12306110871?profile=RESIZE_180x180Wist U dat de politiek partij de VVD mij persoonlijk benaderde in de peroon van Marc Harbes om het Traktaat van Wassenaar 1966 tot een oplossing te brengen.
VVD hield zijn woord want hierna kwam Jacqueline van de Hill en Koen van de Hek, die zich bezig hielden welke VVD-er voor dit dossier de meeste geschikte persoon is binnen de VVD.
Het werd Ruudmer Heerema die op dat moment Mw. Kuiken opvolgde als Vz. van de Tweede Kamercommissie Min. BuZa. Ruudmer Heerma ontving op maart 2022 ontving de 15.000 handtekeningen met de 3 rapporten ( voor 15 fracties van Commisse Min.BuZa) .
'
 
HERMANS, S.
Thu, Nov 16, 9:20 AM
to C., me
📷
Geachte heer,
Hiermee bevestig ik u de ontvangst van onderstaande e-mail. Dank hiervoor.
Gezien de inhoud heb ik deze onder de aandacht gebracht van mijn fractiegenoot Chris Simons.
Hopende u hiermede van dienst te zijn geweest.
Met vriendelijke groet,
Sophie Hermans.
 
 


Simons, C.
Mon, Nov 20, 9:37 PM (11 days ago)
to me

Geachte heer Schwab,,

De portefeuille verdeling voor de nieuwe kamerleden vind pas na de verkiezingen plaats. U kan het dossier aan mij overdragen, ik zal zorgen dat het bij de juiste woordvoerder komt.

Met vriendelijke groet,
Chris Simons

Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal namens de VVD

 

WORDT VERVOLGD.

E-mail me wanneer mensen hun opmerkingen achterlaten –

U moet lid zijn van ICM - abonnement 8 euro per maand periode 2024 - 2025 om opmerkingen toe te voegen!

Doe mee ICM - abonnement 8 euro per maand periode 2024 - 2025

Blog Topics by Tags

Monthly Archives