Indisch Herinneringscentrum Bronbeek - Nieuwsbrief 8

Indisch Herinneringscentrum Bronbeek

Nieuwsbrief 8

Welkomstwoord

Alweer de laatste nieuwsbrief van dit jaar. De tijd is werkelijk omgevlogen! Als trouwe volger van het Indische Herinneringscentrum weet u dat we niet hebben stilgezeten. Een jaar waarin wij zijn begonnen met het profileren van ons herinneringscentrum bij het grote publiek. Maar ook een jaar waarin we hebben kennisgemaakt met veel (vertegenwoordigers van) organisaties en personen die het Indisch Herinneringscentrum een warm hart toedragen.

In 2011 hopen wij de bestaande relaties te verstevigen en nieuwe aan te gaan. Ook zullen we stevig inzetten op het organiseren van podiumactiviteiten die bijdragen aan kennis over de Indische geschiedenis. Denk bijvoorbeeld aan lezingen, symposia, presentaties, debatten en wisseltentoonstellingen. Heeft u een uitgewerkt plan en ziet u mogelijkheden om samen te werken met Indisch Herinneringscentrum?  Laat het ons weten via e-mail: info@indischherinneringscentrum.nl.

www.indischherinneringscentrum.nl" height="84" style="float: left; margin: 2px;" />Ten slotte wensen wij u fijne feestdagen en een voorspoedig 2011! Graag zien wij u volgend jaar weer terug.

Yvonne van Genugten
directeurwww.indischherinneringscentrum.nl


Hassan Wirajuda positief

De rol van Indonesië en Nederland als elkaars toegangspoort tot respectievelijk Oost-Azië en Europa kan beide landen veel voordelen opleveren.  Daarvoor moeten de twee landen elkaar wel beter leren kennen. Dat zei de Indonesische oud-minister van Buitenlandse Zaken Hassan Wirajuda tijdens de Gebaarlezing in Den Haag. Lees hier het hele bericht.

Speciaal voor de lezers van deze nieuwsbrief heeft het Indisch Herinneringscentrum een fotoalbum samengesteld met foto’s van de Gebaarlezing en de receptie op 23 november jl. in Den Haag.www.indischherinneringscentrum.nl"  


 

Nationaal Geschenk ‘uitverkocht’

In de vorige nieuwsbrief maakten we er al melding van: Stripboek De Terugkeer vond als Nationaal Geschenk gretig aftrek onder middelbare scholen. Nu kunnen we u met gepaste trots laten weten dat we door onze voorraad van het Nationaal Geschenk heen zijn. De gratis 200.000 exemplaren zijn helemaal op! En nu maar hopen dat de boekhandels hun voorraad ook snel zien slinken, wie weet zit er dan nog een herdruk in… Overigens kunnen scholen nog wel tegen betaling de educatieve uitgave bestellen. Meer informatie.www.indischherinneringscentrum.nl" height="75" style="float: right; margin: 2px;" /> 


Educatie: Indiëdag

Op het St. Odulphuslyceum in Tilburg organiseerde lerares Cobine Ramaekers dit jaar met succes een Indiëdag voor derdeklassers. Tijdens een gevarieerd programma met een documentaire, workshops en gastsprekers wisselden historische en culturele onderwerpen elkaar af. Bekijk een foto-impressie of lees een verslag van deze dag.
Wilt u ook zo’n Indiëdag op school organiseren? Cobine Ramaekers kan u daarbij behulpzaam zijn! Ga naar de website van het Indisch Herinneringscentrum voor meer informatie.

www.indischherinneringscentrum.nl" height="75" style="float: right; margin: 2px;" /> 


 

Column

Memorabel jaar

Drie jaar na onze oprichting als stichting Indisch Herinneringscentrum Bronbeek kunnen we terugkijken op een memorabel jaar. Dat geeft ons allen een warm gevoel.
Na het aantreden van de directeur eind 2009 kwamen dit jaar twee medewerkers in dienst en draaide het Indisch Herinneringscentrum op volle toeren. De opening van de publiekspresentatie Het Verhaal van Indië  was een groot succes. De strip De Terugkeer, als nationaal geschenk verspreid onder middelbare scholieren, bleek te mogen rekenen op een welkome ontvangst.

Dat de gebeurtenissen in Nederlands-Indië meer dan ooit leven werd in dit 65ste jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog heel duidelijk. Er is aandacht, er is een hernieuwd gevoel van ‘en nu wil ik het weten ook’.

Ons bestuur is u allen dankbaar voor uw ondersteuning en bemoediging. De komende jaren zullen wij ons met nog meer energie inzetten voor het herinneren en herdenken van die levensbepalende geschiedenis van de oorlog in Indië, wat daaraan vooraf ging en wat daarnna kwam.

Er zullen nog vele memorabele momenten volgen.

www.indischherinneringscentrum.nl" alt="Erry Stoové" height="192" style="float: left; margin: 2px;" />

Erry Stoové
voorzitter 

 

 

 

www.indischherinneringscentrum.nl" height="75" style="float: right; margin: 2px;" /> 


 

Nieuws over Indië in Oorlog

www.indischherinneringscentrum.nl" alt="Homepage Indië in Oorlog" height="212" style="float: left; margin: 2px;" />

In de vorige nieuwsbrief kon u al lezen dat Indië in Oorlog een nieuwe homepage heeft gekregen. Ook hebben we hard gewerkt aan de migratie van de portal naar een nieuwe  technisch beheerder, Conspect. Een veelomvattend en spannend traject. Deze ontwikkelingen hebben  ertoe geleid dat de productie van een folder ter promotie van Indië in Oorlog langer op zich heeft laten wachten dan gepland. Het goede nieuws is dat het ontwerpbureau er inmiddels volop mee bezig is. De verwachting is dat de folder nog deze maand van de persen rolt.

Redactieraad

Ook de samenstelling van een redactieraad voor Indië in Oorlog is in volle gang. De redactieraad komt een aantal keer per jaar bij elkaar en adviseert het Indisch Herinneringscentrum over verdere ontwikkeling van de portal. De eerste zitting vindt nog voor het eind van 2010 plaats. 

www.indischherinneringscentrum.nl" height="75" style="float: right; margin: 2px;" />

 


 

Uw erfgoed

www.indischherinneringscentrum.nl" height="119" style="float: left; margin: 2px;" />


Wilt u weten of uw documenten, foto's, films, textiel of andere materialen met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië in aanmerking komen voor overdracht aan een archief- of erfgoedinstelling? Kijk dan hier voor meer informatie.

www.indischherinneringscentrum.nl" height="75" style="float: right; margin: 2px;" />

 

 


 

Het verhaal achter…

Het dagboek van Bram Schotel(1904)

Elke zaal van de publiekspresentatie Het Verhaal van Indië heeft zijn eigen onderwerp, tijdvak  en sfeer. U kunt achtergrondinformatie en getuigenissen lezen, luisteren naar audio-fragmenten en kijken naar korte video’s. 
In de zaal getiteld ‘Nieuwe Grond,  1949 tot heden’ kan de bezoeker een eigen bijdrage aan de tentoonstelling leveren. Hier kunt u antwoord geven op de vraag ‘Wat betekent Indië voor u’? Het antwoord kunt u kwijt via de computer, dat vervolgens met een zelfgekozen beeld geprojecteerd wordt op de wand. Ook kunt u in deze interactieve zaal laten zien wat u heeft meegenomen uit Indië. Hiertoe is  een blauwe wand met vitrines ontworpen waarin u  één van uw dierbare objecten kunt plaatsen. 

www.indischherinneringscentrum.nl" alt="Plaatsing dagboek door Jouke Schotel" height="225" style="float: left; margin: 2px;" />Een aantal maanden geleden heeft Jouke Schotel contact opgenomen met het Indisch Herinneringscentrum.  Zijn vader schreef een dagboek over zijn leven in Indië. Dit dagboek representeert Jouke’s band met Indië. Hij zegt hierover:
"Mijn vader Godfried Abraham – Bram - Schotel (1904) heeft zijn levensverhaal geschreven in 1981. Een groot deel van zijn leven heeft hij in Nederlands-Indië doorgebracht, afgewisseld met verlofperioden in Nederland. Een leven exemplarisch voor Indiëgangers uit die tijd. In 1932 trouwde Bram met mijn moeder Pita, een Indisch meisje. Ondanks alle zware tijden die mijn vader daar heeft meegemaakt - het overlijden van zijn ouders, de depressie en de Japanse bezetting en haar nasleep - had mijn vader een grote liefde voor dit land."

"De titel ‘Tussen Agoeng en Gedeh’ heb ik gekozen omdat de essentie van zijn leven afspeelde in het gebied tussen de twee vulkanen, de Agoeng op Oost Bali en de Gedeh op West Java. De namen betekenen ‘Verheven’ en ‘Groots’ en hiermee wil ik tevens een gevoelswaarde toekennen aan mijn vaders visionaire eigenschappen, zijn liefde voor land en volk en zijn karaktervastheid."

Op 13 oktober jl. heeft Jouke samen met zijn vrouw het dagboek in de vitrine geplaatst. Dit gebeurde tijdens een kleine ceremonie, maar betekenisvol voor de betrokkenen.  

www.indischherinneringscentrum.nl" height="75" style="float: right; margin: 2px;" /> 


 

Kumpulan gesloten

www.indischherinneringscentrum.nl" alt="Kumpulan" height="74" style="float: left; margin: 2px;" />Voor degenen die plannen hebben om Het Verhaal van Indië binnenkort te bezoeken: restaurant de Kumpulan is gesloten van maandag 20 december 2010 t/m donderdag 6 januari 2011. Er zijn gedurende deze periode geen mogelijkheden om op landgoed Bronbeek een hapje en een drankje te nuttigen.www.indischherinneringscentrum.nl" height="75" style="float: right; margin: 2px;" />

 


 

Bezoekers over Het Verhaal van Indië

Museum Bronbeek maakte in zijn laatste nieuwsbrief bekend dat er vanaf de opening van Het Verhaal van Indië half augustus tot en met november 2010 al 11.000 bezoekers de vaste tentoonstelling hebben bezocht. Ter vergelijking: voorheen telde het museum per jaar gemiddeld 23.000 bezoekers.

Uit de nieuwsbrief van museum Bronbeek:
[...]De makers blijken geslaagd in hun opzet een tentoonstelling te creëren die appelleert aan beleving en gevoel. Zo geven bezoekers uiting aan gevoelens van ontroering, trots, dankbaarheid, maar ook van schaamte. Anderzijds roept ze soms verwarring en nieuwe vragen op en blijkt ze mensen aan het denken te zetten.
 
Kritiek was er vooral op de hoeveelheid geluiden die in de zalen 4 en 5 op de bezoeker afkomen en de concentratie bemoeilijken. Op dit punt is de opstelling aangepast.
Men mist verklarende teksten bij de geëxposeerde voorwerpen. Deze komen komende tijd beschikbaar in de vorm van zaalfolders. Een uitvoerige catalogus is in productie.
Sommigen missen de oude opstelling met zijn accent op het KNIL. Omdat de nieuwe expositie meer aandacht geeft aan de civiele geschiedenis is dit onontkoombaar.[...]www.indischherinneringscentrum.nl" height="75" style="float: right; margin: 2px;" />

 


 

 

Signaleringen

  • De Bilthovense Marjan Bruinvels heeft van haar belevenissen als kind onder de Japanse bezetting in Indië een Engelstalig boek gemaakt: Camp Stories (97 p.). De uitgave is bestemd voor kinderen van de tweede generaties die in Engelssprekende landen zijn opgegroied. Het boekje is geschikt voor tweetalig onderwijs in Nederland. Bruinvels vertelde als gastdocent haar verhaal al honderden keren aan kinderen en volwassen. Prijs: € 14,75 excl. verzendkosten. Bestellen: marjanbruinvels@planet.nl. Meer informatie.
  • www.vijfeeuwenmigratie.nl is een nieuwe website over migratie van verschillende bevolkingsgroepen naar Nederland. De makers hebben daarbij de trek uit Nederlands-Indië naar Nederland ook een plaats gegeven op de website zoals u hier kunt zien. 
  • Op 13 februari 2011 geeft Remco Raben in museum Bronbeek een lezing over Sukarno. Raben richt zich op het gedachtegoed van Sukarno, zijn optreden als volksleider in de Japanse tijd en als president van het onafhankelijke Indonesië, en op het voorbestaan van Sukarno als nationale held in Indonesië. Toegangsprijs incl. museumentree: € 10,00. Inschrijving is noodzakelijk via 026-4422363 of www.volksuniversiteit.nl/arnhem. Meer informatiewww.indischherinneringscentrum.nl" height="75" style="float: right; margin: 2px;" />

Colofon

Als deze nieuwsbrief niet goed wordt weergegeven in uw e-mail, klik dan hier om de online versie van de nieuwsbrief te lezen.

U kunt deze nieuwsbrief natuurlijk altijd doorsturen naar familie, vrienden of kennissen die belangstelling hebben in de activiteiten van het Indisch Herinneringscentrum.

Mocht u de nieuwsbrief niet in goede orde ontvangen, laat het ons dan a.u.b. weten via info@indischherinneringscentrum.nl.

Het volgende nummer verschijnt eind maart 2011.

Bestuur Stichting Indisch Herinneringscentrum Bronbeek: Erry Stoové - Bing Go - Jan Willem Kelder - Kees Neisingh - Vaya Nijhof-Schippers - Winnie Sorgdrager

Weergaven: 80

Opmerking

Je moet lid zijn van ACTW-66 Traktaat van Wassenaar. 50 euro eenmalig om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van ACTW-66 Traktaat van Wassenaar. 50 euro eenmalig

ADVERTENTIE.

WORDT ICM ABONNEE VOOR  4 EURO IN DE MAAND

Schrijf U vandaag nog in voor ICM abonnee.

Lees onze ICM algemene voorwaarden   -- >Hier

KVK - nummer 72173122

Onze adverteerders

NIEUW - Zalen Centrum &  Events Harderwijk

IN CENTRUM GELEGEN VAN NEDERLAND…

Meer  Info klik op Doorgaan

De lente breekt aan, wat dacht U van uw tuin in bamboo design? 

https://bamboedesign.nl/

Rapport Traktaat van Wassenaar aanbieding aan de Tweede Kamer.

Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 6 februari 2020

7. Agendapunt:

Verzoek van de Federatie Indische Nederlanders, namens ICM Online, tot aanbieding van het boek 'Rapport traktaat van Wassenaar'

Zaak:

Brief derden - Federatie Indische Nederlanders te Den Haag - 13 januari 2020 Verzoek Federatie Indische Nederlanders, namens ICM Online, tot aanbieding boek 'Rapport traktaat van Wassenaar' - 2020Z00267

Besluit:…

Doorgaan


Het boek "Rapport traktaat van Wassenaar" €  50 exclusief verzendkosten, donaties boven € 50 ontvangen het boek kosteloos. Deelnemers  die zich inschrijven voor ACTW66 kosteloos. Boek wordt vrijgegeven nadat deze aan het nieuwe kabinet is overhandigd

www.calbona.nl

Graag bestel ik het ICM Jaarboek "Toegang tot de Indische Wereld"  prijs 19,95 exclusief  verzendkosten € 3,95  Bestellen

hier !  

Velen lezen nu al mijn pas uitgebrachte boek "Voorbode van het turbulente Millennium" .................

INDISCHE NEDERLANDER AAN HET WOORD. ===>>> 

Zie verder Hier 

ICM/MSN de geschiedenis van de Indische  een digitale guerrilla

kik hier on te downloaden

 http://www.diasporaindonesia.org/

=Onderzoekrapport naar tegoeden

particuliere bank en - levensverzekering van Nederlanders in Indie 1940 -1958

klik HIER

========================

Rapport

Diaspora Dispatch Memorizer for prime Minister Mark Rutte 

Download EJOS Newsletter

HIER / HERE

 

Recensie “door de ogen van het kind”  De vader van een bekende schrijver overleefde het jappenkamp door op zijn tellen te passen en door de macht van het getal de macht over zijn leven in eigen hand te houden (Adriaan van Dis, Indische Duinen). 

Leo Blokhuis schrijft boek over Indo-Rock De bekende popmuziekhistoricus Leo Blokhuis (onder andere bekend als deskundige en DJ van de “Top 1000 Aller Tijden” die aan het eind van ieder jaar op TV te zien is) is momenteel druk bezig met een standaardwerk over Indo-Rock.…  Doorgaan  

 Buitenkampers Sinds de première heeft nu al ruim 5000 bezoekers getrokken Doorgaan

 Farewell to the Indies (De Engelse vertaling van  het  boek "Weg uit Indië", verschenen in 2012) is nu op website  www.hansvervoort.nl 

gratis te downloaden als ePub, PDF-file, Kindle-file of Word-file

Of hier op ICM site downloaden HIER.Het besluit om onderzoek naar dekolonisatie van Nederlands-Indiē uit eigen zak te betalen is een diplomatieke beslissing

Mijn levensverhaal - 5     door onze correspondent in Nieuw Zeeland, Adrian Lemmens  doorgaan

Column van Ellen Hauwert


 

Likeur met spekkoek smaak predikaat fine and excellent!   Doorgaan

Pasar Malam Selamat 

Datang in Holland - boek verkrijgbaar bij Amazon.met  vertaalde  Nederlandse artikelen - Engels Doorgaan  

 

www.prepaidunion.com

 © 2021   Gemaakt door F.Schwab (ICM Editor).   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden