Open brief aan voorzitter & fractie voorzitters van  de Tweede Kamer.


Open brief aan Het Kabinet & voorzitter & fractie voorzitte...

 Geachte voorzitter,  Ministers en Kamerleden

 Betreft  : het Indisch Platform

 

Ondanks wij elkaar niet kennen  met betrekking tot de Indische vraagstukken, wil ik mij graag aan u voorstellen. Ik ben de Editor/redactie van ICM Online - de Indische Internetkrant - die in zijn 18 jaar bestaan de vele kabinetten heeft overleefd, en van  de vele Indische onderwerpen een historie heeft kunnen opbouwen, en nog essentiëler het beeld van het Indisch Platform (IP).

 

Als redacteur / Editor van de Indische Internetkrant,  heeft mijn krant het IP zo goed als mogelijk gesteund. Onze krant heeft de laatste petitie gesteund - Knil uitbetaling -  die het leeuwen aandeel heeft geleverd. Graag breng ik U de boodschap  van onze lezers over, die hun ongenoegen uitten over het disfunctioneren van het Indisch Platform, en de 15.000 man/vrouw,  die de petitie traktaat van Wassenaar steunen. Te meer bekend is geworden dat dit IP volledig niet die bevoegdheid heeft om namens de Nederlandse Indische Gemeenschap (NIG) te spreken en laat staan handelen. Dit feit was  drie jaar geleden bekend bij onze redactie . Dit was mede het argument dat de ICM - redactie in 2013 volledig afstand nam van het IP met de gelieerde aangesloten Indische organisaties.

Wat de Nederlandse Indische Gemeenschap (NIG) stoort, is,  dat de “naam  NIG” wordt misbruikt naast , dat deze zich volledig niet in dit beleed  herkennen. Zoals dit IP zich presenteert met zijn delegatie. Het beeld  dat (voor het NIG ) zeer beschamend en onprofessioneel overkomt, waar ICM als krant dus volledig afstand neemt.

Op dit moment zijn verschillende partijen bezig dit IP te ontmantelen ( de helft van de delegatie is inmiddels opgestapt) wegens mismanagement (wanprestaties),  en deze partijen gaan nu zelf ten strijde. De jaren 2000-2017 is een (mis) vervormd beeld ontstaan  van  de Indische partijen die alleen bezig zijn om elkaar te bestrijden, die schade heeft toegebracht aan de naam van ‘ Nederlandse Indische Gemeenschap’.  Naast dat het Indisch vraagstuk nog steeds niet is opgelost sinds het ontstaan van het Indisch platform, ergens in 1996. Volgens de ambtenaren van oud-secretaris Martin van Rijn,  heeft de Indische Gemeenschap nu een populatie van ongeveer 2 miljoen  (dit houdt in alle generaties), met een  kern van 60.000 (was 341.000 oorspronkelijk) dat nu over is.  Van deze kern heeft het  IP nog geen achterban van 5000,  wel worden die 2 miljoen Indische Nederlanders ongewild er bij betrokken. Dit ten koste van hun reputatie. Immers er wordt gesproken namens deze 2 miljoen Indische mensen,  die nu nog volledig bezig zijn met hun carrière of zakelijke ambities ,  ondervinden hierdoor veel hinder van. De verontwaardiging van deze  groep werkende Indische(en)   is zeer groot.

 

Oud – premier Ruud Lubbers heeft getracht om via dit IP overlegplatform (IP) structureel de Indische vraagstukken op te lossen, echter dit vanuit het perspectief  in het belang van Nederlandse (NL) - Overheid handelt, dus als het  verlengstuk van Min. VWS .  Voorts  blijkt dat het IP niet  een gekozen overleg forum is (dus niet democratisch). Vanaf het moment van  ontstaan werden de eerste voorzitters benoemd door de Overheid, die ook nog afkomstig is (zijn)  vanuit diezelfde NL - Overheid. Met een duidelijk opdracht/missie “ houdt rust in de Indische tenten” .  Aantoonbaar aanwijsbaar dat  anno 2017 geen stappen zijn gezet van de openstaande Indische vraagstukken.

Is bizar te denken dat de leden van de Tweede kamer Commissie VWS zoveel inspanning hebben  geleverd, met dit matig resultaat na al die jaren. Dit groten deels te wijten is aan de delegatie IP waar continue onenigheid  heerste.  Uiteindelijk  is de  helft van de delegatie  opgestapt en de onenigheid woedt verder voort via internet (sociaal –media)

.

Dringend aan te bevelen  dat er een soort Tweede kamer Commissie Indische zaken komt . Bestaande uit : een delegatie uit de Politieke Partijen,  om een democratisch – probleemoplossend proces te garanderen.  De Indische gelieerde partijen  kunnen zich  wenden met de onopgeloste Indische vraagstukken tot deze commissie. De randvoorwaarden : een aantoonbare achterban van minimaal 5.000,  en onder leiding  van een delegatie. Vooraf dient het probleem goed in beeld te zijn gebracht door een gedegen onderzoek.Een onderzoek  uit bestaande bronnen, en gedragen door een achterban van minimaal 5.000 man. De bevindingen van het onderzoek gedocumenteerd in een rapport die vervolgens wordt aangeboden aan Tweede kamer Commissie Indische zaken.

 

Wij hebben nadrukkelijke moeten constateren, dat het model van Ruud Lubbers aantoonbaar heeft gefaald sinds de oprichting van dit Overlegplatform, en ondemocratisch tot stand is gekomen. Het beslissingsproces werd uitsluitend eigen handig gevoerd door de  voorzitters zelf. Nadrukkelijk onder verwijzing naar het huidige IP die het mandaat (had) heeft  gehad via een petitie, en die arrogantie had om niet met de 10.000  mensen te communiceren, en nadrukkelijk eenzijdig heeft besloten. Voorts de integriteit binnen de delegatie ernstig is geschaad gezien de laatste ontwikkelingen die onder het tapijt word(en) geveegd. Bij de achterband bekend is, hierover geen woord wordt gerept.

 

Tweede kamer Commissie Indische zaken kan zich dan richten op de actuele onopgeloste Indisch vraagstukken:

  1. De vergeten groep (NL onderdanen met Nederlands paspoort) die nu stateloos zijn in de republiek Indonesië. Worden deze onderdanen teruggehaald, of worden deze met terugwerkende kracht voorzien van een AOW zoals voor de oudjes hier geldt.  Het is uiteraard een prachtig initiatief van Omroep Max, maar is een druppel op een gloeiende plaat om deze toch nog een goede oude dag te gunnen.
  2. Wat wordt er gedaan met nu geschat de 60.000 oorlogsslachtoffers, die nimmer schadeloos zijn gesteld, terwijl hiervoor Nederland  7 miljard ontving uit de verdragen van Japan,  Indonesie, en uit Marshal hulp
  3. Wat wordt er gedaan  aan de Indische Verankeringen zoals Martin van Rijn stelde voor de Nederlandse burgers, de zwarte bladzijde die de historisie uit de geschiedenisboeken scheurde(n).
  4. Wat wordt er gedaan(U doen) met Traktaat van Wassenaar
  5. De bersiapkinderen na 17 augustus 1945 tot 1962. In de republiek geen jeugd hadden. In Nederland aangekomen de zorg hadden voor hun ouders, sterker die rol overnamen. Nooit zijn de bersiapkinderen, dus de kinderen van de ouders die WAR-II hebben meegemaakt. Sinds kort bestaat de St. Bersiap Compensatie van Peggy LesQuilleier.

Voorzitter, Ministers en Kamerleden,

 ik stel  het zeer op prijs dat U over gaat tot het instellen van Tweede kamer Commissie Indische zaken  zodat de huidige Indische partijen tot deze commissie  zich kunnen wenden.

Ik ben gaarne zeer bereid om hiervoor in de Kamer een nadere uitleg en toelichting te geven als redactie ICM en als initiatiefnemer van Traktaat van Wassenaar.

 

Ferry Schwab sr

Namens

ICM lezers  (per week wordt de Internetkrant bezocht door 250,000 lezers)

15.000 ondertekenaars van het Verdrag Traktaat van Wassenaar

ICM editor.

Tel 0341 453817

Mob. 06 37 28 24 33

Weergaven: 444

Opmerking

Je moet lid zijn van ACTW-66 Traktaat van Wassenaar. 50 euro eenmalig om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van ACTW-66 Traktaat van Wassenaar. 50 euro eenmalig

Reactie van F.Schwab (ICM Editor) op 3 Juni 2020 op 21.23

423

Reactie van Rudy E.Groenewald op 2 Maart 2018 op 11.47

Keurig en netjes opgesteld. Sta ook 100% achter.

ADVERTENTIE.

WORDT ICM ABONNEE VOOR  4 EURO IN DE MAAND

Schrijf U vandaag nog in voor ICM abonnee.

Lees onze ICM algemene voorwaarden   -- >Hier

KVK - nummer 72173122

Advertentiee

De lente breekt aan, wat dacht U van uw tuin in bamboo design? 

https://bamboedesign.nl/

Rapport Traktaat van Wassenaar aanbieding aan de Tweede Kamer.

Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 6 februari 2020

7. Agendapunt:

Verzoek van de Federatie Indische Nederlanders, namens ICM Online, tot aanbieding van het boek 'Rapport traktaat van Wassenaar'

Zaak:

Brief derden - Federatie Indische Nederlanders te Den Haag - 13 januari 2020 Verzoek Federatie Indische Nederlanders, namens ICM Online, tot aanbieding boek 'Rapport traktaat van Wassenaar' - 2020Z00267

Besluit:…

Doorgaan


Het boek "Rapport traktaat van Wassenaar" €  50 exclusief verzendkosten, donaties boven € 50 ontvangen het boek kosteloos. Deelnemers  die zich inschrijven voor ACTW66 kosteloos. Boek wordt vrijgegeven nadat deze aan het nieuwe kabinet is overhandigd

www.calbona.nl

Graag bestel ik het ICM Jaarboek "Toegang tot de Indische Wereld"  prijs 19,95 exclusief  verzendkosten € 3,95  Bestellen

hier !  

Velen lezen nu al mijn pas uitgebrachte boek "Voorbode van het turbulente Millennium" .................

INDISCHE NEDERLANDER AAN HET WOORD. ===>>> 

Zie verder Hier 

ICM/MSN de geschiedenis van de Indische  een digitale guerrilla

kik hier on te downloaden

 http://www.diasporaindonesia.org/

=Onderzoekrapport naar tegoeden

particuliere bank en - levensverzekering van Nederlanders in Indie 1940 -1958

klik HIER

========================

Rapport

Diaspora Dispatch Memorizer for prime Minister Mark Rutte 

Download EJOS Newsletter

HIER / HERE

 

Recensie “door de ogen van het kind”  De vader van een bekende schrijver overleefde het jappenkamp door op zijn tellen te passen en door de macht van het getal de macht over zijn leven in eigen hand te houden (Adriaan van Dis, Indische Duinen). 

Leo Blokhuis schrijft boek over Indo-Rock De bekende popmuziekhistoricus Leo Blokhuis (onder andere bekend als deskundige en DJ van de “Top 1000 Aller Tijden” die aan het eind van ieder jaar op TV te zien is) is momenteel druk bezig met een standaardwerk over Indo-Rock.…  Doorgaan  

 Buitenkampers Sinds de première heeft nu al ruim 5000 bezoekers getrokken Doorgaan

 Farewell to the Indies (De Engelse vertaling van  het  boek "Weg uit Indië", verschenen in 2012) is nu op website  www.hansvervoort.nl 

gratis te downloaden als ePub, PDF-file, Kindle-file of Word-file

Of hier op ICM site downloaden HIER.Het besluit om onderzoek naar dekolonisatie van Nederlands-Indiē uit eigen zak te betalen is een diplomatieke beslissing

Mijn levensverhaal - 5     door onze correspondent in Nieuw Zeeland, Adrian Lemmens  doorgaan

Column van Ellen Hauwert


 

Likeur met spekkoek smaak predikaat fine and excellent!   Doorgaan

Pasar Malam Selamat 

Datang in Holland - boek verkrijgbaar bij Amazon.met  vertaalde  Nederlandse artikelen - Engels Doorgaan  

 

www.prepaidunion.com

 © 2020   Gemaakt door F.Schwab (ICM Editor).   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden