Persbericht - De grote misleiding door Martin van Rijn

10897371293?profile=original


Persbericht

Amstelveen 05-07-2017

10897372463?profile=original

De grote misleiding door Martin van Rijn

Uit een interne mededeling van het Indisch Platform (niet bevoegd op te treden namens de gehele Indische Gemeenschap) blijkt dat Staatssecretaris Martin van Rijn heeft besloten tot o.a. een nieuw Indisch Huis (Indisch Herrinnerings Centrum). Hij zegt dit besproken te hebben met de Indische Gemeenschap.

Dit is niet juist. Er is geen enkel overleg geweest met de grootste  Nederlandse vertegenwoordiger van de slachtoffers Jappenkampen Stichting SVJ.

Hierbij heeft de voorzitter van het IP de rol naast VWS van “toezicht houdende coördinator”. Schandelijk na alles wat in 2016 en in dit jaar is gebeurd binnen het Indisch Platform: ondemocratisch wanbeleid .

Een onafhankelijk toezicht zou hier minstens op zijn plaats zijn, gezien het

verleden.

 

Het Indisch Huis

Uit een geheim rapport,  gemaakt door voormalig staatssecretaris Robin Linschoten, op verzoek van de Tweede Kamer, is komen vast te staan dat bij het Indisch Huis sprake was van een falend financieel management en een ernstig tekortschietend bestuur.

Vastgesteld  is een financiële schade van  € 1,5 miljoen Euro. Jaarlijks werd al een subsidiebedrag ter beschikking gesteld aan het Indisch Huis van ca.

€ 0,5 miljoen Euro.

 

Eindverantwoordelijk voor deze zaak waren het Min.van VWS:  Staatssecretaris Ross van Dorp en Jan de Kleijn van het Indisch Platform. Ook was de toenmalige directeur verantwoordelijk.

 

Vele miljoenen van ons belastinggeld weggegooid , zonder dat er straffen werden opgelegd.

 

Om deze zaak maar in de doofpot te stoppen werd er op initiatief van VWS een

nieuwe organisatie opgericht:  Het IHC (Het Indisch Herinnerings Centrum).

Hier werden wederom miljoenen Euro’s beschikbaar gesteld van ons belastinggeld.Van 2013 t/m 2015 meer dan € 2 Miljoen Euro.

 

Tot onze grote verbazing blijkt nu VWS met een nieuw voorstel te komen tot verplaatsing van het IHC naar Den Haag; wederom een vernietiging van eerder verstrekte investeringen  en subsidies.

Ook heeft VWS opnieuw veel geld uitgetrokken voor deze verhuizing.

Waar blijft het inzicht om goed om te gaan met onze belastinggelden.

 

Als Indische Gemeenschap moeten wij reageren op dit wanbeleid!!! 

 

Stichting Vervolgingsslachtoffers Jappenkamp

 

 ICM 6.7.2017

E-mail me wanneer mensen hun opmerkingen achterlaten –

U moet lid zijn van ICM - abonnement 6 euro per maand periode 2023-2024 om opmerkingen toe te voegen!

Doe mee ICM - abonnement 6 euro per maand periode 2023-2024

Opmerkingen

Dit antwoord is verwijderd.

Blog Topics by Tags

Monthly Archives