Alle berichten (10)

Sorteer op

10897250261?profile=originalOp MAX -

Te gast Blue Diamond Riem de Wolff met Of Course gemist?

De hele uitzending is hier te zien.

 
 
 
Moeders en dochters kunnen vaak niet zonder, maar soms ook niet met elkaar. Wat is het geheim achter deze relatie? En te gast Riem de Wolff.
 

 

Te gast: Riem de Wolff

10897232486?profile=original
 
 
Hij is onlosmakelijk verbonden met het nummer Ramona waarmee The Blue Diamonds in de jaren 60 een grote hit scoren. Maar Riem de Wolff treedt nog steeds op. Dat doet hij in Tijd voor MAX ook. Samen met zijn begeleidingsband zingt hij het nummer Your Mama don't Dance.
 
Om de hele uitzending te zien klik hier
 
 
 
 
 
 
WORDT LID VAN MAX, MAX HEEFT HEEL VEEL LEDEN NODIG;
 
 
 
 
Lees verder…

HET KIND VAN DE REKENING.

10897224663?profile=originalHET KIND VAN DE REKENING.

Indonesia tanah airku. Tanah tumpa daraku. Het volkslied klinkt na 1949.
De lange oorlog is voorbij, de soldaten keren weer terug naar huis, naar moeder en vrouwen voorzover die nog in leven zijn.

Vele echtparen, verliefde stelletjes en verloofde stellen waren hun wederhelft verloren of hebben hun belofte teniet gedaan in de wanhoop en wanorde die oorzaak was en is tijdens de rumoerige onzekere oorlogsjaren.

Na de oorlog werd het weer tijd voor de hereniging en het was ook tijd om de wonden te likken.
Ging het altijd op voor iedereen? Neen, de oorlog had mensen dingen laten doe die anders nooit zouden zijn gebeurd, het was overleven.

Er is een categorie vrouwen die kleine kinderen hadden en alles deden om ervoor te zorgen dat zij hun kroost in de moeilijke oorlogstijd kon laten overleven, wat velen niet gelukt is.

Andere vrouwen werden slachtoffer van de bezetter en werden als seks slavinnen gebruikt met alle gevolgen voor de latere gevolgen voor deze vrouwen.

Er is ook een categorie die een verbintenis aangaan met een hoge Japanse militair om zo enige zekerheid te verkrijgen om te overleven, want als Nederlandse of Indisch Nederlandse had je in de oorlog niet alleen te maken met de Japanners als bezetters maar ook met de naar vrijheid hunkerende Indonesiërs. Deze waren zeker zo levensbedreigend.

Al met al in het kader van de overlevingsdrang en vaak omwille van de overleving van kroost en familie.

Na de oorlog werden de kinderen uit deze verbintenissen en dwangmatige veroordeling tot troostmeisjes geboren, een probleem.
De diverse huwelijken die na de oorlog werden gesloten en de terugkomst van de echtgenoten die jarenlang elders hadden vastgezeten als krijgsgevangene, werden opgescheept met een erfenis van de Japanse bezetting, een erfenis in levenden lijve.

Deze kinderen kregen een toekomst in de schoot geworpen waarin de gevolgen van de oorlog lijfelijk werd ondervonden.
Een kenmerkend feit is dat vrijwel alle van Japanse afkomst zijnde Indische of Nederlandse kinderen, geboren als gevolg van de bezetting in Indonesië door Japan is, dat zij een toekoms hadden met allerlei hindernissen.

Ik zal er kort een paar omschrijven, deze informatie heb ik gekregen van diverse interviews met dergelijke kinderen die nu volwassen zijn en een heel leven achter de rug hebben

Er was een gemeenschappelijke ervaring. Je bent als kind van een japanner niet gewenst.
Moeders die later hertrouwden met een Indische man die de verschrikkingen van de Japanse bezetting hebben overleefd ervaren dat die het kind niet konden accepteren.

Op de weg naar de toekomst hebben deze kinderen een gemeenschappelijke verhaal, ze werden mishandel door de stiefvader die onbewust zijn trauma’s op het kind botvierde, genegeerd, verzwegen, en zeker niet geaccepteerd door de familie van de stiefvaders kant.

Ze beleefden geen normale jeugd, het werd hun niet verteld en de reden van de vernederingen, mishandeling, niet acceptatie betrekt en ervaart het kind als zijnde dat het aan zichzelf lag.

Waar de stiefbroers en zuster de normale jeugd konden beleven zaten deze kinderen met een geestelijke afstraffing van hetgeen de biologische vaders hebben vertegenwoordigd.

Het tragische kenmerk in deze is dat er niets werd verteld, uit schaamte van de moeder of om het kind te beschermen.
Gevolg een volwassen geworden kind met jeugdtrauma’s,de knagende vraag die het zich een levenlang stelt, waarom? Wat was er mis met mij?

Vragen die tot gevolg hebben dat de meeste kinderen zelf bij de opvoeding van hun eigen kinderen met een handicap zitten, ze hebben genegenheid gemist, liefde en vertrouwen die een normaal kind van het gezin mag verwachten .Ze waren mishandeld zonder reden, niet geaccepteerd door familie en de aldoor pijnlijke vraag waarmee ze worstelen waaraan het heeft gelegen.

Deze kinderen hadden geen toekomst, die is hun afgenomen, door stilzwijgen uit schaamte en door het feit dat zij zich nimmer hadden kunnen ontwikkelen in een normaal gezin waar bescherming, liefde en geborgenheid normaal zou moeten zijn. Het ontbreken ervan is eist een zeer zware tol op weg naar de volwassenheid.

Bij enkele werd het hun verteld op latere leeftijd door familie of de moeder vlak voor het heengaan.

De klap die daarna volgt geeft nog een extra dimensie aan de tragiek, namelijk het bewust worden van waarom en daarmee het verwijt en het verdriet wat hun is aangedaan, vooral de machteloosheid om verantwoording te eisen en in vele gevallen alsnog de behoefte om schoon schip te maken met de stiefouder, want het kind had niet geweten dat de stiefouder in vele gevallen niet de echte ouder was en had daarom niet kunnen begrijpen wat de oorzaak was en is, vooral aan wie het gelegen heeft.

Vele kinderen van de Japanse bezetter hebben zich verenigd, er is een stichting in het leven geroepen met de naam Sakura.
Deze stichting helpt kinderen zoals in dit verslag is omschreven met het terugwinnen van de verloren identiteit.

Het organiseert bijeenkomsten, het organiseert zoektochten naar de biologische ouder en het maakt reizen naar Japan in samenwerking met de Japanse ambassade

Want men moet zich kunnen identificeren met de afkomst en in vele gevallen was binnen het gezin de anti Japanse houding ook overgedragen aan het kind.

Als je dan ervaart dat je juist nakomeling bent van het volk waar je niets anders dan de vreselijkste verhalen hebt gehoord en waar jouw familie zwaar onder heeft geleden, dan kan een ieder begrijpen wat voor gevolg het heeft voor jouw eigen identiteit die dan op tilt slaat.

De gevolgen van de tweede wereld oorlog met Japan in het voormalige pararadijs Nederlands Indie heeft bij velen die daar hebben gewoond en geleefd diepe littekens achter gelaten.

Het heeft bij menigeen gevolgen gehad waar men met moeite over kon praten.
Velen dragen de sporen onzichtbaar met zich mee, anderen zijn met hun eigen wederopbouw bezig geweest en hebben de draad weer kunnen oppakken.

Er is echter een categorie slachtoffers die juist op oudere leeftijd het antwoord krijgen waarom hun jeugd zo anders was dan van broer of zus, waarom men hun nimmer heeft kunnen accepteren binnen de familie, waarom juist zij object van mishandeling en frustraties waren van de stiefvaders die de wreedheden van de bezetters lijfelijk hebben moeten ondervinden en daarom een vreselijke haat hadden tegen alles wat Japans was, dus……óók het kind van de Jap waar zij mee opgescheept zaten tegen wil en dank.

De Japanse nakomelingen al dan niet met liefde verwekt,
Zij voelen zich het kind waarmee afgerekend werd puur vanwege hun afkomst .Het kind van de (AF) rekening.

Albert van Prehn (ICM- MODERATOR) 28 juli 2010


Lees verder…
10897252455?profile=originalDe 15 ste editie van Pasar Malam Bagus vierde zijn jubileum -
En Presentratrice Sylvia Elders 30 jaren in het vak.
 

 

Het begon 15 jaar geleden, voor diegenen die het interview op pasar malam Online dvd

zich nog weten herinneren wisten hiervan,  en dit moet gevierd worden met een lekker hapje

en drankje hoort met de passende achtergrond muziek met dit keer op het podium

Fred Lammers die Huib, Henny en de anderen bedankten om deze 15 jaren mogelijk te maken. 

En als pasardeskundig voegt Fred en nog snel aan toe:

‘ Dit is alleen mogelijk geweest met de hulp en vertrouwen van de vele, vele medewerkers en standhouders’.

 

Sylvia Elders werd ook figuurlijk en letterlijk in de bloemen gezet.  Inmiddels dertig jaren geleden

dat Sylvia letterlijk dit podium betrad als professional, die als geen ander nadrukkelijk werd

getypeerd die de artiest letterlijk op het podium wist te brengen, en alle details van iedere artiest

of formatie kende. Dit selecteert en typeert Sylvia als een professional.

 

Ze begon voor het eerst het Indo ... (ben de naam kwijt) dertig jaren geleden te presenteren.

Inmiddels zijn die dertig jaren om, vooraf hieraan had ze dansgroepen die onder haar regie werden

ingezet. Hierna kwam ze bij Flam Productions presenteren, en nimmer 1 pasar  overgeslagen; Sylvia

is het beeld dat hoort bij de pasar malams van Fred Lammers die worden gekend met de kwalificatie

Bagus met de locaties Arnhem, Hengelo en sinds kort Assen.

 

Omstreeks rond 2000 ging Sylvia Elders met de hele bemanning van Fred Lammers ook naar Wout Nijland om deze pasars op de Nederlandse kaart te zetten. Hiermee wilde Fred Lammers Wout Nijland die ondersteuning bieden bij de opzet van zijn pasar malams mbt efficiency, doelmatig en toch hierin niet de Indisch Cultuur  verliest. Dit is/was de missie van Fred Lammers om dit Pasar erfgoed over te dragen aan de jongeren, dat dit blijft behouden. (Dit interview staat mede op PM Online Dvd).

 

Bij deze opzet is FlamProductions absoluut er in geslaagd; 

Wout Nijland nu ook ook ruim 12 jaren pasars draait, waarbij het hele team van Fred Lammers wordt ingezet voor Wout 's pasars die dit mogelijk maak; Het pasarpubliek wil dit nog eens vergeten.

 

Terug naar Sylvia Elders,

Ze staat niet alleen op de pasar malam maar presenteerde ook unieke enige grote Indo Rock Gala van Jaques Wentink, dit naast bedrijf- en beurspresentaties.

 

ICM redactie wenst  Fred & Hedy en Sylvia succes voor het volgende jublieum -  en tot bij de pasar malam Hengelo.

 

Lees verder…

Op de Indonesische eilandengroep de Molukken zijn in de afgelopen weken tenminste 50 mensen overleden als gevolg van hondsdolheid ofwel rabiës. En al het vaccin is op, zo meldt  Flutrackers.com.

De afgelopen weken zijn honderden mensen in het zuidwestelijke district van de Molukken ziek geworden van het hondsdolheidvirus, en zeker 50 daarvan zijn overleden Dat is vandaag bekend gemaakt door de autoriteiten op de Molukken in Indonesië.

Het vaccin is intussen op en geen enkel ziekenhuis in de regio heeft het nog op voorraad. Pogingen om de verspreiding van het virus te voorkomen, hebben nog niets uitgehaald. Zonder vaccin en hulp vanuit de provinciale overheid zal het aantal ziektegevallen alleen nog maar toenemen, is de vrees.

 

 bron: Flutrackers.com

Lees verder…

ICM ARCHIEF - Staat Moebarak synoniem voor Soeharto

  10897239452?profile=original

ICM ARCHIEF - Staat Moebarak synoniem voor Soeharto

de media, de analisten en politicologen hoor je hier niet over, wel president Obama!

 
De geschiedenis en de feiten die zich nu  hebben ontwikkeld tonen vele overeenkomsten met de tijd van oud-president Soeharto van de republiek Indonesia. Niets voor niets refereert president Obama hierna naar de republiek Indonesia.

10897238680?profile=originalHoe zat dat ook al weer?
 
Generaal Soeharto pleegde met zijn generaals een coupe tegen president Soekarno ergens in 1965 (1966??), die vanaf de overdracht Nederlands-Indië aan het bewind kwam ergens in 1949. Oud-president Soekarno had met een handje vol mensen de regie in handen genomen, die vanuit Jakarta het podium voerde over de republiek Indonesia en wist met behulp van de media dit voort te brengen over de Archipel de Gordel van Smaragd als de regering " Republik Indonesia". Niet alleen over de verschillende groepering t.w. Javanen, Menadonezen, Batakers, en Sumatranen maar wist de hele Archipel tot een eenheid te smeden. Tegen diezelfde achtergrond had hij zijn handen vol om die erkenning van de republiek Indonesië te krijgen van de hele wereld.
 
Later bleek via de journalist Jort Keldert (met een schrijver) die een onderzoek instelden naar de betrokkenheid van Prins Bernhard, hier een grote rol voerde. Prins Bernhard die graag de koning van de republiek Indonesia wilde voeren. Niet ondenkbaar dat deze de wapens van de opposite financieel steunde. Dit meldde Jort Keldert in het programma de wereld draait door; echter bij de schrijven en Jort Keldert ontbrak 1 schakel van waar het geld kwam en hoe het geld daar kwam. Deze ontbrekende schakel is nu aangevuld door dat uit anonieme bron bleek:
 
Ergens in 1965/1966 nadat zijn hoogste generalen t.w.: Boet Saboer, Soeharto, en Natision naar Europa afreisden voor de financiële zaken van zijn echtgenote af te wikkelen. Onder andere Voorburg bezochten - De hoogste in rang was de generaal Boet Saboer (vertrouweling van Soekarno). Niet wetende dat dit het laatste moment was voor de Generaal Saboer, want had Soeharto niet een dubbele agenda tijdens dit bezoek aan Holand? Zeker als wij nu de link doortrekken naar het verhaal van Jort Keldert. 
 
Via het geheime dossier van Buitenlandse zaken bleek dat destijds 676 miljoen (waarde nu acht miljard) door de republiek Indonesie is betaald- conform het Verdrag van Wassenaar - echter deze zijn nimmer uitgekeerd via CLaimIndo en BelIndo aan de gedupeerden. Anonieme bronnen melden dat dit geld naar Bernhard zijn gegaan.
 
In een korte tijd  daarna werd vernomen de coupe van zes generaal onder leiding van generaal Soeharto. President Soekarno werd afgezet en in ballingschap genomen, en Boet Saboer werd later geliquideerd met de oppositie. Bronnen melden toen dat de rivieren rood van het bloed waren, ruim twee miljoen mensen lieten hierbij het leven. 
Minimale aandacht werd hier in Nederland door de media aan besteed, dit in vergelijking tot Egypte nu. Wij hadden toen geen Twitter, Facebook of Hyves, maar wel een Telex en telefoon!
 
President Soekarno zorgde voor de hervormingen, en dat Indonesia als republiek werd erkend, en dat die17.000 eilanden groepen met 2000 culturen tot een eenheid zijn gesmeed. Hier is de oud-president absoluut in geslaagd, tot grote jalouzie van Prins Bernhard, die Soekarno alleen heeft tegengewerkt.
 
Periode Soeharto werd gekend als de economische ontwikkelingen met innovaties voor de republiek Indonesië, en stelde de grenzen open voor buitenlandse investeerders. Verrijkte zich met deze investeringen. Zorgde dat de revenuen over die investering rijkelijk vloeiden naar de familie Soeharto of hij zette op essentiële posten wel een familielid neer; een zoon, een neef of nicht. Hij bouwde binnen de republiek Indonesië zodoende zijn eigen imperium op met een geschat vermogen van 80 miljard dollar (Moerbarak ongeveer 40 miljard, zie Telegraaf). 
 
Net als in Egypte kwam een eind aan het bewind Soeharto door de vele demonstraties van studenten op het plein in Jakarta.
 
De nieuwe president, technocraat  Abdurrahman Wahid  - ook bekend als Gus Dur  de leider van de Partai Kebangkitan Bangsa (PKB, de "Partij voor de Verrijzenis van het Volk"), de partij die hij oprichtte na de val van Soeharto  - volgde hem op. Het democratiseringsproces zette zijn eerste stap doordat oud-president Soeharto door het hoge tribunaal werd veroordeeld voor het eerst als een president o.a. voor de corruptie. De hele wereld ging op jacht naar zijn vermogen geschat op 80 miljard, die later bij een Nederlandse Bank in Amsterdam was gestald (over corruptie hier gesproken van een De Nederlandse Bank), melden bronnen toen. Alleen al aan rente heeft de Bank 8 miljard verdiend per jaar. Niet alleen de oud-president verscheen op het hoge tribunaal ook de overige familieleden.
 
President Abdurrahman Wahid  zette democratisering in door te stellen dat een Rechtbank hier beslist en niet de Republiek. Dat de democratie het hoogste goed is toonde deze president aan door in het grootste Moslimland - waar Christenen en Moslim broederlijk naast elkaar kunnen leven -  door de verkiezingen Megawati Setiawati Soekarnoputri  te steunen die later de eerste vrouwelijk presidente van de republiek Indonesië werd in het grootste Moslimland. 
 
Nu staat Susilo Bambang Yudhoyono ook wel SBY genoemd (heeft o.a. een nummer gecomponeerd voor Tantowy die hier regelmatig optreedt o.a. Pasar malam Zeewolde) de zesde president van Indonesië  met populatie van 240 miljoen. Op Amerika, China, en Japan  na de grootste natie. Lid van top G -20, landen met de grootste economieën. De geschiedenis van Republiek Indonesië leert ons dat Egypte nu in de fase /periode verkeert  "van president Soeharto toen". Daarnaast vele overeenkomsten toont met dit verschil, dat in Egypte economische belangen liggen voor Amerika en Europa naast  dat de vrede in de Arabische wereld ruim dertig jaren wordt gekocht door de VS, in tegenstelling tot bij de republiek Indonesië dit in zijn geheel als zelfstandig natuurlijk proces tot stand is gekomen.
 
Vele speculaties gaan uit dat mogelijk Tantowi Yhayha de zevende president wordt. Grote artiest met grote populariteit met eigen TV programma op TV ri,   neemt nu zittting het parlement van republiek Indonesia.
 
Met deze geschiedenis, wetenschap en feiten blikte president Obama terug, die vertrouwen uitspreekt om een constructief voorbeeld te nemen aan de republiek Indonesia.
 
President Obama van de VS die in Indonesië zijn jeugd heeft doorgebracht of misschien een signaal voor de rest van de wereld, dat vele landen van de republiek Indonesië nog wat kunnen leren om de regie te kunnen voeren over een populatie van 400 miljoen, waar Moslim, Islam en Christenen broederlijk naast elkaar kunnen leven. Ook van terrorisme bestrijding kan de rest van de wereld heel veel leren van Indonesie.
 
Is maar dat U het weet waarom vele Nederlandse correspondenten voor de Arabische TV Syria TV   zender nu werken die voor Indonesië zijn, omdat de Nederlandse media heel weinig aandacht heeft voor de republiek Indonesia!
 
Hieronder volgt een lijst van presidenten van Indonesië.

1. 1945–1967: Soekarno (1901–1970)
2. 1967–1998: Soeharto (1921–2008)
3. 1998–1999: Bacharuddin Jusuf Habibie (1936)
4. 1999–2001: Abdurrahman Wahid (1940-2009)
5. 2001–2004: Megawati Soekarnoputri (1947)
6. 2004–heden: Susilo Bambang Yudhoyono (1949)

 

ICM Editor/columnist Ferry Schwab sr.

 

10897239281?profile=original

 

Weergaven: 18

Lees verder…

 

10897248496?profile=originalKNIL fietsen razend populair in Indonesië   door:   Otto Beaujon

(Bronvermelding N.I.C.C)

 

 

Indonesiërs zijn dol op Nederlandse fietsen uit de koloniale tijd. Er is zoveel vraag, dat er al vervalsingen van opduiken. Antieke fietsen roepen trouwens gevoelens van nostalgie op. “Er rijden daar meer oude fietsen rond dan in Nederland”, vertelt Otto Beaujon, voorzitter van de historische rijwielvereniging “De Oude Fiets”. Afgelopen zomer was hij met drie clubgenoten op bezoek in Indonesië. Ze waren uitgenodigd door de Indonesische tegenhanger van de Nederlandse vereniging, KOSTI (Kommunitas Onthel Sepeda Tua Indonesia). Dit is een federatie waarbij ruim 160 clubs zijn aangesloten. De grootste club heeft maar liefst 900 leden. Vaak zijn het jonge mensen, millieurebellen. Er is een enorme verkeersdrukte en dus ook veel lucht-verontreiniging en smog.

 

Download het volledig arikel  (7 pagina's ) op    KNILFietsen1.doc

 

 

Lees verder…

Oud Ambassadeur Junus Effendi Habibie overleden

10897248660?profile=originalJunus Effendi Habibie overleden

 

Telah berpulang ke Ramatullah Bpk. Junus Effendi Habibie, mantan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Kerajaan Belanda pada hari Senin, 12 Maret 2012 pukul 07:20 WIB di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta pada usia 74 tahun.

 

 

Op maandag 12 maart 2012 om 19:20 uur is in het Cipto Mangunkusumo Ziekenhuis (RSCM) te Jakarta, op 74-jarige leeftijd overleden in Gods genade: de heer Junus Effendi Habibie, voormalig buitengewoon en gevolmachtigd Ambassadeur van Indonesië in het Koninkrijk der Nederlanden.

 

Bron: Indonesische Ambassade, 's Gravenhage

Lees verder…

21 & 22 april 2012 – ‘Multi Cultureel Festival’ in Baarn

2de editie m.b.t. de Herdenking voor  Repatrianten- en Immigranten

10897247286?profile=original

 

 

Op 21 & 22 april 2012 zal de 2de editie plaatsvinden in de vorm van een Multi Cultureel Festival als Herdenking aan de 1ste generatie Repatrianten & Immigranten.

Het evenement wordt opgedragen aan onze voorouders, die in de 50-er jaren in groten getale vanuit Zuidoost Azië naar Europa, maar voornamelijk Nederland moesten vertrekken. Het was voor dit kleine Nederland een ware invasie van 300.000 mensen, die allen verspreid over het hele land in opvangcentra werden geplaatst.

 

In het 1ste weekend van mei 2010 werd voor het eerst in onze Historie, deze   Herdenking gehouden in Raamsdonksveer (N.B.). Het was een groot succes en velen die niet gereserveerd hadden, waren tevergeefs gekomen omdat op beide dagen de zalen vol zaten en men om veiligheidsredenen niet meer toegelaten kon worden.

Er waren meer dan 2000 bezoekers naar de Herdenking toe geweest en velen hadden hun vrienden na meer dan 60 jaar eindelijk weer ‘gevonden’.

Het was werkelijk ontroerend te mogen meemaken hoeveel behoefte men nog steeds heeft om over ‘ons vertrek’- en vervolgens ‘de aankomst’ te praten.

Het thema van de Herdenking maakt dat deze bijeenkomst ‘anders’ is dan velen in het algemeen vermoeden, n.l. “een uit de hand gelopen” Kumpulan. Er werd door alle medewerkers inclusief de artiesten, moeite gedaan om ‘extra aandacht- en waardering’ te geven aan de 1ste generatie, die er veelal niet meer zijn.

 

Wouter Pieplenbosch las een prachtig gedicht voor uit zijn boek ‘Indische Emoties’ en ook de diverse muziekformaties namen de moeite om hun 1ste liedjes op te dragen aan onze dappere voorouders met gepaste teksten uit hun repertoire.

Ook op 21 & 22 april a.s. zal Wouter Pieplenbosch een mooi gedichtje voorlezen en de diverse muzikanten wederom hun 1ste liedje opdragen aan hen die ons reeds zijn voorgegaan. Wij gedenken dan beslist ook onze 3 muziekvrienden (gestorven binnen een jaar na het evenement) die hadden meegeholpen om van het 1ste weekend in mei 2010 een succes te maken en in deze volgorde zijn gestorven: Simon Titaley, Oscar Rexhäuser en Dolf de Vries. Drie geweldige artiesten die hun sporen in de muziek reeds jaren hadden verdiend en het publiek trakteerden op de voor hun bekende wijze- en ‘eigen sound’. Simon was stagemanager, maar had ook een paar liedjes gezongen ondersteund door verschillende artiesten ook uit de 60-er jaren, die samen een band met Oscar en Dolf vormden. Oscar was op beide dagen muzikaal leider en was als ‘The Godfather of the Musicians’ ook katalysator tussen de diverse artiesten.

 

In april a.s. zal Woody Brünings het ‘werk’ van Oscar voortzetten en Jules Rademakers als stagemanager het ‘werk’ van Simon. Wij allen zullen Simon, Oscar en Dolf missen en gedenken, maar zij zullen ongetwijfeld ‘bij ons’ zijn en ons bijstaan.

 

Een aantal bekende muzikanten die eind 50- begin 60-er jaren reeds in binnen- en buitenland optraden, zullen het evenement afsluiten en ook hun muzikale vrienden die niet meer onder ons zijn, hiermee herdenken.

Verder zullen er uiteraard diverse Food- en Nonfoodstands aanwezig zijn met hun specialiteiten. Aan shows op beide dagen is ook gedacht, bijvoorbeeld de show van een Oriëntaalse dans op 21 april en Pencak-Silat op de 22ste.

 

 

Achtergrond gedachte bij het organiseren van deze evenementen is, dat een groot deel van de netto opbrengst wordt geschonken t.b.v. 2 goede doelen:

 

  1. Voor de ouderen:

Een Klooster in Sukabumi (West-Java / Indonesië) die men aan het renoveren is, om er vervolgens een Verzorgingshuis voor minderbedeelde, kansarme ernstig zieke, ouderen in de leeftijd van 75 jaar en ouder op te kunnen vangen en verzorgen. Nonnen die nog in het Klooster (St. Franciscus van Assisi) verblijven, verzorgen met liefde dag- en nacht ‘hun inwoners’. Er is nog zoveel nodig om het tot een ‘bewoonbaar’ Verzorgingshuis te maken, o.a.: noodzakelijke sanitaire voorzieningen, nog 3 kamers voor terminale zieken (wij hebben er nu 1 kamer), een mortuarium, maar vooral medische ondersteuning in de vorm van meer artsenbezoek, de renovatie- en ‘wederopbouw’ van verwaarloosde-, verpauperde, dus levensgevaarlijke ruimtes om de ‘inwoners’ een veilig onderkomen te kunnen geven.

 

  1. Voor de jeugd:

 

  1. Kinderen die buiten hun schuld in tehuizen verblijven omdat hun ouders uit de ouderlijke macht zijn ontheven, omdat men criminelen-, verslaafden zijn of de kinderen hebben misbruikt- en/of mishandeld. Deze getraumatiseerde kinderen worden missen de ‘warmte’ van een gezinssituatie, blijven veelal totdat zij volwassen zijn in tehuizen en worden soms van hun broers- en zusters ‘gescheiden’ doordat men in verschillende tehuizen zijn ondergebracht. Voor deze kinderen (per leeftijdsgroep) een ‘korte kerstvakantie’ organiseren met ondersteuning van deskundige begeleiders. Voor stagiaires in deze hulpverlening, ook een buitengewone kans om in de praktijk hun ervaringen te kunnen opdoen.

 

b.  Speciale kinderen die ‘extra aandacht’ verdienen in hun onderwijs-,

en/of opvang. Vooral nu men in de ‘Zorg’ minder financiële ondersteuning geeft voor deze ook belangrijke, speciale groep in onze samenleving en het begeleiden/ondersteunen van hun ouders en/of verzorgers. Hierin de ouders/verzorgers een beetje ‘rust’ gunnen d.m.v. een korte vakantie te organiseren voor de jeugd, onder begeleiding van deskundigen. Dit is niet alleen voor de jeugd erg plezierig- en leerzaam (zoals schoolvakanties), maar ook leerzaam voor therapeutische stagiaires die in deze hulpverlening hun examens moeten afleggen.

 

Tenslotte is het plan om in 2012 eerst het Verzorgingshuis te ondersteunen en het volgend jaar deze ‘speciale kinderen’. Hoe kunt u ons helpen deze plannen te verwezenlijken? Reserveer en wees welkom op deze 2de editie v.d. Herdenking.

Uw bijdrage als deelnemer is de ondersteuning die wij nodig hebben voor deze beide doelgroepen.

 

Wij danken u voor uw tijd en hopen op uw komst.

 

Met vriendelijke groet,                        Voor informatie: www.sinarprojects.com

i.o. ‘Sinar Projects’                              of e-mail: sinar.projects@gmail.com

Maureen ten Hoorn                             Tel. 035-544 7874 of Mob. 06-1668 8098

 

 

10897246877?profile=original

 

 

 

Lees verder…

 

10897247687?profile=originalVan Dis in Indonesië aflevering 9  van  29 april jl gemist, U kunt hier de hele uitzending zien.
 
 
In aflevering 9 :
 

De wraak van de tijger (zo 22 apr 2012, 20:25) 888www.uitzendinggemist.nl/assets/tt888.png" />

Sumatra is het eiland waar de familie van Adriaan van Dis het langst woonde en waar de familie tijdens de oorlog in Japanse interneringskampen zat.
 
WILT U DE HELE UITZENDING ZIEN  KLIK  hier om de gehele uitzending te zien
 
 
Van Dis in Indonesië aflevering 8  van  22 april jl gemist, U kunt hier de hele uitzending zien.
 
 
In aflevering 8 :

Het offer van Bali (zo 15 apr 2012, 20:25) 888www.uitzendinggemist.nl/assets/tt888.png" />

Bali, het eiland der goden staat onder druk van toeristen en migranten werkzaam in de hotelindustrie. Van Dis kijkt achter de façade van ceremonies, traditionele dansen en publieke lijkverbranding.
 
 
WILT U DE HELE UITZENDING ZIEN  KLIK  hier om de gehele uitzendingte zien
 
Van Dis in Indonesië aflevering 7  van  15 april jl gemist, U kunt hier de hele uitzending zien.
 
 
In aflevering 7 :
 
 
WILT U DE HELE UITZENDING ZIEN  KLIK  hier om de gehele uitzending te zien .
 
 
 

 

 

Lees verder…

10897257083?profile=originalRepubliek Indonesia betaalt miljarden claims aan Ministerie van Buitenlandse zaken die in rook op gaan!

 

Deze week kwam ICM in bezit van een geheim dossier afkomstig van het Mininterie van Buitenlandse zaken, die het geld ontving van de republiek Indonesia voor de inlossing van de Indie - Claim.   

Dit aanleiding geweest voor redactie van ICM om hiervan melding te maken bij het AFM en De Nederlandse Bank.

Die doelen zijn NU te bizar om HIER te noemen; wel dat er NU door diverse personen en organisaties actie wordt ondernomen om een grondig onderzoek in te stellen naar het onderhavige dossier en aan de hand van deze onderzoekresultaten hiervan aangifte te doen tegen betreffende Min. en de verantwoordelijke personen, die in het dossier met naam en toe naam zijn genoemd.

Wat zal de republiek Indonesia wel denken dat 38 jaren achtereen het geld niet bij de gedupeerden is aangekomen! De claims zijn niet uitgedeeld, maar in rook opgegaan; waarde nu 8 miljard euro. Het gaat om een bedrag van 600 miljoen harde oude Hollandse guldens (waarde nu 8 miljard).

Jaarlijks werd door de republiek Indonesia aan het Mininsterie van Buitenlandse Zaken 18,7 miljoen overgemaakt, waarvan 2,7 miljoen werd ingehouden en naar de Nederlandse staat ging. Het resterende werd op derden rekening geparkeerd en beheert door de opgestarte Claimbureaus (BV's).

In 2003 werd de laatste betaling aan betreffende Ministerie gedaan, en heeft de republiek Indonesia zich aan zijn woord gehouden. De betreffende BV's hieven zichzelf op, zonder de claims uit te delen aan de rechthebbenden.

Al eerder werd dit door Gerrit Zalm  (VVD) van Min. Financiën gesignaleerd en dit publiekelijke geuit "dat Nederlandse Staat op het Indische vermogen zit".  Zijn partij genoot Kamerlid Halbe Zijlstra haalde op het Indisch podium flink uit naar de Nederlandse regering destijds waar die 600 miljoen van toen, die nu geïndexeerd 8 miljard waard, is gebleven en stelde Kamervragen hierover. Naast Halbe ambtenaren van betreffende ministerie die uit de schoolbanken klapten en met ontslag moesten bekopen.

Dit is aanleiding van deze melding voor de redactie van ICM om het hele dossier eerst grondig te bestuderen en hierop actie te ondernemen o.a. bij de collega media hiervan melding te maken en bij de toezichthouder het AMF. Andere verdere acties zijn voorbehouden aan de geiegende organisaties die de belangen behartigen van de Indische Gemeenschap van wie al hun bezittingen werden ontnomen in het voormalige Indie (Nu Republiek Indonesia)/ .

 

 Iedere Nederlandse burger die zoiets onder ogen krijgt is verplicht om aangifte te doen, destemeer een redactie,

 

=== WORDT VERVOLGD ====

Lees verder…

Blog Topics by Tags

Monthly Archives