Kami Bersiap’ het synoniem van de genocide 1946, 1947, en 1948

Kami Bersiap’ het synoniem van de genocide 1946, 1947, en 1948
Waarheen met de Gouden Koets

Discussie over paneel op rijtuig met koloniale afbeelding vlamt op

Even leek de heisa over de Gouden Koets geluwd, maar onder het Black Lives Matter-gesternte vlamt de discussie over het rijtuig met een koloniale afbeelding op de linker flank als vanouds op. Tot dusverre was het uitgangspunt dat de koets na zijn jarenlange restauratie gewoon weer dienst zou gaan doen. Maar rondom die rentree ontstaat inmiddels steeds meer mist.

’Fuck VOC’, wordt er eind juni met rode graffiti-letters op het standbeeld van Johan van Oldenbarnevelt aan de Haagse Hofvijver gekalkt. En: ’Kami Bersiap’, een leus die zoveel betekent als ’wij staan paraat’ en verwijst naar de Bersiap, de uiterst gewelddadige periode in de Nederlandse en Indonesische geschiedenis. Actiegroep Aliansi Merah Putih toont zich in een verklaring trots op de bekladding. „Wij zullen al jullie geliefde standbeelden gelijk maken met de kleur van de grond tijdens de Banda-moorden. Zolang de Gouden Koets zich vertoont met schilderingen van Afrikaanse en Javaanse slaven die gunsten bieden aan een witte koningin vallen wij koninklijke erfgoederen aan”, luidt de boodschap.

De pro-Indische activisten zijn niet de enigen die momenteel fel van leer trekken tegen de Gouden Koets. Historicus en docent koloniaal verleden Karwan Fatah-Black springt op de golf waarop de Black Lives Matter-beweging momenteel surft door handtekeningen te werven voor een anti-koetspetitie. Het manifest moet ervoor zorgen dat het historische rijtuig nooit meer terugkeert als vervoersmiddel van koning Willem-Alexander en koningin Máxima op Prinsjesdag. In een slavernijmuseum ermee, oppert Fatah-Black.

Al eerder wolkte de discussie over de Gouden Koets op. In 2011 zijn het Kamerleden Harry van Bommel (SP) en Mariko Peters (GL) die koningin Beatrix oproepen om een onderdeel van de koets te verwijderen. Steen des aanstoots? Het linker zijpaneel van het uit 1898 stammende gulden rijtuig. Daarop staan mensen geschilderd uit de Nederlandse koloniën die goederen brengen aan een vrouw op een troon.

De ophef omtrent de koets stuit de Leidse emeritus hoogleraar geschiedenis Piet Emmer tegen de borst. Hij waarschuwt voor het groeiende onvermogen van sommige vakgenoten en protestgroepen om zaken, zoals de koetsschildering, in historisch perspectief te plaatsen. „Ik sta elke dag verbaasd over het gebrek aan historische distantie. Ik snap niet dat mensen niet begrijpen dat in het verleden onze maatstaven anders waren. De huidige morele standaarden mag je niet op het verleden plakken”, vindt hij.

Symboliek

Hoewel hij eigenlijk weinig op heeft met het koningshuis, vindt hoogleraar Emmer de Gouden Koets een prachtig voertuig vol symboliek. Het paneel ’de Hulde der Koloniën’, waar zoveel reuring om is, is slechts een van die symbolen en wordt door velen slecht begrepen, vindt hij. Want het paneel verheerlijkt zijns inziens niet het slavernijverleden, zoals sommigen beweren. „De koloniale onderdanen betalen belasting in natura, in ruil voor beschaving. Het boekje dat ze op de afbeelding ontvangen staat voor onderwijs.”

Emmer vreest dat de koets door actiegroepen worden gebruikt ’als stormram om hun huidige positie te verbeteren’. „Misschien zelfs wel om herstelbetalingen te eisen”, zegt hij. „Je moet juist niet van alles uitwissen. Het is belangrijk dat mensen in ons dagelijks leven kunnen blijven zien dat het verleden soms absurd was, een tijd waarin we absurde dingen deden.” Helemaal gerust is hij daar niet op. Zeker niet als premier Rutte begin deze maand in de Tweede Kamer iets zegt over de Gouden Koets.

Het gebeurt op 1 juli in het allerlaatste staartje van het grote racismedebat. Urenlang is er gedebatteerd over onderwerpen als excuses voor ons slavernijverleden, Zwarte Piet en institutioneel racisme. Murw van de marathonsessie hangen veel Kamerleden in hun stoel. Het is het moment dat premier Rutte kiest om iets over de Gouden Koets te zeggen.

„Voorzitter. Ik kom bij de laatste vraag, over de Gouden Koets. Die wordt in zijn geheel gerestaureerd. We gaan niet de geschiedenis herschrijven, zoals ik eerder ook heb gezegd, door bepaalde onderdelen te verwijderen of wit te lakken.” Maar de premier benadrukt vervolgens ook dat het ’belangrijk’ is dat het ’cultuurhistorische object in z’n context wordt geplaatst en dat uitleg wordt gegeven.’ „Het ligt zeker in de rede om dat allemaal te doen als de restauratie klaar is. Hij wordt nu gerestaureerd. Er is nog geen besluit genomen over het toekomstig gebruik.”

De uitlatingen van Rutte doen meerdere mensen de oren spitsen, zo ook voormalig D66-leider Alexander Pechtold, die zich als Kamerlid inzette om de kosten van de koetsrestauratie zo laag mogelijk te houden. „Geen besluit over toekomstig gebruik, zegt Rutte? In mijn hele beleving zou dat ding gewoon weer gaan rijden. Als dat niet zo was, waarom zouden we dan zoveel geld steken in die hele restauratie, van het opknappen van de wielspaken tot het kapok in de bekleding aan toe?”

Ook SP-Kamerlid Ronald van Raak reageert verbaasd. „Zover ik weet, zou hij gewoon terugkeren.” PVV-collega Martin Bosma: „De belofte was altijd: gewoon rijden. Maar toen de Gouden Koets zo lang in restauratie ging, voelden velen al wel nattigheid.”

Een bron uit een coalitiepartij zegt dat het op departementen al langer rondzingt dat de koets na de opknapbeurt vast naar een museum gaat. „Ik denk dat dat wel gaat gebeuren, maar niemand wil het hardop zeggen.”

CDA-Kamerlid Van der Molen wijst erop dat premier Rutte het in zijn uitlatingen over de koets waarschijnlijk niet over zichzelf had, of over het kabinet, maar over de koning. „In casu de Gouden Koets is het de koning die een afweging moet maken.” Navraag bij koningshuisbronnen bevestigt dat. Het werkt zo: de koning gaat volgens de regels over zijn eigen woon-werkverkeer. En daar valt – raar maar waar – ook de Gouden Koets onder.

De hamvraag is dus, wat gaat de koning doen? Op de website van het Koninklijk Huis staat het volgende: „In 2016 is begonnen met de restauratie, die een aantal jaren in beslag zal nemen. Tot de Gouden Koets weer gereed is voor gebruik, wordt met Prinsjesdag de Glazen Koets ingezet.”

De tekst wekt de suggestie dat na de restauratie van de Gouden Koets de tijdelijke Glazen Koets weer op de reservebank mag. Het is iets waar Kamerlid Van der Molen wel voor voelt, maar hij laat dat besluit aan de koning. „De koning zal zijn vingers heus niet in zijn oren steken”, verwacht de CDA’er die daarmee doelt op de kritiek van de afgelopen jaren op het koetspaneel. „We moeten ruimte geven aan de koning om een afweging te maken.”

Polderoplossing

De Rijksvoorlichtingsdienst houdt de kaarten tegen de borst. „Op dit moment wordt de Gouden Koets gerestaureerd. Er wordt nog niet ingegaan op de toekomst.”

Emeritus hoogleraar Emmer denkt dat het op een typisch Nederlandse polderoplossing zal uitdraaien, een mix van meer educatie over de koets maar hopelijk ook nog de bij velen geliefde plek in de Prinsjesdag-optocht. Een pensioen in een museum ziet hij als verkwisting. „De koets wordt nu voor zo’n 1,2 miljoen euro gerestaureerd. Dat hadden ze dan net zo goed kunnen laten zitten.”

I

ICM redactie.

Eindelijk na vele publicaties van ICM gedurende dit laatste 20 jaar dat Nederland kleur gaat bekennen. Ik spreek dan over de collega-redacteuren en journalisten, die voortdurend de verkeerde feiten ruim 70 jaar aan het op ratelen waren.  Politiek, Overheid en de Omroep weten als geen andere dat zij het Volk bewust op het verkeerde been zetten. Nu via het Internet wordt alles ontbloot, dus ook de vreselijke oorlogsmisdaden die Nederland en Kon. Huis op zich hebben.  Onder het kopje politionele acties wordt de periode in het verlengde van de Bersiap geplaatst.  

Nee, weer gaat Nederland politiek, Overheid en de Omroepen & Media in de fout. Kabinet, Tweede Kamer en het Volk stonden unaniem achter het besluit voor militaire ingrijpen. Minister President Drees was hier tegen, die avond om het beven uit te vaardigen nam hij zijn ontslag.  Immers het Voormalige Indie werd door de nieuwe regering ede republiek indonesia in 1945 uitgeroepen, en door de hele wereld erkend.  Nee, weer een dramatische Kabinet, en politieke besluit, die 500.000 eigen staatsburger het leven in hel letterlijk in een hel stortte. De rest kent u als Nederlander. 

Bij dit dramatische besluit met gevolg dat ruim 200.000 onschuldige Indonesische burgers werden afgeslacht. De Kampongs (Indonesische wijken) werden met vlammenwerper afgebrand.  Wat Nederland nog meer aan schade heeft toegebracht is het leven / het bestaan van hun eigen burgers. Ruim 500.000 met een Nederlands paspoort die daar zijn geboren uit Hollandse / Europese ouders. Het bestaan van deze 500.000 Nederlandse Indische burgers ging 1 keer in vlammen op.  De Bersiap strijders werden nu verstrekt door de nabestaande van de 200.000 vermoorden. 

Deze 500.000 Nederlandse Indische burgers die hun levensbestaan in vlammen op zagen, hoopten dat NL - Regering bij hun zinnen kwam, en zoals PM Drees wilde praten met vredige oplossing zonder geweld. 1947 - 1962 is een ramp geweest voor de NL- burgers, wel heel ver van Nederland. Net zoals de Groningers nu door Nederland zijn behandeld.  Met groot verschil de Groninger heeft nog zijn bestaan, zijn leven en zijn huis, en er is een schadevergoeding.

Die 500.000 Nederlandse Indische burgers hebben hun leven bestaan moeten opgegeven, hebben van 1947 tot 1962 nooit die bescherming gehad van Nederland. In 1959 zijn er nog zo,  3000 vaders vermoord. Huis, hun onderneming zijn kwijt. Hals over kop werden ze het land uitgezet, door het onhandige politieke bedrijf in Nederland,. Ja van politiek moeten wij het hebben. 

SCHADE, alles hebben deze Nederlandse Indische burgers zelf moeten betalen om naar Nederland te komen,.Het verblijf etc. etc.

COMPENSATIE  Soekarno, Hatta en Soeharto hebben ruim gecompenseerd in 1950-1956 werd 4,5 miljard betaald een het Ministerie van Financien van Minister Hoekstra. Drees vroeg 6 miljard. Uiteindelijk via een onrechtmatig verdrag werd alle bezitten/eigendommen van de 500.000 Nederlandse Indische Burgers afgekocht.  

De NL Staat heeft niets meer te vorderen, die heeft voor de inval van de Jappen eerst het geldkistje leeg getrokken, dus  waar die 500.000 burgers over belasting heeft gehaald, dan de hele goud voorraad weggesluisd naar Australie en uiteindelijk naar de VS. Gekscherend genoeg, vond de Nederlandse Bank veiliger om toch maar Amsterdam te brengen. Dit na een onderzoek van Journaliste Griselde Molemans tegen GOUD stuitte. 

Goud voorraad dient als dekking van begroting van een regering.

 

Geen 1 euro hebben deze 500.000 Nederlandse Indische burgers gezien tot het heden, de hoop van dit instituut dat ze allemaal dood zijn, ja die vlieger gaat hier niet op. Op deze vordering/schuld van de NL Staat rust het erfrecht op, is immers familie-bezit van onze ouders.. 

Nederlandse Staat dit staat u te wachten, en alle bewindvoerders U blijft medeplichtig omdat U 70 jaar is gegund om deze Nederlandse Indische zaken recht te trekken, beseft U dat goed, en blijft behoren tot een  organisatie die criminele misdaden 70 jaar heeft gepleegd.

Met Uw excuses en teruggeven van alle gelden van onze ouders, kan u op clementie rekenen van de  hele wereld om U heen.

.

Wij menen aantoonbaar dat de Nederlandse Staat aansprakelijk is voor schade tegenover de 341.000 Indische Nederlanders, om drie redenen.

  1. Gebrek aan bescherming Nederlandse burgers/onderdanen;
  2. Onrechtmatige overheidsdaad ten opzichte van Nederlandse burgers;
  3. Traktaat van Wassenaar, vernietigbare/ onrechtmatige overeenkomst.

WORDT VERVOLGD

 

Weergaven: 229

Opmerking

Je moet lid zijn van ACTW-66 Traktaat van Wassenaar. 50 euro eenmalig om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van ACTW-66 Traktaat van Wassenaar. 50 euro eenmalig

ADVERTENTIE.

WORDT ICM ABONNEE VOOR  4 EURO IN DE MAAND

Schrijf U vandaag nog in voor ICM abonnee.

Lees onze ICM algemene voorwaarden   -- >Hier

KVK - nummer 72173122

Onze adverteerders

NIEUW - Zalen Centrum &  Events Harderwijk

IN CENTRUM GELEGEN VAN NEDERLAND…

Meer  Info klik op Doorgaan

De lente breekt aan, wat dacht U van uw tuin in bamboo design? 

https://bamboedesign.nl/

Rapport Traktaat van Wassenaar aanbieding aan de Tweede Kamer.

Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 6 februari 2020

7. Agendapunt:

Verzoek van de Federatie Indische Nederlanders, namens ICM Online, tot aanbieding van het boek 'Rapport traktaat van Wassenaar'

Zaak:

Brief derden - Federatie Indische Nederlanders te Den Haag - 13 januari 2020 Verzoek Federatie Indische Nederlanders, namens ICM Online, tot aanbieding boek 'Rapport traktaat van Wassenaar' - 2020Z00267

Besluit:…

Doorgaan


Het boek "Rapport traktaat van Wassenaar" €  50 exclusief verzendkosten, donaties boven € 50 ontvangen het boek kosteloos. Deelnemers  die zich inschrijven voor ACTW66 kosteloos. Boek wordt vrijgegeven nadat deze aan het nieuwe kabinet is overhandigd

www.calbona.nl

Graag bestel ik het ICM Jaarboek "Toegang tot de Indische Wereld"  prijs 19,95 exclusief  verzendkosten € 3,95  Bestellen

hier !  

Velen lezen nu al mijn pas uitgebrachte boek "Voorbode van het turbulente Millennium" .................

INDISCHE NEDERLANDER AAN HET WOORD. ===>>> 

Zie verder Hier 

ICM/MSN de geschiedenis van de Indische  een digitale guerrilla

kik hier on te downloaden

 http://www.diasporaindonesia.org/

=Onderzoekrapport naar tegoeden

particuliere bank en - levensverzekering van Nederlanders in Indie 1940 -1958

klik HIER

========================

Rapport

Diaspora Dispatch Memorizer for prime Minister Mark Rutte 

Download EJOS Newsletter

HIER / HERE

 

Recensie “door de ogen van het kind”  De vader van een bekende schrijver overleefde het jappenkamp door op zijn tellen te passen en door de macht van het getal de macht over zijn leven in eigen hand te houden (Adriaan van Dis, Indische Duinen). 

Leo Blokhuis schrijft boek over Indo-Rock De bekende popmuziekhistoricus Leo Blokhuis (onder andere bekend als deskundige en DJ van de “Top 1000 Aller Tijden” die aan het eind van ieder jaar op TV te zien is) is momenteel druk bezig met een standaardwerk over Indo-Rock.…  Doorgaan  

 Buitenkampers Sinds de première heeft nu al ruim 5000 bezoekers getrokken Doorgaan

 Farewell to the Indies (De Engelse vertaling van  het  boek "Weg uit Indië", verschenen in 2012) is nu op website  www.hansvervoort.nl 

gratis te downloaden als ePub, PDF-file, Kindle-file of Word-file

Of hier op ICM site downloaden HIER.Het besluit om onderzoek naar dekolonisatie van Nederlands-Indiē uit eigen zak te betalen is een diplomatieke beslissing

Mijn levensverhaal - 5     door onze correspondent in Nieuw Zeeland, Adrian Lemmens  doorgaan

Column van Ellen Hauwert


 

Likeur met spekkoek smaak predikaat fine and excellent!   Doorgaan

Pasar Malam Selamat 

Datang in Holland - boek verkrijgbaar bij Amazon.met  vertaalde  Nederlandse artikelen - Engels Doorgaan  

 

www.prepaidunion.com

 © 2021   Gemaakt door F.Schwab (ICM Editor).   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden