Indonesie wil het geld terug van Traktaat van Wassenaar

11481322864?profile=RESIZE_180x180Indonesie wil het geld terug van traktaat van Wassenaar.

Bij de redactie ICM kwam het bericht binnen dat de Republiek Indonesie het geld dat werd betaald aan Nederland terugvordert.  Dit betreft de gelden ter grootte van 689 milijoen oude guldens. Waarde nu 7,2 miljard euro. 

Dit geld is ondere andere een onderdeel van het gesloten verdrag tussen beide landen, die werd geractificeerd september 1966. Het verdrag hield ook in dat Nederland Indonesie zou steunen door schade die werd aangericht op  economisch gebied, en om de banden te verstevigen.  Hier is weinig van terechtgekomen. Ter herinneringen de staatsbezoeken van de presidenten werden geweigerd, m.u.v.  het bezoek van president Joko Widodo april 2016.

De 686 miljoen gulden was bestemd voor de Nederlandse Indische Burgers ( NIB- Nederlanders, Indo's, Molukkers, en van Joodse afkomst) die het land werden uitgezet. Dit door onhandig politiekbedrijf van het Kabinet Drees. NIB heeft al hun bezittingen en banktegoeden moeten achterlaten, en hebben gewoond in de republiek Indonesie van de periode 1947 tot 1962. 

April 2016 heeft de president Joko Widodo uit handen van Ferry Schwab redacteur ICM  het rapport traktaat van Wassenaar mogen ontvangen en kennis mogen nemen.  Via zijn minister van Buitenlandse zaken liet hij weten deze zaak op voet te volgen en te steunen  In Jacarta zijn verschillende groeperingen die nauwe banden hebben met de families in Nederland.  Deze werden  dusdanig op hoogte gehouden en ICM (Indische Internetkrant). 

Niet geheel onverwachts verscheen het bericht op de webportaal van de Indonesische Tweede Kamer het bericht dat ze het geld 689 miljoen toen nu 7,2 miljard willen terugvorderen, omdat Nederland zich niet heeft gehouden aan de afspraken zoals neer gelegd in Het Verdrag.  Onder andere dat Nederland zou rapporteren of het geld aan de gedupeerden reeds is betaald. Daarboven op een schadebedrag.

Min of meer is  ICM redactie meedere keren aangespoort om dit in te brengen bij de Nederlandse Tweede Kamer.  Zoals U bekend werd onze zaak op 15 maart 2022 aangeboden aan de Tweede Kamer, met als trekker de VVD. Alle fracties hebben de rapporten met stukken mogen ontvangen. Is nu 6 juni 2023 !  Van dit moment werd constant geinformeerd wat de stand van zaken zijn van belanghebbenden dus ook van uit de republiek !

ICM is mede delegatie lid van ACTW-66, 

en meent dat de republiek Indonesie dit zelf dient aan te kaarten via hun ministers.  ICM & ACTW-66 heeft de zaak reeds in de Tweede Kamer gebracht.  Heeft de plicht naar de achterban 15.000 om deze zaak niet laten misbruiken door derden in dit geval de republiek, die het geld wilt terugvorderen. Wie moeten die 15.000 mensen dan gaan aanspreken voor de schadevergoeding?

WORDT VERVOLGD

Foto van media DPR (Tweede Kamer in Indonesië)

11482142458?profile=RESIZE_710x

E-mail me wanneer mensen hun opmerkingen achterlaten –

U moet lid zijn van ICM - abonnement 8 euro per maand periode 2024 - 2025 om opmerkingen toe te voegen!

Doe mee ICM - abonnement 8 euro per maand periode 2024 - 2025

Blog Topics by Tags

Monthly Archives