Alle berichten (9)

Sorteer op

Was weer Gold bij Sasa!

 

Was weer Gold bij Sasa!

Desondanks alle wegen verstopt waren rond Den Haag  of wegen die waren afgesloten en de bakken regen die naar beneden vielen, lieten velen zich niet weerhouden om richting Event Plaza te begeven om alleen maar deze wervelende show  persoonlijk te mogen beleven.

 

10897246053?profile=original

 .

 

Van Den Helder, Venlo en Apeldoorn kwam het publiek aanstromen. Dit keer heeft Sasa noviteiten aan deze show toegevoegd o.a. nieuwe formatie @Once en niemand anders dan de hartverwarmende Ronny Tober die voor velen een stuk nostalgie en een stuk entertainement bracht en het publiek betrok.

 

Ray Smith presenteerde  Gold op zijn sympathieke manier!

 

Bij Gold  laaide de emoties hoog op toen het liedje "Samen zijn" van Wilke Alberti op de Gold-versie werd gebracht. Was prachtge en ontroerden dat de Gold member Lonny het niet meer had en menig traantje wegpikte.

Uiteraard ook een pluim naar onze jonge Harrold Rosso die het muziek arrangement samenstelde en verzorgde.

Ronny Tober nodigde het publiek uit om op zijn groot festival te komen waar Gold dan optreedt. Van de Duitse Televisie is de belangstelling  groot voor Gold, mede omdat een aantal mensen vanuit deze televisie wereld aanwezig waren op deze onvergetelijk middag.

 

Tot volgende keer bij GOLD

 

Lees verder…

Monument voor het drama van Tarakan

Monument voor het drama van Tarakan

Op 19 januari 1942 werden door de Japanse marine 215 man van de kustbatterij op Zuidwest Tarakan op gruwelijke wijze vermoord. Het was een wraakactie voor het tot zinken brengen van twee Japanse mijnenvegers. De mannen werden vermoord vanaf het dek van een Japans oorlogsschip op de plaats waar de mijnenvegers gezonken zijn. Daardoor kregen zij een zeemansgraf.

In samenwerking met de Oorlogsgravenstichting (O.G.S.) is de Commissie Monument Tarakan bezig om voldoende fondsen bijeen te brengen voor het oprichten van een gedenkteken voor de 215 slachtoffers, zodat nabestaanden in de gelegenheid zijn om hun vaders en grootvaders eer te bewijzen en te gedenken. Dit monument wordt gesitueerd op het ereveld van OGS in Loenen. Mede door een groot benefiet optreden op 7 mei jl. met medewerking van Wieteke van Dort en Wouter Muller is er nu een bedrag bijeen van ruim € 4000,00.

Maar om het monument te realiseren en de eerstvolgende jaren goed te kunnen onderhouden is nog meer nodig.     Een bijdrage kan geleverd worden door overmaking op het rekeningnummer: 24.93.36.219 t.n.v. de Oorlogsgravenstichting – Fonds  Gedenkplaten, met vermelding van: Monument Tarakan.

Tevens is de commissie nog op zoek naar meer nabestaanden. De voorlopige lijst met namen staat op de website, waar tevens nog meer informatie te vinden is over het drama van Tarakan. De commissie verzoekt dringend nabestaanden om hulp bij het completeren van de lijst met 215 slachtoffers, welke allemaal met naam op het gedenkteken vermeld zullen worden. Het is de bedoeling om op 19 januari 2012 het monument te onthullen, exact 70 jaar na dato. Verdere inlichtingen is te vinden op de website:  http://www.gedenkteken-tarakan.nl. E-mail: info@gedenkteken-tarakan.nl.

Bron NICC 
Lees verder…

 

10897239876?profile=original 

 

Eindelijk gerechtigheid?!

Kuis Neerlands Vlag Met Uw Gezag 

(versie 27 maart 2011)

 

Japan voerde sinds 1932 een annexatie oorlog in Zuidoost Azië en deed op 7 december 1942 een verrassingsaanval op de Amerikaanse marinebasis Pearl Harbor in Hawaï.

Voor de Nederlandse regering in ballingschap was deze vernietigende aanval aanleiding om – in solidariteit met de Verenigde Staten en Groot Brittannië – een dag later en namens het [toenmalig ] Nederlands Indisch Gouvernement Japan de oorlog te verklaren.

 

Groot Brittannië liet de Britse burgers in de Britse  koloniën zo veel mogelijk evacueren naar Australië en Zuid-Afrika. De Nederlandse gemeenschap in het voormalig Nederlands Indië, daarentegen, moest op hun post blijven en ook hun gezinnen mochten het land niet uit. Om te voorkomen dat Nederlanders vertrokken werd onder meer een drastische deviezenbeperking ingesteld. Nederlands Indië werd vanaf 11 januari 1942 door Japan overrompeld. Op 8 maart capituleerde het Koninklijk Nederlands Leger [KNIL], dat bij lange na niet op kon tegen de modern bewapende en numeriek veel talrijker Japanse leger en marine.

 

Wat niemand had verwacht was, dat, naast de militairen, ook de Nederlands staatsburgers, inclusief vrouwen en kinderen, in concentratiekampen werden opgesloten. Meer dan drie jaar gingen de gevangenen gebukt onder een wreed regime, gepaard met zware lichamelijke arbeid, martelingen en toenemende uithongering. Aan bagage mocht niet meer meegenomen worden dan wat men kon dragen.

Veel Indo-europese Nederlanders[met meer dan 50% van Indonesische afstamming] bleven buiten de kampen, maar  hadden het vaak ook heel zwaar te verduren.

 

Na de oorlog hadden de ex-geïnterneerden niets meer om naar terug te gaan . Beroofd van huis en goed,van geliefden en vrienden, van hun gezondheid en levenslust, moesten de burgers, ter bescherming tegen de  haatdragende Nationalisten, nog maandenlang in de kampen en opvangcentra blijven tot er scheepsruimte  beschikbaar was om hen naar Nederland of andere veilige oorden te evacueren.

 

De hoop op rehabilitatie en schadevergoeding werd in de jaren na het einde van de tweede Wereldoorlog de kop ingedrukt. De Nederlandse regering bleek absoluut niet bereid om de aansprakelijkheid te aanvaarden voor de eigen staatsburgers, waarvan het merendeel ambtenaren en militairen . Ze hadden in drieëneenhalf jaar Japanse gevangenschap immers niet gewerkt ? En wie niet werkt zal ook niet eten, was het onvoorstelbaar hardvochtige motto van de regering. Het beleid van de opeenvolgende regeringen voor een mogelijke vorm van compensatie laat een beschamend beeld zien van een complex aan drogredenen om  maar niet te behoeven betalen. Zo vond men, dat de opbouw van Nederland prioriteit had en trouwens, Nederlands Indië viel toch niet onder de budgettaire verantwoordelijkheid van Nederland?, zo stelde men. Een ander "slim"argument was, dat er te weinig bewijsmateriaal boven water kon worden gehaald om betalingen te rechtvaardigen.

 

Stilletjes , schaamteloos en lafhartig werden de betalingsverplichtingen bij de Soevereiniteitsoverdracht doorgeschoven naar de nieuwe Republiek Indonesië. Dit, terwijl men heel goed wist dat deze niet in staat en bereid zou zijn om deze verplichtingen na te komen. In Azië dreigde het opkomend Communistisch gevaar. En

Japan werd in het Vredesverdrag van San Francisco in 1951, onder druk van de Amerikaanse regering, gevrijwaard van herstelbetalingen. Dit in tegenstelling tot Duitsland, dat in de loop van de twintigste eeuw miljarden heeft uitbetaald aan Widergutmachung. Bij Japan was dus kennelijk niets te halen.

 

De Stichting Japanse Ere Schulden [JES] heeft daar 15 jaar lang haar tanden op stuk gebeten.

En Nederland is het enige geallieerde land, dat haar burgers niet heeft gecompenseerd voor het gederfde salaris, wedde en pensioenen. Noch voor de geleden materiele verliezen en schade door verlies van alle bezittingen.

Aan de hand van een, na de oorlog toevallig ontdekt geheim Japans document, blijkt dat alle krijgsgevangenen en burger geïnterneerden tussen  16 en 26 augustus 1945  moesten worden geliquideerd. Dank zij het snelle handelen van generaal Mac Arthur kon die gruweldaad na de Japanse capitulatie worden voorkomen.

 

Vandaar dat de auteur en componist van dit lied , Jan de Jong, geboren in 1932, dit stuk mocht maken als een van de overlevenden uit verschillende vrouwen- en jongenskampen. Hij is bestuurslid van Stichting Vervolgingsslachtoffers Jappenkamp [www.Stichting Vervolgingsslachtoffers Jappenkamp.nl ] en lid van het dagelijks bestuur van het Indisch Platform[www.Indisch.Platform.nl] en lid van de delegatie, die met de  Tweede Kamer en de regering overlegt over een definitief FAIR deal.

 

Na zestig jaar sterven er iedere dag meer oorlogsslachtoffers , die tijdens hun leven geen erkenning door compensatie hebben mogen ervaren. Het vorige kabinet sloeg op 12 januari 2007 de deur met een forse klap dicht  met de mededeling dat zij -ondanks de 2 grote NIOD studies -  geen reden zag om haar beleid te herzien. . Jan concludeerde dat de weg van de historische logica kennelijk niet aansloeg en dat de emotionele weg via muziek wellicht meer effect zou hebben. De laatste tijd schijnt toch weer een glimpje licht door de kieren te schijnen, dat enige hoop geeft voor een FAIR deal. Een Finale, Allesomvattende, Integrale en Rechtvaardige oplossing van het herstel van het onrecht voor de mensen uit het voormalig  Nederlands Indië. En al is het nog zo lang geleden, politici, pers en publiek mogen dit drama niet vergeten, zodat de hele kwestie als een stinkende nachtkaars uit zou kunne gaan Dit zou een onvergetelijke en onvergeeflijke schandvlek betekenen op het Nederlands blazoen. Een ieder die de moeite neemt om echt kennis te nemen van de historische feiten en die het hart op de juiste plaats heeft, moet tot de overtuiging komen dat Indisch Rechtsherstel een nationale erezaak is. Op deze politici, persmensen en publieke personen is deze HARTENKREET gericht.

Bron: Artikel van  Jan de Jong.

.

 

Vergadering 2e kamer Commissie in het 2e kamergebouw Lange Poten 4

28 juni om 16 uur(eerder aanwezig zijn i v.m kontrole)

Lees verder…
 

Voor u bekeken:  “taman-indonesia.nl”  Een leuk klein dierenpark

Vanaf 1 april 2011 is het weer open; Taman Indonesia, een ontzettend leuk klein dierenpark in Kallenkote (vlakbij Steenwijk, Overijssel).

 

Denk hierbij nou niet direct aan leeuwen, tijgers, olifanten en dergelijke, maar veeleer aan de wat kleinere dierensoorten die in Indonesië voorkomen, waaronder veel vogels. Dit jaar zet men de Loewak (de Indonesische koffiekat) in het zonnetje. Deze Loewak zorgt voor de duurste koffiebonen die er zijn op deze wereld. Tevens heeft Taman Indonesia een bijzonder mooie collectie Indonesische planten en bloemen. Het bijzondere is dat de bezoekers actief bij het dierenpark betrokken worden doordat men tal van activiteiten organiseert. En natuurlijk is het de vaste basis van enkele van de leukste kleine Pasars die er zijn in Nederland, waaronder de Pasar Bunga en de Pasar Siang en de Pasar Natal (Kerstpasar). De Pasars zijn toegankelijk op uw normale dierenparkkaartje.  

 

Paradijsvogelbloem in Taman-Indonesia

 

Foto links: Dierenverzorger voor één dag. Foto rechts: de Loewak, de Indonesische koffiekat.

Op de website vindt u een compleet overzicht van wat er zoal in het dierenpark te doen is. Zo is er altijd wel iets voor de kinderen te doen. In een video is te zien hoe het is om dierenverzorger te zijn voor één dag.

Uw kind loopt dan mee met een vaste dierenverzorger om de dieren te voederen, waarbij tevens aan de hand van allerlei leuke en spannende opdrachten uw kind wordt bijgebracht hoe de dieren in Indonesië in het wild leven. Na afloop van zo’n dag neemt uw kind dan een welverdiend dierenkenner-certificaat mee.

Verder is elke laatste vrijdag van de maand het Indische eetcafé geopend,

 

waar men van een heerlijke rijsttafel kan genieten of een gerecht volgens een thema kan bestellen. Deze thema’s zijn vaak gebaseerd op een bepaald kruid, een bepaalde smaak of een bepaalde streek of eiland in Indonesië en af en toe zelfs een literair thema. Kortom, een leuke dag uit met de kids? Dan alvast eerst even de voorpret op de website van: www.taman-indonesia.nl

Lees verder…

Vervolg -  Oproep Gemeenschap

2e Kamer-Commissie van VWS bespreekt de Indische Kwestie- Mensen LET OP de datum is verzet naar 28 juni !!!

 

Indisch Platform

Algemeen Overleg Kamercommissie VWS met staatssecretaris mw. Veldhuyzen van Zanten is verplaatst. inplv. 16 juni a.s. wordt het overleg op dinsdag 28 juni gehouden, in de Troelstrazaal van het 2e Kamergebouw Lange Poten 4 – aanvang 16.00u.  Roep uw kenissen en vrienden op die sympatiseren met de Indische Kwestie ook aanwezig te zijn. Het is belangrijk dat wij overtuigen dat de Indische Kwestie nog steeds niet is opgelost, en dat deze regering haar verantwoordelijkheid moet nemen” de backpay-kwestie Oorlogsschade en rechtsherstel

 

Bij deze wil het Indisch Platform u allen uitnodigen voor een drankje en hapje tevoren om 14.00u bij  (Plein 6-7) waarna wij gezamenlijk richting 2e Kamergebouw gaan.!!

 

Dringende oproep aan alle Nederlanders met Indische roots

In het overleg op 28 april 2011 met het Indisch Platform heeft de Staatssecretaris mevrouw Veldhuyzen van Zanten verklaard “niet te willen meewerken aan de totstandkoming van een oplossing voor de Indische kwestie”, zoals is vastgelegd in de petitie van het Indisch Platform aan de Tweede Kamer, die in november 2010 werd ingediend.De Commissie van VWS van de Tweede Kamer heeft echter toegezegd deze Indische kwestie in een hoorzitting te willen bespreken. Om het Indisch Platform een steun in de rug te geven en tevens te benadrukken dat een oplossing van de Indische kwestie dringend noodzakelijk is en breed gedragen wordt, verzoeken wij iedere Indische Nederlander en allen die zich hiermee verwant voelen hierbij aanwezig te zijn. 

 

Het is in ieders belang dat de Nederlandse Overheid recht doet aan allen die het voormalig Nederlands-Indië voortijdig hebben moeten verlaten en met name de “backpay” voldoet. De 1e hoorzitting vond plaats in de Van Someren-Downer zaal op dinsdag 7 juni 2011 in het gebouw van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, Lange Poten 4 in Den Haag.

Deze zitting heeft reeds plaatstgevonden.

Op 28 juni 2011 zal het vervolg plaats vinden

Uw steun en aanwezigheid is dringend gewenst. Er is voldoende plaatst voor iedereen. Komt allen. Verbaas de Staatssecretaris en haar ambtenaren met uw opkomst.

Kom met zoveel als het kan. Laat merken dat wij met zijn allen nog steeds strijden voor rechtvaardigheid en gelijkwaardigeheid. Logenstraf de mening van de Staatssecretaris dat wij niet met valse hoop bezig zijn, maar met verantwoordiging en solidariteit.

Zorgt u ervoor tijdig aanwezig te zijn, in verband met de noodzakelijke veiligheidsprocedures bij het betreden van het Tweede Kamergebouw. Verder is het niet toegestaan om losse attributen, zoals handtassen en dergelijke mee naar binnen te nemen. Hiervoor worden “lockers” ter beschikking gesteld.

Namens het Indisch Platform, Hans Vogelsang, lid Algemeen Bestuur van Het Indisch Platform en voorzitter Nederlands Indisch Cultureel Centrum.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Het Indisch Platform: 020-4536640 of 06-43610236

Lees verder…

Pasar Malam Den Helder trok meer bezoekers!

Terugblik op pasar malam Den Helder
 
De organisatoren kunnen tevreden terugkijken op  de 42 ste  edite van een mooie pasar malam, die meer bezoekers trok dan het vorige jaar. Op Tong Tong Fair (pasar malam besar) na de oudste pasar malam die Nederland kent.  Naast het IndoRock podium waar vele muzikanten akte de presente gaven, waren er aantal nieuwe lanceringen o.a. IMC Krontjong en Jaya die goed bij het publiek in de smaak viel.
Ook de andere aanwezige pasar organisatoren is dit niet ontgaan. Kortom IMC Crontjong  is gevraagd voor meer optredens op de pasar malams. IMC treedt hoofdzakelijk op pasar malam Besar op.
10897245268?profile=original
 

IMC.

Het Indisch Muzikanten Collectief is een voornamelijk conservatorium geschoold ensemble dat

krontjong muziek vertolkt volgens een eigen interpretatie van de traditionele krontjong.

Op innovatieve wijze  voegen zij vernieuwende elementen toe zonder dat de essentie

van de oorspronkelijke krontjong  uit het oog wordt verloren.   Een uniek ensemble die op een muzikaal verantwoorde wijze oorstrelende muziek ten gehore brengt.

 

10897245484?profile=original

 

Jaya.  

Het duo Jaya bestaat uit Guus Paat en Pim Fuchs.  Geweldige close harmonieën met  een uitgekiend repertoire. Songs van onder meer Simon And Garfunkel en the Everly Brothers worden op hun eigen manier vertolkt.

Ooit maakten zij deel uit van de legendarische formatie Sommerset.

 
Eastern Aces 1 van de oudste Indo Rock bands als huisband had de eer om Rene Shuman te mogen begeleiden. Dit keer moest Rene het zonder Angle Eye stellen
Eind van de week zijn de ICM reportages te zien.
Lees verder…

 

Brief van de minister van VWS over de reikwijdte van het Gebaar (juni) is nu te downloaden klik onderstaand aan;

 

Briefvandeministerv…

 

 

Reactie ICM Red.

Voorlopige conclusies op de Brief van de minister van VWS over de reikwijdte van het Gebaar (juni)

 

De staartscretaris van VWS parreert de Indische Kwestie met zaken die niet ter zake doende zijn o.a. wat wel tot stand is gekomen met o.a. subsidies die nu reeds worden verleend aan de Indische Organisaties en met de WUBO en PUR voorzieningen.  Tegelijkertijd deze voorzieningen als normaal kunnen worden beschouwd in de huidige samenleving  die thans worden verleend aan de Allochtonen (Marokaanse - , Surinaamse, Turkse Gemeenschap) en vergeet vooral de groep asielzoekers niet.

 

Tegen diezelfde achtergrond weigerachtig blijftt om in te gaan op de inhoud van NIOD Rapporten om deze in behandeling te nemen; Tegelijkertijd de Indische oorlogslachtoffers (inclusief bersiap-periode) geen gelijke behandeling hebben gehad in vergelijking tot de Orloogslachtoffers in Nederland, die wel in Nederland konden blijven wonen met behoud van al hun bezittingen. 

Deskundigen hebben berekend dat deze claim geindexeerd nu op zo'n 14 miljard Euro komt, waarop slechts tot nu 385 miljoen guldens is ingelost.

De Nederlandse regering is de enige van de Euro lidstaten die haar koloniaal verleden - De Indische Kwestie - nog steeds niet heeft opgelost.

 

Gelukkig hebben wij de andere Kamerleden achter de Indische Kwestie staan.

Wordt vervolgd op


De besprekingen vinden plaats in het 2e Kamergebouw, Lange Poten 4 te Den Haag

16 juni 2011   Aanvang 16.00 uur (Algemeen Overleg Commissie van VWS)

Lees verder…
10897244469?profile=original

Oproep Gemeenschap

De 2e Kamer-Commissie van VWS bespreekt de Indische Kwestie

In het overleg van 28 april 2011 van de staatssecretaris met Het Indisch Platform heeft mevrouw Veldhuijzen verklaard niet te willen meewerken aan de totstandkoming van een oplossing voor de Indische kwestie, zoals vastgelegd in de petitie van het platform aan de Tweede Kamer die in november jl. werd ingediend. De Tweede Kamer heeft toegezegd de Indische Kwestie te bespreken.

 

Het Indisch Platform roept de Indische gemeenschap, alle belangstellenden en de leden van de aangesloten organisaties op hierbij aanwezig te zijn.

De besprekingen vinden plaats in het 2e Kamergebouw, Lange Poten 4 te Den Haag

7 juni 2011 om 16:00 uur (Hoorzitting Indisch Platform – Commissie VWS).  
16 juni 2011   Aanvang 16.00 uur (Algemeen Overleg Commissie van VWS)
 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Het Indisch Platform: 020-4536640 of 06-43610236.

 

 

Redactie ICM.

 

Op 27 oktober 2009 op het Manifestatie zegde Jan Peter Balkenende toe om de Indische kwestie in behandeling te nemen. Yet Bussemakers zou de Indische kwestie, hiermee wordt bedoeld de NIOD rapporten, ter hand nemen en deze verder voorleggen aan leden van de Tweede Kamer. De val van het Kabinet - Balkenende blokkeerde deze zaak. Destijds had de Indische kwestie reeds die grote  belangstelling en sympathie bij de Kamerleden. Ter ondersteuning aan de NIOD rapporten – ruim ander half miljoen heeft dit de belastingbetaler gekost - ontvingen alle Kamerleden alsmede het boek "Ik Beken" van Elise Lengkeek, een Nederlandse journaliste die op haar manier de Indische kwestie in kaart zetten. Deze waren ontroerend en verbijstert na het lezen "Ik beken".  Zelf toen de schrijfster in ICM stand stond, ontving ze een sms-je  van Maxim Verhagen die het boek in keer uitlas in het vliegtuig op weg naar Japan. De woorden van Maxim “dit heb ik nooit geweten, ontroet en verbijsterd ben ik”

 

Lees verder…

Blog Topics by Tags

Monthly Archives