Alle berichten (29)

Sorteer op

Tweede Kamer opnieuw geconfronteerd met Indisch verleden

Tweede Kamer opnieuw geconfronteerd met Indisch verleden

10897226269?profile=originalAanbieding boek Ik beken aan voorzitter Vaste
Kamercommissie VWS

Ferry Schwab sr. had de eer om bij dit boek Elise te assisteren. Als Journaliste was reeds jaren bezig om het leven van Ferry mijn naamgenoot  met achternaam Molendijk  te onderzoeken die als jonge man ongewild in het verzet in het voormalige Indie terecht kwam.  Ferry Schwab sr heeft de nodige informatie aangevuld met betrekking tot de structuur van het Indisch Platform met de toen ruim 28 aangesloten Indische Stichtingen. Voorts voorgesteld om dit boek aan alle Tweede Kamer leden te overhandigen.   ICM faciliteerde Elise Lengkeek op alle Pasar Malams waar ICM stands aanwezig waren. Het boek ging als broodjes, en onverwachts ging het mobiel van Elise; Het was Maxim Verhagen  die op weg was naar Japan, en het boek in een keer uitlas, bizar wat Ferry Molenbeek overkwam. 


Op  23 juni 2009 jl  Het onlangs verschenen boek Ik beken werd dinsdag 23 juni 2009 op initiatief van het Indisch Platform aangeboden aan de voorzitter van de Vaste Kamercommissie VWS, mevrouw P. E. Smeets. Met de aanbieding van dit boek hoopt het Indisch Platform in vervolg op de geheime hoorzitting van 1 april jl. de Vaste Kamercommissie VWS meer inzicht en kennis te bieden over wat er feitelijk gebeurde in Nederlands-Indië tijdens WO II en de Bersiapperiode waarin Nederlands-Indië zich met geweld losmaakte van Nederland.

Naar aanleiding van gesprekken van het Indisch Platform met kamerleden van de Vaste Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport kwam op 1 april jl. de Indische backpay-kwestie en de problematiek rond Indische oorlogsschade, roof en rechtsherstel uitvoerig aan de orde tijdens een geheime hoorzitting. Daarbij waren behalve het Indisch Platform ook Peter Meijer en Hans Keppy uitgenodigd, die in opdracht van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) hier onderzoek naar hebben gedaan.* Deze kwestie wordt ook toegelicht in de bijlagen van Ik beken.

De commissie, die zich geschokt toonde bij het horen van de feiten waarvan men geen kennis bleek te hebben, beraadt zich nu op het zetten van vervolgstappen.

Document humain
Het boek Ik beken wordt aan alle leden van de Vaste Kamercommissie uitgereikt als document humain. Het boek beschrijft op indringende wijze het verborgen leed van Indië dat zichtbaar wordt in de verbijsterende levensgeschiedenis van Ferry Holtkamp. Als jongen van veertien raakte hij betrokken bij het Indisch verzet. Na zijn arrestatie overleefde hij als politieke gevangene zes opeenvolgende gevangenissen onder het gruwelijke regime van de Japanse bezetter. Zowel over het Indisch verzet als over de martelingen en mensonterende omstandigheden waaraan politieke gevangenen werden blootgesteld door de Japanse machthebbers is nauwelijks iets bekend geworden via geschiedschrijving of media.

'Hij is een van de weinige Indische verzetsmensen die overleefde en in staat bleek zijn ervaringen te delen. Daarmee draagt Ik beken op unieke wijze bij aan de geschiedschrijving. Dat geldt niet alleen voor dit aspect van de Japanse bezetting, maar ook voor zijn verslag van de haat, het geweld en de moordzucht waarmee de inlandse extremisten volbloed Nederlanders en Indo-Europeanen hebben bejegend,' aldus de historicus dr. Herman Bussemaker, voorzitter van het Indisch Platform.

Ik beken is verschenen op 27 april jl. bij Mistral uitgevers te Amsterdam.

ICM faciliteerde Elise Lengkeek op alle Pasar Malams waar ICM stands aanwezig waren. Het boek ging alles broodjes, en onverwachts ging het mobiel van Elise; Het was Maxim Verhagen  die op weg was naar Japan, en het boek in een keer uitlas, bizar wat Ferry Molenbeek overkwam. 

*) Deze NIOD-rapporten zijn verschenen onder de volgende titels: Meijer, H., Indische rekening. Indië, Nederland en de backpay-kwestie 1945-2005; Amsterdam, 2005 en Keppy, P., Sporen van vernieling. Oorlogsschade, roof en rechtsherstel in Indonesië 1940-1957; Amsterdam, 2006.

Lees verder…

Zaterdag 13 maart 2010.

Mensen,
Oscar Harris voorzitter van de Live4Life Foundation
27-02-2010

oh2010.jpgOp 13 maart a.s. wordt op het landgoed Stakenberg Hei5 te Elspeet voor het eerst kennismaking avond georganiseerd in samenwerking met ICM krant.

Mensen worden dan in de gelegenheid gesteld om zich aan te sluiten bij de ICM Club Live4life. Eerdere ICM berichten informeerden rond Live4Life Foundation ontwikkelingen waarmee de ICM Krant een hechte samenwerking is aangegaan, zonder de integriteit van Het ICM aan te tasten.

Zeer weloverwogen is deze stap genomen na een lange verkenning en op aandringen van de achterban van het ICM. ICM Krant heeft haar naam hieraan verbonden en de ICM club laten aansluiten onder Live4life Foundation, waarbij de operationele zaken door de Werkgroep CLUB ICM Live4Life wordt beheerd. Live4life Foundation is het initiatief van Oscar Harris. U kent hem vast wel met de vele hits op zijn naam o.a. "Song for The Childeren" gecomponeerd door producer/singer/songwriter Marshal Manengkei en onlangs nog in een nieuw jasje gestoken. Primaire doelstellingen zijn om projecten te ondersteunen in de wereld die door armoede, onderdrukking en natuurrampen zijn getroffen. Via artistieke uitingen of benefit concerten worden fondsen geworven.

Om deze fondsen te verwerven opereert de Foundation zowel nationaal als internationaal, dit betekent in beginsel dat artiesten die zich hebben aangesloten en zich verbonden hebben aan Live4Life Foundation hun medewerkingen hebben verleend en zullen verlenen voor het maken van specials voor speciale projecten / producties, die aan een omroep of andere media organisaties worden aangeboden etc. Inmiddels zijn er een aantal Live4life songs beschikbaar gekomen en ook videoclips geproduceerd, waarin Oscar, Riem, Ais, Wieteke, Manna, Adventure, Morena etc. aan hebben meegewerkt. Live4Life Foundation is eind 2008 opgericht en komt nu voor het eerst naar buiten via Club ICM Live4Life.

De Stichting is opgericht op initiatief van: Oscar Harris.

Aangeslotenen: Albert van Prehn, Hans Stevens, Peter van Calck, Harry Votel, Wieteke van Dort, Ais Lawa-Lata, Riem de Wolff, Margie, Ray Smith, Jimi Bellmartin, Hedy & Grace, Anthonio, Marshal Manengkei.

In januari 2010 heeft ICM Krant zich als aangeslotene met haar vele lezers zich gevoegd bij Live4Life Foundation onder de naam CLUB ICM Live4Life. Met deze stap hoopt men dat er meer mensen zich opgeven via deze nieuwe ICM Club. Het bestuur van de Stichting Live4Life bestaat uit: Voorzitter : Oscar Harris, secretaris : Marshal Manengkei en penningmeester : Margie-Corliss Wilschut .

Voor meer info klik HIER .

Lees verder…

Nokia Edwards Musical story on stage

Nokia Edwards Musical story on stage

Op 28 februari 2010 in het Prinsenhof Theater Barneveldse weg 16 te Lunteren.

Een theatervoorstelling over het muzikale leven van Nokie Edwards, lead gitarist van The Ventures. In de jaren eind 50 tot medio 60 was de instrumentale gitaar muziek een van de belangrijkste onderdelen van de Rock and Roll.

Vanuit Amerika stormden diverse instrumentale gitaar groepen de hitparades binnen, de belangrijkste waren The Ventures die met het nummer Walk dont Run hoog op de hitlijsten kwamen te staan over de hele wereld. In navolging van deze band, die heden ten dage nog steeds actief is, verschenen overal in de wereld instrumentale bands die gerelateerd waren aan de sound van The Ventures.

Verantwoordelijk voor de sound die wereldwijd herkenbaar werd, was en is de lead gitarist Nokie Edwards. Zijn techniek had grote invloed op gitaristen ook in ons land, voornamelijk de Indo Rockers, Shocking Blue (Robbie van Leeuwen ) The Golden Earings en tal van andere groepen.

Nokie Edwards heeft zijn oorsprong in de country muziek nimmer verloochend. Zijn fingerpicking style is ongeëvenaard en de muzikanten met wie speelde zijn, o.a. Albert Lee, Vince Gill, Carl Perkins, Chet Atkins met wie hij bevriend was. U krijgt al deze stijlen voorgeschoteld op de bühne.

Uniek en ongeëvenaard, zorg dat u dit niet gaat missen. Vertelt als announcer door Gerard Wouda en muzikaal in beeld gebracht door AdVenture. De Indo Rock wordt gedemonstreerd door een echte Indo Rock oude stijl band INDUCTION met leden van The Valiants. Gijs Lemmen in de Rol van Chet Atkins met zijn trio: The Six Hands Rhythms".

Er is volop dansgelegenheid tussen de acts door. Indische toko aanwezig, dus lekker eten in de pauzes.

ICM stand aanwezig : met CD's, DVD's, ICM Krant en info ICM Club!

De entree is aan de zaal 7, - euro. Bij reservering vooraf 030 6054598 / 0318 621416 slechts 6, - euro. Plaatsbespreking vooraf is aan te raden gezien het aantal zitplaatsen. Reserveer daarom nu op=op!.

Rondom de Prinsenhof is ruim voldoende gratis parkeergelegenheid.

Lees verder…

ICM Clips op TV Oranje

TV Oranje Showflits

ICM Clips op TV Oranje te zien van reportage club Tari Merak met Ben Poetiray, Woody Brunning, Rossy (van het Duo Andress), Roy de Fretes en Reno Bannisseht..
.


 1. http://www.tvoranje.nl/index.php?menu_id=107&nieuws_id=2036
 2. http://www.tvoranje.nl/index.php?menu_id=107&nieuws_id=2035
 3. http://www.tvoranje.nl/index.php?menu_id=107&nieuws_id=2034
 4. http://www.tvoranje.nl/index.php?menu_id=107&nieuws_id=2038
 5. http://www.tvoranje.nl/index.php?menu_id=107&nieuws_id=2037


Lees verder…

Ontwikkelingen rond Pasar Malam Indonesia.

.

Ontwikkelingen rond Pasar Malam Indonesia.
Via vele kanalen wordt ICM benaderd, en verzocht om deze eerste Pasar Malam Indonesia te promoten. Daarom heeft ICM de Indonesische Ambassade aangeboden om de communicatie & Promotie voor pasar malam Indonesie te verzorgen via het Internet in beginsel voor het eerste persbericht, en de eerste publicatie op Het ICM, ICM sites en ICM forums. Op voorraad heeft ICM hieraan al gevolg gegeven en een begin gemaakt, dit in afwachting van verdere ontwikkelingen voor het vervolg ..... Vanuit het ICM sites en ICM forums kan nu al de balans worden opgemaakt van : "vele positieve reacties".
Op verzoek, wordt dit moment veel medewerking verleend uit alle hoeken van het land door collega-pasarorganisaties (die anomiem willen blijven) die vrijblijvend hun contactgegevens van standhouders ter beschikking stellen, naast de adviezen mbt noodaggegraat voor levering van de electriciteit, adressen van leveranciers voor de tenten, en de security niet te vergeten. Vrij logisch omdat de ambassade hierover geen expertise beschikt; kiest het niet voor een Top Bottom- , maar Bottom Top benadering. Ook artiesten worden gevraagd met betrekking Licht & Geluid, en uiteraard weet een ieder binnen Het ICM dat dit voorbehouden is aan Leen van TLP Productions.
Toch zou het beter zijn als een organisatie in de hand wordt genomen, die ervaring heeft in het organiseren van een pasar malam, dan overal vandaan proberen deze leemtes te dichten.
Op dit moment heeft ICM een eerste persbericht aan besteed, op ICM Krant, ICM en ICM sites gepubliceerd zoals het heeft toegezegd. Er is zeer positief nu al gereaggeerd op deze eerste pasar malam Indonesia.
De noodzaak tot het opstellen van een communicatieplan in wisselwerking met de programmering is prioriteit 1. Een goed product in combinatie met doelmatige promotie zorgen immers voor een succesvolle pasar. ICM zou in dit geval de mega - artiest Tantowi Yayhaya ten zeerste aanbevelen als sellingpoint, inzetten om maximaal de aandacht van de media te trekken, en in het bijzonder om de pasarbezoers te bereiken; Wat is niet prachtiger een boegbeeld als Tantowi als mega artiest, en actief in de politiek. Tanto de "Djembatan tussen Nederland en de republiek Indonesia" De grootste natie na Amerika, China, en Japan.
Zet Google in als indicatoren m.b.t de huidige Indonesische artiesten die in de programmering al zijn opgenomen, die scoren zeer slecht met alle respect! Waar Tanto views over de 10.000 of een Marabunta of The Valiants met zo'n 46.000 views of een Massada. Hierin moet de balans worden gezocht tussen artiesten uit Indonesie en uit Indoland om die "Djambatan" te slaan. Tanto zal zich zeker willen inzetten als de grondlegger van de eerste pasar malam Indonesia. Heeft zich de afgelopen jaren bewezen als een goede ambassadeur te zijn voor de republik Indonesia.
Legenda: Djambatan = brug (gen)

Lees verder…

Terugblik op het 17e reünie Indo Rock gala 2010, in de pracht zaal van de Leuningjes te Poeldijk.

Glimlachend loopt organisator en oprichter van club Tari Merak door de vrijwel uitverkochte zaal (500 man). Zijn planning voor elk jaar staat dan ook als een huis. Een vol progamma met 7 top bands waarin alle grootheden van de Indo Rock bands aanwezig waren, een opzet die al jaren stand houdt en waar de organisatie zich aan vasthoudt. Wij herinneren het 10e Indo rock gala nog in de toenmalige Darling Market, dat jubileum evenement bracht in dat kader 10 bands op het podium in een zeer strak gebracht programma met maar liefst 1500 bezoekers. Dit waren tijden van weleer.

Nu in Poeldijk, was aan de kenmerkende sfeer die er bij Tari Merak altijd al heerst, weer goed te merken dat het publiek de opzet en het programma wederom wist te waarderen en uitte dat met de vele complimenten aan Jacques Wentink en de artiesten met staande ovaties.

De aankleding was goed afgestemd op het Indo Rock thema en met het grandiose geluid van Leen en zijn assistenten (tlp) was het plaatje perfect.

Alle bands kwamen zeer goed uit de verf en brachten met een goede timing hun show.

De avond werd geopend met het trio Allure, die het publiek al snel in de juiste stemming bracht. Allure werd later aangevuld met Damien als de band the Rayletts ,die samen een geweldige show weggaven. De eerste band die daarna optrad waren: good old Harry Koster en zijn band the Black Dynamites, een band die aan het allereerste begin stond van het Indo Rock avontuur. Als verrassing had Harry speciaal uit Spanje, zanger Nico Fioole over laten komen om het plaatje compleet te maken, dit was zeker te horen, een sprankelijk optreden zorgde al gauw voor weemoed naar de 60e jaren.

De Java guitars (het geesteskindje van Jacques), begonnen aan een Indo Rock show die er helmaal op gericht was om het publiek staande te houden en het dansen te vergeten waardoor iedereen tegen het podium vastgeplakt stond om de verrichtingen van Benny Poetiray en zijn jongens gade te slaan. De Java guitars, versterkt door Hans Bax, Daantje Hoyer en Roy Witteland gaven het publiek waar ze om vroegen..... SHOW!!! De volgende band: de onverwoestbare Crazy Rockers gaven een geweldige performance in de meest originele samenstelling, deze band trekt door hun grandiose muziek nog altijd volle zalen.

Het samenspel tussen Eddy.C en Woody zorgt altijd voor een goed intermezzo, waarbij uiteraard ook de andere leden volop aan meededen. De Eastern Aces een band met een geheel eigen sound, nu in deze samenstelling aangevuld met solo gitarist: Hans Consten brachten op hun geheel eigen wijze een optreden waardoor er een gevoel ontstond dat smaakte naar meer, gewoon lekker goede luister en dans muziek, wat blijkt uit de vele optredens die deze jongens hebben staan in hun agenda.

De avond werd goed afgesloten met een band die door hun leeftijd geen young savages meer genoemd kunnen worden maar als the new savages verder vele en lekkere optredens verzorgen. Sam Rademaker en zijn mannen stonden er als een huis, het publiek was aangenaam verrast door het lekkere geluid die er van het podium afkwam. Al met al een perfecte afsluiting van de door Sylvia Elders gepresenteerde avond.

Ten slotte was ook de catering van: Pasar Makan geheel in stijl aangekleed om van te smullen. De catering werd aangevuld door de cd stand van Sajany records van Raldy Laurens, en de sierraden boutique van Peggy Danse. Dit allemaal maakte de avond compleet.

ICM maakte reportage van die dag, en tevens clips voor en in opdracht van TV Oranje.

Op NING ICM:

Veel kijk plezier!

Lees verder…


Kennismaking met ICM club Live4Life foundation.

Op zaterdag 13 maart 2010
zal de ICM krant in samenwerking met de stichting Live4life
de eerste dansavond organiseren voor de ICM leden en geïnteresseerden.

In het verlengde van eerdere aankondigingen op de ICM krant,
kunt U op deze avond kennis maken met de mensen die achter de ICM schermen werken
aan het behoud van onze mooie Indische cultuur die ingeburgerd is in de Nederlandse samenleving.
Derhalve kun je nu spreken van een gezamenlijke oriëntaalse cultuur
gestoeld op het Nederlands-Indie en de erfenis daarvan.

Op deze avond gaat men terug naar de tijd van weleer toen de Indische Nederlanders net uit de ex-kolonie
zich in ons land vestigden en hun muziek meenamen.
Het was de rock and roll die daarmee ook zijn intrede deed in ons land.

In de vele contractpensions waar de Indische Nederlanders werden gehuisvest werden al gauw fuifjes gegeven,
al dan niet tegen de wil van de toenmalige pensionhouders.

Het kon niet anders, de Indische Nederlanders hadden de muziek en rock and roll in hun bloed
en dat moest zich uiten. Na vele gedaantewisselingen werden de fuifjes kumpulans.

Op deze 13e maart gaat men terug naar het begin van waaruit alles ooit begon,
terug naar het pensionleven met de rock and rol, en de Indo Rock grondlegger van de NederPop

De realisatie wordt verzorgd door de band AdVenture en de groep Manna.
Pure rock and roll
waarbij u weer heerlijk uit uw dak kan gaan als vanouds.
Velen die wij mogen verwelkomen zullen zich weer jong voelen met deze muziek.

Op deze avond wordt u in de gelegenheid gesteld om u aan te sluiten bij ICM club
in samenwerking met Live4life foundation.

Het evenement wordt gehouden Partycentrum zie www.hei5.nl
op het prachtige landgoed Stakenberg.

De entree bedraagt € 7, - bij reservering € 6, -.

Er is ruime parkeergelegenheid en er is een Indische Catering van goede kwaliteit aanwezig.

Zorg dat u dit niet gaat missen.

Reserveer via 030 6054598 of 0341 453817 of 06 51153148

Hopelijk tot ziens op zaterdag 13 maart 2010.
ICM & Live4Life foundation.

********************************************************


19.00 uur beginnen tot .... 01.00 ?
 • Mensen kunnen ook een hotel boeken.
 • Hier het adres :
  Hampshire Inn - Landgoed Stakenberg
  Stakenberg 86
  8075 RH Elspeet (Veluwe) NEDERLAND
  Hei5 staat op het landgoed zie website : www.stakenberg.nl
  Tel: +31 (0) 577 491 271
  Fax: +31 (0) 577 491 100
  Email:
  hotel@stakenberg.nl

  Laten wij a.u.b. op onze eigen evenementen concentreren,
  en ons niet in bos laten sturen door Benidorm Soap!
  Grt.
  Ferry
  Vrijdag 19 februari 2010.
  P.S.
  ***
  Volgens de "Kabar Angin"
  gaan Ineke en webmaster Ben wel naar Benidorm om de webmaster Cornelia en haar man Wim en lid Agnes en haar man Bert opzoeken
  en ook om de Spaanse-Kookkunst van webmaster Cornelia te proeven,
  dus niet om naar de Indo's Show in Benidorm Palace te bewonderen.
  Lid Agnes en webmaster Cornelia kunnen dus niet op zaterdag 13 maart 2010 naar de ICM club Live4Life in Landgoed Stakenberg komen,
  maar Ben en zijn vrouw proberen wel te komen om wat foto's voor onze sites te maken.
  Aldus de actuele berichten van de "Kabar Angin"Lees verder…

De try-outs van Double Bill: Unfolding/Ketuk Tilu,

De try-outs van Double Bill: Unfolding/Ketuk Tilu, een multimediaal danstweeluik van choreograaf Gerard Mosterd,
in respectievelijk Tropentheater Amsterdam en AINSI in Maastricht, zitten erop. Beide voorstellingen zijn enthousiast ontvangen!
We gaan nu op ’n korte tournee door het land en komen wellicht ook bij jou in de buurt (zie bijgevoegde speellijst).
Behalve de al bekende data komen er meer optredens. Zodra bekend is waar en wanneer laat ik het weten.
Hou ook de site van Gerard Mosterd in de gaten: www.gerardmosterd.com
Premiere
Vrijdag a.s. (19 februari) is de première in Theater De Regentes in Den Haag.
Aanvang 20.30 uur. Toegangsprijs € 15.
Laat weten of je naar deze of een andere voorstelling denkt te komen. Misschien kan ik een korting voor je regelen.
Unfolding wordt gedanst door Julia Mitomi.
Ketuk Tilu door Leroy Dodson, Aafke de Jong en Julia Mitomi.
In de bijlage dus de flyer van de voorstelling (en nee, het been van Julia is niet verkeerd om gefotoshopt!)
Inhoud
Een lichaam dat langzaam zijn eigen Europees-Aziatische identiteit ontdekt – het is de perfecte opmaat voor een
multimediaal dansstuk waarin wordt gebroken met de ‘van huis uit’ frontaal gerichte, tweedimensionale Indonesische theaterstijl.
Choreograaf en theatermaker Gerard Mosterd liet zich voor Ketuk Tilu inspireren door de muziek- en dansstijl Jaipongan,
die ontstond als reactie op de westerse, dus ‘foute’ rock ’n roll. Maar zoals dat gaat: verboden vruchten zijn onweerstaanbaar!
Mosterd mixt de sensuele jaipongan met eigentijdse dans en teksten van de Indische auteur Alfred Birney.
De voorstelling wordt gedeeltelijk vergezeld door live-videobeelden.
Hopelijk tot ziens!
Aafke de Jong
T: 06-14269434
www.aafkedejong.nl (binnenkort online)
Lees verder…

Terugblik op het 17e reünie Indo Rock gala 2010, in de pracht zaal van de Leuningjes te Poeldijk.

Glimlachend loopt organisator en oprichter van club Tari Merak door de

vrijwel uitverkochte zaal (500 man). Zijn planning voor elk jaar staat dan ook als een huis. Een vol progamma met 7 top bands waarin alle grootheden van de Indo Rock bands aanwezig waren, een opzet die al jaren stand houdt en waar de organisatie zich aan vasthoudt. Wij herinneren het 10e Indo rock gala nog in de toenmalige Darling Market, dat jubileum evenement bracht in dat kader 10 bands op het podium in een zeer strak gebracht programma met maar liefst 1500 bezoekers. Dit waren tijden van weleer.

Nu in Poeldijk, was aan de kenmerkende sfeer die er bij Tari Merak altijd al heerst, weer goed te merken dat het publiek de opzet en het programma wederom wist te waarderen en uitte dat met de vele complimenten aan Jacques Wentink en de artiesten met staande ovaties.

De aankleding was goed afgestemd op het Indo Rock thema en met het grandiose geluid van Leen en zijn assistenten (tlp) was het plaatje perfect.

Alle bands kwamen zeer goed uit de verf en brachten met een goede timing hun show.

De avond werd geopend met het trio Allure, die het publiek al snel in de juiste stemming bracht. Allure werd later aangevuld met Damien als de band the Rayletts ,die samen een geweldige show weggaven. De eerste band die daarna optrad waren: good old Harry Koster en zijn band the Black Dynamites, een band die aan het allereerste begin stond van het Indo Rock avontuur. Als verrassing had Harry speciaal uit Spanje, zanger Nico Fioole over laten komen om het plaatje compleet te maken, dit was zeker te horen, een sprankelijk optreden zorgde al gauw voor weemoed naar de 60e jaren.

De Java guitars (het geesteskindje van Jacques), begonnen aan een Indo Rock show die er helmaal op gericht was om het publiek staande te houden en het dansen te vergeten waardoor iedereen tegen het podium vastgeplakt stond om de verrichtingen van Benny Poetiray en zijn jongens gade te slaan. De Java guitars, versterkt door Hans Bax, Daantje Hoyer en Roy Witteland gaven het publiek waar ze om vroegen..... SHOW!!! De volgende band: de onverwoestbare Crazy Rockers gaven een geweldige performance in de meest originele samenstelling, deze band trekt door hun grandiose muziek nog altijd volle zalen.

Het samenspel tussen Eddy.C en Woody zorgt altijd voor een goed intermezzo, waarbij uiteraard ook de andere leden volop aan meededen. De Eastern Aces een band met een geheel eigen sound, nu in deze samenstelling aangevuld met solo gitarist: Hans Consten brachten op hun geheel eigen wijze een optreden waardoor er een gevoel ontstond dat smaakte naar meer, gewoon lekker goede luister en dans muziek, wat blijkt uit de vele optredens die deze jongens hebben staan in hun agenda.

De avond werd goed afgesloten met een band die door hun leeftijd geen young savages meer genoemd kunnen worden maar als the new savages verder vele en lekkere optredens verzorgen. Sam Rademaker en zijn mannen stonden er als een huis, het publiek was aangenaam verrast door het lekkere geluid die er van het podium afkwam. Al met al een perfecte afsluiting van de door Sylvia Elders gepresenteerde avond.

Ten slotte was ook de catering van: Pasar Makan geheel in stijl aangekleed om van te smullen. De catering werd aangevuld door de cd stand van Sajany records van Raldy Laurens, en de sierraden boutique van Peggy Danse. Dit allemaal maakte de avond compleet.

ICM maakte reportage van die dag, en tevens clips voor TV Oranje.

Op NING ICM:

Lees verder…

JAARKALENDER CLUB,TARI MERAK,2010.

JAARKALENDER CLUB,TARI MERAK,2010.

ZAAL,..MEGA PLAZA* STARLIGHT*binckhorstlaan 151 den haag

ZAT.30 JAN.16e INDO ROCK GALA,IN LEUNINGJES POELDIJK.

CRAZY ROCKERS,JAVA GUITARS,NEW SAVAGES,EASTREN ACES,ALLURE &

***THE, BLACK DYNAMITES,***

ZAT.20 FEB. THE RAYLETTES & RICKY PICHEL&COMP.***

ZAT.20 MRT. THE ROCKING TEENS & GAST *DAVE*

ZON.4 APRIL THE EASTERN ACES REUNION (LEUNINGJES)

Gasten o.a.HOT NEWS.

ZAT.17 APR. SECOND CHANGE &*MARK LAVENDER*

ZAT. 22 MEI. EASTERN ACES &* PETER SURIE&DESIREE*

ZAT.26 JUN. PAGAJA & GAST * RANDY*

ZAT.17 JUL. BLEU PEARL & GAST* RUBEN POETIRAY*

ZAT.21 AUG. NEW SAVAGES & GUEST* DAVE*

ZAT.18 SEPT. EASTERN ACES &GUEST MARK LAVENDER*

ZAT.16 OKT. HOT NEWS & GAST *RANDY*

ZAT.20 NOV. STRAIGHT &* RICKY PICHEL&DESIREE*

VRIJ.31 DEC. GROOT OUD EN NIEUW FEEST MET VELE

ARTIESTEN****o.a. ........

Het volgende INDO ROCK GALA is op zaterdag 29 JAN. 2011.

Met o.a .the raylettes*the rocking teens*hot news*straight*

Grazy rockers & Snd change*sup.act.*free line*

Prijzen aan de zaal €14.- op bestelling €12.- leden c.t.m. €10.-

m.u.v. 31/12/2010…29/01/2011…& 4/4/2010.

Nu met extra grote dansvloer en een aparte rokers lounge!!

Toko toeti aanwezig en een super tombola!

Lees verder…

ICM Breaking News

ICM Breaking News 16:00 *********** Reportages van Surabaya scholenreunie staan op ICM en Youtube
IC Breaking News 16:10 *********** Inmiddels is 1 webmaster toegevoegd aan het ICM Team, de selectieprocedure loopt nog.
ICM Breaking News 16.20 *********** De eerste aftrap van "Vijftig jaren Ramona" bij scholenreuni Surabaya waar Marshal Manengkei toe behoort, samen met Riem zongen"Waarom huil je Nona Manis.
ICM Breaking News 16:36 *********** Gisteren zou Jet Bussemaker met uitkomsten van NIOD rapporten komen
ICM Breaking News 16 :45 *********** Live4Life Foundation met initiatiefnemer Oscar Harris treedt op 13 maart bij Locatie Stakenberg voor het eerst naar buiten.
ICM Breaking News 16 :50 *********** Op 1 en 2 mei 2010 zal in de Koloszaal te Raamsdonksveer een bijeenkomst plaatsvinden om te herdenken dat er 60 jaar geleden honderdduizenden immigranten/repatrianten uit Z.O.
ICM Breaking News 17 :00 *********** The 50 years Eastern Aces reunion op 4 april
ICM Breaking News 16 :50 *********** Op 1 en 2 mei 2010 zal in de Koloszaal te Raamsdonksveer een bijeenkomst plaatsvinden om te herdenken dat er 60 jaar geleden honderdduizenden immigranten/repatrianten uit Z.O.
ICM Breaking News 17 :15 *********** Veel vraag naar archief DVD van The Valiants, komt door optreden bij de Flint.
ICM Breaking News 17 :15 *********** Veel vraag naar archief Pasar Malam Online DVD. Binnenkort een echte pasar malam
Lees verder…

Betreft: \

Verboden plaatsen van commerciele informatie zonder toestemming van ICM Redactie

Het is niet toegestaan zonder vooraf plaatsen van flyers / aankondigen van evenementen die als commercieel worden aangemerkt.

ICM verstaat onder commercieel dat voor diensten /producten geld wordt gevraagd, met als doel omzet generatie.

Hiervoor dient Uw reclame - boodschappen te sturen naar Advertentie - verkoop schwab@icm-online.nl

Bij de eerste keer blijft het bij een waarschuwing, bij herhaling wordt U van alle ICM sites verbannen,

Namens Redactie, CM Krant, ICM en ICM sites F.

Lees verder…

“KERONCONG – MUSIC” ... INDISCH MADE ?

“KERONCONG – MUSIC” ... INDISCH MADE ?

Wat betekent “Kerontjong muziek” eigenlijk? Wie had toen dit soort muziek bedacht?

Wat voor muziekinvloeden bezit de Kerontjong muziek? Is Kerontjong Westers of Oosters?

Als we het hebben over Kerontjong muziek dan denken we direct aan Indonesische muziek of we denken aan optredens van Kerontjong orkesten uit Indonesië voor de Pasar Malam Besar in Den Haag (tegenwoordig Tong Tong Fair). Maar is Kerontjongmuziek nou echt Indonesisch muziek of uitgevonden door Indonesiërs? In tegendeel … Kerontjong is een Indisch fenomeen, uitgevonden en bekendheid gekregen door Indische muzikanten in de jaren 1900 … in voormalig Nederlands-Indië.

De naam KERONTJONG is afgeleid van het geluid van een Ukelele …krroontjoongg!

Het begon allemaal in jaren 1600 in Nederlands Indië. De Portugese zeelieden introduceerden de gitaar naar Azië. Één van de Portugese gitaren is de 4 snarige Cavaquinho (stukje hout, letterlijk vertaald) en later Ukelele genoemd in Hawaï. De Rajao is een 5 snarige gitaar de voorloper van onze huidige gitaar….

De inwoners van Toegoe (noord oosten van Batavia), merendeels Mestiezen (Portugees – Aziatische Christenen) zongen aangepaste versies van Portugese straat- en volksliedjes, en namen de Portugese manier van gitaarspelen over (Fado). Twee van de oudste Portugese liederen zijn “Nina Bobo” en “Cafrinyo”. Rond de 18 en 19de eeuw, was er in deze periode sprake van kontact tussen Toegoe en andere kampongs rond Batavia, met name Depok een kampong van vrijgelaten halfbloed Portugese christelijke slaven. Weer later kregen deze zogeheten Kerontjong orkesten meer naam en bekendheid tijdens hun optredens op de Indische Opera … oftewel de Komedie STAMBOEL!

Belonie en Bram Atjeh waren de laatste bekende Kerontjong zangers uit Ned.Indië en in Holland was Guus Becker nog heel actief tot en met de jaren 1980 (CD: IMC-Kerontjong ensemble “Zonlicht” van Sebastian Production).

Een echte kerontjong orkest heeft normaal 7 muzikanten nodig en een zanger of zangeres!

 1. een contra bas
 2. een cello, voor de kendangan …
 3. een gitaar, die alleen fills maakt door het hele lied
 4. een tjak-ukelele voor de beat
 5. een tjoek-ukelele (meestal een hoger geluid) voor de ‘after-beat’
 6. een viool als solo instrument
 7. een seruling (fluit) als 2de solo instrument

Het unieke van de krontjong muziek is, dat het alleen maar te horen is in Indonesië, Malaysia en in Holland (en misschien ook in de USA) waar ook veel Indische mensen wonen. Kerontjong-orkesten in Nederland zijn er niet veel, wel jammer eigenlijk. Rudy Matulessy en zijn Rayuan Samudera is één van de kerontjong-orkesten die nog af en toe optreedt. Het IMC-Kerontjong Ensemble van Eduard Sebastian vond ik ook een goed orkest, maar of ze nog bestaan weet ik niet precies.

In Indonesië zijn de kerontjong-orkesten nog zeer actief, sterker nog er worden jaarlijks kerontjong-festivals georganiseerd met grote prijzen! Het fijt dat er in Holland weinig word gemusiceerd in de “Kerontjong style”, zal straks ook blijken dat dit stukje Indische cultuur op den duur zal verdwijnen … net als de “Komedie Stamboel” …zonde mensen! Kom op jonge Indische muzikanten, probeer dit stukje cultuur van je grootouders terug te halen en probeer er iets unieks van te maken … dit is echt Indo-music uit onze harten, denk maar aan de heerlijke strakke afterbeat maten van de echte Reggae-music afkomstig uit Jamaica.

Bekende roots-reggae giganten als Bob Marley, UB40 en Peter Tosh … stuk voor stuk top wereld-muzikanten die toen ook zongen (zingen) uit hun harten!

Waarom lukt het wel met onze Indische eet-gerechten, zoals frikadelpan, zwartzuur, semoor, Indische nasigoreng, macaroni, huzarensla, pastei-tutup, risolles, pasteitjes en lemper … ook deze gerechten zijn bijna 100 jaar oud!

Kom op mensen laten we zuinig en trots zijn op ons eigen cultuurtje en eigen muziekkunst …. “ KERONCONG MUSIC! ”

Ed Brodie voor ICM Online

Zoetermeer

(Op de foto: Een Kerontjong orkest in Ned. Indië in de jaren 1935)

Kerontjong orkest “Rayuan Samudera” olv. Rudy Matulessy

Lees verder…

Blog Topics by Tags

Monthly Archives