niet serieus genomen wordt.
IN JUNI werd in een klein artikel in Trouw de genealoog Roel de Neve geciteerd over de genetische afstamming van Wilders, die een paar Aziatische, mogelijk islamitische voormoeders in zijn Nederlands-Indische voorgeslacht telt. Wilders is deels van Indische afkomst, meldt het bericht, maar dat is een onjuiste formulering, want ‘Indische afkomst’ houdt al in: van gemengde komaf. Wilders is een Indo. In Nederland Door Omstandigheden, zoals het grapje vroeger luidde. De Volkskrant reageerde op dit nieuws met een satirisch stukje waarin Wilders werd opgevoerd als een jonge driftkop, verslaafd aan de Blue Diamonds-hit Ramona, die tot razernij verviel omdat de jukebox na zestien keer Ramona spelen werd stilgelegd.


Veel meer dan dit ‘Indisch’ geïnspireerde fantasieverhaal heeft het nieuws over de afkomst van de politicus sindsdien niet opgeleverd in de media. Ten onrechte, want interessanter dan Wilders’ precieze genetische afstamming is zijn verborgen ‘culturele’ Indoschap, omdat dat tot uiting kan komen in zijn politieke genealogie. Is het denkbaar dat postkoloniale historie en familiegeschiedenis Wilders hebben gemaakt tot wat hij vandaag politiek voorstelt en voorstaat? Hoort Wilders tot het onuitgepakte deel van onze Indische erfenis?


Hijzelf draait ongemakkelijk om zijn Indische afkomst heen. In de biografie Veel gekker kan het niet worden (2008) van Arthur Blok en Jonathan van Melle komt Wilders, gevraagd naar zijn Indische achtergrond, met een onsamenhangend verhaal:
‘Mijn moeders vader was majoor in het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) en hij is daar naartoe gezonden. Mijn moeder is uit Nederlandse ouders geboren, maar zij heeft wel enkele zussen, en een daarvan is getrouwd met een Indische man. Ik heb zover ik weet en me herinner twee echte neven en een oom uit Indonesië. Mijn moeder heeft destijds drie maanden in Nederlands-Indië gewoond en is daarna naar Frankrijk gegaan, toen haar vader, mijn opa, weer terug moest. Al zijn dochters zijn toen met aangetrouwde familie ook weer mee teruggegaan, dus er is wel enige Indische invloed in mijn familie zichtbaar. Bij de oudste zus van mijn moeder, die lang in Nederlands-Indië heeft gewoond, gingen we wel eens in het weekend kroepoek bakken.’
Recent onderzoek in het Nationaal Archief brengt aan het licht dat dit fragment uit halve waarheden, verdichtsels en losse interpretaties bestaat, waarover straks meer. Waarom verhult en verbergt Wilders zijn Indische afkomst?

IN WILDERS’ politieke carrière vormen niet toevallig territoriumkwesties en de mogelijke demografische gevolgen daarvan – zoals migratie – een centrale rol. Ze vormen zogezegd zijn politieke vehikel. In de jaren negentig, na zijn huwelijk met een Hongaarse diplomate, hield hij zich bezig met de kwade sentimenten rond het door de Eerste Wereldoorlog veroorzaakte verlies van Hongaars grondgebied. Ook interesseerde hij zich intens voor de binnenlandse politiek van Israël, het land waarvoor hij naar eigen zeggen een diepe liefde voelt. Die liefde is al vroeg ontstaan: na zijn havo-eindexamen vertrok Wilders voor twee jaar naar Israël om zich bij een in het grensgebied van de omstreden Jordaanvallei gelegen kibboets aan te sluiten. Wilders’ geopolitieke obsessies kwamen duidelijk tot uiting ten tijde van zijn breuk met de VVD, veroorzaakt door het positieve fractiestandpunt over de toetreding van Turkije tot de EU. Dat vond Wilders ontoelaatbaar, omdat Turkije als ‘moslimland’ onverenigbaar zou zijn met de Europese cultuur – bovendien, voorspelde hij, ‘komen ze straks allemaal onze kant op’.


Sindsdien lijkt Wilders alle politiek te reduceren tot vraagstukken van grensbewaking, volkstelling en volksverplaatsing in het algemeen. Displacedness vormt het steeds terugkerende, onderliggende motief van zijn betoog en niet toevallig ook van zijn verborgen familiegeschiedenis. Indische familiegeschiedenissen reflecteren bijna allemaal de calamiteiten van de twintigste eeuw: uitsluiting, vervolging, geweld en gedwongen afscheid maakten een zeker deel uit van de ervaringen van Indische ouders, grootouders en overgrootouders. Zwaartepunt daarin vormde de Tweede Wereldoorlog, een oorlog waarin men volgens de historicus Mark Mazower ‘mensen verplaatste om politieke grenzen te consolideren’. In Nederlands-Indië leidde de Japanse Groot-Aziëpolitiek bijvoorbeeld tot het beleid om de blanke aanwezigheid totaal uit de openbare sfeer te bannen, door internering in kampen. De racistische bezettingsmaatregelen van de Japanners verscherpten de aloude identiteitsproblematiek van de Indo’s als onduidelijke ‘tussenklasse’ aanzienlijk.
Voor wie thuis is in kringen binnen de Indische gemeenschap is het niet onbekend dat Wilders juist op het punt van grenzen trekken veel bijval vindt van de oudere generaties Indische Nederlanders. Die al dan niet heimelijke instemming komt van totok- (blanke) en vooral van Indo-kant. Voor hen is Wilders een regelrechte branie: een lefgozer, een rebel, een ontregelaar. Afkeer van en angst voor moslimimmigratie en het fenomeen multiculturaliteit tekenden opvallend veel van de zichtbare politieke activiteit van Indische Nederlanders sinds de late jaren zeventig.


Serieuze vormen kregen deze sentimenten in 1980 met de oprichting van de Centrumpartij door de Indo Henry Brookman, destijds werkzaam aan de VU. De Centrumpartij kritiseerde het minderhedenbeleid en profileerde zich als een nationalistische anti-immigratiepartij; leden van de oervorm van de Centrumpartij, de NCP, hadden in 1980 Marokkanen overvallen die in een kerk in hongerstaking waren vanwege dreigende uitzetting. In deze tijd werden Indische Nederlanders voor hun gevoel door de overheid ‘weggezet’ als culturele minderheid, terwijl het Nederlanderschap, de vaderlandse taal en cultuur en de aanhankelijkheid jegens Oranje vanouds juist gevierd werden onder Indo’s. Het idee onder één noemer terecht te komen met Turkse en Marokkaanse moslims, broeders van de Indonesiërs die hen na een bloedige klopjacht, de bersiap, uit hun moederland hadden verjaagd, was voor vele Indo’s onverteerbaar, zoals nog na te lezen valt in oude nummers van het Indische lijfblad Moesson.

EIND JAREN VIJFTIG heette Moesson nog Onze Brug en was het een bulletin gewijd aan de opbouw en ontwikkeling van het voor Indo’s bestemde ‘stamland’ Nieuw-Guinea. Tijdens de vooroorlogse crisisjaren was namelijk het idee ontstaan om van het nog onontgonnen Nieuw-Guinea een nieuw thuisland te maken voor Indo’s. Rond de soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië in 1949 was het initiatief op losse schroeven komen te staan, want de republiek eiste ook dit laatste restje koloniaal Nederland op. De symbolische waarde ervan was echter groot, vooral voor Indische Nederlanders. In 1951 ontstond een regeringscrisis, nadat VVD-fractievoorzitter Oud geopteerd had voor het behoud van Nieuw-Guinea voor Nederland, tegen de zin van VVD-minister Stikker. De succesvolle VVD-campagne in 1948 was geheel gericht geweest op de Indië-politiek: de verkiezingsaffiches lieten het gezicht van Soekarno zien met de tekst: ‘Heeft u er ook genoeg van?’ Nog vele jaren nadien zou de kolonialistische vertakking binnen de VVD invloed uitoefenen op partijstandpunten. De kwestie-Nieuw-Guinea was ook een van de speerpunten van het Jong Conservatief Verbond, een nieuwe partij onder leiding van de Indische Nederlander Feuilletau de Bruyn, die zich verder hard maakte voor verkleining van staatsuitgaven, terugdringing van de rol van politieke partijen en bestrijding van het socialisme. Het uiteindelijke loslaten van Nieuw-Guinea in 1962 leidde tot groot en voorspelbaar ongenoegen bij vele Indische Nederlanders, omdat Soekarno ook in deze kwestie weer aan het langste eind trok.


Het is opvallend hoe constant de deelname was van Indische Nederlanders aan partijvorming op basis van conservatief-nationalistische, (neo)koloniale beginselen, vergeleken met de deelname aan de progressieve beweging. De focus lag daarbij sterk op beschermen en bewaken van grenzen en op insluiten en/of buitensluiten van bevolkingsgroepen. In de jaren dertig, nog in Nederlands-Indië, sloten relatief veel Indo’s zich aan bij de NSB (zeventig procent van het ledenaantal). Dit was het geval vanwege het ultranationalistisch Hollandse karakter van de partij, maar ook vanwege de grote angst voor het oprukkende Indonesische nationalisme.


De NSB had in de kolonie een ander (niet-racistisch) karakter en een andere plek dan in Nederland. De partij bood Indo’s de kans om zichzelf en elkaar te laten zien dat zij ‘Hollandser dan de Hollanders’ wilden zijn en dat zij zich geheel identificeerden met de Nederlandse culturele erfenis en met oranje-blanje-bleu. Niet vergeten moet worden dat de koloniale elite in die tijd nagenoeg blank was. Omdat de Indische NSB een autoritair gezag voorstond, evenals het eeuwige behoud van de kolonie voor het vaderland, zagen veel Nederlanders in Indië in de partij dé oplossing om de dreiging van de opstandige, islamitische ‘inlanders’ te keren. Bij zijn succesvolle bezoek aan Nederlands-Indië in 1935 werd Anton Mussert zelfs tot tweemaal toe ontvangen door gouverneur-generaal De Jonge.
Nog voor de NSB leden ging werven, had in Batavia overigens al de eerste bijeenkomst van de Nederlandsch-Indische Fascisten Organisatie plaatsgehad, onder leiding van de Indo majoor b.d. Rhemrev. Ook hij maakte zich sterk voor terugdringing van de ‘inlandse’ invloed op het bestuur en herstel van de leidende rol van Nederlanders in de kolonie, maar kreeg minder aanhang.
Ging het in de naoorlogse jaren nog om ‘handhaving van de rijkseenheid’ (vasthouden aan Nederlands-Indië en later Nieuw-Guinea), ná de Indische assimilatie in Nederland raakten vele conservatieve politici en activisten van Nederlands-Indische komaf gefocust op de thema’s multiculturalisme en moslimimmigratie (zie kader). Zo was een van de eerste bekende politici die zich opvallend tegendraads uitliet over het vreemdelingenbeleid en de multiculturele samenleving VVD-prominent Frits Bolkestein, die een Indische moeder had. Hij viel op omdat hij in zijn tijd de enige EU-commissaris was die zich fel keerde tegen eventueel EU-lidmaatschap van Turkije. Tevens ‘torpedeerde’ hij, zo meldde het KRO-programma Reporter, als staatssecretaris voor Buitenlandse Handel de handelsrelaties met Indonesië, iets waarvan hij ook al was beticht toen hij daar nog werkte voor Shell. Onder Bolkesteins hoede zou Wilders in 1998 zijn entree maken als VVD-Kamerlid, nadat hij als fractiemedewerker jarenlang speeches voor Bolkestein had geschreven.
De opkomst van de Indische NSB in de jaren dertig werd niet alleen veroorzaakt door Nederlands-Indisch patriottisme en de vrees voor Indonesisch nationalisme. De economische crisis werd in Nederlands-Indië zeer diep gevoeld en ook daarom klonk de roep om een autoritair en daadkrachtig bestuur steeds luider. Door bedrijfssluitingen nam de werkloosheid onder alle bevolkingsgroepen snel toe. De ambtenarensalarissen werden geregeld verlaagd, wat de Indo’s – in groten getale werkzaam bij de overheid – hard trof. Vanaf ongeveer 1900 had vooral deze groep in Nederlands-Indië geleefd met een groeiende angst voor een Indonesische revolutie. Vanwege hun gemengde afkomst was het onzeker of er na zo’n wisseling van de wacht nog wel plaats voor hen was in hun geboorteland. ‘Europa’ was voor hen een abstract begrip; een plek om ‘met verlof’ te gaan voor hoger geplaatste ambtenaren.


De angst en onzekerheid waren gevoed door het feit dat Indonesiërs steeds meer banen aan de onderkant van de arbeidsmarkt gingen innemen die voorheen bestemd waren geweest voor Indo’s. Dit kwam door beter onderwijs en ook doordat Indonesiërs minder betaald kregen dan Europeanen voor hetzelfde werk. Tegen deze achtergrond van dreigende marginalisering van Indo’s ontstonden de ‘stamland Nieuw-Guinea’-plannen, waarvoor propagandalectuur werd gemaakt door de N.E.N.A.S.U., de Nederlandsche Nationaal Socialistische Uitgeverij. Het koloniaal bestuur bezuinigde in deze periode fors op al zijn uitgaven, wat de werkgelegenheid voor iedereen nog verder verslechterde. In 1932 vonden grote demonstraties plaats in Batavia, waarbij op spandoeken te lezen stond: ‘De regeering maakt de ambtenaren rebelsch!’ Dat het een risico inhield voor ambtenaren om in zulke onzekere tijden voor een jaar met Europees verlof te gaan, ondervond Johan Ording, de grootvader van Geert Wilders.

IN HET NATIONAAL ARCHIEF, tussen de vele vergeelde stukken die bewaard zijn gebleven van het Commissariaat voor Indische Zaken – dat direct onder de minister van Koloniën viel – bevindt zich een lijvig dossier, geheel gewijd aan Ording. Het dossier is in 1935 afgesloten en vermoedelijk pas deze zomer voor het eerst weer opengeslagen.
Ording, een geboren Utrechter, was adjunct-inspecteur voor het financieel toezicht op de regentschappen en stadsgemeenten in de provincie Oost-Java. Het eerste half jaar van zijn verlofperiode, najaar 1933, had hij doorgebracht in Nice. Daarna was hij neergestreken in het kerkdorp Grubbenvorst nabij Venlo, samen met zijn uit een oude Indische familie afkomstige vrouw Johanna en hun zeven kleine kinderen. Ording had zich om economische redenen tijdelijk in het afgelegen Grubbenvorst gevestigd. Terwijl hij al in Nice zat, was hij in Soerabaja namelijk (opnieuw) failliet verklaard. In Grubbenvorst ontving hij najaar 1934 onverwacht een telegram met het bericht dat hij wegens ongeschiktheid voor de dienst was ontslagen. Hij kreeg het advies zo snel mogelijk pensioen aan te vragen. Dat pensioen werd almaar niet uitbetaald, waardoor hij in grote geldnood kwam. Wederom ging hij failliet. Nog veel erger was dat Ording en zijn gezin, naar later zou blijken, geen passage terug naar Nederlands-Indië kregen vergoed, omdat hij in Nederland geboren was. Zijn vrouw en kinderen waren echter wél allemaal op Java geboren.


Voor de zwangere Johanna, afkomstig uit de bekende en grote Indisch-joodse familie Meijer en gewend aan een zwerm van bedienden om zich heen, moet het eerste verblijf in Nederland vreselijk zijn geweest. De zorg voor de kinderen (de oudste was dertien) zal op haar alleen zijn neergekomen: een nieuwe ervaring in vreemde omstandigheden. Waarschijnlijk kon zij het lokale dialect amper verstaan. De eerste maanden ontving de gestrande familie nog een klein bedrag aan voorlopige bijstand uit Indië, waarop wegens de schulden ook nog werd gekort. Twee maanden na de bevalling van Johanna in januari 1935 hield deze bijstand zonder berichtgeving op. Ording en zijn gezin raakten aan de bedelstaf en werden daarnaast ook bedreigd met huisuitzetting. Hij schreef het Nationaal Crisiscomité om steunverlening.
Ondanks een serie verzoeken om informatie had Ording nog steeds niet gehoord waarom hij, na zeventien jaar, ongeschikt was verklaard voor de dienst. Weliswaar had hij in de privé-sfeer geregeld met grote financiële moeilijkheden en faillissementen te kampen gehad (die hij toeschreef aan de ‘tijdelijke niet gehele toerekeningsvatbaarheid’ van zijn echtgenote). Ook was hij vlak voor zijn vertrek voorlopig in een andere functie tewerkgesteld. Toen hij eenmaal vertrokken was uit Indië kwam uit dat Ording opnieuw hoge schulden had gemaakt tijdens een lange tussenstop op weg naar de boot, in Soekaboemi (waar Wilders’ moeder als zevende kind geboren werd, waarschijnlijk in het ouderlijk huis van Johanna). In Soekaboemi was ook justitieel onderzoek geopend naar beschuldigingen van oplichting en ‘flesschentrekkerij’ door het echtpaar. Wat later vast kwam te staan was dat Ording ettelijke schuldeisers bewust had benadeeld, niet alleen in Nederlands-Indië, maar ook op verlof in Nice. Zijn ambtelijke beoordelingen waren echter altijd meer dan voldoende geweest en volgens ambtelijke berichten waren ‘zijn capaciteiten niet ongunstig’.
Ording bleef dus in het duister over de reden waarom hij geen pensioen ontving en waarom de voorlopige bijstandverlening plotseling was stopgezet: hij ontving geen enkel nader bericht, niet uit Nederlands-Indië en niet uit Den Haag. Ten einde raad wendde hij zich in april 1935 met een aangrijpend verzoekschrift tot minister van Koloniën Colijn, waarin Ording hem vroeg zijn gezin ‘op het laatste moment van een algeheelen ondergang’ te redden. ‘Thans laat de provincie [Oost-Java] mij en mijn gezin, bestaande uit buiten mijzelf en echtgenote acht zeer jeugdige kinderen, over aan de publieke liefdadigheid. Thans, Excellentie, heerscht in mijn gezin broodnood.’ Op advies van gouverneur-generaal De Jonge besloot Colijn om Ordings pensioenaanvraag toch af te wijzen. Volgens De Jonge had Ording zich in Nederlands-Indië aan ‘zoodanig ernstig wangedrag’ schuldig gemaakt dat hij daarmee al zijn pensioenaanspraken had verspeeld. Er was vanuit Oost-Java gerapporteerd dat hij ‘geen orde op zijn zaken kon stellen’, dat hij ‘zoowel in financieel als in moreel opzicht geheel onbetrouwbaar’ was en dat hij ‘evenals zijn echtgenoote gewend is vèr boven zijn stand te leven’. Dat Ording zich op geen enkel moment had kunnen verdedigen tegen deze overzeese aantijgingen had bij de besluitvorming kennelijk geen gewicht in de schaal gelegd.
Om het besluit juridisch dicht te metselen maakte Colijn van een lelijke truc gebruik: omdat ook weer niet van Ording kon worden gezegd dat hij voor alle dienst in Nederlands-Indië ongeschikt was, kwam hij niet in aanmerking voor de geldende pensioenregeling ten tijde van zijn ontslag, het zogenoemde ‘non-valeurspensioen’. Bovendien, redeneerde Colijn, was de regeling van het non-valeurspensioen een maand na Ordings ontslagdatum toch ingetrokken, dus hoefde die niet op hem te worden toegepast. Op deze kwalijke manier, met wat werd aangeduid als het ‘aanpassingsbeleid’, bezuinigde het koloniale bestuur op de personeelskosten in de crisisjaren, met ‘rebelschheid’ als onvermijdelijk gevolg.
De gang van zaken was voor de 33-jarige Johanna, gewend aan een comfortabel bestaan in de tropen, ongetwijfeld een diep traumatische ervaring, evenals voor haar acht kinderen. Ze was vervallen tot bittere armoede, afgesneden van haar familie en van haar geboorteland, zonder enig vooruitzicht op terugkeer. Ze was bovenal op slinkse wijze haar land uitgezet. Haar vader, die ze niet meer zou terugzien, overleed in 1942 in Soekaboemi. Haar moeder zou de Japanse bezetting en de bersiap overleven en in 1946 als postkoloniale migrant intrekken bij het gezin van Johanna, op 82-jarige leeftijd. Terugkeren naar het Nederlands-Indië van weleer zat er toen voor niemand meer in. Indonesië was voortaan voor de Indonesiërs, al wilde nog niet iedereen dat tot zich door laten dringen.
Ording slaagde erin in Nederland opnieuw carrière te maken, ditmaal in het militaire gevangeniswezen. In de rang van majoor gaf hij leiding in het beruchte interneringsoord voor collaborateurs Fort Honswijk, waar vandaan ook de deportatie van honderden (Nederlandse) NSB’ers en SS’ers naar Nieuw-Guinea plaatsvond. Ording gaf verder leiding aan de strafgevangenis Scheveningen en later aan die in Leeuwarden. Ondanks zijn uiteindelijke rehabilitatie is het waarschijnlijk dat zijn wrange verlofervaring bittere sporen heeft achtergelaten in zijn gezin. In 1961, twee jaar voordat hun kleinzoon Geert er geboren zou worden, vestigden Ording en zijn vrouw zich opnieuw in Venlo. Volgens Wilders woonden zijn grootouders ‘op een halve kilometer afstand’ bij hem vandaan en bezocht hij ze vaak. Ording zou in 1976 overlijden; zes jaar later – Geert was toen achttien – stierf Johanna.
Zowel Wilders’ moeder als zijn grootmoeder en overgrootmoeder hadden zich dus op Nederlandse bodem bevonden toen het doek viel voor Nederlands-Indië en in december 1949 de – afgedwongen – soevereiniteitsoverdracht werd ondertekend. Het oude zeer van de lange Tweede Wereldoorlog moest worden opgeruimd en de postkoloniale herschikking van groepen en grenzen kwam op gang: een proces dat behalve gerechtigheid ook veel koloniaal geïnspireerd ressentiment met zich meebracht. Dat laatste vertaalde zich onder meer in de Haags-Indische lobby’s en de politieke en ambtelijke carrières van ‘Indische jongens’ vanaf begin jaren vijftig.
Hoewel de Nederlandse regering het de Indische Nederlanders moeilijk heeft gemaakt om naar Nederland te vertrekken, omdat ze daarvoor te ‘Oosters georiënteerd’ zouden zijn, zijn de meesten er toch in geslaagd. Ze zouden ervaren dat ze noch in Indonesië noch in Nederland welkome burgers waren. Eén op de vijf migreerde (door) naar de VS, Canada of Australië. Zij die toch in Indonesië bleven, zijn in 1957 door Soekarno, op het hoogtepunt van de Nieuw-Guineacrisis, ten slotte het land uitgezet.

WILDERS’ UITSPRAKEN en stellingnamen lijken wonderwel in de conservatieve en kolonialistische kaders te passen die ook andere politici van Nederlands-Indische origine meer dan een halve eeuw geleden hebben gesteld. Patriottisme, versterking en behoud van de Nederlandse invloedssfeer, waarden en cultuur en een heilig geloof in de natiestaat als panacee (zoals destijds ‘stamland’ Nieuw-Guinea) staan daarin voorop. Ook voor Wilders is ‘terug naar de toestand van vroeger’ vaak het leidmotief en dat leidt soms tot verrassende claims. Zo pleitte hij vorig jaar serieus voor de ‘hereniging’ van Vlaanderen met Nederland, zodat het mythische Groot-Nederland eindelijk op de kaart kon worden gezet (overigens destijds een bekend NSB-streven). Wilders schreef toen in NRC Handelsblad: ‘Het wordt tijd leiderschap te tonen om de historische fouten alsnog recht te zetten. Nu is het moment.’ In dezelfde sfeer vroeg hij onlangs in de Kamer of minister Verhagen bereid was ‘de onvermijdelijke opheffing van België te bespoedigen’. Tegelijkertijd verkondigt hij dat ‘onze soevereiniteit als natie wordt verkwanseld’. Wilders pleitte ook voor de verplaatsing van de Nederlandse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem, ‘als beloning voor Israël’, verzette zich fel tegen een associatie-akkoord tussen de EU en Syrië en riep op tot terugroeping van de ambassadeur uit Saoedi-Arabië, omdat ‘ze zich bemoeien met onze vrijheid van meningsuiting’ (dit naar aanleiding van een diplomatiek bezoek van minister Bot aan Riyad vanwege de cartoonrel). De reis van een Kamerdelegatie naar Saoedi-Arabië in 2008 vatte hij samen als ‘een politiek correcte snoepreis aan een achterlijk en barbaars, islamofascistisch land’. Hij stelde herhaaldelijk vragen over het ‘Indonesische optreden’ tegen Papoea’s in Nieuw-Guinea.
Tekenend was ook zijn opstelling toen de affaire-Westerling ter sprake kwam. Onder legerkapitein Westerlings commando werden in 1946 duizenden onschuldige Indonesiërs omgebracht tijdens een contraterreuroperatie in Zuid-Celebes. In 1950 pleegde Westerling een mislukte staatsgreep tegen Soekarno, waarbij opnieuw veel doden vielen. Het kabinet (Stikker was toen VVD-minister van Buitenlandse Zaken) besloot nog in hetzelfde jaar de man niet te vervolgen voor zijn oorlogsmisdaden; een besluit waarmee Wilders het nog steeds eens kan zijn. Over Westerlings optreden verklaarde hij in 2003 vergoelijkend ‘dat men dat in zijn tijd moet zien’.
Wilders’ afkeer van de immigratie en aanwezigheid van moslims (hij bezigt in dit verband de termen ‘moslimtsunami’ en ‘de Marokkaanse kolonisten’), de islam en multiculturaliteit in het algemeen is en blijft echter zijn voornaamste thema. Daarmee gaat hij nu ook de boer op in het buitenland. Meer dan wat ook is Wilders te plaatsen als een pur sang postkoloniale revanchist, geobsedeerd als hij is door het terugdraaien van naoorlogse geopolitieke en demografische veranderingen en het ‘rechtzetten van historische fouten’. Wraakzucht en extreem patriottisme in de vorm van ‘behoud van de eigen dominante cultuur’, ‘redding van de specifieke Europese waarden’ en ‘terugdringen van de islam’ vormen zijn neokoloniale drijfveren, die hij van de Indische NSB lijkt te hebben gekopieerd. Maar niet alleen van de Indische NSB: ook groeperingen als de kolonialistische rechtertak van de VVD, het Jong Conservatief Verbond, de Centrumpartij en de Vrije Indische Partij deelden vormen van reactionair cultureel patriottisme gekoppeld aan xenofobie. In Wilders’ manifest Kies voor vrijheid staat de volgende, alarmerende aanbeveling:
‘Een Nederland dat zijn eigen identiteit handhaaft en daar trots op is, zich niet laat overnemen of aanpast aan wezensvreemde culturen, of die (sic) zijn identiteit laat verwateren door op te gaan in supranationale instellingen.’


Dat Wilders opzichtig opereert in een postkoloniale politieke dimensie zonder dat dit herkend wordt, zegt veel over hoe Nederland omging, en nog steeds omgaat, met het koloniale verleden. Zwijgen, ontkennen, vergeten en de andere kant op kijken luidt sinds decennia het devies. Daardoor kan bijna niemand zich meer voorstellen dat Indische gebeurtenissen van meer dan een halve eeuw geleden nog impact kunnen hebben op de politiek van alledag. Dit ondanks het feit dat destijds meer dan een half miljoen Nederlanders betrokken waren bij de Japanse bezetting, de koloniale oorlog en de daaropvolgende volksverhuizing. Het gaat om gebeurtenissen waar veel mensen hun leven lang niet overheen kwamen, en hun kinderen evenmin, van wie een onbekend deel vandaag de dag nog wordt behandeld wegens overgeërfde oorlogsproblematiek, het zogenoemde tweedegeneratietrauma. Wat de langetermijneffecten zijn van de ervaring van het tweederangsburgerschap van Indo’s – in de kolonie en ook later in Nederland – is nog niet onderzocht. Maar dat de problematische zoektocht naar de ‘eigen’ Indische identiteit onverminderd doorgaat, ook bij nieuwe generaties, wordt op het internet meteen duidelijk. Door de stilte rond het koloniale eindspel kunnen de oorlogsgebeurtenissen en wat daar lange tijd aan voorafging nu alsnog een voedingsbodem vormen voor een discutabele politics of displacedness.


Het is niet minder dan een geniale ingeving van Wilders geweest om zijn donkere haar op te bleken. Dat is blijkbaar alles wat in Nederland nodig is om Indo-af te zijn en vervolgens als ‘de man uit Venlo’ de politieke arena te betreden. Een Belgische of Franse politicus met een vergelijkbare neokoloniale agenda loopt daarentegen een grote kans in een vroeg stadium herkend te worden als (nog ongevaarlijke) postkoloniale revanchist. De binnen- en buitenlandse politiek wordt daar bezien op basis van een langetermijnperspectief, waarin oude lobby’s (Algerije, Congo, Rwanda) en nieuwe politici vanzelfsprekend met elkaar in verband worden gebracht – zowel door politici zelf als door politicologen en koloniale historici. Een recent voorbeeld uit België, tegen het licht van de volkerenmoord in Rwanda in 1994, is het debat rond het politiek geïnspireerde ‘genociderevisionisme’. Zulke debatten vinden plaats, in meer of mindere mate, in alle ons omringende ex-koloniale mogendheden, maar niet hier. Door de Indische politieke erfenis willens en wetens in het vergeetboek te schrijven is Nederland stekeblind geworden voor de symbolen en retoriek die lange tijd gezichtsbepalend waren voor zijn eigen imperialisme. Dat is een droevige conclusie.


Het niet belangrijke maar wel ironische gegeven dat Wilders wordt beschuldigd van ‘haatzaaien’, terwijl de beruchte haatzaai-artikelen in het Indische wetboek van strafrecht werden geïntroduceerd om Soekarno cum suis achter de tralies te kunnen zetten, bleef zodoende onopgemerkt. Dat was ook het geval vorig jaar, toen Wilders na het uitbrengen van de film Fitna in Indonesië tot ongewenst vreemdeling werd verklaard. Nooit meer mag hij het land van zijn moeder in. Een en ander ging gepaard met de bestorming van het Nederlandse consulaat in Medan, de verbranding van de Nederlandse vlag en de eis van demonstranten dat alle Nederlanders het land werden uitgezet. De verleiding is groot om in Wilders de wreker van zijn verbannen grootouders, Johan en Johanna Ording, te zien. Maar misschien is Wilders alleen maar een extreem uitvergroot geval van klassieke Indische identiteitsvervreemding. Zijn grensoverschrijdende kapsel is in ieder geval een van de symptomen daarvan.

Met dank aan Eric Hennekam en de medewerkers van het Nationaal Archief.
In vervolg op dit stuk zal De Groene de komende weken de verhalen publiceren van Indische Nederlanders zelf: wat hebben zij te vertellen over de aantrekkingskracht van Geert Wilders op de Indische generaties?

Lizzy van Leeuwen is bestuurskundige en antropoloog. Ze deed langdurig onderzoek in Jakarta naar de levensstijl van de maatschappelijke bovenlaag tijdens de laatste Soeharto-jaren. Dat resulteerde in twee boeken: Airconditioned lifestyles (1997) en Lost in mall (2005). Vorig jaar publiceerde ze Ons Indisch erfgoed: Zestig jaar strijd om cultuur en identiteit (Bert Bakker), waarin ze concludeerde dat de zwaar beladen koloniale erfenis uit Indië (discriminatie, achterstelling, de kille ontvangst in Nederland en de ‘vermoedelijke tekortkomingen in het naoorlogse rechtsherstel’) effectief is afgekocht door de Nederlandse overheid. Het (schijn)debat hierover speelde zich vooral af in de culturele arena (tussen pasar malams en rijsttafels) in plaats van in relevante maatschappelijke en politieke sferen. Van Leeuwens onderzoek was deel van een breed KNAW-onderzoeksproject naar de postkoloniale geschiedenis van Nederland. Tussen 2006 en 2008 interviewde ze als sociaal rapporteur voor de Stichting Pelita ruim honderd Indische ouderen over hun jeugd-, oorlogs- en migratie-ervaringen.

Indo’s op rechts
Rechts van het midden ontstond in 1994 de Vrije Indische Partij, die weliswaar tegen de komst van vreemdelingen was, maar zich vooral opwierp als behartiger van de belangen van Nederlandse postkoloniale migranten (Indische Nederlanders, Surinamers en Antillianen). Een ander speerpunt van deze partij tijdens de parlementsverkiezingen in 2002 was openbare orde en veiligheid. De Lijst Pim Fortuyn, de eerste volkspartij die zich profileerde door keiharde uitspraken tegen ‘islamisering van de samenleving’ en immigratie, kende vele Indische aanhangers. Kamerlid voor de LPF werd de prominente Indische Nederlander Jim Janssen van Raay, die als nummer drie op de kandidatenlijst had gestaan. In 1996 zat hij nog voor het CDA in het Europees Parlement. Nadat hij door deze partij was geroyeerd wegens vermoedelijke belangenverstrengeling sloot hij zich met zijn zetel aan bij de Unie voor Europa, waarin ook Franse gaullisten en de Forza Italia van Berlusconi vertegenwoordigd waren. In de hoek van extreem-rechts valt op dat de Nationale Alliantie, een ‘samenwerkingsverbond tussen nationalisten, fortuynisten, conservatieven en mensen georiënteerd op de rechtervleugel van de VVD’, jarenlang op de been gehouden werd door de Indo Virginia Kapic (misschien werd de club daarom spottend de Nasi Allochtonenpartij genoemd). Het racistische en vreemdelingen hatende Nederlands Blok telde in 2000 onder de actieve leden met een Indische familienaam John Morren, voormalig gouwleider van de Viking Jeugd Nederland, voormalig gemeenteraadslid voor de Centrum Democraten en innig bevriend met de nazistische Florrie Rost van Tonningen-Heubels, bijgenaamd ‘de zwarte weduwe’. De rabiaat nationaal-socialistische Racial Volunteer Force/ International Militant Pro White Organization kent een groep jonge Indische aanhangers, onder wie de activistische Dave Blom, eerder verbonden aan de racistische Nederlandse Volks Unie. Joop Glimmerveen zélf vond dat ‘Indische Nederlanders niets hoefden te vrezen’, want ‘die mogen per definitie blijven’. In Den Haag ten slotte, de ‘Indische hoofdstad van de wereld’ en niet toevallig een van de twee steden waar Wilders meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen, is de PVV-coördinator – volgens Nova – Ruud Sablerolle, voormalig aanhanger van Nieuw Rechts en telg uit een Indisch geslacht


10897237288?profile=original10897237700?profile=original

Steun ons om ons werk af te maken door te tekenen en te doneren
                           

Indische zaak - Het Traktaat van10897237288?profile=originalWassenaar 1966 

Hier Onderteken petitie   < of >    Kijken wie er getekend hebben

< of >   Laatste Updates  In het Engels hier 

10897234678?profile=original

Schrijf U vandaag nog in 

Ook kunt het inschrijfformulier aanvragen info@icm-online.nl of direct via deze site inschrijven
U bent € 50 verschuldigd als deelnemer ACTW66, en U heeft 1 jaar gratis een ICM Abonnement en toegang tot ons Video-kanaal, het  enige Indisch Kanaal !  

Steun ACTW66 ! 

Uw donatie  kan U storten op Rabo rekening NL41 RABO 03977255 07   ten name van F.Schwab / ICM Online onder vermelding van donatie Traktaat van Wassenaar.

Advertenties

Lees verder…

Fragmenten pasar malam online dvd nu op ICM.

U ziet een fragment uit de pasar malam online sfeer dvd.

De eerste pasar malam dvd die ooit sinds het bestaan van de pasar malam is gemaakt in 50 jaren. Ruim 30 artiesten, bands en groepen hebben meegewerkt aan deze productie. Speciaal zijn door Marshal Manengkei (song/writer) liedjes en songs geschreven gecompeneerd met in de hoofdrollen gefigureerd door Ed Brodie en Inge.
Presentatie door Sylvia Elders.
U ziet o.a.
- Blue Diamond Riem de Wolff
- Oscar Harris met o.a. The Song for the Children
- De mega artiest Tantowi Yahya
- De enige opnamen van The Valiants ooit gemaakt met Peter Layton o.a.
- Bunga Melati
- Adventure (Rember The Ventures) met Albert van Prenh
- Double Impact
- Ginger
- JF Selection
- Manna
- Mambesak
- Next Level
- Paatje
- Nilam Sari
- Free Line
- Ocassion
- Dave Gerritsen
- Ginger
- The Valiants
- Edang Setyawati
- Indonesian Paradise
Productie
ICMOnline en ICM NetwerkGroup
Tot standgekomen komen met mederwerking van :
MM & Music, TLP Productions, Sylvia Elders, Ferry Schwab, Ed & Inge Brodie, Hedy, Broenink, John van Hese, Geoge Kwekel en vele andere niet genoemden
Met dank aan
Chris Uitenbogaard, Dick ter Hark, Fred Lammers, Garuda TV, en vele niet andere genoemden
De DVD heeft een speelduur van 3 uren,
en bestaat uit twee dvd's.

Neem de pasarsfeer mee naar huis voor warme koude winterdagen.
Voor de kerst een mooi geschenk;
Te bestellen bij schwab@icm-online.nl

10897237288?profile=original10897237700?profile=original

Steun ons om ons werk af te maken door te tekenen en te doneren
                           

Indische zaak - Het Traktaat van10897237288?profile=originalWassenaar 1966 

Hier Onderteken petitie   < of >    Kijken wie er getekend hebben

< of >   Laatste Updates  In het Engels hier

  •  10897234678?profile=original Uitbetalen Traktaat van Wassenaar  Crowdfunder of donateur worden?

     

    Uw donatie  kan U storten op Rabo rekening NL41 RABO 03977255 07   ten name van F.Schwab / ICM Online onder vermelding van donatie Traktaat van Wassenaar.

Lees verder…

Blog Topics by Tags

Monthly Archives