Communicatiebericht voorjaar 2013

Nieuwe voorzitter
op 1 januari 2013 heeft Silfraire Delhaye het voorzitterschap van Herman Bussemaker overgenomen. Herman Bussemaker blijft als adviseur verbonden aan het Indisch Platform.

Aanbieden Petitie Indische Kwestie en Stille Tocht
De voorbereidingen voor het aanbieden van de Petitie 'Indische Kwestie' werden verricht door de tweede en derde generatie die erg boos is omdat de Nederlandse regering het al 67 jaar laat afweten. Men kwam in actie nadat op 28 juni 2011 in de Tweede Kamer de motie Dijkstra werd afgewezen en streeft naar meer bekendheid van het Indisch Platform Deze groep onder leiding van 'One Big Agency' heeft eveneens en website gelanceerd, waar men de inmiddels overledenen kan herdenken. Daarnaast is er een film gemaakt “Countdown – Indische Kwestie voor You Tube, waarin opeenvolgende minister presidenten aantallen noemen van personen waaraan de regering nog vergoeding schuldig is. Uiteraard is dit een aflopende reeks.

Op dinsdag 19 maart 2013 werd door Den Haag een 'Stille Tocht' gehouden, waaraan ongeveer 400 mensen meeliepen. Vanaf het Vredespaleis trok de stoet naar Plein 1813 (200 jaar Koninkrijk) waar een krans werd gelegd en via het Voorhout naar Het Plein. De groep werd vergezeld door 'Keep Them Roling'.
Daarna werd de Indisch Platform delegatie ontvangen door de Vaste Kamer Commissie voor een besloten hoorzitting. Hierbij werd de Petitie Indische Kwestie ondertekent door 10.660 handtekeningen aangeboden.
Het niet willen bespreken en het alsmaar afhouden van de vraag om erkenning en onjuiste informatie aan regeringsfunctionarissen door ambtenaren, doet denken aan een onrechtmatige daad. De Indische kwestie lost niet op met het overlijden van de groep slachtoffers, want de volgende generatie gaat met veel energie door om hun ouders te steunen.

Gesprekken met Politici
– De delegatie van het Indisch Platform heeft op 24 januari 2013 een gesprek gehad met Staatssecretaris Van Rijn. Door het Indisch Platform wordt gesteld dat door het uitblijven van de erkenning het oorlogsleed nog wordt verergerd. Graag wil men op korte termijn tot een oplossing komen. Erkenning staat los van een crisis. Omdat er inmiddels zoveel die het toen aan den lijve hebben ondervonden zijn overleden, wordt gestreefd om ook voor de nazaten in de eerste lijn een erkenning met genoegdoening te verkrijgen.
Een gesprek met Angeline Eijsink (PvdA) vond plaats op 31 januari 2013 en met Ockje Tellegen (VVD) is gesproken op 31 maart 2013. In het kort is op papier gezet wat de Indische Kwestie inhoudt en dat uit de Kamerstukken blijkt dat Het Gebaar geen compensatie kan zijn voor de back pay en oorlogsschade (Zie Kamerstuk 8 februari 2001). De Kamer heeft in een later stadium toestemming gegeven om door het NIOD onderzoek te laten doen naar deze zaken. De nadruk ligt op de moraliteit.

Correspondentie met mevrouw Jet Bussemaker, Minister van Onderwijs
Op de brief van de voorzitter van het Indisch Platform Herman Bussemaker geschreven op 14 december 2012 met het verzoek om aandacht in het onderwijs over de geschiedenis van Nederlands Indië is een positief antwoord ontvangen. De aanleiding voor het Indisch Platform om te schrijven was een enquête van Elsevier, waaruit bleek dat bij het geschiedenisonderwijs de Holocaust op de eerste plaats en de geschiedenis van Nederlands Indië op de tiende plaats staat. In de opleiding wordt weinig informatie over Nederlands Indië doorgegeven. De Minister verwees naar de website voor de canon en naar de vereniging voor docenten geschiedenis. Het moet mogelijk zijn om met elkaar in gesprek te komen. De Staatssecretaris kan helaas niet afdwingen dat bepaalde stof moet worden behandeld. Bij dit actiepunt kan de Stichting Gastdocenten een rol spelen bij het samenstellen van een project voor scholen. Niet vergeten moet worden dat ook de ouders een belangrijke rol spelen bij het bepalen van de lesstof door dit aan te kaarten bij de schoolbesturen. De stimulering moet van beide kanten komen.

Aandachtspunten
– Aan het Indisch Platform is gevraagd om iets te doen aan de wijze waarop de SVB omgaat met mensen die in Nieuw Guinea hebben gewoond en een lagere AOW ontvangen. De brief die de SVB schrijft aan haar cliënten schrijft is onacceptabel.
– Een brief over vergoeding van aantoonbare schade toont aan dat er tot nu toe niets met de claims is gedaan. Helaas ontbreken voor de meeste mensen uit Indië de bewijzen dat men bezittingen heeft gehad die verloren zijn tijdens de Japanse bezetting. Maar er moet toch ergens wel een kleine aanduiding zijn te vinden dat de eigendommen verloren zijn gegaan. Door het NIOD is onderzoek gedaan naar bedrijven die door de bezetter verloren zijn gegaan.
– De journaliste Griselda Molemans heeft het boek 'Opgevangen in andijvielucht' geschreven naar aanleiding van onderzoek in het Nationaal Archief. Immers andijvie was een van de goedkoopste groenten vlak na de oorlog, zodat de contractpensions deze groente vaak voorzette aan de mensen uit Indië. Naar mate men zich in deze problematiek gaat verdiepen, blijkt dat de tweede generatie steeds bozer gaat worden.

COVVS congres in 2014.
COVVS (Centraal Orgaan Vervolgings- en Verzetsslachtoffers) is van plan om weer een symposium te organiseren waarbij Nederlands Indië centraal zal staan. Dit symposium zal in samenwerking met de Stichting Pelita en Stichting Herdenking 15 augustus 1945 worden georganiseerd. Ook het Indisch Platform is uitgenodigd om dit te helpen voorbereiden.

Mededelingen vanuit de aangesloten organisaties
– Op 19 mei zal de documentaire over de Buitenkampers uitkomen. Deze zal in 200 bioscopen zijn te zien.
– De uitzending bij Max, waarin Berthe Korvinus 'Salto naar het Leven' haar verhaal vertelde naar aanleiding van haar boek was zeer de moeite waard. Deze uitzending zal mogelijk herhaald worden rondom 15 augustus. Het is een evenwichtig interview.
– Stichting Herdenking 15 augustus 1945
De Stichting Herdenking ziet op dit moment af van deelname aan het Indisch Platform omdat zij afhankelijk is van het Comité 4 en 5 mei in verband met subsidie voor de jaarlijkse herdenking in Den Haag. Derhalve wenst men zich verre van de politiek te houden. Ook Silfraire Delhaye heeft inmiddels met de voorzitter van de Stichting Herdenking 15 augustus 1945 gesproken. Zij blijven in principe wel toehoorder.
– Stichting Gastdocenten
De Stichting Gastdocenten wordt niet opgeheven, zoals door sommigen wordt gesuggereerd. Men is nu bezig met een reorganisatie.

Weergaven: 89

Opmerking

Je moet lid zijn van ACTW-66 Traktaat van Wassenaar. 50 euro eenmalig om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van ACTW-66 Traktaat van Wassenaar. 50 euro eenmalig

ADVERTENTIE.

WORDT ICM ABONNEE VOOR  4 EURO IN DE MAAND

Schrijf U vandaag nog in voor ICM abonnee.

Lees onze ICM algemene voorwaarden   -- >Hier

KVK - nummer 72173122

Onze adverteerders

NIEUW - Zalen Centrum &  Events Harderwijk

IN CENTRUM GELEGEN VAN NEDERLAND…

Meer  Info klik op Doorgaan

De lente breekt aan, wat dacht U van uw tuin in bamboo design? 

https://bamboedesign.nl/

Rapport Traktaat van Wassenaar aanbieding aan de Tweede Kamer.

Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 6 februari 2020

7. Agendapunt:

Verzoek van de Federatie Indische Nederlanders, namens ICM Online, tot aanbieding van het boek 'Rapport traktaat van Wassenaar'

Zaak:

Brief derden - Federatie Indische Nederlanders te Den Haag - 13 januari 2020 Verzoek Federatie Indische Nederlanders, namens ICM Online, tot aanbieding boek 'Rapport traktaat van Wassenaar' - 2020Z00267

Besluit:…

Doorgaan


Het boek "Rapport traktaat van Wassenaar" €  50 exclusief verzendkosten, donaties boven € 50 ontvangen het boek kosteloos. Deelnemers  die zich inschrijven voor ACTW66 kosteloos. Boek wordt vrijgegeven nadat deze aan het nieuwe kabinet is overhandigd

www.calbona.nl

Graag bestel ik het ICM Jaarboek "Toegang tot de Indische Wereld"  prijs 19,95 exclusief  verzendkosten € 3,95  Bestellen

hier !  

Velen lezen nu al mijn pas uitgebrachte boek "Voorbode van het turbulente Millennium" .................

INDISCHE NEDERLANDER AAN HET WOORD. ===>>> 

Zie verder Hier 

ICM/MSN de geschiedenis van de Indische  een digitale guerrilla

kik hier on te downloaden

 http://www.diasporaindonesia.org/

=Onderzoekrapport naar tegoeden

particuliere bank en - levensverzekering van Nederlanders in Indie 1940 -1958

klik HIER

========================

Rapport

Diaspora Dispatch Memorizer for prime Minister Mark Rutte 

Download EJOS Newsletter

HIER / HERE

 

Recensie “door de ogen van het kind”  De vader van een bekende schrijver overleefde het jappenkamp door op zijn tellen te passen en door de macht van het getal de macht over zijn leven in eigen hand te houden (Adriaan van Dis, Indische Duinen). 

Leo Blokhuis schrijft boek over Indo-Rock De bekende popmuziekhistoricus Leo Blokhuis (onder andere bekend als deskundige en DJ van de “Top 1000 Aller Tijden” die aan het eind van ieder jaar op TV te zien is) is momenteel druk bezig met een standaardwerk over Indo-Rock.…  Doorgaan  

 Buitenkampers Sinds de première heeft nu al ruim 5000 bezoekers getrokken Doorgaan

 Farewell to the Indies (De Engelse vertaling van  het  boek "Weg uit Indië", verschenen in 2012) is nu op website  www.hansvervoort.nl 

gratis te downloaden als ePub, PDF-file, Kindle-file of Word-file

Of hier op ICM site downloaden HIER.Het besluit om onderzoek naar dekolonisatie van Nederlands-Indiē uit eigen zak te betalen is een diplomatieke beslissing

Mijn levensverhaal - 5     door onze correspondent in Nieuw Zeeland, Adrian Lemmens  doorgaan

Column van Ellen Hauwert


 

Likeur met spekkoek smaak predikaat fine and excellent!   Doorgaan

Pasar Malam Selamat 

Datang in Holland - boek verkrijgbaar bij Amazon.met  vertaalde  Nederlandse artikelen - Engels Doorgaan  

 

www.prepaidunion.com

 © 2021   Gemaakt door F.Schwab (ICM Editor).   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden