nieuwsbrief van de Stichting Nederlands Indisch Cultureel Centrum - Jaargang 2, nr. 4 (April 2010)

Connect with me on LinkedIn # Abonnees: 554 # Follow me on Twitter
Maandelijkse uitgave | Jaargang 2, nr. 4 (April 2010) | Redactie: Hans Vogelsang
Dit is de digitale nieuwsbrief van de Stichting Nederlands Indisch Cultureel Centrum, die u maandelijks toegezonden krijgt. In deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen betreffende ons toekomstige Indisch Centrum. Verder zullen wij u wijzen op nieuwe items op onze website en andere bijzondere zaken binnen de Indische gemeenschap.
Welkom nieuwe lezers
Opnieuw mogen we ons verheugen over een bijdrage van een bevriende Indische organisatie, die ons een lijst met zo’n vijfendertig E-mail adressen deed toekomen. Hartelijk dank hiervoor en een warm welkom aan al die nieuwe lezers. Natuurlijk zult u zeggen: vijfendertig adressen is niet zo heel veel….. Maar vergeet niet dat buiten dat aantal er een veelvoud aan lezers is. We hebben een vermoeden dat gemiddeld genomen achter elk E-mail adres zo’n vier tot zes effectieve lezers schuilgaan. Dit betekent dat op het huidige aantal van 550 abonnees er 3300 lezers zijn! Of ons vermoeden klopt, gaan we in de maand mei door middel van een enquete onderzoeken.
Correspondenten gezocht
Omdat er zich nog maar weinig mensen hebben aangemeld om voor ons agenda onderwerpen in te brengen voor de Nieuwsbrief maar ook op de Website, hier dan nog maar een keer het hele verhaal: Overal in Nederland en ook in Vlaanderen worden evenementen, voorstellingen en andere zaken georganiseerd, die verband houden met de Indische sfeer. De redactie van deze Nieuwsbrief kan natuurlijk onmogelijk van alles op de hoogte zijn en daarom hebben wij OGEN en OREN nodig. Voor onze rubriek AGENDA hebben wij feiten nodig betreffende bijzondere Indische gebeurtenissen, zoals Pasars en dan niet alleen de gebruikelijke, maar juist ook de kleine door verenigingen georganiseerde (mini)pasars, kunstexposities van Indische kunstenaars, toneel- en theatervoorstellingen, jubilea, filmvoorstellingen, bijzondere kumpulans, dansavonden, tante Toetie is 100 jaar geworden, enz. enz. Kortom, alles wat de moeite waard is om in deze Nieuwsbrief te vermelden. Let u daarbij wel op de belangrijke gegevens, zoals: datum, naam evenement, locatie, openingstijden, toegangsprijzen, reservering kaarten, E-mail of webadres organisatie en eventueel een korte omschrijving van de gebeurtenis. Ook zouden wij het erg leuk vinden indien u, als u ergens geweest bent, er een kort verslagje van wilt schrijven. Dus een soort CORRESPONDENTSCHAP. Dit alles om onze AGENDA (voor Nieuwsbrief en Website) en daarmee ook de informatie naar de lezers toe te completeren met een selectie van Indische items uit heel Nederland en Vlaanderen. Alvast bedankt voor uw medewerking.
(advertentie)
V R I J W I L L I G E R S G E V R A A G D
Het bestuur van het Nederlands Indisch Cultureel Centrum zoekt vrijwilligers die bereid zijn om zich in de toekomst in te zetten voor het centrum in algemene dienst of voor activiteiten in het bijzonder. Bekijkt u onze activiteitenpagina eens. Wie weet is er wel een activiteit bij waarvan u het leuk vindt om u als medewerker voor in te zetten. Misschien heeft u zelf wel een fantastisch idee voor een activiteit. Laat het ons weten. Inlichting via E-mail: info@indisch-centrum-denhaag.nl of hans-vogelsang@hotmail.com


Pasar Malam Indonesia
Van 1 t/m 5 april hebben we kunnen kennismaken met de eerste editie van de Pasar Malam Indonesia op het Malieveld in Den Haag. De verwachtingen waren hoog gespannen en direct bij binnenkomst constateerde ik al dat de sfeer anders was dan bij de Tong Tong Fair. De bezoekers waren vrijwel uitsluitend Indische mensen, waarbij het me opviel hoeveel mensen elkaar kenden of met elkaar contact zochten. Het had de uitstraling van een grote reunie en ik heb nog nooit zo’n grote menigte met een “volle maan glimlach” gezien. Ook de hoofdverantwoordelijke, ambassadeur Habibi was duidelijk in z’n nopjes en begaf zich met een brede grijns en stralende oogjes tussen de bezoekers, af en toe aan zijn beveiligers ontsnappend om iemand stevig de hand te drukken. En de Pasar was ook eigenlijk precies waarvoor hij was opgezet: het promoten van het land en de cultuur van Indonesië in al z’n facetten, om zodoende het toerisme aan te trekken. Wat dat betreft was deze Pasar dus geen “koopjesmarkt” met talloze kraampjes met snuisterijen en dergelijke. Sommige mensen waren hierin teleurgesteld, maar waren vergeten, dat deze Pasar daar ook niet voor bedoeld was. Toch moet mij van het hart dat er ook wat puntjes waren, waar niet echt goed over nagedacht was. Zoals bijvoorbeeld in de eettent. Het eten was bijzonder goed, maar niet zoveel voordeliger dan bij de Tong Tong Fair. Bovendien constateerde ik dat het concept van zeer grote ronde tafels met daaromheen stoelen niet zo gunstig uitpakte. In de eerste plaats per tafel acht tot negen stoelen, waar plaats was voor twaalf tot veertien en verder in de naastgelegen eetzaal, waar een twintigtal vrij kleine rechthoekige tafels stonden plus een drietal statafels, waar ik tot mijn verbazing slechts 25 stoelen kon ontdekken. Dat dit z’n invloed had op het bezoekersgedrag, laat zich raden. Vanwege de drukte was het slenteren; goed, prima, geen probleem. Maar binnen de kortste keren heb je stalpootjes en als je dan ergens rustig kunt gaan zitten om wat te drinken en/of te eten, dan ga je weer door. Echter door het tekort aan zitplaatsen zag je dus iedereen al gauw naar huis gaan. Doodzonde. Maar goed, het was de eerste keer dat de Indonesische Ambassade dit evenement heeft georganiseerd en waren er voldoende mensen van de organisatie aanwezig om hetzelfde te constateren als ik, dus ik denk dat het volgend jaar sterk verbeterd zal zijn. Al doende leert men. Nu ben ik zelf een vervent fietser en een geluk bij een ongeluk was, dat er aan de rand van het Malieveld werkzaamheden waren en ik mijn fiets aan de afzethekken kon vastmaken, want ook een Biesieklette daar had men even niet aan gedacht. Best wel zo noodzakelijk in een land als Nederland, nietwaar? Al met al toch wel een geslaagd evenement en ik kijk al uit naar volgend jaar.

www.indisch-centrum-denhaag.nl

(advertentie)
Meet & Greet 2010
Eind juni, begin juli 2010 wil het bestuur van Stichting Nederlands Indisch Cultureel Centrum een MEET & GREET organiseren voor alle lezers van deze Nieuwsbrief en verdere sympathisanten van ons streven naar een eigen Indisch Centrum. Het bestuur wil dan met u de plannen voor het toekomstige centrum bespreken, maar natuurlijk zal er de vanzelfsprekende gezelligheid zijn onder het genot van een drankje en een hapje. Inmiddels hebben wij (Jean, de secretaris en ik) al de nodige persoonlijke opstartkosten gemaakt. Wij vinden het vanzelfsprekend dat wij in dit grote project investeren, maar wij kunnen dat niet blijven doen. Natuurlijk benaderen wij diverse Fondsen en is er (gelukkig) al een enkele donateur die zijn bijdrage aan het N.I.C.C. heeft geleverd. Nu echter hebben wij een flinke duw in de rug nodig en het zou geweldig zijn wanneer u een mogelijkheid ziet om aan deze duw bij te dragen. Het Kurhaus in Scheveningen ondersteunt ons door voor onze Meet & Greet een zaal beschikbaar te stellen, maar er zijn natuurlijk meer kosten aan verbonden, zoals drankjes en hapjes, die logischerwijs wel in rekening gebracht zullen worden. En dat dit bij een toplocatie als het Kurhaus behoorlijk in de papieren zal lopen, zult u begrijpen. Bovendien is het zo dat wanneer het N.I.C.C. naast de vele abonnees op de Nieuwsbrief en enkele duizenden bezoeken aan onze website, ook nog een hele reeks donateurs heeft, die allen een bijdrage leveren aan de toekomst van de Indische gemeenschap, dan is dit het bewijs dat er voor het realiseren van een Indisch Centrum voldoende draagvlak is. Dit zal op zijn beurt subsidieverleners en andere financiële partners ervan overtuigen dat substantiële bijdragen aan het tot stand komen van een Indisch Centrum gerechtvaardigd zijn. Hierdoor zal het fondsenwerven gemakkelijker worden, het aanvragen van startsubsidies eerder gehonoreerd worden en zal ook de locale overheid ruimhartiger medewerking verlenen in het vinden van een passende locatie. Er is al enorm veel werk verzet, maar wij zijn er nog niet. Momenteel zijn we bezig met het maken van allerlei begrotingen en naar die zich laten aanzien, zal ons centrum na een aantal jaren geheel in staat zijn om selfsupporting te kunnen draaien, zonder daardoor een commercieel centrum te worden. Maar die startfase, daar moeten wij doorheen geholpen worden. Daar hebben we subsidie voor nodig en Fondsen en Donateurs. Als u ook een bouwsteentje voor uw rekening wilt nemen, dan is het Indisch Centrum in Den Haag binnen niet al te lange tijd als kloppend hart van de Indische Gemeenschap in de regio en ver daarbuiten een feit. Steunt u ons daarom. Wij kunnen niet zonder u. Help ons bouwen. Ons rekeningnummer kunt u vinden op onze website, pagina Contact. Over de Meet & Greet zullen wij u in onze volgende editie nader informeren.
Tong Tong Fair 2010
Het grootste Euraziatische festival ter wereld komt er weer aan. Van 19 t/m 30 mei zal de grootste Indische stad buiten Indonesië haar tenten hebben opgebouwd op het Malieveld in Den Haag. Maar liefst 12 dagen lang kan ieder genieten van de geuren en kleuren van Indië, Indonesië en andere Zuid-oost Aziatische landen, in al weer de 52e editie van deze zinnenprikkelende drie-eenheid van een cultureel festival, een beurs en een eetfestijn. Het geheel gecompleteerd door een tweetal theaters en natuurlijk het grote Tong Tong Podium met een veelheid aan optredens van binnen- en buitenlandse artiesten. Al met al een absoluut toonbeeld van wat de beste mix van oost en west genoemd mag worden in een onlosmakelijke verbintenis van de Indonesische en Nederlandse culturen in al hun verscheidenheid. Een lofzang op verdraagzaamheid en integratie. Voor alle actuele informatie betreffende het programma en de optredens verwijzen wij u naar de websites van: http://www.tongtongfair.nl, http://www.tongtong.nl, en de speciale pagina op Facebook: http://www.facebook.com/group.php?gid=8837626279. Vanzelfsprekend zullen ook wij van het N.I.C.C. op de Tong Tong Fair aanwezig zijn, herkenbaar aan onze badge met naam en logo.

(advertentie)

(official sponsor van Stichting Nederlands Indisch Cultureel Centrum)
Sinds 1989 verzorgen wij vertalingen in en uit alle talen o.a. technisch, medisch, juridisch en commercieel gebied. Wij werken met gekwalificeerde en beëdigde vertalers (ook voor Bahasa), vertaling naar de moedertaal, controle door een tweede vertaler, kortom: bij ons vindt u de kwaliteit die u eist. Efficiënte werkwijze en organisatie garanderen snelheid en een redelijke prijs.
Creapro, hèt vertaalbureau dat u zorgen uit handen neemt!
Galileïstraat 18 - 2561 TE Den Haag - tel.: 070-362 05 89 (meerdere lijnen) - fax: 070-362 56 64
E-mail: creapro@worldonline.nl Website : www.creapro.myplaces.nl
Dàt is andere taal!
(Ook adverteren in deze Nieuwsbrief? Gericht bereik van maandelijks groeiend aantal abonnees. Vraag naar onze advertentietarieven)
A G E N D A
6 maart tot en met 5 september 2010: Tekeningen van Charles Burki. Dagelijks leven in Japanse gevangenenkampen. Locatie: Museon, Stadhouderslaan 41, 2517 HV Den Haag. In deze expositie worden tekeningen getoond van Charles Burki (1909-1994) die in het bezit zijn van het museum. Geopend: dinsdag tot en met zondag, 11.00 tot 17.00 uur. In de schoolvakanties ook op maandag geopend. Toegang: kinderen t/m 3 jaar gratis; 4 t/m 11 jaar: € 4,00; volwassenen: € 8,50; 65+: € 7,00; Museumkaart geldig. De herziene uitgave van Charles Burki’s boek: Achter de kawat is verkrijgbaar.
23 april t/m 29 augustus 2010: Fototentoonstelling “Troostmeisjes” van fotograaf Jan Banning. Locatie: Kunsthal, Westzeedijk 341, 3015 AA Rotterdam, Tel: 010-4400300. Opening: vrijdag 23 april om 15.00 uur. De Kunsthal is geopend: dinsdag t/m zaterdag 10.00-17.00 uur, zon- en feestdagen: 11.00-17.00 uur.
1 mei 2010: Dansavond. Locatie: Van der Valk Hotel, Zijdeweg 54, 2245 BZ Wassenaar. Een spetterende dansavond met twee topformaties: Marabunta en Southern Feeling, waar u kunt dansen op de muziekstijlen Poco Poco, Rock & Roll, Seventies, enz. Toegang: € 14,00 (aan de zaal) en € 12,00 in de voorverkoop (Rens Borghouts: 070-3938377, Rob Lubis: 06-53350282, Arthur Brandenburg: 06-24680062). Aanvang: 20.00 uur, zaal open vanaf 19.00 uur.
1 en 2 mei 2010: Herdenking 60 jaar immigranten / repatrianten. Zie artikel in deze Nieuwsbrief. Locatie: Koloszaal, Kasteellaan 21, 4941 XM Raamsdonkveer, Tel: 0162-521687. Toegang: om veiligheidsredenen uitsluitend 18 jaar en ouder. Op 1 mei is de kassa open: 16.00 uur, zaal open: 17,00 uur, aanvang programma: 18,00 uur, sluiting: 01,00 uur. Op 2 mei is de kassa open: 12.00 uur, zaal open: 13.00 uur, aanvang programma: 14.00 uur, sluiting: 21.00 uur. Kaarten: per dag € 10,00 (voorverkoop) en € 15.00 (aan de zaal); combiticket voor twee dagen: € 18,50 (uitsluitend in de voorverkoop). Sluitingsdatum reserveringen: 23 april 2010. S.v.p. het verschuldigde totaalbedrag overmaken op ING nr. 74 96 46 780 t.n.v. EHD ten Hoorn o.v.v. aantal personen, datum: 1 mei, 2 mei of combiticket. Reservering via Tel.nrs. 0481-377734 of 06-30575924, E-mail: e.hoorn@chello.nl of maureen.tenhoorn@gmail.com. Gereserveerde kaarten kunnen aan de kassa op naam van de betaler worden afgehaald. Wilt u s.v.p. eerst even telefonisch informeren of er nog kaarten beschikbaar zijn.
2 mei 2010: Andy Tielman terug in de Sir Winston Club. Vorig jaar oktober stopte Andy Tielman met zijn opotredens omdat hij ernstig ziek was. Echter na een lang genezingsproces is Andy weer helemaal klaar voor het podium. Op zondag 2 mei zet hij samen met zijn band en DJ Peter de Sir Winston Club in Rijswijk helemaal op z’n kop. Locatie: Sir Winston Club, Gen. Eisenhouwerplein 27, Rijswijk (parkeren: Kesslerpark / lange kleiweg 1). Toegang: € 7,50 (reserveren: info@sirwinston.nl) . Kaarten dienen op 2 mei vóór 16.30 uur te worden afgehaald aan de kassa. Aanvang: 16.00, sluiting: 21.00 uur. Extra: gratis loterij en tussen 16.00 en 16.30 gratis kop koffie. Info: www.sirwinstonclub.nl
15 mei 2010: Symposium “De toekomst van Multatuli”. Zie ook vaste rubriek over het Multatuli jaar. Het symposium bestaat uit en inleiding, drie fora en een plenaire discussie. Aan de hand van een thema wordt in de fora gediscussieerd over de ideeën, de man en de mythe Multatuli in relatie tot het heden. De dag wordt geleid door Gijsbert van Es, NRC-journalist en hertaler van de Max Havelaar, en Winnie Sorgdrager. Locatie: De Balie, Kleine-Gartmanplantsoen 10, 1017 RR Amsterdam, Tel: 020-5535151. Aanvang: 14.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur). Vanaf 18.00 uur mogelijkheid deelname aan een Indisch buffet (hiervoor vooraf apart aanmelden). Sluiting om 21.00 uur. Toegang: Symposium: € 20,00; Symposium inclusief buffet: € 45,00. Kaarten verkrijgbaar via de website van De Balie: http://www.debalie.activetickets.com/programmadetail.aspx?id=269.
19 t/m 30 mei 2010: Tong Tong Fair. Zie ook het artikel in deze Nieuwsbrief. Locatie: Malieveld in Den Haag (op 5 minuten loopafstand van het Centraal Station). Dagelijks geopend vanaf 11.00 uur. Toegang: maandag t/m vrijdag: € 10,50, zaterdag en zondag: € 13,00 per persoon per dag. Tevens een kaart voor het gehele festival (12 dagen) verkrijgbaar voor € 80,50. Info: www.tongtongfair.nl.
27 november 2010: The X-factor Indo Music Classics. Het is nog een heel eind weg, maar toch alvast een aankondiging van deze spetterende show, gepresenteerd door ICM Live4life club. Maar liefst 25 gevestigde artiesten en jonge talenten brengen muziek, zang en dans in een exotische ambience. Locatie: FlevoparQ, Educalaan 37, 8251 GC Dronten. Tijden: 12.00 tot 24.00 uur. Voorverkoop van kaarten: 06-53793649 of 0321-388700. Nadere info volgt in komende edities van deze Nieuwsbrief.
2010, jaar van Multatuli en Max Havelaar
Dit jaar is het 150 jaar geleden dat het beroemde boek Max Havelaar van Multatuli verscheen. Tevens is het 100 jaar geleden dat het Multatuli Genootschap werd opgericht. Naar aanleiding hiervan organiseert het Genootschap dit jaar vele activiteiten, zowel in Nederland als in België. Ook in deze Nieuwsbrieven zal het N.I.C.C. regelmatig aandacht schenken aan dit bijzondere jubileum.
De hertaling van Max Havelaar door Gijsbert van Es is inmiddels in iedere goede boekhandel verkrijgbaar. Het is een paperback, 319 pagina’s en de prijs is € 10,00. Bovendien wordt ter gelegenheid van 150 jaar Max Havelaar een bijzondere munt geslagen, die half mei in omloop zal worden gebracht. Er komt een verzilverde munt van € 5,00 die via de postkantoren en de agentschappen verkrijgbaar zal zijn. Voor de verzamelaars komt er een zilveren munt van € 5,00 die in cassette € 32,95 gaat kosten. Tenslotte komt er een gouden munt van € 10,00, die in een cassette het bedrag van € 277,95 moet gaan kosten. Op 15 mei 2010 wordt in gebouw De Balie in Amsterdam een symposium gehouden die zal bestaan uit een inleiding, drie fora en een discussie. Gerenommeerde sprekers als Thomas von der Dunk (kunsthistoricus), Ronald van Raak (2e Kamerlid, SP), Bert Koenders (ex-minister Ontwikkelingssamenwerking), Elsbeth Etty (redacteur NRC), Hans van den Bergh (literatuurwetenschapper), Margriet van der Linden (hoofdredacteur OPZIJ), Cees Fasseur (historicus), Frans Timmermans (ex-staatssecretaris Europese Zaken) en Job Cohen (lijsttrekker PvdA) zullen de fora leiden. Aan het eind volgt de presentatie van het luisterboek van Max Havelaar, dat door Job Cohen is ingesproken. In de pauze is er een muzikaal optreden van het Gamelan-ensemble Widosari.
2010 wordt een bijzonder jaar, gerelateerd aan een bijzonder boek van een bijzondere schrijver. In deze rubriek zullen wij u op de hoogte houden van de activiteiten die rond dit jubileum gehouden worden. Activiteiten zoals lezingen, tentoonstellingen, festivals, studiedagen, concerten, enz. Voor actuele informatie verwijzen wij u ook naar de website: www.multatuli-museum.nl/nieuws en vooral de jubileumwebsite: www.multatuli.nu

OPZEGGEN: Wilt u onze Nieuwsbrief niet meer ontvangen? Stuurt u dan onze E-mail retour met de mededeling: NIEUWSBRIEF NEE. Wij zullen het heel erg jammer vinden u te zien gaan, maar respecteren uw keuze en verwijderen dan uw gegevens uit ons bestand

Weergaven: 63

Opmerking

Je moet lid zijn van ACTW-66 Traktaat van Wassenaar. 50 euro eenmalig om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van ACTW-66 Traktaat van Wassenaar. 50 euro eenmalig

ADVERTENTIE.

WORDT ICM ABONNEE VOOR  4 EURO IN DE MAAND

Schrijf U vandaag nog in voor ICM abonnee.

Lees onze ICM algemene voorwaarden   -- >Hier

KVK - nummer 72173122

Advertentiee

De lente breekt aan, wat dacht U van uw tuin in bamboo design? 

https://bamboedesign.nl/

Rapport Traktaat van Wassenaar aanbieding aan de Tweede Kamer.

Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 6 februari 2020

7. Agendapunt:

Verzoek van de Federatie Indische Nederlanders, namens ICM Online, tot aanbieding van het boek 'Rapport traktaat van Wassenaar'

Zaak:

Brief derden - Federatie Indische Nederlanders te Den Haag - 13 januari 2020 Verzoek Federatie Indische Nederlanders, namens ICM Online, tot aanbieding boek 'Rapport traktaat van Wassenaar' - 2020Z00267

Besluit:…

Doorgaan


Het boek "Rapport traktaat van Wassenaar" €  50 exclusief verzendkosten, donaties boven € 50 ontvangen het boek kosteloos. Deelnemers  die zich inschrijven voor ACTW66 kosteloos. Boek wordt vrijgegeven nadat deze aan het nieuwe kabinet is overhandigd

www.calbona.nl

Graag bestel ik het ICM Jaarboek "Toegang tot de Indische Wereld"  prijs 19,95 exclusief  verzendkosten € 3,95  Bestellen

hier !  

Velen lezen nu al mijn pas uitgebrachte boek "Voorbode van het turbulente Millennium" .................

INDISCHE NEDERLANDER AAN HET WOORD. ===>>> 

Zie verder Hier 

ICM/MSN de geschiedenis van de Indische  een digitale guerrilla

kik hier on te downloaden

 http://www.diasporaindonesia.org/

=Onderzoekrapport naar tegoeden

particuliere bank en - levensverzekering van Nederlanders in Indie 1940 -1958

klik HIER

========================

Rapport

Diaspora Dispatch Memorizer for prime Minister Mark Rutte 

Download EJOS Newsletter

HIER / HERE

 

Recensie “door de ogen van het kind”  De vader van een bekende schrijver overleefde het jappenkamp door op zijn tellen te passen en door de macht van het getal de macht over zijn leven in eigen hand te houden (Adriaan van Dis, Indische Duinen). 

Leo Blokhuis schrijft boek over Indo-Rock De bekende popmuziekhistoricus Leo Blokhuis (onder andere bekend als deskundige en DJ van de “Top 1000 Aller Tijden” die aan het eind van ieder jaar op TV te zien is) is momenteel druk bezig met een standaardwerk over Indo-Rock.…  Doorgaan  

 Buitenkampers Sinds de première heeft nu al ruim 5000 bezoekers getrokken Doorgaan

 Farewell to the Indies (De Engelse vertaling van  het  boek "Weg uit Indië", verschenen in 2012) is nu op website  www.hansvervoort.nl 

gratis te downloaden als ePub, PDF-file, Kindle-file of Word-file

Of hier op ICM site downloaden HIER.



Het besluit om onderzoek naar dekolonisatie van Nederlands-Indiē uit eigen zak te betalen is een diplomatieke beslissing

Mijn levensverhaal - 5     door onze correspondent in Nieuw Zeeland, Adrian Lemmens  doorgaan

Column van Ellen Hauwert


 

Likeur met spekkoek smaak predikaat fine and excellent!   Doorgaan

Pasar Malam Selamat 

Datang in Holland - boek verkrijgbaar bij Amazon.met  vertaalde  Nederlandse artikelen - Engels Doorgaan  

 

www.prepaidunion.com

 



© 2020   Gemaakt door F.Schwab (ICM Editor).   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden