WHY ME?????

Ik heb nog eens mijn berichten gelezen en doorgenomen.

Adoeh soms ik ben scherp deze en de antwoorden, adoeh ook mek.

Sommigen kunnen mij wel naar de maan schieten.

Ik schrijf vervelende artikelen over moslims mijn geliefde onderwerp, gewoon omdat ik daar helemaal geen binding mee heb. Deze religieuze beweging heeft teveel discriminerende elementen in zich. Jammer, want ik zag laats een TV programma waarin de islam de verhalen over Maria en Jezus uiteenzette.

Op zich best de moeite waard om het te volgen, maar op het einde denk ik bij mijzelf allemaal leuk en best aandoenlijke stories, maar zowel het christelijke alsook het moslim geloof in een Allah of weet ik veel lijkt mij niet te kunnen overtuigen.

Waarom vraag ik mij af zijn er zovele goden geweest en geloven in een Opperwezen?

Waarom moeten er profeten, mesiassen etc, op deze wereld rondwaren die de mensheid met allerlei verhalen en beweringen moeten knechten?

Ik wil niemand beledigen maar ik kan het niet vatten.

Mijn vraag is waarom deze verscheidenheid?

Waarom zo nodig tig varianten als er maar een waarheid is?

Waarom de idioterie dat iemands overtuiging de enige ware god en leer is en de andere als ongelovig wordt beschouwd?

Is het niet de mens eigen om zijn eigen beeld in vizier te houden?

Dat vertaald wordt in een religie?

Er staat duidelijk in de bijbel God schiep de mens naar zijn eigen voorbeeld.

Is het niet zo dat wij mensen onze eigen IK als voorbeeld hebben genomen in onze drang naar een bovennatuurlijk goddelijk wezen die niet eens hoeft te bestaan?

De mens zoekt naar een houvast voor het begin en einde van zijn bestaan en wil niet onder ogen zien dat hij slechts een deel van de natuur is, niets meer of minder.

Ik geloof sterk aan een almachtige schepper, niets ontstaat vanzelf er moet een kracht geweest zijn.

Maar is het niet zo dat wij deze kracht niet kunnen begrijpen en daarom maar een alternatief zoeken?

Maar of deze schepper ook ons als bijzondere wezens beschouwt? Ik heb mijn twijfels.

Er zijn tig planeten in het universum met leven, iedere materie is eigenlijk leven, het is daar door een energie tot stand gekomen.

Zand is dode materie kun je stellen, aan de andere kant, het is wel ontstaan dus in hoeverre is het dood?

Wat is in onze ogen dode materie?

Iets wat niet groeit, ademt of beweegt?

Ik weet het niet en als ik zo verder mijmer ga ik hoe langer hoe meer van overtuigd raken dat een religie, hoe spijtig dat ik ook vind voor de wel gelovigen, in mijn ogen een uitvindsel is van de mens met op de achtergrond de angsten, voor de dood, voor het onbekende om hem heen en vooral voor het sussen van zijn geweten.

Want wat ik wel geloof is dat bewustzijn een deel is van de schepper. Als wij intelligent gemaakt zijn hebben wij ook wel zij het zeer primitief, een bewustzijn.

Dat staat onherroepelijk verbonden met intelligentie.

Ons universum is een farce, wij leven in mijn overtuiging niet echt maar bevinden ons in een dimensie waar verschillende van zijn.

Onze hoedanigheid maakt het niet mogelijk om ons te verschuiven van dimensie naar dimensie.

Dat gebeurt wel als wij sterven, want alles bestaat uit energie, het hele universum is een bron van energie.

Energie is niet tijdelijk het is eeuwig, het zoekt iedere keer een andere vorm van hoedanigheid.

Moeilijk zulke gedachten niet?

Ik ben ermee behept en vraag mij soms af, ben ik juist niet zoekende?

Ja, ik ben het, ik heb het in diverse religiën gezocht maar vond die te onvolkomen en te menselijk.

Teveel menselijke kenmerken die nooit het volmaakte kunnen begrijpen wat eigenlijk zo voorhanden is.

Want, wat is in iedere religie aanwezig?

Een straffende God, een dwingende god een god die je onvoorwaardelijk dient te volgen en wiens wetten je moet en zal gehoorzamen anders kom je in de hel.

Ook een god die duidelijk maakt dat als je niet aan hem geloofd je zondig bent en ongelovig en het jouw plicht is als mens om die andere mens aan JOUW EIGEN overtuiging te onderwerpen.

Desnoods met geweld, zoals de geschiedenis ons heeft laat zien en wat ons nu weer staat te wachten, en dat na eeuwen.

Je zou moeten zeggen dat men inmiddels wijzer is geworden, integendeel, men is nog primitiever geworden en vervalt weer in herhaling.

Binnenkort, en dat is al gaande zal er een strijd ontstaan om religie.

Wie overheerst er? Popi idiotie in Rome of aan of andere van zich zelf overtuigde Ayatollah?

Wie zal moeten buigen en zich moeten onderwerpen aan een door de primitieve mens uitgevonden religieus bedenksel?

Als je nuchter nadenkt en jouw intelligentie eens echt gebruikt dan kom je tot een conclusie, DOM, gewoonweg DOM.

Eigenlijk zou ik ook een profeet moeten zijn, ik heb ook overtuigingen die ik zou moeten omzetten in een koran, bijbel of what ever to be called.

Religie kost Geld, er worden moskeen en kerken gebouwd die miljarden gaan kosten, allemaal met goud en pracht en praal.

Er zijn tegelijkertijd miljoenen mensen die sterven van honger dorst en ellendige ziekten.

Waar is de broederschap van die religiën? Nergens, want als het aan de Allah, God ligt verkocht hij alles wat van waarde is uit die gebouwen en schonk het aan de behoefigten.

Ik als profeet ben blij met een lemen hut als moskee of kerk. Als ik profeet zou zijn dan waren alle mensen vrij in hun doen en laten en predik ik slecht een onderdeel, gewoon leven met elkaar zonder ego, maar wel met een ECHT intelligent besef dat maakt dat je gezamenlijk het paradijs voor iedereen kunt creëren. Voor alle wezens op deze minuscule planeet waar het leven tijdelijk is.

Ban de drang naar overmatig bezit en verdeel, ban de drang naar overheersing en het vooropstellen van je ego, leef en besef dat het leven kort is.

De mens leeft in slavernij, de enige WARE GOD heet kapitaal en daar zwoegen wij ons hele leven voor.

Wij verdoen ons leven met werken voor het kapitaal die weer in handen is van enkelen die daardoor voor god kunnen spelen.

Het leven is afhankelijk gemaakt van bezit en geld, daardoor leeft de mens niet en is gevangen is zijn eigen hebzucht en die van anderen.

Die anderen beschermen hun verworvenheden met geweld en vinden wapens uit. Daarbij knechten ze ook broeders en zusters om deze wapenen ter hand te nemen met het doel om zoveel mogelijk bedreigende krachten te bestrijden.

Economie heet dat.

Als de mens zijn krachten besteed aan het LEVEN en onze samenleving daarop richt zal er een andere aarde zijn, een waarin iedereen mag en kan leven zonder bezitsdrang en egoïsme.

Er zou geen oorlog meer zijn en geen ellende.

Na al die eeuwen waarin de mens zijn primitieve ego drang heeft en strijd voert om zichzelf ten koste van anderen te verrijken is er nog NIETS veranderd.

In plaats van intelligenter te worden, vervalt de mens meer en meer in intelligente domheid, het vindt wapens uit waarin het zichzelf vernietigt, het vindt een industrie uit voor het zich zelf verrijken en voor het zich zelf te vergemakkelijken ten koste van de natuur waarin hij leeft en waar hij afhankelijk van is.

Uitvindingen mag en zijn noodzaak mits het ook echt iets is waar je als mens ook ECHT mee het leven kan veraangenamen.

NU wacht ons een disaster die niet meer om te keren is, en men gaat stug door omdat het geld kost.

Hoe dom is de mens en hoe primitief kortzichtig.

De aardse bewoner heeft het in eigen hand en een almachtige is niet het wezen die de zaken gaat redden als het misgaat.

De aardse mens heeft bewustzijn en intelligentie gekregen om na te denken.

Het heeft met ECHT nadenken het paradijs binnen handbereik.

Ik kom als alien hier op aarde en zie dit met lede ogen aan.

Ik probeer MENS te zijn maar begrijp mezelf niet.

WHY ME?

Albert van prehn(ICM moderator) 18 juli van het aardse jaar 2010

Weergaven: 73

Opmerking

Je moet lid zijn van ACTW-66 Traktaat van Wassenaar. 50 euro eenmalig om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van ACTW-66 Traktaat van Wassenaar. 50 euro eenmalig

Reactie van Ellen Hauwert op 21 Juli 2010 op 13.36
WHY YOU ;YOU YOURSELF CHOSE..man.
je gedachten spiraal gaat zowel op als neerwaarts op jezelf gericht overigens al lijkt jouw blik in schrifttrant op de mensheid gericht en je ergernis ergens of overal over ..Jouw levens filosofie en visie is ge-ent op proefondervinding.Jij als een individue tussen de miljarden met een eigen visie en mening. Allen met het recht van bestaan en mening uiting. De een ziet , de ander niet, de ander ziet gekleurd of door een roze bril. De een durft uiten, de ander zwijgt mokkend, isoleert zich of rebeleert. Alles mag, alles kan, omdat alles is zo het is.Terwijl alles tesaam het groot geheel is . Immers in een zandbak als de Sahara is elke korrel een onderdeel van het geheel. Tussen de korrels is de ruimte van lucht van bewegings mogelijkheid, verplaatsing.Van levensvormen. En als bliksen en donder inslaan vormt zich een prachtig sculpture van roosjes. De chemische verbinding van het zand tot glas vorming en brillante schoonheid. Ik ben je dankbaar voor je open visie en meningen, dat leidt tot meer beweging van bewustzijn, Was je effe kwijt zoals alles blijkt te zijn kwijt geraakt sinds McAfee huishoudt in mijn pc. Al mijn mappen in OE zijn onhervindbaar geleegd/geschoond .Oh ellende..maar ook dat is deel van de beweging van ontwikkeling en zeker ergens goed voor. BV meer geheugen ruimte hahaha...in pc dan he...begin nou niet weer...I know, You know...Oh ja .. volgens mij is de verpersoonlijking van god, de enige echte houvast voor de mens in de vorm van hoop en gebed. Als verklaring voor hetzelf dat we hoe dan ook ergens vandaan komen . Alien of niet,en wat behelst dat woord. I am an alien in New York bv. Was er nooit..Wat dacht je van ...alles is een illusie??? Groetjes
ellen hauwert
Reactie van Ben Vink op 19 Juli 2010 op 11.10
Hallo Albert.

Ik heb heel erg druk met allerlei soorten foto's maken en ook DVD-digitale-films maken, onder ander tijdens de optredens van Tempo Doeloe Band in de:
Hei5 Landgoed Starkenberg in Elspeet,
Prinsenhof in Lunteren,
Taman Indonesia in Kallenkote,
Pasar Malam Flevoparq in Dronten.
Daarna foto's maken en ook filmen bij het afscheidsfeest van de Indo zanger en muzikant Rino von Bannisseht in de Mega Plaza Starlight te Den Haag.

Enkelen van deze films op YouTube geplaatst en bijna alle foto's op ICMonline gepubliceerd.

Indonesiërs, Indo's, Totoks en alle anderen
die interesse hebben voor de DVD's van de boven genoemde opnamen kunnen
"minta informasi"(informeren) bij ibu Cornelia di Den Haag
even in de Bahasa Indonesia of Engels of gewoon in het Nederlands schrijven
naar:
bintang31@live.nl

Ibu Cornelia is vijf talig:
Bahasa Indonesia,
Duits,
Engels,
Nederlands,
Spaans.

Ik vind echt knap hoor van Ibu Cornelia.
Als ik zoveel talen ken zou ik "kalang kibut"(in de war) raken.

Maandag 19 juli 2010.
Salam Hangat = Hartelijke Groeten,
Ben.

**************************************************************************

Albert.

De leden van de "Tempo Doeloe Band" zijn EreLeden van de ICMonline.

Alle leden die in het ICM-team zitten, krijgen gratis DVD's,
dat zijn:
Webmasters en Assistenten, Moderator, ICM-Columnisten(dus geen comunisten of komunisten), leden van de "Tempo Doeloe Band"

De anderen,
die belangstelling hebben voor deze DVD's kunnen tanya informasi(informatie vragen)
bij:
Ibu Cornelia even per email schrijven naar:
bintang31@live.nl

Ibu Cornelia is 5 talig:
Bahasa Indonesia,
Duits,
Engels,
Nederlands,
Spaans.
Dus geen taal probleem voor de Indonesiërs, Indo's, Totoks, Duitsers en Spanjaarden.

Albert,
Adios y Hasta Lavista = Salam dan Sampai Lain Kali = Groeten en tot de volgende keer,
Ben.

ADVERTENTIE.

WORDT ICM ABONNEE VOOR  4 EURO IN DE MAAND

Schrijf U vandaag nog in voor ICM abonnee.

Lees onze ICM algemene voorwaarden   -- >Hier

KVK - nummer 72173122

Onze adverteerders

NIEUW - Zalen Centrum &  Events Harderwijk

IN CENTRUM GELEGEN VAN NEDERLAND…

Meer  Info klik op Doorgaan

De lente breekt aan, wat dacht U van uw tuin in bamboo design? 

https://bamboedesign.nl/

Rapport Traktaat van Wassenaar aanbieding aan de Tweede Kamer.

Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 6 februari 2020

7. Agendapunt:

Verzoek van de Federatie Indische Nederlanders, namens ICM Online, tot aanbieding van het boek 'Rapport traktaat van Wassenaar'

Zaak:

Brief derden - Federatie Indische Nederlanders te Den Haag - 13 januari 2020 Verzoek Federatie Indische Nederlanders, namens ICM Online, tot aanbieding boek 'Rapport traktaat van Wassenaar' - 2020Z00267

Besluit:…

Doorgaan


Het boek "Rapport traktaat van Wassenaar" €  50 exclusief verzendkosten, donaties boven € 50 ontvangen het boek kosteloos. Deelnemers  die zich inschrijven voor ACTW66 kosteloos. Boek wordt vrijgegeven nadat deze aan het nieuwe kabinet is overhandigd

www.calbona.nl

Graag bestel ik het ICM Jaarboek "Toegang tot de Indische Wereld"  prijs 19,95 exclusief  verzendkosten € 3,95  Bestellen

hier !  

Velen lezen nu al mijn pas uitgebrachte boek "Voorbode van het turbulente Millennium" .................

INDISCHE NEDERLANDER AAN HET WOORD. ===>>> 

Zie verder Hier 

ICM/MSN de geschiedenis van de Indische  een digitale guerrilla

kik hier on te downloaden

 http://www.diasporaindonesia.org/

=Onderzoekrapport naar tegoeden

particuliere bank en - levensverzekering van Nederlanders in Indie 1940 -1958

klik HIER

========================

Rapport

Diaspora Dispatch Memorizer for prime Minister Mark Rutte 

Download EJOS Newsletter

HIER / HERE

 

Recensie “door de ogen van het kind”  De vader van een bekende schrijver overleefde het jappenkamp door op zijn tellen te passen en door de macht van het getal de macht over zijn leven in eigen hand te houden (Adriaan van Dis, Indische Duinen). 

Leo Blokhuis schrijft boek over Indo-Rock De bekende popmuziekhistoricus Leo Blokhuis (onder andere bekend als deskundige en DJ van de “Top 1000 Aller Tijden” die aan het eind van ieder jaar op TV te zien is) is momenteel druk bezig met een standaardwerk over Indo-Rock.…  Doorgaan  

 Buitenkampers Sinds de première heeft nu al ruim 5000 bezoekers getrokken Doorgaan

 Farewell to the Indies (De Engelse vertaling van  het  boek "Weg uit Indië", verschenen in 2012) is nu op website  www.hansvervoort.nl 

gratis te downloaden als ePub, PDF-file, Kindle-file of Word-file

Of hier op ICM site downloaden HIER.Het besluit om onderzoek naar dekolonisatie van Nederlands-Indiē uit eigen zak te betalen is een diplomatieke beslissing

Mijn levensverhaal - 5     door onze correspondent in Nieuw Zeeland, Adrian Lemmens  doorgaan

Column van Ellen Hauwert


 

Likeur met spekkoek smaak predikaat fine and excellent!   Doorgaan

Pasar Malam Selamat 

Datang in Holland - boek verkrijgbaar bij Amazon.met  vertaalde  Nederlandse artikelen - Engels Doorgaan  

 

www.prepaidunion.com

 © 2021   Gemaakt door F.Schwab (ICM Editor).   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden