Stichting Japanse Ereschulden - Nieuws en mededelingen

Stichting Japanse Ereschulden

Foundation of Japanese Honorary Debts

     NGO, Status Roster

                                                                                                                                                                       

 

Nieuws en mededelingen

 

Dhr. F. Schwab sr. hoofd-redacteur en editor/columnist van de internetkrant ICM-Online, door de rechter veroordeeld wegens smaad naar het bestuur van JES.

 

Mededeling van het bestuur van de Stichting Japanse Ereschulden.

 

De Stichting Japanse Ereschulden( JES) heeft de heer F.A. Schwab sr. in kort geding gedagvaardigd naar aanleiding van het door de heer Schwab geschreven en door hem op ICM-Online geplaatste voor JES schadelijke Artikel “De vervlogen valse droom van de Japanse Oorlogsslachtoffers”. Hierna te noemen Artikel.

 

Het Artikel werd op 6 juni geplaatst en de zitting van het kort geding vond op 12 juli in Arnhem plaats.

 

Op 19 juli 2017 concludeerde de voorzieningenrechter en stelde vast dat Schwab  jegens JES onrechtmatig heeft gehandeld en vonniste:

 

  1. Gebiedt Schwab binnen 2 dagen na betekening van het vonnis dat hij het Artikel op de website van icm-online verwijdert en verwijderd houdt,
  2. Verbiedt Schwab zich op enigerlei wijze over JES en haar bestuur uit te laten op vergelijkbare wijze als in het Artikel is gebeurd
  3. Beveelt Schwab binnen 2 werkdagen na betekening van dit vonnis een artikel te plaatsen op de website icm-online waarin hij afstand neemt van het Artikel “de vervlogen vals droom van de Japanse Oorlogsslachtoffers”
  4. Veroordeelt Schwab om aan JES een dwangsom te betalen van € 1.000,00 voor iedere dag of gedeelte daarvan dat hij niet aan alle uitgesproken hoofdveroordelingen voldoet tot een maximum van € 50.000,00 is bereikt.
  5. Veroordeelt Schwab in de proceskosten aan de zijde van JES.

 

Het vonnis werd betekend op 23 juli. ICM-Online plaatste op 20 juli een mededeling dat de voorzieningenrechter in zijn vonnis heeft geoordeeld dat het Artikel verwijderd moet worden en ICM afstand moet nemen van dit Artikel. De heer Schwab is persoonlijk ook veroordeeld om binnen 2 dagen na de betekening van het vonnis een artikel te plaatsen waarin hij afstand neemt van het Artikel.

                                                                                                                                                                       

 

 

 

Waarom heeft JES in kort geding de heer Schwab aangesproken?

Ondanks herhaalde sommaties om tot verwijdering en afstand neming van het Artikel op de website van icm-online over te gaan stond het Artikel 12 juli nog steeds op de website.

De inhoud van het Artikel is onjuist en beledigend, lasterlijk en smadelijk. Het is subjectief en het heeft journalistiek geen enkele waarde daar het tot stand is gekomen zonder hoor en wederhoor. De heer Schwab heeft zonder feiten kennis ongefundeerd en leugenachtig gesteld dat er van alles mis zou zijn binnen het JES bestuur. De heer Schwab heeft JES, haar bestuur en zeker haar voorzitter doelbewust schade berokkend. Ook de oproep om de donaties aan JES te staken en daarvoor in de plaatst zijn Actie Traktaat van Wassenaar middels een donatie te steunen is tendentieus.

 

Indien de heer Schwab alvorens het Artikel te plaatsen contact had gezocht met het bestuur van JES dan was hij tot de conclusie gekomen dat de statutaire doelstelling van JES voor alle donateurs van toen, bij de oprichting van JES in 1990 en nu ongewijzigd is en blijft. De statutaire doelstellingen zijn verkort “opkomen voor de belangen van de Nederlanders uit Nederlands-Indië die tijdens de Japanse bezetting van Nederlands-Indië immateriële en materiele schade hebben ondervonden door toedoen van de Japanse militaire macht”. Deze doelstellingen kunnen statutair niet gewijzigd worden! De JES donateurs betalen een vrijwillige donatie en geven geen gedwongen “contributie”, zoals de heer Schwab beweert. Tevens dat het bestuur jaarlijks in de donateurs vergadering de stand van zaken bespreekt, financiële verantwoording aflegt op basis van een door een externe accountant opgestelde jaarrekening en aan het einde van de vergadering de vraag stelt doorgaan of ophouden. De aanwezige donateurs stemden ook in de laatste vergadering op 23 mei jl. met een overweldigende meerderheid om DOOR TE GAAN.

 

Daarnaast had de heer F. Schwab sr. kunnen vaststellen dat het faillissement van BV’s waarin de voorzitter deelnam geen enkel verband hebben met zijn activiteiten als voorzitter van JES. Overigens de curator van de BV’s stelt de voorzitter de heer Jan van Wagtendonk niet aansprakelijk noch op grond van bestuurlijke aansprakelijkheid noch op grond van paulianeus handelen.

 

De heer Schwab heeft niet de veronderstellingen zorgvuldig onderzocht en zich zoals de voorzieningenrechter stelde zich gebaseerd op “roddels” en niet op feiten dan wel die tendentieus gepresenteerd. Hierbij neemt de heer F. Schwab sr.  persoonlijk afstand van het Artikel “De vervlogen valse droom van de Japanse Oorlogsslachtoffers”.

 

Den Haag, 7 november 2017.

Weergaven: 118

Opmerking

Je moet lid zijn van ACTW-66 Traktaat van Wassenaar. 50 euro eenmalig om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van ACTW-66 Traktaat van Wassenaar. 50 euro eenmalig

ADVERTENTIE.

WORDT ICM ABONNEE VOOR  4 EURO IN DE MAAND

Schrijf U vandaag nog in voor ICM abonnee.

Lees onze ICM algemene voorwaarden   -- >Hier

KVK - nummer 72173122

Onze adverteerders

NIEUW - Zalen Centrum &  Events Harderwijk

IN CENTRUM GELEGEN VAN NEDERLAND…

Meer  Info klik op Doorgaan

De lente breekt aan, wat dacht U van uw tuin in bamboo design? 

https://bamboedesign.nl/

Rapport Traktaat van Wassenaar aanbieding aan de Tweede Kamer.

Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 6 februari 2020

7. Agendapunt:

Verzoek van de Federatie Indische Nederlanders, namens ICM Online, tot aanbieding van het boek 'Rapport traktaat van Wassenaar'

Zaak:

Brief derden - Federatie Indische Nederlanders te Den Haag - 13 januari 2020 Verzoek Federatie Indische Nederlanders, namens ICM Online, tot aanbieding boek 'Rapport traktaat van Wassenaar' - 2020Z00267

Besluit:…

Doorgaan


Het boek "Rapport traktaat van Wassenaar" €  50 exclusief verzendkosten, donaties boven € 50 ontvangen het boek kosteloos. Deelnemers  die zich inschrijven voor ACTW66 kosteloos. Boek wordt vrijgegeven nadat deze aan het nieuwe kabinet is overhandigd

www.calbona.nl

Graag bestel ik het ICM Jaarboek "Toegang tot de Indische Wereld"  prijs 19,95 exclusief  verzendkosten € 3,95  Bestellen

hier !  

Velen lezen nu al mijn pas uitgebrachte boek "Voorbode van het turbulente Millennium" .................

INDISCHE NEDERLANDER AAN HET WOORD. ===>>> 

Zie verder Hier 

ICM/MSN de geschiedenis van de Indische  een digitale guerrilla

kik hier on te downloaden

 http://www.diasporaindonesia.org/

=Onderzoekrapport naar tegoeden

particuliere bank en - levensverzekering van Nederlanders in Indie 1940 -1958

klik HIER

========================

Rapport

Diaspora Dispatch Memorizer for prime Minister Mark Rutte 

Download EJOS Newsletter

HIER / HERE

 

Recensie “door de ogen van het kind”  De vader van een bekende schrijver overleefde het jappenkamp door op zijn tellen te passen en door de macht van het getal de macht over zijn leven in eigen hand te houden (Adriaan van Dis, Indische Duinen). 

Leo Blokhuis schrijft boek over Indo-Rock De bekende popmuziekhistoricus Leo Blokhuis (onder andere bekend als deskundige en DJ van de “Top 1000 Aller Tijden” die aan het eind van ieder jaar op TV te zien is) is momenteel druk bezig met een standaardwerk over Indo-Rock.…  Doorgaan  

 Buitenkampers Sinds de première heeft nu al ruim 5000 bezoekers getrokken Doorgaan

 Farewell to the Indies (De Engelse vertaling van  het  boek "Weg uit Indië", verschenen in 2012) is nu op website  www.hansvervoort.nl 

gratis te downloaden als ePub, PDF-file, Kindle-file of Word-file

Of hier op ICM site downloaden HIER.Het besluit om onderzoek naar dekolonisatie van Nederlands-Indiē uit eigen zak te betalen is een diplomatieke beslissing

Mijn levensverhaal - 5     door onze correspondent in Nieuw Zeeland, Adrian Lemmens  doorgaan

Column van Ellen Hauwert


 

Likeur met spekkoek smaak predikaat fine and excellent!   Doorgaan

Pasar Malam Selamat 

Datang in Holland - boek verkrijgbaar bij Amazon.met  vertaalde  Nederlandse artikelen - Engels Doorgaan  

 

www.prepaidunion.com

 © 2021   Gemaakt door F.Schwab (ICM Editor).   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden