Introductie ACTW-66 Traktaat van Wassenaar

10897322676?profile=originalIntroductie ACTW-66, Traktaat van Wassenaar

Even kennismaken wie ACTW-66 (Actie Comité Traktaat van Wassenaar) is. 

ACTW-66 in 2015 van start gegaan, initiatiefnemer ICM, was het project gehuisvest bij de Stichting NINES.

Per 2018 is ACTW-66 dat voor heen als project onder St. NINES viel verhuisd naar een commerciële / professionele organisatie ICM Project & Events. Redenen hiertoe waren de vrijblijvendheid bij de Indische Gemeenschap, dat ze ook uitte in het financiële. Ruim 15.000 heeft de petitie getekend, slechts 28.000 euro werd aan donaties ontvangen. Daartegen over staat ruim 150.000 euro aan noodzakelijke kosten, en werkzaamheden 241.000 euro die openstaan aan declaraties. Zijn uitvoeringswerkzaamheden die de Overheid 58 jaar heeft nagelaten. Nu is bij velen bekend het traktaat bekend, en wie voerde de PR campagnes uit? Zo zijn heel wat werkjes door ACTW-66 delegatie en team achter schermen gevoerd.

ACTW-66 vormt een onderdeel van ICM Project & Events

Is een professioneel / commerciële organisatie die alles wat tijdelijk is als een projectvorm uitvoert. Het voordeel is dat dit ACTW-66 project zo weer kan worden overgenomen door derden partijen. Het gaat uiteindelijk om een Mega zaak.

Actw-66 heeft als doelstelling

Om alle gelden die de republiek Indonesië aan Nederland betaalde voor overdracht van al de bezittingen ten genoegen van de 342.000 burgers die verbleven in de periode 1947 tot 1962 dat Overheid deze gaat uitbetalen aan de rechthebbende. 

Projecteigenaar / initiatiefnemer is ICM Project & Events. Ook de ICM Indische Internetkrant is hier onder gebracht. Nieuw project in ontwikkeling is maken van documentaire over de Bersiap.

Terug naar ACTW-66.

Deze kent een delegatie.

Peggy Lesquellier (advocaat, tevens Vz. St. Bersiap compensatie), Jan Hoogendoorn (Lid van Raad van State), Jan Enoch (Advocaat), Rob Andreas( ING, vz St. Nines), en Ferry Schwab Sr. (MBA, ING, Eigenaar van ICM Project & Events. Emeritus consultant Fastware & Advisering, ).

Doelstelling om alle gelden die de republiek Indonesië aan Nederland betaalde voor overdracht van al de bezittingen ten genoegen van de 342.000 burgers die verbleven in de periode 1947 tot 1962 dat Overheid deze gaat uit betalen.

 

Onderzoek rapport.

De ACTW-66 delegatie heeft op basis van uitgevoerde onderzoeken het rapport Uitbetalen Traktaat van Wassenaar geproduceerd.  In het onderzoek was document Verdrag traktaat leidend. Deze is door de uitgever Calbona in boekvorm uitgebracht, kost 50 Euro.

Bronnen Indonesië, VN en VS

Later ontving ICM redactie essentiële bronnen vanuit de republiek Indonesië, VN en VS, Hieruit blijkt dat boven het 700 miljoen, nog eens 4,5 miljard werd betaal aan Min. Financiën van Wobe Hoekstra,

Communicatie.

Via ICM is ludiek gecommuniceerd naar de bewindvoeders en leden van de Tweede Kamer, onder andere werd persoonlijk de president van de republiek Indonesië gesproken, en het rapport overhandigd.  Zijn Minister van Buitenlandse bij monde van IBu Retno, beloofde ACTW-66 te steunen in de vorm van een getuige indien de NL Staat wordt gedagvaardigd.

 

Lopende acties.

  1.  Verzamelen van ACTW-66 + verhalen, tot 24 september.  De opdracht wordt door ICM Project ^Events aan Liesbeth Zegveld verstrekt.  Deze luidt: " Haalbaarheid onderzoek op het welslagen van het proces tegen de NL Staat, hierbij worden als bewijslast alle ingezamelde ACTW-66 formulieren + verhalen. 
  2. ICM heeft akkoord gekregen om het rapport aan de fractie voorzitters van de Tweede Kamer te overhandigen, en hopen dat wordt uitgenodigd om het rapport toe te lichten aan onze Volksvertegenwoordigers, dus onze strijders. 
  3. Met Stef Blok is diverse pogingen gedaan om in gesprek te gaan over het andere onderdeel van het traktaat namelijk de betrekkingen met de Republiek, inmiddels zijn er al 7 ambtenaren van het Directoraat voor de trein geworpen. Iedere keer had Schwab gelijk en de collega's zetten zichzelf opzij.
  4. Petitie aanbieding, ruim 15.000 plus het rapport zal aan Stef Blok worden aangeboden.

 

Met uw eenmalige ACTW-66 bijdrage doet U automatisch mee met onze claimorganisatie ACTW-66, die weer wordt ondersteund door ICM, de Indische Internetkrant sinds 1999,  

 

Inschrijven voor deelname ACTW-66 claimorganisatie klik https://icmonline.ning.com/main/authorization/signUp?

 

Als U klachten heeft meldt het ons, vertel het anders door aan die 2 miljoen Indo's want zij zijn mogelijk de erfgenamen, er rust erfrecht altijd op onze bezittingen.

  
Met vriendelijke groet, 

F.Schwab Sr.

E-mail me wanneer mensen hun opmerkingen achterlaten –

U moet lid zijn van ICM - abonnement 8 euro per maand periode 2024 - 2025 om opmerkingen toe te voegen!

Doe mee ICM - abonnement 8 euro per maand periode 2024 - 2025

Blog Topics by Tags

Monthly Archives