Alle berichten (6)

Sorteer op

10897129086?profile=original

U  als ondertekenaar van de petitie,  en sympathisant zijn  van harte welkom bij de  de Stand ACTW-66 (Traktaat van Wassenaar )  op 7, 8 , 9, en 10 augustus op de Pasar Malam  Dordrecht.  Ruim 40.000 man komen op deze pasar!

 

 

Op deze dagen is special Infodesk voor Traktaat van Wassenaar ingericht  bij ICM stand op de Pasar voor diegenen die de petitie hebben ondertekend, ook welkom zijn sympathisanten. ACTW-66 heeft slechts 15.000 mensen kunnen bereiken dat naar schatting nog eens 35.000 niet op de hoogte zijn van het Verdrag Traktaat van Wassenaar dat in september 1966 is geratificeerd  tussen de Republiek Indonesie en Nederland.

 

Onderzoek en studie  (5 jaar)  uit de nationale archieven van de republiek en VN dat vanaf 1952 tot 2002 ruim 7 miljard aan Nederland is betaald dit ter compensatie van de Nederlandse Indische Burgers die door toedoen van Kabinet Drees het land uit moesten op stel en sprong met achterlatend van al hun bezittingen.  De detailleringen staan in het hoofdrapport.  De 600 ton goud is buiten deze zaak gehouden, dat is een zaak tussen de republiek Indonesie en Nederland.

 

Zoals wij U eerder informeerden  is op maart  jl.  15.000 handtekeningen met Rapport Traktaat van Wassenaar en  overige stukken  overhandigd aan de Vaste Tweede Kamercommissie van het Ministerie van Buitenlandse zaken.   Rapporten  + overige stukken zijn 16 keren overhandigd voor elke politieke partij exemplaren.  1 ding staat vast in de Tweede Kamer kunnen nu niet zeggen " dass haben wir nicht gewusst". 

 

Voorts  werd op 30 april jl.  deze in Procedurevergadering besproken door de Vaste Commissie. De vaste commissie is druk om de over 16 politieke partijen over de streep te trekken om te participeren in de Tweede Kamercommissie Min.BuZa

10897423260?profile=original

Delegatie heeft daarom besloten om gebruik te maken van ICM mogelijkheden om U  - als ondertekenaar van de petitie of  als ingeschreven deelnemer  ACTW-66  - verder persoonlijk te informeren of als  U met vragen zit.   

 

Alsmede kunt inkijkje werpen de rapporten met overige stukken  -  Hoofdrapport,  Aanvullend rapport, Onderzoekbewijs rapport  en de 24 persoonlijke verhalen -  die ACTW-delegatie op de 15 maart heeft overhandigd, waar ruim 6 jaar aan is gewerkt. 

 

OPROEP.

Schrijf U vandaag nog in om ons werk verder af te maken op www.icm-online.nl. ; U bent eenmalig een bedrag verschuldigd om uw claim tegen de NL Staat te behartigen, net als bij Loterijverlies is ACTW-66 een claimorganisatie.  U ziet zelf het ICT systeem is reeds door ACTW-66 team ontwikkeld  (Heeft veel geld kost) ruim 521  claimanten zijn U al voorgegaan , dit is te weinig als ruim 15.000 mensen de petitie hebben ondertekend. Zorg dat wij ons werk verder kunnen afmaken.

 

Graag verwelkomen wij U bij ICM  /ACTW-66 stand op de Pasar Malam Dordrecht, en  van uiteraard van deze grote gezellige Pasar met een scala aan artiesten, warung, makanan, ......  snuif die Indische cultuur !

10897423897?profile=original

Lees verder…

Rapport traktaat  Wassenaar is door de  vaste  Tweede Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken in een procedurevergadering besproken

10897428075?profile=original

Beste Belangstellenden,


Samen met de heren Rob Andreas en Paul Vasseur heb ik op 15 maart de petitie met het Rapport
traktaat van Wassenaar aangeboden aan de heer Rudmer Heerema, vice voorzitter van de vaste
commissie voor Buitenlandse Zaken van de 2e Kamer. In zijn dankwoord verzekerde hij ons dat hij zijn uiterste best zal doen onze zaak op de agenda van de commissie te krijgen.


Wij hebben zoals u van ons mag verwachten op divers terrein gebeld, geschreven en personen
benaderd met de vraag wat de stand van zaken is.   Op 30 mei heb ik een antwoord van de Griffier van de commissie ontvangen.

Hierbij de strekking van het antwoord:
De petitie met het Rapport traktaat van Wassenaar is door de vaste commissie voor Buitenlandse
Zaken in een procedurevergadering besproken en ook de begeleidende brief van mij.
De commissie heeft besloten mijn brief voor kennisgeving aan te nemen. Dat betekent dat de
commissie geen verdere actie onderneemt naar aanleiding van mijn brief.
Kamerleden kunnen zelf bepalen of zij de informatie gebruiken als achtergrondinformatie of bij
toekomstige debatten over dit onderwerp met het kabinet!!


Dit betekent dat wij alert zullen blijven en onze contacten zullen blijven benaderen!
Ik hoop en verwacht dat ik u met deze update weer vertrouwen heb gegeven.

Met vriendelijke groet,

ook namens  de delegatie Paul Vasseur en Rob Andreas

Lees verder…

PASAR MALAM ZEIST

10897422301?profile=originalLocatie:
Dijnselburg
Badmeesters Schenkpad 4, 7305 GK Zeist
Openingstijden
Vrijdag 1 juli: 13:00 – 23:00 uur
Zaterdag 2 juli: 12:00 – 00:00 uur
Zondag 3 juli: 12:00 – 20:00 uur
Line Up:
Vrijdag 1 jul
- The StreetRollers
- Harold Verwoert
- Justine Pelmelay
- Nuansa Bali Art
- Edu Schalk
- Ginger
Zaterdag 2 juli
- Challenge XL
- Dewi Mass
- Hans Milané
- Shanelle de Lannoy
- The Rayders
- Warna Semesta Dance Collaboration
- Ameezing met Harold Roso
- DJ Ron Funkytown
Zondag 3 juli
- Tante Lien & Aïs Lawa-Lata
- The Java Guitars
- Ester Latama
- Jaya
- Ameezing met Harold Roso 
Minder weergeven
Lees verder…

10897379069?profile=original VERZOEK OM SPOED BERAAD,  MET COM. MIN. BUZA OF DE TWEEDE KAMER !

   
  **************************************************************************************************************
 

Ten behoeve, en op verzoek van de gehele Nederlands/Indische Burger Gemeenschap (NIB)

Klacht aan :

Deze, en voorgaande Nederlandse Regeringen, de Ministers, Kamerleden en haar Ambtenaren, gekozen , en vervolgens aangesteld, in dienst van haar KIEZERS

De gehele Ned. Indische Burgers, Nimmer Erkenning, en Antwoord hebben ontvangen, op haar Verzoeken tot Schade-afhandelingen, c.q. Verrekening,  t.a.v. Onjuist/Onrechtmatig genomen Politiek Beslissingen, die later grote gevolgen had t.o.v. de Gehele NIB-gemeenschap over de haar Internationaal opgelegde Beslissingen, na Weigering, ALLE aan Indonsië toebehorende grondgebieden over te dragen, doch later (1949) , bij de Ronde Tafel Conferentie  (RTC) tussen Nederland en Indonesië, daar samen een accoord voor is ondertekend, dat na ontstane Schaden t.a.v. de Algehele Ontnemingen van Bezit, c.q. Uitwijzingen uit Indonesië, van de totale NIB-gemeenschap, 

ALLE tgv van deze Overheid beslissingen, Indonesië de daaruit volgende schadeclaims, zowel over Prive -en Zakelijk Bezit 4,5 Miljard,  en plus 600 miljoen  plus 89 miljoen aan Renten.  Hierboven op  1,2 miljard  Marshallhulp door het akkoord RTC  alsmede verhoging van Kredietplafond,  zouden  betalen als Compensatie-gelden aan Nederland, m.n. aan het Min. v Buitenlandse Zaken (BUZA), waaraan ook  door Indonesië aan is voldaan !

Ook hieraan ten Grondslag liggen de manier van Politiek handelen door beide landen, en de latere Inzet van Militairen 1947/1948, te Indonesië, deze Betaalde Compensatie-gelden van Indonesië, aan Nederland zouden worden Uitbetaald, t.b.v. de RECHTMATIGE EIGENAREN van Ontnomen BEZIT, - en Uitzettingen vanaf het gehele grondgebied van Indonesië ,

en vervolgens de uitgezette NIB het land dan ook binnen 5 dagen verlaten moesten hebben !!!

Ook ik heb dat van zeer nabij ervaren als Mede-slachtoffer en Schoonouders , ook al 56 jaar , en de tussentijdse verzonden brieven hierover gelezen: Het Ministerie : Hier zijn GEEN regelingen voor tav de NIB ! (en kon het daarmee doen) ! 

Dit noemt men ook wel Negeren en Discrimineren !! 

Dit Politiek Onjuist Handelen, en de daarop latere gestarte Onderhandelingen tav haar Burgers, en vervolgens daarop Discriminerend Handelen, in zowel Indonesië, alswel Nederland, zijn later overééngekomen en vastgelegd in de Overéénkomst, genaamd 

"Het Traktaat van Wassenaar 1966". 

Een Verklaring vanuit het Ministerie 2019 : Genoemde Zaak is i.o.m. de "gehele NIB afgedaan en uitbetaald (een grote leugen is) , en volgens deze Verklaring in beperkte kring, "het Archief opgeschoond is" , doch voortijdig deze Archiefstukken uit de Vuilnisbak werden gevist door een buitenstaander.  Dit kan dan ook niet waar wezen, gezien er ook nog een Wet op het Archiefbeleid bestaat, dat belangrijke niet afgewerkte zaken moet "aanhouden" in tegenstelling tot gepubliceerd Overheids Beleid omtrent deze Archief-gang! 

Men is Verplicht vlgs de Archiefwet dit Vooraf in overleg met Betrokkenen ( 15K aan Petitonaires  (dit is onjuist, moeten ondertekenaars zijn van de petitie ) vanuit de Claimstichting ACTW66) en de overige van de nog levende 60.000 vd NIB, dit met haar (overlevenden) op te nemen, en dan, na akkoord hierover, pas tot officiële publikatie en Verwijdering mag/moet worden overgegaan, doch niet via een "Verklaring in beperkte omgeving", doch vervolgens ook Transparant te zijn en dit Landelijk te publiceren, dat men dit van plan is, zonder voorbij te gaan aan de nog levende belanghebbenden, die bij het Ministerie bekend zijn.  

Nu inmiddels 56 jaar verder, na het onstaan van gemelde geleden Schade(n): 

BEWEZEN is, dat de diverse Wetten, t.a.v. Al Haar Burgers, in zeer grote mate zijn Overtreden en Informatie over Inkomsten en Uitbetalingen daaromtrent, wordt  Achtergehouden, vervolgens haar WETGEVING, in de daarvoor te volgen Wettelijke Procedures, NIET zijn uitgevoerd, en zelfs uit hiervoor gevraagde WOB-verzoeken hieromtrent, de hierin vastgelegde Informatie, meerdere keren, wordt ACHTERGEHOUDEN. 

(uit recente NRC-krant).

De de Werkelijke Slachtoffers (NIB) en ook haar Nabestaanden,  Rechten hebben, t.g.v. Politiek onjuist Handelen door de Nederlandse Regering(en), in Binnen -en Buitenland, die Schade(n) tot gevolg hebben, dat deze schuld t.o.v. de NIB , nog steeds bestaat. 

Dit behoord aan al haar Wettelijk Erkend en Bekend te worden gemaakt, bij ontstane Schaden, tgv gevolg van Overheids Besluiten,   binnen de daarvoor normaal gestelde termijn(en) van 6 weken, als indirect/direct Betrokken Partij.

Normaal dient er daarna dan een Schikking aan de Slachtoffers t.a.v Ontstane Schades (van dit Politiek Handelen) ,  te worden aangeboden, en na onderling overleg, tot een akkord te komen,  van vastgestelde van de hoogte, over de Totaal  Schade(n).  

Na Verzoeken daartoe vanuit de NIB, is aan Indonesië, al jaren geleden afgedwongen, dat deze ontstane schade dienen te worden betaald aan de Ned. Regering, en hiervoor de 4,5 miljard plus 89 miljoen aan Renten (Zie eerdere opsomming) , als Compensatie-gelden heeft overgedragen aan het Min. van Buitenlandse Zaken (BUZA) te Nederland, volgens de Vastgelegde overeenkomsten, en vervolgens aan de gemelde Slachtoffers, 

door Nederland, onverkort dient te worden Uitbetaald, volgens de Regels uit :   

"Het Traktaat van Wassenaar 1966" 

tussen beiden Landen opgemaakt, dat tot gevolg zou moeten leiden, dat de reeds ontvangen Compensatie-gelden, later als Herstel-betalingen aan de gehele NIB zouden moeten worden uitgekeerd,  

ONVERKORT en zonder Verjaringstermijn !

  Aan de Huidige Ministers , en haar Ambtenaren, in dienst van haar Nederlandse Kiezers, waartoe OOK DE "NIB" BEHOORT, van nog ongeveer 60.000 personen, die in Nederland verblijven, en alle overige, waar deze ook verblijven, ONTERECHT  GENEGEERD, en GEDISCRIMINEERD worden, zonder enige motivatie hiertoe, en Belangrijke INFORMATIE en Adviezen voor hen, de NIB achterhoudt, en de Ned. Staat, de noodzakelijke Wettelijke  procedures en Wettelijke Regels omzeilt, omtrent Herstelbetalingen, vlgs Het traktaat van Wassenaar 1966, dit nu na 56 jaar , nog steeds ONVERKORT MOET UITVOEREN , daar er anders zal worden aangestuurd op een Parlementair Onderzoek, omtrent het handelen in Deze Achterhoudingen van Schade Uitkeringen, door Ambtenaren en haar Ministers, aangaande dit Dossier.  

AL 56 JAAR , en minimaal haar Ambtenaren de verantwoordelijke Minister, haar had moeten wijzen, op haar Plicht tot Informatie en de Geldende Zorgplicht, zodat aan het belangrijkste deel uit de Overéénkomst, "Het Traktaat van Wassenaar 1966" reeds in Uitvoering was voldaan, doch na 56 jaar, nog steeds NIKS van dit ALLES !! 

Al met AL, een Discriminerend en een beschamend Regeringsbeleid, ofwel EEN GEHEEL NIET FUNCIONEREND RECHTSBELEID, en dat ook niet door haar Ambtenaren daarop wordt gewezen, dit uitgesteld Beleid, t.a.v deze onopgeloste problemen rondom de Herstel-Betalingen aan de Slachtoffers, en aan Haar evt. Wettelijk Nabestaande(n), waarvoor ook Discriminerend de Algemene ERFWET , onbedoeld Discriminerend  is aangepast, zonder deze NIB daarvan op de hoogte van te stellen. 

Via EEN TUSSENTIJDS AANGESTELDE ODERZOEKS-COMMISSIE, heeft daarvoor een speciaal opgestelde brief, met opmerkingen, als BEGELEIDENDE BRIEF, behorende bij de recent AANGEBODEN PETITIE van 15/maart,  aangeboden a.d.  VOORZITTER/GRIFFIER vd 2-de Kamer, met een antwoordt met :  

"WIJ HEBBEN UW BRIEF GELEZEN, DOCH WORDT DEZE TERZIJDE GELEGD, EN HEEFT DIT GEEN VERDERE GEVOLGEN, 

tav van uw Verzoek,  de Ned. Regering te bewegen, aan haar WETTELIJKE ZORGPLICHTEN te voldoen, en per direct, onverminderd aanvang te nemen met de uitbetalingen, naar genoemde Slachtoffers) : 

Wat een Arrogantie wordt hier ten toon gespreid door onze Landvertegenwoordigers en haar Ambtenaren, aangewezen door haar Kiezers .

 

19 juni 2022,

J.C. van Veldhoven, gem. De Maashorst

Lees verder…
10897428454?profile=originalChapeau voor uw ambities tijdens het VVD Congres mw. Sophie Hermans!
Geachte mevrouw Hermans,
 
Ik heb U op het podium van het VVD congres gezien als fractievoorzitter van de VVD vol ambities. Ook heb ik Mark Harbers, Jacqueline van Hill, Klaas Dijkhof, Koen van Hek en  Rudmer Heerema gezien. Halbe Zijlstra heb ik niet gezien wellicht zat hij elders.
 
 Aan het slot van het congres betrad Mark Rutte (onze historicus) het podium, die terug ging naar Tempo Dulu. Net als 3e en 4e naamvallen uit de Duitse grammatica, wist Mark Rutte de memorabele momenten op te noemen. Wel vergat Mark nog een essentieel memorabel moment, namelijk de periode dat de VVD, in 1948 net opgericht en in het 1e Kabinet Drees zitting nam, vervolgens toen al met het vraagstuk 'Traktaat van Wassenaar' werd geconfronteerd. Het is bizar te noemen, dat 500.000 Nederlands Indische burgers uit het voormalige Indië niet welkom waren in Nederland. Burgers met een Nederlands paspoort ( Nederlanders, Indischen, Molukkers, Nederlanders van Joodse afkomst). Onder sancties van de VN werd Kabinet Drees gedwongen om hen toe te laten. Soekarno betaalde Drees rond de 7 miljard   (1956 - 1966)  ter compensatie van deze burgers voor verlies van al hun bezittingen en banktegoeden. De bronnen citeerden Drees weer: "die gaan wij nooit betalen!"  Het hele verhaal werd notabene door Het Ministerie BuZa in haar brochure vermeld !  
 
Nog bizarder: 15.000 gedupeerden hebben in 2000 zich gemeld omdat zij nog geen euro als compensatie hebben ontvangen.  De schatting leert dat om zo'n 50.000 - 60.000 gaat.
 
Wij zijn nu beland in 2022
 
Het Traktaat is inmiddels bij de verschillende VVD-leden bekend omdat zij belangstelling hadden voor de kwestie en politiek dan wel persoonlijk zich daarmee gingen bemoeien. Halbe Zijlstra was de eerste die belangstelling had  (die ook de stappen  ondernam), gevolgd door Mark Harbers, Jacqueline van Hill, Rudmer Heerema en Koen van Hek.
 
Vanaf februari 2020 is het Traktaat meermalen in een   Procedurevergadering besproken in de Commissie BuZa over  het aanbieden van de rapporten alsmede de petitie. Wij bleven echter volharden. Op 15 maart Jl. kon eindelijk het Traktaat plus de petitie worden aangeboden aan Rudmer Heerema in functie van vice voorzitter van de betreffende commissie. Bij navraag, meldde de griffier dat op 30 april de brief van het comité olv de heer Schwab die namens de 15.000 claimanten de petitie heeft aangeboden besproken. De commissie heeft besloten de brief voor kennisneming aan te nemen. 
 
Hoezo mw. Sophie Hermans: " Is de VVD een Volkspartij?"
60.000 gezinnen wachten sinds 1966 nog steeds op hun eigen geld. Kunt U  een voorstelling hiervan  maken : onderneming,  huis, auto, meubilair,  en banktegoeden  kwijt.  Kortom  je  hele leven kwijt. Dan ruim 60  jaar door alle Kabinetten te worden genegeerd.  
Lees verder…
10897434458?profile=originalVorderingen in zaak Stichting Japanse Ereschulden tegen de Staat verjaard.
Lees verder op onderstaande link:
Voor de goede orde, veel verwarring is ontstaan omtrent de beslissing van de rechtbank "Vorderingen in zaak Stichting Japanse Ereschulden tegen de Staat verjaard ". 
Boze en verontwaardig e-mails kwamen bij de redactie van ICM binnen.
Onze zaak ACTW-66 valt onder ICM Project.  Deze zaak (Dossier)  gaat om het verdrag Traktaat van Wassenaar die zich afspeelde periode 1947 tot 1962 .   President Soekarno betaalde naar schatting  het bedrag 7 miljard oude guldens aan Premier Drees.  Drees (Nederland) weer moest het aan de Nederlandse Indische burgers (60.000 gezinnen betalen) - dit zijn de Nederlanders (totokers), Indo's, Molukkers en Nederlanders van Joodse afkomst - voor het verlies van al hun bezittingen en banktegoeden.  Naast dat alle kosten voor eigen rekening waren.
Een meevaller in deze zaak, dat zes maanden geleden de VVD zijn hand opstak om de kar te trekken in de Tweede Kamer.
15 maart jl. werden de 15.000 handtekeningen plus hoofdrapport, aanvullend rapport, onderzoekbewijsrapport plus 24 verhalen met bewijzen aangeboden aan de Tweede Kamercommissie Min.Buza .
Op 30 april werd deze zaak in de procedurevergadering besproken voor de aankomende debatten.  
Wordt vervolgd op ACTW-66 en op ICM.
Lees verder…

Blog Topics by Tags

Monthly Archives