10897388887?profile=originalLof aan ICM Team lid, die Kamercommissie VWS het wapen gaf om de Indische moties in stelling te brengen.
 
> velen lazen in de overige media  en op de site van de Tweede Kamer dat na het zomerreces de Kamer terug komt op backpay/knil en de Indische verankering. Graag brengt ICM  het memorabel moment  onder de aandacht dat de twee moties destijds, nadat Martin van Rijn  de Knil uitbetaling ten uitvoer bracht, werd de Tweede Kamercommissie VWS  de avond voor het debat  door een ICM Team lid  gesoufleert dat er 6 miljard op zijn begroting stond van VWS.
 
 Hierdoor stond Martin van Rijn voor een debacle, en leden van Tweede Kamercommissie VWS  o.a. DENK hebben fors uitgehaald. Denk eiste nadrukkelijk dat de alle oorlogsslachtoffers worden gecompenseerd zie motie https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2016Z00569&did=2016D01202
 In aansluiting hiervan was er voldoende draagvlak voor de twee moties in stelling te brengen;  Echter Martin van Rijn van PvdA, adviseerde om deze moties niet ter stemming te brengen toen, overzag kennelijk de situatie. Deze zou door het Kabinet worden verworpen, met name  door de VVD. Kabinet bestond uit twee partijen waar Rutte nadrukkelijk de  regie voerde juist over de PvdA. Iedereen kent het verhaal dat PvdA in dit Kabinet  alleen maar water bij de wijn deed, ten kosten van hun eigen ondergang als als PP.
>
> Nu bestaat Kabinet uit vier partijen;
dus in evenwicht, waar Rutte nadrukkelijk niet meer zijn stempel kan drukken, en de Kamer  net als voorheen nog steeds in de minderheid is.  Ik kan mij herinneren bij eerdere stemming bij Indisch moties dat D66, en CDA pro waren. Pechtold zelf  uitbundig naar ons zwaaide bij het uitbrengen van zijn stem, en gelijk riep de voorzitter Pechtold tot de orde. Ook zagen dat alle PVV'ers een "non" zegden tegen de motie bij het oproepen van hun naam. Immers Gerdi Verbeet wilde dat hier hoofdelijk werd gestemd. Met 7 man stonden wij tot  laat in de avond, of wel  vroeg in de ochtend op de tribune, en uiteraard met Ton Te Meij. Dit 1 van de vele avonden waar Indische moties sneuvelden.
Schattingen nu met betrekking tot de motie van het lid Öztürk  (DENK) over een compensatie ter algehele oplossing van de Indische kwestie,  liggen de kansen nu op  55 % dat de moties het halen. ICM weer heeft een andere plan gelanceerd dat alle 60.000 oorlogsslachtoffers worden gecompenseerd, kostenplaatje ruim 7 miljard euro. ICM heeft toen hiervoor speciaal een pensioenplan ontwikkeld  samen met delegatie lid van het IP. Dus boven de AOW het bedrag van € 600 per maand gedurende 5 jaar met een plafond van 45.000 -  Het plafond is gelijk aan het bedrag die de Joodse Gemeenschap ontving bij het Gebaar- . Bij petitie van Stille Tocht waar ICM ruim 5000 handtekeningen overhandigde aan het IP was dit de eis met het mandaat. Petitie eigenaar was Hans Vogelsang van het NICC, zonder deze petitie was nimmer dit resultaat behaald. 
>
>>
> Zeer benieuwd wat er gaat gebeuren, en lof aan de lid van ICM Team die het wapen in handen gaf aan de leden van de Tweede Kamercommissie VWS, namelijk info van de meevaller van 6 miljard op de begroting VWS, hiermee kan je wat, en misschien is het pensioenplan niet nodig om in 1 keer 45.000 euro uit te keren aan de 60.000 burgers van de oorlogslachtoffers en bersiap. Rutte betaal eerst je oude schulden.
>
> Nog een mooi Indisch jaar en geniet van het mooie weer.
ICM editor 
Ferry Schwab sr.
>
E-mail me wanneer mensen hun opmerkingen achterlaten –

U moet lid zijn van ICM - abonnement 8 euro per maand periode 2024 - 2025 om opmerkingen toe te voegen!

Doe mee ICM - abonnement 8 euro per maand periode 2024 - 2025

Blog Topics by Tags

Monthly Archives