Schriftelijk Interview Min. VWS Staatscretaris Paul Blokhuis. Door Editor ICM Ferry Schwab sr,

.

Schriftelijk Interview Min. VWS

Staatscretaris heer Paul Blokhuis.

Door Editor ICM Ferry Schwab sr,

Datum 9 April 2019

1. Ten aan zien  van het beleid op het Welzijn m.b.t. Nederlandse Indische Gemeenschap (NIG) is deze anders dan uw voorgangers; Martin van Rijn, en Jet Bussemaker?

........................................................................................................................................ 

 

2.

Uw Ministerie draagt de naam het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, kortweg VWS, ik doel op "Welzijn en Sport" en ik zie dat uw Ministerie daar zeer actief is in de Nederlandse samenleving de afgelopen 20 jaren. Wat heeft Uw Ministerie voor NIG betekend, praat dan over die populatie van twee miljoen Indo's voor hun welzijn? 

..........................................................................................................................................

3.

 Welzijn & Sport is de missie van het Ministerie VWS, die zeer ruim wordt gehanteerd als het om andere groeperingen binnen de Nederlandse samenleving gaat, behalve dan voor de NIG wordt ingezet, of werd ingezet de afgelopen 20 jaar, deelt U ook deze mening?

..........................................................................................................................................

4.

In het verleden, waar wel beleid van uw Ministerie op is geënt het niet onderkennen cq. het erkennen van het bestaan van een NIG, ik verwijs naar een VWS Kamerstuk ergens in 2001, deelt U deze mening nog steeds anno 2019?

..........................................................................................................................................

 

5.

Met nadruk leg ik accent op het Welzijn van NIG, en met NIG doel ik op de groep Nederlands Indische mensen die na 15 augustus 1945 in het Voormalige Indië woonden, en letterlijk nadien het land werden uitgezet, het waren dus keiharde vluchtelingen, mede in Indonesië zijn geboren, nooit in Nederland zijn geweest. Alles hebben deze Indische vluchtelingen zelf moeten betalen, waarvoor Uw Ministerie totaal geen oog heeft gehad, en Uw Ministerie cq zich bezighield met de oorlogsslachtoffers, dus de groep voor 15 augustus 1945; zijn dit ook Uw waarnemingen? 

..........................................................................................................................................

6.

Beseft Uw ministerie door slechts aandacht te schenken aan deze groep die de oorlog heeft meegemaakt die door het Indisch Platform werd bijgestaan, die ik als de eerste generatie classificeer, hierdoor geen aandacht ging naar tweede generatie die van 15 augustus 1945 tot 1962 de bersiap hebben meegemaakt?

..........................................................................................................................................

7.

Niet alleen het dossier van de bersiap raakte hierdoor helemaal naar de achtergrond, maar ook de ruim 159.000 mensen die niet zijn toegelaten, omdat ze hun papieren waren verloren door die oorlog (dus statenloos zijn geraakt), dan het dossier het traktaat van wassenaar, vervolgens het dossier AOR dat nu geldt voor de Indischen die nu in Indonesië zitten en recht hierop hebben, de vergeten Indische oudjes waar omroep MAX zich om bekommert,  tot slot het Welzijn van de NIG, wat gaat U doen ten aanzien van de openstaande dossiers, behoudens het traktaat is hier niet van toepassing, dus achterstallig onderhoud op het welzijn van NIG? 

..........................................................................................................................................

8.

Met klem en nadruk, bemoei ik me niet met lopende zaken / dossiers via het IP, mede omdat ICM achterban, die deelneemt aan de huidige Nederlands Indische samenleving en dat zijn er over de 1 miljoen, het Indisch Platform niet erkennen. Het IP is benoemd en ingericht door oud RIP Ruud Lubbers zonder stemming of mandaat van de NIG. Het is dus een FARCE dat IP als vertegenwoordiger wordt gezien van de Nederlandse Indische Gemeenschap van twee miljoen.Menigeen wil zelf het IP aanklagen wegens het gebruik van de term NIG, terwijl men nog geen 7.000 man als achterban heeft, hoe ziet U dit?

..........................................................................................................................................

9.

Ik wil zoveel mogelijke niet over de Indische pijntjes hebben als media, maar je komt er niet onderuit aangezien de begrippen, terminologie en entiteiten zoals Uw Ministerie de afgelopen 20 jaar naar het NIG kijkt, en toch b adinerend. Is het belangrijk om de NIG te verdelen in de groepen die;

 1) de oorlog hebben meegemaakt tot 1945

 2) na 15 augustus 1945 bersiap tot 1962,

3) kinderen die in Nederland zijn geboren.

 Dan de vraag stellen als Ministerie van Welzijn wat Uw Ministerie voor de groep na 1945 heeft betekent en gerealiseerd?

..........................................................................................................................................

 

10.

Ik kan niet laten dat Uw Ministerie of de Overheid zich wel bekommert om de andere groepering, terwijl hier sprake is van gelijkgestemden.

Ik wil mij alleen beperken tot de Molukse Gemeenschap. Deze verzochten mij om een pasar malam te organiseren. Tijdens plannen van de promotionele acties kwam ik aan de weet dat de Molukse Gemeenschap ruim 62 wijkcentra plus kerken plus een museum hadden, ik viel van verbazing van mijn stoel, en wij het NIG moeten nog de eerste euro ontvangen in het kader van het Welzijn, hier komt nog het jaarlijkse onderhoud bij. 

 Hoe rijmt u dit?

..........................................................................................................................................

11.

Na deze lange aanloop kom ik op het punt waar ik wil zijn. 

Hoe denkt uw Ministerie VWS met terugwerkende kracht die compensatie te verlenen voor het Welzijn van NIG, waar het  wel om de mensen gaat die geboren zijn na 15 augustus 1945 tot 1962, mijn onderzoek zegt dat het om ongeveer 40.000 gaat? 

...........................................................................................................................................

12.

Met nadruk leg ik het op het Welzijn van de Indische mensen, 1 van de taken / missie van uw Ministerie. Zoals U via ICM krantjes het beeld wordt geschetst dat er ruim enkele miljoenen mensen genieten van dit Indische Welzijn, die allen burger initiatieven zijn, alles uit de eigen zakken wordt betaald. Om maar te noemen de Indische muzikanten, artiesten, kunst, literatuur, dansen, eten, organiseren van pasar malams, koempoelans, masuk sadja's etc. Indische bladen, boeken, en Indische Internetkrant.

 Het hele jaar door dag in dag uit.

 Hoe denkt U hierin tegemoet te komen? 

..........................................................................................................................................

 

13.

Het nieuwe Indische huis in Den Haag is na constatering meer dicht dan open in vergelijking wat in het land gebeurt, die lopen als een trein. Ik wil mij ook geheel onthouden over de geschiedenis van Indische Huis ontwikkelingen, en kan niet meer dan concluderen van een mislukt project. 

Voorts vreemd dat een Indisch huis met een Indische cultuur zich verbindt met Molukse Gemeenschap; NIG was NOT amused, en voelde zich weer belazerd. Dit alles heeft te maken met “cijfers” dat de subsidie op de Molukse Museum is komen te vervallen, ik verwijs ook naar Uw voorganger van Ross die de wetten hiervoor indiende om alle subsidies en voorzieningen af te bouwen. Praten dan weer nog steeds over het aspect WelZijn.  ?

Wat vindt U hiervan?

..........................................................................................................................................

In deze 19 jaar van het bestaan van ICM als Indische Internetkrant, is het Indisch Huis er  niet in geslaagd die verbinding te leggen met de rest van NIG, dus die 2 miljoen Indo mensen, vrijwel weinigen kennen het bestaan van het Indisch Huis .Desondanks werden diverse consultatie - bureaus ingezet om Het Indisch Huis van Den Haag bij Bronbeek Arnhem in te kwartieren. De stap om weer terug te gaan naar Den Haag geeft bij velen in land een flinke waas voor hun ogen, weer een Haags onderonsje zoals bij Het Gebaar 2000/2001 waar alleen de Haagse Indo's uit die ruif aten. Waarom is niet via ICM stands op de pasar Malams en de ICM krant eerst een enquête gehouden?

..........................................................................................................................................

 

Anderhalf miljoen wordt in een  dood paard geïnvesteerd   -( Het Indisch Huis in Den Haag) waarom wordt er jaarlijkse geen subsidie gestopt in het Indische Welzijn voor het NIG in het land. Via alle bestaande infrastructuren kan die verbinding en die verankering worden gelegd naar alle groeperingen binnen NIG. Deze staan midden in de huidige Nederlandse Indische Gemeenschap.

Denk aan de Indische verankering via stands op de pasar malams, koempoelans, landelijke lezingen en masuk sadja ‘s. De spreiding is wel factor van 1000, ten opzichte van het Indisch Huis dat alle dagen is gesloten vanwege wederom een verbouwing, verwijs met klem naar de verbouwing in het gebouw in Scheveningen waarvan deze nooit afkwam, en in de steiger bleef.

Wat is uw standpunt / opstelling in deze? 

...........................................................................................................................................

 

 

Ik dank U voor het Interview en zie graag een vervolg tegemoet naar aanleiding van de publicatie op ICM, Indische Internetkrant en haar overige media – kanalen,

ICM Editor,

Ferry Schwab sr.

------- Oorspronkelijke bericht --------

Onderwerp: Fwd: Schriftelijk Interview Min. VWS Staatsscretaris Paul Blokhuis. Door Editor ICM Ferry Schwab sr,
Datum: 02-06-2020 12:53
Afzender: schwab@kabelfoon.nl
Ontvanger: k.dijkhoff@tweedekamer.nl, t.vgent@tweedekamer.nl, E <m.harbers@tweedekamer.nl>
Kopie: l.asscher@tweedekamer.nl, t.baudet@tweedekamer.nl, j.klaver@tweedekamer.nl, h.krol@tweedekamer.nl, emileroemer@sp.nl, m.rutte@tweedekamer.nl, g.segers@tweedekamer.nl, C.vdStaaij@tweedekamer.nl, marianne.thieme@tweedekamer.nl, g.wilders@tweedekamer.nl, m.agema@tweedekamer.nl, k.dijkhoff@tweedekamer.nl, p.dijkstra@tweedekamer.nl, t.hiddema@tweedekamer.nl, s.ozturk@tweedekamer.nl, pieter.omtzigt@tweedekamer.nl

Geachte heren Klaas Dijkhoff, Tobias van Gent en Mark Harbers,

Allereerst wil ik de heren hartelijk bedanken, waardeer dit zeerste dat vrij gedetailleerd heeft gereageerd op mijn stukken. Het onderstaande schriftelijk interview is uiteindelijk voorgesteld door Drs. F.H. van Dijk (Floris)  |  Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  | Directie Maatschappelijke Ondersteuning (DMO)  |  Oorlogsgetroffenen en Herinnering WOII (OHW)  .   Na heel wat omzwervingen door dit Ministerie, kwam heer van Dijk met een voorstel om schriftelijk interview, zou zich sterk hiervoor maken, ongetwijfeld, twijfel ik niet aan zijn bijdrage. Vond zeer vreemd al ICM editor van de Indische Internetkrant deze behandelwijze, doen ze dit ook met Nieuws uur etc...

Het ziet er naar uit dat de Heer Paul Blokhuis, niet met deze zaken geconfronteerd wilt worden. Het gaat nu om de generatie de kinderen van ouders die oorlog hebben meegemaakt, in Jappen kampen hebben gezeten, overdracht, de politionele acties 1947/1948 die vervolgens de bersiap inleidde, en het land wordt uitgezet, waar nooit een einde aan is gekomen.

Deze generatie bersiapkinderen hadden in de republiek dagelijks voor hun leven te vrezen, als moest conform bersiap regels, wilde je het overleven. In Holland aangekomen konden ze voor hun ouders zorgen. De ouders ,de oorlogslachtoffers,  hebben de volle aandacht gehad van VWS, praten dan nog niet over alle ter beschikking gestelde voorzieningen.  De laatste voorziening nog de backpay betaling waar Martin van Rijn zijn nek voor uitstak. Wie heeft hiervoor gezorgd de bersiapkinderen die 10.000 handtekeningen ophaalden voor de petitie aan Martin van Rijn.

Ik ben ook een bersiapkind, en ik heb niet te  klagen - heb 30 jaar een bureau gehad nmet 31 consultants die voor mij werkten, en jaren negentig uitsluitend multinationals bediend. Om mij heen zie ik al mijn kennissen, en vrienden van mijn leeftijd die leiden hieronder wat zij meemaakten in hun thuis situatie, lijkt mij onnodig om dit aan te duiden met coronavirus nu, hoe nu huiselijk geweld de pan uitrijst als ik de media mag geloven. 

Paul Blokhuis is met andere zaken bezig, heeft echt niet de intensie om de bersiap op te pakken, rest mij als media man om het aan U wereldkundig maken. 

Zien = geloven.

Dank voor Uw aandacht.

Ferry Schwab  sr.

Ik ben opa, drie zonen . rip dochter, en 7 kleinkinderen totaal zijn wij met 2 miljoen Indo's 

 

Weergaven: 41

Opmerking

Je moet lid zijn van ACTW-66 Traktaat van Wassenaar. 50 euro eenmalig om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van ACTW-66 Traktaat van Wassenaar. 50 euro eenmalig

ADVERTENTIE.

WORDT ICM ABONNEE VOOR  4 EURO IN DE MAAND

Schrijf U vandaag nog in voor ICM abonnee.

Lees onze ICM algemene voorwaarden   -- >Hier

KVK - nummer 72173122

Advertentiee

De lente breekt aan, wat dacht U van uw tuin in bamboo design? 

https://bamboedesign.nl/

Rapport Traktaat van Wassenaar aanbieding aan de Tweede Kamer.

Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 6 februari 2020

7. Agendapunt:

Verzoek van de Federatie Indische Nederlanders, namens ICM Online, tot aanbieding van het boek 'Rapport traktaat van Wassenaar'

Zaak:

Brief derden - Federatie Indische Nederlanders te Den Haag - 13 januari 2020 Verzoek Federatie Indische Nederlanders, namens ICM Online, tot aanbieding boek 'Rapport traktaat van Wassenaar' - 2020Z00267

Besluit:…

Doorgaan


Het boek "Rapport traktaat van Wassenaar" €  50 exclusief verzendkosten, donaties boven € 50 ontvangen het boek kosteloos. Deelnemers  die zich inschrijven voor ACTW66 kosteloos. Boek wordt vrijgegeven nadat deze aan het nieuwe kabinet is overhandigd

www.calbona.nl

Graag bestel ik het ICM Jaarboek "Toegang tot de Indische Wereld"  prijs 19,95 exclusief  verzendkosten € 3,95  Bestellen

hier !  

Velen lezen nu al mijn pas uitgebrachte boek "Voorbode van het turbulente Millennium" .................

INDISCHE NEDERLANDER AAN HET WOORD. ===>>> 

Zie verder Hier 

ICM/MSN de geschiedenis van de Indische  een digitale guerrilla

kik hier on te downloaden

 http://www.diasporaindonesia.org/

=Onderzoekrapport naar tegoeden

particuliere bank en - levensverzekering van Nederlanders in Indie 1940 -1958

klik HIER

========================

Rapport

Diaspora Dispatch Memorizer for prime Minister Mark Rutte 

Download EJOS Newsletter

HIER / HERE

 

Recensie “door de ogen van het kind”  De vader van een bekende schrijver overleefde het jappenkamp door op zijn tellen te passen en door de macht van het getal de macht over zijn leven in eigen hand te houden (Adriaan van Dis, Indische Duinen). 

Leo Blokhuis schrijft boek over Indo-Rock De bekende popmuziekhistoricus Leo Blokhuis (onder andere bekend als deskundige en DJ van de “Top 1000 Aller Tijden” die aan het eind van ieder jaar op TV te zien is) is momenteel druk bezig met een standaardwerk over Indo-Rock.…  Doorgaan  

 Buitenkampers Sinds de première heeft nu al ruim 5000 bezoekers getrokken Doorgaan

 Farewell to the Indies (De Engelse vertaling van  het  boek "Weg uit Indië", verschenen in 2012) is nu op website  www.hansvervoort.nl 

gratis te downloaden als ePub, PDF-file, Kindle-file of Word-file

Of hier op ICM site downloaden HIER.Het besluit om onderzoek naar dekolonisatie van Nederlands-Indiē uit eigen zak te betalen is een diplomatieke beslissing

Mijn levensverhaal - 5     door onze correspondent in Nieuw Zeeland, Adrian Lemmens  doorgaan

Column van Ellen Hauwert


 

Likeur met spekkoek smaak predikaat fine and excellent!   Doorgaan

Pasar Malam Selamat 

Datang in Holland - boek verkrijgbaar bij Amazon.met  vertaalde  Nederlandse artikelen - Engels Doorgaan  

 

www.prepaidunion.com

 © 2020   Gemaakt door F.Schwab (ICM Editor).   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden